PRIJSLIJST

Mei 2012
EURO

Brouwland bvba
Korspelsesteenweg 86
B-3581 Beverlo - België
Tel. +32(0)11-40.14.08 - Fax. +32(0)11-34.73.59
www.brouwland.com - sales@brouwland.com

INLEIDING - Even lezen a.u.b.

HOE ZIT HET MET DE PRIJZEN?

Wij stellen u met veel plezier onze nieuwe prijslijst voor. Deze
hoort bij onze kleurencatalogus en geeft u een volledig prijsoverzicht
van onze artikelen.
In deze inleiding vindt u een antwoord op de meest gestelde vragen.
Neem even de tijd en lees ze rustig door. Heeft u zelf nog vragen of
problemen? Contacteer onze klantendiest! Onze medewerkers zullen
hun uiterste best doen om u verder te helpen.

Door ons zeer uitgebreid gamma aan artikelen is een vaste prijsstelling onmogelijk. Wij proberen onze prijzen zo lang mogelijk constant te
houden maar wij kunnen dit niet garanderen. DAAROM WIJZEN WIJ
U EROP DAT DEZE PRIJZEN LOUTER INDICATIEF ZIJN. Wilt u de
exacte prijs van een artikel kennen? Neem dan contact met ons op, wij
geven u alle nodige informatie. Alle vermelde prijzen zijn INCLUSIEF
BTW en uitgedrukt in EURO.

HOE KAN U ONS BEREIKEN?

U WIL DEZE ARTIKELEN ZELF VERKOPEN?

WINKEL: (+32) (0)11-40.14.07 / info@brouwland.com
Onze winkel in Beverlo is alle werkdagen doorlopend open van 9 tot
18 uur. Op zaterdag doorlopend van 9 tot 17 uur.
We zijn gesloten op zon- en Belgische feestdagen. Een lijst van de
eerstvolgende feestdagen vindt u wat verder op deze bladzijde.
Bezoek zeker onze showroom eens, het loont de moeite. Voor alle vragen over een eventueel bezoek aan onze showroom, inlichtingen over
producten, actuele prijzen, beschikbaarheid van een product en nog
veel meer, kan u ons bellen op bovenstaand nummer.

Als u onze producten wenst te verdelen dan kan u, na ons een gemotiveerde aanvraag te hebben verstuurd, onze speciale prijslijst voor
verdelers bekomen. Neem gerust contact op met onze groothandel op
(+32) (0)11-40 14 08 of stuur ons een FAX, brief of email. Wij leveren
enkel aan erkende winkeliers. Een kopie van de inschrijving in het handelsregister is nodig.

FEESTDAGEN + Jaarlijkse verlofperiode
Onze winkel en onze kantoren zijn gesloten op volgende Belgische
feestdagen:
1 januari - Nieuwjaar
1 mei - Feest van de arbeid
21 juli - Nationale feestdag
15 augustus - Maria Hemelvaart
1 november - Allerheiligen
11 november - Wapenstilstand
25 december - Kerstmis
Onze postverzending, de groothandel en onze kantoren zijn gesloten in
de volgende periode:
15-07-2012 t.e.m. 30-07-2012 en 22-12-2012 t.e.m. 01-01-2013.
De winkel blijft open.

GROOTHANDEL: (+32) (0)11-40.14.08 / sales@brouwland.com
Hier kan u terecht met al uw vragen als verdeler en professionele gebruiker: leverdata, levertijden, leveringsvoorwaarden, prijzen, ...
De groothandel is open van maandag tot en met donderdag van
9-12 u en 13-17.30 u. Op vrijdag tot 15.30 uur. We zijn gesloten
op zaterdag, zondag en Belgische feestdagen. GEEN cash & Carry.
Geef ons steeds tijdig uw bestelling door zodat wij deze kunnen klaarzetten.
BOEKHOUDING: (+32) (0)11-40.14.09 / admin@brouwland.com
Voor al uw vragen i.v.m. betalingen, facturen,...
Open van maandag tot donderdag van 9-12 u en 13-17.30 u.
Op vrijdag 15.30 uur. Deze dienst is gesloten op zaterdag, zondag en
Belgische feestdagen.

De kleine lettertjes :
uittreksel uit de Verkoopsvoorwaarden

BESTELLINGEN EN VERZENDING:
(+32) (0)11-40.14.08 / sales@brouwland.com
Contacteer ons als u vragen heeft over het plaatsen van al uw bestellingen per post, info over uw bestelling, levertijden,actuele prijzen,
vervoerskosten, de beschikbaarheid van een product, bestellingen
plaatsen...
Open van maandag tot donderdag van 9-12 u en 13-17.30 u.
Op vrijdag 15.30 uur.
U kan ons uiteraard ook faxen, 24/24 u, 7 dagen op 7 op het
nummer: (+32) (0)11-34.73.59

WAAR KAN U ONZE ARTIKELEN KOPEN?
Uiteraard kan u onze artikelen bezichtigen en verkrijgen in onze showroom in Beverlo. Bovendien vindt u onze artikelen in meer dan
80 winkels in België en Nederland terug. Vraag in uw verkooppunt
naar de BROUWLAND-producten. U kent geen winkelier die deze
artikelen verkoopt? Contacteer ons. Wij bezorgen u het dichtstbijzijnde adres.

U GAAT PER POST BESTELLEN?
Goed idee. U spaart zo heel wat kilometers uit. Alle niet breekbare
artikelen uit deze prijslijst kunnen wij u ook thuis bezorgen, mits betaling van de verzendkosten. Verzendkosten moeten steeds betaald worden. Voor de verpakking en verzending moet u op ong. 1 week rekenen.
De bestellingen worden NIET onder rembours verzonden.
Bij iedere bestelling zit een factuur, waarop duidelijk vermeld staat hoe
u moet betalen. Een overzicht van de verzendingskosten vindt u in deze
prijslijst.

Deze prijslijst vervangt alle voorgaande. De prijzen vermeld in deze prijslijst zijn BTW
inbegrepen. Ze kunnen echter zonder voorafgaandelijk bericht wijzigen.
Al onze leveringen zijn steeds onderworpen aan onze algemene verkoopsvoorwaarden. Op al onze handelingen is slechts de Belgische wet van toepassing. Door te
bestellen verklaart de koper zich ontegensprekelijk akkoord met deze voorwaarden.
Deze voorwaarden primeren altijd op de mogelijke aankoopvoorwaarden van de
klant. Prijzen vermeld in onze prijslijsten zijn slechts geldig op de datum van uitgifte
en kunnen ten allen tijde zonder voorafgaandelijk bericht veranderen. Iedere verzending gebeurt steeds op risico en kosten van de koper tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld. De koper geeft BROUWLAND de toestemming om op te treden
als tussenpersoon tussen de koper en de respectievelijke vervoersmaatschappijen
(post, pakketdienst, …). Bij beschadigde levering moet de klant altijd voorbehoud
maken op het transportdocument. Eventuele klachten betreffende leveringen zijn
enkel geldig indien deze schriftelijk en binnen de 48 uren na levering gemeld werden.
De verantwoordelijkheid van de verkoper is in ieder geval beperkt tot de vervanging
van de beschadigde goederen of de creditering van de prijs van de goederen. Levertijden vermeld op onze offertes en orderbevestigingen zijn richtinggevend. Eventuele
vertragingen kunnen geen aanleiding geven tot gedeeltelijke of gehele
annulering van de order noch tot enige schadeloosstelling. Klachten met betrekking
tot facturatie zijn enkel geldig indien schriftelijk gemeld binnen de 48 uur na facturatie. Betaling van de goederen geschiedt netto contant, zonder aftrek van enige
korting, bij aflevering, tenzij anders vermeld. Bij niet- betaling binnen de gestelde
termijn zal automatisch en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest,
gelijk aan de wettelijke commerciële intrest verhoogd met 4 %, verschuldigd zijn op
het totaal van alle openstaande facturen en dit tot volledige betaling. Bovendien zal
bij niet-betaling een schadevergoeding verschuldigd van 10% van het totale bedrag
van alle openstaande facturen, met een minimum van € 60 per factuur, en dit in
toepassing van artikel 1226 van het Burgerlijk wetboek.
Alle goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de facturen. Zij kunnen bij wanbetaling ten allen tijde teruggehaald worden. Garantieherstellingen en/of vervangingen bij verborgen gebreken en fabricagefouten gebeuren altijd
af fabriek Beverlo. Bij herstellingen ter plaatse zullen verplaatsings- en/of transportkosten aangerekend worden. In geval van betwisting zijn alleen de
rechtbanken van het rechtsgebied Hasselt bevoegd en zal de Belgische wetgeving
van toepassing zijn.

VERZEND- en VERPAKKINGSKOSTEN
Deze prijzen zijn indicatief. Wij verwijzen naar onze website voor een actuele prijsberekening
van de verzendkosten & verpakkingskosten.
Weight

Belgium

Netherlands

France

Germany

England

Italy

Denmark

Finland

Sweden
Lithuania
Estonia
Poland

Hungary
Bulgaria
Roumania
Slovenia
Czech
Republic

European
NON-EU
countries
Norway
Switserland

Japan
U.S.A.
Africa
Asia

0 - 1 kg

€ 7.00

€ 11.00

€ 15.00

€ 12.50

€ 19.00

€ 22.00

€ 14.50

€ 27.50

€ 30.30

€ 30.30

€ 32.00

€ 40.00

1 - 5 kg

€ 9.50

€ 11.00

€ 15.00

€ 12.50

€ 19.00

€ 22.00

€ 16.50

€ 27.50

€ 30.30

€ 30.30

€ 40.00

€ 50.00

5 - 10 kg

€ 9.50

€ 11.00

€ 15.00

€ 12.50

€ 19.00

€ 22.00

€ 16.50

€ 27.50

€ 30.30

€ 30.30

€ 45.00

€ 75.00

10 - 20 kg

€ 9.50

€ 11.00

€ 15.00

€ 12.50

€ 19.00

€ 22.00

€ 16.50

€ 27.50

€ 30.30

€ 30.30

€ 55.00

€ 120.00

20 - 30 kg

€ 9.50

€ 11.00

€ 15.00

€ 12.50

€ 19.00

€ 22.00

€ 16.50

€ 27.50

€ 30.30

€ 30.30

+ 30 kg

Gelieve na te vragen - Veuillez informer - Please inquire - Bitte nachfragen

Please inquire

9 7.334.14 001.0 korrelgist BIOFERM BLANC 7 gr 1.3 korrelgist BIOFERM DOUX 7 gr 1.4 pecto-enzyme VINOFERM zymex 1 l 001.039.1 korrelgist oenoferm INTERDRY 500 gr 24.1 desa FIW ontzuurder 250gr 7.52 001.67 001.6 korrelgist BIOFERM MALIC 100gr korrelgist BIOFERM KILLER 100gr 11.2 ontzuurder FBN VINOFERM 250 gr 3.110.7 korrelgist Kitz.0 korrelgist Kitz.116.45 003.01 001.5 enzyme VINOFERM zymex AROMA 1 kg 001.6 korrelgist BIOFERM CHAMP 7 gr 1.7 gistvoedingszout VINOFERM nutrisal 250 gr 3.0 korrelgist oenoferm BIO 500 gr 29. koudgist vr 50 l l 1.8 wijngist WYEAST 4766 CIDER 9.341.55 003.5 002.31 .23 001.077. Champagne vr 50 l 1.95 11.454.55 003.260.57 003.347.108.1 pecto-enzyme VINOFERM zymex 25 gr 1.350.011.265.252.52 002.065.030.4 gemengde zuren VINOFERM mixacid 1 kg 11.052.bact.43 12.1 001.08 003.254.1 wijngist WYEAST 4767 PORT WINE wijngist WYEAST 4783 RUDESHEIMER 9.8 korrelgist BIOFERM COOL 500 gr 29.9 ascorbinezuur VINOFERM ascorvit 250 gr 14.6 citroenzuur VINOFERM citrol 100 gr 1.01 003.6 korrelgist BIOFERM AROMATIC 100 gr 5.468.3 gistvoedingszout VINOFERM nutrisal 1 kg 001.3 malocid malol.78 001. Tokay vr 50 l 1.1 korrelgist Kitz.456.16 001.333.42 001.6 melkzuur 80% VINOFERM lactol 1 l 9.0 barnsteenzuur VINOFERM succinic 100 gr 10.115.004.3 gistvoedingscomplex WYEAST 1kg 001.6 korrelgist oenoferm STRUCTURE 500 gr korrelgist oenoferm MULLER THURGAU 500 gr 27.300.92 003.7 pecto-enzyme VINOFERM zymex 250 gr 001.01 1.049.9 wijnsteenzuur VINOFERM tartrol 1 kg 24.264.9 korrelgist MAURIVIN Sauvignon L3 500g 39.4 barnsteenzuur VINOFERM succinic 25 gr 4.458.brouwland.35 002.339.52 1.5 gistvoedingscomplex WYEAST 250gr 13.261.8 suspensie WYEAST 4134 SAKE 1 ltr 157.8 enzyme VINOFERM ZYMEX 4000 100 ml 11.4 002.0 wijngist WYEAST 4134 SAKE 9.83 003.335.8 42.67 003. Sauternes voor 50 l 1.3 001.7 enzyme VINOFERM zymex AROMA 250 gr 001.0 ascorbinezuur VINOFERM ascorvit 1 kg gemengde zuren VINOFERM mixacid 100 gr 51.006.8 korrelgist oenoferm ROUGE 500 gr 26.072.85 003.31 5.52 001. 100g voor 200 l 14.216.103.2 korrelgist MAURIVIN AWRI 796 500g 39.7 65.047.037. 25 g voor 50 l 5.7 gistvoedingscomplex WYEAST 100gr 6.101.9 korrelgist BIOFERM CHAMP 500 gr 18.07 001.3 alfa-amylase VINOFERM 100 ml 001.3 ascorbinezuur VINOFERM ascorvit 50 gr 001.452.55 003.9 korrelgist Kitz.99 002.2 biostart vitale SK11 vr 1.3 korrelgist MAURIVIN B 500g 39.064.5 001.2 korrelgist MAURIVIN EP2 500g 39.4 enzyme VINOFERM zymex COLOR 1 kg 23.55 003.046.76 001.04 4.345.ARTNR OMSCHRIJVING 1.3 desa FIW ontzuurder 100 gr 3.332.9 korrelgist BIOFERM MALIC 7gr 1.88 2.075.0 enzyme VINOFERM zymex COLOR 25 gr 2.4 melkzuur 80% VINOFERM lactol 5 l 33.110.5 003.1 001.55 003.6 korrelgist BIOFERM ROUGE 500 gr 18.5 korrelgist oenoferm PINOTYPE 500 gr 26.8 wijngist WYEAST 4946 ZINFANDEL 9.215.59 * info@brouwland.21 003.6 nutrivit VINOFERM 100gr 001.1 korrelgist BIOFERM KILLER 7 gr 1.5 korrelgist oenoferm BOUQUET 500 gr 24.38 003.326.1 001.462. bact.55 003.73.250.007.01 001.81 001.01 001.4 korrelgist BIOFERM ROUGE 7 gr 1.7 wijngist WYEAST 4242 CHABLIS 9.266.2 TURBO-8 gist alcoferm voor 25 l KOJI-KIN 10 gram (voor 6 kg rijst = 22 l sake) 5.337.016.4 korrelgist BIOFERM DOUX 500 gr 31.5 citroenzuur VINOFERM citrol 1 kg wijnsteenzuur VINOFERM tartrol 100 gr 5.4 003.0 gistvoedingszout VINOFERM nutrisal 100 gr 2.257.214.9 pecto-enzyme VINOFERM zymex 100 gr 3.4 ontzuurder FBN VINOFERM 100 gr 2.6 EURO EURO Brouwland * tel.01 39.466.073.348.342.078.6 wijngist WYEAST 4007 MALOLACTIC 9.071.080.55 9.99 002.05 17.340.8 gemengde zuren VINOFERM mixacid 250 gr 001.1 korrelgist BIOFERM DOUX 100gr 10.023.258.79 001.6 korrelgist MAURIVIN AWRI R2 500g 39.16 001.5 wijngist WYEAST 4244 CHIANTI 9.35 001.8 korrelgist Kitz.032.01 001.8 ontzuurder FBN VINOFERM 1 kg 8.3 vitadrive erbsloh F3 1 kg 46.85 003.9 003.028.41 003.75 2.061.52 001.99 002.301.088.14 003.011.9 wijngist WYEAST 4347 EAU DE VIE 9.027.55 003. 2 tabletten 001.21 003.249.012.256.05 001.100.55 003.8 pecto-enzyme VINOFERM zymex 250 ml 001.33 001.2 korrelgist oenoferm BELLE AROME 500 gr 27.1 melkzuur 80% VINOFERM lactol 250ml 4.96 002.5 001.14.092.1 malocid malol.84 3.31 4.111.6 wijngist WYEAST 4021 PASTEUR CHAMP 9.25 003.15 2.23 25.330.1 001.0 003.020.52 002.7 001.55 003. Port vr 50 l korrelgist Kitz.103.44 12.06 001.026.9 enzyme VINOFERM zymex AROMA 100 gr 8.084.5 vitaferm ultra F3 1 kg 30.5 korrelgist BIOFERM COOL 7 gr 1.251.32 001.57 001.068.3 korrelgist oenoferm RIESLING 500 gr 24.58 5. universeel vr 50 l 1.0 korrelgist Kitz.81 001. Sherry vr 50 l 1.010.52 001.325.01 003.060.072. +32(0)11-40.34 001.55 003.35 003.7 korrelgist BIOFERM ROUGE 100gr 5. Bordeaux vr 50 l 001.4 enzyme VINOFERM zymex AROMA 25 gr 3.35 003.com 3 9.081.1 alfa-amylase VINOFERM 1 l 001.78 003.336.28 003.52 001.45 003.3 neerslagkalk VINOFERM desacid 100 gr neerslagkalk VINOFERM desacid 250 gr 1.051.7 wijngist WYEAST 4632 MEAD DRY 9.6 enzyme VINOFERM ZYMEX MASH 100 ml 32.9 001.077.7 korrelgist oenoferm TIPICO 500 gr 25.4 korrelgist MAURIVIN UCD522 500g 39.4 citroenzuur VINOFERM citrol 250 gr 3.3 wijngist WYEAST 4267 BORDEAUX 9.4 wijngist WYEAST 4028 CHATEAU RED 9.01 003.100.8 korrelgist MAURIVIN Primeur 500g 39.9 korrelgist oenoferm ROSE 500 gr 25.071.003. Bourgogne vr 50 l 001.104.062.95 2.6 enzyme VINOFERM zymex COLOR 100 gr enzyme VINOFERM zymex COLOR 250 gr 3.87 4.3 wijnsteenzuur VINOFERM tartrol 250 gr 001.010.98 001.4 001.015.035.55 001.99 002.11 001.066.224.8 appelzuur vinoferm malox 1 kg 001.19 3.020.85 003.85 003.240.3 korrelgist BIOFERM CHAMP 100gr 5.210.52 001.331.7 korrelgist BIOFERM KILLER 500 gr 18.09 18.105.464.9 4.2 natriumbicarbonaat 100 g 1.106.0 korrelgist BIOFERM COOL 100gr 8.4 korrelgist Kitz.52 002.9 neerslagkalk VINOFERM desacid 1 kg 5.0 korrelgist oenoferm FREDDO 500 gr 26.6 korrelgist BIOFERM AROMATIC 7 gr 1.000 l 51.85 43.35 002.8 003.76 003.0 korrelgist BIOFERM BLANC 500gr 18.6 vitamon B erbsloh. Steinberg vr 50 l 1.8 001.470.55 003.08 * fax +32(0)11-34.5 001.1 ascorbinezuur VINOFERM ascorvit 100 gr 6.5 korrelgist MAURIVIN Cru-Blanc 500g 39.52 001.19 5.3 001.346.29 001.083.0 appelzuur VINOFERM malox 250 gr 001.06 003.021.263.01 korrelgist Kitz.102.105.106.95 003.2 korrelgist BIOFERM AROMATIC 500 gr korrelgist BIOFERM MALIC 500 gr 18. Beaujolais vr 50 l 1.0 pecto-enzyme VINOFERM zymex 100 ml 3.450.01 001.7 korrelgist MAURIVIN Elegance 500g korrelgist MAURIVIN BP-725 500g 39.054.5 korrelgist BIOFERM BLANC 100gr 5.42 003.31 6.253.217.3 pecto-enzyme VINOFERM zymex 1 kg 001.013.005.036.344.19 001.4 Cellvit VINOFERM gistcellenextract 500 g 22.3 melkzuur 80% VINOFERM lactol 100 ml 3.021.5 001.23 001.5 korrelgist Kitz.68 003.076.005.28 6.78 001.39 001.08 001.6 korrelgist Kitz.49 001.2 wijngist WYEAST 4184 MEAD SWEET 9.212.100.55 003.075.113.338.2 appelzuur VINOFERM malox 100 gr 2.55 003.6 003.067.343.1 korrelgist oenoferm TERRA 500 gr 24.073.101.349.com * www.5 003.01 003.35 003.01 001.228.99 002.8 korrelgist MAURIVIN AWRI 350 500g 39.48 001.42 12.090.002.460.3 korrelgist oenoferm COLOR 500 gr 26.5 nutrivit VINOFERM 1 kg Cellvit VINOFERM gistcellenextract 50 g 14.42 001.7 alfa-amylase VINOFERM 25 ml 001.03 ARTNR OMSCHRIJVING 001.310.91 001.076.

041.0 aktieve kool poeder.83 57.2 malostop VINOFERM 25 gr 10.73 9.57 004.53 5.4 003.031.211.214.54 5.1 gelatine VINOFERM 1kg 14.003.0 most-rein eisenarm Erbslöh 5 kg 003.1 trenolin rouge DF ERBSLOH 1 l 003.8 006.31 005.517.79 006.140.107.031.038.008.com * www.3 mostgelatine Erbslöh 10 kg .25 4.4 004.3 wijnsteen = kaliumbitartraat 100 gr 003.075.7 glycerine VINOFERM 250 ml (315 gr) 4.0 kiezelsolklaring VINOFERM 100 ml 115.0 granucol GE 100 gr 3.023.3 venturi vloeistofinjector INOX NW-40 gerbinol SUPER 25 gr 004.038.95 006.9 chemipro CAUSTIC 500 g 8.6 malostop VINOFERM 1 kg 247.007.59 004.35 005.9 stabivit VINOFERM 1kg 31.57 006.16 006.15 006.48 006.514.9 seporit erbsloh 5 kg 16.9 klarvit VINOFERM voor 110-220 l vislijm VINOFERM 100ml 6.9 13.0 blankasit erbsloh 1 kg 6.011.067.27 006.67 006.96 006.118.73 005.4 hydrogum erbsloh 1 kg 8.1 kalinat Erbslöh 1 kg 003.2 006.5 kaliumsorbaat VINOFERM sorbistat 25 gr 2.4 004.1 kaliumsorbaat VINOFERM sorbistat 250 gr 5.2 tannine VINOFERM TANNOROUGE 1kg 21.0 caseine oplosbaar FIW 1 kg 33.55 004.4 5.3 trenolin bukett DF ERBSLOH 100 ml 003.015.03 006.105.7 gerbinol SUPER ERBSLOH 1 kg 51.050.060.7 chemipro CAUSTIC 2 kg 23.5 13.046.99 005.1 bentoniet VINOFERM benton 1kg 5.6 sproeikop voor P3-ALCODES 6.042.3 stabivit VINOFERM 100 gr 4.5 kaliummetabisulfiet VINOFERM campden 100gr 2.047.021.4 granucol GE 1 kg 004.75 006.8 granucol FA 250 gr 004.28 14.95 3.62 005.99 005.080.9 gelatine 20% VINOFERM 100ml 2.016.1 Neo-anticid Erbslöh 25 kg Neo-anticid Erbslöh 5 kg 003.99 14.1 glycerine VINOFERM 5 l (6250 gr) 47.7 gelatine 20% VINOFERM 250ml 3.3 gelatine 20% VINOFERM 1l EURO EURO 6.72 13.053.060.3 255.52 005.5 gelatine VINOFERM 250gr 3.016.075.6 oenologische olie VINOFERM 1 l 14.2 chemipro ACID 250 ml chemipro ACID 1 l 4.25 distizym AG erbsloh 25 kg 414.013.25 distizym BA erbsloh 25 kg 239.67 005.213.100.87 004.7 trenolin mash DF ERBSLOH 1 kg 003.08 004.86 004.030.125.054.006.2 nacalit Erbslöh 20kg most-rein eisenarm Erbslöh 20kg 003.91 003.0 IODOPHOR vinoferm 250 ml 8.7 trenolin frio ERBSLOH 1 l 003.98 005.65 003.82 005.7 combigel erbsloh vloeibaar 1 kg 10.208.8 004.1 bentoniet VINOFERM benton 250gr 2.140.1 chemipro CAUSTIC 100 g 3.045.201.79 005.63 12.071.054.86 43.2 trenolin 4000 DF ERBSLOH 1 kg 003.0 malostop VINOFERM 100 gr 34.111.25 distizym AG ALPHA erbsloh 10 kg 173.33 53.95 187.68 006.8 oenocyanine VINOFERM 25 l 539.64 25.3 kaliumsorbaat VINOFERM sorbistat 100 gr 3.26 005.040.175.043.7 gelatine VINOFERM 100gr 3.2 acidex VINOFERM 100 gr 003.212.033.006.98 21.5 006.7 Albuvin erbsloh 1 kg 39.05 006.103.8 kiezelsolklaring VINOFERM 250ml 005.1 klar-sol 30 Erbslöh 25 kg (20 l) 103.9 kaliummetabisulfiet VINOFERM campden 1 kg 9.012.051.14.1 OAK-a-VIN Vinoferm 30 ml 3.71 004.3 trenolin rouge DF ERBSLOH 100 ml 003.57 14.9 ercarbon GE ERBSLOH 20 kg Kupzit erbsloh 1 kg 144.55 006.081.131.015.2 chemipro OXI 1 kg 6.8 IODOPHOR vinoferm 1000 ml 27.513.1 gerbinol SUPER 100 gr 004.95 006.037.036.035.96 122.507 fructozym COLOR Erbslöh 1 l 52.15 003.074.013.008.04 005.42 004.93 7.3 schuimstop VINOFERM 100 ml 004.35 006.4 004.7 006.66 102.027.66 .6 005.8 acidex VINOFERM 1 kg 003.24 4.9 sorben VINOFERM 100 ml 3.039.516.0 oenologische olie VINOFERM 250 ml 5.03 004.95 005.102.135.57 005.21 7.005.110.5 mostogel Erbslöh 1 kg vloeibaar 7.3 bentoniet VINOFERM benton 100gr 1.8 004.0 bijtende soda (natriumhydroxide) 25 kg 53.022.020.59 * info@brouwland.2 006.061.500 003.7 oenocyanine VINOFERM 250 ml 005.026.8 tannine VINOFERM TANNOBLANC 100gr 7.065.39 005.2 antikaam tabletten VINOFERM 12 stuks 2.205.8 chemipro ACID 5 l 43.27 004.5 dextramyl WH erbsloh 5 kg 106.0 004.69 005.515.6 005.064.011.5 Hausenpaste Erbslöh 1 kg 004.125.1 trenolin bukett DF ERBSLOH 1 l 003.9 gelamost vinoferm 1l trenolin super DF ERBSLOH 1 l 68.73.71 17.7 kaliumsorbaat VINOFERM sorbistat 1 kg 14.074.03 005.206.010.29 006.2 bijtende soda (natriumhydroxide) 1 kg 6.101.42 28.6 ferroplex erbsloh 1 kg 14.52 106.6 006.9 tannine VINOFERM TANNOROUGE 100gr 4.65 005.35 22.95 006.074.33 005.03 10.9 oenocyanine VINOFERM 100 ml 005.99 125.15 5.68 006.86 005.023.056.018.6 11.174.49 005.59 005.21 005.1 004.brouwland.36 005.063.055.95 006.32 006.3 vislijm VINOFERM 1l 16.044.076.3 kaliummetabisulfiet VINOFERM campden 250gr 3.3 sorben VINOFERM 1 liter 18.032.73 005.030.42 4.2 34.17 005.078.3 ercarbon FA ERBSLOH 15 kg 108.076.051.8 noferm poeder 100 gr noferm poeder 1 KG 2.38 11.6 blankasit erbsloh 25 kg 93. ontgeurend 2 kg 005.118.210.9 OAK-a-VIN Vinoferm 100 ml 6.21 19.12 006.9 xxxgerbinol SUPER 250 gr 15.020.050.52 106.007.5 006.6 mostfein VINOFERM 250 ml mostfein VINOFERM 1 l 8. +32(0)11-40.3 glycerine VINOFERM 1 l (1250 gr) 12.9 trenolin frio ERBSLOH 100 ml 003.8 P3-ALCODES 1 ltr zonder sproeikop 15.08 * fax +32(0)11-34.127.1 tannine VINOFERM TANNOROUGE 20gr 2.27 004.8 granucol GE 250 gr 5.041.57 004.5 005.079.155.041.69 006.28 3.3 oenocyanine VINOFERM 1 l 31.027.43 18.6 trinatriumfosfaat 1 kg trinatriumfosfaat 25 kg 9.068.0 tannine VINOFERM TANNOBLANC 20gr 3.61 004.0 tannivin SUPERB vinoferm 20gr 10.250.02 004.132.021.53 3.45 004.2 kiezelsolklaring VINOFERM 1l 9.24 005.1 kaliummetabisulfiet VINOFERM campden 500gr 5.04 55.19 3.77 005.33 49.055.120.042.1 gelamost vinoferm 250ml 188.12 9.7 005.104.com 4 2.91 006.130.5 003. ontkleurend 1 kg 006.7 schuimstop VINOFERM 5 kg (4760 ml) 156.7 aktieve kool poeder.31 006.7 desa FIW ontzuurder 1 kg 003.085.044.2 nacalit Erbslöh 1kg 003.33 Brouwland * tel.009.7 P3-ASEPTO 1192/B vloeibaar 1 ltr 11.5 klar-sol SUPER erbsloh 25 kg (20 l) 110.25 distizym P7 erbsloh 10 kg 122.72 9.010.035.32 005.81 005.8 005.012.051.14 005.14 004.9 glycerine VINOFERM 100 ml (125 gr) 3.24 006.83 005.74 006.2 granucol FA erbsloh 10 kg 005.2 tannine VINOFERM TANNOBLANC 1kg tannivin SUPERB Erbslöh 100gr 60.65 005.0 granucol GE erbsloh 10 kg granucol FA 100 gr 004.1 006.7 mostogel Erbslöh 10 kg vloeibaar 60.036.07 006.061.7 vislijm VINOFERM 250 ml 5.37 004.02 006.025.002.99 006.029.040.038.025.012.059.6 caseine oplosbaar FIW 100 gr 16.501 ARTNR OMSCHRIJVING 22.0 chemipro OXI 100 g 2.115.2 wijnsteen = kaliumbitartraat 1 kg 003.ARTNR OMSCHRIJVING 003.1 soda watervrij poeder 1 kg 7.4 granucol FA 1 kg 004.8 fructozym P vloeibaar Erbslöh 1 kg fructamyl FCT Erbslöh 1 l 41.135.134.vloeibaar 57.0 acidex VINOFERM 250 gr 003.2 oenologische olie VINOFERM 100 ml 3.62 005.95 004.7 OAK-a-VIN Vinoferm 1 l 004.9 schuimstop VINOFERM 1 l (1050 gr) 37.9 sekt-klar plus erbsloh 1 kg 004.029.

82 011.066.167. 3.074.zonder gat 1.24 006.216. vr vaten 60-120 l 6.037.4 011.7 kg 006.7 sorbietsuiker VINOFERM sorbitol 250 gr 3.226.6 eik chips amerikaans heavy toast 22.76 011.151.2 kandijsuiker wit brokken 25 kg 91.2 metagum erbsloh 1 kg 006.025. 2 zonder gat 10 stuks 2.9 waterslot DUPLEX 0.023. 6.92 011.031.8 rubber stop grijs D24/18 met gat 9mm 1.8 rietsuiker donker 1 kg 3.090.128.14 006.165. 70% 1 liter (=1.127.95 006.0 siliconen stop 21/27 mm .088.230.0 kandijsuiker bruin brokken 5 kg 16.060.2 siliconen stop 31/38 mm .met gat 9mm 1.73 011.0 wijnkurken 38mm 1ste kwal.55 011.05 011.002.001.4 sorbietsuiker vloeib.062.54 011.08 011.6 gistkap rubber nr.8 sorbietsuiker VINOFERM sorbitol 25 kg 141.207.74 007.2 siliconen stop 26/32 mm .51 4.86 007.2 007.46 007.45 011.055.5 zonder gat rubber stop grijs D18/14 zonder gat 0.78 011. 4A.214.7 010.004.064.2 011.3 siliconen stop 71/83 mm .47 006.057.05 007.met gat 9mm 8.7 kg 182.083.010.53 011.5 rubber stop grijs D44/36 met gat 9mm 2.met gat 9mm 2.0 fructose (levulose) 25kg 145.93 4.3 rubber stop grijs D83/71 met gat 17mm 11.142.7 glucose VINOFERM 5kg 16.95 37.058.5 3.7 rietsuiker licht 5 kg 12.2 rubber stop grijs D35/29 zonder gat 1.14. 100 stuks 217.005.225.073.064.8 012.6 sorbietsuiker vloeib.229.059.54 011.209.1 wijnkurken 38mm 2de kwal.7 kg 250.59 006.66 011.55 011.52 010.57 006.26 012.met gat 9mm 21.8 rubber stop grijs D60/50 zonder gat rubber stop grijs D65/56 zonder gat 5.156.22 007.48 011.1 006.9 siliconen stop 60/70 mm . 4.97 011.31 011.13 007.76 006.2 wijnkurken 38mm 3de kwal.157.052.82 007.3 siliconen stop 17/22 mm .63 011. 1000 stuks 115.71 010.9 rubber stop grijs D65/56 met gat 17mm 6.038.000.63 007.94 .7 EURO EURO 5.9 glucose VINOFERM 25 kg rietsuiker licht 1 kg 55.zonder gat 20.4 siliconen stop 47/55 mm .zonder gat 1.8 kandijstroop vloeibaar donker 250 ml (=325 g) 3.9 rietsuiker donker 50 kg 105.029.1 kandijsuiker bruin brokken 500 gr 2.6 rubber stop grijs D55/47 met gat 17mm 4.01 006.94 011.2 eik chips amerikaans heavy toast 250 gr eik chips amerikaans heavy toast 1 kg 4.3 harmovin erbsloh 1 kg 40.7 rubber stop grijs D70/60 met gat 17mm 8.92 011.5 rubber stop grijs D75/64 met gat 17mm 9.9 POLYCLAR V erbsloh 1 kg 51.59 * info@brouwland.4 rubber stop grijs D32/26 zonder gat 1.brouwland.040.29 007.zonder gat 3.0 wijnkurken 38mm 3de kwal.24 007.25 007.7 011.7 wijnkurken 38mm super kwal.04 2.89 011.6 rubber stop grijs D70/60 zonder gat 7.23 011.1 sorbietsuiker VINOFERM sorbitol 1 kg sorbietsuiker VINOFERM sorbitol 5 kg 9.134.009.001.125.07 011.met gat 9mm 6.zonder gat 6.24 012.8 lactose (melksuiker) VINOFERM 250 gr 4.0 rubber stop grijs D27/21 zonder gat 007.71 006.5 eik chips WHISKY 250 gr 7.7 kg 253.3 17.95 007.021.9 kandijsuiker wit brokken 500 gr 2.041.7 10.5 glucose VINOFERM 250 gr 2.14 eik chips amerikaans medium toast 1 kg 13.5 rubber stop grijs D14.045. 100 stuks 14.66 011.97 011.74 011.141.1 gistkap rubber nr.71 011.5 eik chips amerikaans medium toast 250 gr 006.30 kg) 7.5 prepur erbsloh 2.227.146.024. 50mm.160. 60mm.147.1 rubber stop grijs D35/29 met gat 9mm 2.08 * fax +32(0)11-34.063.96 006.071.73.25 011.2 rubber stop grijs D55/47 zonder gat 3. met 9mm gat 4.003.4 siliconen stop 41/49 mm .030.012.3 weckkapje nr.050. vr vaten 500-1000 l gistkap rubber nr.zonder gat 8.046.9 rubber stop grijs D92/79 zonder gat 15.7 waterslot DUPLEX 1.8 rubber stop grijs D60/50 met gat 9mm 5.0 rubber stop grijs D38/31 zonder gat 1.2 lactose (melksuiker) VINOFERM 5 kg 31.met gat 9mm 4.5 eik chips frans heavy toast 250 gr 006.067.4 rubber stop grijs D49/41 zonder gat 2.219.0 siliconen stop 31/38 mm .72 006.089.35 kg) 22.0 rubber stop grijs D49/41 met gat 9mm rubber stop grijs D55/47 met gat 9mm 3.74 011.082.9 sensovin erbsloh 1 kg 006.0 kandijstroop vloeibaar donker 7kg kandijstroop vloeibaar donker 1 l (1.022. 100 stuks 011.212.43 011.04 011.6 rietsuiker donker 5 kg 13.5 rubber stop grijs D22/17 met gat 9mm 1.6 siliconen stop 18/24 mm . 1000 stuks 278.zonder gat siliconen stop 29/35 mm .0 011.077.45 011.7 siliconen stop 60/70 mm .0 rubber stop grijs D12/8 zonder gat 007.041.31 006.6 kandijstroop vloeibaar donker 25 kg 63. 70% 250 ml (=325 gr) 3.89 011.161. vr vaten tot 60 l 4.4 rubber stop grijs D44/36 met gat 17mm 2.213.6 fructose (levulose) 250 gr 3.9 glucose VINOFERM 1 kg 4.236.met gat 9mm siliconen stop 29/35 mm .65 011.6 rubber stop rood 35/60mm + 2x10mm gaten 007.35 011.022.43 007.036. met 9mm gat 2.027.45 011.2 011.85 011.76 007.6 eik chips frans medium toast 250 gr 5.166.061.6 siliconen stop 41/49 mm .53 010.2 siliconen stop 47/55 mm .0 006.27 011.6 eik chips SHERRY OLOROSO 250 gr 7.3 011.95 011.3 rubber stop grijs D24/18 zonder gat 0.042.5 waterslot DUPLEX 1 A.1 glucose VINOFERM 500 gr 3. met 9mm gat 23.140.7 011.3 eik chips frans heavy toast 1 kg 006.87 34.054.51 37.8 wijnkurken TWINCORK NORM 39mm 100 stuks 011.034.zonder gat 2.5 weckkapje nr.039.72 3.43 011.48 011.062.29 011.7 rubber stop grijs D22/17 zonder gat 0.032. 35mm.044.020.3 eik chips WHISKY 1 kg 25.3 012.3 gistkap rubber nr.ARTNR OMSCHRIJVING 23.070. 1 zonder gat 10 stuks 2.com 5 0.150.46 kg) 21.2 007.com * www.73 007.4 kandijsuiker bruin brokken 25 kg 87.55 011.152.95 012.6 siliconen stop 36/44 mm .224.met gat 9mm 1.130.03 011.2 sorbietsuiker vloeib.228.063. met 9mm gat 2.5/10.072.38 007.26 011.067.005.8 006.18 012.032.053.52 007.78 012.233.155.1 siliconen stop 18/24 mm .093.9 wijnkurken 38mm 1ste kwal.41 011.6 011.3 rubber stop grijs D32/26 met gat 9mm 1.011.met gat 9mm 5.13 011.74 011.162.zonder gat 29.1 rubber stop grijs D83/71 zonder gat 11 18.4 eik chips SHERRY OLOROSO 1 kg 25.070.76 2.67 13.7 011.210.065.2 011.087.002.05 007.71 007.9 rubber stop grijs D38/31 met gat 9mm 2.205.met gat 9mm 1.8 siliconen stop 36/44 mm .042.77 011.2 011.52 007.003.021.9 gistkap rubber nr.96 011. 1000 stuks wijnkurken 38mm super kwal.met gat 9mm 2.44 vinpur special erbsloh 1 kg 38.4 eik chips frans medium toast 1 kg 18.12 007.2 007.032.056.126.5 kg 50.7 rubber stop grijs D18/14 met gat 9mm 0.22 0.2 fructose (levulose) 1 kg 8.52 007.031. 70% 5 liter (= 6. 65mm.95 012.24 0.6 rubber stop grijs D65/56 met gat 9mm 6.25 006.9 wijnkurken 38mm 2de kwal.18 27.208.7 eik chips frans heavy toast 22.4 006.001.031.047. 100 stuks 19.021. +32(0)11-40.95 8.2 eik chips SHERRY OLOROSO 5 kg 96.6 waterslot slangmodel rode kap 0.206.5 rietsuiker licht 25 kg 45.3 007.3 rubber stop grijs D75/64 zonder gat 8.072. vr vaten 200-500 l 11.65 Brouwland * tel.8 kandijsuiker wit brokken 5 kg 20.8 eik chips frans medium toast 22.065.0 lactose (melksuiker) VINOFERM 25 kg 90.zonder gat 4.zonder gat 1 007.035.051.6 011.59 007.033.01 007.5 waterslot DUPLEX 2.77 006.061.8 fructose (levulose) 5 kg 36.9 011.55 007.4 siliconen stop 26/32 mm .1 eik chips WHISKY 5 kg 97.3 010.4 lactose (melksuiker) VINOFERM 1 kg 8.7 006.145. 5. 1000 stuks 155.086.18 007.092.15 012.054.3 ARTNR OMSCHRIJVING 006.zonder gat 0.8 178.5 8.7 eik chips amerikaans medium toast 22.44 011.5 siliconen stop 17/22 mm .6 rubber stop grijs D44/36 zonder gat 2.9 rubber stop grijs D 9/5 zonder gat 0.135.234.053.091.8 siliconen stop 23/29 mm .45 011.02 6.048.052.8 siliconen stop 21/27 mm .8 ALCOPUR alcoferm 5 gr ALCOPUR Alcoferm 50 gr 1.43 007.232.36 011.035.27 007. met 9mm gat 2.6 siliconen stop 23/29 mm .1 rubber stop grijs D60/50 met gat 17mm 5.204.6 rubber stop grijs D27/21 met gat 9mm 1.95 011. 40mm.026.

410.6 wijnkurken 45mm agglo 1000 stuks 49.164.89 012.278.2 kroonkurken 26mm GOUD 100 stuks 2.6 wijnkurken kunststof 42mm 1000 stuks 139.5 x 24 gedraaid ZWART 25 st.95 012.315.22 012.5 x 18 gedraaid GOUD 1000 st.61 012.kop 10 stuks 3.65 012.onderdopje kroonkurk 29mm 1000 st.15 012.83 12.138.206.75 012.8 muilband + deksel zwart vr bierkurk 2700 stuks 230. 1 stuk 0.59 012.6 bierkurk kunststof 43x25mm 1000 stuks 168.25 012. 18 x 12.88 012.1 012.6 konische kurk 17 x 20 mm.75 012.5 x 24 BLAUW 1000 stuks 59.210.89 012. 1000 stuks 17.356. 1000 stuks 216.6 draaidop kunststof BLAUW mca28 4500 stuks 133.08 * fax +32(0)11-34.25 012. 31.500 stuks 246.9 kroonkurken 29mm ZWART 100 stuks 5.220.55 012.59 012. 15.95 012.000 stuks 134.151. super 100 stuks 6.257. 1 stuk 1.091.281.378.41 012.79 012.221. 100 stuks 47.8 wijnkurken kunststof 42mm 2500 stuks wijnkurken 45mm agglo 100 stuks 332.0 PP caps.406. 10 stuks 4.201.261.4 012.111.95 012.000 stuks 148.88 012.330.5 konische kurk 60/65 mm diam.372.000 stuks 148.26 19.13 012.407.74 012.1 draaidop kunststof ROOD mca28 100 stuks 5.000 stuks 148.9 wijnkurken 45mm super kwal. 1 stuk 0.072.101.5 champ.4 konische kurk 17 x 20 mm.05 012.0 kroonkurken 29mm ZILVER 1000 stuks 40.9 012.49 012.75 012.500 stuks 246.152.14 1.65 ARTNR OMSCHRIJVING 012.320.2 konische kurk 27/32 mm diam.5mm 100 stuks 331.349.358.92 012.329.4 GOUD epe 1000 stuks 25. 28 x 18 gedraaid GOUD 100 st.95 012.112.355.33 012.7 012.236.com * www.89 012.365.6 wijnkurken TWINCORK NORM 39mm 1000 stuks 012.3 kroonkurken 29mm ZWART 7. 10 stuks 2.41 012.327.55 012.5 wijnkurken 38mm agglo 1000 stuks 44.95 012. 1 stuk 0.65 wijnkurken kunststof 38mm 1000 stuks 128.94 012.14.362.325.1 champagnekurk agglo+kurk 48x30.62 6.8 kroonkurken 29mm ZILVER 7.204.94 012.77 012. 10 stuks konische kurk 9 x 12 mm.1 konische kurk 11 x 14 mm.71 012.8 bierkurk kunststof 43x25mm 100 stuks 21. super 25 stuks 3.500 stuks 246.375.0 draaidop kunststof BLAUW mca28 25 stuks draaidop kunststof BLAUW mca28 100 stuks 2. 100 stuks 27.313.7 konische kurk 13 x 16 mm. 100 stuks 18.45 012.2 konische kurk 15 x 18 mm.4 muilband 100 stuks muilband 50 stuks 6.232.9 draaidop kunststof ROOD mca28 1000 stuks 40.com 6 7.6 012.0 champ.216.8 konische kurk 25/30 mm diam. 100 stuks 2.65 012.4 wijnkurken 45mm 3de kwal.5 x 24 GROEN 1000 stuks 62.stop plast.274.171.316.8 konische kurk 19 x 22 mm.5 muilband met deksel 50 stuks 012.081.49 3.7 muilband met deksel 1000 stuks 012.6 konische kurk 30/35 mm diam.404.55 40.195.25 .89 012.7 konische kurk 9 x 12 mm.317.238.2 konische kurk 40/45 mm diam.259. 10 stuks 2.17 012.71 012.5 x 24 GOUD 1000 stuks 62.75 012.4 kroonkurken 29mm GOUD 7.3 wijnkurken 45mm 2de kwal.348.64 012.6 PP caps.2 PP caps.265.256.9 012.249.202.68 012.45 012.9 kroonkurken 26mm GROEN 100 stuks 2.215.0 kroonkurken 26mm GOUD 1000 stuks 17.5 kroonkurken 26mm ZWART 100 stuks 2.45 012.59 * info@brouwland.260.0 konische kurk 45/50 mm diam.400.12 4.250.4 012.102.3 012.7 wijnkurken TWINCORK EXTRA 45mm 1000 stuks 172.5 PP caps.500 stuks 222. 31. 1000 stuks 278.9 kroonkurken 29mm GOUD 1000 stuks 38.45 2.75 012.360.5 100 st.9 012. 10 stuks 4.59 012.79 012.2 muilband met deksel 2700 stuks muilband + deksel zwart vr bierkurk 100 stuks 012.onderdopje kroonkurk 29mm 25 st. 31.16 012.ARTNR OMSCHRIJVING 141.264.58 012. 1 stuk 1.5 kroonkurken 29mm ROOD 100 stuks 5.353.33 012.0x21.162.357.263.217.324.96 012.266.6 PP caps.0 wijnkurken 45mm 1ste kwal.kop 1000 stuks 162.5 konische kurk 13 x 16 mm.9 champ.stop plast.319.7 012.59 012. 100 stuks 27.3 wijnkurken kunststof 38mm 3000 stuks 367. 140.323.4 kroonkurken 26mm GROEN 1000 stuks kroonkurken 26mm ZILVER 100 stuks 18. 10 stuks 4. 100 stuks 27.85 012.405.251.8 kroonkurken 26mm WIT 10.6 012.230. 31.46 012.9 kroonkurken 26mm ORANJE 1000 stuks 18.56 012.361.14 95.137.5 x 24 WIT 1000 stuks 59.321.95 012. 31.2 012. 1 stuk 0.1 kroonkurken 26mm BLAUW 1000 stuks 18. 1 stuk 1.350.45 012.275.5 1000 st bierkurk ALTEC 44x25.9 012.3 muilband met deksel 100 stuks 012.46 012.092.stop plast.75 012.63 012.231.000 stuks 148. 28 x 18 gedraaid GOUD 1000 st.42 012.8 draaidop kunststof BLAUW mca28 1000 stuks 40.3 konische kurk 11 x 14 mm.8 konische kurk 23 x 26 mm.364.248.89 012.000 stuks 148.65 17.25 012.403.352.75 012.7 PP caps.163.283.354.7 kroonkurken 26mm ROOD 100 stuks 2.254.7 konische kurk 50/55 mm diam.84 012.8 wijnkurken kunststof 42mm 100 stuks 18.5 T-kurk zwarte plast.5 kroonkurken 26mm ROOD 1000 stuks 18.89 012. 28.4 bierkurk kunststof 43x25mm 2500 stuks 401.5 x 18 gedraaid GOUD 100 st.15 012.3 012.6 kroonkurken 29mm WIT 7. 39.3 kroonkurken 29mm ROOD 1000 stuks 40.45 012.082.75 012.0 konische kurk 19 x 22 mm.131.24 012.15 012.066.7 kroonkurken 29mm GROEN 100 stuks 5. 100 stuks 27.172. 16.36 012. 2.401.165.6 konische kurk 23 x 26 mm. 100 stuks 4.55 012. +32(0)11-40.2 kroonkurken 26mm GROEN 10.200.3 kroonkurken 26mm ZWART 10.373.8 kroonkurken 26mm WIT 1000 stuks 18.94 012.363.63 012.33 012.8 kroonkurken 26mm GOUD 10.55 012.161.3 konische kurk 65/70 mm diam.222.270.153. 1000 stuks 386.76 140.370.33 44.068.2 kroonkurken 26mm ZILVER 1000 stuks 18.376.0 bierkurk ALTEC 44x25.15 012. 31.58 012.0 10 stuks 012.067.420.277.1 wijnkurken 45mm super kwal.7 T-kurk zwarte plast.79 31.062.7 wijnkurken kunststof 38mm 100 stuks 012.0 kroonkurken 26mm ZILVER 10. 1 stuk 2.351.95 012. 100 stuks 18.4 kroonkurken 29mm GROEN 1000 stuks 40.96 012.4 012.32 012.247. 100 stuks wijnkurken 45mm 3de kwal.1 kroonkurken 26mm ORANJE 100 stuks 2.500 stuks 246.19 012.322.7 wijnkurken 38mm agglo 100 stuks 5.1 kroonkurken 29mm GOUD 100 stuks 4.7 champ.500 stuks 246.280.4 konische kurk 35/40 mm diam.94 218. 31.35 2.2 muilband 1000 stuks 53.7 12.3 champagnekurk agglo+kurk 48x30.6 012.61 012. 1 stuk 0.4 kroonkurken 29mm ROOD 7.brouwland.7 PP caps.7 012.9 kroonkurken 29mm BLAUW 1000 stuks 40.33 012.1 kroonkurken 29mm BLAUW 100 stuks 5.318.8 012.326.8 champ.6 kroonkurken 29mm WIT 100 stuks kroonkurken 29mm WIT 1000 stuks 5.0 kroonkurken 26mm WIT 100 stuks 2. 31.292.4 PP caps.6 champ.24 012.75 012.262.4 PP caps. 28 x 15 mca3 ZILVER 1000 stuks 59.55 012.141.253.22 012.359.4 012.92 012. 31.05 012.237.377.0 kroonkurken 29mm GROEN 7.5 x 24 ZWART 1000 stuks 61.136.132.500 stuks 246.5 wijnkurken 45mm 2de kwal.03 012.276.9 muilband + deksel zilver vr bierkurk 2700 stuks 216.214.45 012. 100 stuks 31.271. super 1000 stuks 42.78 012.371.3 kroonkurken 26mm ZWART 1000 stuks 18.73.4 012.5 x 24 ZILVER 1000 stuks PP caps.3 konische kurk RL 11 27.0 muilband + deksel zwart vr bierkurk 1000 stuks 98. 10 stuks konische kurk 21 x 24 mm.2 kroonkurken 29mm ZILVER 100 stuks 5.218.71 18.5 EURO EURO Brouwland * tel.255.22 012.9 wijnkurken TWINCORK EXTRA 45mm 100 stuks 20.158.84 012.6 012.170. 31.3 draaidop kunststof ROOD mca28 25 stuks 012.91 012.4 kroonkurken 26mm BLAUW 10.64 012.2 kroonkurken 29mm BLAUW 7.82 012.160.onderdopje kroonkurk 29mm 100 st.66 012.5 kroonkurken 26mm ORANJE 10.211.95 012. 100 stuks 34.071.5 x 24 GEEL 1000 stuks 59.0 PP caps.3 kroonkurken 26mm BLAUW 100 stuks 2. 31.79 012. 10 stuks 4. 6.000 stuks 139.65 012.59 012.25 5.54 012.402.6 kroonkurken 26mm ROOD 10.4 konische kurk 115/120 x 33 mm 1 stuk 3.kop 100 stuks 25.0 konische kurk 15 x 18 mm. 1 stuk konische kurk 55/60 mm diam.5 x 24 ROOD 1000 stuks 59.02 012. 4.282.55 012.49 012.328.7 draaidop kunststof ROOD mca28 4500 stuks 133. 31.7 kroonkurken 29mm ZWART 1000 stuks 40.5mm 1000 stuks 139.411.8 PP caps.246.45 012.2 wijnkurken 45mm 1ste kwal.47 012.3 T-kurk zwarte plast.205.89 012.8 PP caps.35 012.3 PP caps.252.258.2 konische kurk 21 x 24 mm.5 PP caps.409.000 stuks 148.142.55 012. 140.5 x 24 BORDEAUX 1000 stuks 59.2 PP caps.

38 013.27 013.1 thermometer BREWFERM digipen -50° +200°C 013.061.99 013.17 395 6.0 hydrometer VINOFERM met 3 schalen 7.95 013.0 weeglepel digitaal 300gr/0.9 refractometer 0-32% BRIX / 0.38 013.422.131. voor ALKODEST 74.432.75 013.456.95 013.033.) 250 ml CA-Bentoniet suspensie 250 ml voor Bentotest 23 4.64 012.208.038.75 012.036.069.116.1 013.ARTNR OMSCHRIJVING 23.060. voor ALKODEST alcoholmeter 5 .91 013.75 013.3 PP caps. 31.038.013.8 013.4550 alcoholmeter 45 .95 013.058.14.442.95 210.446.0 Bentotest-set kompleet met koffer 165 013.83 013.431. alcohol 68.437.096.048.8 (bier) 20 strips 3.brouwland.71 013.68 012.072.3 PP caps. 210.038.1 PP caps.01 100ml 4.3 VINOTEST blauwloog reagens 100ml 6.6 refractometer 0-80 % vol. 23.020.042.25 013.95 210.38 013. voor ALKODEST 74.4 hardheid-strips voor water.5 x 24 gedraaid BLAUW 25 st.3 thermometer HANNA checktemp dip 86. voor ALKODEST 74.90 brix 68.2 PP caps. 31. 6.8 thermometer Galileo 44 cm SILVER SILVER 30.8 PP caps.35 013.2 PP caps.37 013.5 PP caps.82 5.35 013. 6.071. 23.K1 korrektietabel TEMP voor ALKODEST 26.1 013.007.5 x 24 gedraaid GOUD 100 st.1 013. voor ALKODEST 74.1 thermometer Galileo 33 cm SILVER SILVER 21.33 013.108.45 013.6 157.1 12.0 PP caps.08 013.3 analyse op vrij SO2 in most/wijn 12.6 ph-papier 1-12 universeel 20 strips 4.5 013.462.5 x 24 gedraaid ZWART 100 st. 210.35 013. 31. 012.38 013.038.160.3 refractometer 45-82 % BRIX / 0.1 ph-meter PHSCAN30 vinoferm 87.99 013.038.3 PP caps.106.5 x 24 gedraaid GEEL 25 st.78 013.75 013. voor ALKODEST 74.com 7 2.01 100ml 4.430.460.99 013.5 013.041.5 x 24 gedraaid ZILVER 25 st.038.85 012.1gr weegschaal met gewichtjes 100 gr / 0.39 013.25 28.2-6.7 alkodest vr alc. 31.014.1 Easylab Erbslöh appelzuurtest 50 tests 82.05 alcoholmeter 0 .4 analyse alcohol + extractgehalte in most/wijn 013.028.7 thermometer Galileo 33 cm MIXTE GOLD 22.9 PP caps.093.45 013.48 013.1 013.057.097.038.9 013.1 013.143.2 alcoholmeter 0°-100° 7.421.06 013.026.25 .5 7.K2 korrektietabel EXTRAKT voor ALKODEST 26.5 weegschaal digitaal PRIMO 0-5kg / 1 gr 32.5055 013.049.99 013.0 PP caps.450.047.095.094.50% vol.12 013.40% vol.135.5 x 24 gedraaid ROOD 1000 st.39 013.5 x 24 gedraaid GOUD 25 st.435.38 013.1015 alcoholmeter 10 .8-5.7 thermometer-CLIP RVS 013.032.5 x 24 gedraaid GROEN 1000 st.1gr 013.4 alcoholmeter 70°-100° 15. 31. 31.136.052.141.14 013.0 60.38 013.040.038.51 013.035.140.56 013.5 x 24 gedraaid BORDEAUX 1000 st.38 013.066.2 ph-papier 2.121.1 013.182.5 PP caps. PP caps.0 PP caps.110.1 PP caps.1 30. 31.6 Easylab Erbslöh vluchtige zuren test 50 tests 211.2 68.5 x 24 gedraaid GEEL 1000 st.09 013.) 250 ml 23 013.202.440.5 (bier) 20 strips 3.38 013.207.0 eiwitreagens VINOFERM 1 l 012.99 013.100% vol.6 thermometer vloeibare kristallen 0-32°C BREWFERM 4.4 PP caps. 3mm voor 013.165.99 013.4 blauwloog reagens VINOFERM 100 ml 3. voor ALKODEST 74.0 ijkvloeistof 71% Brix.5 x 24 gedraaid BORDEAUX 100 st.6 hygrometer + thermometer groot model 32. 6. 31.53 013.120.61 013.35 013.5 analyse op totaalzuur in most/wijn 12.10% vol.038.37 012.200.130.95 013.35 013. 31.95100 alcoholmeter 95 .6 weegschaal digitaal 100kg/50g RVS plateau 30x30cm 013.064.051.510 alcoholmeter 50 .38 013.5 x 24 gedraaid GEEL 100 st. 31.8 VINOTEST zetmeel-zuur reagens 100ml 6.58 013.95 013.189.45% vol.4045 alcoholmeter 40 .038.15% vol.3 wijnweger VINOFERM met thermometer 20.9 PP caps. +32(0)11-40. 31. 210.9 Bentotest oplossing vr witte wijn (geel.95 013.14 013.35 013.2 PP caps.079.0 ph-papier 3.9 membraankit (6st) vr DO600 thermometer Galileo 28 cm MIXTE GOLD 76.1 013. voor ALKODEST 74.7 analyse op wijnsteenzuur in most/wijn 12.6 thermometer minimum-maximum 13.145. 23.1 NA-CA Bentoniet suspensie 250 ml voor Bentotest 4.73. 31. 012.0 013.8 refractometer honing 12-27% water / 58 .5 x 24 gedraaid WIT 100 st.95 013.6 inmaakthermometer metaal huls 013.038.5 x 24 gedraaid ROOD 25 st.59 82.2 PP caps.091.8 Bentotest oplossing voor rode wijn 250 ml 23. 012.115.8 thermokoppel K sensor 300mm.09 013.68 ARTNR OMSCHRIJVING 012.441.5 x 24 gedraaid ROOD 100 st.38 013.95 012. 012. 5 ml 2.5 thermometer Galileo 44 cm MIXTE GOLD 30. 210.185. 012. 31.2 013.188.6 VINOTEST jodit-jodat reagens 100ml 5.4 013.038.191.35% vol.55% vol.2 vervangelectrode vr pH-meter VINOFERM 012.1 pH-bufferoplossing 7.99 013.bepaling dr destillatie 425.2% + ATC 68.205.95 012.5 lakmoespapier 20 vel vr acidometer 013 049 2 210.2 glascylinder 20ml vr acidometer VINOFERM 7.88 PP caps.451.9 zuurstofmeter (DO) digitaal DO600 013.012.1 analyse op appelzuur in most/wijn 12.2 VINOTEST zuur reagens 100ml eiwitreagens VINOFERM 100 ml 4.5 x 24 gedraaid BORDEAUX 25 st.99 746.55 012.59 * info@brouwland.7 013. 31.2 012.117.5 x 24 gedraaid GROEN 100 st.3 vinometer VINOFERM precisiemodel 4°-15° 14.461.1 gr 28.8 Easylab Erbslöh totaalzuur test 100 tests 104.6 refractometer 0-170 °OE / 0-25 vol% +ATC 68.170.39 013.3540 alcoholmeter 35 .7 ph-meter tafelmodel +magneetroerder 375 013.02 013.99 012.5 x 24 gedraaid WIT 1000 st.38 013.5 x 24 gedraaid ZILVER 1000 st.5 x 24 gedraaid WIT 25 st.063.037. 31.9095 alcoholmeter 90 .2 Kupzit testkit Erbslöh 37.89 23.056. 6.9 VINOTEST acidometer kompleet 89.452.1 VINOTEST loog reagens 100ml 23. 012.1 PP caps.38 013.5 x 24 gedraaid GROEN 25 st.0 alcoholmeter + thermometer 0°-100° 14.37 29 40.425.6 vervangelectrode vr ph-meter PH-110 91.45 156. voor ALKODEST 74.8 blauwloog reagens VINOFERM 250 ml 4.025. 31.51 4.07 5.35 013.150. 210.95 013.054.068.5 x 24 gedraaid GOUD 1000 st.090.029.7 ph-papier 5.76 013.2025 alcoholmeter 20 .8 PP caps.20% vol.2 PP caps.18 013.053. 23.7 VINOTEST maatglas 43.5 x 24 gedraaid ZWART 1000 st.56 013.9 weegschaal digitaal 500gr/0.436.6 (wijn/komboecha) 20 strips 3.206. 31.6 blauwloog reagens VINOFERM 1 l 8.1520 alcoholmeter 15 .039.104.28 013.427.8 electrodevloeistof vr ph-meter PH-110 30.017.455.35 013.044.15 13.186. 31.7 refractometer 0-18 PLATO / 0.4 thermometer digitaal + alarm -50 +300° 51.102.7 thermometer 0°+110° voor 013 089 8 10.5 013. 23.9 pH-bufferoplossing set 2x100ml 9.038.1gr 31.4 Easylab Erbslöh totaal suiker test 50 tests 88.426.30% vol. 012.2 weeglepel digitaal ES494 300gr/0.95 013.144.447.43 210.084. 23.3 thermometer Galileo 62 cm MIXTE GOLD 39.66 7. voor ALKODEST 74.28 12.6 46.99 13.95 013.9 vervangelectrode vr PHSCAN30 36.142. 10 strips 6.183.3 012.5% vol.030.5 013.038.3 joodoplossing 1 liter voor acidometer 31.087.8 bewaarvloeistof ph-electrode 50 ml 8.109.445.81 013.08 * fax +32(0)11-34.3 013.031. 31.457.76 013.085.1 012.9 refractometer 28-62% BRIX + ATC ebulliometer naar Malligand 68.5 x 24 gedraaid BLAUW 1000 st.35 013.99 013.38 74.8-4.38 012.5 x 24 gedraaid ZILVER 100 st.7 joodoplossing 100ml vr acidometer 6.0 pectitest VINOFERM 500 ml 013.4 013.6 analyse op totaal suikers in most/wijn 013.56 012.95 013. voor ALKODEST 74.95% vol.5 17.25% vol. 31.018.75 013.49 013.2530 alcoholmeter 25 .4 EURO EURO Brouwland * tel.2 alcoholmeter 35°-70° 15. voor ALKODEST 74.2 refractometer digitaal 0-230 Oe + 0-50 Brix acidometer VINOFERM kompleet 158.132.0 ph-meter precisie stickmodel PH-110 197.95 013.203. 31.6 alcoholmeter 0°-35° 15.95 013.55 013.8 analyse op totaal SO2 in most/wijn analyse op stikstof in most/wijn 12. 31.074.015.87 012.99 013.1 vinometer FIW eenvoudig model 0°-25° 4.9 analyse op melkzuur in most/wijn 12.038.45 013.6 Bentotest oplossing vr witte wijn (kleurl. 31.099.6 maisch-thermometer met huls -10° +110°C vestzakthermometer digitaal -50° +150°C 13.089.4 PP caps.6 73.91 013. 31. PP caps.8 thermometer rode alcohol -10° à 110° 5.41 6.95 013.4 Easylab Erbslöh vrij SO2 test 50 tests Easylab Erbslöh stikstof test 50 tests 54.073.0 PP caps.1 + ATC 68. 31.5 x 24 gedraaid BLAUW 100 st.com * www.190.065.9 pH-bufferoplossing 4. 6. voor ALKODEST 74.075.067.204.4 013.201.125.09 012.2 Easylab Erbslöh melkzuur test 50 tests 013. 31.3035 alcoholmeter 30 . 6.

210.80mm dubbelnoot ijzer 16.1 veiligheidsbox 46 x 90 cm 129 3.2 015.276.281.5 84.09 5. 95 mm vr 015. 20cm H 6.33 014.087.9 tussenschijf nylon rond 50cm met gat 26. gegradueerd 1000 ml 6.220. 50 ml plast.7 013.9 VINOTEST blauwloog reagens 1 l 013.1 28.161.079.52 129 169 84.6 maatkan polyprop. 2000ml plast.067.069.1 maatkan polyprop.43 014.084. 102 mm vr 015.26 VINOTEST zetmeel-zuur reagens 1 l 34.145.291.4 EURO EURO 0. gegradueerd 100 ml 2.010.1 erlenmeyer 2000ml gegrad.49 014. hittebestendig 18.160.273. 95 mm vr 015.02 015.088.8 fruitpers VINOFERM 10 l hout + perszak 358.340.0 Quantofix perazijnzuur 5-500 mg 100 teststaafjes 46.051. hittebestendig 92.9 proefbuis glas 15-16 mm diam.5 ananas snijder/ontschiller professioneel manueel 014.056.140.1 proefbuis 160x16 mm + schroefdop 0.4 tussenschijf nylon rond 30cm zonder gat tussenschijf nylon rond 35cm zonder gat 32.77 015.0 buret automatische nulpuntstelling 25 ml 1:10 61.065.054.73 015.437.09 015. 500 ml plast.15 l) 7. voet 40.5 pipet glas gegradueerd 5 ml : 1/20 2.21 013.7 015.68 013.058.160.99 014.452.432.271.7 VINOTEST loog reagens 1 l 013.458.7 afvulklem vr stoomextractor 015.006.6 cryobuisjes met parels assortie 64 stuks 218.2 kolomkoeler fractioneer+koeler 1 stuk 72cm 102 015.075.165.086.9 maatglas glas gegrad.99 014.0 kombikoeler mini 40 cm 72 015.7 neteldoek 65x70 cm 3.1 014.7 bekerglas 400 ml gegrad.7 3.066.133.3 014.011.453.142.141.3 maatkan polyprop.455. 10 stuks. 25 ml plast.2 bekerglas 150 ml gegrad.065.008.voet 6.290.9 gistfles glas steriliseerbaar 500 ml 6.3 015.93 014.2 VINOTEST jodit-jodat reagens 1 l 26.1 driepikkel vr brander 14cm diam.002.9 bekerglas 600 ml gegrad.33 014.014. hittebestendig 5.138.74M mes diam.053.5 85.2 tussenschijf nylon rond 40cm zonder gat 43.214.71 015.88 015.264.7 klem universeel 0 .25 014.voet 23.9 Brouwland * tel. gegradueerd 3000 ml 16.48 014.1 mg 100 teststaafjes 26.7 druivenkneuzer/ontsteler inox electrisch 1139 014.4 glashagel 1 kg 21. + rollen +pomp 3509 015.039.052.102.5 ARTNR OMSCHRIJVING 013.221.84 014.59 015.voet 5.161.050.15 015.37 014.40 l) 8.21 015.023.9 tussenschijf nylon rond 45cm zonder gat 39.160. 250 ml plast.4 druivenmolen 20 l inox kuip electrisch 689 014.05 015.160.035.54 014.5 85.012.27 014.5 015.213.25 014.84 32.84 015.ARTNR OMSCHRIJVING 12.27 12.8 tussenschijf nylon rond 30cm met gat 22.6 kelderlak voor fruitpersen WIT 750ml 49.9 pipet glas gegradueerd 1 ml : 1/100 2.132.31 26.94 015.65 015.7 proefbuisklem hout 27.77 015.09 014.6 druppelteller plastiek 3 ml 500 stuks 19.3 fruitmolen 10 liter.53 015.38 014.95S mes diam.49 015.038.1 015.9 tussenschijf nylon rond 80cm zonder gat 59.081.096.com * www.1 015.47 015.84 015.8 druivenkneuzer/ontsteler gelakt electrisch 014.09 015.425. hittebestendig 3.0 glashagel 100 gr 3.3 tussenschijf nylon rond 70cm met gat 26. gegradueerd 2000 ml 12.243.3 2.3 rekje hout voor 12 proefbuisjes 21.45 015. 100 ml plast.6 trommelrasp VINOFERM voetmodel INOX 199 bunsenbrander propaan/butaan 27.74 015.137.32 014.45 015.3 erlenmeyer 1000ml gegrad.349.7 druivenkneuzer/ontsteler 1/2 inox elect.1 tussenschijf nylon rond 45cm met gat 23.7 maatkan polyprop.94 015.2 maatglas glas gegrad.68 015.0 druivenkneuzer/ontsteler gelakt manueel 014.0 pipeteerbal rubber 5.93 014.72 014. gegradueerd 250 ml 4.0 013.95 015.7 8.49 014.13 4.032.9 afvulklem + slang vr stoomextractors 8. hittebestendig 9. 16cm hoog 30.143.6 maatglas kunststof niet gegradueerd 200 ml 2. hittebestendig 2.0 maatglas glas gegrad.43 014.1 015.11 014.94 859 509 2299 158.063.100.8 maatglas glas gegrad.37 014.400.99 014.0 verdeelspatel steriel.58 015.30 l) perszak VINOFERM 60x60 cm (30 .17 015. gegradueerd 500 ml 4.3 druivenontsteler electr.8 fruit. individueel verpakt 7.7 bekerglas 2000 ml gegrad.438.205.49 014. 102 mm vr 015.155.6 maatglas glas gegrad.3 Gistkweekset BIOFERM 36.8 tussenschijf nylon rond 25cm zonder gat 23.18 014.7 014.160.50 l) 16.5 perszak VINOFERM 40x40 cm (10 . hittebestendig 3. 1000ml plast.3 tussenschijf nylon rond 60cm zonder gat 52.266.3 bunsenbrander labogaz 206 33.161.8 maatkan polyprop.3 pipet glas gegradueerd 10 ml : 1/10 3.2 petrischaal glas 80x15mm 2.78 015.07 014.24 015.350.263.5 4.310. 014.018.4 appelvreter SPEIDEL 1000 kg/uur 774.036.7 persdoek VINOFERM 104cm per lopende meter 015.015.454. 74 mm vr 015.63 015.1 staander voor druivenkneuzers/ontstelers 014.88 5.3 maatglas glas gegrad.2 015.74S stempel diam.070.5 rekje hout voor 6 proefbuisjes 14.99 2.3 driepikkel vr brander 15cm diam.0 tussenschijf nylon rond 20cm zonder gat 22.08 015.81 014.436.003. hittebestendig 5.M mes diam.040.0 hydraulische olie H46 1 liter 014.com 8 994.49 23.35 015.59 * info@brouwland.150.6 druivenmolen 20 l inox kuip manueel 215 014.9 perszak VINOFERM 70x70 cm (40 .5 persdoek polypropyleen 150x150 cm 014.275. hittebestendig 3.210.5 maatkan polyprop.8 cryobuisjes met parels assortie 4 stuks 14.031.25 014.58 014.06 014. hittebestendig 4.057.212.4 015.4 erlenmeyer 100 ml gegrad.8 persdoek polypropyleen 100x100 cm 38.2 pipet glas gegradueerd 25 ml : 1/10 borstel vr pipetten 500 x 10 mm 5.005.451.003.139.96 014.033.332. voet 54.435.401.96 015.5 tussenschijf nylon rond 60cm met gat 25.3 druivenkneuzer/ontsteler inox manueel veiligheidsbox 53 x 84 cm 779 129 014.89M mes diam.161.161.209.49 014.5 appelvreter inox JUMBO 800 kg/u 1240.161.5 erlenmeyer 500 ml gegrad.061.51 12.voet 10.49 014.94 014.019.136.085. hittebestendig 3.440. inox kuip 169 014. 28cm H 20.99 015.160.345.voet 5.1 tussenschijf nylon rond 70cm zonder gat 56.7 014.14 014.056.58 014.58 014.2 analyse op vluchtige zuren in most/wijn 013.095.219.6 tussenschijf nylon rond 35cm met gat 22.7 raschigringen 10x10mm 1 kg 43. 5 st.160. gegradueerd 5000 ml 24.95M 015.6 bekerglas 50 ml gegrad.074.077.130.020. inox kuip druivenmolen 20 l gelakt manueel 369 219 014.055.331.08 * fax +32(0)11-34.1 014.+druivenmolen 20 liter.75 755 428.034.6 015.5 015.433.004.064.9 druivenkneuzer/ontsteler electr.001.002.0 bekerglas 250 ml gegrad.73. hittebestendig bekerglas 1000 ml gegrad.0 analyse alcoholgehalte in likeur 013.161.4 draadnet keramische dekking 20x20 cm 014.6 spuitfles plastic 500 ml 4.8 druppelteller plastiek 3 ml 5 stuks 1.045.99 014.1 015.8 erlenmeyer 250 ml gegrad.brouwland. hittebestendig 28.5 druivenkneuzer/ontsteler 1/2 inox manueel 014.2 VINOTEST zuur reagens 1 l Quantofix chloor 0 .85 015.134.5 85.5 stempel diam.2 015.voet 5.49 84.030. 89 mm vr 015.218.64 015.016.4 015.278. 10 ml plast.3 spiritusbrander glas met wiek 014.1 tussenschijf nylon rond 80cm met gat 29.98 015.102S stempel diam.27 015.6 appelvreter electr.0 014.4 maatkan polyprop.4 sproeifles hervulbaar RVS 200 ml 13.19 015.9 015.1 raschigringen 10x10mm 100 gr 6.007. inox kuip 295 015.9 014.5 014. inox + pomp 014.0 statief ijzer 90 cm hoogte met plaat 28.1 maatglas glas gegrad.24 015.14.43 36.013.7 maatglas glas gegrad.131.2 entnaaldhouder 20cm + 2 entnaalden RVS entoog steriel.070.18 015.1 perszak VINOFERM 50x50 cm (20 .059.9 erlenmeyer 5000ml gegrad.8 fruitpers VINOFERM 20 l hout + perszak 495 014.295.02 6.055.1 druivenmolen 10 liter.1 014. gegradueerd 50 ml maatkan polyprop.91 . inox 400 kg/uur 985 014.160.6 kombikoeler fractioneer+koeler 1 stuk 75cm 246.6 fruitpers mini 2 l dubbel inox perskorf 014.050.4 fruitpers maxi 5 l met dubbel inox perskorf 014.265.135.5 84.5 85.400. individueel verpa 3.1 persdoek polypropyleen 80x80 cm 014. 74 mm vr 015.22 015.7 tussenschijf nylon rond 50cm zonder gat 35.057.4 tussenschijf nylon rond 40cm met gat 24.45 015.445.267. +32(0)11-40.3 015.5 015.0 tussenschijf nylon rond 20cm met gat tussenschijf nylon rond 25cm met gat 22.

1 gistingsfles zonder mand 15l brede opening 27.270.7 tomaten/bessenmolen +3 zeven 015.301.5 stoomextractor RVS NATURSAFT 10 liter 015. 6.3 pasteuriseerapparaat EHA-27 300 ltr/uur 10467.430. horizontaal 12 hl 19062.7 0.272. groen 36 stuks 29.18 membraanpers pneum.431.2 pruimenontpitter STEINEX 13.271.8 mandfles 54 l normale opening 46.1000 fruitwasinstallatie+ fruitmolen RM2.74 015.250 ontstener + pureermachine indust.4 pasteuriseerketel ECO 100 l / uur pasteuriseerketel elektrisch PA90.4 017.215 fruitpers 215 l elec.9 017.315. opening 30.273.01 017.08 trommelzeef 8 mm vr 015.520.opening 13.45 017.540.9 015.74 017.255.8 mandfles 20 l normale opening mandfles 25 l normale opening 26. TYPE 300 015.6 fruitmolen Natursaft RVS handmodel 89 015.301.98 015.2 steenvruchten-ontstener industrieel 8079 015.303.007.218.271.600 trommelzeef 3 mm vr 015.330.300EA pasteurisator VORAN P300 elektrisch 11132 015.6 mandfles 25 l brede opening 39.227.25 015.238.4 gistingsfles zonder mand 34 l norm.9 membraanpers pneum. 6kw 1470.12 membraan voor membraanpers PP12 1698.431.230.08 * fax +32(0)11-34.86 015.7 015.09 19239 5000.16 6.270.com 9 8895 0.ARTNR OMSCHRIJVING 127.0 vervangrubber ZWART vr STEINOMAT 1.300EA pasteurisator VORAN P300 + 4-kops vuller 13310 015.236.03 trommelzeef 3 mm vr 015.270.95 015.229.450.38 016.15 6037.39 017.225.94 017.025.300.9 017. opening 26.43 015.2000 fruitwasinstallatie+ fruitmolen 2000 kg /uur 11616 015.2 1000 kg /uur 015.6 015.307.19 015.015.5 mm vr 015.307.5B 015.600 schraper-rotor vr 015.229.5D vervangveertje vr 015.541.545.14.86 017.270.5 cl.4 fruitpers gelakt 130 l manueel hydraulisch 2268.270.6 wijnfles bordeaux 75 cl.034.3 tomaten/bessenmolen ARTUS electrisch 250 w 139 015.306.1-INOX fruitpers waterdruk 160 l volledig INOX fruitpers waterdruk 300 l volledig INOX 3527.406. opening 38.520.95 015.213.88 015.320.500.270.425.2 2.4 deksel vr gistingsflessen brede opening gistingsfles zonder mand 5 l norm.7 2.325.271.272.397.1 015. type 250 19819.350 015.+korfwagen 7809.28 249.216.110.6 mandfles 5 l normale opening 7.3 .0 verwarmingsplaatje 15x15 cm 10w. 52 stuks 33.2 fruitpers gelakt 215 l manueel hydraulisch 3120.088.306.410.250 457.12 015.01 21.306.300 perszak vr waterdrukpers 300 l 94.500 bandpers inox EBP350 300 kg/uur bandpers inox EBP500 500 kg/uur 15246 31944 015.7 10 st.55 015.80 015.2 gistingsfles zonder mand 5 l brede opening 14. horizontaal 35 hl 37268 015.415.84 015.250.18 017.160.540.4 kersen/pruimenontpitter STEINEX-COMBI kersenontpitter KERNEX 23.08 trommelzeef 8 mm vr 015.8 sapcentrifuge FRITEL 3650 89.22 015.8 verwarmingsplaatje 16x34 cm 20w.015.271.307.68 015.0 017. horizontaal 26 hl 30855 015. 240v 38.308.+korfwagen membraanpers pneum.6 afsluitdop vr gistingsfles 54 l 0.1 fruitpers waterdruk 180l inox korf + zak 2338. 240v 56.03 sinaasappelschiller manueel 49.272.231.34 20570 015. type 400 51316.600 ontstener + pureermachine indust.237.250 337.016.12 015.520.95 015.225.3 2.03 015.71 015.54 017.38 016. horizontaal 18 hl 26983 015.45 015.99 017.500.2 015.3 ananas-schiller easy slicer.89 015.6 fruitpers gelakt 70 l manueel hydraulisch 18. 240v 49.84 015.17 017.216.05 trommelzeef 5 mm vr 015.232.5 30.160 membraan voor waterdrukpers 160 l 356.306.69 015.25 tomaten/bessenmolen ARTUS electrisch 400w zeef 2.216.6 verwarmingsplaatje 28x28 cm 25w.7 mandfles 15 l brede opening 31.1000 pasteurisator VORAN P1000 24321 015.59 * info@brouwland.6 2.54 015.216.5 appelverdeler inox 10 partjes 8.32 015.405.115.500.1000 pasteurisator VORAN P1000 + 6-kops vuller 26862 015.449.59 015.180 perszak Speidel vr waterdrukpers 180 l 89 017.31 015.81 015.345.2 015.0 afsluitdop vr gistingsfles 5 l 015.91 017.017.270.302.1-INOX 015.210. type 350 43886.7 fruitpers waterdruk 20 l inox korf + zak 713.8 wijnfles bordeaux 37.3-INOX fruitpers waterdruk 80 l volledig INOX 1795 017.2 gistingsfles zonder mand 10l brede opening 20.270.26 015.215.430.84 015.4 bessenmolen gietijzer handmodel 59.650 bandpers inox EBP650 1500 kg/uur 57717 015.40 membraan voor waterdrukpers 40 l 120.054.4 stoomextractor RVS JUMBO 24 l 015.6 vervangveertje vr 015.900 015.500 band voor bandpers EBP500 423.0 fruitpers gelakt 325 l manueel hydraulisch 3805.235.20 membraan voor waterdrukpers 20 l 107.530.9 tomaten/bessenmolen manueel ECO 63.600 1318.01 015.8 fruitschiller elektrisch 015.2 015.25 015.7 fruitpers gelakt 130 l (type 50) 651 015.405. 3 maten 10.391.600 1318.22 membraanpers pneum.310.540.105.74 017.95 015.325 fruitpers 325 l elec.257.19 017.545.95 015.250 457.-hydraul.22 015.087.393.521.160 perszak vr waterdrukpers 160 l 72. kantelbaar 1/2 inox 415.7 017.420.5cl.451.04 trommelzeef 4 mm vr 015.84 015.217.600 1318.1200 bandpers inox EBP1200 3000 kg/uur 101277 015.250 continu fruitpers 1/2 INOX.392.43 015.76 015.2 fruitpers gelakt 50 l (type 35) 415.1 gistingsfles zonder mand 20l brede opening 30.3 fruitpers waterdruk 90 l inox korf + zak 1165 017. opening 22.34 015.5A vervangveertje vr 015.88 015.-hydraul.31 015.30 membraanpers pneum. groen 50 stuks 47.394.302.400 continu fruitpers 1/2 INOX.530.2 vervangrubber vr kersenontpitter 015.320.1 ananas-snijder Easy Slicer RVS medium 18.6 kersen/pruimenontpitter STEINOMAT 20 kg/uur 46.250 schrapers vr 015.010.390.2 015.270.2 gistingsfles znd.95 015.254.98 015.95 015.262.20 perszak vr waterdrukpers 20 l 34. 250 kg / uur 4907.82 015.2 015.45 017.600 2105.3 0.+korfwagen 8110 015.250 457.2 EURO 149 EURO 1795 85 640.66 34.250 290.271.3 017.272.4 gistingsfles zonder mand 10 l norm.395.8 vervangrubber WIT vr KIRSCHOMAT 1.230.21 015.8 fruitpers gelakt 90 l (type 45) 609.98 015.228.5 mm vr 015.9 017.1 appelschiller manueel zuignap 25.38 017.020.95 015.80 perszak vr waterdrukpers 80 l 51.215.9 1318.530.270.+korfwagen 015.253.256.5C vervangveertje vr 015.430. mand 54 l norm.5 015.45 017.431.215.47 015.9 017.410.93 15488 30855 Brouwland * tel.85 015.306.015 trommelzeef 1.9 mandfles 15 l normale opening 21.086.com * www.0 gistingsfles zonder mand 25l brede opening geuze/ciderfles 37. groen 29mm KK.239.8 mandfles 10 l brede opening 24.7 mandfles 20 l brede opening 35.brouwland.475 fruitpers 475 l elec.263.3 kersenontpitter KIRSCHOMAT 15 kg/uur 35.3 8. horizontaal 9 hl 015.270.304.303.211.90 perszak Speidel vr waterdrukpers 90 l 62.4 017.125.500.300 continu fruitpers 1/2 INOX.62 015.015 015.250 457.227.0 mandfles 34l normale opening 35.0 mandfles 10 l normale opening 15.415.01 ARTNR OMSCHRIJVING 015.270.42 015.307.45 appelschiller manueel tafelklem 26.01 017.8 015.270.6 vervangmesje voor fruitschiller electrisch 015.0 fruitpers gelakt 70 l (type 40) 479 017.120.10 vervangrubber vr kersenontpitter 015.5 fruitpers gelakt 20 l (type 25) 269 015.94 015.305. 600 kg / uur 9604.8 afsluitdop vr gistingsfles 10-34 l 015.365.96 015.8 mandfles 5 l brede opening 16.4 fruitpers gelakt 30 l (type 30) 358.5mm voor ARTUS electrisch 250 w 249.500 pasteurisator VORAN P500 gas 015.4 015.500 pasteurisator VORAN P500 gas + 6-kops vuller 21900 015.400.15 1454.44 015.354.5-INOX fruitpers waterdruk 40 l volledig INOX 1349 017.540.12 fruitpers 900 l elec.05 015.10 vervangrubber ZWART vr STEINOMAT 30 stuks 11.2 015.520.270.520.306.7 fruitpers 20 l kantelbaar INOX korf+bodem 699 015.228.306.03 trommelzeef 1.9 fruitpers 20 l.215.05 trommelzeef 5 mm vr 015.0 membraan voor waterdrukpers 80 l fruitpers gelakt 10 l (type 20) 144.73.350 continu fruitpers 1/2 INOX.1 015.40 perszak vr waterdrukpers 40 l 38.10 vervangrubber WIT vr KIRSCHOMAT 30 stuks 11.273.5 fruitpers waterdruk 40 l inox korf + zak 877.212.-hydraul. opening 1. +32(0)11-40.31 015.3 gistingsfles zonder mand 20 l norm.99 015.3 fruitpers gelakt 265 l (type 65) 1076.7 kersenontpitter met tafelklem 17.530.334.95 015.38 016.-hydraul.217.3 gistingsfles zonder mand 15 l normal opening 18.2 gistingsfles zonder mand 25 l norm.

4 beugel WIT +dichting ZWART 10 stuks 4. 60 stuks bierfles FRANKONIA 50 cl.87 017.deksel konische bodem 100 l vat inox vlot.77 017.59 * info@brouwland.61 017. 26mm 33 stuks 28.400 vat inox vlakbodem +deksel +kraan 400 L 458.5 rubberen ringen voor beugels 1 kg (+. groen 29mm KK 0.5 017.55 vat inox vlot.6 017.455.38 017.2 maatbeker gegradueerd wit plastic 3 l 7.800 vat inox vlot.32 017.35 017. gegradueerd 12.ARTNR OMSCHRIJVING 25.9 drankvat kunststof hoekig +deksel +kraan 500 l 469 017.91 017.76 017.35 vat inox vlakbodem +deksel +kraan 35 l 111.03 017.78 017.4 voet 65x40 cm vr pulpbakken tot 500 l 017.546.562. 26mm 0.deksel vlakke bodem 200 l 357.632.781.570.9 beugel MINI wit +rubberen ring 100 stuks 31.73.64 39.8 wijnfles bourgogne 75cl.585.2 bierfles STEINIE 33 cl.5 wijnfles cider 75 cl groen 560gr 29mm 32 stuks 26.5 017. olijfgroen 33 stuks 30. 75cl.99 017.150 vat inox vlot.779.473.545.635.65 017.779.537.5 cl.1 017.640.100 vat inox vlakbodem +deksel +kraan 110 L 177.com 10 487.6 sapfles wit 24 cl MTO38 zonder deksel 0.99 017.72 017.8 fles aperitief 1 l wit PP31.83 0.17 1.05 017.23 017.5 beugelfles 50 cl bruin zndr beugel 0.35 ARTNR OMSCHRIJVING 017.72 017.91 017.645.6 pulpbak ROND 500 l plastic 163. bruin.776.8 .780. bruin.543.4 beugellamellen 100 stuks 8.88 017.538.586.08 017.37 017.8 fles aperitief 50 cl wit PP31.665.467.8 pulpbak ROND 230 l plastic pulpbak ROND 350 l plastic 83.656.84 017.752.55 vat inox vlakbodem +deksel +kraan 55 l 138.0 drankvat kunststof rond +deksel +kraan 15 l 41.53 017.2 beugel WIT +dichting ZWART 100 stuks 36.8 drankvat kunststof hoekig +deksel +kraan 100 l 118.768.533.6 maatbeker gegradueerd wit plastic 1 l 3.670. 26mm.9 vat plastic rond +kraan+waterslot 60 l 41.4 wijnfles fluit (schlegel) 75 cl. 46 stuks 22.1000 vat inox vlakbodem +deksel +kraan 1000 L 614.85 017.540.04 017.68 017.779.46 017.465.59 0.463.781.1 aftapkraan oranje voor ovale vaten 5.9 wijnfles bordeaux 37. 75cl.3 pulpbak rechthoekig 150 l wit plastic 68.brouwland.764. 26mm 0.527.2 drankvat kunststof hoekig +deksel +kraan 300 l 248. bruin.41 017.613. 52 stuks 28.610.64 017. 33 stuks 36.667.7 wijnfles champ.780.1 emmer wit 14 l zonder deksel + giettuit 9.com * www.10 voet voor vat inox 10/15 lt 37.19 017.82 017.54 017.454. bruin.1 vat inox 100 l + kraan 232.641.deksel vlakke bodem 500 l 639.466.5.1 017.458.3 1.9 017.9 sapfles wit 1 ltr TO48 zonder deksel 0.14.1 plastic mand + deksel 34 l plastic mand + deksel 54 l 10.7 vat inox 5 l + kraan vat inox 15 l + kraan 101.536.5 geuze/ciderfles 37.768.0 bierfles FRANKONIA 50 cl.759. 26mm.779.605.2 rubberen ringen voor beugels.0 wijnfles bordeaux 75 cl.5 1. bruin.E bolkraan GH inox 1" M / 1" M bolkraan GH inox 1"M / ENO 017.96 017.deksel vlakke bodem 300 l 476.634.765.670.7 maatbeker gegradueerd wit plastic 5 l 8.82 017.1500 vat inox vlot.4 bierfles NRW 50 cl.71 017.1 beugelfles 75 cl WIT zndr beugel 1.572.22 017.6 fles aperitief 75 cl wit PP31.4 vat inox 75 l + kraan 186.500 vat inox vlot.200 vat inox vlot.636.64 017.62 15.1 plastic mand + deksel 10 l 3. 26mm.579.0 deksel voor pulpbak 350 / 500 l 017.19 017.5 0.08 017.588.779.662.11 017.19 017.5 017.45 017.3 beugel WIT +dichting ROOD 10 stuks 4.97 017.5 bierfles STEINIE 33 cl.95 017.631. 40 stuks 26.741.539.94 017.758.469.550.549.780. +32(0)11-40.52 017.587.5 rubberen ring voor schroefdop 017.9 plastic mand + deksel 15 l 4. olijfgroen 1.44 017.82 017.3 wijnfles bordeaux 75 cl.3 schroefdop oranje voor ovale vaten 1.1000 vat inox vlot. 26mm bierfles "VICHY" 33 cl.5cl.83 26.751.4 drankvat kunststof hoekig +deksel +kraan 200 l 195 017.76 017.5 017.464.2 rubbertje voor brouwemmer 017.43 017.547.54 017.deksel vlakke bodem 600 l 831.9 beugel WIT +dichting ROOD 100 stuks beugel WIT +dichting ROOD 800 stuks 36.64 017.779.659.761.61 017.470.500 st) 12.DN18 aftapkraan plastic DN18 vr ovale vaten 60-500 l 8.769.1 017.1 beugel MINI wit +rubberen ring 10 stuks 4.800 vat inox vlakbodem +deksel +kraan 75 l vat inox vlakbodem +deksel +kraan 800 L 151. 32 stuks 32.49 017.M 017.459.6 beugelfles 75 cl WIT zndr beugel.deksel vlakke bodem 800 l 696.7 wijnfles champ. bruin. groen wijnfles cider 75 cl groen 560gr 29mm 1.19 017.7 bierfles NRW 50 cl.2 fles aperitief 1 l wit PP31.16 46.756.5 017.553.3 017.82 017.542.89 017.deksel konische bodem 1000 l 440. bruin.460.38 Brouwland * tel.7 most / beslagschep plastiek 3l 7.79 017.64 017.deksel vlakke bodem 110 l 299.5 plastic mand + deksel 25 l 7.4 pulpbak ROND 150 l plastic 68.41 017.44 39 133.91 017.08 017. wit 0.54 8. 40 stuks 43.0 beugel WIT +dichting ZWART 800 stuks 240.2 sapfles wit 24 cl MTO38 zonder deksel 27 stuks bierfles BELGE 75 cl.577.3 wijnfles fluit (schlegel) 75 cl.81 017.5.779. bruin. groen 33 stuks 31.0 bierfles BELGE 75 cl.574.1 beugelfles 50 cl bruin zndr beugel.462.44 017.7 vat plastic rond +kraan+waterslot 120 l 74.753.2 wijnfles bourgogne 37. 775gr groen 29mm.767.4 wijnfles bordeaux 75 cl.2 vat inox 10 l + kraan 017.5 cl.200 vat inox vlot. olijfgroen 0.660.93 017.9 beugelfles 75 cl bruin zndr beugel.95 017. 26mm.71 017.400b vat inox vlot.47 017.566.19 017.5 017.8 vat inox 30 l + kraan 158 017.1 pulpbak ROND 80 l plastic +2 handvatten 017.31 017.64 240.deksel vlakke bodem 400 l 589.74 49.100 017.3 emmer wit 30 l met deksel 017.18 017.300 vat inox vlakbodem +deksel +kraan 300 L 331. 60 stuks 24.94 017.1 vat plastic rond +kraan+waterslot 30 l 34.5 bierfles BELGE 75 cl.3 bierfles BELGE 75 cl.468.535.42 017.0 handvat voor gistingsfles 23 l 4.2 fles aperitief 50 cl wit PP31.6 vat inox 50 l + kraan 168.99 017.Z schroefdop rood met gat vr vat rond 30-210 l schroefdop rood zndr gat vr vat rond 30-210 l 1.5 wijnfles bourgogne 37.505.780.6 beugellamellen 10 stuks 1.300 vat inox vlot.69 017.548.541.15 017.1000 vat inox vlot.37 017. wit 28 stuks 017.1 017.567.5 vat plastic rond +kraan+waterslot 210 l 97.663.0 drankvat kunststof hoekig +deksel +kraan 60 l 82.85 017.2 drankvat kunststof rond +deksel +kraan 10 l 35.85 017.544.780.3 017.80 017.69 017.2. 32 stuks 36.34 017.2.575.04 017. 24 stuks 18.0 EURO EURO 8.6 017.779.600 vat inox vlakbodem +deksel +kraan 600 L 485.7 017.9 beugelfles 75 cl bruin zndr beugel.780.65 51.644.601.750.554.89 017.534.456.781.780.5 1.18 017.760.2 017.78 017.664.457.615.5. groen 0.524.87 017.59 017.500 vat inox vlakbodem +deksel +kraan 500 L 488.740.589.100 vat inox vlot.deksel konische bodem 1500 l 2719.780.4 sapfles wit 1 ltr TO48 zonder deksel.54 579.6 emmer wit 25 l zonder deksel + giettuit 15.5 017.26 017. 775gr groen 29mm 1.8 rubberen ringen voor beugels.759.603.19 017.deksel vlakke bodem 150 l 340. 26mm 0.630.9 bierfles "VICHY" 33 cl.74 017.27 017.560.643.5 brouw-/gistingsemmer BREWFERM 30 l.3 beugelfles 33 cl STEINIE bruin 60 stuks 33.61 1419.deksel vlakke bodem 55 l 256.98 49. bruin. 26mm 0.780.779.530.529. groen 0.0 fles aperitief 75 cl wit PP31.4 017.453.590.79 017.22 38.769.200 vat inox vlakbodem +deksel +kraan 200 L 231.531.25 115. COMBI 1.08 017. bruin.600 vat inox vlot.666.92 017. olijfgroen 52 stuks 017. bruin. kurk 33 stuks 22.87 017.44 017.95 wijnfles bourgogne 75cl.769.deksel konische bodem 200 l 017.630.5 cl.DN8 aftapkraan plastic DN8 vr ovale vaten 10-30 l 017.62 017. 33 stuks 36.08 * fax +32(0)11-34. 24 stuks 20.7 plastic mand + deksel 20 l 9.452.05 017.7 emmer 35 l wit plastic +deksel +handvatten 23.31 017.68 017. 10 stuks 1.25 017.45 017.526.52 017.779.83 017.deksel vlakke bodem 1000 l 716.461.05 voet voor vat inox 5 lt 35.9 gistingsfles 5 l recht +oortje 5.9 beugelfles 20cl WIT zndr beugel 1.3 pulpbak ROND 500 l PALLET plastic 149 017.93 137.8 aftapkraan wit vr drankvat rond 30-210 l 5.584.74 017.150 vat inox vlakbodem +deksel +kraan 150 L 206.578.780.4 emmer 50 l wit plastic +deksel +handvatten 28.779.776.472.5 017.7 beugelfles 33 cl STEINIE bruin 0.763.05 0. bruin.6 017.650.781.06 017. 100 stuks 4. kurk 0.571.779.4 rubberen ring aftapkraan vaten 30-210 L 1.561.4 plastic mand + deksel 5 l 2.

800.1400 SPEIDEL gistingstank FS-MO 1400 liter 2699 017.28 017.405 anti-stofdeksel RVS voor vaten diam.5 cm 57.826.819.01 1251.46 017.1100 SPEIDEL gistingstank RS-MO 1100 liter 017.400 gistingstank inox konische bodem 400 l 1413.1 SPEIDEL waterslot acryl RECHT 017.06 821. +32(0)11-40.787.65 standaard inox diam.822.813.99 017.52 017.40 SPEIDEL gistvang NW40 017.5 hl 394.19 290.10 speidel lasdraadstuk NW10 017.140 SPEIDEL vlottend deksel compleet 1400 mm 596.5100 SPEIDEL gistingstank FS-MO 5100 liter 4998.4040 SPEIDEL vlinderklepkraan NW40/40 151.13 017.23 017.deksel konische bodem 400 l 987.787.125 speidel thermometer 125mm +buis NW10 017.786.25 speidel lasdraadstuk NW25 48.826.827.08 * fax +32(0)11-34.43 017. 40.02 frame voor 1 duotank 500 l geisoleerd inliner voor biertank 2.806.400 vat inox vlot.5 cm 52.525 SPEIDEL gistingstank FS-MO 525 liter 1399. 76 cm standaard inox diam.816.650 SPEIDEL druktank 450 liter.22 017.58 017.75 017.98 017.813.240 SPEIDEL gistingstank FD 240 liter 017.40 standaard inox diam.787.02 456.802.72 56.5cm 21.804.787.783.810.33 4130 Brouwland * tel.51 standaard inox diam.62 017.790. 32.86 017. 3 bar SPEIDEL gistingstank AS-MO 650 liter 017.5 bar 017.11C2 speidel koelmantel 1.832.783.86 24.100 017.830.819. 80 cm 163.815. 46.500 vat inox vlot.4000 SPEIDEL gistingstank FS-MO 4000 liter 4315.27 017.819.803.99 017.815.deksel konische bodem 300 l 017.com 11 .deksel konische bodem 2000 l 017.810.09 017.803.2000 SPEIDEL gistingstank FS-MO 2000 liter 3162.810.813.822.7 017.57 017.77 017.811.120 017.828. 76.816.783.813.93 017.15 017.806.3200 SPEIDEL druktank 3200 l 1400mm 1.781.38 017.5 cm 67.2000 gistingstank inox konische bodem 1500 l gistingstank inox konische bodem 2000 l 3047.4 017.36 standaard inox diam.813.811.45 017.69 017.1000 SPEIDEL gistingstank FS-MO 1000 liter 1885.818.61 017.0 m2 B1/B2 625.120 SPEIDEL vlottend deksel compleet 1200 mm 521.812.18 017.08 017.49 017.97 017.806.813.72 017.140 SPEIDEL hefboom vr vlottend deksel 1400 mm 017.0 SPEIDEL roerwerk NW50 SPEIDEL vultrechter 1638.811.836.5000 SPEIDEL niveau-indicator met meetlat tot 5000 l 264.1400 SPEIDEL gistingstank RS-MO 1400 liter 017.SPR3 sproeibol rotatief G-3/4"VR 1. 54 cm 138.76 017.813.74 017. 41 cm 74.675 SPEIDEL vat conische bodem 675 liter 919.5000 gistingstank ISOL/KOEL inox konisch 5000 l 19709.01 017.21 017.805.832.802.2 SPEIDEL waterslot acryl GEBOGEN 017.783.220 SPEIDEL vat conische bodem 220 liter 453.4232 SPEIDEL gistingstank FD 625 liter SPEIDEL mangat ovaal 420x320mm 1136.41 3718.800.240K SPEIDEL gistingstank FD 240 ltr + koelmantel 017.27 017.1500 speidel koelplaat 1000 x 375 mm speidel koelplaat 1500 x 375 mm 317.68 017.54 017.53 017.530 SPEIDEL vat conische bodem 530 liter 856.320 SPEIDEL gistingstank FS-MO 3000 liter SPEIDEL gistingstank FS-MO 320 liter 4045.6200 SPEIDEL gistingstank FS-MO 6200 liter 6517.300 gistingstank RVS cilindro-conisch 300 l 1210 017.72 standaard inox diam.49 017.810.750 SPEIDEL gistingstank FS-MO 750 liter 1513.87 76.8 m2 B1 speidel koelmantel 1.810.787.23 686.760 anti-stofdeksel RVS voor vaten diam.10 inliner voor biertank 10 hl 22.833.19 017.62 017.804.1100 SPEIDEL vat conische bodem 1100 liter 1410.1000 SPEIDEL niveau-indicator met meetlat tot 1000 l 204.2200 SPEIDEL vat conische bodem 2200 liter 2236.86 017.25 SPEIDEL vlinderklepkraan NW25 151.100 SPEIDEL vat conische bodem 910 liter SPEIDEL vlottend deksel compleet 1000 mm 1231.30 SPEIDEL kellerfee 3 bar 017.787.8 017.55 017.17 017.600 gistingstank inox konische bodem 600 l 1531.525 SPEIDEL gistingstank FD 525 liter 1073.787.100 standaard inox diam.1000 gistingstank inox konische bodem 1000 l 1971.813.820.120 SPEIDEL hefboom vr vlottend deksel 1200 mm 235.802.820.20-3 UNI-tank (ZKG) 20 Hl 3 bar 26862 017.58 017.200 druktank inox 200 l verrijdbaar 3273.20 UNI-tank (ZKG) 20 Hl 19239 017.300 SPEIDEL vat conische bodem 300 liter 510.820.787.783.816.28 1125.950 SPEIDEL gistingstank RS-MO 950 liter 3656.530 SPEIDEL vat conische bodem type FO2 530 liter 859 017.820.1 m2 C2/C6 602.5 156.810. 54.465 anti-stofdeksel RVS voor vaten diam.802.41 38.787.814.834.810.820.82 017.09 1009.790.786.2000 vat inox vlot.07 1190. 51 cm 89.100 SPEIDEL hefboom vr vlottend deksel 1000 mm 225.25 8591 8712 2378.07 510.790.3000 gistingstank ISOL/KOEL inox konisch 3000 l 14610.51 239.85 017.813.17 017.82 SPEIDEL vlottend deksel compleet 820 mm 229.3 6201.27 017.55 SPEIDEL vlottend deksel compleet 550 mm 137.500 speidel koelplaat 500 x 375 mm 280.40m 50 lt/min 4bar 108.04 017.06 017.787.50 SPEIDEL drukcompensatieventiel NW50 017.10A1 speidel koelmantel 0.814.781.54 standaard inox diam.828.817.14.824.1000 gistingstank RVS cilindro-conisch 100 l gistingstank RVS cilindro-conisch 1000 l 017. 3 bar 017.783.790. 92 cm 156.05 017.07 017.52 017.19 017.85 017.81 017.625 SPEIDEL gistingstank FS-MO 625 liter 1449.1000 duotank 1000 l geisoleerd 6116.787.92 standaard inox diam.1600 SPEIDEL vat conische bodem 1600 liter 1799.822.06 017.10 speidel staalnamekraan NW10 017.78 358.783.95 vat inox vlot.73.802.brouwland.4 017.820.5 m2 B1 444.802.0cm 48.820.813.833.140 standaard inox diam.3000 017.58 017.625 017.deksel konische bodem 500 l 1075.836.64 786.812. 65 cm 148.63 017.800.59 * info@brouwland.71 017.08 017.ARTNR OMSCHRIJVING 3246.85 017. 36.832.790.814. 46.93 017.34 43.29 017.4 017.10 UNI-tank (ZKG) 10 Hl 17061 017. 100cm 147.5000 gistingstank inox konische bodem 5000 l 5674.819.812.25 017.32 standaard inox diam.5040 SPEIDEL vlinderklepkraan NW50/40 017.823.3000 gistingstank inox konische bodem 3000 l 4208. 120cm standaard inox diam.813.20A1 speidel koelmantel 2.58 017.5cm 24.826.650 anti-stofdeksel RVS voor vaten diam.09 017.08 017.40 SPEIDEL CIP-leiding gelast NW40 + CIP-bol 017.D thermometer gistingstank digitaal 237.40 speidel lasdraadstuk NW40 58.75 017.08B1 017.3200 SPEIDEL gistingstank FS-MO 3200 liter 4043.787.540 anti-stofdeksel RVS voor vaten diam.810.500 druktank inox 500 l verrijdbaar 9438 017.802.3300 SPEIDEL vat conische bodem 3300 liter 2901. 65.62 017.69 017.82 017.10-3 UNI-tank (ZKG) 10 Hl 3 bar 24442 017.30 gistingstank RVS cilindro-conisch 30 l 397.62 017.1000 017.48 126.811.805.300 SPEIDEL vat conische bodem type FO2 300 liter 515.813.320 SPEIDEL transporttank SD-T 320 liter 017.79 017.51 017. 72 cm 114.813.825.450 017.750 speidel koelplaat 750 x 375 mm 301.829.300 vat inox vlot.73 017.330 SPEIDEL gistingstank FD 330 liter 017.300 SPEIDEL druktank 300 liter.5 cm 59.46 standaard inox diam.787.50 speidel lasdraadstuk NW50 100.831.32 speidel lasdraadstuk NW32 58.1250 SPEIDEL gistingstank FS-MO 1250 liter 2417.816.05B1 speidel koelmantel 0.99 017.835. 140cm 169.66 017.600 gistingstank RVS cilindro-conisch 600 l 3089.9 ARTNR OMSCHRIJVING 017.3000 EURO 558.784.819.101 frame voor 1 duotank 1000 l geisoleerd 506.12 speidel lasmof 1/2" binnendraad 017.2000 SPEIDEL niveau-indicator met meetlat tot 2000 l 264.525 SPEIDEL transporttank SD-T 525 liter 017.51 017.2500 SPEIDEL gistingstank FS-MO 2500 liter 3337.2 44.04 017.810.05 inliner voor biertank 5 hl 18.63 SPEIDEL vlottend deksel compleet 630 mm 160.0 m2 A1/A2 444.14 0 1292.18 017.825.500 duotank 500 l geisoleerd 5217.910 017.62 standaard inox diam.815.com * www.100 SPEIDEL gistingstank FD 100 liter 538.71 017.28 630.86 017.783. 62 cm 92.819.787.787.77 203.787.80 standaard inox diam.1100 SPEIDEL gistingstank RA-MO 1100 liter 4008.2 24.25 017.14 017.94 017.781.72 017.781.99 3461.50 017.784.6 017.44 EURO 267.816.19 017.deksel konische bodem 3000 l 4231.0 m2 B1/B2 401.813.0cm 65.330K SPEIDEL gistingstank FD 330 ltr + koelmantel 1574.16 017.51 017.781.811.500 gistingstank inox konische bodem 500 l 1452 017.815.03 017.46 15.16 017.94 017.1500 017.0cm 33.811.800.38 4312.41 standaard inox diam. 40.50 SPEIDEL vlinderklepkraan NW50 156.820.525K SPEIDEL gistingstank FD 525 ltr + koelmantel 1559.821.50 gistingstank RVS cilindro-conisch 50 l 495 017.822.10B1 speidel koelmantel 1.950 SPEIDEL gistingstank RA-MO 950 liter 3901.200 gistingstank RVS cilindro-conisch 200 l 654.

6 bek bier 4285 017.72 018.3 pvc-slang nylonversterkt 19x25 mm per meter ENOLMATIC vacuum bottelapparaat 5.057.6HW afvultoestel inox 6 bekken hoog model wijn 1755 017.032.45 018.92 1067.40 pvc-slang spiraalversterkt 40mm per meter 7.921.cont+30filt.65 018.+tegenmoer vr pulpbak.45 018.x afvulkop inox voor wijn/sap vr 018.030.7 017.035.037.023.620HO afvultoestel inox+pomp+niv.61 018.96 109.3 verbindingsstuk universeel 12-16 mm 1.320HB afvultoestel inox+pomp+niv.016.038.038.NEO Centrifugaalpomp INOX 3/4" + BYPASS +handvat 018.074.3 bek wijn 3237 017.7 ton eik frans 30 l met bok en kraan 248.7 017.5 kraantje kunststof UF klassiek 1.043. 6 bek bier 4730 017.035.054.4LW afvultoestel inox 4 bekken laag model wijn 1149.cont+10filt.73 018.95 018.902.3HB 018.37 017.986.6 zak transp.5 BAG in BOX wit KOMPLEET 5 l BAG in BOX "appel" KOMPLEET 5 l 4.8 018.038.037.966.038.3 bek olie 3394 018.931.021.82 018.079.3HO afvultoestel inox+pomp+niv.2LO afvultoestel inox 2 bekken laag model olie 872 018.860.per meter verbindingsstuk universeel 4-18 mm 5. 6 bekken wijn 2895 017.19 slang aquafit rood 19x27mm per meter 17.080.8 tegendrukvuller inox 8 afvulkoppen 13070 018.contr.051.2 hevelpijp INOX 75cm/9mm met antidroesem 13.080.035.967.2 BAG in BOX "druif" KOMPLEET 10 l 6.4 afvulkop inox voor bier voor 018.14.10 slang aquafit rood 10x17mm per meter 6.16 44.6 ton eik frans 112 l 549 018.8 ton decoratief eik met bok en kraan 1.5 lepel plastic 80 cm roerspaan RVS 92 cm 3.910 EURO 3388 3.15 017.3HB 018.1 lepel RVS 60 cm 8.888.080.48 018.070.2 018. voor BAG in BOX 3 l sap 1.cont+30filt.320HW afvultoestel inox+pomp+niv.4 018.3LB afvultoestel inox 3 bekken laag model bier 1119 018.871.035.+20filt.870.25 pvc-slang spiraalversterkt 25mm per meter 5.063.957.019.038.068.060.675 017.JUN 018.45 018.3 018.2 Slang Silicone 9x13mm .8 vloeistofteller kunststof.02 017.862.5 018.037.5m slang 9/13mm 12.035. 6 bek olie 4730 017.041.x 260.330HB 018.11 018.630HB afvultoestel inox+pomp+niv.5 sierfles DAMA ROND 200 ml wit 1.94 017.031.brouwland.4 fles glas + kraan 2 l 31.058.24 018. 3 bekken wijn 2191.97 018. 6 bek olie 4285 017.904.910.7 29.620HW afvultoestel inox+pomp+niv. 6 bek wijn 3971 017.310HO afvultoest inox+pomp+niv.6HB afvultoestel inox+pomp+niv.95 018.59 * info@brouwland.5 kraan plast.8 ton eik voor BAG in BOX 10 L 209.915.52 017.contr.8 BAG in BOX wit KOMPLEET 3 l 3.022. 3 bek bier afvultoestel inox+pomp+niv. 3 bek olie 3790 3790 017.85 017.63 018.078.066.5 vleugelradpomp ECO 40mm RVS +kar +bypass 804.034.3 bek bier 3394 017.1 ENOLMATIC overhevelaccessoire 7502 018.4 automatische hevel MINI +1.059.9 ENOLMATIC jar kit tegendrukvuller inox 4 afvulkoppen 8955 018.16 018.320HO afvultoestel inox+pomp+niv.contr.033.2 pvc-slang 9x13 mm per meter 1.9 zak ALU voor BAG in BOX 3 l wijn 1.080.034.09 018.035. 6 bek wijn 4417 017.85 017.038. 3 bek wijn 3633 017.620HB afvultoestel inox+pomp+niv.035.038.48 018.contr.038.3LW afvultoestel inox 3 bekken laag model wijn 962 018.8 zak ALU voor BAG in BOX 5 l wijn 1.38 018.cont+20filt.52 018.077.4 017. +32(0)11-40.1 sierfles onda alta 200 ml 2.8 hevel aanblaasbaar + kraan 5.053.868.6HB afvultoestel inox 6 bekken hoog model bier 2069 017.5 automatische hevel met antidroesem + 1.4HO afvultoestel inox 4 bekken hoog model olie 1510 SPEIDEL vat conische bodem type FO2 910 liter 1235 018.9 ton eik frans 90l 525.039.9 aftapkraan PVC met tegenmoer 3.35 018.630HW afvultoestel inox+pomp+niv.9 zak ALU voor BAG in BOX 10 l wijn 2.035.58 018.061.881.3 ENOLMATIC mignon kit 147.971.8 018.062.5 ton eik frans 55 l 397.1 ton decoratief eik met bok en kraan 3 l ton decoratief eik met bok en kraan 10 l 59.035.8 afvultoestel hobby 3 bekken 59.951.035. 3 bekken olie 2349 2349 017.005.037.050.61 018.89 375 018.038.035.EURO ARTNR OMSCHRIJVING SPEIDEL vat conische bodem type FO2 675 liter 920 018.1 afvulpijpje "BOTTLE FILLER" transparant/zwart FT 018.cont+30filt.12 018.85 018.1 zak transp.034.78 018. voor BAG in BOX 10 l sap 2.2 ton eik frans 225 l 995 018.836.95 018.7 afvulpijpje "WINE FILLER" transparant/zwart FT afvulpistool automatisch FIW 4.61 018.2T afvultoestel inox vacuum 2 bek mignon tafelmodel 2174.3 afvulpijpje vr kraan 018.034.2LB afvultoestel inox 2 bekken laag model bier 872 018.4 kar INOX voor electropompen 018.001.cont+10filt.041.035.88 017.889.067.310HB afvultoest inox+pomp+niv.x 275.3LO afvultoestel inox 3 bekken laag model olie 1119 018.056.5 017.17 018.19 018.0 sierbokaal CHAGALI 200 ml wit 1.9 sierfles DAMA OVAAL 200 ml wit 1.058.916.035.95 425.6 018.4 hevel uitschuifbaar + kraantje "little" 8.988.035.3 fles druiventros 500 ml + glazen stop 3.630HO afvultoestel inox+pomp+niv. 6 bekken olie 3206 017.3HO afvultoestel inox 3 bekken hoog model bier afvultoestel inox 3 bekken hoog model olie 1288 1288 018.330HW afvultoestel inox+pomp+niv.969.24 018.+20filt.22 Brouwland * tel.9 2.035.09 165.017. 3 bek wijn 2834.6 pvc-slang 14x18 mm per meter 2.99 018.31 017.49 018.5 tafelhouder voor vullen bag-in-box 43.035.8 018.11 017.037.20 pvc-slang spiraalversterkt 20mm per meter 4.038.6 automatische hevel JUMBO +2m slang 12/16mm 21.com 12 .47 018.23 018.330HO afvultoestel inox+pomp+niv.17 018.8 ton eik frans 20 l met bok en kraan 209 018.7m slang 15.SEN Centrifugaalpomp INOX 1"1/2 + bypass 018.76 018.044.2 018.0 afvulkop inox vr olie vr 018.2 018.054.64 018.874.055.004.62 017. 6 bekken bier 3206 017.4 BAG in BOX "appel" KOMPLEET 10 l 5.35 43.8 BAG in BOX bruin KOMPLEET 10 l 5.014.035.12 680.054.02 1566.36 107.cont.55 018.003.08 * fax +32(0)11-34.95 018.6 korffilter inox 3/4" 018. 3 bek bier 2992 017.6HW afvultoestel inox+pomp+niv.4 clip voor automatische hevel JUMBO 4.78 018.71 4. analoog 018.1 clip voor automatische hevel + MINI 4.8 pvc-slang 12x16 mm per meter 1.6HO afvultoestel inox 6 bekken hoog model olie 2069 018.965.73.94 140.5 fles glas + kraan 5 l fles druiventros 250 ml + schroefdop 35.3HW afvultoestel inox+pomp+niv.9 roerspaan plastic 40 cm 2.954.038.4 pvc-slang 7x10 mm per meter 0.95 018.45 018.3HW afvultoestel inox 3 bekken hoog model wijn 1131 018. 3 bekken bier afvultoestel inox+pomp+niv.038.cont+30filt.065.1 kar voor electropompen 018.956.035.25 018.30 pvc-slang spiraalversterkt 30mm per meter 6.5 FIZZ-X mostroerder voor boormachine 018.1 kraantje "little" 1.9 BAG in BOX bruin KOMPLEET 5 l 4.cont+30filt.035 279.contr.836.36 6.95 10.cont+30filt.076.2 afvulkop nokvol vr 018.880.970.49 2.31 018.890.2 017.11 018.43 018.064.987.cont.9 hevel met aanzuigpomp + kraan 7.cont+10filt.66 017.035.61 018.2 tegendrukvuller inox 2 afvulkoppen 018.989.contr.4 BAG in BOX bruin KOMPLEET 3 l 3.882.0 pvc-slang nylonversterkt 25x34 mm per meter 7.038.11 018.73 018.038.879.96 017.884.985.045.51 217.6 ARTNR OMSCHRIJVING 017.13 slang aquafit rood 13x20mm per meter 10.035.968.4HW afvultoestel inox 4 bekken hoog model wijn 1278 017.+20filt.4 afvultoestel inox vacuum 4 bek 018.37 018.5 l 52.042.058.MAS Centrifugaalpomp INOX 1"1/4 + BYPASS +handvat Centrifugaalpomp INOX 2" + bypass 018.4 018.047.4LO afvultoestel inox 4 bekken laag model olie 1358 017.035.cont.037.0 ton eik voor BAG in BOX 5 L 179 017.038.6HO afvultoestel inox+pomp+niv.039.com * www.869.0 pvc-slang nylonversterkt 16x22 mm per meter 3.977.4HB afvultoestel inox 4 bekken hoog model bier 1510 34.6 hevel colley-pomp 5.cont+20filt.053.7 zak transp.75 017.962.7 pvc-slang nylonversterkt 10x15 mm per meter tegendrukvuller inox 6 afvulkoppen 10530 018.3 sierfles OPERA 500 ml wit 1.2LW afvultoestel inox 2 bekken laag model wijn 767.310HW afvultoest inox+pomp+niv. 1" 13.3 lepel hout 70 cm 6.19 018.52 8.98 018.058.8 017.961.4 018.15 2.V 018. 3 bek olie 2992 017.4 ton eik amerikaans 225l 579 018.7 sierfles DAMA QUADRA 200 ml wit 1.955.4LB afvultoestel inox 4 bekken laag model bier 1358 017.cont+20filt. voor BAG in BOX 5 l sap 1.069.0 hevelclip 1.

1 bolkraan inox 1" V/V recht 32.87 018.13 018.135.40 dichting EPDM vr DIN 40 koppeling 0.E60 vleugelrad EPDM vr MAJOR-60 202 018.44 xxxbolkraan INOX gebogen 1" + moer + dichting 534.34 bolkraan 3-delig inox 3/4" V/V recht 51.12 bolkraan 3-delig inox 1/2" V/V recht 40.911 slangklem nylon 9-11 mm 1.18mm / L.27 1.136.210.083.27 018.48 vleugelradpomp INOX MIDEX 1"1/4 RVS 1400 tpm 847 018.15 dichting EPDM vr DIN 15 koppeling 0.145.1234 slangtuit recht NYLON 12mm x 3/4" VR 018.15 018.74 018.57 018.3232 kijkglas DIN-32 draad x DIN-32 kegel 100.25 electropomp voor OLIE NOVAX 25mm 218.com 13 0.253.130.084.3 8.50-6 vlinderklepkraan DIN-40 draad / DIN-40 kegel vlinderklepkraan DN50 DIN50 F/ DIN50 M 91.7 pomp NOVAX voor boormachine.137.1012 018.71 018.84 018.91 64.E20 vleugelrad EPDM vr MICRA/MINI 42.36 018.40-6 vlinderklepkraan DN40 DIN40 F/ DIN40 M 130.253.51 kijkglas DIN-50 draad x DIN-50 draad 254.145.68 018.82 018.12 bolkraan INOX gebogen 1/2" + moer + dichting 75.1720 slangklem nylon 17-20 mm 1.69 2433.089.55 018.24cm 4.083.25114 slangtuiten nylon 25mm x 1"1/4.MID externe bypass voor 018.261.40 slangtuit 40 mm DIN 40 draad 30.28 018. set van 2 21.229.S80 vleugelrad silicone vr MAXI-80 503.089.32-7 vlinderklepkraan DIN-32 draad / DIN-32 kegel 83.211.5 nieuw model 127. 2-snelh.138.106.44 11.31 018.MIN Vleugelradpompgroep INOX MINOR-40.084.25 dichting EPDM vr DIN 25 koppeling 0.40-3 vlinderklepkraan DN40 gas 1"M/1"M 93.100100 dichting EPDM vr flens 100 x 100 mm 6.1518 slangklem nylon 15-18 mm 1.100.1222 klemband RVS mikalor 12x22 mm 2.69 018.34 8.major externe bypass voor 018.R60 vleugelrad rubber vr MAJOR-60 214.25-1 vlinderklepkraan DN25 gas 1"M/DIN25-draad 85.211.12 018.138.27 018.210.57 018.20 dichting EPDM vr DIN 20 koppeling 0.85 108.08 * fax +32(0)11-34.122.253.38 NBR-slang vr voeding 38/52mm / meter 018.089.1 centrifugaalpomp magneetgekoppeld NDP35/3 275 018.212.8 aftapkraan 7.089.34 zeskantmoer RVS 3/4" 7.5 essenhout diam.262.210.083.1316 slangklem nylon 13-16 mm 1.263.2034 slangtuit recht RVS 20mm x 3/4" VR 15.261.58 018.MIN vleugelradpomp INOX MINOR 40mm RVS 900 tpm 1107.3639 klemband RVS HD 36-39 mm 11.219. set van 2 24.253.089. 14mm 72 018.1113 slangklem nylon 10-12 mm slangklem nylon 11-13 mm 1.210.089.07 118.MIC externe bypass voor 018.50 018.089.145.251.135.36 018.MAJ 018.130.84 018.5 essenhout diam.25mm / L. 2-snelh.26 018.253.083.252.52 018.124.130.138.39 018.133.145.14 50.71 142.106.20 electropomp NOVAX 20mm 125.15 018.083.07 018.084.1MF bolkraan 2 delig inox 1" MF 36.17 018.44 018.3 018.4447 klemband RVS HD 44-47 mm 11.108.14.212.72 018.084.130.083.229.54 018.231.40-5 vlinderklepkraan DN40 flens 100 / KLEM-40 140.1434 slangtuit recht RVS 14mm x 3/4" VR 14.11 018.107.26 018.089.089.95 018.252.34 bolkraan INOX gebogen 3/4" + moer + dichting 104.66 018.19 018.3250 klemband RVS mikalor 32x50 mm 3.37 018.31 018.2544 018.253.108.49 018.12 bolkraantje inox draaibaar 1/2" 18.04 018.95 018.089.253.5 oud model 127.089.53 018.25-4 vlinderklepkraan DN25 gas 1" F / DIN25 F 85.E40 vleugelrad EPDM vr MINOR-40 127.49 3.MID ARTNR OMSCHRIJVING 2718.074.64 018. 8mm/L.25 haaksleutel DIN 25-65 NBR-slang vr voeding 25/39mm / meter 79.135.37 018.81 018.147.147.146.22cm 3.108.231.95 018.32-3 vlinderklepkraan DN32 gas 1"M / 1"M 119.32-1 018.40-2 vlinderklepkraan DN40 gas 6/4"F/KLEM-40 107.S40 5.40 kijkglas DIN-40 draad x DIN-40 kegel 233.minor 367.MIN externe bypass voor 018.108.21 119.40 aanzuigkorffilter kunststof 40 mm 6.089. NEOS 3/4" explosievrij 1575.3 aftapkraan 9 essenhout diam.261.108.5 proefpipet plastic wit + oor 50 cm 5.125. 113mm 2.2 aftapkraan 4 essenhout diam.34 dichtingsset voor bolkraan 3-delig 018.29 018.130.R42 vleugelrad rubber vr 018.31 018.midex 342.251.1 018.E30 vleugelrad EPDM vr MIDEX 72.081.147.MICRA 419.136.44 018.02 018.117.34 bolkraan inox 3/4" V/V recht 23.17 018.32 018.253.99 7.84 018.8 018.40 wartelmoer DIN 40 9.146.4 5 .48 018.44 018.12 bolkraan inox 1/2" V/V recht 18.130.25 slangtuit 28 mm DIN 25 draad 27.32-4 vlinderklepkraan DN32gas 1"M/DIN32draad 143.149.05 018.65 dichting EPDM vr DIN 65 koppeling 018.50 wartelmoer DIN 50 15.40-4 vlinderklepkraan DN40 gas 1"M/DIN40draad 112.143.59 * info@brouwland.231.ARTNR OMSCHRIJVING 018.21 018.44 bolkraan 3-delig inox 4/4" V/V recht 60.85 018.260. + kar 018.212.NBR40 018.25 aanzuigkorffilter kunststof 25 mm 2.1 018.2540 klemband RVS mikalor 25x40 mm 3.089.04 018.MIC vleugelradpomp INOX MICRA 3/4 RVS 1400 tpm 018.0816 klemband RVS mikalor 8x16 mm 2.35 018.089.130.57 018.21 018.25 018.12 zeskantmoer RVS 1/2" 6.090.34 draadstuk INOX + tegenmoer "weldless" 3/4" 24.101.com * www.7 ENOLMASTER 4 RVS kop vulmachine .4 aftapkraan 3 essenhout diam.22 Brouwland * tel.251.2 018.19 018.5 aftapkraan 8.32 dichting EPDM vr DIN 32 koppeling 0.08 018.32 wartelmoer DIN 25 wartelmoer DIN 32 018.21 018.18cm 2.88 018.130.NBR30 vleugelrad NITRIL vr MIDEX 72.211.261.130.79 018.5 essenhout diam.137.2 aftapkraan 6.1822 slangklem nylon 18-21 mm 1.71 EURO EURO 1573 018.R40 vleugelrad NITRIL vr MINOR vleugelrad rubber vr MINOR-40 127.30 aanzuigkorffilter kunststof 30 mm 4.82 018.01 018.12 draadstuk INOX + tegenmoer "weldless" 1/2" 21.252.72 018.3235 klemband RVS HD 32-35 mm 10.11 018.27 018.212.2525 kijkglas DIN-25 draad x DIN-25 kegel 88.105.25 slangtuit 28 mm x DIN 25 kegel 26.96 018. + kar 018.130.40-1 vlinderklepkraan DN32 gas 1"M/KLEM-40 108.32 slangtuit 34 mm DIN 32 draad 28.083.04 018.73 018.089.88 018.32-6 vlinderklepkraan DN32 DIN32 F/ DIN32 M 116.24mm / L.6 aanzuigkorffilter kunststof 50 mm aftapkraan 2 buxushout diam.2 018. 70mm 7.092.20 aanzuigkorffilter kunststof 20 mm 2.RT40 vleugelrad rubber met as vr pomp T40 018. +32(0)11-40.MAJ vleugelradpomp INOX MAJOR 60mm RVS 700 tpm 018.25-2 vlinderklepkraan DN25 gas 3/4"M/DIN25 F 79.30 electropomp NOVAX 30mm 295 018.45 018.260.35 NBR-slang vr voeding 35/48mm / meter 43.136.251.4040 kijkglas DIN-40 draad x DIN-40 kegel 110.34 018.pyrex vat 2359 018.89 018.N30 vleugelrad neoprene vr MIDEX 72.73.27 018.137.N20 vleugelrad neoprene vr MICRA/MINI 42.52 vleugelrad silicone vr MINOR-40 192.6 mostpomp inox PH6 +bypass +kar 380v mostpomp inox PH30 +inverter 220v 2079.1 018.82 018.07 018.16 018.27 018.250.5255 klemband RVS HD 52-55 mm 13.093.32 slangtuit 34 mm x DIN 32 kegel 31.R41 vleugelrad rubber vr 018.55 018.219.151.146.252. set van 2 15.074.130.249.56 78.210.16 018.40 slangtuit 40 mm x DIN 40 kegel 31.67 018.25cm 8.089.62 018.46 018.108.145.58 31.1214 slangklem nylon 12-14 mm 1.89 018.130.2554 slangtuit recht RVS 25mm x 1" VR slangtuit recht RVS 25mm x 5/4" VR.210.2544 slangtuit gebogen RVS 25mm x 1" VR 45.22mm / L.2 018.106.135.27 127.16 aanzuigkorffilter kunststof 16 mm 2.40-7 018.210.87 266.34 018.40112 slangtuiten nylon 40mm x 1"1/2.79 018.44 draadstuk INOX + tegenmoer "weldless" 1" 27.34 018.brouwland.99 3044.32 018.250. 12mm/L.2 018.45 018.115.116.210.1 018.89 018. 85mm 3.130.25 electropomp NOVAX 25mm 208 018.10 WINE THIEF pipet+maatglas in 1 dichting EPDM vr DIN 10 koppeling 8.130.083.130.22 018.130.081.01 018. 10mm/L.43 018.130.52 018.S60 vleugelrad silicone vr MAJOR-60 302.250.229.43 018.23 018.96 018.6 018.74 018.SPNEOS pomp GR ADPE SP.5 018.145.17 018.85 1.12 dichtingsset voor bolkraan 3-delig 018.44 slangtuit inox 1" M / 26mm 7.44 018.089.12 zeskantmoer RVS 4/4" bolkraan INOX gebogen 1/2" vr houten vaten 9.34 slangtuit inox 3/4" M / 20mm 5.12 slangtuit inox 1/2" M / 13mm 3.8 018.126.32-2 vlinderklepkraan DN32 gas 1"F / DIN25 M vlinderklepkraan DN32 gas 1"F / 1"F 119.MAJ Vleugelradpompgroep INOX MAJOR-60.44 dichtingsset voor bolkraan 3-delig 018.N40 vleugelrad neoprene vr MINOR-40 127.25-3 vlinderklepkraan DIN25 draad / DIN25 kegel 75.94 018.130.

130.11 platenfilter 4040 inox +pomp 11 platen 4826 019.413.5 platenfilter MINI JET 018.2 filterschijven VINOFERM "maxi" grof 25 stuks 33.6 018.039.14 afvulmachine rotatief KTM 14 kops 13394.4 dicalite kieselgur speedplus 1 kg 3.118.048.93 4479.035. 22445.351.44 018.9 filterplaten vr mini jet STERIEL 3 st 2.85 018.20 l 6870 019.038.15 019.9-E vervangplaat NORYL BEGIN vr 019.95 018.CT buffervat 12 ltr vr 018.8 019.035.SYM 611.3 filterplaat FIW KD3 40x40cm 25 stuks 102.95 018.34 018.x 27.05x.78 018.42 284.412.3 filterplaten vr mini jet GROF 3 st 018.035.4 druk-tank 11 l voor filter VINOFERM "maxi" 74.067.360.263.20 018.6 018.401.95 538.7 6.95 018.78 8. 32827.022.75 019.M8 afvulmachine dosamatic mignon 20 .99 71.2 L. +32(0)11-40.02 23.59 * info@brouwland.20 platenfilter 2020 inox +pomp 20 platen 945.41 019.69 1.414.95 019.6 platenfilter 2020 inox +pomp 6 platen 597.081.7 trechter plastic 25cm diam met zift 5.113.038.050.300.5 018.14P afvulmachine rotatief KTM 14 kops + PP-sluiter 27436.8 filterschijven VINOFERM "maxi" grof 2 stuks 3.1 tussenstuk dubbel-filtratie vr 20x20cm 106.89 018.130.320.9 filtreerpapier geplooid nr.4 filterplaat FIW KD3 20x20cm 25 stuks 37.5 495 415.063.17 46.SYM 2142.E vervangplaat noryl EIND vr 019.115.66 019.325.412. 23679.com * www.SL kraan vr dosamatic vr semi-vloeibare producten 1295.327.006.2 019.413.P dichting silicone vr plaathouders 019.5 019.103.34 018.SYM afvulmachine voor bag in box 2 .39 platenfilter 4040 inox +pomp 39 platen 7318 019.51 019.30D deksel vr trechter 30 l dosamatic 255.7 filterplaat FIW STERIL S100 40x40cm 25 stuks 161. RVS platenfilter 2020 met elektropomp 12 platen 5.30 platenfilter 2020 inox +pomp 30 platen 995 22070.4 019.401.038.38 019.1 mostzeef plastic zeef vr most 27 cm diam 018.10K 018.41 27.36 019.98 28.1 38671.33 019. 4.132.03 clamp 2" vr dosamatic 019.132.2 filterplaat FIW KD5 20x20cm 25 stuks 37.2 filterplaten GROF vr superjet 3 st.6 019.10 platenfilter 2020 inox +pomp 10 platen 824.18 RVS platenfilter 2020 met elektropomp 18 platen 018.71 018.2-M vervangplaat MIDDEN vr 019.78 018.110.xx 9.56 019.1 trechter plastic 15cm diam met zift 2.123.8 123. 36905 019.xx 56.16 vulkop 16 mm voor dosamatic 90.119.7 019.5 filterplaat FIW KD1 40x40cm 25 stuks 102.117.26.263.035.99 7.25 vulkop 20 mm voor dosamatic vulkop 25 mm voor dosamatic 90.41 019.3 patroonfilter vr druk met manometer filterplaat FIW SD30 40x40cm 25 stuks 222.com 14 .300.56 019.65 019.0 019.2 filterpatroon 5 micron 50.0 filterpatroon 1 micron 50.5 filterschijven VINOFERM "maxi" steriel 25 stuks 46.25 micron 87.29 platenfilter 4040 inox +pomp 29 platen 6039 019.031.1 1028.140. 35295.22 019.410.132.3 019.75 90.080.035.7 filterstof wasbaar voor spiraaltrechter 4.8-ST afvulmonoblok RTV1200 8 kops + capsuler STELVIN 33698.92 279 2.415.1 korffilter + INOX pomp 2500 l / uur vervangkorf voor korffilter 019.024.32 018.7 019.T kraan vr dosamatic vr dikvloeibare producten 1448.1000 cc 523.033.74 019.42 019.65 019.149.023.325.75 019.036.082.300.82 21.410.051.4S dichting 2" silicone vr clamp dosamatic 6.05x.14 vulkop 14 mm voor dosamatic 90.302. 018.111.401.056.53 019.3 trechter plastic 35cm diam met zift 9.046.5 019.014.122.9 trechter plastic spiraalgedraaid 15 cm 5.75 Brouwland * tel.325.xx 62.14K afvulmachine rotatief KTM 14 kops + kurkapp.032.8 filterplaat FIW KD10 20x20cm 25 stuks filterplaat voor OLIE 20x20cm 18 stuks 37.3S dichting 1"1/2 silicone vr clamp dosamatic 3.302.B vervangplaat noryl BEGIN vr 019.16C afvulmachine TVA20016 16 kops + kroonkurkapp.130.SYM 751.051.108.05 6.400.26 018.6 019. 36929.5 L.6 363 019.6 filterplaat FIW K1 20x20cm 25 stuks 37.95 2.035.055.012.263.1312 slangtuit recht NYLON 13mm x 1/2" VR 018.74 018.L kraan vr dosamatic vr vloeibare producten 801.30 l 8004.1 filterschijven VINOFERM mini 100 zeer fijn 2 stuks filterschijven VINOFERM mini sst steriel 2 stuks 2.62 019.410.1 filterplaat FIW STERIL S60 40x40cm 25 stuks 141.060.020.095.2034 018.4 019.36 9891.100 stikstofinjectie voor 018.91 018.6 patroonfilter TANDEM vr ENOLMATIC 019.084. 5st.714 018.7 filterzak nylon 25x25x35 cm fijn 018.0 filterplaat FIW KD7 20x20cm 25 stuks 37.10P 018.050.39 019.301.78 018.72 018.412.060.130.300.130.71 019.34 018.4 filterschijven VINOFERM "maxi" steriel 2 stuks 5.9 trechter plastic 21cm diam met zift 4.300.007.7 kg 46 019.02 clamp 1"1/2 vr dosamatic 018.40 vulkop 40 mm voor dosamatic 287.057. 5x 018.75 019.037.015.2-E vervangplaat EIND vr 019.05x. bier-8 kop flesherkenning op uitvoerband vr 018.99 afvulmachine rotatief KTM 10 kops + kurkapp.130.31 019.xx 9.414.400.x 21.01 4.2 tegendrukvuller-carbonator CW250 27951 019.M vervangplaat noryl MIDDEN vr 019.14.M1 afvulmachine dosamatic mignon 5 .6 019.124.016.ST 018.116.011.047.66 14.04 vulkop 4 mm voor dosamatic 90.3 019.109.15 trechter 15 l voor dosamatic 646.9 filterplaat FIW STERIL S80 40x40cm 25 stuks 104.7 hevelfilter VINOFERM "mini" kompleet 23.3 019.120.x afvulmachine rotatief KTM 10 kops + PP-sluiter afvulmachine rotatief KTM 14 kops + kroonkurkapp.3 rubberen ring voor platenfilter 019.005.030.41 018.7 26184.12 tegendrukvuller B-TECH rotatief 12 koppen 32307 019.121.55 019.328.412.412.19 platenfilter 4040 inox +pomp 19 platen 5515 019.75 019.5 filterschijven VINOFERM mini 500 fijn 2 stuks 2.340.412.7 019.8 filterplaat FIW KDS15 20x20cm 25 stuks 018.10C afvulmachine TVA1600 10 kops + kroonkurkapp.45 019.08 * fax +32(0)11-34.041.132.xx kieselguhrfilter 2 m2 + doseerpomp 019.73.69 158. 26208.75 019.2-R rubber ringen (8) vr platenfilter 019.98 019.300.3 filtreerpapier geplooid nr.30 vulkop 30 mm voor dosamatic 287.303.18 019.038.51 019.5 inh.6 019.01 slangtuit 33mm gebogen vr dosamatic 55.400.1 018.14C afvulmachine TVA2014 14 kops + kroonkurkapp.400.brouwland.8 filterpatroon 0.042.x 21.95 018.41 drukfilter VINOFERM "maxi" 11 l kompleet filtereenheid vr VINOFERM drukfilter "maxi" 144.05 019.096.4 019.263.021.1 filterplaten vr mini jet FIJN 3 st 2.4 platenfilter SUPER JET 529 018.46 019.30 trechter 30 l voor dosamatic 798.301.4 filterpatroon 0.035.112.14C afvulmachine TVA2000 14 kops + kroonkurkapp.035.95 019.039.25 019.x 24.411.051.360.10 vulkop 10 mm voor dosamatic 90.69 019.411.8 019.1 filtreerpapier geplooid nr.6 slangtuit recht NYLON 7mm x 1/4" VR 3.400.83 018.7 monoblok RTC600 vr drukloos afvull.4 tegendrukvuller B-TECH 4 koppen 12584 019.051.114.62 019.xx 9.38 018.1 L.91 019.91 019.415.02 019.xx 018.xx 62.9-BN 019.75 019.050.415.7 inh.302.500 afvulmachine dosamatic 200 .034.412.250 cc 4261.36 019.1612 slangtuit recht NYLON 16mm x 1/2" VR 018.75 019.11 019.050.7 filterplaat FIW KDS15 40x40cm 25 stuks 122.8 filterzak nylon 15x15x35 cm fijn 018. 4.95 019.71 019.RT rollentafel voor 018.99 7.51 019.3 018.5 trechter plastic 30cm diam met zift 7.82 018.052.5 micron 5.6 inh.6 ARTNR OMSCHRIJVING 018.035.7 019. 4.37 019.14SC afvulmachine TVA2000 14 kops + PP+ kroonkurkapp.6 filterschijven VINOFERM "maxi" fijn 2 stuks 3.083.411.401.7 vervangplaat MIDDEN vr 019.9-B vervangplaat BEGIN vr 019.10 afvulmachine rotatief KTM 10 kops 10841.2-B vervangplaat BEGIN vr 019.7 filterschijven VINOFERM mini 1000 grof 2 stuks 2.52 019. 1.700 cc 5869.12 filterplaten STERIEL vr superjet 3 st.24 tegendrukvuller B-TECH rotatief 20 koppen 38236 019.303.6 RVS platenfilter 2020 met elektropomp 6 platen 018. 5x 6.86 019.061.9-EN vervangplaat NORYL EINDE vr 019.040.7-N vervangplaat NORYL MIDDEN vr 019.9 filterplaat FIW KD7 40x40cm 25 stuks 102.5000 cc 6595.412.x vervangplaat EIND vr 019.045.013.78 018.9 filterschijven VINOFERM mini 2000 zeer grof 2 st 2.ARTNR OMSCHRIJVING 4.64 019.5 flessenster PVC voor diverse formaten vr 018.10C afvulmachine rotatief KTM 10 kops + kroonkurkapp.SYM afvulmachine dosamatic 40 .130.3 019.400.14C EURO EURO 50.03 450 018.2 dicalite kieselgur speedplus 22.MFB afvulmachine voor bag in box 3 .0 filterplaten FIJN vr superjet 3 st.18 RVS platenfilter 2020 voor OLIE met pomp 18 platen 018.x 27.1 filterplaat FIW KD5 40x40cm 25 stuks 102.130.95 019.HT hoge temperatuurkit vr 018.010.035.95 019.043.12 slangtuit recht NYLON 20mm x 3/4" VR 5.413.0 filterschijven VINOFERM "maxi" fijn 25 stuks 33. 47637.R 019.55 018.410.150.035.

465.8 drenopor S 1 kg 019.1 MAXI-startpakket wijnmaken boek NEDERLANDS 021.27 11.61 021.95 kroonkurkapp.1 muilbandenapparaat trekmodel 020.5 021.38 023.33 .160.016.410.470.38 7.003.6 extract jenever ALCOFERM 2% 1 l 020.070.3 020. Cab.4 spoelapparaat 2 posten INOX "onda" 124.07 62481. TV2000 kroonkurk + kurk 30613 023.8 extract Poire Williams ALCOFERM 2% 1 l 8.9 extract cognac ALCOFERM 2% 100 ml kroonkurkapparaat pneumatisch tafelmodel INOX 928. TV2000C 16456 023.222.0 kurkapparaat champagne RAPID 49 020. TV2000 TWIST OFF 28919 023. 80 posten inox 37591.9 ciderpakket brewmaker premium vr 22 ltr 17.0 extract Poire Williams ALCOFERM 2% 100 ml 99 023.511.7 17.009.14 9.041.95 2.26 kop MAX diam.260.02 6.355.95 021.531.154.48 105 105 99.2 extract vermouth ALCOFERM 1% 100 ml 2. 34 kg/u.510.260.KUPP kurkapparaat autom.74 581. CAMPAGNOLA 020.7 vervangborstel CP metaal vr spoelapparaten 19.7 ontkurker VACUVIN twister 020.048.32 023.6 extract whisky ALCOFERM 2% 1 l 67.98 15.2 kurkapparaat RP op voet rood klein model 020.008.7 zweedse kruiden vr 1.040.250.87 485 023.5 67.TS3 kurkapparaat prof.7 vervangmop voor CARBOYcleaner 13. TV2000 sluitcombinatie autom.475.7 extract rum ALCOFERM 1% 1 l 023.2.2 stoomgenerator TD16 16kw.426.356.425.8 kroonkurkadapter vr 020.079.2 kurkapparaat op voet FI blauw 020.7 gluhwein kruiden 20 theezakjes 2.5 2.015.8 020.143.086.2 beerenburgerkruiden 70 gr vr 1 l 020.052.049.009.1 binnenborstel voor spoelmachine "onda" 106.413.047.49 023.019.2 extract Amaretto ALCOFERM 2% 1 l 29.0 kroonkurkapparaat EMILY 26mm + 29mm 020.536. 29-31 mm vr.043.9 MAXI-startpakket wijnmaken boek FRANS 021.025.008.45 2.com * www.357.95 18.025.214.0 filterzak vr kieselguhrfilter 019.4 extract framboos ALCOFERM 5% 1 l 27.64 021.6 mandflessenborstel gebogen GM 11. 26+29mm 020.411.7 druiprek ronddraaiend 81 flessen 12.046.9 flessenborstel 45 cm nylon 3.9 kegcleaner voor boormachine 34. 380V 4300.37 52.94 9. FIW tafelmodel zwart kroonkurkapp.64 023.45 295.6 flessenspoeler "DOUBLE BLAST" CLEANETT flessenreiniger/droger 020. electrisch MICRA+voet kurkapparaat prof. electrisch GIS4 020.05 7475 022.99 16.9 2.08 020.360.535.161.232.466.24 023. 20 kg/u.34 719.28 pilferproof tang NATURSAFT PP28 020.235.486. 380V 3736.030.6 023.021.210.52 021. 380V 4875.461. 40 posten inox spoelmachine autom.7 EURO 89. medium dry white 900gr 10.64 99 023.98 4877.84 11.2 020.29 kop MAX diam.004.147.35 62.007.146.48 021.7 druiprek plastic FIW 81 flessen 16.97 8. borstel 21.1 extract bessenjenever ALCOFERM 5% 1 l 023.226.8 extract gin ALCOFERM 2% 100 ml 021.160.92 023.006.001.9 extract jachtbitter ALCOFERM 2% 100 ml 7. TS3 020.95 VACUVIN WINEMASTER ontkurker 69.82 023.44 020.120. tafelmodel MAX 26+29mm 31.08 * fax +32(0)11-34.75 61.03 41.9 spoelapparaat op voet MAXI-WASH 019.1 zweedse kruiden vr 1. 120 posten inox 69270.22 4410 023.7 17.5 l zweeds elixir 9.3 021. TV2000 PP + TWIST-OFF 34848 020.455.7 zwavelwieken duits 500 gr 5.416.95 023.27 021.046.5 vervangmop voor KEGcleaner 13. 26+29mm 177.065.160.7 extract cognac ALCOFERM 2% 1 l 58.4 perlite dicalite MF2 16 kg 019.0 druivenconc.95 023.73 023.022.7 vervangspiraal muurontkurker 020.040.025.08 7066.5 kurkapparaat FIW plastic om te kloppen kurkapparaat 1 hefboom GILDA 5.5 extract groene chartreuse ALCOFERM 2% 100 ml 021.59 * info@brouwland.046.080.162.47 79.3 extract triple sec ALCOFERM 1% 1 l 021.9 127.5 023.95 023.071. light dry white 900gr 10.95 021.151. electr.5 020.62 2.152. AUTOMATIKA 4 posten EURO 32.65 Brouwland * tel.0 drenopor S 10 kg 019.4 extract Amaretto ALCOFERM 2% 100 ml 99 023.8 kromme borstel 42 cm vr 5 l fles recht 3.081.35 23.9 020.3 AH-SO kurk/ontkurkapparaat zakmodel 020.48 022.48 021.252.5 druivenconc.9 019.048. 26 mm voor 020.5 023.9 flessenopener "Easy-unscrew" 020.019.016.566. 020.243. 25 kg/u. electrisch MINI 020.471.95 021.034.016. tafelmodel CORONA.74 021.68 023.K kroonkurkapparaat autom.4 pilferproof machine electrisch met hendel pilferproof machine elektrisch met drukknop 020.95 023.007.61 023. 380V 021.485.023.081.4 kurkapparaat CP op voet groen groot mod.215.80 spoelmachine autom.035. TV2000 kurk + PP 16456 29040 023.63 39.38 8.7 MAXI-startpakket wijnmaken ENGELS 021.025.070.530.010.5 023.5kw.2 sommelier premium DOUBLE ACTION 020.25 25.44 021.7 ECOLOGY flessenspoelmachine waterdruk 020.com 15 7.5 extract pisang ALCOFERM 2% 1 l 023.95 023.1 8.64 020.5 vervangborstel FIW voor 021.2 flessenborstel 80 cm nylon 3.4 vervangspiraal VACUVIN WINEMASTER 020.7 druivenconc.044.KK sluitcombinatie autom.120 spoelmachine autom.2 kurkvanger 020.5 kroonkurkapp. Sauvignon 900gr 10.160.99 6419.9 xxxontkurker voor HORECA tafelmodel 020. electrisch champ.480.216.7 extract grand mariner ALCOFERM 2% 1 l 78.94 021.014.315 pilferproof tang NATURSAFT PP31.9 extract rum ALCOFERM 1% 100 ml sproeibol inox DN 1/4"X28 carboycleaner voor boormachine 39.93 021.015.6 spoelapparaat 12 posten INOX rotaman 5719.085.9 kurkapparaat electrisch CHAMP 020. 020.018.160.006.082.0 023.4 kroonkurkapparaat pneumatisch tafelmodel ECO 020.96 023.7 flessenspoeler "BLAST" 020.2 021.96 66.95 50.6 NOV druivenconc.33 020.KP sluitcombinatie autom.218.37 52.3 handflessenreiniger DOUBLE +spec.CAM kurkapparaat prof.565.3 afdichtingspasta vr houten vaten 500gr 9.481.48 2884.5 l zonder kamfer 8.94 023.KU 020. Chardonnay 900gr 10.61 198 021.3 spoelapparaat AVVINATORE 021.4 10.72 11.4 hulpstuk FIW diam.9 020.415.95 5.61 9.7 extract porto ALCOFERM 1% 100 ml 020.7 extract jachtbitter ALCOFERM 2% 1 l 438.8 muilbandenapparaat vr kurkapparaat RAPID 49 020.73.041.3 extract bessenjenever ALCOFERM 5% 100 ml 3487.49 34.95 023.95 023. 29 mm voor 020.3 flessenborstel 30 cm vr bierflesjes 2.5 element vr druiprek 021 080 7 1.9 020.7 020.3 1961.76 023.95 7.253.6 020.MI kurkapparaat prof.48 8.106.570. TV2000 kroonkurk + PP 29040 023.59 8.053.52 021.24 7139 12221 135 021. 26 mm vr 020. medium dry red 900gr 10.94 021.14.6 12.160.GIS4 muilband/kroonkurkapp.1 023.5 extract gin ALCOFERM 2% 1 l extract triple sec ALCOFERM 1% 100 ml 021.4 stoomgenerator TD13 13kw.6 Ti Tappo kurkapparaat voor kunstof (champ)kurk 020.97 8.1 kurkapparaat metaal 2 hefbomen RP 9.58 023.9 020.7 kurkapparaat FIW 2 hefbomen regelbaar 25.09 4499 6854.0 kurkapparaat op voet MAGNUM 020.ST sluitcombinatie autom.08 023.6 extract porto ALCOFERM 1% 1 l extract framboos ALCOFERM 5% 100 ml 52.145.526.3 novita muilbanden apparaat 020.2 sproeilans RVS 60cm x DN25 021.240.98 022.008.047.7 ARTNR OMSCHRIJVING 019.7 extract pisang ALCOFERM 2% 100 ml 020.512.165.027.95 021.042.9 extract vermouth ALCOFERM 1% 1 l extract grand mariner ALCOFERM 2% 100 ml 61.8 NOV druivenconc.4 element voor druiprek ronddraaiend 23.40 021.362.7 spoelapparaat el.412. 15 kg/u. +32(0)11-40.ARTNR OMSCHRIJVING 78.94 020.18 021.025.015.35 5.8 extract jenever ALCOFERM 2% 100 ml 020.513.7 kroonkurkapparaat pneumatisch tafelmodel 590.0 stoomgenerator TD23 23kw.5 023.9 gluhweinkruiden 100 gr -Gluhweinkruiden 1 kg 020.67 41.11 023.94 023.047.350.95 021.251.161.03 82.017.012.079.525.5 023.95 023.160.6 stoomgenerator TD9 9.0 spoelapparaat op voet MAXI-WASH DUO kieselguhr-zakfilter +pomp 200 l / uur 1223.TO sluitcombinatie autom.4 021.3 hulpstuk FIW diam.brouwland.4 023.95 kroonkurkapparaat GRETA 26mm 10.476.98 58.58 13.105.030.456.5 MAXI-startpakket wijnmaken boek DUITS 119 021.245.87 36.1 vervangborstel buitenborstel maxi-wash kieselguhr-zakfilter +pomp 800 l / uur 3443.05 48.460.025.65 021.95 10.9 zwavelwieken duits 10 stuks 5914.8 extract whisky ALCOFERM 2% 100 ml 10.221.059.260.003.

441.000-stuks 025.5 flessenrek metaal enkelrij 75-flessen 44.606.136.8 alu capsules wit 3000 stuks 237.25 koelgroep Chilly 25 2.261.1 alu capsules bier 34x90mm zwart 100 stuks 10.124.8 VACUVIN RAPID ICE bier 4.060.098.423.95 025.08 025.63 026.29 10.204.58 023.3 extract groene chartreuse ALCOFERM 2% 1 l 023.221.6 thermo-kapsules wit 1000-stuks 025.1 023.19 025.000-stuks 025.3 026. pneumatisch vr champagne capsulen 1051.16 025.611.16 3.14.5 alu capsules bordeaux 100 stuks alu capsules bordeaux 1000 stuks 12.61 025.6 extract mandarijn ALCOFERM 5% 100 ml 10.59 284.6 026.11 025.7 waterdistilleerder AQUASTILL 158.5 VACUVIN wine server DROP-STOP verpakking met 2 st.230.02 284.6 026.3 thermo-kapsules groen+goud 10.403.0 alu capsules bier 34x90mm zilver 1000 stuks 80.9 thermo-kapsules bordeaux 100-stuks 5.8 flessenrek hout 36 flessen 33.145.57 026.233.32 flessenhals-koeler 32 flessen 6527.4 extract vodka ALCOFERM 1% 100 ml 023.222.85 023.036.9 alambiek koper decoratief 1.443.071.22 025.261.442.213.29 025.4 extract mandarijn ALCOFERM 5% 1 l 67.3 alambiek koper decoratief 20 l 479 026.7 thermo-kapsules goud 1000-stuks 40.7 026.111.123.5 alambiek koper decoratief 10l 299 026. zwart 2700 stuks 218.8 alambiek koper industrieel 500l 3526.8 propyleenglycol voor 025.16 026.8 026.7 alu capsules bier 34x90mm wit 4200 stuks 261.4 VACUVIN doppen 2 stuks 3.0 flessenrek metaal enkelrij 150-flessen 73.48 025.591. electrisch horizontaal 4.45 026.054.8 92.61 025.19 026.026. zwart 25 stuks 4.063.0 VACUVIN RAPID ICE champagne 13.78 2091.74 026.9 thermo-kapsules goud 100-stuks 5.012.7 kar + manuele lift vr mandflessen 269.45 026.407.7 destilleerketel SUPER 125 butaan/propaan 4821.210.9 alambiek koper decoratief 50l alambiek koper decoratief 100l 895 1524.11 025.99 026.6 destilleerketel SUPER 25 electrisch 1795 026.8 extract rode bes ALCOFERM 1% 1 l extract kriek ALCOFERM 100 ml 47.5 Dichting silicone voor AQUASTILL 3.049.58 023.48 025.200 1kg 4.2 alu capsules goud 3000 stuks 60.000-stuks 025.023.8 023.402.61 026.42 025.139.4 thermo-kapsules wit 10. zwart 100 stuks 13.411.076.5 flessentray plastic 60 x 80cm BORD 8.2 VACUVIN RAPID ICE wijn zilver 8.9 alu capsules bier 34x90mm wit 1000 stuks 80.051. 1 tapkraan 741.89 026.6 Cap grip krimp-hulp voor thermocaps thermokapsuleerapp.brouwland.9 025. goud 1000 stuks 102.72 284.01 026.1 026.605.9 alu capsules bier 34x90mm zwart 1000 stuks 80.3 alu capsules bier 34x90mm zwart 25 stuks 3.1 alu capsules champ.4 026.4 kw 2969 extract Antverpia ALCOFERM 2% 100 ml 10.000-stuks 025.2 capsuleerapp.575.146.600.052.216.11 025.009.141.426.94 026.7 spiraalring voor alu-kapsulen 4.122.8 alambiek koper decoratief 5 l +thermometer 419 026.212.4 alu capsules bier 34x90mm framboos 25 stuks 3.207.59 5.59 13.134.45OP optie koelwater tot -10°C voor Chilly 45 023.72 025.83 025.64 026.406.220.45 Brouwland * tel.6 026.59 43.140.12 026.050.9 alu capsules bier 34x90mm goud 4200 stuks 255.72 025.7 extract campamaro ALCOFERM 5% 1 l 54.29 025.7 alu capsules champ.10 025.5 026.205.655.002.0 thermo-kapsules transparant 100-stuks 5.6 VACUVIN ontluchtingsset vr wijnflessen 13.646.2 alu capsules wit 100 stuks 12.3 extract ananas ALCOFERM 2% 1 l 023.401.35 koelgroep Chilly 35 3. 3.037.261.41 026.4 xxxtastevin verzilverd met ketting 28.203.79 026.5 thermo-kapsules bordeaux 10.85 023.200.39 025.061.225.85 026.49 025.63 026.241.79 3.223.211.85 023.72 025.61 025.1 VACUVIN prestige wine cooler 15.0 alu capsules bier 34x90mm framboos 1000 stuks 80.070.7 flessenrek metaal enkelrij 50-flessen 33.62 026.2 023.63 026.com * www. +32(0)11-40.95 025.413.651.7 alu capsules zwart 3000 stuks 237.4 extract rode bes ALCOFERM 1% 100 ml 023.053.85 7.85 026.204.13 025.3 VINION magnetische schenktuit 19.200.210.5 kw 3810 023.05 026.M90 koelgroep Chilly MAX 90 10.8 thermo-kapsules goud 10.611.9 extract calvados ALCOFERM 5% 1 l extract pastis ALCOFERM 4% 100 ml 73.3 alu capsules bordeaux 3000 stuks 237.13 023.408.220.75 025.4 flessenkist hout 12 flessen 18.8 degorgeer standaard inox 657.17 025.0 alambiek koper decoratief 3 l +thermometer 325.656.421.261. goud 2700 stuks 219.9 alu capsules champ.2 alu capsules champ.5 026.2 13.48 025.8 5.602.2 thermo-kapsules zwart 10.130.1 degustatie wijnglas 'le verre' 6 stuks 18.2 flessenrek metaal enkelrij 200-flessen 128.027.071.7 alu capsules bier 34x90mm zwart 4200 stuks 261.215.000-stuks 025.610.5 VACUVIN champagne saver 10.48 73.05 026.93 11.08 * fax +32(0)11-34.058.8 alu capsules bier 34x90mm framboos 4200 stuks 261.3 flessentray plastic 60 x 80cm BOURG 8.4 kw 6180 025.25 026.217.5l 115 026.5 extract ananas ALCOFERM 2% 100 ml 237.7 thermo-kapsules bordeaux 1000-stuks 40.028.025.58 026.53 11 025.5 thermo-kapsules groen+goud 1000-stuks 025.8 koolzuurpatronen 8 gr 10 stuks 9.011.7 champagnepupiter hout NIEUW voor 120 flessen flessentray plastic 100 x 120cm UNI 549.9 destilleerketel SUPER 125 aardgas 4821.55 026.7 44.590.5 capsuler.232.2 flessenrek modulair hout 24 flessen 29.612.660. voor ALU kaps.7 thermo-kapsules groen+goud 100-stuks 025.09 026.2 extract kriek ALCOFERM 1 l 51.645.635.110.0 alu capsules wit 1000 stuks 92.0 alu capsules champ. goud 25 stuks alu capsules champ.586.94 026.75 026.3 flessenhals-koeler 10 flessen flessenhals-koeler 3 flessen 5336.11 025.4 ARTNR OMSCHRIJVING 023.061.035.650.45 koelgroep Chilly 45 4.0 destilleerketel SUPER 25 aardgas 1795 026.073.58 026.72 025.129.5 destilleerketel SUPER 125 electrisch 4362.422.056.004. eenvoudig app.59 6.120.610.8 alu capsules bier 34x90mm zilver 4200 stuks 261.2 alu capsules bier 34x90mm framboos 100 stuks 10.95 026.2 spuwemmer / ijsemmer acryl zwart 22.95 179 025.135.3 EURO EURO 769 9.5 026.000-stuks thermo-kapsules wit 100-stuks 025.601.022.M50 koelgroep Chilly MAX 50 6.11 284.4 025.9 alu capsules zwart 1000 stuks 92.0 alambiek koper industrieel 200l 2134.1 alu capsules bier 34x90mm wit 25 stuks alu capsules bier 34x90mm wit 100 stuks 025.6 025.95 025.3 flessenrek metaal enkelrij 100-flessen 48.427.5 alu capsules champ.576.200.202.58 32.2 extract vodka ALCOFERM 1% 1 l 023.205.228.261.7 kw 7435 023.95 026.3 026.1 alu capsules zwart 100 stuks 12.6 thermo-kapsules transparant 10. 6.73. goud 100 stuks 025. zwart 1000 stuks 101.031.29 10.208.43 026.021.571.62 025.585.072.26 026.75 40.75 025.44 025.1 025.3 VACUVIN prestige champagne cooler 40.4 alu capsules goud 1000 stuks 92.200.3 bierkoeler "BIERVAT" 40 l / uur.59 * info@brouwland.209.6 026.125.4 capsuleerapp.9 extract campamaro ALCOFERM 5% 100 ml 8.74 026.89 026.48 025.412.46 026.428.2 alu capsules bier 34x90mm zilver 25 stuks alu capsules bier 34x90mm zilver 100 stuks 3.75 025.227.14 026.062.95 025.ARTNR OMSCHRIJVING 68.59 284.261.661.7 flessenhals-koeler 7 flessen 3445 026.3 extract appel ALCOFERM 1% 1 l 023.231.33 026. voor alu/laminaat capsulen 1205.003.64 025.9 degorgeerhendel manueel 79 026.3 extract calvados ALCOFERM 5% 100 ml 10.8 destilleerketel SUPER 25 butaan/propaan 1759 026.84 025.005.94 026.7 extract pastis ALCOFERM 4% 1 l 95.56 026.200.7 025.218.11 025.226.6 thermo-kapsules zwart 100-stuks 5.5 kw 3455 023. electr.8 alu capsules champ.3 alu capsules bier 34x90mm goud 100 stuks 10.013.95 026.4 thermo-kapsules zwart 1000-stuks 40.636.5 extract appel ALCOFERM 1% 100 ml 023.8 thermo-kapsules transparant 1000-stuks 40.95 025.6 flessenrek hout 54 flessen 44.057.6 alu capsules goud 100 stuks 12.72 8.1 alu capsules bier 34x90mm goud 1000 stuks 77.93 332.5 alu capsules bier 34x90mm goud 25 stuks 3.1 extract Antverpia ALCOFERM 2% 1 l 72.com 16 .

55 050.900 capsuleerautomaat champagne 900 fl/uur 026.3 'rhubarbe.010. 35 kg vr SELENIA 445.9 'entsaften und dampfgaren mit NATURSAFT' 5.018.3 050.746.5 gr 5.1 biergist WYEAST XL 1882-PC THAMES VALLEY II biergist WYEAST XL 2487-PC HELLA BOCK YEAST 9.003.174. 10 kg vr SELENIA 150. 5613.55 050.5 biergist gedroogd SAFLAGER S-23 500 gr 111.001.2 gistsuspensie WYEAST 1007 GERMAN ALE 1 ltr 171.66 050.2 gistsuspensie WYEAST 3278 lambic blend 1 ltr 171.55 028.55 028.55 028.55 9.95 050.6 050.072.1 biergist gedroogd SAFLAGER S-189 500 gr 119.257.152.72 050.168.350.9 'une pomme pour la soif' De Brouwer 9.173.003.8 'logboek voor de wijnmaker' van schaik 3.57 050.178.55 050.144.346.55 028.34 35.4 biergist gedroogd SAFALE US-05(56) 11.55 9.69 050.59 * info@brouwland.341.1 gistsuspensie WYEAST 1762 BELG.55 028.49 050.008.89 050.ARTNR OMSCHRIJVING 026.P 8107 050.2 biergist BREWFERM LAGER 500 gr 39.019. comment la transformer' De brouwer 9.745.4 biergist WYEAST XL 3725-PC BIER DE GARDE 9.5 gr 69.3 biergist WYEAST XL 3942 BELGIAN WHEAT 028.0 biergist WYEAST XL 2352-PC MUNICH LAGER II 9.55 027.7 biergist gedroogd SAFBREW S-33 11.6 biergist WYEAST XL 1098 BRITISH ALE 9.2 etiketteerapparaat SELENIA electrisch 4415.6 biergist gedroogd SAFALE S-04 500 gr 62.51 050.19 6264.55 028.032.2 biergist gedroogd mauribrew LAGER 497 500 gr 39.3 'wijnbouwgids : van wijnrank tot wijn' H.3 biergist WYEAST XL 3787 TRAP HIGH GRAVITY 9.17 050.025.180.55 028.72 050.254.745 5052.0 biergist WYEAST XL 1388 BELG.55 027.199.145.frucht.251.6 gistsuspensie WYEAST 1084 IRISH ALE 1 ltr gistsuspensie WYEAST 1388 BELGIAN STRONG ALE 1L 171.55 028.104.91 050.55 028.22 050.5 gr 2.171.2 biergist WYEAST XL 1084 IRISH ALE 9.4 etiketteerapp.157.7 biergist WYEAST XL 1728 SCOTTISH ALE 9. 3886.8 028.170.347.207.55 zegellak rood blok 450 gr 9.746.0 biergist WYEAST XL 1187 RINGWOOD ALE 9.94 050.004.203.013.0 biergist WYEAST XL 3638 BAVARIAN WHEAT 9.001.5 biergist WYEAST XL 3056 BAVARIAN WHEAT BLEND 9.175.6 'WEINBAU heute" Ruckenbauer Traxler Redl 66.036.149.005.1 etikettenlijm poeder 100 g 4.2 biergist BREWFERM BLANCHE 500 gr 68.55 028.27 050.9 biergist gedroogd mauribrew LAGER 497 10 kg 640.59 050.161.5 biergist gedroogd SAFBREW S-33 500 gr 45.15 050.010.745 027.143.160.55 21.85 050.72 050.8 biergist gedroogd mauribrew ALE 514 500 gr 30.6 biergist gedroogd SAFALE K-97 500 gr 66.en fruitencyclopedie' groenboekerij 38.B uitrusting vr 2de etiket voor 027.79 050.55 050.8 biergist WYEAST XL 2487 HELLA BOCK 9.1 'Ma facade est vigne' Marc De Brouwer 10.9 etiketteermachine zelfklevend automatisch EU-1800 027.8 etikettenlijm vloeib.4 biergist WYEAST XL 1007 GERMAN ALE biergist WYEAST XL 2007 PILSENER LAGER 9.3 'beeren.5 'Kitzinger weinbuch' 14.189.012.021.55 027.029. etiketteerapp.9 gistsuspensie WYEAST 1214 BELGIAN ABBEY 1ltr 171.7 050.7 'MET .72 050.212.com * www.3 biergist gedroogd SAFBREW T-58 11.7 'groente.716.95 050.73 050.72 050.8 biergist gedroogd SAFALE S-04 11.148.5 biergist BREWFERM TOP 6 gr 0.187.WHEAT 9.brouwland.026.06 .1 biergist gedroogd SAFBREW T-58 500 gr 55.65 10.2 'Le livre de vin de kitzinger' 'Traité de vinification' De Brouwer 4.215.3 050.150.72 050.3 biergist BREWFERM TOP 100 gr 12.8 027.81 050.202.14.9 050.210.1 biergist WYEAST XL 2112 CALIFORNIA LAGER 9.55 21.55 028.2 biergist WYEAST XL 3068 WEIHENST.71 050.8 capsuleerapparaat champagne capsulen magnum 026.76 050.166.5 'zelf wijn maken' berry 18.345.700.5 gr 2.72 050.2 'cultivez votre vigne' chandon 8.55 lotnr printer voor 027.9 biergist WYEAST XL 2308 MUNICH LAGER 9.715.029.027.013.3 biergist gedroogd mauribrew WEISS 10 kg 594.020.95 42.028.55 028.ABBEY-2 9.55 13755.STRONG ALE 9.348.8 biergist WYEAST XL 2565 KOLSCH 9.72 171.343.65 050.9 'Obstsäfte' Innerhofer 22.73.6 050.022.805.2 biergist gedroogd SAFLAGER W-34/70 500 gr 121.4 'Knowing and Making Wine' Peynaud 114.6 biergist WYEAST XL 3763 ROESELARE 9.8 050.351.6 050.2 biergist WYEAST XL 2042 DANISH LAGER 9.45 5.5 gr biergist gedroogd mauribrew WEISS 500 gr 2.3 'faites votre vin' chandon 'ontsappen & stoomkoken met de NATURSAFT' 8.1 'juicing and steaming with NATURSAFT' 5.717.5 gr 2.2 biergist WYEAST XL 1010 AMERICAN WHEAT 050.0 etiketteermachine papier/lijm automatisch ENO 1200 9289.1 etikettenlijm poeder 1 kg 20.3 050.56 050.0 gistsuspensie WYEAST 2278 CZECH PILS 1 ltr 171.024.5 gistsuspensie WYEAST 3944 Belgian wit 1ltr 171.1 050.102.LAMBIC 9. 19.55 027.011.816.6 biergist gedroogd mauribrew ALE 514 10 kg 512.0 biergist gedroogd mauribrew ALE 514 12.39 050.7 gistsuspensie WYEAST 2206 BAVARIAN LAGER 1ltr 171.01 050.030.037.0 biergist BREWFERM BLANCHE 12 gr 2.140.182.55 028.256.031.55 050.153.2 biergist WYEAST XL 3522 BELGIAN ARDENNES 9.028.7 050.4 biergist gedroogd mauribrew LAGER 497 12.11 050.06 9.55 027.0 biergist WYEAST XL 1028 LONDON ALE 9.7 biergist WYEAST XL 2000 BUDVAR LAGER 9.0 'faites votre cidre' chandon 8.5 biergist WYEAST XL 1762 BELG.17 050.55 027.014.5 050.32 050. WHEAT 1 ltr 171.6 biergist WYEAST XL 1335 BRITISH ALE II biergist WYEAST XL 1318 LONDON ALE III 9.6 'kitzinger wijnboek' 4.030.55 027.G.8 biergist BREWFERM BLANCHE 100 gr 17.2 biergist WYEAST XL 2575-PC KOLSCH II 9.84 050.2 028.250.179.89 050.258.344.4 biergist WYEAST XL 3463 FORBIDDEN FRUIT 9.& krauterweine' Colditz 22.63 3.29 050.740.8 gistsuspensie WYEAST 3068 WEIH.6 050.57 050.0 biergist gedroogd SAFALE US-05(56) 500 gr biergist gedroogd SAFBREW WB-06 11.9 biergist WYEAST XL 3944 BELG.620.004.253.1 biergist BREWFERM TOP 500 gr 46.155.55 050.55 9.021.6 etiketteerapp. MIGNON zelfklevende etik.4 biergist WYEAST XL 2278 CZECH PILS 9.0 biergist gedroogd SAFLAGER W34/70 11.09 050.211.007.55 027.147.194.154.55 028.9 biergist WYEAST XL 1469 WEST YORKSHIRE ALE 9.55 028.615.4 028.07 050.1 biergist WYEAST XL 2206 BAVARIAN LAGER 9.55 9.95 050.34 050.27 050.95 050.55 028.255.6 028.718.353. 5544.5 gr 2.12 050.156.031.190.8 028.5 biergist gedroogd mauribrew WEISS 12.032.85 050.55 050. Van Imschoot 32.02 050.0 biergist WYEAST XL 3724 BELGIAN SAISON ALE 9.55 028.159.55 028.252.103.176.002.8 050.55 027.027.22 027.9 biergist WYEAST XL 1275 THAMES VALLEY 9.5 biergist WYEAST XL 2124 BOHEMIAN LAGER biergist WYEAST XL 1272 ALL AMERICAN ALE 028.0 etikettenlijm vloeib.4 gistsuspensie WYEAST 2565 KOLSCH 1 ltr 171.69 050.354. URANIA zelfklevende etik.com 17 9.8 biergist WYEAST XL 3333 GERMAN WHEAT 9.141.177.25 050.142.9 biergist WYEAST XL 1581-PC BELGIAN STOUT 9.72 050.0 etiketteerapp.88 050.205.honigweinbereitung' Karl Stuckler 19.8 biergist WYEAST XL 1099 WHITBREAD ALE 9.45 050.59 24.815.72 050.6 biergist WYEAST XL 3278 BELG.162.023.2 'extraire et cuire avec extracteur NATURSAFT' 5.BRUXEL.4 belijmingsapparaat klein model 179 050.7 'Wijnboek' De Brouwer 24.810.72 050.79 050.206.167.4 biergist WYEAST XL 1056 AMERICAN ALE 9.94 050.181.0 biergist WYEAST XL 3711 FRENCH SAISON 9.97 050.9 biergist WYEAST 5335 Lactobacillus 028.014.28 050.020.002.006.5 EURO ARTNR OMSCHRIJVING EURO 3068.27 028. QUADRO zelfklevende etik.9 gistsuspensie WYEAST 3787 TRAP H.6 gistsuspensie WYEAST 1028 LONDON ALE 1 ltr 171.72 050.4 biergist WYEAST XL 1968 LONDON ESB ALE 9.59 050.146.5 biergist WYEAST XL 2001 URQUELL LAGER 9.1 'Cultiver sa treille bio' Le Bihan 17 050.163.26 050.7 biergist WYEAST 5112 BRETT.151.17 050.719.55 028.5 gr 1.4 biergist BREWFERM LAGER 12 gr biergist BREWFERM LAGER 100 gr 1. Faes 29.1 biergist WYEAST 5733 Pediococcus 028.01 050.45 050.2 050.035.5 gr 4.8 biergist gedroogd SAFBREW WB-06 500 gr 85.55 050.52 050.340.WITBIER 9.5 gr 1. +32(0)11-40.1 'Most und Apfelwein' Stückler 22.08 * fax +32(0)11-34.25 050. 1 ltr 171.55 050.96 050.342.7 biergist gedroogd SAFLAGER S-23 11.201.55 3303.3 biergist WYEAST XL 1214 BELGIAN ABBEY 9.5 'welkom op ons domein' G. ABBEY-2 1 ltr 171.55 9.74 Brouwland * tel.08 050.172. SATURNO zelfklevende etik.72 050.0 'Berekend wijnmaken' Ad Coumou 19.009.55 027.006.8 'connaissance et travail du vin' Peynaud 'la vinification' foulonneau 79.614.55 028.

153.72 051.240.4 gerstemout black ontbitterd 1500 EBC 250g 051.167.15 051.6 gistsuspensie WYEAST 3638 BAVARIAN WHEAT 1 ltr 171.0 Floor malted Bohemian Pilsner malt 5 kg 12.2 eik gerookte tarwe mout 5 kg 14.4 .135.8 gerstemout chocolate ontbitterd 800 EBC 25kg 48.6 Bohemian Pilsner malt 5 kg 10.8 051.045.105.2 gerstemout chocolate ontbitterd 800 EBC 1kg 3.5 gerstemout Weyerm.4 gerst geroosterd 1000 EBC 5 kg 13.5 Abbey malt® 5 kg 11.Cara-amber 60 EBC 5kg 12.098.25 051.141.2 rookmout (Rauchmalz) 1 kg 3.7 gerstemout Special-B 350 EBC 25 kg 38.4 Organic Pale Ale malt 25 kg 61.31 051.8 gerstemout BREWFERM Amber 50 EBC 5 kg gerstemout BREWFERM Amber 50 EBC 25 kg 10.106.86 051.2 gerstemout BREWFERM Pils 3 EBC 5 kg 10.brouwland.1 gerstemout Weyerm.7 tarwevlokken 1 kg 3. Cara-hell 25 EBC 5 kg gerstemout Weyerm.2 Organic Vienna malt 25 kg Organic Munich malt TYPE 1 25 kg 61.03 051.244.0 gerstemout black ontbitterd 1500 EBC 5kg 14.373.2 gerstemout Cara-crystal 120 EBC 1 kg gerstemout Cara-crystal 120 EBC 5 kg 3.8 gerstemout geroosterd BISCUIT 50 EBC 1 kg 3.65 051.25 gistsuspensie WYEAST 1968 SPEC.2 gistsuspensie WYEAST 1056 AMERICAN ALE 1 ltr 171.2 051.219.72 051.8 havervlokken 1 kg 3.19 051. Cara-pils 5 EBC 5 kg 12.0 Chocolate Rye malt 25 kg 47.com 18 26.269.7 tarwemout roost 900 EBC 5 kg 13.91 051.127.77 051.14 051.ARTNR OMSCHRIJVING 171.78 46.62 051.1 gerstemout roost Black 1400 EBC 5 kg 12.9 gerstemout BREWFERM Pale-ale 7 EBC 25 kg 32.9 Bohemian Pilsner malt 1 kg 3.6 speltmout Weyermann 25 kg 57.1 gerstemout Weyerm.376.24 051.0 gerstemout chocolate ontbitterd 800 EBC 5kg 14.221.9 Organic wheat malt 25 kg 051.158.211.107.Cara-red 40 EBC 1kg 3.046.188.0 051.101.8 rookmout (Rauchmalz) 5 kg rookmout (Rauchmalz) 25 kg 13.9 eik gerookte tarwe mout 25 kg 49.7 gerstemout BREWFERM Pils 3 EBC 25 kg 30.4 Chocolate Rye malt 1 kg 3.103.48 051.18 1.394. Cara-pils 5 EBC 1 kg 3.91 051.156.7 CARAAROMA® 5 kg CARAAROMA® 25 kg 13.62 051.243.86 051.28 051.32 051.110.043.5 whiskymout lightly peated 25 kg 35.163.2 gistsuspensie WYEAST 1318 LONDON ALE III 1 ltr 050.63 051. +32(0)11-40.67 36.051.2 Floor malted Bohemian Pilsner malt 1 kg 3.1 gerstemout Weyermann Vienna 7 EBC 25 kg 33.25 051.32 051.9 Extra Pale Premium Pilsner Malt 5 kg 10.24 051.3 gerstemout Weyermann Vienna 7 EBC 5 kg 10.011.38 051.11 051.4 gerstemout BREWFERM Pils 3 EBC 1 kg 3.2 gerstemout black ontbitterd 1500 EBC 1 kg 3.187.99 051.266.4 051.5 gerstvlokken 25 kg 171.4 tarwemout roost 900 EBC 25 kg eik gerookte tarwe mout 1 kg 46.03 26.72 050.236.2 Chocolate Rye malt 5 kg 14.72 051.178.68 051.3 050.096.Cara-red 40 EBC 5kg gerstemout Weyerm.100.5 gistsuspensie WYEAST 2308 MUNICH LAGER 1 ltr 050.5 gerstemout Weyermann Vienna 7 EBC 1 kg 3.7 gerstvlokken 5 kg 10.1 tarwemout licht 3 EBC 5 kg 10.136.145.131.162.053.53 051.84 62.21 051.87 050.9 roggemout Weyermann 6 EBC 5 kg 11.87 050.8 zuurmout (Sauermalz) 25 kg 58.356.36 051.36 051.59 * info@brouwland.38 051.8 051.36 051.0 gerstemout Weyerm.48 051.45 49.036.71 051.237.4 maisvlokken 20 kg 22.74 3.4 gerstemout Weyerm.0 zuurmout (Sauermalz) 5 kg 16.8 speltmout Weyermann 5 kg 16. Cara-hell 25 EBC 25 kg 12.9 gerstvlokken 1 kg 3.9 051.8 gerstemout Cara-crystal 120 EBC 25 kg 35.54 051.6 havervlokken 5 kg 14.197.28 051.111.68 051.48 051.1 Organic Pilsner malt 25 kg 60.3 gerstemout BREWFERM Pale-ale 7 EBC 5 kg 10.1 gerstemout black ontbitterd 1500 EBC 25kg roggemout Weyermann 6 EBC 1 kg 48.18 050. LONDON ALE 1l 171.215.6 051.195.84 051.5 050.216. melanoidin 1kg 3.249.4 Bohemian Pilsner malt 25 kg 33.74 051.39 051.1 gerstemout Special-B 350 EBC 5 kg 11.7 CARAMUNICH® (type 2) 1 kg 3.217.142.0 speltmout Weyermann 1 kg 4.185.79 051.3 Abbey malt® 25 kg 38.254. melanoidin 5kg 12.91 37.1 CARAAROMA® 1 kg 3.44 051.82 050.48 051.55 051.92 051.161.012.75 051.5 gerstemout chocolate ontbitterd 800 EBC 250g 1.184.45 051.189.202.3 tarwemout donker 15 EBC 1 kg 3.21 051.06 051.49 051. Cara-hell 25 EBC 1 kg 3.6 051.46 051.2 gerstemout geroosterd BISCUIT 50 EBC 5 kg gerstemout geroosterd BISCUIT 50 EBC 25 kg 11.1 tarwemout donker 15 EBC 5 kg 10.28 051.9 tarwemout roost 900 EBC 1 kg 3.031.34 051.48 051.2 051.89 051.201.157.022.52 051.034.4 gerstemout Weyerm.041.48 050.21 051.1 gistsuspensie WYEAST 1728 SCOTTISH ALE 1ltr 171.7 gerstemout roost Chocolate 900 EBC 25 kg 38.095.3 gerstemout BREWFERM Aroma 150 EBC 1 kg 3.1 gistsuspensie WYEAST 2001 URQUELL LAGER 1 ltr 171.65 41.2 051.8 051.37 051.45 051.86 051.5 gerstemout roost Chocolate 900 EBC 250g 1.248.17 051.05 051.112.3 tarwevlokken 5 kg tarwevlokken 25 kg 11.199.241.3 gerstemout Weyerm.6 maisvlokken 5 kg 11.Cara-red 40 EBC 25kg 12.9 whiskymout lightly peated 1 kg 3.72 051.44 051.35 051.176.198.245.368.8 maisvlokken 1 kg 3.72 051.260.7 Extra Pale Premium Pilsner Malt 25 kg 33.166.1 gerstemout BREWFERM Aroma 150 EBC 5 kg 11.247.3 tarwemout licht 3 EBC 1 kg 3.230.0 EURO EURO Brouwland * tel.56 051.192.1 gistsuspensie WYEAST 2124 BOHEMIAN LAGER 1ltr gistsuspensie WYEAST 1272 ALL AMERICAN ALE 1 ltr 171.250.72 051.Cara-amber 60 EBC 1 kg 3.8 gistsuspensie WYEAST 3522 Belgian Ardennes 1 ltr 171.7 gerstemout BREWFERM Aroma 150 EBC 25 kg 34.130.6 051.96 051.5 Organic Munich malt TYPE 2 25 kg 62.68 051.5 gerstemout BREWFERM Pale-ale 7 EBC 1 kg 3.08 * fax +32(0)11-34.0 gerst geroosterd 1000 EBC 25 kg 43.050.137.48 051.36 051.038.03 051.72 051.64 051.9 tarwemout donker 15 EBC 25 kg 33.8 Floor malted Bohemian Pilsner malt 25 kg 42. Cara-pils 5 EBC 25 kg 40.9 gerstemout Weyerm.99 051.191.246.014.12 051.363.132.362.25 3.235.14.2 051.31 051.64 051.23 051.032.7 gerstemout Weyerm.31 051.2 gerstemout BREWFERM Münchener 15 EBC 5 kg 10.96 33.72 051.12 051.1 051.44 051.116.257.4 051.24 051.99 051.126.1 Extra Pale Premium Pilsner Malt 1 kg 3.7 gerstemout roost Black 1400 EBC 25 kg 39.193.39 051.com * www.72 051.4 gerstemout BREWFERM Amber 50 EBC 1 kg 3.225.115.47 44.41 051.3 CARABELGE® 5 kg 12.242.55 051.48 051.146.75 051.7 whiskymout lightly peated 5 kg 11.035.214.005.024.251.6 gerst geroosterd 1000 EBC 1 kg 3.37 11.43 050.231.68 051.86 051.222.396.200.5 CARABELGE® 1 kg 3.030.190.125.021.Cara-amber 60 EBC 25kg 42.91 051. melanoidin 25kg 39.370.5 051.183.11 051.194.92 051.8 gerstemout BREWFERM Münchener 15 EBC 25 kg 32.210.027.88 ARTNR OMSCHRIJVING 050.1 gerstemout roost Chocolate 900 EBC 5 kg 12.9 gerstemout Weyerm.002.9 tarwemout licht 3 EBC 25 kg 29.3 gerstemout Special-B 350 EBC 1 kg 3.029.2 gerstemout Weyerm.3 gistsuspensie WYEAST 1450 DENNYS FAVORITE 1ltr 171.58 051.220.4 gerstemout BREWFERM Münchener 15 EBC 1 kg 3.96 051.168.151.6 rijstvlokken 1 kg 4.048.196.395.7 Abbey malt® 1 kg 3.3 gerstemout roost Black 1400 EBC 1 kg 3.263.117.31 051.11 051.025.4 havervlokken 25 kg 45.7 roggemout Weyermann 6 EBC 25 kg 35.72 171.3 gerstemout Weyerm.140.72 051.5 CARAMUNICH® (type 2) 5 kg 12.382.152.377.73.147.177.38 051.78 051.3 CARAMUNICH® (type 2) 25 kg 41.1 gerstemout Weyerm.5 051.28 051.2 zuurmout (Sauermalz) 1 kg 4.3 gerstemout roost Chocolate 900 EBC 1 kg 3.6 gistsuspensie WYEAST 3711 FRENCH SAISON 1ltr 171.4 rijstvlokken 5 kg 18.1 CARABELGE® 25 kg 42.2 rijstvlokken 25 kg 64.186.040.182.232.226.227.68 051.5 gerstemout roost Black 1400 EBC 250g 1.84 051.212.026.47 051.003.48 051.11 051.

34 053.3 Organic CARAPILS® 25 kg 051.9 hopbloemen Tettnanger 250 gr 8.brouwland.022.021.4 053.1 moutextract poeder black 5 kg 31.078.022.32 053.019.284.25 6.6 moutextract vloeibaar BREWFERM tarwe 1.23 4.13 053.081.037.57 053.088.6 hopbloemen Northern Brewer 1 kg 18.5 moutextract poeder licht 1 kg 9.079.131.080.1 hopkorrels east kent goldings 30g 2.69 053.8 053.5 hopbloemen Fuggles 5 kg 110.93 053.010.7 hopbloemen Spalt Select 1 kg 16 053.87 053.5 moutextract poeder tarwe 500 g 6.3 moutextract poeder tarwe 1 kg 11.45 053.8 hopbloemen Saaz 100 gr hopbloemen Saaz 250 gr 4.8 moutextract vloeibaar BREWFERM medium 1.43 053.84 053.24 3.93 31.9 hopkorrels east kent goldings 100g 3.024.066.2 hopkorrels target 100 gr 2.2 hopkorrels challenger 5 kg 82.0 hopbloemen Hallertau Mittelfrüh 1 kg 23.06 053.61 053.5 hopbloemen Cascade 1 kg 052.91 053.87 053.293.8 hopkorrels target 5 kg 41.3 hopkorrels styrian goldings 100 g hopkorrels styrian goldings 250 g 3.5 hopbloemen Magnum 100 gr 052.57 6.15 053.100.046.2 052.95 053.38 053.81 053.84 053.5 kg 9.81 053.1 hopbloemen Magnum 1 kg 17.5 hopkorrels hallertau hersbrucker 250g hopkorrels hallertau hersbrucker 5 kg 5.98 4.95 053.0 hopkorrels fuggles 1 kg 26.7 hopbloemen Cascade 250 gr 10.94 052.5 hopkorrels saaz 1 kg 18.8 Organic CARAFA® 25 kg 81.62 052.3 053.43 2.7 moutextract poeder amber 500 g 6.83 053.0 051.53 7.5 hopbloemen Challenger 1 kg 24.1 moutextract poeder tarwe 5 kg 33.026.7 hopbloemen Fuggles 1 kg 31.67 8.126.8 hopkorrels brewers gold 250 gr 053.97 053.36 053.3 hopkorrels hallertau hersbrucker 1 kg 14.73.2 hopbloemen Styrian Goldings 1 kg 23.065.8 9.020.002.040.032.38 052.096. +32(0)11-40.28 053.05 053.0 hopbloemen Northern Brewer 250 gr 6.8 hopbloemen Target 250 gr 5.031.015.042.064.0 hopbloemen Target 100 gr 3.098.048.051.83 053.7 hopkorrels northern brewer 30 gr 2.6 Organic CARAHELL® 25 kg 051.1 053.71 5.130.062.14 053.037.37 052.094.81 053.4 hopkorrels brewers gold 1 kg 13.4 hopbloemen Northern Brewer 5 kg 56.7 hopbloemen Challenger 250 gr Organic CARAMUNICH® 2 25 kg 76.86 053.2 053.8 hopbloemen East Kent Goldings 1 kg 24.5 053.5 hopbloemen Spalt Select 5 kg 47.82 053.7 2.4 hopkorrels challenger 250 gr 052.7 053.52 57.0 hopkorrels brewers gold 30 gr hopkorrels brewers gold 100 gr 053.9 hopkorrels styrian goldings 1 kg 17.8 hopbloemen Hallertau Mittelfrüh 5 kg hopkorrels challenger 30 gr 76.109.056.62 4.6 hopkorrels brewers gold 5 kg 64.77 051.95 053.6 hopbloemen Target 1 kg ARTNR OMSCHRIJVING 051.7 5.09 053.086.08 * fax +32(0)11-34.041.3 hopbloemen Challenger 5 kg 97.290.099.46 053.6 hopbloemen Hallertau Hersbrucker 5 kg 61.71 053.2 moutextract poeder donker 1 kg 9.23 10.2 hopbloemen Hallertau Mittelfrüh 250 g 7.8 hopkorrels hallertau perle 5 kg hopkorrels hallertau perle 1 kg 39.5 hopbloemen Tettnanger 5 kg 92.9 hopkorrels northern brewer 1 kg 13.84 053.005.063.6 053.034.21 053.026.014.095.6 moutextract poeder black 500 g 6.039.86 053.2 hopbloemen Northern Brewer 100 gr 4.95 053.44 053.62 053.119.101.7 hopkorrels east kent goldings 250g 053.6 hopkorrels target 1 kg 11.033.036.52 6.129.7 hopkorrels styrian goldings 30 g 2.66 052.053.2 Organic Spelt malt 25 kg 93.076.7 moutextractpakket BREWFERM PALIDO vr 10 ltr 20.9 053.8 hopkorrels fuggles 30 gr 2.043.93 053.4 hopbloemen Saaz 1 kg 23.133.097.4 053.090.5 kg 9.4 floor malted Bohemiam wheat Weyermann 25 kg floor malted Bohemiam dark Weyermann 25 kg 45.3 hopbloemen Magnum 250 gr 052.102.116.063.1 moutextract poeder licht 25 kg 120.019.050.020.8 053.025.2 moutextract vloeibaar BREWFERM licht 1.8 053.135.0 hopkorrels target 250 gr 053.6 hopkorrels fuggles 100 gr 4.281.012.4 EURO EURO 17.3 hopkorrels saaz 30 gr 2.3 moutextract poeder licht 5 kg 31.106.009.4 hopbloemen Target 5 kg 76.37 052.5 hopkorrels northern brewer 100 gr 3.5 moutextractpakket BREWFERM DORADO vr 10 ltr 20.104.4 hopkorrels hallertau perle 100g 2.4 053.4 moutextract poeder amber 1 kg 9.060.016.036.54 053.2 hopbloemen Saaz 5 kg 75.05 053.76 053.049.040.275.054.045.2 hopkorrels fuggles 5 kg 113.3 hopkorrels east kent goldings 1kg 19.2 beerkit enhancer muntons 1 kg 5.027.7 hopbloemen Hallertau Perle 1 kg 16 053.15 120.061.21 Brouwland * tel.117.com * www.7 moutextract poeder licht 500 g 6.2 053.19 053.84 2.ARTNR OMSCHRIJVING 76.17 053.15 053.287.103.51 052.0 hopbloemen East Kent Goldings 250 gr 7.1 hopkorrels styrian goldings 5 kg 69.4 hopbloemen Hallertau Perle 5 kg 47.1 053.0 053.5 hopbloemen East Kent Goldings 5 kg 98.9 hopbloemen Magnum 5 kg 61.051.272.12 053.64 7.075.035.057.23 053.73 051.5 hopkorrels east kent goldings 5kg 82.092.031.033.9 hopbloemen Spalt Select 250 gr 5.3 moutextract poeder black 1 kg 9.13 053.039.56 053.0 hopbloemen Styrian Goldings 5 kg 71.14.8 moutextract poeder amber 25 kg 120.007.3 053.1 hopbloemen Tettnanger 100 gr 5.4 hopkorrels fuggles 250 gr 052.59 * info@brouwland.11 108.08 053.15 053.25 052.05 051.4 hopbloemen Hallertau Mittelfrüh 100 gr 052.085.068.24 6.4 moutextract poeder donker 500 g 6.1 hopbloemen Fuggles 100 gr hopbloemen Fuggles 250 gr 5.59 053.9 moutextract poeder tarwe 25 kg 130.091.6 hopbloemen Cascade 5 kg hopbloemen Styrian Goldings 100 gr 052.8 hopbloemen Hallertau Hersbrucker 1 kg 21.68 052.3 052.5 kg moutextract vloeibaar BREWFERM donker 1.0 hopbloemen Hallertau Hersbrucker 100 gr hopbloemen Hallertau Hersbrucker 250 gr 4.084.093.57 .82 052.3 053.03 053.006.18 053.004.105.047.9 hopbloemen Challenger 100 gr 78.9 hopkorrels hallertau hersbrucker 100g 3.8 053.053.71 7.7 053.3 moutextractpakket BREWFERM AMBROSIUS vr 10 ltr 20.082.5 9.108.089.0 hopkorrels Tettnanger 30 gr 053.062.041.47 052.45 052.0 053.35 053.118.029.044.21 052.8 moutextract poeder donker 5 kg moutextract poeder donker 25 kg 31.2 hopkorrels hallertau perle 250 g 4.024.003.5 053.54 053.055.55 053.83 053.128.087.052.73 053.7 hopkorrels saaz 5 kg 73.052.7 hopbloemen Tettnanger 1 kg 27.com 19 61.34 6.37 053.49 052.1 moutextractpakket BREWFERM FURIOSO vr 10 ltr 20.1 hopbloemen Spalt Select 100 gr 3.125.2 hopbloemen East Kent Goldings 100gr 4.115.4 053.067.060.76 053.64 3.077.07 5.3 hopkorrels northern brewer 250 gr 053.061.8 052.9 4.1 hopbloemen Hallertau Perle 250 gr 5.4 hopbloemen Styrian Goldings 250 gr 052.023.11 053.132.058.0 052.49 053.61 45.0 052.083.3 052.3 hopbloemen Hallertau Perle 100 gr 3.68 053.028.017.278.034.0 Organic CARARED® 25 kg 051.1 hopkorrels northern brewer 5 kg 51.87 053.042.99 053.72 052.6 hopkorrels challenger 100 gr 052.45 053.4 hopkorrels target 30 gr 1.134.9 moutextractpakket BREWFERM GREGORIUS vr 10 ltr 20.6 hopkorrels hallertau perle 30 g 2.0 hopkorrels challenger 1 kg 19.028.37 053.77 3.2 moutextract poeder amber 5 kg 31.1 hopkorrels saaz 100 gr 3.9 hopbloemen Cascade 100 gr 5.9 moutextract poeder black 25 kg 120.15 053.032.56 053.77 053.030.1 hopkorrels hallertau hersbrucker 30 g 2.107.021.95 053.5 kg 9.011.127.9 hopkorrels saaz 250 gr 053.

5 hopbloemen Willamette 250 gr 8.5 hopextract geisomeriseerd 6% 30ml 2.5 beerzym PENTA Erbslöh 10 kg beerzym PENTA Erbslöh 1 kg 053.3 beerzym MULTI Erbslöh 1 kg 18.13 053.49 053.205.1 055.8 biersol BREWFERM 1 l 9.5 tanal A WYEAST 100 gr tanal A WYEAST 1 kg 053.4 18.201.59 053.56 055.023.106.15 1.010.050.140.8 hopbloemen Brewers gold 100 gr 4.89 1.3 136.352.8 4.207.9 HOPAROMA tabs BREWFERM 1 kg (200 tabs) 108. +32(0)11-40.75 055.0 HOPAROMA tabs BREWFERM 5 stuks 3. WHITE vr 20 ltr 25.8 schuimkraag BREWFERM poeder 100 g 2.1 beerzym RAPID Erbslöh 1 kg 175.302.060.351.62 053.312.9 brew body 500 g 053.3 NOV hopbloemen Amarillo 250 gr NOV hopbloemen Amarillo 1 kg 16.202.97 053.361.186.81 053.014.007.1 hopbloemen Hallertau Perle 60 kg 266.5 053.87 317.54 055.1 kaliumchloride 100 g 3.6 KIGEL CLEAR erbsloh 15 kg 53.98 hopkorrels Tettnanger 1 kg 22.24 055.41 055.53 055.1 hoparoma BREWFERM "Herbal" 5 ml 3.4 hopkorrels Willamette 250 gr 7.306.18 053.143.165.56 055.4 hopbloemen Cascade 60 kg 963.040.32 3.7 hopkorrels Cascade 100 gr 4.024.78 053.53 3.029.232.3 beerzym BG SUPER Erbslöh 1 kg 21.6 hoparoma BREWFERM "Citrussy" 1 liter 149.3 NOV hopkorrels Amarillo 100 gr NOV hopkorrels Amarillo 250 gr 6.0 calciumchloride 33% 100 ml 2.357.047.009.3 hopzakjes 100 stuks 30.59 055.35 055.003.148.63 053.1 hopkorrels Cascade 5 kg 109.154.151.045.3 hopbloemen Fuggles 60 kg 929.95 20.309.7 moutpakket BREWFERM Mr.23 053.061.03 055.34 053.2 hopbloemen Brewers gold 1 kg 18.189.17 053.34 5.55 055.4 KIGEL HYDRO erbsloh 25 kg 72.313.163.360.97 295.152.53 055.6 hoparoma BREWFERM "Woody" 1 liter 149.6 hopkorrels magnum 100 gr 2.54 053.11 053.9 hopbloemen Brewers gold 5 kg 57.59 * info@brouwland.0 hoparoma BREWFERM "Citrussy" 5 ml 3.156.53 055.169.14 4.47 053.42 055.018.95 053.052.37 053.005.6 hopbloemen Brewers Gold 60 kg 053.99 053.06 053.25 053.355.168.69 056.9 053.87 055.206.3 hopextract geisomeriseerd 6% 100ml 4.08 * fax +32(0)11-34.86 l) 83.9 NOV hopkorrels Amarillo 5 kg 228.3 hopkorrels Hallertau Mittelfrüh 1kg 18.364.301.7 NOV hopbloemen Amarillo 100 gr 7.27 053.17 055.063.77 Brouwland * tel.8 beerzym ALFA-BETA Erbslöh 1 kg 053.8 HOPAROMA tabs BREWFERM 25 stuks 15.7 43.6 fosforzuur 75% 1000 ml (=1660gr) 13.138.9 hoparoma BREWFERM "Flower" 5 ml 3.0 hoparoma BREWFERM "Woody" 5 ml 3.304.167.7 053.107.314.95 053.64 053.141.6 hopkorrels Willamette 100 gr 3.1 .8 fosforzuur 75% 250 ml (=406gr) 053.6 053.7 moutpakket BREWFERM RED SPECIAL vr 20 ltr 23.026.015.051.6 hopkorrels Tettnanger 250 gr 053.0 053.305.05 053.3 hopbloemen Willamette 90 kg 1011.34 055.63 17.136.065.363.153.041.4 moutpakket BREWFERM PREARIS QUADRUPEL vr 20 ltr 053.8 055.91 056.215.06 053.358.7 hopkorrels Hallertau Mittelfrüh 100gr 3.8 hopbloemen Target 60 kg 371.9 tanal A WYEAST 25 gr 053.95 053.3 hopbloemen Willamette 1 kg 24.01 053.3 magnesiumsulfaat 1 kg 053.7 brew body 1 kg 053.3 055.359.145.220.1 hoparoma BREWFERM "Herbal" 1 liter hoparoma BREWFERM "Hoppy" 5 ml 149.1 056.1 moutpakket BREWFERM MOUTEN KOP vr 20 ltr 20.76 053.100 beerzym ALFA-BETA Brewferm 100 ml 053.365.95 053.1 clarimalt BREWFERM 100ml (130 gr) 3.019.5 hopbloemen East Kent Goldings 60 kg 696.7 hopbloemen Willamette 100 gr 5.1 NOV hopkorrels Amarillo 1 kg 50.100.96 056.6 hopbloemen Challenger 60 kg 696.0 hopkorrels Magnum 5kg 41.09 056.59 055.150.162.350.2 hopkorrels magnum 1 kg 11.8 5.5 053.270.8 BRAUSOL Erbslöh 25 kg (20.100 beerzym MULTI Brewferm 100 ml 053.54 053.166.307.6 schuimkraag BREWFERM poeder 1 kg 14.159.5 moutpakket BREWFERM BEVERIUS vr 20 ltr 28.0 biersol BREWFERM 250ml 3.34 053.0 hopkorrels Spalt Select 30 gr 2.5 brew body 25 kg 053.8 hoparoma BREWFERM "Citrussy" 50 ml 10.217.91 053.137.34 053.1 NOV hopbloemen Amarillo 5 kg 247.4 hopbloemen Spalt Select 60 kg 266.53 4.8 hopkorrels Tettnanger 100 gr 053.18 055.105.1 055.78 055.52 055.5 15.3 moutpakket BREWFERM MONNIKSKAP vr 20 ltr 31.17 053.212.72 053.95 053.2 biersol BREWFERM 100 ml 2.2 053.95 055.155.78 053.064.210.5 hoparoma BREWFERM "Flower" 1 liter hopzakjes 10 stuks 149.366.14.9 hoparoma BREWFERM "Herbal" 50 ml 10.1 NOV hopbloemen Amarillo 90 kg 3066.056.16 055.17 7.8 053.9 hopkorrels Hallertau Mittelfrüh 30gr 2.035.9 hopkorrels Cascade 30 gr 2.5 moutpakket BREWFERM BLACK GOLD vr 20 ltr 26.146.59 055.9 moutpakket BREWFERM BLONDIE vr 20 ltr 26.062.356.8 caramel 1 l 053.9 clarimalt BREWFERM 1 ltr (1.2 hopbloemen Styrian Goldings 60 kg 557.003.0 beerzym AMYL HT Erbslöh 1 kg 14.004.311.021.7 055.5 053.36 053.9 hoparoma BREWFERM "Hoppy" 50 ml 10.23 053.004.73.4 hopkorrels magnum 250 gr 4.9 beerzym CHILL Erbslöh 1 kg beerzym MINICAL Erbslöh 1 kg 34.57 055.158.66 055.77 32.59 055.25 beerzym BG Erbslöh 25 kg 053.046.26 053.221.48 056.4 ERBOSTABIL erbsloh 1 kg 24.015.002.203.42 053.010.05 055.86 056.75 l (25 kg) 107.142.8 hopbloemen Magnum 60 kg hopbloemen Hallertau Mittelfruh 60 kg 371.149.147.2 053.95 053.231.3 hopkorrels Cascade 1 kg 27.016.12 055.017.042.354.9 moutpakket BREWFERM LUXE PILS vr 20 ltr moutpakket BREWFERM BEAVER-ALE vr 20 ltr 21.09 3.86 053.65 055.49 055.81 055.157.8 hoparoma BREWFERM "Woody" 50 ml 10.0 schuimkraag BREWFERM poeder 25 g 1.95 053.com 20 6.56 055.009.161.4 hopkorrels Spalt Select 250 gr hopkorrels Spalt Select 1 kg 4.353.6 hopbloemen Brewers gold 250 gr 6.7 055.28 6.0 hopbloemen Saaz 60 kg 571.7 clarimalt BREWFERM 19.6 053.0 calciumsulfaat 100 gr 1.308.6 beerzym BG Erbslöh 1 kg 13.45 587.271.61 056.10 173.022.8 hopkorrels Spalt Select 100 gr 2.1 hopbloemen Willamette 5 kg 82.9 hopbloemen Northern Brewer 60 kg 373.7 hopextract geisomeriseerd 6% 1l 25.59 053.9 kaliumchloride 1 kg 9.7 hoparoma BREWFERM "Flower" 50 ml 10.99 053.020.56 053.021.017.164.7 beerzym P7 Erbslöh 1 kg 15.46 053.008.52 106.91 055.4 calciumsulfaat 25 kg calciumsulfaat 1 kg 40.043.4 EURO EURO 373.2 KIGEL MEDI erbsloh 20 kg 72 055.211.362.22 055.7 magnesiumsulfaat 100 g 053.001.230.8 hopkorrels Hallertau Mittelfrüh 5kg hopkorrels magnum 30 gr 74.42 56.8 hopkorrels Willamette 30 gr 2.3 053.025.216.48 17.56 055.0 KIGEL XERO erbsloh 15 kg 61.016.1 053.94 055.2 beerzym AMYL Erbslöh 1 kg 15.27 kg) 11.brouwland.139.ARTNR OMSCHRIJVING 3.027.42 056.2 hopkorrels Willamette 1 kg 20.160.5 055.022.76 14.2 hopkorrels Spalt Select 5 kg 39.144.7 NOV hopkorrels Amarillo 30 gr 3.14 053.0 hopkorrels Willamette 5 kg 79.59 055.com * www.5 hopkorrels Hallertau Mittelfrüh 250gr 6.7 hoparoma BREWFERM "Hoppy" 1 liter 149.185.34 055.011.04 055.2 hopbloemen Tettnanger 60 kg 747.225.2 hopkorrels Tettnanger 5 kg 92.03 055.7 hopbloemen Hallertau Hersbrucker 60 kg 427.95 056.95 053.055.77 ARTNR OMSCHRIJVING 053.102.006.8 053.71 053.5 hopkorrels Cascade 250 gr 8.31 053.55 4.2 PVPP erbsloh 10 kg caramel 100 ml 053.55 10.

108. 24kw 11411.025.001.055.3 057.6 Bierkit BREWFERM GALLIA Belgian Ale 12 l 13.5 gasbrander 80cm.9 Bierpakket MUNTONS export pilsner 1.8 Brewferm SUPERIOR startpakket gas 462.125.9 Bierkit BREWFERM tarwebier vr 15 l 13.57 Brouwland * tel..95 057.221.4 brouwketel BRAUMEISTER 50 liter AUTO 2555 056.11 8563.63 056.000 l electr.100.096./prop.7 BREWFERM startpakket "DELUXE" 71.035.3 filterkuip inox 55 l +kraan + filterbodem 1.15 057.109.051.204. +vlambeveili 601.8 Bierkit BREWFERM pils vr 12/20 l 13.2 056.95 057.215.7 Bierpakket MUNTONS export stout 1.081.015.039.7 PROMO BREWFERM starter kit "DELUXE" + DIABOLO kit 79.222.200 057. +vlambeveili 234.4 brouwketel inox 98 l (50 cm) 319 056.103.8 wortbeluchter inox + kijkglas.200G brouwketel dubbelwandig 200 l electr.1 Bierpakket MUNTONS GOLD imperial stout 3kg Bierpakket MUNTONS nut brown ale 1.250.8 gasbrander 60cm.6 057.7 autosparge maisch-spoel set 056.95 057.5 59.099.004.061.95 057.030.9 056.250.067.104.48 699 2196.5kg 14.1 brouwketel brewferm 27 ltr INOX electrisch 056.49 057.036.96 179 2595 1759 13370.012.103.220. but.6 057.102.5 ARTNR OMSCHRIJVING 056. aardgas 25.0 Bierpakket MUNTONS premium bitter 1.95 057.7 filterelement inox inline 90 grad DN32 1mm 307.103.5 Bierkit BREWFERM abdijbier voor 9 l Bierkit BREWFERM christmas vr 7 l 13.20 hoed-deksel koper BRAUMEISTER 20 liter 056.250. aardgas 13.202.016.4-K brouwketel inox 98 l + kraan 3/4" 439 057.4 Brewferm SUPERIOR startpakket BASE 280.99 056.3 057.95 20.099.45 057. 25.99 057. NW40 056.084. 9kw 8944.8 wortkoeler dompelmodel koper+aansluiting 103.3 moutpakket BREWFERM KONINGSBOK vr 20 ltr 24.15 057. but.6 Bierpakket MUNTONS barley wine 1.006.15 057.9 gasbrander 60cm.250.1500E brouwketel dubbelwandig 1.038.com 21 .4 Bierpakket MUNTONS midland mild 1..250.95 057.2 brouwketel BRAUMEISTER 20 liter AUTO 056.33 056.3 Bierkit BREWFERM tarwebier 25 kg zonder gist 102.8kg 16.15 057.037.50 hoed-deksel koper BRAUMEISTER 50 liter 056. +vlambeveiliging 113.95 057..131.5 kw.126.95 057.99 057.8kg 16.3 moutpakket BREWFERM GOLDEN BEVERIUS vr 20 ltr 056.4 gasbrander 80cm.110.25 056.51 057.5 kw.2 61.027.210.250.95 057.230.5 gasbrander 30cm.250.63 056.49 056.5 pvc-slang 4x6 mm per meter. 8.9 maischketel afkookzak 30x30x35cm 14.22 moutpakket BREWFERM Mc Beaver Scotch Ale vr 20 ltr 24.0 filterbodem inox vr brouwketel 70 l 209 056.25 304 28.8 brouwketel inox 50 l 209 056.030.7 luchtfilter steriel 0.059.4 filterbodem inox vr brouwketel 36 l 165.018./prop.095.1000 brouwketel inox 150 l + kraan 3/4" wortkoeler platenwisselaar INOX 1000 l / uur 056.218.8kg 16.015.219.0 brouwketel BRAUMEISTER 200 liter AUTO 057.062.5 kg 14.15 057.22 056.8 056.217.9 057.95 057.031.49 057.083.95 057.144.205.105.3 057.066.6 Brewferm SUPERIOR startpakket elektrisch 548.49 057. 90kw 056.993.5 kw.4 gasbrander 30cm.93 056.95 057.15 057.055.0 BREWFERM startpakket "BASIC" 39.054.6 wortbeluchter inox ZONDER kijkglas.049.025.8-K brouwketel inox 50 l + kraan 3/4" 329 056.3 PROMO BREWFERM starter kit "DELUXE" + TRIPLE kit 79.101.3 Bierkit BREWFERM gold voor 12 l 13.32 056.5 241.7 gasbrander 20cm.15 057.0 34 liter 056.15 056.015.5 kw.057.214.064. but.8 EURO EURO 0.95 057.2 bierbrouwersstartset MX BREWFERM 376. +vlambeveiliging 664.95 057.15 057.8kg 23.5 kw.99 79.2-K 057.59 * info@brouwland.2 056.1 Bierpakket MUNTONS canadian ale 1.994..024.8 moutpakket BREWFERM ALT vr 20 ltr 26./prop.5 koperen bekleding voor filterkuip BRUMAS 869 056.49 056.6 moutpakket BREWFERM IRISH TAPDANCER vr 20 ltr 21.6-K brouwketel inox 70 l + kraan 3/4" 389 056.5kg 14.14.2 brouwketel inox 150 l 589 056.2 moutpakket BREWFERM DOPPELBOCK vr 20 ltr 28.146.4 21.5 358 295.2 Bierkit BREWFERM framboos vr 12 l 18.0 056.142.1000G brouwketel dubbelwandig 1000 l vr brander 17408.145.4 Bierkit BREWFERM Triple 25 kg zonder gist 102.91 056.990.0 moutpakket BREWFERM KÖLNER vr 20 ltr 21.5 hoprocket hopfilter + hopinfuser RVS 056. 13.0 4.082.3 Bierkit BREWFERM ambiorix voor 15 l 13.4 brouwketel Brewferm PRO electrisch brouwketel inox 25 l 056.15 13.4 Bierpakket MUNTONS GOLD Old English bitter 3kg 23.3 19481 26983 39204 9700.250.8 Bierpakket MUNTONS wheat 1.5kg 14.4 Bierkit BREWFERM triple vr 9 l 13.0 2.134.5kg 14.99 057.99 057.95 057.130.5mm 057.78 057.040.95 056.035.9 luchtsteentje keramisch voor 057.95 057.49 057. 60kw 057.99 057.102.101.5 kw.95 057.2 filterbodem inox vr brouwketel 50 l 199 056.50 isoleermantel BRAUMEISTER 200 liter isoleermantel BRAUMEISTER 50 liter 173.2 Bierpakket MUNTONS premium lager 1.7 Bierkit BREWFERM diabolo 25 kg zonder gist Bierkit BREWFERM gold 25 kg zonder gist 102.42 056.3 Bierpakket MUNTONS premium pils 1.3 gasbrander 40cm.49 057.8kg 16.135.91 664.1 Bierkit BREWFERM abdijbier 25 kg zonder gist 102.054.056.1 Bierpakket MUNTONS Yorkshire bitter 1.4 moutpakket BREWFERM BAVARIENFEST vr 20 ltr moutpakket BREWFERM WEIZEN vr 20 ltr 24./prop.5 Bierpakket MUNTONS old ale 1.95 057.225.5 kw.0 brouwketel inox 36 l (36 cm) 169 056.223.83 056. +32(0)11-40.1 moutpakket BREWFERM BARLEY WINE vr 15ltr 28.0-K brouwketel inox 36 l + kraan 1/2" 269 056. +vlambeveiliging 412.95 057.080.013.95 057.4 Bierpakket MUNTONS pilsner 1.15 057.6 Bierkit BREWFERM grand-cru vr 9 l 13.104.085.96 26.31 056.3 Bierpakket MUNTONS trad.bitter 1.6 brouwketel inox 70 l (45 cm) 269 056.008.5kg 14.0 wortbeluchter-set BREWFERM 056. +vlambeveili 412.8kg 16.213.8 Bierpakket MUNTONS GOLD India pale ale 3kg 23.0 Bierpakket MUNTONS Scottish heavy ale 1.992. +vlambeveili gasbrander 90cm. vr 057.5 Bierpakket MUNTONS IPA bitter 1.2 Bierpakket MUNTONS GOLD continental pilsner 3kg 23.49 057.95 057.056.229.5 kg 14.25 056.100. 113.500 wortkoeler platenwisselaar INOX 500 l / uur 2096.7 brouwketel BRUMAS-2.5kg 14.8 056.49 057. aardgas 8.15 057.136.203.500 l electr.224.5 057.15 102.com * www.9 Bierpakket MUNTONS mexican cerveza 1./prop.95 057. aardgas 37.6 056.132.95 057.8kg 16.5 filterelement inox inline 90 grad DN50 1mm 322. 45kw 056.98 189 349 136.3 gasbrander 90cm.15 057.228.15 057.5 Bierkit BREWFERM grand-cru 25 kg zonder gist 102.065.011.6 filterbodem inox vr brouwketel 150 l 056. 5 kw 056.3 114.brouwland.8 filterkuip BREWFERM kunststof 30 l 056.015.50 moutpijp voor Braumeister 50l 121.050.5 304. aardgas 41.15 057.060.102.4 wortkoeler SPEIDEL 20 l inox luchtsteentje RVS voor wortbeluchter 056.3 057.5kg 14.017.8kg 16.20 isoleermantel BRAUMEISTER 20 liter 86.49 057.5 moutpakket BREWFERM BEAVER-BOCK vr 20 ltr 25.50 wortkoeler SPEIDEL 50 l inox 236.000 l electr.2 Bierpakket MUNTONS continental lager 1.. +vlambeveil.041.5 kw.4-K brouwketel inox 25 l + kraan 1/2" 056.053.5 Bierkit BREWFERM oud-Vl.3 16.033.5 PROMO BREWFERM starter kit "DELUXE" + PILS kit 79.212.032. 18kw brouwketel dubbelwandig 200 l vr brander 9669.5 verwarmingselement maischketel 27.052.2 gasbrander 40cm.7 Bierpakket MUNTONS american light 1.9 PROMO BREWFERM starter kit "DELUXE" + ABDIJ kit PROMO BREWFERM starter kit "DELUXE" + TARWE kit 79.15 514.201.22 056.7 moutpakket BREWFERM INDIANA ALE vr 20 ltr 22.055. but.002.036.200.300G brouwketel dubbelwandig 300 l vr brander 057.15 057.17 057.227.08 * fax +32(0)11-34.49 057. but.6 056.300E brouwketel dubbelwandig 300 l electr.141.110.2000E brouwketel dubbelwandig 2.216.120.5 kw.1000E brouwketel dubbelwandig 1.0 Bierpakket MUNTONS GOLD Docklands porter 3kg 23. +vlambeveiliging 601.99 057.2000 wortkoeler platenwisselaar INOX 2000 l / uur 2274.15 056.5kg 14.121.110.49 14.9 moutpakket BREWFERM BROWN PORTER vr 20 ltr 27.27 056. butaan/propaan.003.5 057.5 kg Bierpakket MUNTONS irish stout 1.5 kw.8kg 16.95 82.200E 057.7 056.1 221.051.100.bruin vr 12 l 13.250.100E brouwketel dubbelwandig 100 l electr.991.034. 37.8 wortkoeler INOX gelast 12 platen 056.6 Bierpakket MUNTONS bock beer 1.211.9 Bierkit BREWFERM diabolo voor 9 l 13.7 Bierkit BREWFERM kriek vr 12 l 28.97 056.101. +vlambeveiliging 234.8 filterbodem inox vr brouwketel 98 l 215 056.054.3 057.041.0 moutpakket BREWFERM GABRIEL vr 20 ltr 056.2 micron vr 057.104.95 056.026.226.95 105 49.0 Bierkit BREWFERM pils 25 kg zonder gist 102. NW40 056.017.65 056.ARTNR OMSCHRIJVING 22.73.01 056. 41.6 Bierpakket MUNTONS GOLD Highland heavy ale 3kg 23.95 057.8kg 16.15 057.2 Bierkit BREWFERM GALLIA 25 kg zonder gist 102.

015.251.4 bierwortmeter BREWFERM 20-30 plato +therm 25.1000 924.33 057.7 058.1500 filterkuip dubbelwandig 1.034.200 filterkuip dubbelwandig 200 l 3630 058.215.260.xxxG 10285 058.15 061.xxxG 7139 7925.224.85 7.201.650E brouwketel dubbelwandig 650 l electr.9 'logboek voor de bierbrouwer' van schaik 3.19 061.25 1956.800 filterbodem INOX.260.400.300 383.5 NOV soda-keg drukvat 2de hands 19 l 42.021.500 l 10285 058.3 CO2 meter vr kroonkurken 29 mm 337.95 061.300 filterbodem INOX.HF hopfilter voor brouwketels 057.106.252.06 058.65 058.5 plastic bierkraan "picnic" + soda-keg koppeling 17.5 058.4 afvulpistool BEERGUN + accessoirekit 057.3 'bierbrouwen voor beginners' Hofhuis 7.4 PROMO Brewferm SUPERIOR GAS + moutpakket BEVERIUS 465 059.994. 30kw 17309.4 058.1000 filterkuip dubbelwandig 1.6 slangtuit 4mm vr CO2-drukregelaar 4.405.55 9.025.020.3 Pegas CrafTap tegendrukvuller vatenreiniger RE-2 MAN.000 l 9196 058.5 7.45 l 124.260.6 0.3 PROMO Brewferm SUPERIOR ELE + moutpakket GABRIEL 549 059.3 PROMO Brewferm SUPERIOR GAS + moutpakket PREARIS 465 061.26 058.com * www.420.5 zegelkap groen ball-lock LIQUID 1000 stuks 86.250.030.9 058.8 bierkraan chrome + adaptor voor soda-keg 65.4 Startset mini drukvaatjes BREWFERM 75.223.65 1482.500 B-TECH III brouwhuis unit 500 l 76714 058.002.xxxG verwarmingsketel 70 Kw vr brouwketel 057.8 CO2-patroon 320 gr voor Wunderbar 24.6 15.6 soda-keg drukvat nieuw 19 l 132.250.95 061.251.19 061.2 koppeling CO2 voor soda-keg "PIN-lock" 11.054.1 rubber ring voor steekkoppeling soda keg 057.027.400 filterkuip dubbelwandig 400 l 6655 058.18 061.5mm gaatjes vr 057.5 drukvat-set compleet met 2de hands soda keg 057.030.2 gummi-dop met drukventiel voor drukvat mini 5 l 4.6 058.083.6 xxx'bier voor Dummies' Marty Nachel 29.0 xxxCO2 module voor koeltap Wunderbar 79 058.028.95 057.020.022.45 058.09 5.105.95 058.088.260.4 soda-keg drukvat nieuw 9.0 slangstuk 8mm + moer voor koppeling soda-keg 7.1 CO2 schuif-rekenlat druk/temp/CO2-% 057.250.21 057.050.19 061.4 koppeling bier voor soda-keg "ball-lock" slangstuk 4mm + moer voor koppeling soda-keg 057.452.800 filterkuip dubbelwandig 800 l 8228 058.2000 B-TECH III filterkuip 2000 l 22264 058.03 24926 059.2 pvc-slang nylonversterkt 5x11 mm bier/CO2 /meter 2.252.250.500 filterkuip dubbelwandig 500 l 6776 058.57 058.255.023.100 319.8 PROMO Brewferm SUPERIOR GAS + moutpakket BLONDIE 465 061.74 058.70 verwarmingsketel 45 Kw vr brouwketel 057.250 B-TECH brouwhuis unit 100 l B-TECH brouwhuis unit 250 l 31944 39809 058.011..096.094.25 4.095.65 059.4 overdrukventiel voor soda keg 23.05 058.053.086. 465 061.993.46 057.024.220.985.500 B-TECH brouwhuis unit 500 l 61347 057.006.033.010.76 13.200.046.62 057.2 PROMO Brewferm SUPERIOR GAS + moutpakket GABRIEL 465 061.73 5.6 bierwortmeter BREWFERM 10-20 plato +therm 25.21 058.251.50E brouwketel dubbelwandig 50 l electr.5 'Heimbrauen für fortgeschrittene' 13.93 115 1808.8 koppeling CO2 voor soda-keg "ball-lock" 057.1 061.018.5 057.7 drukvat-set compleet met nieuwe soda keg 057.42 057.250.033.260.95 115 .5 '250 classic clone recipes' 10.420.7 bierwortmeter hobby 0-20% extract +thermometer 16.800 838.250.7 fermentoflash bieranalyseapparaat 057.087.95 057.995. 1.3 'Technology brewing and malting" kunze 183.650G 057.87 061.5mm gaatjes vr 057.6 'Brew like a monk' 18.45 057.5mm gaatjes vr 057.9 bierwortmeter hobby 0-20 % extract 7.983.3 bleeder valve + manometer voor soda-keg 41.452.800G brouwketel dubbelwandig 800 l vr brander 17334.95 058.5 058.74 061. 549 059.250.221.1 vatenreiniger RE-2 AUTOM.225.7 058.0 koppeling bier voor soda-keg "PIN-lock" 11.95 057.09 058.200 filterbodem INOX.1 tapstang geel vr minidrukvaatjes vr wunderbar 95 7.95 14705.260.091.1000 B-TECH III brouwhuis unit 1000 l 96074 058.161.xxxG 9014.032.086.4 univat 6 ltr voor Wunderbar 13.3KP I-TECH automatische sturing vr 3-ketel 057.005.500G EURO EURO 9.097. 1.400 filterbodem INOX.22 058.006.4 beer king CO2-aftap voor 5 L vaatjes 37.66 2.5 ARTNR OMSCHRIJVING 057.09 058.2 057.7 CO2-drukregelaar 3 bar met 2 uitgangen 95.6 PROMO Brewferm SUPERIOR GAS + moutpakket GOLDEN B.95 061.650 filterbodem INOX.9 'The Brewer's Handbook' Ted Goldammer 47.1 'Designing great beers' 24.13 058.59 058.9 CO2-cylinder 2 kg gevuld 95.026.88 061.031.08 * fax +32(0)11-34.95 3212.8 'first steps in yeast culture' Pierre Rajotte 25.1 pvc-slang nylonversterkt 8x14 mm bier/CO2 /meter 057.67 058.5 058.0 drukvat mini 5 l grijs + gummidop 6.4 drukvat ROTOKEG kompleet 27 l 97.080. 1.3 057.3 soda-keg drukvat 2de hands 9.8 'Farmhouse Ales' 18.092.9 PROMO Brewferm SUPERIOR ELE + moutpakket BLONDIE 549 059.14.3 'Wild brews' 058.96 058.250 B-TECH gistingstank unit 2 x 250 l 16819 059.027.260.52 057.3 koolzuurpatronen 16 g 10 stuks 11.500 filterbodem INOX.4 057.55 061.984.045.650 filterkuip dubbelwandig 650 l 7744 058.051.6 onderdelen-set voor Wunderbar 29.3 steek-ventiel inox "CO2" voor soda-keg 20.5mm gaatjes vr 057.95 061.5 bierposter 'bieren van Nederland' 14.227.9 'Die Hefe in der Brauerei' 'De Praktijkbrouwer' Baetslé 72 53.981.216.2 MULTI TAP aftap voor 5 l drukvaatjes 22. 30kw 057.210.980.5mm gaatjes vr 057. 45kw 14945.7 059.250.500 613.450. 6kw 8427.400.029.9 CO2 meter vr beugelflessen PROMO Brewferm SUPERIOR ELE + moutpakket BEVERIUS 549 057.com 22 18.405.250.027.0 rubber ring voor bierkraan chrome 2.406.250.48 12182. thermostaat 057. 1. 1.95 verwarmingsketel 95 Kw vr brouwketel 057.022.400E brouwketel dubbelwandig 400 l electr.66 057.010.67 057.0 party master bier-tapkop vlakfitting 77.250.420.34 057.5mm gaatjes vr 057.250.8 party master bier-tapkop korffitting 77.62 058.024.400.222.25 057.160. 5 stuks 37 13.8 Brouwland * tel.59 * info@brouwland.260.92 18505.250. thermostaat 057.45 058.7 PROMO Brewferm SUPERIOR ELE + moutpakket GOLDEN B.xxx 268.5 analyse alcohol + extractgehalte in bier 30.3 061.023.95 10648 19602 340 240 0.2 rubber ring voor dip-tube soda keg 1.400 613.2 058.053E I-TECH brouwinstallatie 5 Hl 3-ketel ELE 157300 059.025.500E brouwketel dubbelwandig 500 l electr.251.8 CO2-drukregelaar met 2 manometers 80.6 058. 1.100 057.0 'faites votre bière' chandon 8.028.28 058.2 'The ultimate almanac of world beer recipes' 058.093.400G brouwketel dubbelwandig 400 l vr brander 057.017.5mm gaatjes vr 057.005.07 057.49 057.99 061.100 filterkuip dubbelwandig 100 l 3146 058.8 bierwortmeter BREWFERM 0-10 plato +therm 25.4 'la fabrication de biere' Sunier 25.008.100 057.4 058.100.99 058.84 5.41 057.090.250.250.73.125.250.226.9 jodiumtinctuur vr zetmeelbepaling 30 ml 057.650 752.7 'Bierbrauen für jedermann' Hlatky-Reil 'Gutes Bier selbst brauen' Hanghofer 22. +32(0)11-40.45 057.5 steek-ventiel inox "vloeistof" voor soda-keg 20. 1.055.4 058.1000 filterbodem INOX.211.251.103D I-TECH brouwinstallatie 10 Hl 3-ketel STOOM 171094 059.4 dichting kunststof vr 058.451.8 ontspanner kompleet vr koolzuurpatronen 8 grm drukvat mini 5 l BREWFERM + gummidop 24.252.098.200 348.94 057.012.990.024.8 057.ARTNR OMSCHRIJVING 13999.040.013.5 'Technologie Brauer und Mälzer" Kunze 157 061.0 KEG-charger + CO2-patroon koolzuurpatronen vr KEG-charger.95 brouwketel dubbelwandig 500 l vr brander 13420.65 057.45 l 99.121.450.005.085.100 B-TECH gistingstank unit 2 x 100 l 15851 058.991.7 'hop lovers guide' 061.251.250. 1.7 rubber ring voor deksel soda keg veer-set voor steekkoppeling soda keg 057.57 058.95 057.021.64 2.95 10.5mm gaatjes vr 057.100 filterbodem INOX.7 zegelkap rood ball-lock GAS 1000 stuks 64. 2 pompen.089.76 057.13 057.035.026.5 058.7 plastic bierkraan "picnic" zwart 057.5 PROMO Brewferm SUPERIOR ELE + moutpakket PREARIS 549 059.052.14 058. 2 pompen.251.5 CO2 meter vr kroonkurken 26 mm CO2 meter vr kroonkurken VERVANGRUBBER 307.250.800E brouwketel dubbelwandig 650 l vr brander brouwketel dubbelwandig 800 l electr. 30kw 057.030.190 verwarmingsketel 190 Kw vr brouwketel 057.11 058.250 filterbodem inox vr B-TECH 100 filterbodem inox vr B-TECH 250 057.252.38 058.18 057.95 058.6 gummi-dop voor drukvat mini 5 l 0.57 059.251.500 B-TECH gistingstank unit 2 x 500 l 20812 059.brouwland.

88 2.55 090. 2.5 kaasmes inox 2 handvatten snijvlak 38 cm 145.7 080.2 melkkan aluminium 15 l 149.9 likeurextract fine charentaise 3.009.1 090.020.55 090.8 likeurextract mokatine likeurextract crème de noisette 3.2 likeurextract grande liqueur vermeille 3.075.002.042.3 wrongelsnijder kunststof gm 26x11 cm 080.56 083.0 likeurextract kiwi likeurextract liqueur de coco 3.074.25 153.039.095.7 nylonstof vr kwarkzakken /meter 150cm br 28.47 18.5 likeurextract framboise 3.95 083.5 likeurextract violette (viooltjes) 3.95 080.0 kaasvorm kunstst.55 085.8 kleurstof violet levensmiddelen 25 ml 083.018.08 * fax +32(0)11-34.44 085.030.44 090.88 2.084.040.054.55 090.031.3 likeurextract vieux rhum 3.019.1 EURO EURO Brouwland * tel.4 likeurextract kirsch 3.004.036.44 090.3 kaasvorm frans piramide 3343 3.5kg 190.44 090.55 090.3 likeurextract pêche de vigne 3.88 2.55 090.113.0 likeurextract vip whisky 19. 59.2 kleurstof framboos rood levensmidd.44 086. 080.2 083. KADOVA rechth.4 kaasdoek 75 x 75 cm 2 stuks 11.009.14.6 kaaspers hout LACTOFERM 16 cm diam.071.061.082.56 090.55 3.87 080.6 likeurextract mirabelle 3.5 likeurextract zeste de citron 3.0 kleurstof oranje levensmiddelen 25 ml 080.44 3.080.8 likeurextract fraises des bois 3.104.5 likeurextract old whisky 3.4 likeurextract curaçao bleu 3.102.5 108.4 likeurextract banane 3.5 176.55 080.55 090.DE 090.55 ARTNR OMSCHRIJVING 061.1 likeurextract verveine 3.44 090.104.8 kaasvorm kunstst.9 .320.45 080.0 likeurextract menthe verte 3.103.1 'kleinschalig destilleren en likeurmaken' Coum 19.046.6 080.5 likeurextract liq.1 likeurextract genièvre vieux 3.53 080.33 080.5 'Verander water in bier' Adrie Otte 19.080.012.58 080.356.55 090.2 kaasdoek 105 x 105 cm 1 stuk 080.078.8 likeurextract curaçao blanc 3.11 080.55 090.55 083.068.0 'Whisky Selbstgebrannt' Peter Jäger 22.55 090.5 kaasvorm plast.5-2.048.046.18 080.95 22.116.95 081. KADOVA rechth.024.075.083.3 kaasvorm frans brique 080.6 'comment faire de la bonne bière' simard 061.072.032.1 likeurextract triple sec 3.9 likeurextract vanille 3.044.de l'abbaye d'Alerne 3.44 083.060.121.9 266.330.6 likeurextract eau vie de grain 3.022.16 080.44 085.5 080.44 083.4 kaasvorm kunststof KADOVA 4-5kg rond 283.55 080.048.041.55 083.009.4 'Bierbrouwen doe je zelf' Simard 061.9 likeurextract abricot 3.8 kaasdoek 35 x 35 cm 5 stuks 11.58 080.326.9 kleurstof geel levensmiddelen 1 l 080.1 kleurstof geel levensmiddelen 25 ml 080.5 melkkan aluminium 20 l melkkan aluminium 30 l 217.3% extra zuiver 500 ml 061.9 kleurstof karmijnrood levensmiddelen 25 ml 080.FR kaaskit vr beginners FRANS 75.5 likeurextract noisette-noyau 3.311.003.21 090.44 090.4 085.5 likeurextract cacao 3.7 kleurstof karmijnrood levensmiddelen 1 l 080. 2-2.44 080.112.7 likeurextract elixir des ardennes 3.1 likeurextract citron 3.088.0 likeurextract grappa 3.093.71 2.1 kleurstof groen levensmiddelen 25 ml 080.107.85 080.5 wrongelsnijder inox gm 16x48 cm 080.76 28.55 080.007.097. 25 ml 083.014.310.042.0 kleurstof bruin levensmiddelen 25 ml kleurstof bruin levensmiddelen 1 l 2.3 080.060.6 workshop "hoe brouw ik mijn eigen bier" 35 080.028.8 likeurextract punch au rhum 3.28 1.335.021.089.44 090.1 likeurextract liqueur verte des moines 3. 19.1 kleurstof blauw levensmiddelen E131 1 l 061.017. 1 l 28.0 061.9 kleurstof groen levensmiddelen 1 l 080.3 likeurextract pomme normande 3.com 23 3.51 080.2 080.012.44 090.7 kaasmes inox 2 handvatten snijvlak 15 cm 23.76 28.47 080.044.009.69 080.1 likeurextract elixir d'or likeurextract fruits tropicaux 4.345.047.88 080.045.58 080.008.44 090.55 108.6 likeurextract quetsch 3.3 '150 likeurrecepten' Ad Coumou 080.68 080.5 kaasvorm kunststof KADOVA 12kg rond 368.55 090.095.098.17 080.5kg 310.1 likeurextract poire 3.44 090.6 kaasdoek 50 x 50 cm 3 stuks 11.95 080.7 likeurextract cherry brandy 3.3 likeurextract marasquin 3.062.2 kaasvorm wegwerp nr.011.0 likeurextract curacao brun de hollande 3.34 080.0 kleurstof framboos rood levensmidd.050.95 9.03 090.092.73.7 'faites vos apéritifs.76 28.ARTNR OMSCHRIJVING 19.3 kaasvorm kunststof KADOVA 450g rond 64.com * www. KADOVA rechth.2 'schnapsbrennen' Jozef Pischl 'ansatz-schnapse' Walter Gaigg 22.44 083.5 drooggaas per meter 100 cm breed drooggaas frans vr kaas 20x20 cm 19.004.8 likeurextract amaretto 3.6 kaasvorm kunststof KADOVA 1.6 kleurstof violet levensmiddelen 1 l 28.44 3.061.053.026.106.5 'obstbrennerei heute' tanner/brunner 56.100.9 likeurextract marc de bourgogne 3.77 2.9 likeurextract Fine à l'Orange 3.2 vijzel porselein + stamper 13cm diam.028.2 likeurextract menthe blanche 3.012.95 22.043. 11.315.058.3 likeurextract schiedam likeurextract tequila 3.56 090.56 080.023.88 061.55 085.55 085.064.2 xxx'likeuren en ingelegde vruchten zelfgemaakt' 080.1 kaasdoek per meter.3 plattekaaszak klein model 21x35 cm 8.003.056.8 kleurstof oranje levensmiddelen 1 l 080.91 080.56 090.96 080.025.44 090.3% extra zuiver 5 l 061.99 080. +32(0)11-40.5-3kg 199.081.100.012.7 'Le brassage pour débutants' Hofhuis 9.EN kaaskit vr beginners DUITS kaaskit vr beginners ENGELS 111.2 kaaspers dubbel 19 cm diam.092.44 083.5kg rond kaasvorm kunststof KADOVA 3 .44 085.6 kaasvorm gouda 1 kg zonder net 47.75 080.35 080.8 workshop "bierbrouwen met mout" workshop "bierbrouwen met de BRAUMEISTER" 95 95 083.3.5kg rond 133.062.55 090.95 080.8 likeurextract high select whisky 3.94 080.045.0 ethylalcohol 96.44 3. 150 cm breed 080.44 3.44 090.62 9.325.44 083.49 080.95 083.120.021.14 090.47 237.44 090.2 kaasvorm kunstst.001.346.56 090.1 kaasvorm kunststof KADOVA 1kg rond 99.44 20.7 likeurextract fine mandarine 3.8 likeurextract crème de whisky 3.55 080.5 likeurextract anis français 3.070.8 likeurextract vodka 'Brewing beer for beginners' Hofhuis 9.95 080.096.55 090.3 kleurstof blauw levensmiddelen 25 ml 061.013. liqueurs' chandon 8.brouwland.0 likeurextract rhum blanc 3.0 100ml 0.052.014.045.4 likeurextract mandarine 3.55 090.105.043.1 wrongelsnijder inox km 12x32 cm 080.6 likeurextract amer français 3.78 3.44 086.108.59 * info@brouwland.64 8.053.316.9 wrongelsnijder LACTOFERM 080. 4-4.73 080.9 090. harde kazen 550gr +volger 17.1 plattekaaszak groot model 33x48 cm 11.105.038.0 090.2 080.55 090.97 88.331.55 083.006.7 likeurextract poire-cognac 3.034.97 080.35 080.44 085.NL kaaskit vr beginners NEDERLANDS 080.44 090. jaune des moines 3.336.8 likeurextract anisette de bordeaux 3.355.9 'Bierbrauen für Anfänger' Hofhuis 9.1 080.067.88 090.054.4 melkkan aluminium 10 l 138.0 likeurextract advokaat 3.8 kaasvorm Gouda 450 gr zonder net 42.049.29 3.8 ethylalcohol 96.43 080.95 081.046.023.9 likeurextract cassis likeurextract cerise 3.7 'zelf likeuren bereiden' Ad Coumou 28.76 28.038.114.094.002.7 likeurextract vieille fine superieure 3.44 090.55 085.066.76 9.76 28.6 likeurextract gin 3.2 likeurextract elixir de brabo 3.106.050.26 166.44 090.044.321.88 2.88 2.015.9 likeurextract pisang 3.010.002.102.052.7 likeurextract liq.45 9.8 vijzel porselein + stamper 16cm diam.44 083.

030.4 beta-caroteen 1% 1 l (926 gr) zeef voor melktrechter alu 33 cm 16.2 'rondom boerenkaas' vernieuwde uitgave 41.7 salpeter LACTOFERM 1 liter 090. 15.016.182.080.135.65 090.2 DELVOTEST 25 tests 68. 3 stempels + gewicht 2910 092.030. 500 l 12.071.012.8 'kaas uit het hart' Jos Van Riet 18.6 092.7 potloodthermometer 0°-60° 8.125.6 melkemmer inox 15 liter 090.6 'zelf kaas en boter maken' brochure 090.brouwland.8 'methode pratique de lacto-fermentation' 12.92 091.006.190.074.97 74.58 090. penicil.196.5kg P61000 1.6 melkzuurbacterien gevriesdroogd 091.010.013. stenen/deksel 41.013.86 090.6 'Käsen leicht gemacht' Hanreich-Zeltner 29.95 091.95 091.53 091. 25 gr 1.68 11.4 yoghurt ferment LACTOFERM voor 1 l 3.47 090. stenen /deksel 51.4 lebstremsel LACTOFERM 250 ml 11.3 yoghurtferment CL voor 250 l melk kaaszuursel gelyoph.6 schimmelcult.0 kaas/boterkruiden ui/knoflook 1 kg 16.18 100.050.4 zuurkoolrasp beuk 60x23 cm 3 messen 56.181.08 * fax +32(0)11-34.35 Brouwland * tel.0 rumpot RUSTIKA 5 ltr 28.025.28 090.6 092. 45 kw 15052.4 'kaas je kaasje' rademaker 11.69 090.4 EURO ARTNR OMSCHRIJVING EURO 97.9 ontromer electrisch 60 l / uur 1173. 2 stuks zuurkoolpot 15 l incl.6 092.242.99 090. bacterium linens vr.3-2 kaaspers RVS op voet.84 094.76 0.95 091.8 kefir ferment LACTOFERM 4. propionzuur bact.001.1478 kg) 38.7 kaasvorm frans 3700 mandje klein 2.6 zuurkoolpot 10 l incl.53 091.020.010.95 091. 10 l boterkarn tafelmodel manueel 10 l 090.61 13.7 xxxontromer electrisch 80 l / uur 784.5 potloodthermometer 0°-100° 8.95 091.370. 1 kg 19.150.321.17 094.800 ketel inox +motor +thermostaat 800 l.65 091.kruiden 1 kg 33 21.95 094.8 deksel voor zuurkoolpot 10 l.5 091.55 9. 1000 l 14.5 lebstremsel 25 kg (21.14 090.7 kaaszegels geit 80x55 mm 100 stuks 6. rahm & co' Hanreich 'waterkefir/melkkefir' Peter Bauwens 19.65 092.300 090.06 091.5 stenen voor zuurkoolpot 10 l / 15 l.370.135.055.92 092.4 'Making artisan cheese' Tim Smith 090.3 102.011.tuinkr.6 zuurkoolpot 5 l incl.5 salpeter LACTOFERM 25 kg (19.7 l) 090.82 091.candidum vr.1 chloorcalcium 33% LACTOFERM 25 kg (18.45 090.305.4 zuurkoolrasp beuk 40x15 cm 3 messen 29.69 090.6 91.030. stenen/deksel 12.082.012. stenen en deksel 091.04 15. 25 kg 134.276.52 12.23 091. 200 stuks 12. stenen /deksel 108.01 boterkarn manueel 1. 30kw 11833.2 kaascoating geel 1 kg 9. penicil.014.4 102.7 kaascoating geel +anti-schimmelprod.com 24 4.4 102.036.4 DELVOTEST starter kit 090.2 'joghurt.2 chloor tablet 20gr / 45 tabletten 17.41 091.222.2 zuurkoolrasp beuk 80x30 cm 3 messen 67.153.9 kleurstof kaas wateroplosbaar 1 l 30.29 091.025. 45 kw 15391.02 100.2 092.9 102.93 1043.2 091.2 kaas ferment LACTOFERM voor 1 l 3.058.016.93 filterwatten 20 cm diam.0 kaasvorm frans 4069 Reblochon kaasvorm frans 3859 Roquefort groot model 7.315. 2 stuks 12.39 091.227.95 6 2.010.3 090.7 stremsel poeder microbieel 25 g 4.4 091.75 094.1 zuurkoolstamper beuk 60 cm lang 091.92 094.225.29 091.500 ketel inox +motor +thermostaat 500 l.3 kaasvorm frans 3709 mandje midden 2.3 kaas/boterkruiden prov.9 lebstremsel LACTOFERM 1 liter (1.289.87 091.14.0 DELVOTEST 100 tests 190.50 ketel inox +motor +thermostaat 50 l.294.8 090.011.002.51 090.2 kaas/boterkruiden pepermengeling 1 kg kaas/boterkruiden pik.8 091.58 091.060.105.5 090.look 1kg 22.278.8 102.16 090.8 schimmelcult.450.2 091.95 092.3 092.0 090.452.69 091.3 19.171.009.1000 ketel inox +motor +thermostaat 1000 l.look 25g 1.6 kaasvorm FA Caciotta 1kg P45360 1.5 dornic indicatoroplossing 100 ml 090.57 102.1 persbuis 6 x 1 kg voor kaaspers 85.8 kaascoating geel 9 kg 54.011.000 500 gr 59.16 091.9 chloorcalcium 33% LACTOFERM 100 ml 2.15 090.95 091.2 091.1 kaasvorm frans 3772 rond plat 2.4 zuurkoolpot 30 l incl.9 kaasvorm frans 3524 roquefort 9.424.kruiden 1 kg 18.26 1.051.320.4 090.100 ketel inox +motor +thermostaat 100 l. 10kw 6606. 4kw 6171 090.6 091.05 091.006.1 yoghurtautomaat Lactoferm YOFERM 1.320.04 102.42 090.040.8 kaas-en boterthermometer 0°-50° 090.4 090.015.5 091.4 rumpot DRUIF 5 ltr 28.1 kaas/boterkruiden pepermengeling 25 g 2.189-3 dichting voor ontromer 40/80 l / uur 4.05 091.93 102.005.189-1 borstel voor ontromer 40/80 l / uur 7.19 62.2 deksel voor zuurkoolpot 15 l 15.111.11 8.5 kaascoating geel +anti-schimmelprod.9 kaas/boterkruiden gem.69 091.6 boterkarn tafelmodel electr.78 ltr) 602.86 090. stenen/deksel 131.95 091.71 090.87 l) 31.275. 1 stempel + gewicht 972.5 ontromer electrisch 125 l / uur 1299.56 102.131.95 091.232.89 27.406.370.76 100.5 34.5 ltr 091.243.6 kaascoating geel 25 kg 134.09 47.98 094.370.2 schimmelcult.451.050.26 091.007.6 lactodensimeter quevenne 15-40 090.36 7.28 102.com * www.6 kaas-en boterthermometer -10° tot 60°met huls 090.02 102.330.293.95 .056.0 'zelf kaas maken' Tim Smith 12.49 092.322.kruiden 25 gr 1.6 kaas/boterkruiden ui/knoflook 25 gr 1.4 yoghurtferment LACTOFERM BIFIDUS voor 1 l 4.650 ketel inox +motor +thermostaat 650 l.415.290.370.145.47 102.5 090.370.7 kleurstof kaas wateroplosbaar 100 ml 113.93 102.3-3 kaaspers RVS op voet.419.0 zuurkoolstamper mini hout 30 cm 'melkzuurgisting bij u thuis' schoneck 2.110.4 stenen voor zuurkoolpot 5 l.130.75 102.500 l 8.85 141.5 l 69.5 electrode vr ph-meter digitaal voor kaas 241.21 100.0 kaas/boterkruiden pik.6 melktrechter alu 33 cm diam.3 dornic reactief 1 L 090. 2 stempels + gewicht 1936 091.tuinkr.081.52 102. 250-300 l 7.370.320.95 091. vr 100 l melk 17.3 kaaspers RVS op voet. 2 stuks 9.61 1.29 102.45 100.9 vervangbeker YOFERM 1.292.015.224.08 094.5 liter 4.003.176. 30kw 8772. 2 zeven 090.8 lebstremsel LACTOFERM 50 ml 4.233.136.002.200 ketel inox +motor +thermostaat 200 l.1 kaas/boterkruiden gem.035.zd. 20 kw ketel inox +motor +thermostaat 400 l.3 stenen voor zuurkoolpot 20 .66 1.4 rumpot NATURSAFT beige 3.006.5 dornic buret 10 ml dornic reactief 250 ml 090.2 kaaszegels koe 80x55mm 10 stuks kaaszegels geit 80x55 mm 10 stuks 1.005.9 stremsel poeder 1:150.248.5 092.95 15. kase.01 090.0 yoghurtapparaat vervangbeker 1 liter 12.95 091.423. 9 kg 54.4 092.239.0 kaasvorm frans beker 150ml nr.63 12.25 l.9 kaaszegels koe 80x55mm 100 stuks 6.06 091.370. 45kw 13128.ARTNR OMSCHRIJVING 090.4 kaas/boterkruiden bieslookmengeling 25gr 1.152.310.4 090.011.246.010.91 090.5 11011 092.320.3 68.9 kaascoating geel +anti-schimmelprod.8 092.052.320.291.16 090.01 dekselring vr boterkarn tafelmodel 10 l 91.155. +32(0)11-40.26 091.75 102.020.4 091.240.4 kaasvorm FA Ricotta 1.220.zd.083.roqueforti v. 1 kg 10.226.417.6 1.189-2 trommelsleutel voor ontromer 40/80 l / uur 19.49 091.5 zuurkoolpot 20 l incl.051.370.151.194.421.005.39 091.400 ketel inox +motor +thermostaat 300 l.73.9 persplaat alu 40 x 40 cm vr 090.kruiden 25 g kaas/boterkruiden prov.05 094.4 zuurkoolpot 25 l incl.19 091.3 kaas/boterkruiden brandnetel meng.247.3 chloorcalcium 33% LACTOFERM 1 liter 6.05 091. vr 500 l melk 16.vr.7 pekelweger 0°-25°be 092.6 liter 90. 18kw 7780.9 salpeter LACTOFERM 100 ml 3.300.59 * info@brouwland.221.4 kaas/boterkruiden bieslookmengeling 1 kg 22.84 13.33 090.89 432.0 schimmelcult.012.183.8 4.175.6 lebstremsel LACTOFERM 25 ml 3.6 rumpot APPEL 5 ltr 28.7 ph-meter digitaal met sonde voor kaas 249.2 rumpot PEER 5 ltr 28.6 reinigingsmiddel K-500 1 kg reinigingsmiddel K-500 20 kg 090.57 102.06 boterkarn inox electrisch 30 l 2799.193.1 kaaszuursel gelyoph.4 102.001.4 094.425.052.5 kaasvorm frans 70/60/60 nr 7 1.65 090.8 kaasvorm FA Caciotta 250g P45330 0.3 kaas/boterkruiden brandnetel meng.52 091.07 9.87 1230.154.335.195.007.

50 l.040.070.002.313.8 inmaakketel W25 INOX electr.300.342.029.206.27 122.279.02 123.5 moutmolen MALTMILL niet regelbaar (P) 253 123.5 'Le séchage comme méth.130.275.63 123.2 123.20 l.060.1 114.41 110.95 123.3 inmaakbokaal 2 l + deksel + klem inmaakbokaal 3 l + deksel + klem 5.315.042.8 inmaakbokaal 1 L + deksel + klem 3. +32(0)11-40.295.049.5 Pastaset voor ARTUS 400 watt 98 123.0 mostaardzaad kiemzaden GEO 50gr 2.25 l.67 114.55 123.96 123.1 sapfles WECK 0.049.2 bokaal 440 ml + twist-off deksel 82mm.5 hulpstuk spaghetti vr atlas 150 27.5 inmaakketel W24 INOX.96 123. 380v. 4st.4 twist-off deksel 58 mm wit 10 stuks 123. electr. 4 stuks +ringen+klemmen 10.282.0 bokalen WECK recht 0.1 koekjesvormer BISCUITS + 20 vormen 37.245.244.11 114.200 jamketel dubbelwandig 200 l electr.5 twist-off deksel TO38 MTO goud 100 stuks twist-off deksel TO38 MTO goud 5400 stuks 123. 4st 5.8 droogtoestel biosec domus 220 volt.95 114. d'angelo voor pasta fresca 45.19 120.06 123.64 114.265.4 droogtoestel biosec INOX 220 volt.7 ontspanner gas 28 mbar binnendraad 110.com * www. de conservation' Van hoof 7.9 MARCATO pasta drive motor 99.303.96 123.59 * info@brouwland.46 123.76 15. vr WECK bokalen 5 stuks 3.043.95 123.5 957.6 broccoli kiemzaden GEO 13gr 3 123.5 moutmolen 4000 kg/u.6 kg voor ARTUS 400w 250 123.13 123.9 sapfles WECK 1.125. 4 stuks +ringen+klemmen 9.121.042.50 l.6 sojadrankmaker electrisch 111.005.062.9 123.85 123.96 114.96 123.2 inmaakbokaal 0.17 123. 10.13 123.7 'faites votre vinaigre' 8.320.4 bokaal 230 ml + twist-off deksel 82mm.3 bokalen WECK recht 0.com 25 5.97 10.062.9 120.0 STOCKLI droogtoestel +thermost. electr.ARTNR OMSCHRIJVING 110.274.2 twist-off deksel 48 mm wit 2400 stuks 203.V3 staander 720mm voor moutmolen 110.293. 4 stuks +ringen+klemmen 9.043.001.34 110.002.82 114.133.8 xxxsierbokaal WECK 1 l 2 stuks +ringen+klemmen 10.8 droogoven industrieel BIOMASTER 9131.100 steriliseerketel dubbelwandig 100 l electr.036.3 bokaalopener met hefboom 13.4 Bruggeman instant gist 5x11 g 2. +ringen+klemmen 9.95 6.327. 380v. 15kw 13431 123.8 twist-off deksel 53 mm wit 100 stuks 13.7 123.124.65 123.24 27. vr Biosnacky 3.8 12.6 inlegrooster voor inmaakketels 5.306.35 123. 9kw 8777.69 123.64 114.300. 4st 5.3 lijnzaad kiemzaden GEO 80gr linzen kiemzaden GEO 90gr 3 2. 500 watt 245.058.0 hulpstuk Trenette voor pasta fresca pastabike MARCATO 45.19 123.6 bokalen WECK recht 0.95 120.5 229 58.061.95 123.8 Tarwekiem zaden GEO 750g 7.061.7 hulpstuk papardelle 50mm vr atlas 150 27.063.7 soja groen (mung) kiemzaden GEO 90gr 3 123.55 120.5 kiemzakje GEO 15.96 123.100.85 123.27 120.13 123.150.35 102. 4st.3 inmaakring WECK 74x86mm 10 stuks 1.2 bokalen WECK tulp 1.8 twist-off deksel 63 mm wit 10 stuks 2.45 123.86 123.12 123.Z2 zakhouder + klem voor moutmolen 110.28 123.3 inmaakketel W15 email electr.337.54 99 2.2 114.283.5 110.8 bokaal 720 ml + twist-off deksel 82mm.6 twist-off deksel 53 mm wit 1800 stuks 166.9 261.072. 500 watt 465. 2 riemen 2484. +thermostaat+tijdskl 175 110.19 123.220.312.3 siliconen matjes vr STOCKLI droogtoestel 2 st.5 twist-off deksel 48 mm wit 100 stuks 13.310.0 inmaakring WECK 54x67mm 10 stuks 1.3-2 moutmolen 200kg/u.067.340.030.25 110.15 0. 2.049.132.330.41 123.92 16.87 123.75 110.45 19.46 15.09 122.026.+therm.4 hulpstuk ravioli vr pasta fresca electric 89.120.75 123.100 jamketel dubbelwandig 100 l electr.033.7-2 moutmolen 2000 kg/u.4 bokalen WECK tulp 0.110.214.5kw 6605.302.86 138.58 123.7 twist-off deksel 48 mm wit 10 stuks 2.75 L + deksel + klem 3.228.86 11.263.5kw 9226.8 glastang voor weck-bokalen 120.161.225.+thermostaat 165 123.01 114.25 123.001.025.266.277.4 bain-marie INOX 24 l 636.261.335.6 twist-off deksel 63 mm wit 100 stuks 15.1 vliespapier 25 st.0 inmaakbokaal 0.010.5 tuinkers kiemzaden GEO 35gr 2.003.22 123.93 110. +ringen+klemmen 10.205.322.060.131.5 gasbrander MAMMUTH 8.05 123.323.75 l. 4.96 123.264.78 123.76 110.9 fenegriek kiemzaden GEO 35gr 3 123. 9kw 12100 123.23 114.2 bain-marie INOX 24 l + kraan 110.55 123.45 123.332. +tijd +3 ziften 193.99 120.15 114.9 deksel 60mm plast.9 'essig selbst gemacht' Fischerauer 22. zd.329. 8 stuks +ringen+klemmen 14.6 bokalen WECK tulp 0.200 steriliseerketel dubbelwandig 200 l electr.5 STOCKLI droogtoestel +thermost.V2 staander 720mm voor moutmolen 110.5 L + deksel + klem 3.040 270.75 110.0 azijntob keramiek 5 l 95. 4 stuks +ringen+klemmen sierbokaal WECK 1 liter 4 stuks 11.96 21.09 123.3 bonen-/erwtenpeuler electrisch 120.300 jamketel dubbelwandig 300 l electr.1 262.111. 1.040.2kw 4238.3 twist-off deksel 43 mm wit 10 stuks 2.336. 380v.02 8.58 123.6 hulpstuk cap. vr WECK sapfles 5 stuks 2.005.9 twist-off deksel 43 mm wit 3200 stuks 271. +ringen+klemmen 13.00 l.311.140.328.5 kw 62. 4st 5.8 114.T trechter 50 kg voor moutmolen 110.027. 4st.48 123.246.225.5 123.333.4 droogoven industrieel BIOMASTER plus 12086.056.4 vervangdeksel WECK glas 60mm 1 stuk 114.7 zift kunststof voor STOCKLI droogtoestel 'Drogen als bewaarmethode' Roos Van Hoof 14.112.1 rode radijs kiemzaden GEO 15gr 2.200.011.11 553. 380v.16 122.1 twist-off deksel 43 mm wit 100 stuks 13. 380v.305.334.2 deegwarenset MULTIPAST gift pack 140.0 fruitdroger BASICS + 5 roosters 120.2 123.2 xxxtwist-off deksel 63 mm WECK 10 stuks 2.14.Z zakhouder + klem voor moutmolen 110.200.285.08 * fax +32(0)11-34.3 kraan voor aardgas voor gasbrander 6.8 MARCATO pasta fresca electric +3 accessoires 378 123.0 twist-off deksel 58 mm wit 100 stuks twist-off deksel 58 mm wit 1400 stuks 123.050.7 inmaakketel W14 email.64 114.0 TACAPASTA droogrek vr pasta 35.3 'het pasta machine kookboek' Mari 120.028.7 STOCKLI droogtoestel +thermost. 4 stuks +ringen+klemmen 10.9 wortelschiller manueel tafelklem 41.1 moutmolen 500kg/u.99 123.95 123.150.227. 14.041.+thermostaat+tijdsklok inmaakketel EMAIL zndr rooster 110.030.9 kraan voor butaan/propaan vr 123.04 123.241.95 123.7 alfalfa kiemzaden GEO 40gr 2.85 123.055.9 826.9 123.226.1 inmaakring WECK 94x108mm 10 stuks 1.0 bokaal 580 ml + twist-off deksel 82mm.8 2.065.049.3 zift RVS voor STOCKLI droogtoestel 28.0kw moutmolen 1400 kg/u.3 radijs kiemzaden GEO 30gr 3 123.339.341.56 123.02 114.95 123.5 123.7 kiemapparaat GEO kiemapparaat GEO TERRA 34.049. +3 ziften 120.5 bonensnijder manueel tafelklem 35.4 inmaakring 65x90mm 10 stuks 2.4 moutmolen gietijzer 110.08 ARTNR OMSCHRIJVING EURO 123. 18kw 9840.045.207.041.73 .304.3 EURO 106.24 123.97 0.6 vultrechter WECK 120.15 114.3 110.86 123.brouwland.041.208. +3 RVS ziften 185 123.6 inmaakklemmen WECK 8 stuks vervangdeksel WECK glas 100mm 1 stuk 1.7 moutmolen 1000 kg/u.3 rasp voor ARTUS 400 watt 99 123.4 vlokkenmolen MARGA 110.64 123.72 123.110.58 123.5 123.129.2 hulpstuk ravioli voor atlas 150 49.1 123.6 hulpstuk tagliatelli/trenette 3mm 27.9 deksel 100mm plast.7 deegkneder 1.09 161 123.95 123.73.9 deegwarenmachine ATLAS 15cm hulpstuk capellini 1mm vr atlas 150 65.V4 staander 720mm voor moutmolen 110.00 l.67 114.160.1 114.331. 5.008.1 azijncultuur 100 ml 6.52 122.044.338.126.68 120.262.6 inmaakring 82x114mm 10 stuks 3.284.025.321.200G jamketel dubbelwandig 200 l vr GAS 14520 Brouwland * tel.25 l.1 123.004.4 noten / kaasmolen met zuignap 21.5kw.3 281.84 123.1 aspergeschiller manueel tafelklem 41.67 123.114.9 110.50 l.343. 4st 6.049. 15kw 23065.71 123.044.290. 380v.150.1 propaangas-slang versterkt 9x16mm /meter 6.4 hulpstuk spaghetti voor pasta fresca 45.035.55 123. 15kw 15851 62.127.229.96 123.5 50.278.39 7298.78 123.003.rooster 139 110.0 twist-off deksel 53 mm wit 10 stuks 2.1 276.240.1 moutmolen MALTMILL 2-zijdig regelbaar (AA) 323 123.270.150.9 twist-off deksel TO38 MTO goud 10 stuks 123.4 sapfles WECK 0.

24 23.581.350. 160cm vr.87 150. 90cm vr.6 aluin technisch 100 g 1. vlottend deksel 23.9 theekan glas met filter MANON II.056.33 126.7 theebuil gaas inox 5 cm 5.106.1 140.411.2 zoethout wortel gesn 250 gr 150.056.25 5.056. 3 mm gaatjes 27.056.205.95 132.95 luchtband diam.3 oranjeschil zoete gesn 1 kg 13.3 iers mos gesn (carrageen) 1 kg 20.5l aquaselect navulzakjes gewoon 4 stuks 38.45 8.59 13.92 4. 3.35 luchtband diam.59 * info@brouwland. 65cm vr.ARTNR OMSCHRIJVING 137.63 126.104 rubberen ring deksel vat rond 120-210 l 24.056.02 14.103 rubberen ring deksel vat rond 30 / 60 l 3. vlottend deksel 22.96 140.105.43 131. 250 gr 123.6 theelepel gaas inox 5cm 7.14.1 zoethout wortel gesn 100 gr 125. vlottend deksel 51.265.70 luchtband diam.19 140. vlottend deksel 33.26 140.6 komboecha startpakket zonder boek 39.6 125. 70cm vr vlottend deksel 27.3 jeneverbessen 1 kg 16.97 140.49 19.913. 55cm vr.110.0 140.3 EURO 6.285.412.55 140.20 dichting viton vr pomp NOVAX 018.4 twist-off deksel 63 mm wit 1250 stuks 123.9 natriumboraat 25 kg (borax) 54.60 luchtband diam.01 150.34 140.2210 schijf INOX vr vleesmolen nr 22.125 luchtband diam.7 140.100 'een geurige bron van gezondheid' luchtband diam.3 twist-off deksel 82 mm goud 100 stuks 123.557.18 150. 10 mm gaatjes 25.8 'suiker en zoetstoffen' Dr.95 150. +32(0)11-40.36 L 12.98 150.281.3 koriander vrucht 1 kg 123.1 150.45 luchtband diam. 80cm vr vlottend deksel 31.13 3.557.912.9 3.9 vleesmolen electrisch 1.43 9.451. vlottend deksel 25.2 150.056.434.52 125.352.61 123.155 luchtband diam.285.590.285.206. 40cm vr.85 140.20+25 18.50 L 30.9 132.59 140.7 aquaselect waterfilter seal sensor 1.2 vacuum lasmachine inox prof 32 cm 495 150.32 1.81 150.95 8.3 kardamom vrucht 1 kg 86.249.08 * fax +32(0)11-34. vlottend deksel 26.350.249.110 luchtband diam.4 iers mos gesn (carrageen) 25 gr 123.324. vlottend deksel 25.056.432. 100cm vr.50 luchtband diam. 100 st theezakjes T-SAC nr. vlottend deksel 1.com 26 1.1 oranjeschil zoete gesn 100 gr 124. 125cm vr.3 150. 0.186. 25 kg 124.9 theebloemen kennismakingspakket 5 stuks 9.0 boorzuur poeder 1 kg 126. 1. 36cm vr.5 140.8 18.33 150.1 theekan glas met filter MATA 0.com * www.04 27.160 luchtband diam.410.12 125.26 140.48 luchtband diam.012.0 'Praktische raadgever inmaken' 131.450.43 140.36 123.056.29 268. 100 gr 150.65 luchtband diam.434.330. vlottend deksel 39.2 'kruiden kweken & gebruiken' 132.42 123.67 115.101.79 150.05 126.4 koriander vrucht 19.08 150. 100 st 3. vlottend deksel 24.911.6 aluin technisch 1 kg 7.1 citruspectine 1 kg 56.98 paraffine parels 25 kg citruspectine 100 gr 167.817.6 'WECK le livre de stérilisation' 14.056.451.432.2 oranjeschil bittere (curacao) gesn.056.1 koriander vrucht 100 gr 2.47 140. vlottend deksel luchtband diam.57 123.43 131.2 aquaselect waterfilter glazen kan 1. 110cm vr.1 kardamom vrucht 100 gr 10.335.95 126.4 'les bonnes confitures à faire à la maison' 14. 3.9 citruspectine 25 kg 1162.25 dichting viton vr pomp NOVAX 018. 50cm vr.011.28 150.056.021.591.022.348.4 oranjeschil bittere (curacao) gesn.40 luchtband diam.6 126.22 123.265.76 123.2 kardamom vrucht 250 gr 24.43 123.2 jeneverbessen 100 gr jeneverbessen 250 gr 123. 155cm vr. 2.13 150.2 steranijs vrucht heel 250 gr UITWENDIG 125.02 4.1 oranjeschil bittere (curacao) gesn.351. vlottend deksel 29.5 Brouwland * tel.265.320.5 l 19.4 paraffine parels 250 gr 3.08 5.2 paraffine parels 1 kg 123.647.8 'komboecha of kargasok' balis/van hoof 19.023.015.91 .8 gedemineraliseerd water 5 l 131.0 123.4 komboecha startpakket MET boek 49. vlottend deksel 31.324.39 150.223 schijf INOX vr vleesmolen nr 22.432.402.056. 60cm vr.90 luchtband diam.67 2.06 132.56 126.85 132.8 theezakjes T-SAC nr.647.53 123.324.25 ARTNR OMSCHRIJVING EURO 123.71 123.23 140.056.106.03 126.2245 schijf INOX vr vleesmolen nr 22.599.2 oranjeschil zoete gesn 250 gr 125.5pk nr 22 PROF 849 150. 1 kg oranjeschil bittere (curacao) gesn.451.475.8 'WECK inmaakboek' 14.4 theezakjes T-SAC nr.45 24.434. 95cm vr.249.89 44.79 126. 130cm vr.5 aquaselect patronen 3 stuks 14.39 150.249.66 3.5 mm gaatjes 25.434.96 7.26 2.557.597.2 koriander vrucht 250 gr 3.400. 100 st 4.500.95 150.7 'handboek inmaken' 131.64 135.592.950.056.75 l 34.819.056. 4.93 126.6 kg 123.93 126.056.35 125.94 4.26 2.598.108.9 natriumbicarbonaat 1 kg 4. 100 st.1 twist-off deksel 82 mm goud 680 stuks 123.0 aquaselect waterfilter COMPACT 1.brouwland.056. Geert Verhelst 24.34 140.131 luchtband diam.8 calciumchloride schilfers TECHNISCH 1KG 5. vlottend deksel 52.321.46 140.14 150.7 theekan glas met filter MANON 0.5 natriumbicarbonaat 25 kg 37.98 150.800.0 theezakjes T-SAC nr. 45cm vr.45 L 18.6 28.65 150.337.3 zoethout wortel gesn 1 kg 125.5 twist-off deksel 82 mm goud 10 stuks 123.3 steranijs vrucht heel 1 kg UITWENDIG 125.1 iers mos gesn (carrageen) 100 gr 3.73.4 calciumchloride schilfers TECHNISCH 5KG calciumchloride schilfers TECHNISCH 25KG 16.186.2 iers mos gesn (carrageen) 250 gr 5.935.95 150.4 oranjeschil zoete gesn 25 kg 273.65 150.30 30.80 luchtband diam.45 140.6 7.349.42 150.1 natriumboraat 1 kg (borax) 6.5 xxx lanette-N 500 g 12.056. 48cm vr.86 37. vlottend deksel 42.77 140.3 aquaselect patronen 6 stuks 25.820.152.910. vlottend deksel 44.432.94 140.647.344.7 'gezondheid uit de apotheek gods' treben 19.324.401.49 140.1 steranijs vrucht heel 100 gr UITWENDIG 125.8 123. 4.95 150.

• Kunststof gistingsemmer van 30 l met aftapkraan. • Dichtheidsmeter met maatglas om het verloop van de gisting te controleren. Hopzakjes.002. Boek: ‘Bierbrouwen voor beginners’.5 m meter pvc slang 10/15 versterkt. + 2 x 1. • Kunststof brouwemmer van 30 l met aftapkraan.0 Startpakket Deluxe Met dit erg complete pakket heeft u alle materialen om zelf bier te brouwen.5 m meter pvc slang 10/15 versterkt. Roerlepel. Chemipro® OXI reinigingsmiddel. Kroonkurkapparaat ‘EMILY’ met 100 kroonkurken. thermometerstrip en waterslot. Platenkoeler gelast met 2 x 1 m siliconen slang. • Kroonkurkapparaat ‘GRETA’ en 100 kroonkurken. Bierpakket niet inbegrepen. Superior startpakket GAS voor moutpakketten • • • • • • • • • • • • • • • • • Moutmolen met regelbare fijnheid. Maisch-thermometer met beschermhuls -10 +110 °C. • Roerspaan. 056.7 Superior startpakket ELEKTRISCH v. Bevat: • Kunststof gistingsemmer van 30 l met aftapkraan en waterslot.001. Jodiumtinctuur. Elektrische RVS brouwketel 27 l met thermostaat en aftapkraan. • Reinigingsproduct Chemipro® OXI. Gistingsvat 30 l met waterslot en aftapkraan. Hydrometer en maatglas. • Handig afvulpijpje voor het vullen van bierflesjes. Gistingsvat 30 l met waterslot en aftapkraan. Brouwketel email 27 l. 057. Chemipro® OXI reinigingsmiddel.Brouw je eigen heerlijke bier! Startpakket Basic Compleet materialenpakket voor beginnende bierbrouwers om te brouwen met bierpakketten. 057. • Flessenborstel & reinigingsproduct Chemipro® OXI.041. Hopzakjes. Boek: ‘Bierbrouwen voor beginners’. Afvulpijpje. Filterkuip 30 l. Afvulpijpje. Gegradueerde maatbeker 5 l Maisch-thermometer met beschermhuls -10° +110 °C Hydrometer en maatglas. Gasbrander met 2 meter propaangasslang.8 056. Beslagschep 3 l. Kroonkurkapparaat ‘EMILY’ met 100 kroonkurken. Bierpakket niet inbegrepen. • Roerspaan.6 . Filterkuip 30 l. Gegradueerde maatbeker 5 l. Platenkoeler gelast met 2 x 1 m siliconen slang + 2 x 1. moutpakketten • • • • • • • • • • • • • • • • Moutmolen met regelbare fijnheid. Roerlepel. Beslagschep 3 l. • Kroonkurkapparaat ‘EMILY’ en 100 kroonkurken. • Flessenborstel.049. Jodiumtinctuur.

brouwland. vul dan hier het leveradres in: Naam: Voornaam: Adres: Postcode: Gemeente: Land: E-mail: Tel.Korspelsesteenweg 86 • B-3581 Beverlo-BELGIE Tel. Artikelnummer Aantal Omschrijving Uw klantgegevens Klantnummer (zie adresetiket): Naam: Voornaam: Adres: Postcode: Gemeente: Land: E-mail: Tel.73.: +32(0)11-40.14.com Ik bestel de onderstaande artikelen en heb kennis genomen van uw algemene verkoopsvoorwaarden.: Datum en handtekening: Fax : Wenst u uw pakket op een ander adres te laten leveren.com • www.08 • Fax: +32(0)11-34.: Fax: Betaal makkelijk met VISA of MASTERCARD Kaartnummer: Naam kaarthouder: Vervaldatum kaart: Datum en handtekening: .59 info@brouwland.