PRIJSLIJST

Mei 2012
EURO

Brouwland bvba
Korspelsesteenweg 86
B-3581 Beverlo - België
Tel. +32(0)11-40.14.08 - Fax. +32(0)11-34.73.59
www.brouwland.com - sales@brouwland.com

INLEIDING - Even lezen a.u.b.

HOE ZIT HET MET DE PRIJZEN?

Wij stellen u met veel plezier onze nieuwe prijslijst voor. Deze
hoort bij onze kleurencatalogus en geeft u een volledig prijsoverzicht
van onze artikelen.
In deze inleiding vindt u een antwoord op de meest gestelde vragen.
Neem even de tijd en lees ze rustig door. Heeft u zelf nog vragen of
problemen? Contacteer onze klantendiest! Onze medewerkers zullen
hun uiterste best doen om u verder te helpen.

Door ons zeer uitgebreid gamma aan artikelen is een vaste prijsstelling onmogelijk. Wij proberen onze prijzen zo lang mogelijk constant te
houden maar wij kunnen dit niet garanderen. DAAROM WIJZEN WIJ
U EROP DAT DEZE PRIJZEN LOUTER INDICATIEF ZIJN. Wilt u de
exacte prijs van een artikel kennen? Neem dan contact met ons op, wij
geven u alle nodige informatie. Alle vermelde prijzen zijn INCLUSIEF
BTW en uitgedrukt in EURO.

HOE KAN U ONS BEREIKEN?

U WIL DEZE ARTIKELEN ZELF VERKOPEN?

WINKEL: (+32) (0)11-40.14.07 / info@brouwland.com
Onze winkel in Beverlo is alle werkdagen doorlopend open van 9 tot
18 uur. Op zaterdag doorlopend van 9 tot 17 uur.
We zijn gesloten op zon- en Belgische feestdagen. Een lijst van de
eerstvolgende feestdagen vindt u wat verder op deze bladzijde.
Bezoek zeker onze showroom eens, het loont de moeite. Voor alle vragen over een eventueel bezoek aan onze showroom, inlichtingen over
producten, actuele prijzen, beschikbaarheid van een product en nog
veel meer, kan u ons bellen op bovenstaand nummer.

Als u onze producten wenst te verdelen dan kan u, na ons een gemotiveerde aanvraag te hebben verstuurd, onze speciale prijslijst voor
verdelers bekomen. Neem gerust contact op met onze groothandel op
(+32) (0)11-40 14 08 of stuur ons een FAX, brief of email. Wij leveren
enkel aan erkende winkeliers. Een kopie van de inschrijving in het handelsregister is nodig.

FEESTDAGEN + Jaarlijkse verlofperiode
Onze winkel en onze kantoren zijn gesloten op volgende Belgische
feestdagen:
1 januari - Nieuwjaar
1 mei - Feest van de arbeid
21 juli - Nationale feestdag
15 augustus - Maria Hemelvaart
1 november - Allerheiligen
11 november - Wapenstilstand
25 december - Kerstmis
Onze postverzending, de groothandel en onze kantoren zijn gesloten in
de volgende periode:
15-07-2012 t.e.m. 30-07-2012 en 22-12-2012 t.e.m. 01-01-2013.
De winkel blijft open.

GROOTHANDEL: (+32) (0)11-40.14.08 / sales@brouwland.com
Hier kan u terecht met al uw vragen als verdeler en professionele gebruiker: leverdata, levertijden, leveringsvoorwaarden, prijzen, ...
De groothandel is open van maandag tot en met donderdag van
9-12 u en 13-17.30 u. Op vrijdag tot 15.30 uur. We zijn gesloten
op zaterdag, zondag en Belgische feestdagen. GEEN cash & Carry.
Geef ons steeds tijdig uw bestelling door zodat wij deze kunnen klaarzetten.
BOEKHOUDING: (+32) (0)11-40.14.09 / admin@brouwland.com
Voor al uw vragen i.v.m. betalingen, facturen,...
Open van maandag tot donderdag van 9-12 u en 13-17.30 u.
Op vrijdag 15.30 uur. Deze dienst is gesloten op zaterdag, zondag en
Belgische feestdagen.

De kleine lettertjes :
uittreksel uit de Verkoopsvoorwaarden

BESTELLINGEN EN VERZENDING:
(+32) (0)11-40.14.08 / sales@brouwland.com
Contacteer ons als u vragen heeft over het plaatsen van al uw bestellingen per post, info over uw bestelling, levertijden,actuele prijzen,
vervoerskosten, de beschikbaarheid van een product, bestellingen
plaatsen...
Open van maandag tot donderdag van 9-12 u en 13-17.30 u.
Op vrijdag 15.30 uur.
U kan ons uiteraard ook faxen, 24/24 u, 7 dagen op 7 op het
nummer: (+32) (0)11-34.73.59

WAAR KAN U ONZE ARTIKELEN KOPEN?
Uiteraard kan u onze artikelen bezichtigen en verkrijgen in onze showroom in Beverlo. Bovendien vindt u onze artikelen in meer dan
80 winkels in België en Nederland terug. Vraag in uw verkooppunt
naar de BROUWLAND-producten. U kent geen winkelier die deze
artikelen verkoopt? Contacteer ons. Wij bezorgen u het dichtstbijzijnde adres.

U GAAT PER POST BESTELLEN?
Goed idee. U spaart zo heel wat kilometers uit. Alle niet breekbare
artikelen uit deze prijslijst kunnen wij u ook thuis bezorgen, mits betaling van de verzendkosten. Verzendkosten moeten steeds betaald worden. Voor de verpakking en verzending moet u op ong. 1 week rekenen.
De bestellingen worden NIET onder rembours verzonden.
Bij iedere bestelling zit een factuur, waarop duidelijk vermeld staat hoe
u moet betalen. Een overzicht van de verzendingskosten vindt u in deze
prijslijst.

Deze prijslijst vervangt alle voorgaande. De prijzen vermeld in deze prijslijst zijn BTW
inbegrepen. Ze kunnen echter zonder voorafgaandelijk bericht wijzigen.
Al onze leveringen zijn steeds onderworpen aan onze algemene verkoopsvoorwaarden. Op al onze handelingen is slechts de Belgische wet van toepassing. Door te
bestellen verklaart de koper zich ontegensprekelijk akkoord met deze voorwaarden.
Deze voorwaarden primeren altijd op de mogelijke aankoopvoorwaarden van de
klant. Prijzen vermeld in onze prijslijsten zijn slechts geldig op de datum van uitgifte
en kunnen ten allen tijde zonder voorafgaandelijk bericht veranderen. Iedere verzending gebeurt steeds op risico en kosten van de koper tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld. De koper geeft BROUWLAND de toestemming om op te treden
als tussenpersoon tussen de koper en de respectievelijke vervoersmaatschappijen
(post, pakketdienst, …). Bij beschadigde levering moet de klant altijd voorbehoud
maken op het transportdocument. Eventuele klachten betreffende leveringen zijn
enkel geldig indien deze schriftelijk en binnen de 48 uren na levering gemeld werden.
De verantwoordelijkheid van de verkoper is in ieder geval beperkt tot de vervanging
van de beschadigde goederen of de creditering van de prijs van de goederen. Levertijden vermeld op onze offertes en orderbevestigingen zijn richtinggevend. Eventuele
vertragingen kunnen geen aanleiding geven tot gedeeltelijke of gehele
annulering van de order noch tot enige schadeloosstelling. Klachten met betrekking
tot facturatie zijn enkel geldig indien schriftelijk gemeld binnen de 48 uur na facturatie. Betaling van de goederen geschiedt netto contant, zonder aftrek van enige
korting, bij aflevering, tenzij anders vermeld. Bij niet- betaling binnen de gestelde
termijn zal automatisch en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest,
gelijk aan de wettelijke commerciële intrest verhoogd met 4 %, verschuldigd zijn op
het totaal van alle openstaande facturen en dit tot volledige betaling. Bovendien zal
bij niet-betaling een schadevergoeding verschuldigd van 10% van het totale bedrag
van alle openstaande facturen, met een minimum van € 60 per factuur, en dit in
toepassing van artikel 1226 van het Burgerlijk wetboek.
Alle goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de facturen. Zij kunnen bij wanbetaling ten allen tijde teruggehaald worden. Garantieherstellingen en/of vervangingen bij verborgen gebreken en fabricagefouten gebeuren altijd
af fabriek Beverlo. Bij herstellingen ter plaatse zullen verplaatsings- en/of transportkosten aangerekend worden. In geval van betwisting zijn alleen de
rechtbanken van het rechtsgebied Hasselt bevoegd en zal de Belgische wetgeving
van toepassing zijn.

VERZEND- en VERPAKKINGSKOSTEN
Deze prijzen zijn indicatief. Wij verwijzen naar onze website voor een actuele prijsberekening
van de verzendkosten & verpakkingskosten.
Weight

Belgium

Netherlands

France

Germany

England

Italy

Denmark

Finland

Sweden
Lithuania
Estonia
Poland

Hungary
Bulgaria
Roumania
Slovenia
Czech
Republic

European
NON-EU
countries
Norway
Switserland

Japan
U.S.A.
Africa
Asia

0 - 1 kg

€ 7.00

€ 11.00

€ 15.00

€ 12.50

€ 19.00

€ 22.00

€ 14.50

€ 27.50

€ 30.30

€ 30.30

€ 32.00

€ 40.00

1 - 5 kg

€ 9.50

€ 11.00

€ 15.00

€ 12.50

€ 19.00

€ 22.00

€ 16.50

€ 27.50

€ 30.30

€ 30.30

€ 40.00

€ 50.00

5 - 10 kg

€ 9.50

€ 11.00

€ 15.00

€ 12.50

€ 19.00

€ 22.00

€ 16.50

€ 27.50

€ 30.30

€ 30.30

€ 45.00

€ 75.00

10 - 20 kg

€ 9.50

€ 11.00

€ 15.00

€ 12.50

€ 19.00

€ 22.00

€ 16.50

€ 27.50

€ 30.30

€ 30.30

€ 55.00

€ 120.00

20 - 30 kg

€ 9.50

€ 11.00

€ 15.00

€ 12.50

€ 19.00

€ 22.00

€ 16.50

€ 27.50

€ 30.30

€ 30.30

+ 30 kg

Gelieve na te vragen - Veuillez informer - Please inquire - Bitte nachfragen

Please inquire

9 003.6 vitamon B erbsloh.450.7 korrelgist BIOFERM KILLER 500 gr 18.85 003.081.000 l 51.005.343.9 pecto-enzyme VINOFERM zymex 100 gr 3.052.85 003.8 korrelgist MAURIVIN AWRI 350 500g 39.336.3 korrelgist MAURIVIN B 500g 39.9 neerslagkalk VINOFERM desacid 1 kg 5.85 003.217.8 001.35 003.3 neerslagkalk VINOFERM desacid 100 gr neerslagkalk VINOFERM desacid 250 gr 1.9 korrelgist BIOFERM CHAMP 500 gr 18.104.1 malocid malol.3 vitadrive erbsloh F3 1 kg 46.55 003.027.9 wijnsteenzuur VINOFERM tartrol 1 kg 24.047.55 001.1 001.064.7 korrelgist BIOFERM ROUGE 100gr 5.344.3 alfa-amylase VINOFERM 100 ml 001.52 001.020.5 wijngist WYEAST 4244 CHIANTI 9.003.261.3 001.458.96 002.6 enzyme VINOFERM ZYMEX MASH 100 ml 32.8 wijngist WYEAST 4766 CIDER 9.07 001.113.9 4.45 003. koudgist vr 50 l l 1.6 wijngist WYEAST 4007 MALOLACTIC 9.06 003.4 korrelgist Kitz.249.2 korrelgist oenoferm BELLE AROME 500 gr 27.52 001.28 6.3 melkzuur 80% VINOFERM lactol 100 ml 3.8 003.2 appelzuur VINOFERM malox 100 gr 2.011.01 001.073.036.5 001.88 2.7 alfa-amylase VINOFERM 25 ml 001.01 001.6 citroenzuur VINOFERM citrol 100 gr 1.92 003.0 korrelgist BIOFERM BLANC 500gr 18.8 wijngist WYEAST 4946 ZINFANDEL 9.6 enzyme VINOFERM zymex COLOR 100 gr enzyme VINOFERM zymex COLOR 250 gr 3.331.2 korrelgist MAURIVIN EP2 500g 39.52 1.3 pecto-enzyme VINOFERM zymex 1 kg 001.060.52 001.028.032.55 003.52 001.460. Port vr 50 l korrelgist Kitz.59 * info@brouwland. 2 tabletten 001.3 desa FIW ontzuurder 100 gr 3.466.1 korrelgist oenoferm TERRA 500 gr 24.55 003.301.01 001.78 001.010. Steinberg vr 50 l 1.7 wijngist WYEAST 4242 CHABLIS 9.05 001.8 pecto-enzyme VINOFERM zymex 250 ml 001.345.7 wijngist WYEAST 4632 MEAD DRY 9.52 002.8 korrelgist Kitz.55 003.23 001.007.1 001.44 12.0 wijngist WYEAST 4134 SAKE 9.1 ascorbinezuur VINOFERM ascorvit 100 gr 6.0 korrelgist Kitz.341.240.55 003.99 002.8 korrelgist oenoferm ROUGE 500 gr 26.5 korrelgist Kitz.101.55 003.7 pecto-enzyme VINOFERM zymex 250 gr 001. Sherry vr 50 l 1.42 001.263.01 korrelgist Kitz. universeel vr 50 l 1.084.076.55 003.100.67 003.8 enzyme VINOFERM ZYMEX 4000 100 ml 11.1 desa FIW ontzuurder 250gr 7.0 ascorbinezuur VINOFERM ascorvit 1 kg gemengde zuren VINOFERM mixacid 100 gr 51.01 003.38 003.6 003.015.076.32 001.5 korrelgist BIOFERM BLANC 100gr 5.99 002.3 ascorbinezuur VINOFERM ascorvit 50 gr 001.075.5 korrelgist MAURIVIN Cru-Blanc 500g 39.2 natriumbicarbonaat 100 g 1. 100g voor 200 l 14.004.1 korrelgist oenoferm INTERDRY 500 gr 24.251.464.91 001.6 nutrivit VINOFERM 100gr 001.4 Cellvit VINOFERM gistcellenextract 500 g 22.06 001. Sauternes voor 50 l 1.1 melkzuur 80% VINOFERM lactol 250ml 4.01 003.com * www.335.013.87 4.1 001.95 11.5 vitaferm ultra F3 1 kg 30.31 5.6 korrelgist Kitz.4 ontzuurder FBN VINOFERM 100 gr 2.334.5 enzyme VINOFERM zymex AROMA 1 kg 001.4 pecto-enzyme VINOFERM zymex 1 l 001.1 korrelgist BIOFERM DOUX 100gr 10.260.55 003.348.9 ascorbinezuur VINOFERM ascorvit 250 gr 14.4 enzyme VINOFERM zymex COLOR 1 kg 23.9 korrelgist BIOFERM MALIC 7gr 1.5 korrelgist oenoferm PINOTYPE 500 gr 26.14.01 1.7 65.3 korrelgist BIOFERM DOUX 7 gr 1.95 003.5 003.1 korrelgist Kitz.78 003.214.102.25 003.103.bact.4 wijngist WYEAST 4028 CHATEAU RED 9.85 43.2 wijngist WYEAST 4184 MEAD SWEET 9.088.39 001.05 17.021.4 korrelgist MAURIVIN UCD522 500g 39.01 001.258.99 002.5 gistvoedingscomplex WYEAST 250gr 13.8 korrelgist BIOFERM COOL 500 gr 29.3 001.5 nutrivit VINOFERM 1 kg Cellvit VINOFERM gistcellenextract 50 g 14.2 biostart vitale SK11 vr 1.030.067.7 enzyme VINOFERM zymex AROMA 250 gr 001.039.35 002.81 001.071.14 001.52 001.52 001.01 003.6 korrelgist BIOFERM MALIC 100gr korrelgist BIOFERM KILLER 100gr 11.054.3 korrelgist oenoferm RIESLING 500 gr 24.006.83 003.051.67 001.2 ontzuurder FBN VINOFERM 250 gr 3. 25 g voor 50 l 5.76 001.1 korrelgist BIOFERM KILLER 7 gr 1.99 002.456.5 korrelgist BIOFERM COOL 7 gr 1.9 001.256.224.4 citroenzuur VINOFERM citrol 250 gr 3.5 001.062.7 korrelgist MAURIVIN Elegance 500g korrelgist MAURIVIN BP-725 500g 39.100.0 gistvoedingszout VINOFERM nutrisal 100 gr 2.023.9 korrelgist Kitz.7 001.012.45 003.257.078.106.5 002. Beaujolais vr 50 l 1.068.035.016.253.254.066.105.462.52 002.020.55 003.79 001.339.110. +32(0)11-40.99 002.6 korrelgist BIOFERM AROMATIC 7 gr 1.35 002.08 001.31 6. Tokay vr 50 l 1.300.3 wijngist WYEAST 4267 BORDEAUX 9.046.9 7.1 alfa-amylase VINOFERM 1 l 001.110.19 001.0 korrelgist Kitz.212.4 enzyme VINOFERM zymex AROMA 25 gr 3.115.6 korrelgist oenoferm STRUCTURE 500 gr korrelgist oenoferm MULLER THURGAU 500 gr 27.52 001.075.090.346.6 korrelgist BIOFERM AROMATIC 100 gr 5.342.4 barnsteenzuur VINOFERM succinic 25 gr 4.34 001.16 001.2 korrelgist BIOFERM AROMATIC 500 gr korrelgist BIOFERM MALIC 500 gr 18.23 25.216.0 korrelgist oenoferm FREDDO 500 gr 26.8 suspensie WYEAST 4134 SAKE 1 ltr 157.09 18.037.072.31 4.03 ARTNR OMSCHRIJVING 001.76 003.8 appelzuur vinoferm malox 1 kg 001.338.4 melkzuur 80% VINOFERM lactol 5 l 33.9 wijngist WYEAST 4347 EAU DE VIE 9.452.349.9 korrelgist oenoferm ROSE 500 gr 25.01 003.9 enzyme VINOFERM zymex AROMA 100 gr 8.4 002.347.98 001.065.6 melkzuur 80% VINOFERM lactol 1 l 9.brouwland.68 003.29 001.4 korrelgist BIOFERM DOUX 500 gr 31.8 gemengde zuren VINOFERM mixacid 250 gr 001.5 korrelgist oenoferm BOUQUET 500 gr 24.3 gistvoedingszout VINOFERM nutrisal 1 kg 001.52 002.026.8 ontzuurder FBN VINOFERM 1 kg 8.08 003.9 korrelgist MAURIVIN Sauvignon L3 500g 39.57 003.105.85 003.28 003.6 korrelgist MAURIVIN AWRI R2 500g 39.01 001.250.6 wijngist WYEAST 4021 PASTEUR CHAMP 9.7 gistvoedingszout VINOFERM nutrisal 250 gr 3.077.35 003.073.6 korrelgist BIOFERM ROUGE 500 gr 18.310.49 001.7 korrelgist oenoferm TIPICO 500 gr 25.84 3.4 003.340. Bourgogne vr 50 l 001.101.5 003.35 003.454.33 001.061.0 korrelgist BIOFERM COOL 100gr 8.215.78 001.3 malocid malol.080.011.35 001.95 2.55 003.210.100.111.11 001.083.55 003.3 korrelgist BIOFERM CHAMP 100gr 5.326.7 korrelgist Kitz.5 citroenzuur VINOFERM citrol 1 kg wijnsteenzuur VINOFERM tartrol 100 gr 5.228.7 gistvoedingscomplex WYEAST 100gr 6.337.1 wijngist WYEAST 4767 PORT WINE wijngist WYEAST 4783 RUDESHEIMER 9.005.com 3 9.2 korrelgist MAURIVIN AWRI 796 500g 39.31 .0 enzyme VINOFERM zymex COLOR 25 gr 2.42 001.8 korrelgist MAURIVIN Primeur 500g 39.092.01 001.108.ARTNR OMSCHRIJVING 1.072.42 003. Champagne vr 50 l 1.5 001.4 korrelgist BIOFERM ROUGE 7 gr 1.55 003.4 001.01 39.14 003.103.21 003.077.04 4.3 wijnsteenzuur VINOFERM tartrol 250 gr 001.1 pecto-enzyme VINOFERM zymex 25 gr 1.2 TURBO-8 gist alcoferm voor 25 l KOJI-KIN 10 gram (voor 6 kg rijst = 22 l sake) 5.010.6 korrelgist BIOFERM CHAMP 7 gr 1.0 korrelgist BIOFERM BLANC 7 gr 1.3 korrelgist oenoferm COLOR 500 gr 26.42 12.332.002.266.330.6 EURO EURO Brouwland * tel.049.3 gistvoedingscomplex WYEAST 1kg 001.265.0 barnsteenzuur VINOFERM succinic 100 gr 10.0 pecto-enzyme VINOFERM zymex 100 ml 3.55 9. bact.21 003.0 korrelgist oenoferm BIO 500 gr 29.58 5.55 003.106.41 003.16 001.48 001.81 001.0 appelzuur VINOFERM malox 250 gr 001.468.071.350.15 2.19 5.5 001.43 12.264.470.1 001.8 42.4 gemengde zuren VINOFERM mixacid 1 kg 11.333.021.19 3.75 2.0 003.57 001.252. Bordeaux vr 50 l 001.73.08 * fax +32(0)11-34.325.116.23 001.

5 003.9 gelamost vinoferm 1l trenolin super DF ERBSLOH 1 l 68.71 004.77 005.0 blankasit erbsloh 1 kg 6.514.060.99 125.051.074.57 004.050.0 tannivin SUPERB vinoferm 20gr 10.75 006.99 005.1 trenolin bukett DF ERBSLOH 1 l 003.65 003.8 granucol GE 250 gr 5.4 004.2 tannine VINOFERM TANNOBLANC 1kg tannivin SUPERB Erbslöh 100gr 60.212.7 005.4 004.03 006.95 004.27 004.3 vislijm VINOFERM 1l 16.038.02 006.0 granucol GE 100 gr 3.041.1 kalinat Erbslöh 1 kg 003.042.0 oenologische olie VINOFERM 250 ml 5.9 tannine VINOFERM TANNOROUGE 100gr 4.99 005.201.86 005.013.012.134.074.7 gelatine VINOFERM 100gr 3.21 7.03 004.9 xxxgerbinol SUPER 250 gr 15.030.101.25 4.025.27 004. ontkleurend 1 kg 006.62 005.085.3 glycerine VINOFERM 1 l (1250 gr) 12.17 005.5 klar-sol SUPER erbsloh 25 kg (20 l) 110.115.5 Hausenpaste Erbslöh 1 kg 004.501 ARTNR OMSCHRIJVING 22.6 blankasit erbsloh 25 kg 93.63 12.95 006.513.076.5 mostogel Erbslöh 1 kg vloeibaar 7.3 mostgelatine Erbslöh 10 kg .032.9 sekt-klar plus erbsloh 1 kg 004.1 004.054.7 combigel erbsloh vloeibaar 1 kg 10.95 006.53 3.7 P3-ASEPTO 1192/B vloeibaar 1 ltr 11.0 kiezelsolklaring VINOFERM 100 ml 115.95 005.26 005.72 9.003.007.7 gerbinol SUPER ERBSLOH 1 kg 51.65 005.7 trenolin mash DF ERBSLOH 1 kg 003.99 006.023.68 006.250.1 trenolin rouge DF ERBSLOH 1 l 003.011.038.2 malostop VINOFERM 25 gr 10.1 soda watervrij poeder 1 kg 7.060.66 102.98 005.002.12 006.54 5.111.031.053.71 17.041.029.9 oenocyanine VINOFERM 100 ml 005.73.3 trenolin bukett DF ERBSLOH 100 ml 003.52 106.57 14.008.28 14.35 005.9 OAK-a-VIN Vinoferm 100 ml 6.012.0 IODOPHOR vinoferm 250 ml 8.69 005. +32(0)11-40.96 006.0 caseine oplosbaar FIW 1 kg 33.050.018.130.012.507 fructozym COLOR Erbslöh 1 l 52.98 21.6 11.055.118.8 004.0 most-rein eisenarm Erbslöh 5 kg 003.83 57.2 bijtende soda (natriumhydroxide) 1 kg 6.93 7.57 005.043.3 wijnsteen = kaliumbitartraat 100 gr 003.3 gelatine 20% VINOFERM 1l EURO EURO 6.52 106.132.131.010.8 IODOPHOR vinoferm 1000 ml 27.7 Albuvin erbsloh 1 kg 39.6 oenologische olie VINOFERM 1 l 14.075.9 gelatine 20% VINOFERM 100ml 2.125.213.206.074.05 006.1 kaliumsorbaat VINOFERM sorbistat 250 gr 5.027.28 3.3 kaliummetabisulfiet VINOFERM campden 250gr 3.7 gelatine 20% VINOFERM 250ml 3.4 hydrogum erbsloh 1 kg 8.2 tannine VINOFERM TANNOROUGE 1kg 21.051.037.9 kaliummetabisulfiet VINOFERM campden 1 kg 9.2 wijnsteen = kaliumbitartraat 1 kg 003.04 55.2 oenologische olie VINOFERM 100 ml 3.1 klar-sol 30 Erbslöh 25 kg (20 l) 103.45 004.9 trenolin frio ERBSLOH 100 ml 003.211.016.3 schuimstop VINOFERM 100 ml 004.2 trenolin 4000 DF ERBSLOH 1 kg 003.6 005.0 chemipro OXI 100 g 2.067.7 glycerine VINOFERM 250 ml (315 gr) 4.059.9 ercarbon GE ERBSLOH 20 kg Kupzit erbsloh 1 kg 144.9 seporit erbsloh 5 kg 16.175.2 006.174.31 005.24 4.4 003.021.14 004.2 nacalit Erbslöh 20kg most-rein eisenarm Erbslöh 20kg 003.38 11.011.21 19.66 .5 005.91 006.051.061.3 venturi vloeistofinjector INOX NW-40 gerbinol SUPER 25 gr 004.005.8 tannine VINOFERM TANNOBLANC 100gr 7.044.08 * fax +32(0)11-34.69 006.35 22.brouwland.03 005.042.33 Brouwland * tel.96 122.16 006.14 005.0 004.3 trenolin rouge DF ERBSLOH 100 ml 003.25 distizym P7 erbsloh 10 kg 122.3 bentoniet VINOFERM benton 100gr 1.25 distizym BA erbsloh 25 kg 239.7 desa FIW ontzuurder 1 kg 003.55 004.055.5 006.016.1 kaliummetabisulfiet VINOFERM campden 500gr 5.29 006.0 aktieve kool poeder.063.1 gelamost vinoferm 250ml 188.59 004.1 tannine VINOFERM TANNOROUGE 20gr 2.6 trinatriumfosfaat 1 kg trinatriumfosfaat 25 kg 9.73 9.3 255.12 9.105.071.3 kaliumsorbaat VINOFERM sorbistat 100 gr 3.2 34.041.029.02 004.2 006.3 sorben VINOFERM 1 liter 18.ARTNR OMSCHRIJVING 003.8 006.com * www.68 006.27 006.2 granucol FA erbsloh 10 kg 005.135.006.2 nacalit Erbslöh 1kg 003.19 3.035.065.064.7 oenocyanine VINOFERM 250 ml 005.9 glycerine VINOFERM 100 ml (125 gr) 3.7 chemipro CAUSTIC 2 kg 23. ontgeurend 2 kg 005.1 chemipro CAUSTIC 100 g 3.8 004.047.79 006.62 005.008.7 schuimstop VINOFERM 5 kg (4760 ml) 156.39 005.9 sorben VINOFERM 100 ml 3.04 005.0 malostop VINOFERM 100 gr 34.25 distizym AG erbsloh 25 kg 414.42 004.14.125.031.0 bijtende soda (natriumhydroxide) 25 kg 53.517.102.31 006.33 53.95 187.516.015.15 006.7 OAK-a-VIN Vinoferm 1 l 004.103.500 003.044.95 006.59 * info@brouwland.6 malostop VINOFERM 1 kg 247.205.110.076.8 kiezelsolklaring VINOFERM 250ml 005.6 006.208.9 13.52 005.86 43.53 5.8 005.82 005.9 chemipro CAUSTIC 500 g 8.6 mostfein VINOFERM 250 ml mostfein VINOFERM 1 l 8.8 noferm poeder 100 gr noferm poeder 1 KG 2.61 004.5 dextramyl WH erbsloh 5 kg 106.7 aktieve kool poeder.056.104.33 49.24 005.7 006.79 005.026.009.7 kaliumsorbaat VINOFERM sorbistat 1 kg 14.061.079.42 28.5 13.48 006.040.6 caseine oplosbaar FIW 100 gr 16.5 gelatine VINOFERM 250gr 3.vloeibaar 57.045.5 kaliumsorbaat VINOFERM sorbistat 25 gr 2.72 13.080.135.21 005.1 bentoniet VINOFERM benton 1kg 5.37 004.1 006.0 acidex VINOFERM 250 gr 003.7 trenolin frio ERBSLOH 1 l 003.0 granucol GE erbsloh 10 kg granucol FA 100 gr 004.9 stabivit VINOFERM 1kg 31.2 acidex VINOFERM 100 gr 003.9 klarvit VINOFERM voor 110-220 l vislijm VINOFERM 100ml 6.5 kaliummetabisulfiet VINOFERM campden 100gr 2.214.2 chemipro OXI 1 kg 6.020.81 005.83 005.081.57 006.022.140.515.3 oenocyanine VINOFERM 1 l 31.com 4 2.038.33 005.35 006.140.64 25.74 006.43 18.32 005.007.07 006.1 gerbinol SUPER 100 gr 004.023.2 antikaam tabletten VINOFERM 12 stuks 2.95 006.2 kiezelsolklaring VINOFERM 1l 9.068.73 005.3 stabivit VINOFERM 100 gr 4.8 granucol FA 250 gr 004.020.57 004.36 005.91 003.035.040.6 ferroplex erbsloh 1 kg 14.4 5.6 005.046.075.2 chemipro ACID 250 ml chemipro ACID 1 l 4.1 glycerine VINOFERM 5 l (6250 gr) 47.4 granucol FA 1 kg 004.67 005.99 14.67 006.027.015.036.8 fructozym P vloeibaar Erbslöh 1 kg fructamyl FCT Erbslöh 1 l 41.120.4 granucol GE 1 kg 004.32 006.0 tannine VINOFERM TANNOBLANC 20gr 3.036.03 10.59 005.15 5.1 Neo-anticid Erbslöh 25 kg Neo-anticid Erbslöh 5 kg 003.8 P3-ALCODES 1 ltr zonder sproeikop 15.15 003.87 004.025.013.8 chemipro ACID 5 l 43.118.65 005.86 004.054.078.3 ercarbon FA ERBSLOH 15 kg 108.25 distizym AG ALPHA erbsloh 10 kg 173.210.4 004.73 005.1 OAK-a-VIN Vinoferm 30 ml 3.1 bentoniet VINOFERM benton 250gr 2.010.7 vislijm VINOFERM 250 ml 5.95 3.24 006.030.1 gelatine VINOFERM 1kg 14.033.021.42 4.49 005.6 sproeikop voor P3-ALCODES 6.127.155.8 acidex VINOFERM 1 kg 003.039.55 006.100.7 mostogel Erbslöh 10 kg vloeibaar 60.8 oenocyanine VINOFERM 25 l 539.9 schuimstop VINOFERM 1 l (1050 gr) 37.08 004.107.006.5 006.

145.060.229.216.7 eik chips amerikaans medium toast 22.130.97 011.27 011.04 011.0 011.140.0 rubber stop grijs D38/31 zonder gat 1.95 006.8 eik chips frans medium toast 22.062.31 011.3 011.54 011. 1000 stuks 278.001.021.47 006.7 siliconen stop 60/70 mm .brouwland.zonder gat 1 007.4 kandijsuiker bruin brokken 25 kg 87.064.01 006.4 rubber stop grijs D32/26 zonder gat 1.2 007. 60mm.032.5 glucose VINOFERM 250 gr 2.met gat 9mm 8.047.053.15 012.1 sorbietsuiker VINOFERM sorbitol 1 kg sorbietsuiker VINOFERM sorbitol 5 kg 9.6 rubber stop grijs D27/21 met gat 9mm 1.63 007.053.1 rubber stop grijs D83/71 zonder gat 11 18.25 006.001.022. vr vaten tot 60 l 4.43 011.3 007.95 007.4 rubber stop grijs D49/41 zonder gat 2.18 007. vr vaten 200-500 l 11.127.161.76 2.7 waterslot DUPLEX 1.093.7 rubber stop grijs D70/60 met gat 17mm 8.82 011.092.85 011.12 007.227.6 011.052.162.050.041.02 6.8 kandijsuiker wit brokken 5 kg 20.7 006.1 rubber stop grijs D35/29 met gat 9mm 2.219.01 007.78 012. vr vaten 60-120 l 6.2 011.5 rubber stop grijs D44/36 met gat 9mm 2.031.8 wijnkurken TWINCORK NORM 39mm 100 stuks 011.25 011.86 007. 1000 stuks wijnkurken 38mm super kwal.9 waterslot DUPLEX 0.1 eik chips WHISKY 5 kg 97.22 0.54 011.056. 40mm. 35mm.232.210. met 9mm gat 2.037.7 kg 253.4 lactose (melksuiker) VINOFERM 1 kg 8.89 011. 50mm.072. met 9mm gat 2.3 harmovin erbsloh 1 kg 40.92 011.27 007.76 007.135.4 siliconen stop 47/55 mm .66 011.ARTNR OMSCHRIJVING 23.7 kg 182.met gat 9mm 5.6 siliconen stop 36/44 mm .73 007.95 011.2 metagum erbsloh 1 kg 006.031.met gat 9mm siliconen stop 29/35 mm .046.4 006.08 * fax +32(0)11-34.8 006.6 siliconen stop 18/24 mm .3 eik chips WHISKY 1 kg 25.5 eik chips frans heavy toast 250 gr 006.met gat 9mm 1.52 007.8 siliconen stop 21/27 mm .083.04 2.94 .2 007.166.157.029.met gat 9mm 1.142.5 8.011.0 siliconen stop 21/27 mm . +32(0)11-40.87 34.82 007.167.6 gistkap rubber nr.44 011.2 fructose (levulose) 1 kg 8.234.6 rietsuiker donker 5 kg 13.5 prepur erbsloh 2.4 011.95 012.6 rubber stop grijs D70/60 zonder gat 7.0 rubber stop grijs D27/21 zonder gat 007.met gat 9mm 21.zonder gat 0. 70% 1 liter (=1.022.213. 65mm.94 011.com 5 0.061.3 17. 1000 stuks 155. met 9mm gat 2.zonder gat 6.52 010.0 lactose (melksuiker) VINOFERM 25 kg 90. 100 stuks 19.0 rubber stop grijs D12/8 zonder gat 007.met gat 9mm 1.057.3 siliconen stop 71/83 mm .zonder gat 1.71 010.040.95 8.met gat 9mm 2.9 POLYCLAR V erbsloh 1 kg 51.2 011.087.0 006. 1 zonder gat 10 stuks 2.074.3 rubber stop grijs D83/71 met gat 17mm 11.5 waterslot DUPLEX 1 A.146.0 wijnkurken 38mm 1ste kwal.14 006.206.95 37.209.6 eik chips SHERRY OLOROSO 250 gr 7. vr vaten 500-1000 l gistkap rubber nr.59 006.058.1 wijnkurken 38mm 2de kwal.134.5 rietsuiker licht 25 kg 45.26 012.090.43 011.6 eik chips amerikaans heavy toast 22.003.205.207.77 011.55 011.236.6 sorbietsuiker vloeib.062.08 011.2 eik chips amerikaans heavy toast 250 gr eik chips amerikaans heavy toast 1 kg 4.125.000.46 007.5 3.9 gistkap rubber nr.5 eik chips amerikaans medium toast 250 gr 006.031.30 kg) 7.zonder gat 1.032.05 011.6 kandijstroop vloeibaar donker 25 kg 63.met gat 9mm 4.155.5 zonder gat rubber stop grijs D18/14 zonder gat 0.93 4.226.7 010.033.002.067.3 eik chips frans heavy toast 1 kg 006.55 011.8 siliconen stop 36/44 mm .zonder gat 3.97 011.8 rubber stop grijs D60/50 met gat 9mm 5.061. 5.023.9 rietsuiker donker 50 kg 105.43 007.9 rubber stop grijs D38/31 met gat 9mm 2.3 ARTNR OMSCHRIJVING 006.204. 4A.5 weckkapje nr.128.032.082.2 lactose (melksuiker) VINOFERM 5 kg 31.064.3 rubber stop grijs D75/64 zonder gat 8.71 007.042.065.147.35 011.2 wijnkurken 38mm 3de kwal.2 007.55 011.8 sorbietsuiker VINOFERM sorbitol 25 kg 141.7 rubber stop grijs D22/17 zonder gat 0.46 kg) 21.74 011.24 006.met gat 9mm 2.5 waterslot DUPLEX 2.070.zonder gat 4.6 waterslot slangmodel rode kap 0.089.8 ALCOPUR alcoferm 5 gr ALCOPUR Alcoferm 50 gr 1.126.7 kg 250.039.059.156.57 006.086.070.044.224.7 wijnkurken 38mm super kwal.030.7 011.9 kandijsuiker wit brokken 500 gr 2.8 178.141.53 011.045.034.026.5/10.6 rubber stop grijs D44/36 zonder gat 2.71 011.054.010.31 006.2 siliconen stop 31/38 mm .012.052.5 eik chips WHISKY 250 gr 7.7 eik chips frans heavy toast 22.18 27.36 011.03 011.24 0.05 007.48 011.zonder gat 8.2 siliconen stop 47/55 mm .45 011.7 glucose VINOFERM 5kg 16.1 rubber stop grijs D60/50 met gat 17mm 5.73.6 011.9 011.59 007.024.8 rubber stop grijs D60/50 zonder gat rubber stop grijs D65/56 zonder gat 5.7 10.5 kg 50.1 glucose VINOFERM 500 gr 3. met 9mm gat 4.96 006.95 011.1 siliconen stop 18/24 mm .8 lactose (melksuiker) VINOFERM 250 gr 4.com * www.020.072. 70% 250 ml (=325 gr) 3.44 vinpur special erbsloh 1 kg 38.048.8 rubber stop grijs D24/18 met gat 9mm 1.59 * info@brouwland.036.71 006.63 011.92 011.55 007.3 weckkapje nr.8 kandijstroop vloeibaar donker 250 ml (=325 g) 3.3 010.78 011.52 007.005.0 rubber stop grijs D49/41 met gat 9mm rubber stop grijs D55/47 met gat 9mm 3.0 fructose (levulose) 25kg 145.021.152.4 siliconen stop 26/32 mm . 1000 stuks 115. met 9mm gat 23.225.088.25 007.9 glucose VINOFERM 1 kg 4. 3. 2 zonder gat 10 stuks 2.43 007.021.065.9 rubber stop grijs D65/56 met gat 17mm 6.1 gistkap rubber nr.2 siliconen stop 26/32 mm .6 eik chips frans medium toast 250 gr 5.45 011.52 007.29 011.6 siliconen stop 23/29 mm .7 011.035.005.76 011. 6.24 012.0 wijnkurken 38mm 3de kwal.3 012.6 siliconen stop 41/49 mm .2 sorbietsuiker vloeib.38 007.6 rubber stop rood 35/60mm + 2x10mm gaten 007.027.73 011.035.45 011.001.22 007.212.77 006.228.9 sensovin erbsloh 1 kg 006. 70% 5 liter (= 6.51 37.48 011.67 13.74 011.6 rubber stop grijs D55/47 met gat 17mm 4.025.4 siliconen stop 41/49 mm .042.214.8 fructose (levulose) 5 kg 36.7 rubber stop grijs D18/14 met gat 9mm 0.208.2 rubber stop grijs D55/47 zonder gat 3.2 011.0 siliconen stop 31/38 mm .165.054. 4.23 011.zonder gat siliconen stop 29/35 mm .35 kg) 22.5 rubber stop grijs D75/64 met gat 17mm 9.9 wijnkurken 38mm 2de kwal.7 sorbietsuiker VINOFERM sorbitol 250 gr 3.073.038.26 011.4 rubber stop grijs D44/36 met gat 17mm 2.met gat 9mm 6. 100 stuks 14.063.067.3 rubber stop grijs D24/18 zonder gat 0.7 011.74 007.8 rietsuiker donker 1 kg 3.151.14 eik chips amerikaans medium toast 1 kg 13.5 rubber stop grijs D14.0 kandijsuiker bruin brokken 5 kg 16. 100 stuks 217.9 rubber stop grijs D 9/5 zonder gat 0.65 Brouwland * tel.063.9 rubber stop grijs D92/79 zonder gat 15.66 011.6 rubber stop grijs D65/56 met gat 9mm 6.45 011.14.6 fructose (levulose) 250 gr 3.74 011.3 rubber stop grijs D32/26 met gat 9mm 1.055.1 kandijsuiker bruin brokken 500 gr 2.7 EURO EURO 5.65 011.066.51 4.29 007.96 011.zonder gat 2.9 siliconen stop 60/70 mm .3 siliconen stop 17/22 mm .18 012.071.4 eik chips frans medium toast 1 kg 18.53 010.zonder gat 20.89 011.003.077.7 kg 006.2 011.041.2 rubber stop grijs D35/29 zonder gat 1.72 006.150.5 rubber stop grijs D22/17 met gat 9mm 1.8 siliconen stop 23/29 mm .9 wijnkurken 38mm 1ste kwal.002.41 011.004.230.07 011.009.160.2 kandijsuiker wit brokken 25 kg 91.24 007.3 gistkap rubber nr.05 007.2 eik chips SHERRY OLOROSO 5 kg 96.95 012.13 011.13 007.7 rietsuiker licht 5 kg 12.233.1 006.zonder gat 29.72 3.4 eik chips SHERRY OLOROSO 1 kg 25.4 sorbietsuiker vloeib.0 kandijstroop vloeibaar donker 7kg kandijstroop vloeibaar donker 1 l (1.9 glucose VINOFERM 25 kg rietsuiker licht 1 kg 55.091. 100 stuks 011.5 siliconen stop 17/22 mm .76 006.8 012.051.

9 012.68 012.282.350.5 x 24 BORDEAUX 1000 stuks 59.8 kroonkurken 26mm WIT 10.55 012.357.63 012.79 31.8 champ. 6.88 012.25 5.373.5 x 24 GROEN 1000 stuks 62.131.08 * fax +32(0)11-34.360.8 kroonkurken 29mm ZILVER 7.318.325. 1000 stuks 17.95 012.218.5 T-kurk zwarte plast.5 EURO EURO Brouwland * tel.79 012.410.36 012. 100 stuks 31. 31.236.5 kroonkurken 26mm ROOD 1000 stuks 18.500 stuks 246.249.000 stuks 139.17 012.47 012.79 012.9 wijnkurken TWINCORK EXTRA 45mm 100 stuks 20.261. 1 stuk 1. 10 stuks 4.112.253.376.5 x 24 ROOD 1000 stuks 59.82 012.4 bierkurk kunststof 43x25mm 2500 stuks 401. 28.362.2 kroonkurken 26mm GOUD 100 stuks 2.75 012.95 012.270. 10 stuks 4.232.000 stuks 148.402.278.322.33 012.7 12.55 012.2 kroonkurken 26mm ZILVER 1000 stuks 18.61 012.1 kroonkurken 26mm BLAUW 1000 stuks 18.45 012.251.84 012.6 012.277.500 stuks 246.5 konische kurk 13 x 16 mm.12 4.4 GOUD epe 1000 stuks 25.4 konische kurk 35/40 mm diam.276.6 draaidop kunststof BLAUW mca28 4500 stuks 133.8 kroonkurken 26mm GOUD 10.14 1.89 012.79 012.3 draaidop kunststof ROOD mca28 25 stuks 012.6 wijnkurken TWINCORK NORM 39mm 1000 stuks 012.420.0 champ.8 draaidop kunststof BLAUW mca28 1000 stuks 40.0 kroonkurken 29mm GROEN 7.0 PP caps.3 kroonkurken 26mm ZWART 1000 stuks 18.132.55 012.1 konische kurk 11 x 14 mm.55 012.320.400.257. 39.280. 1 stuk 0. 100 stuks 4.162.49 012. 1 stuk 0.94 012.7 wijnkurken 38mm agglo 100 stuks 5. 31.0 muilband + deksel zwart vr bierkurk 1000 stuks 98.9 012.259.6 kroonkurken 29mm WIT 7.7 draaidop kunststof ROOD mca28 4500 stuks 133. super 1000 stuks 42.0 kroonkurken 26mm GOUD 1000 stuks 17.7 konische kurk 13 x 16 mm.4 konische kurk 17 x 20 mm.5 muilband met deksel 50 stuks 012.326.409. 10 stuks 2.77 012. 28 x 18 gedraaid GOUD 100 st.0 konische kurk 19 x 22 mm.365.54 012.4 kroonkurken 29mm GOUD 7.2 012. super 100 stuks 6.281.313.stop plast.8 wijnkurken kunststof 42mm 100 stuks 18.0 wijnkurken 45mm 1ste kwal.315. 2.5 kroonkurken 29mm ROOD 100 stuks 5. 100 stuks 34. 100 stuks wijnkurken 45mm 3de kwal.170.353.283. 18 x 12.4 012.6 bierkurk kunststof 43x25mm 1000 stuks 168.3 T-kurk zwarte plast.55 012.165.95 012.8 muilband + deksel zwart vr bierkurk 2700 stuks 230.95 012.66 012.264.75 012.195.brouwland. 31.96 012.9 champ.137.328.356.0 kroonkurken 26mm ZILVER 10.5 PP caps.247.94 012.102.136.500 stuks 246.7 konische kurk 50/55 mm diam.7 kroonkurken 26mm ROOD 100 stuks 2.258.378.95 012.15 012. 1 stuk 0.319.3 PP caps.266.59 012.8 konische kurk 25/30 mm diam.05 012.230.404.231.35 012.1 kroonkurken 29mm GOUD 100 stuks 4. 31.161.9 draaidop kunststof ROOD mca28 1000 stuks 40.160.330.2 konische kurk 27/32 mm diam. 100 stuks 27.24 012.2 konische kurk 15 x 18 mm.com * www.5 1000 st bierkurk ALTEC 44x25.13 012.41 012.6 wijnkurken kunststof 42mm 1000 stuks 139. 100 stuks 27.292.1 champagnekurk agglo+kurk 48x30. 10 stuks 4.377.275.3 kroonkurken 29mm ROOD 1000 stuks 40.405.75 012.59 012. 10 stuks 4.kop 1000 stuks 162.000 stuks 148.45 012.317.89 012.1 wijnkurken 45mm super kwal. +32(0)11-40.0 PP caps. 31.92 012.45 012.205.355.321. 1000 stuks 216.22 012.85 012.158.88 012.2 konische kurk 21 x 24 mm.8 bierkurk kunststof 43x25mm 100 stuks 21. 28 x 18 gedraaid GOUD 1000 st.4 PP caps.1 012.75 012.4 kroonkurken 26mm BLAUW 10.onderdopje kroonkurk 29mm 1000 st.42 012.6 champ.45 012.359.4 012.8 PP caps.33 012.142.7 kroonkurken 29mm ZWART 1000 stuks 40.46 012.5 100 st.89 012.8 wijnkurken kunststof 42mm 2500 stuks wijnkurken 45mm agglo 100 stuks 332.0 bierkurk ALTEC 44x25.5 x 18 gedraaid GOUD 100 st.6 kroonkurken 29mm WIT 100 stuks kroonkurken 29mm WIT 1000 stuks 5.41 012.401.0x21.59 012.7 012.71 18. 31. 140.25 .316. 1 stuk 2.59 012.238. 31.95 012. 31.141.091.33 012.5 x 24 gedraaid ZWART 25 st.5 wijnkurken 38mm agglo 1000 stuks 44.49 3.200.092.58 012.271.22 012.0 konische kurk 45/50 mm diam.068. 100 stuks 27.91 012.500 stuks 222.64 012.067.2 muilband met deksel 2700 stuks muilband + deksel zwart vr bierkurk 100 stuks 012.75 012.58 012.6 PP caps.5 x 24 WIT 1000 stuks 59. 100 stuks 18.204.9 wijnkurken 45mm super kwal.62 6.214.5 konische kurk 60/65 mm diam.onderdopje kroonkurk 29mm 25 st.152.65 ARTNR OMSCHRIJVING 012.2 PP caps.71 012.8 012.201.4 PP caps.5 PP caps.45 012.7 T-kurk zwarte plast.64 012.163.082.2 PP caps.4 konische kurk 115/120 x 33 mm 1 stuk 3.407.4 kroonkurken 26mm GROEN 1000 stuks kroonkurken 26mm ZILVER 100 stuks 18.9 kroonkurken 26mm GROEN 100 stuks 2.9 012.2 muilband 1000 stuks 53.348. 10 stuks konische kurk 9 x 12 mm.32 012. 31.25 012.74 012.220.78 012.7 wijnkurken kunststof 38mm 100 stuks 012.6 kroonkurken 26mm ROOD 10.246.71 012.83 12.4 012.3 kroonkurken 29mm ZWART 7.363.stop plast.000 stuks 148.65 17.9 kroonkurken 29mm ZWART 100 stuks 5. 100 stuks 2.96 012.172.7 PP caps.206.9 kroonkurken 29mm BLAUW 1000 stuks 40.4 012.5mm 100 stuks 331.217.63 012. 1000 stuks 386.254.4 kroonkurken 29mm GROEN 1000 stuks 40.151.7 PP caps.3 012.89 012.406.329. 1000 stuks 278.327.05 012.361.5 x 24 ZWART 1000 stuks 61.15 012.14.5 champ.364.352.7 wijnkurken TWINCORK EXTRA 45mm 1000 stuks 172.237.65 012.33 012. 1 stuk 0.0 konische kurk 15 x 18 mm.89 012.2 wijnkurken 45mm 1ste kwal.89 012.3 kroonkurken 26mm ZWART 10.9 muilband + deksel zilver vr bierkurk 2700 stuks 216.5 wijnkurken 45mm 2de kwal.15 012.75 012.211.3 konische kurk 11 x 14 mm.6 012.403. 1 stuk konische kurk 55/60 mm diam.65 wijnkurken kunststof 38mm 1000 stuks 128.56 012.5 x 24 ZILVER 1000 stuks PP caps.3 012.260.2 kroonkurken 29mm ZILVER 100 stuks 5.7 012.202. 1 stuk 0.262.19 012. 100 stuks 27.411.95 012.3 wijnkurken 45mm 2de kwal.500 stuks 246.5 kroonkurken 26mm ZWART 100 stuks 2.6 wijnkurken 45mm agglo 1000 stuks 49.164.9 kroonkurken 29mm GOUD 1000 stuks 38.46 012.349.26 19.0 draaidop kunststof BLAUW mca28 25 stuks draaidop kunststof BLAUW mca28 100 stuks 2.45 012.1 kroonkurken 26mm ORANJE 100 stuks 2.24 012.6 konische kurk 23 x 26 mm.263.4 012. 31.072. 31.73.94 218.111.65 012.92 012.com 6 7.215.2 konische kurk 40/45 mm diam.4 wijnkurken 45mm 3de kwal.59 012.16 012.3 konische kurk RL 11 27.222.75 012.15 012.95 012.265.6 konische kurk 17 x 20 mm.kop 100 stuks 25.324.7 muilband met deksel 1000 stuks 012.375.0 kroonkurken 29mm ZILVER 1000 stuks 40.45 012.221.066.372. 100 stuks 18. 1 stuk 1.7 kroonkurken 29mm GROEN 100 stuks 5.323.55 012.3 wijnkurken kunststof 38mm 3000 stuks 367. 28 x 15 mca3 ZILVER 1000 stuks 59.55 40.75 012. 15.5 x 18 gedraaid GOUD 1000 st.101.55 012.76 140.3 konische kurk 65/70 mm diam.216.02 012.210.5 x 24 BLAUW 1000 stuks 59.9 kroonkurken 26mm ORANJE 1000 stuks 18.2 kroonkurken 26mm GROEN 10.5 x 24 GOUD 1000 stuks 62. 10 stuks konische kurk 21 x 24 mm.171.255.22 012. 10 stuks 2. super 25 stuks 3.35 2.7 012.000 stuks 148.354.153.onderdopje kroonkurk 29mm 100 st.6 PP caps.9 012.274. 100 stuks 47.kop 10 stuks 3.84 012.8 PP caps.1 kroonkurken 29mm BLAUW 100 stuks 5.stop plast.4 muilband 100 stuks muilband 50 stuks 6.25 012.071.6 konische kurk 30/35 mm diam.59 * info@brouwland.94 012.500 stuks 246.6 012.252.ARTNR OMSCHRIJVING 141.248.000 stuks 148.370.14 95.371.000 stuks 134.25 012. 31.2 kroonkurken 29mm BLAUW 7.3 muilband met deksel 100 stuks 012.75 012.7 konische kurk 9 x 12 mm.3 kroonkurken 26mm BLAUW 100 stuks 2.138.8 konische kurk 23 x 26 mm.6 012.8 konische kurk 19 x 22 mm.03 012.081.5 kroonkurken 26mm ORANJE 10.49 012.250.33 44. 1 stuk 1.5mm 1000 stuks 139.500 stuks 246.7 champ.0 10 stuks 012.358.000 stuks 148.89 012. 140. 4.45 2.61 012.0 kroonkurken 26mm WIT 100 stuks 2.5 x 24 GEEL 1000 stuks 59.062.4 kroonkurken 29mm ROOD 7.1 draaidop kunststof ROOD mca28 100 stuks 5.65 012.3 champagnekurk agglo+kurk 48x30.351.8 kroonkurken 26mm WIT 1000 stuks 18.256. 16.

23.1 PP caps.5 x 24 gedraaid GEEL 100 st.201.053.5 x 24 gedraaid BORDEAUX 1000 st.2 PP caps.5 x 24 gedraaid BLAUW 1000 st.5 x 24 gedraaid GEEL 25 st.3 analyse op vrij SO2 in most/wijn 12.029.99 012.3 vinometer VINOFERM precisiemodel 4°-15° 14.020. 31.1 013.87 012. 31.5 x 24 gedraaid ZILVER 25 st. 31.4550 alcoholmeter 45 .1gr 013.5 013.99 013.7 ph-papier 5.7 thermometer-CLIP RVS 013.038.95 013. 23.033.71 013.6 73. voor ALKODEST 74.9 zuurstofmeter (DO) digitaal DO600 013.425.1 PP caps.125.0 ph-papier 3.5 013.15% vol. 210. voor ALKODEST 74. 31.038.2 013. 23.73.3 PP caps.9 VINOTEST acidometer kompleet 89.143.9 PP caps.90 brix 68.067.5 013.435.28 12.1 NA-CA Bentoniet suspensie 250 ml voor Bentotest 4.200.106.0 PP caps.052.073.1 012.1 Easylab Erbslöh appelzuurtest 50 tests 82.135.0 alcoholmeter + thermometer 0°-100° 14.38 013.141.7 thermometer Galileo 33 cm MIXTE GOLD 22.07 5.7 ph-meter tafelmodel +magneetroerder 375 013.7 analyse op wijnsteenzuur in most/wijn 12.5 weegschaal digitaal PRIMO 0-5kg / 1 gr 32.9 pH-bufferoplossing set 2x100ml 9.461.5% vol.087.4 analyse alcohol + extractgehalte in most/wijn 013.2 weeglepel digitaal ES494 300gr/0.013.4 Easylab Erbslöh vrij SO2 test 50 tests Easylab Erbslöh stikstof test 50 tests 54.462. 23.182.3 joodoplossing 1 liter voor acidometer 31.09 013. voor ALKODEST 74.069.76 013.02 013.030.7 alkodest vr alc.202.039.99 013.09 013. 31.457.091.38 013.8 thermometer rode alcohol -10° à 110° 5.85 012.5 PP caps.78 013.5 x 24 gedraaid WIT 25 st.4 PP caps.30% vol.K2 korrektietabel EXTRAKT voor ALKODEST 26.99 013.4 PP caps.9 analyse op melkzuur in most/wijn 12.5055 013.1520 alcoholmeter 15 . 31.8-4.4 Easylab Erbslöh totaal suiker test 50 tests 88.95 013.3 PP caps.5 x 24 gedraaid GOUD 100 st. 31.75 013.6 vervangelectrode vr ph-meter PH-110 91.39 013.038.058.37 012.116.6 alcoholmeter 0°-35° 15.8 analyse op totaal SO2 in most/wijn analyse op stikstof in most/wijn 12. 210.95 013.37 29 40.8 PP caps. PP caps.5 x 24 gedraaid BORDEAUX 25 st.446.047.6 46.06 013. 31.1 013. 31.203.4 thermometer digitaal + alarm -50 +300° 51.2530 alcoholmeter 25 .8 (bier) 20 strips 3.45 013.451.108.8 thermokoppel K sensor 300mm.5 x 24 gedraaid GEEL 1000 st.432.1 analyse op appelzuur in most/wijn 12.17 395 6. voor ALKODEST alcoholmeter 5 .1 VINOTEST loog reagens 100ml 23.75 012.33 013.5 x 24 gedraaid GROEN 1000 st.35 013.0 ph-meter precisie stickmodel PH-110 197.160.6 157.6 refractometer 0-170 °OE / 0-25 vol% +ATC 68.95 012.1 013.81 013. 31.130.0 013.038.436.437.1 gr 28. voor ALKODEST 74.2 vervangelectrode vr pH-meter VINOFERM 012.2 alcoholmeter 0°-100° 7.109.5 PP caps.95 013.7 refractometer 0-18 PLATO / 0.2 68.025.3 012.95 013.4 013.35 013.165.2-6.5 x 24 gedraaid BLAUW 25 st. 31.421.9 refractometer 0-32% BRIX / 0.015.15 13.35 013.5 x 24 gedraaid ZILVER 100 st.204.1 pH-bufferoplossing 7.5 x 24 gedraaid WIT 1000 st.8 013.68 012.038. 012.038.094.49 013. 012.4 blauwloog reagens VINOFERM 100 ml 3.) 250 ml CA-Bentoniet suspensie 250 ml voor Bentotest 23 4.6 analyse op totaal suikers in most/wijn 013.100% vol.115.7 thermometer 0°+110° voor 013 089 8 10.6 blauwloog reagens VINOFERM 1 l 8.1 30. 210.065.39 013. 23. 31.136.95 013.8 Easylab Erbslöh totaalzuur test 100 tests 104.75 013.91 013.48 013.5 x 24 gedraaid GROEN 100 st. 3mm voor 013.43 210.08 013.132.038.1 PP caps. 31.007.445.9 013.447.38 013. voor ALKODEST 74.2 ph-papier 2.8 Bentotest oplossing voor rode wijn 250 ml 23.45 156.83 013.99 013.38 013.456.8 refractometer honing 12-27% water / 58 .072.55 013.042.05 alcoholmeter 0 .6 Easylab Erbslöh vluchtige zuren test 50 tests 211.054.5 x 24 gedraaid GROEN 25 st.95 013.95 013. 012.038.9095 alcoholmeter 90 .7 joodoplossing 100ml vr acidometer 6.55% vol.038. 6.056.3540 alcoholmeter 35 . 31.64 012.038.01 100ml 4.58 013.3 VINOTEST blauwloog reagens 100ml 6.140.8 electrodevloeistof vr ph-meter PH-110 30.017.150.25 28.12 013.2% + ATC 68.071.61 013.170.9 refractometer 28-62% BRIX + ATC ebulliometer naar Malligand 68.422. 6.0 60.45% vol.95 013.1 thermometer BREWFERM digipen -50° +200°C 013. 6.075.3 013.110.75 013.028.3 PP caps.99 746.6 (wijn/komboecha) 20 strips 3.99 013.0 PP caps.4 013. 31.018.6 refractometer 0-80 % vol.207. 31.186.brouwland.4045 alcoholmeter 40 .) 250 ml 23 013.K1 korrektietabel TEMP voor ALKODEST 26.91 013.190.441.084.038.6 weegschaal digitaal 100kg/50g RVS plateau 30x30cm 013.5 x 24 gedraaid GOUD 1000 st.2 PP caps.3 refractometer 45-82 % BRIX / 0.95% vol.191.1 + ATC 68.56 013.8 blauwloog reagens VINOFERM 250 ml 4.95 013.026.452.53 013.5 x 24 gedraaid ROOD 100 st.0 hydrometer VINOFERM met 3 schalen 7.7 013. 10 strips 6.038.2 VINOTEST zuur reagens 100ml eiwitreagens VINOFERM 100 ml 4.9 Bentotest oplossing vr witte wijn (geel. 31.044.35 013.032.2 PP caps.2 glascylinder 20ml vr acidometer VINOFERM 7.1 vinometer FIW eenvoudig model 0°-25° 4.2 Easylab Erbslöh melkzuur test 50 tests 013.35% vol.0 pectitest VINOFERM 500 ml 013.8 PP caps.38 013.0 PP caps.5 x 24 gedraaid ZWART 1000 st. voor ALKODEST 74.38 013.5 17.144. +32(0)11-40.35 013.060. 6.9 weegschaal digitaal 500gr/0.185.1 thermometer Galileo 33 cm SILVER SILVER 21. 31.1gr 31.442.95100 alcoholmeter 95 . 31.063.049.038.5 7.66 7.097.95 210.88 PP caps.95 013.7 VINOTEST maatglas 43.460.2025 alcoholmeter 20 .95 210.6 inmaakthermometer metaal huls 013.2 Kupzit testkit Erbslöh 37. 012.1 013.38 013.440.117.5 x 24 gedraaid ZILVER 1000 st. 31.82 5.120.10% vol.1 013.1 ph-meter PHSCAN30 vinoferm 87.95 013.6 ph-papier 1-12 universeel 20 strips 4.5 lakmoespapier 20 vel vr acidometer 013 049 2 210.4 EURO EURO Brouwland * tel.5 x 24 gedraaid ROOD 25 st.45 013.5 (bier) 20 strips 3.99 013.37 013.6 thermometer vloeibare kristallen 0-32°C BREWFERM 4.5 x 24 gedraaid ROOD 1000 st.041.38 013.450.9 PP caps.104.com 7 2.56 013.455.5 013. voor ALKODEST 74.089.1 12.38 013.5 x 24 gedraaid ZWART 100 st.3 wijnweger VINOFERM met thermometer 20.3 thermometer HANNA checktemp dip 86.18 013.25 .5 x 24 gedraaid WIT 100 st. 31.08 * fax +32(0)11-34.56 012.035.4 hardheid-strips voor water. 210.5 analyse op totaalzuur in most/wijn 12.38 012. 210.427.4 alcoholmeter 70°-100° 15.6 thermometer minimum-maximum 13.0 ijkvloeistof 71% Brix.14 013.35 013.031.99 013.183.3035 alcoholmeter 30 .5 x 24 gedraaid GOUD 25 st.95 013.8 VINOTEST zetmeel-zuur reagens 100ml 6. 31. voor ALKODEST 74. 6.35 013.com * www.59 82.0 weeglepel digitaal 300gr/0.9 membraankit (6st) vr DO600 thermometer Galileo 28 cm MIXTE GOLD 76.99 013.012.090.2 alcoholmeter 35°-70° 15.040.048.189.38 013.068. 23.9 vervangelectrode vr PHSCAN30 36. 5 ml 2.01 100ml 4.99 13.38 013.39 013.25% vol.25 013.099.1 013.188. 31.6 hygrometer + thermometer groot model 32.510 alcoholmeter 50 .45 013.35 013.51 013. voor ALKODEST 74.40% vol.102.093.1 013.38 74.038.41 6.76 013.5 thermometer Galileo 44 cm MIXTE GOLD 30. alcohol 68.208.145.2 012.085. 6.50% vol. voor ALKODEST 74. voor ALKODEST 74.2 refractometer digitaal 0-230 Oe + 0-50 Brix acidometer VINOFERM kompleet 158.057.0 Bentotest-set kompleet met koffer 165 013.8-5.038.0 eiwitreagens VINOFERM 1 l 012.14.066.14 013.38 013.142. 012.89 23.0 PP caps.59 * info@brouwland.5 x 24 gedraaid BORDEAUX 100 st.131.036.037.5 x 24 gedraaid BLAUW 100 st.6 VINOTEST jodit-jodat reagens 100ml 5.064. voor ALKODEST 74.bepaling dr destillatie 425.6 Bentotest oplossing vr witte wijn (kleurl.4 013. 31.074. 31.28 013.6 maisch-thermometer met huls -10° +110°C vestzakthermometer digitaal -50° +150°C 13.95 013.75 013.079.95 012.2 PP caps.051.431.09 012.061.68 ARTNR OMSCHRIJVING 012.ARTNR OMSCHRIJVING 23.9 pH-bufferoplossing 4.55 012.2 PP caps.27 013. 012.096.121.35 013.095.99 013.205.3 thermometer Galileo 62 cm MIXTE GOLD 39.1gr weegschaal met gewichtjes 100 gr / 0.426.430. 31. 012. PP caps.20% vol.8 bewaarvloeistof ph-electrode 50 ml 8.206.1015 alcoholmeter 10 .51 4.8 thermometer Galileo 44 cm SILVER SILVER 30.014.

102.+druivenmolen 20 liter.27 015. hittebestendig 3.161.264.1 tussenschijf nylon rond 80cm met gat 29.84 32.7 8.7 014.02 6.6 trommelrasp VINOFERM voetmodel INOX 199 bunsenbrander propaan/butaan 27.84 015.84 014.M mes diam.1 maatglas glas gegrad.2 kolomkoeler fractioneer+koeler 1 stuk 72cm 102 015.214.5 84.3 druivenkneuzer/ontsteler inox manueel veiligheidsbox 53 x 84 cm 779 129 014.0 pipeteerbal rubber 5.458.14. 5 st.5 ARTNR OMSCHRIJVING 013.140.0 glashagel 100 gr 3.145.096.291. 102 mm vr 015.1 veiligheidsbox 46 x 90 cm 129 3.3 015.7 druivenkneuzer/ontsteler 1/2 inox elect.49 014.013.13 4.1 mg 100 teststaafjes 26.137.243.160. 10 ml plast.5 pipet glas gegradueerd 5 ml : 1/20 2.95M 015. hittebestendig 5.2 petrischaal glas 80x15mm 2.020.94 015.161.53 015.9 014.3 pipet glas gegradueerd 10 ml : 1/10 3.7 013. 50 ml plast.7 bekerglas 2000 ml gegrad.7 proefbuisklem hout 27.310.8 cryobuisjes met parels assortie 4 stuks 14.6 spuitfles plastic 500 ml 4.0 013.052.98 015.003.43 36.6 druivenmolen 20 l inox kuip manueel 215 014.6 fruitpers mini 2 l dubbel inox perskorf 014.3 014.65 015.05 015.74M mes diam.100.37 014.18 014.1 proefbuis 160x16 mm + schroefdop 0.6 kelderlak voor fruitpersen WIT 750ml 49.3 rekje hout voor 12 proefbuisjes 21.3 tussenschijf nylon rond 70cm met gat 26.011.5 015.5 erlenmeyer 500 ml gegrad.350.94 015.138.4 appelvreter SPEIDEL 1000 kg/uur 774.059.54 014.58 014.1 tussenschijf nylon rond 70cm zonder gat 56.014.voet 23.27 12.50 l) 16.1 014.4 maatkan polyprop.150.205.0 verdeelspatel steriel.432.1 014.59 015.45 015.18 015.034.93 014. 95 mm vr 015.045. hittebestendig 3.440.58 014.4 015.73 015. gegradueerd 100 ml 2.007.99 014.0 kombikoeler mini 40 cm 72 015.055.21 013.25 014.45 015.9 tussenschijf nylon rond 45cm zonder gat 39.295.8 druppelteller plastiek 3 ml 5 stuks 1.136. gegradueerd 500 ml 4.161.78 015.290.057.9 druivenkneuzer/ontsteler electr.2 bekerglas 150 ml gegrad.40 l) 8.3 bunsenbrander labogaz 206 33.1 perszak VINOFERM 50x50 cm (20 .452.141.165.4 tussenschijf nylon rond 40cm met gat 24.27 014.63 015.37 014.77 015. gegradueerd 50 ml maatkan polyprop.93 014.31 26.58 014.332.9 tussenschijf nylon rond 50cm met gat 26.7 bekerglas 400 ml gegrad.036.219.008.77 015.com 8 994.94 014.49 84.051.voet 5.5 rekje hout voor 6 proefbuisjes 14.067.5 015. 500 ml plast.38 014.32 014.brouwland.074. 102 mm vr 015.21 015.054.06 014.1 druivenmolen 10 liter.5 perszak VINOFERM 40x40 cm (10 .voet 5.031. 25 ml plast.267.053.2 entnaaldhouder 20cm + 2 entnaalden RVS entoog steriel.6 maatkan polyprop.210.43 014.43 014.266.33 014.7 014.1 persdoek polypropyleen 80x80 cm 014. hittebestendig 2.17 015.065.1 erlenmeyer 2000ml gegrad.2 analyse op vluchtige zuren in most/wijn 013.1 staander voor druivenkneuzers/ontstelers 014.99 014. 74 mm vr 015.64 015.079.30 l) perszak VINOFERM 60x60 cm (30 .1 015. gegradueerd 1000 ml 6.4 sproeifles hervulbaar RVS 200 ml 13.161.9 pipet glas gegradueerd 1 ml : 1/100 2.012.278.09 015.3 maatkan polyprop.7 015.437.5 appelvreter inox JUMBO 800 kg/u 1240.077.160.160.061.075.0 analyse alcoholgehalte in likeur 013.4 fruitpers maxi 5 l met dubbel inox perskorf 014.2 maatglas glas gegrad.064.8 fruit.5 85.voet 10.023.132. gegradueerd 3000 ml 16.056.75 755 428.4 glashagel 1 kg 21.455.9 afvulklem + slang vr stoomextractors 8.85 015.35 015.73.221. 250 ml plast.271.7 raschigringen 10x10mm 1 kg 43.0 buret automatische nulpuntstelling 25 ml 1:10 61.49 014.22 015.80mm dubbelnoot ijzer 16.3 maatglas glas gegrad.45 015.2 015.08 * fax +32(0)11-34.218.155.8 erlenmeyer 250 ml gegrad.7 maatglas glas gegrad.8 druivenkneuzer/ontsteler gelakt electrisch 014. inox + pomp 014.002.425. inox kuip 169 014.0 druivenkneuzer/ontsteler gelakt manueel 014.130.142.210.400.345.030.7 VINOTEST loog reagens 1 l 013.057.035.069. 89 mm vr 015.6 druppelteller plastiek 3 ml 500 stuks 19.5 4.095. hittebestendig 3.5 85.331.49 014.81 014.09 015.160.058.003.3 015.4 EURO EURO 0.47 015.voet 6.273.24 015.6 cryobuisjes met parels assortie 64 stuks 218.055.07 014.212.3 2. 2000ml plast.15 l) 7. inox 400 kg/uur 985 014. 95 mm vr 015.065.9 maatglas glas gegrad.5 014.9 VINOTEST blauwloog reagens 1 l 013.161.084.49 015.49 014.com * www.25 014. + rollen +pomp 3509 015.438.1 driepikkel vr brander 14cm diam. voet 40.050.143. 1000ml plast.33 014.7 maatkan polyprop.005.8 maatkan polyprop.59 * info@brouwland.72 014.7 neteldoek 65x70 cm 3.96 014.070.09 014.84 015.160.032.5 85.25 014.451.040.1 015.5 maatkan polyprop.010. voet 54.070.9 tussenschijf nylon rond 80cm zonder gat 59.74S stempel diam.99 014.087.160.58 015.275.2 tussenschijf nylon rond 40cm zonder gat 43.056.085.5 stempel diam.8 tussenschijf nylon rond 25cm zonder gat 23.340.6 kombikoeler fractioneer+koeler 1 stuk 75cm 246.133.94 859 509 2299 158. hittebestendig 4.2 pipet glas gegradueerd 25 ml : 1/10 borstel vr pipetten 500 x 10 mm 5.454.0 014.9 bekerglas 600 ml gegrad.6 maatglas glas gegrad.08 015.6 bekerglas 50 ml gegrad.002. hittebestendig 28.0 tussenschijf nylon rond 20cm met gat tussenschijf nylon rond 25cm met gat 22.3 Gistkweekset BIOFERM 36.74 015. 28cm H 20.15 015. +32(0)11-40. hittebestendig 5.5 druivenkneuzer/ontsteler 1/2 inox manueel 014.7 tussenschijf nylon rond 50cm zonder gat 35. hittebestendig 92. gegradueerd 250 ml 4.71 015.086. hittebestendig 18.7 druivenkneuzer/ontsteler inox electrisch 1139 014.088.006.ARTNR OMSCHRIJVING 12.161.49 014.7 3.5 015.2 015.1 014.2 VINOTEST jodit-jodat reagens 1 l 26.081.voet 5.016.6 015.7 afvulklem vr stoomextractor 015. inox kuip 295 015.1 maatkan polyprop. 74 mm vr 015.52 129 169 84.445.213.02 015. individueel verpakt 7.88 5.9 015. inox kuip druivenmolen 20 l gelakt manueel 369 219 014. 16cm hoog 30.018.1 tussenschijf nylon rond 45cm met gat 23.96 015.95S mes diam.436.135.0 statief ijzer 90 cm hoogte met plaat 28.89M mes diam.400.8 tussenschijf nylon rond 30cm met gat 22.102S stempel diam. 014.9 erlenmeyer 5000ml gegrad.9 proefbuis glas 15-16 mm diam.4 015.88 015.0 maatglas glas gegrad.2 VINOTEST zuur reagens 1 l Quantofix chloor 0 .8 maatglas glas gegrad.435.004.6 appelvreter electr.4 draadnet keramische dekking 20x20 cm 014.99 2.4 erlenmeyer 100 ml gegrad.8 fruitpers VINOFERM 10 l hout + perszak 358.1 015. 20cm H 6.7 persdoek VINOFERM 104cm per lopende meter 015.19 015.0 Quantofix perazijnzuur 5-500 mg 100 teststaafjes 46.3 erlenmeyer 1000ml gegrad.2 015.209. hittebestendig bekerglas 1000 ml gegrad.91 .281.220.033.68 015.5 85.015.038.433. gegradueerd 2000 ml 12.5 ananas snijder/ontschiller professioneel manueel 014.019.453.161. hittebestendig 3.11 014.4 druivenmolen 20 l inox kuip electrisch 689 014.3 tussenschijf nylon rond 60cm zonder gat 52.6 maatglas kunststof niet gegradueerd 200 ml 2.68 013.139.3 spiritusbrander glas met wiek 014.1 raschigringen 10x10mm 100 gr 6.4 tussenschijf nylon rond 30cm zonder gat tussenschijf nylon rond 35cm zonder gat 32.160.0 hydraulische olie H46 1 liter 014.9 perszak VINOFERM 70x70 cm (40 .134.9 Brouwland * tel.26 VINOTEST zetmeel-zuur reagens 1 l 34. gegradueerd 5000 ml 24.265.131.050.401.7 klem universeel 0 .6 tussenschijf nylon rond 35cm met gat 22.039.0 bekerglas 250 ml gegrad.263.5 tussenschijf nylon rond 60cm met gat 25.3 driepikkel vr brander 15cm diam. hittebestendig 9.276.063.49 23.3 fruitmolen 10 liter.3 druivenontsteler electr.95 015.09 5.99 014.5 persdoek polypropyleen 150x150 cm 014.8 fruitpers VINOFERM 20 l hout + perszak 495 014.160.99 015.1 28.14 014.48 014. 10 stuks.001.0 tussenschijf nylon rond 20cm zonder gat 22. 100 ml plast.066.8 persdoek polypropyleen 100x100 cm 38.5 84.1 015.24 015.51 12.349.9 gistfles glas steriliseerbaar 500 ml 6. individueel verpa 3.

087.47 015.99 015.054.98 015.12 fruitpers 900 l elec.350 015.6 afsluitdop vr gistingsfles 54 l 0.300 perszak vr waterdrukpers 300 l 94.270.8 afsluitdop vr gistingsfles 10-34 l 015.530.9 015.315.03 sinaasappelschiller manueel 49.12 015.301.540.301.238.3 2. +32(0)11-40.397.03 trommelzeef 1.228.600 ontstener + pureermachine indust.28 249.1 fruitpers waterdruk 180l inox korf + zak 2338.45 017.3 kersenontpitter KIRSCHOMAT 15 kg/uur 35.98 015.0 membraan voor waterdrukpers 80 l fruitpers gelakt 10 l (type 20) 144.345.54 017.015.500.6 verwarmingsplaatje 28x28 cm 25w.273.09 19239 5000.405.32 015.15 6037.900 015.6 vervangveertje vr 015.ARTNR OMSCHRIJVING 127.6 fruitpers gelakt 70 l manueel hydraulisch 18.0 fruitpers gelakt 70 l (type 40) 479 017.4 deksel vr gistingsflessen brede opening gistingsfles zonder mand 5 l norm.449.95 015.91 017.4 017.215.80 perszak vr waterdrukpers 80 l 51.22 015.034.5mm voor ARTUS electrisch 250 w 249.2 vervangrubber vr kersenontpitter 015.236.354.420.3 ananas-schiller easy slicer. 250 kg / uur 4907.400.303.5 mm vr 015.1200 bandpers inox EBP1200 3000 kg/uur 101277 015.390.5 30.217.270.250 schrapers vr 015. type 350 43886.2 1000 kg /uur 015.239.3 0.8 vervangrubber WIT vr KIRSCHOMAT 1.254.7 fruitpers 20 l kantelbaar INOX korf+bodem 699 015.250 continu fruitpers 1/2 INOX.10 vervangrubber WIT vr KIRSCHOMAT 30 stuks 11. kantelbaar 1/2 inox 415.212.015.-hydraul.270.2 gistingsfles zonder mand 5 l brede opening 14.300EA pasteurisator VORAN P300 elektrisch 11132 015.270.66 34.38 016.250 457.227.0 vervangrubber ZWART vr STEINOMAT 1.1 015.5B 015.250 ontstener + pureermachine indust.01 ARTNR OMSCHRIJVING 015. horizontaal 26 hl 30855 015.08 trommelzeef 8 mm vr 015.250 457.45 017.20 perszak vr waterdrukpers 20 l 34. opening 26.68 015.300.263.18 membraanpers pneum.89 015. 240v 38.270.025.475 fruitpers 475 l elec.230.600 1318.88 015.81 015.80 015. groen 29mm KK.120.3 gistingsfles zonder mand 20 l norm.45 015.125.8 mandfles 10 l brede opening 24.73. groen 36 stuks 29.600 1318. horizontaal 18 hl 26983 015.55 015.8 mandfles 5 l brede opening 16.74 015.270.8 wijnfles bordeaux 37. horizontaal 12 hl 19062.99 017.415.215.350 continu fruitpers 1/2 INOX.308.brouwland.270.38 016.215 fruitpers 215 l elec.3 fruitpers waterdruk 90 l inox korf + zak 1165 017.500 bandpers inox EBP350 300 kg/uur bandpers inox EBP500 500 kg/uur 15246 31944 015.4 fruitpers gelakt 30 l (type 30) 358.304.271.307. horizontaal 9 hl 015.394.opening 13.34 015.8 fruitpers gelakt 90 l (type 45) 609.2 EURO 149 EURO 1795 85 640.229.+korfwagen membraanpers pneum.270.6 wijnfles bordeaux 75 cl.2 fruitpers gelakt 215 l manueel hydraulisch 3120.26 015.540.7 tomaten/bessenmolen +3 zeven 015.392. horizontaal 35 hl 37268 015.01 21.95 015.250 337.10 vervangrubber ZWART vr STEINOMAT 30 stuks 11.42 015.015 trommelzeef 1.54 015.020.520.1000 fruitwasinstallatie+ fruitmolen RM2. 600 kg / uur 9604.4 kersen/pruimenontpitter STEINEX-COMBI kersenontpitter KERNEX 23.1 ananas-snijder Easy Slicer RVS medium 18.406.95 015.12 membraan voor membraanpers PP12 1698.218.90 perszak Speidel vr waterdrukpers 90 l 62.9 017.450.325 fruitpers 325 l elec.115.0 mandfles 34l normale opening 35. mand 54 l norm.84 015.8 mandfles 54 l normale opening 46.45 appelschiller manueel tafelklem 26. 3 maten 10.1 gistingsfles zonder mand 20l brede opening 30.160 membraan voor waterdrukpers 160 l 356.95 015. TYPE 300 015.74 017.40 membraan voor waterdrukpers 40 l 120.9 membraanpers pneum.530.5 mm vr 015.+korfwagen 015.5-INOX fruitpers waterdruk 40 l volledig INOX 1349 017.271.6 vervangmesje voor fruitschiller electrisch 015.4 gistingsfles zonder mand 10 l norm.7 mandfles 15 l brede opening 31.0 mandfles 10 l normale opening 15.03 015.007.431.405.8 015.306.34 20570 015.93 15488 30855 Brouwland * tel.19 015.500.22 membraanpers pneum.2 015.600 schraper-rotor vr 015.520.2 015.5 fruitpers gelakt 20 l (type 25) 269 015.4 015.272.8 sapcentrifuge FRITEL 3650 89.5 stoomextractor RVS NATURSAFT 10 liter 015.253. opening 38.01 017.0 fruitpers gelakt 325 l manueel hydraulisch 3805.86 015.451. 240v 56.10 vervangrubber vr kersenontpitter 015.3 pasteuriseerapparaat EHA-27 300 ltr/uur 10467.2 fruitpers gelakt 50 l (type 35) 415.086.25 tomaten/bessenmolen ARTUS electrisch 400w zeef 2.84 015.415.088.8 mandfles 20 l normale opening mandfles 25 l normale opening 26.2 gistingsfles znd.0 verwarmingsplaatje 15x15 cm 10w.300EA pasteurisator VORAN P300 + 4-kops vuller 13310 015.257.273.211.38 017.306.-hydraul.1000 pasteurisator VORAN P1000 + 6-kops vuller 26862 015.425.19 017.210.6 015.01 017.330.015 015.16 6.44 015.400 continu fruitpers 1/2 INOX.95 015.500 pasteurisator VORAN P500 gas 015.235.71 015.96 015.7 2.256.+korfwagen 7809.4 017.2000 fruitwasinstallatie+ fruitmolen 2000 kg /uur 11616 015.0 017.8 verwarmingsplaatje 16x34 cm 20w. type 250 19819.431.302.14.310.500 band voor bandpers EBP500 423.2 steenvruchten-ontstener industrieel 8079 015.86 017.95 015.62 015.110.500.230.7 0.7 mandfles 20 l brede opening 35.250.2 2.25 015.320.160.7 fruitpers gelakt 130 l (type 50) 651 015.6 mandfles 5 l normale opening 7.7 015.232.59 * info@brouwland.3 8.+korfwagen 8110 015.05 015.520.217.08 trommelzeef 8 mm vr 015.334.017. 240v 49.237.7 10 st.160 perszak vr waterdrukpers 160 l 72.38 016.03 trommelzeef 3 mm vr 015.520.216.2 015.216.04 trommelzeef 4 mm vr 015.530.391.3 tomaten/bessenmolen ARTUS electrisch 250 w 139 015.105.500.5 fruitpers waterdruk 40 l inox korf + zak 877. 6.8 fruitschiller elektrisch 015.1 015.216.302.306. opening 30.262.307.270.307.545.2 gistingsfles zonder mand 10l brede opening 20.270.306. 52 stuks 33.272.306.5 015.229.21 015.180 perszak Speidel vr waterdrukpers 180 l 89 017.0 gistingsfles zonder mand 25l brede opening geuze/ciderfles 37.1 appelschiller manueel zuignap 25.9 fruitpers 20 l.43 015.307.4 fruitpers gelakt 130 l manueel hydraulisch 2268.2 015.98 015.016.3 gistingsfles zonder mand 15 l normal opening 18.0 afsluitdop vr gistingsfles 5 l 015.272.15 1454.250 290.17 017.7 kersenontpitter met tafelklem 17.600 2105.31 015.3 fruitpers gelakt 265 l (type 65) 1076.250 457.255.05 trommelzeef 5 mm vr 015.5cl.5 cl.1-INOX 015.2 015.4 pasteuriseerketel ECO 100 l / uur pasteuriseerketel elektrisch PA90.95 015. 6kw 1470.530.231.3-INOX fruitpers waterdruk 80 l volledig INOX 1795 017.30 membraanpers pneum.12 015.1-INOX fruitpers waterdruk 160 l volledig INOX fruitpers waterdruk 300 l volledig INOX 3527.430.6 2.5A vervangveertje vr 015.600 trommelzeef 3 mm vr 015.31 015.306.410.9 017.-hydraul.4 bessenmolen gietijzer handmodel 59.com * www.225.270.95 015.393.59 015.69 015.7 fruitpers waterdruk 20 l inox korf + zak 713.431.5C vervangveertje vr 015.300 continu fruitpers 1/2 INOX.365.395.5 appelverdeler inox 10 partjes 8.540.270.270.9 tomaten/bessenmolen manueel ECO 63.010.541.430.6 mandfles 25 l brede opening 39.213.500 pasteurisator VORAN P500 gas + 6-kops vuller 21900 015.94 017.6 kersen/pruimenontpitter STEINOMAT 20 kg/uur 46.600 1318.215.7 017.76 015.545.540.40 perszak vr waterdrukpers 40 l 38.271.325.82 015.228.94 015. groen 50 stuks 47.520.320.20 membraan voor waterdrukpers 20 l 107.271.95 015.227. type 400 51316.9 1318.22 015.08 * fax +32(0)11-34.2 015.1000 pasteurisator VORAN P1000 24321 015.272.271.05 trommelzeef 5 mm vr 015.com 9 8895 0.225.9 mandfles 15 l normale opening 21.3 .1 gistingsfles zonder mand 15l brede opening 27.2 pruimenontpitter STEINEX 13.88 015.305.9 017.45 017.39 017.306.270.31 015.2 gistingsfles zonder mand 25 l norm.5D vervangveertje vr 015.43 015. opening 1.74 017.4 stoomextractor RVS JUMBO 24 l 015.250 457.650 bandpers inox EBP650 1500 kg/uur 57717 015. opening 22.85 015.84 015.-hydraul.3 017.216.215.18 017.303.521.410.01 015.4 gistingsfles zonder mand 34 l norm.9 017.84 015.430.25 015.6 fruitmolen Natursaft RVS handmodel 89 015.

505.600 vat inox vlakbodem +deksel +kraan 600 L 485.4 voet 65x40 cm vr pulpbakken tot 500 l 017.586.27 017. 26mm. olijfgroen 0.780.459. 60 stuks 24.615.666.9 beugelfles 75 cl bruin zndr beugel.2 drankvat kunststof hoekig +deksel +kraan 300 l 248.780.19 017.543.5.752.95 wijnfles bourgogne 75cl.76 017.14.760.462.96 017.26 017.763.82 017.35 017.78 017.0 drankvat kunststof rond +deksel +kraan 15 l 41.545.17 1.59 017. 40 stuks 26.5 rubberen ringen voor beugels 1 kg (+.8 rubberen ringen voor beugels.150 vat inox vlot.06 017.8 aftapkraan wit vr drankvat rond 30-210 l 5.85 017. bruin.645. 24 stuks 18.38 017.3 schroefdop oranje voor ovale vaten 1.1000 vat inox vlot.23 017.9 gistingsfles 5 l recht +oortje 5.41 017.453.3 1.780.99 017.650.04 017.55 vat inox vlot.deksel vlakke bodem 55 l 256.85 017.5.765.5 brouw-/gistingsemmer BREWFERM 30 l.DN18 aftapkraan plastic DN18 vr ovale vaten 60-500 l 8.79 017.5 017.71 017.750.68 017.com 10 487.547.660.78 017.4 beugellamellen 100 stuks 8.1 pulpbak ROND 80 l plastic +2 handvatten 017.82 017.530.5 017.574.79 017.9 sapfles wit 1 ltr TO48 zonder deksel 0. 60 stuks bierfles FRANKONIA 50 cl.533.781.601.1 plastic mand + deksel 34 l plastic mand + deksel 54 l 10.540.6 017.64 017.461.11 017.73.64 017.4 beugel WIT +dichting ZWART 10 stuks 4.759.61 017.87 017.9 drankvat kunststof hoekig +deksel +kraan 500 l 469 017.780.588.88 017.44 017.31 017.3 pulpbak rechthoekig 150 l wit plastic 68.5 vat plastic rond +kraan+waterslot 210 l 97. bruin.18 017.3 017.769.577.19 017.93 017.779.578.65 017.534.99 017.55 vat inox vlakbodem +deksel +kraan 55 l 138. 32 stuks 36.46 017.9 bierfles "VICHY" 33 cl.751. bruin.468.200 vat inox vlot.35 ARTNR OMSCHRIJVING 017.8 drankvat kunststof hoekig +deksel +kraan 100 l 118. 40 stuks 43.44 39 133.2 wijnfles bourgogne 37.2 017.780.6 emmer wit 25 l zonder deksel + giettuit 15. 33 stuks 36.1 plastic mand + deksel 10 l 3.662.0 bierfles FRANKONIA 50 cl.6 017.779.34 017.2 drankvat kunststof rond +deksel +kraan 10 l 35.deksel vlakke bodem 150 l 340.69 017.4 pulpbak ROND 150 l plastic 68.566.6 beugelfles 75 cl WIT zndr beugel.19 017.9 beugelfles 75 cl bruin zndr beugel.87 017.632.740.590.deksel vlakke bodem 600 l 831.76 017.3 beugelfles 33 cl STEINIE bruin 60 stuks 33.4 wijnfles bordeaux 75 cl.54 017.deksel vlakke bodem 800 l 696.524.6 maatbeker gegradueerd wit plastic 1 l 3.89 017.800 vat inox vlakbodem +deksel +kraan 75 l vat inox vlakbodem +deksel +kraan 800 L 151.69 017.deksel konische bodem 1500 l 2719.74 017.8 .630.472.22 017.2 fles aperitief 1 l wit PP31. bruin.8 wijnfles bourgogne 75cl.600 vat inox vlot.brouwland.deksel vlakke bodem 300 l 476.5 geuze/ciderfles 37.83 26.61 017.64 39.2 rubbertje voor brouwemmer 017.82 017.deksel vlakke bodem 110 l 299.ARTNR OMSCHRIJVING 25.22 38.537. 100 stuks 4.200 vat inox vlot.89 017.4 plastic mand + deksel 5 l 2.630.8 pulpbak ROND 230 l plastic pulpbak ROND 350 l plastic 83.45 017.769.572.08 017.84 017.4 drankvat kunststof hoekig +deksel +kraan 200 l 195 017.5 0.2 vat inox 10 l + kraan 017.2.561.72 017. 26mm bierfles "VICHY" 33 cl.08 017.37 017. bruin.19 017.467.3 bierfles BELGE 75 cl.49 017. kurk 33 stuks 22.670.4 bierfles NRW 50 cl.567.464.570.531.538. 75cl.635.8 fles aperitief 1 l wit PP31.603.deksel vlakke bodem 500 l 639.536.deksel vlakke bodem 200 l 357.5 017. bruin.587.764.741. olijfgroen 52 stuks 017.1 beugelfles 50 cl bruin zndr beugel.43 017. 26mm 0. 26mm.779.779. bruin.0 handvat voor gistingsfles 23 l 4.659.500 st) 12.44 017.460.deksel vlakke bodem 400 l 589.780.779.466. 775gr groen 29mm.64 017.500 vat inox vlot.32 017.560.553.5 wijnfles bourgogne 37.04 017.05 voet voor vat inox 5 lt 35.59 * info@brouwland.562.E bolkraan GH inox 1" M / 1" M bolkraan GH inox 1"M / ENO 017.9 beugel WIT +dichting ROOD 100 stuks beugel WIT +dichting ROOD 800 stuks 36.2 fles aperitief 50 cl wit PP31.94 017.585.465.com * www.768.95 017.544.1 beugel MINI wit +rubberen ring 10 stuks 4.548.10 voet voor vat inox 10/15 lt 37.85 017.641. bruin.781.05 0. wit 28 stuks 017.37 017.45 017.81 017.539.667.6 vat inox 50 l + kraan 168.61 1419.31 017.08 017.584.463.5 017.613.800 vat inox vlot.5 cl.62 017. groen wijnfles cider 75 cl groen 560gr 29mm 1.665.100 017.8 fles aperitief 50 cl wit PP31.758.16 46.457.05 017.3 wijnfles bordeaux 75 cl.500 vat inox vlakbodem +deksel +kraan 500 L 488.9 017.664.4 emmer 50 l wit plastic +deksel +handvatten 28.670. bruin.458.Z schroefdop rood met gat vr vat rond 30-210 l schroefdop rood zndr gat vr vat rond 30-210 l 1.5 wijnfles cider 75 cl groen 560gr 29mm 32 stuks 26.776.59 0.7 emmer 35 l wit plastic +deksel +handvatten 23.753.9 wijnfles bordeaux 37.780.5 rubberen ring voor schroefdop 017.68 017.83 0.400b vat inox vlot.52 017.44 017.644.779.663.5 cl.71 017. olijfgroen 33 stuks 30.6 sapfles wit 24 cl MTO38 zonder deksel 0.549.5 017.776.779.636. kurk 0.7 vat inox 5 l + kraan vat inox 15 l + kraan 101.87 017.769.05 017.7 most / beslagschep plastiek 3l 7.100 vat inox vlot.456.5.1 beugelfles 75 cl WIT zndr beugel 1.47 017. bruin.deksel konische bodem 200 l 017.6 beugellamellen 10 stuks 1.5 017.5 plastic mand + deksel 25 l 7.5cl. bruin. groen 29mm KK 0.1 vat plastic rond +kraan+waterslot 30 l 34.2 sapfles wit 24 cl MTO38 zonder deksel 27 stuks bierfles BELGE 75 cl.08 * fax +32(0)11-34.9 vat plastic rond +kraan+waterslot 60 l 41. 24 stuks 20.2 maatbeker gegradueerd wit plastic 3 l 7.470.25 017.2 bierfles STEINIE 33 cl.deksel konische bodem 1000 l 440.5 1.1 vat inox 100 l + kraan 232.780.781. 775gr groen 29mm 1.579.546.4 rubberen ring aftapkraan vaten 30-210 L 1.19 017.7 maatbeker gegradueerd wit plastic 5 l 8.2 rubberen ringen voor beugels.95 017.53 017. groen 33 stuks 31.3 emmer wit 30 l met deksel 017. gegradueerd 12.779.589.610.8 vat inox 30 l + kraan 158 017.759.91 017. 10 stuks 1.82 017.300 vat inox vlot.761.779.0 drankvat kunststof hoekig +deksel +kraan 60 l 82.65 51.452.1 emmer wit 14 l zonder deksel + giettuit 9.643.08 017.92 017.100 vat inox vlakbodem +deksel +kraan 110 L 177. 26mm 0.77 017.54 017.4 wijnfles fluit (schlegel) 75 cl.455.4 sapfles wit 1 ltr TO48 zonder deksel.1 017.779.93 137. 26mm 33 stuks 28.150 vat inox vlakbodem +deksel +kraan 150 L 206.35 vat inox vlakbodem +deksel +kraan 35 l 111.83 017.469.756.74 49.526. 52 stuks 28.0 beugel WIT +dichting ZWART 800 stuks 240.1500 vat inox vlot.0 deksel voor pulpbak 350 / 500 l 017.3 017.38 Brouwland * tel.91 017.5 017.454.1 017.4 017.62 15.767.94 017.0 bierfles BELGE 75 cl.03 017.631.6 fles aperitief 75 cl wit PP31.74 017.4 vat inox 75 l + kraan 186.25 115.779.575.54 8.571. 26mm.3 wijnfles fluit (schlegel) 75 cl.634.541.535.18 017.780.98 49.400 vat inox vlakbodem +deksel +kraan 400 L 458.5 beugelfles 50 cl bruin zndr beugel 0. +32(0)11-40.54 579.7 bierfles NRW 50 cl.2 beugel WIT +dichting ZWART 100 stuks 36.9 beugel MINI wit +rubberen ring 100 stuks 31.deksel vlakke bodem 1000 l 716.5 017.779.542.5 bierfles BELGE 75 cl.7 beugelfles 33 cl STEINIE bruin 0.1 aftapkraan oranje voor ovale vaten 5.5 cl.97 017.7 wijnfles champ.554.9 plastic mand + deksel 15 l 4.15 017.656.1000 vat inox vlot.DN8 aftapkraan plastic DN8 vr ovale vaten 10-30 l 017. groen 0.7 wijnfles champ.6 017.768.5 bierfles STEINIE 33 cl.5 1.0 wijnfles bordeaux 75 cl.781. 33 stuks 36.3 beugel WIT +dichting ROOD 10 stuks 4.6 pulpbak ROND 500 l plastic 163. olijfgroen 1.200 vat inox vlakbodem +deksel +kraan 200 L 231. wit 0.M 017. 46 stuks 22. groen 0.9 beugelfles 20cl WIT zndr beugel 1. COMBI 1.41 017.473.0 fles aperitief 75 cl wit PP31.7 plastic mand + deksel 20 l 9.529.605.1 017.300 vat inox vlakbodem +deksel +kraan 300 L 331.19 017.1000 vat inox vlakbodem +deksel +kraan 1000 L 614.42 017.80 017. 26mm 0. 75cl.550.0 EURO EURO 8.deksel konische bodem 100 l vat inox vlot.91 017.64 240.3 pulpbak ROND 500 l PALLET plastic 149 017.99 017. 32 stuks 32.1 017.52 017. bruin.780.7 vat plastic rond +kraan+waterslot 120 l 74.64 017. 26mm.527.7 017.72 017.640. 26mm 0.2.

787.120 SPEIDEL hefboom vr vlottend deksel 1200 mm 235.783.813.800.813.5 m2 B1 444.46 15.783.530 SPEIDEL vat conische bodem 530 liter 856.910 017.787.816.6 017.820.32 standaard inox diam.25 017.806.25 SPEIDEL vlinderklepkraan NW25 151.802.819.525 SPEIDEL gistingstank FD 525 liter 1073.819.812.50 SPEIDEL drukcompensatieventiel NW50 017.820.787.3000 gistingstank ISOL/KOEL inox konisch 3000 l 14610.38 017.20 UNI-tank (ZKG) 20 Hl 19239 017.86 017.813.787.55 017.834.com 11 .786.784. 65.17 017. 80 cm 163.52 017.822.810.04 017.20-3 UNI-tank (ZKG) 20 Hl 3 bar 26862 017.465 anti-stofdeksel RVS voor vaten diam.820.525 SPEIDEL gistingstank FS-MO 525 liter 1399.08 * fax +32(0)11-34.140 standaard inox diam.787.806.140 SPEIDEL vlottend deksel compleet 1400 mm 596.525K SPEIDEL gistingstank FD 525 ltr + koelmantel 1559.92 standaard inox diam.94 017.825.28 1125.787.816.400 vat inox vlot.818.790.30 SPEIDEL kellerfee 3 bar 017.02 frame voor 1 duotank 500 l geisoleerd inliner voor biertank 2.14 0 1292.0cm 48.811.500 vat inox vlot.4040 SPEIDEL vlinderklepkraan NW40/40 151.100 SPEIDEL vat conische bodem 910 liter SPEIDEL vlottend deksel compleet 1000 mm 1231.65 standaard inox diam.98 017.813.49 017.45 017.826.10 inliner voor biertank 10 hl 22.62 017.5cm 21.40 speidel lasdraadstuk NW40 58.625 017.405 anti-stofdeksel RVS voor vaten diam. 120cm standaard inox diam.51 standaard inox diam.87 76.787.1000 017.814. 54 cm 138.8 m2 B1 speidel koelmantel 1.832.72 56.330K SPEIDEL gistingstank FD 330 ltr + koelmantel 1574. 32.05 inliner voor biertank 5 hl 18.811.99 017.813.97 017.38 4312.783.802. 40.13 017.4232 SPEIDEL gistingstank FD 625 liter SPEIDEL mangat ovaal 420x320mm 1136.32 speidel lasdraadstuk NW32 58.10-3 UNI-tank (ZKG) 10 Hl 3 bar 24442 017.830.8 017.781.5 hl 394.10 speidel staalnamekraan NW10 017.802.804.55 SPEIDEL vlottend deksel compleet 550 mm 137.787. 65 cm 148.95 vat inox vlot.09 1009.600 gistingstank inox konische bodem 600 l 1531.78 358.810.3300 SPEIDEL vat conische bodem 3300 liter 2901.30 gistingstank RVS cilindro-conisch 30 l 397.43 017.19 290.04 017.810.48 126.803.72 017.787.34 43.811.deksel konische bodem 2000 l 017.5 cm 52.811.61 017.1000 gistingstank RVS cilindro-conisch 100 l gistingstank RVS cilindro-conisch 1000 l 017.50 017.03 017.49 017.22 017.23 017.62 017.813.68 017.51 239.4 017.63 017.1100 SPEIDEL gistingstank RA-MO 1100 liter 4008.62 017.300 SPEIDEL vat conische bodem type FO2 300 liter 515.74 017.832.2000 SPEIDEL niveau-indicator met meetlat tot 2000 l 264.50 speidel lasdraadstuk NW50 100.07 1190.10 UNI-tank (ZKG) 10 Hl 17061 017.805. 54.826.4 017.93 017.08 017.783.40m 50 lt/min 4bar 108.12 speidel lasmof 1/2" binnendraad 017.813.540 anti-stofdeksel RVS voor vaten diam.2000 vat inox vlot.62 standaard inox diam.82 SPEIDEL vlottend deksel compleet 820 mm 229.787.1250 SPEIDEL gistingstank FS-MO 1250 liter 2417.5 bar 017.51 017.836.1400 SPEIDEL gistingstank FS-MO 1400 liter 2699 017.3 6201.813.10 speidel lasdraadstuk NW10 017.100 SPEIDEL hefboom vr vlottend deksel 1000 mm 225.11C2 speidel koelmantel 1.27 017.787.823.810.0cm 33.9 ARTNR OMSCHRIJVING 017.2000 gistingstank inox konische bodem 1500 l gistingstank inox konische bodem 2000 l 3047.5000 gistingstank ISOL/KOEL inox konisch 5000 l 19709.41 3718.829.825.2 SPEIDEL waterslot acryl GEBOGEN 017.5cm 24.08B1 017.99 017.51 017.2 24.08 017.120 SPEIDEL vlottend deksel compleet 1200 mm 521.300 vat inox vlot.1100 SPEIDEL vat conische bodem 1100 liter 1410.816.813.15 017.750 SPEIDEL gistingstank FS-MO 750 liter 1513.810.69 017.41 38.240 SPEIDEL gistingstank FD 240 liter 017.23 686.27 017.6200 SPEIDEL gistingstank FS-MO 6200 liter 6517.813.72 standaard inox diam.828.812.530 SPEIDEL vat conische bodem type FO2 530 liter 859 017.600 gistingstank RVS cilindro-conisch 600 l 3089.836.760 anti-stofdeksel RVS voor vaten diam.813.802.82 017.1400 SPEIDEL gistingstank RS-MO 1400 liter 017.806.822.100 017.4000 SPEIDEL gistingstank FS-MO 4000 liter 4315.813.2500 SPEIDEL gistingstank FS-MO 2500 liter 3337.805.827.783.816.deksel konische bodem 3000 l 4231.86 24.deksel konische bodem 300 l 017.804.3000 017.62 017.790.815.79 017.99 3461.93 017.787.1100 SPEIDEL gistingstank RS-MO 1100 liter 017.63 SPEIDEL vlottend deksel compleet 630 mm 160.54 standaard inox diam. 46.01 1251.0 m2 B1/B2 625.06 017.820.810.05 017.813.50 gistingstank RVS cilindro-conisch 50 l 495 017.815.950 SPEIDEL gistingstank RS-MO 950 liter 3656.28 630.5100 SPEIDEL gistingstank FS-MO 5100 liter 4998.1 m2 C2/C6 602.77 203.820.3200 SPEIDEL gistingstank FS-MO 3200 liter 4043.58 017.14.40 SPEIDEL CIP-leiding gelast NW40 + CIP-bol 017.240K SPEIDEL gistingstank FD 240 ltr + koelmantel 017.1000 SPEIDEL gistingstank FS-MO 1000 liter 1885.01 017.SPR3 sproeibol rotatief G-3/4"VR 1.803.36 standaard inox diam.58 017. 51 cm 89.787.07 510.50 SPEIDEL vlinderklepkraan NW50 156.1000 gistingstank inox konische bodem 1000 l 1971.81 017.811.802.5000 SPEIDEL niveau-indicator met meetlat tot 5000 l 264.1 SPEIDEL waterslot acryl RECHT 017.72 017.790.18 017.819.85 017.833.820.2200 SPEIDEL vat conische bodem 2200 liter 2236.300 SPEIDEL vat conische bodem 300 liter 510.21 017.71 017.41 standaard inox diam.33 4130 Brouwland * tel.51 017.64 786.02 456.1000 SPEIDEL niveau-indicator met meetlat tot 1000 l 204.820.07 017.816.815.300 gistingstank RVS cilindro-conisch 300 l 1210 017.0 SPEIDEL roerwerk NW50 SPEIDEL vultrechter 1638.650 anti-stofdeksel RVS voor vaten diam.819.625 SPEIDEL gistingstank FS-MO 625 liter 1449.300 SPEIDEL druktank 300 liter. 72 cm 114.28 017.828.82 017.99 017.7 017.450 017.58 017.2000 SPEIDEL gistingstank FS-MO 2000 liter 3162.14 017.D thermometer gistingstank digitaal 237.94 017.100 standaard inox diam.86 017.1500 017.46 standaard inox diam.com * www.29 017.200 gistingstank RVS cilindro-conisch 200 l 654.833.815.08 017. 76.400 gistingstank inox konische bodem 400 l 1413.18 017.140 SPEIDEL hefboom vr vlottend deksel 1400 mm 017.77 017.5000 gistingstank inox konische bodem 5000 l 5674.09 017.500 druktank inox 500 l verrijdbaar 9438 017. 40.822.790.783.5 cm 67.814.05B1 speidel koelmantel 0.786.200 druktank inox 200 l verrijdbaar 3273.25 8591 8712 2378.5 cm 57.812. 76 cm standaard inox diam.100 SPEIDEL gistingstank FD 100 liter 538.800.brouwland.59 * info@brouwland.16 017.1500 speidel koelplaat 1000 x 375 mm speidel koelplaat 1500 x 375 mm 317.44 EURO 267.58 017.811.57 017.784.826.750 speidel koelplaat 750 x 375 mm 301.320 SPEIDEL gistingstank FS-MO 3000 liter SPEIDEL gistingstank FS-MO 320 liter 4045.86 017.500 speidel koelplaat 500 x 375 mm 280.835.5040 SPEIDEL vlinderklepkraan NW50/40 017.20A1 speidel koelmantel 2.320 SPEIDEL transporttank SD-T 320 liter 017.40 standaard inox diam.25 speidel lasdraadstuk NW25 48. 46.821.19 017.deksel konische bodem 400 l 987.125 speidel thermometer 125mm +buis NW10 017.73 017. +32(0)11-40.ARTNR OMSCHRIJVING 3246.500 gistingstank inox konische bodem 500 l 1452 017.75 017.220 SPEIDEL vat conische bodem 220 liter 453.781.781.3000 EURO 558.814.0 m2 B1/B2 401. 100cm 147.66 017.819.120 017.19 017.787.783.781.3000 gistingstank inox konische bodem 3000 l 4208.69 017.06 017.330 SPEIDEL gistingstank FD 330 liter 017.781.787.16 017.0cm 65.810.73.54 017.80 standaard inox diam.783.09 017.819.675 SPEIDEL vat conische bodem 675 liter 919.824.10B1 speidel koelmantel 1.40 SPEIDEL gistvang NW40 017.46 017.0 m2 A1/A2 444.802.787. 3 bar SPEIDEL gistingstank AS-MO 650 liter 017.85 017.500 duotank 500 l geisoleerd 5217.810.17 017. 140cm 169. 92 cm 156.813.3200 SPEIDEL druktank 3200 l 1400mm 1.27 017.deksel konische bodem 500 l 1075.76 017.75 017.822. 3 bar 017.53 017.71 017.85 017.950 SPEIDEL gistingstank RA-MO 950 liter 3901.101 frame voor 1 duotank 1000 l geisoleerd 506.5 156.52 017.800.817.2 44.25 017.1600 SPEIDEL vat conische bodem 1600 liter 1799.831.1000 duotank 1000 l geisoleerd 6116.810.800.525 SPEIDEL transporttank SD-T 525 liter 017.10A1 speidel koelmantel 0.4 017. 62 cm 92.790.5 cm 59. 36.650 SPEIDEL druktank 450 liter.802.19 017. 41 cm 74.820.06 821.832.

2 017.3HB 018.055.320HB afvultoestel inox+pomp+niv.630HW afvultoestel inox+pomp+niv.2 018.836.23 018.965.5 fles glas + kraan 5 l fles druiventros 250 ml + schroefdop 35.94 140.035.+20filt.5 lepel plastic 80 cm roerspaan RVS 92 cm 3.4 018.35 018.038.+20filt.044.4 fles glas + kraan 2 l 31.4 clip voor automatische hevel JUMBO 4.58 018.3 sierfles OPERA 500 ml wit 1.4HB afvultoestel inox 4 bekken hoog model bier 1510 34.320HW afvultoestel inox+pomp+niv.2LB afvultoestel inox 2 bekken laag model bier 872 018.15 2.+tegenmoer vr pulpbak.4 kar INOX voor electropompen 018.035.24 018.09 165.02 017.0 hevelclip 1.16 44.038.95 018.4LO afvultoestel inox 4 bekken laag model olie 1358 017.17 018.038.034.12 018.962.13 slang aquafit rood 13x20mm per meter 10.620HO afvultoestel inox+pomp+niv.017.37 017.037.45 018.14.058.cont+30filt.053.6HO afvultoestel inox+pomp+niv.3 bek wijn 3237 017.881.3HO afvultoestel inox+pomp+niv.89 375 018.077.16 018.36 6.8 pvc-slang 12x16 mm per meter 1.cont+30filt.836.5 l 52.x 275.037.969.3 bek bier 3394 017.cont+30filt.52 018.95 425.19 018.968.051.94 017.7 zak transp.050.59 * info@brouwland.041.12 680.cont+20filt.035.7m slang 15.25 018.058.035.080.5 kraantje kunststof UF klassiek 1.cont.3 fles druiventros 500 ml + glazen stop 3. 6 bekken wijn 2895 017.cont+30filt.5m slang 9/13mm 12.4 BAG in BOX bruin KOMPLEET 3 l 3.967.038.8 ton decoratief eik met bok en kraan 1.059.45 018.JUN 018.1 zak transp. 3 bekken bier afvultoestel inox+pomp+niv.3HB 018.043.7 017. +32(0)11-40.99 018.620HB afvultoestel inox+pomp+niv.73 018. 3 bekken olie 2349 2349 017. 6 bek wijn 4417 017.contr.910 EURO 3388 3.035.630HB afvultoestel inox+pomp+niv.310HW afvultoest inox+pomp+niv.989.NEO Centrifugaalpomp INOX 3/4" + BYPASS +handvat 018.961.955.3LO afvultoestel inox 3 bekken laag model olie 1119 018.037.038.7 29.004.9 2.cont+30filt.987.9 hevel met aanzuigpomp + kraan 7.66 017.97 018. 3 bek wijn 2834.045.035.047. 3 bekken wijn 2191.9 zak ALU voor BAG in BOX 10 l wijn 2.057.3 afvulpijpje vr kraan 018.10 slang aquafit rood 10x17mm per meter 6.038.2LO afvultoestel inox 2 bekken laag model olie 872 018.61 018.874.3 pvc-slang nylonversterkt 19x25 mm per meter ENOLMATIC vacuum bottelapparaat 5.884.035.2 tegendrukvuller inox 2 afvulkoppen 018.brouwland.com * www.11 018.038.4 018.38 018.63 018.3LB afvultoestel inox 3 bekken laag model bier 1119 018.7 pvc-slang nylonversterkt 10x15 mm per meter tegendrukvuller inox 6 afvulkoppen 10530 018. 6 bek wijn 3971 017.7 sierfles DAMA QUADRA 200 ml wit 1.19 slang aquafit rood 19x27mm per meter 17.78 018.005.320HO afvultoestel inox+pomp+niv.916.x 260.971.038.031.065.30 pvc-slang spiraalversterkt 30mm per meter 6.310HO afvultoest inox+pomp+niv.4LB afvultoestel inox 4 bekken laag model bier 1358 017.6 korffilter inox 3/4" 018.96 109.5 vleugelradpomp ECO 40mm RVS +kar +bypass 804.5 ton eik frans 55 l 397.73.8 tegendrukvuller inox 8 afvulkoppen 13070 018.035.1 clip voor automatische hevel + MINI 4.contr.016.042.8 018.904.970.71 4.060.EURO ARTNR OMSCHRIJVING SPEIDEL vat conische bodem type FO2 675 liter 920 018. 3 bek bier afvultoestel inox+pomp+niv.3 lepel hout 70 cm 6.cont+10filt.035.2 ton eik frans 225 l 995 018.88 017.014.630HO afvultoestel inox+pomp+niv.3HW afvultoestel inox+pomp+niv.per meter verbindingsstuk universeel 4-18 mm 5.956.6 zak transp.49 018.6HO afvultoestel inox 6 bekken hoog model olie 2069 018.11 017.85 017.36 107.061.921.cont+20filt.49 2. 6 bek bier 4285 017.058.4HW afvultoestel inox 4 bekken hoog model wijn 1278 017.4 ton eik amerikaans 225l 579 018.92 1067.868.035.8 vloeistofteller kunststof.52 017.076.954.82 018.45 018.890.3 ENOLMATIC mignon kit 147.73 018.48 018.037.985.6HB afvultoestel inox+pomp+niv.+20filt.0 pvc-slang nylonversterkt 16x22 mm per meter 3.062.066. 6 bekken olie 3206 017.2 pvc-slang 9x13 mm per meter 1.882.5 sierfles DAMA ROND 200 ml wit 1.4 afvulkop inox voor bier voor 018.058.3 bek olie 3394 018. voor BAG in BOX 3 l sap 1.2 018.17 018.72 018.15 017.2 afvulkop nokvol vr 018.cont.75 017.966.001.035.054. voor BAG in BOX 10 l sap 2.039. 6 bek olie 4285 017.035.037.4 afvultoestel inox vacuum 4 bek 018.02 1566.038.035.078.com 12 .870.SEN Centrifugaalpomp INOX 1"1/2 + bypass 018.5 FIZZ-X mostroerder voor boormachine 018.cont+30filt.021.4 automatische hevel MINI +1.3HO afvultoestel inox 3 bekken hoog model bier afvultoestel inox 3 bekken hoog model olie 1288 1288 018.1 ton decoratief eik met bok en kraan 3 l ton decoratief eik met bok en kraan 10 l 59.3 018.038.5 tafelhouder voor vullen bag-in-box 43.0 afvulkop inox vr olie vr 018.038.52 8.96 017.2 BAG in BOX "druif" KOMPLEET 10 l 6.879.033.8 017.003. analoog 018.1 ENOLMATIC overhevelaccessoire 7502 018.contr.cont+20filt.48 018.035.977.11 018.2T afvultoestel inox vacuum 2 bek mignon tafelmodel 2174.4 BAG in BOX "appel" KOMPLEET 10 l 5.64 018.910.871.4LW afvultoestel inox 4 bekken laag model wijn 1149.6 ARTNR OMSCHRIJVING 017.070.3LW afvultoestel inox 3 bekken laag model wijn 962 018. 3 bek olie 3790 3790 017.37 018.MAS Centrifugaalpomp INOX 1"1/4 + BYPASS +handvat Centrifugaalpomp INOX 2" + bypass 018.9 aftapkraan PVC met tegenmoer 3.068.31 018.9 zak ALU voor BAG in BOX 3 l wijn 1.1 afvulpijpje "BOTTLE FILLER" transparant/zwart FT 018.9 ton eik frans 90l 525.069.8 ton eik frans 20 l met bok en kraan 209 018.056.0 ton eik voor BAG in BOX 5 L 179 017.064. 3 bek wijn 3633 017.030.09 018.6 pvc-slang 14x18 mm per meter 2.034.4 017.041.45 018.24 018.6 ton eik frans 112 l 549 018.51 217.61 018.4 hevel uitschuifbaar + kraantje "little" 8.888.43 018.675 017.902.62 017.988.8 BAG in BOX bruin KOMPLEET 10 l 5.95 018.7 afvulpijpje "WINE FILLER" transparant/zwart FT afvulpistool automatisch FIW 4.054.78 018.054.023.7 ton eik frans 30 l met bok en kraan 248.035.x afvulkop inox voor wijn/sap vr 018.9 BAG in BOX bruin KOMPLEET 5 l 4.contr.11 018.1 kraantje "little" 1.40 pvc-slang spiraalversterkt 40mm per meter 7.9 roerspaan plastic 40 cm 2. 3 bek bier 2992 017.869.V 018. 6 bek bier 4730 017.20 pvc-slang spiraalversterkt 20mm per meter 4.931.035.035. 6 bek olie 4730 017.035.074.95 018.cont+10filt.034.25 pvc-slang spiraalversterkt 25mm per meter 5.35 43.5 BAG in BOX wit KOMPLEET 5 l BAG in BOX "appel" KOMPLEET 5 l 4.053.860.08 * fax +32(0)11-34.310HB afvultoest inox+pomp+niv. 3 bek olie 2992 017.1 kar voor electropompen 018. voor BAG in BOX 5 l sap 1.080.95 10.022.31 017.039.034.85 017.7 017.0 sierbokaal CHAGALI 200 ml wit 1.9 ENOLMATIC jar kit tegendrukvuller inox 4 afvulkoppen 8955 018.079.61 018.019.4 018.862.5 automatische hevel met antidroesem + 1.620HW afvultoestel inox+pomp+niv.957.6 automatische hevel JUMBO +2m slang 12/16mm 21.5 kraan plast.2 018.3 verbindingsstuk universeel 12-16 mm 1.080.330HO afvultoestel inox+pomp+niv.8 ton eik voor BAG in BOX 10 L 209.85 018. 6 bekken bier 3206 017.035.080.330HB 018.2 hevelpijp INOX 75cm/9mm met antidroesem 13.8 afvultoestel hobby 3 bekken 59.8 zak ALU voor BAG in BOX 5 l wijn 1.0 pvc-slang nylonversterkt 25x34 mm per meter 7.cont.2 Slang Silicone 9x13mm .4 pvc-slang 7x10 mm per meter 0.063.contr.038.9 sierfles DAMA OVAAL 200 ml wit 1.3HW afvultoestel inox 3 bekken hoog model wijn 1131 018.8 018.889.2LW afvultoestel inox 2 bekken laag model wijn 767.65 018.61 018.5 017.037.8 BAG in BOX wit KOMPLEET 3 l 3.98 018.cont+10filt.6HW afvultoestel inox 6 bekken hoog model wijn 1755 017.6HW afvultoestel inox+pomp+niv.6 hevel colley-pomp 5.035.951.035.032.038.1 lepel RVS 60 cm 8.47 018.95 018.067.915.76 018.55 018.986.5 018.19 018.330HW afvultoestel inox+pomp+niv.1 sierfles onda alta 200 ml 2.8 018.6 018.880. 1" 13.contr.6HB afvultoestel inox 6 bekken hoog model bier 2069 017.8 hevel aanblaasbaar + kraan 5.038.22 Brouwland * tel.038.95 018.035 279.4HO afvultoestel inox 4 bekken hoog model olie 1510 SPEIDEL vat conische bodem type FO2 910 liter 1235 018.

32-7 vlinderklepkraan DIN-32 draad / DIN-32 kegel 83.21 018.083.14.51 kijkglas DIN-50 draad x DIN-50 draad 254.089.44 dichtingsset voor bolkraan 3-delig 018.34 slangtuit inox 3/4" M / 20mm 5.12 slangtuit inox 1/2" M / 13mm 3.R60 vleugelrad rubber vr MAJOR-60 214.73.3 8.262.210.88 018.138.231.65 dichting EPDM vr DIN 65 koppeling 018.136.15 018.32 slangtuit 34 mm DIN 32 draad 28.089.12 zeskantmoer RVS 1/2" 6.52 018.99 7.27 1.44 018.151.231.911 slangklem nylon 9-11 mm 1.106.089.12 bolkraan inox 1/2" V/V recht 18.22mm / L.2 018.71 018.44 018.130.253.253.ARTNR OMSCHRIJVING 018.130.3250 klemband RVS mikalor 32x50 mm 3.45 018.S60 vleugelrad silicone vr MAJOR-60 302.130.212.130.231.135.219. 2-snelh.MAJ vleugelradpomp INOX MAJOR 60mm RVS 700 tpm 018.261.72 018.91 64.35 018.4 5 .1316 slangklem nylon 13-16 mm 1.089.25mm / L.54 018.49 018.RT40 vleugelrad rubber met as vr pomp T40 018.084.2 aftapkraan 6.136.261.40 wartelmoer DIN 40 9.1222 klemband RVS mikalor 12x22 mm 2.82 018.252.081.250.64 018.52 018.74 018.44 018.1012 018.34 018.1MF bolkraan 2 delig inox 1" MF 36.19 018.8 018.12 bolkraantje inox draaibaar 1/2" 18.130.135.34 8.MICRA 419.130.12 draadstuk INOX + tegenmoer "weldless" 1/2" 21.25-3 vlinderklepkraan DIN25 draad / DIN25 kegel 75.210.49 3.27 018.44 xxxbolkraan INOX gebogen 1" + moer + dichting 534.32 018.16 aanzuigkorffilter kunststof 16 mm 2.145.5 essenhout diam.MAJ Vleugelradpompgroep INOX MAJOR-60.12 018.116.07 018.N20 vleugelrad neoprene vr MICRA/MINI 42.40-3 vlinderklepkraan DN40 gas 1"M/1"M 93.01 018.NBR30 vleugelrad NITRIL vr MIDEX 72.229.135.130. +32(0)11-40.1 018.261.1 018.229.249.38 NBR-slang vr voeding 38/52mm / meter 018.135.2544 018.3639 klemband RVS HD 36-39 mm 11.210.083.25 electropomp NOVAX 25mm 208 018.40 slangtuit 40 mm DIN 40 draad 30.08 018.E40 vleugelrad EPDM vr MINOR-40 127.69 2433.R41 vleugelrad rubber vr 018.17 018.107.25-4 vlinderklepkraan DN25 gas 1" F / DIN25 F 85.263.147.133.130.40-4 vlinderklepkraan DN40 gas 1"M/DIN40draad 112.40 dichting EPDM vr DIN 40 koppeling 0.092.2 018.32-1 018.5 essenhout diam.71 142. 70mm 7.31 018.MAJ 018.147.25 slangtuit 28 mm x DIN 25 kegel 26.100.211.12 zeskantmoer RVS 4/4" bolkraan INOX gebogen 1/2" vr houten vaten 9.252.28 018.252.108.10 WINE THIEF pipet+maatglas in 1 dichting EPDM vr DIN 10 koppeling 8.25-1 vlinderklepkraan DN25 gas 1"M/DIN25-draad 85.89 018.101. set van 2 21.72 018.145.R40 vleugelrad NITRIL vr MINOR vleugelrad rubber vr MINOR-40 127.5 018.130.44 11.26 018.com * www.210.136.34 zeskantmoer RVS 3/4" 7.2525 kijkglas DIN-25 draad x DIN-25 kegel 88.37 018.56 78.089.108.21 119.130.210.58 31.108.253.5 nieuw model 127.15 018.brouwland.26 018.74 018.59 * info@brouwland.14 50.96 018.44 slangtuit inox 1" M / 26mm 7.145.82 018.52 vleugelrad silicone vr MINOR-40 192.95 018.11 018.84 018.5 essenhout diam.108.02 018.100100 dichting EPDM vr flens 100 x 100 mm 6.084.081.32 wartelmoer DIN 25 wartelmoer DIN 32 018.MID ARTNR OMSCHRIJVING 2718.130.084.71 EURO EURO 1573 018.34 bolkraan 3-delig inox 3/4" V/V recht 51.18mm / L.34 018.210.2 aftapkraan 4 essenhout diam.43 018.3235 klemband RVS HD 32-35 mm 10.88 018.108.219.MIC vleugelradpomp INOX MICRA 3/4 RVS 1400 tpm 018.01 018.32 slangtuit 34 mm x DIN 32 kegel 31.R42 vleugelrad rubber vr 018.250.23 018.40112 slangtuiten nylon 40mm x 1"1/2.94 018.MIN externe bypass voor 018.44 draadstuk INOX + tegenmoer "weldless" 1" 27.midex 342.E30 vleugelrad EPDM vr MIDEX 72.1214 slangklem nylon 12-14 mm 1.4447 klemband RVS HD 44-47 mm 11.084.17 018.105.E60 vleugelrad EPDM vr MAJOR-60 202 018.210.1434 slangtuit recht RVS 14mm x 3/4" VR 14.46 018.089.37 018.04 018.40-5 vlinderklepkraan DN40 flens 100 / KLEM-40 140.MIC externe bypass voor 018.32-3 vlinderklepkraan DN32 gas 1"M / 1"M 119.260.212.34 bolkraan INOX gebogen 3/4" + moer + dichting 104.25 haaksleutel DIN 25-65 NBR-slang vr voeding 25/39mm / meter 79.211.82 018.229.125.27 018.089. 8mm/L.117.083.55 018. + kar 018.major externe bypass voor 018.089.40 slangtuit 40 mm x DIN 40 kegel 31.68 018.16 018.45 018.2 018.6 aanzuigkorffilter kunststof 50 mm aftapkraan 2 buxushout diam.089.40-2 vlinderklepkraan DN40 gas 6/4"F/KLEM-40 107.083.E20 vleugelrad EPDM vr MICRA/MINI 42.083.32-6 vlinderklepkraan DN32 DIN32 F/ DIN32 M 116. + kar 018.1234 slangtuit recht NYLON 12mm x 3/4" VR 018.N40 vleugelrad neoprene vr MINOR-40 127.36 018.35 NBR-slang vr voeding 35/48mm / meter 43. 10mm/L.32 018.08 * fax +32(0)11-34.96 018.40 kijkglas DIN-40 draad x DIN-40 kegel 233.24cm 4.124.85 018.106.pyrex vat 2359 018.89 018.2554 slangtuit recht RVS 25mm x 1" VR slangtuit recht RVS 25mm x 5/4" VR.25 electropomp voor OLIE NOVAX 25mm 218.27 018.S80 vleugelrad silicone vr MAXI-80 503.48 vleugelradpomp INOX MIDEX 1"1/4 RVS 1400 tpm 847 018.212.253.21 018.130.25-2 vlinderklepkraan DN25 gas 3/4"M/DIN25 F 79.24mm / L.20 electropomp NOVAX 20mm 125.20 dichting EPDM vr DIN 20 koppeling 0.251.130. 14mm 72 018.090.53 018.5 proefpipet plastic wit + oor 50 cm 5. 85mm 3.04 018.122.05 018.5 oud model 127.2540 klemband RVS mikalor 25x40 mm 3.7 pomp NOVAX voor boormachine.1720 slangklem nylon 17-20 mm 1.1 centrifugaalpomp magneetgekoppeld NDP35/3 275 018.66 018.12 bolkraan INOX gebogen 1/2" + moer + dichting 75.4040 kijkglas DIN-40 draad x DIN-40 kegel 110.17 018.130.261.21 018.143.32 dichting EPDM vr DIN 32 koppeling 0.95 018.089.95 018. 113mm 2.1 bolkraan inox 1" V/V recht 32.074.145.8 aftapkraan 7.40-6 vlinderklepkraan DN40 DIN40 F/ DIN40 M 130.146.089.138.57 018.SPNEOS pomp GR ADPE SP.146.79 018.89 018.87 266.25 aanzuigkorffilter kunststof 25 mm 2.149.04 018.73 018.18cm 2. 12mm/L.251.22 018.130.260.48 018.7 ENOLMASTER 4 RVS kop vulmachine .1518 slangklem nylon 15-18 mm 1.55 018.089.31 018.40-7 018.16 018.50 018.85 108.32-4 vlinderklepkraan DN32gas 1"M/DIN32draad 143.25 dichting EPDM vr DIN 25 koppeling 0.34 draadstuk INOX + tegenmoer "weldless" 3/4" 24.137.1 018. NEOS 3/4" explosievrij 1575.1822 slangklem nylon 18-21 mm 1.252.30 electropomp NOVAX 30mm 295 018.253.212.84 018.50-6 vlinderklepkraan DIN-40 draad / DIN-40 kegel vlinderklepkraan DN50 DIN50 F/ DIN50 M 91.44 018.253.22cm 3.25cm 8.074.85 1.130.147.34 bolkraan inox 3/4" V/V recht 23.com 13 0.25114 slangtuiten nylon 25mm x 1"1/4.1113 slangklem nylon 10-12 mm slangklem nylon 11-13 mm 1.S40 5.30 aanzuigkorffilter kunststof 30 mm 4.39 018.79 018.106. 2-snelh.15 dichting EPDM vr DIN 15 koppeling 0.99 3044.093.MIN Vleugelradpompgroep INOX MINOR-40.12 bolkraan 3-delig inox 1/2" V/V recht 40.36 018.27 127.6 mostpomp inox PH6 +bypass +kar 380v mostpomp inox PH30 +inverter 220v 2079.089.N30 vleugelrad neoprene vr MIDEX 72.43 018.27 018.58 018.34 dichtingsset voor bolkraan 3-delig 018.87 018.57 018.089.145.20 aanzuigkorffilter kunststof 20 mm 2.31 018.44 bolkraan 3-delig inox 4/4" V/V recht 60.3232 kijkglas DIN-32 draad x DIN-32 kegel 100.07 118.84 018.130.62 018.211.083.1 018.253.6 018.138.145.12 dichtingsset voor bolkraan 3-delig 018.126.27 018.251.4 aftapkraan 3 essenhout diam.22 Brouwland * tel.25 018.5 aftapkraan 8.137.69 018.25 slangtuit 28 mm DIN 25 draad 27.67 018.34 018.32-2 vlinderklepkraan DN32 gas 1"F / DIN25 M vlinderklepkraan DN32 gas 1"F / 1"F 119.130.40 aanzuigkorffilter kunststof 40 mm 6. set van 2 24.0816 klemband RVS mikalor 8x16 mm 2.57 018.07 018.50 wartelmoer DIN 50 15.5255 klemband RVS HD 52-55 mm 13.19 018.13 018.2544 slangtuit gebogen RVS 25mm x 1" VR 45.11 018.089.81 018.115.MID externe bypass voor 018. set van 2 15.210.8 018.250.108.089.146.3 aftapkraan 9 essenhout diam.089.251.083.40-1 vlinderklepkraan DN32 gas 1"M/KLEM-40 108.MIN vleugelradpomp INOX MINOR 40mm RVS 900 tpm 1107.137.3 018.NBR40 018.minor 367.253.083.29 018.2 018.2034 slangtuit recht RVS 20mm x 3/4" VR 15.

RT rollentafel voor 018.41 019.302.050. bier-8 kop flesherkenning op uitvoerband vr 018.12 filterplaten STERIEL vr superjet 3 st.060.20 platenfilter 2020 inox +pomp 20 platen 945.38 019.SYM afvulmachine voor bag in box 2 .035.6 patroonfilter TANDEM vr ENOLMATIC 019.041.038.007.063.300.4S dichting 2" silicone vr clamp dosamatic 6.11 019.2 filterpatroon 5 micron 50.41 drukfilter VINOFERM "maxi" 11 l kompleet filtereenheid vr VINOFERM drukfilter "maxi" 144. 36929.328.26.25 019.15 019.62 019.112.9 filterplaat FIW KD7 40x40cm 25 stuks 102. RVS platenfilter 2020 met elektropomp 12 platen 5.2-R rubber ringen (8) vr platenfilter 019.4 019.3 019.74 018.8 filterzak nylon 15x15x35 cm fijn 018.039.5 L.75 019.412.x 21.114.035.023.xx 9.080.045.6 018.5 filterschijven VINOFERM "maxi" steriel 25 stuks 46.5 platenfilter MINI JET 018.014.036.084.0 filterplaat FIW KD7 20x20cm 25 stuks 37.14C EURO EURO 50. 1.1000 cc 523.69 158.1 filtreerpapier geplooid nr.41 27.130.95 019.410.132. 5x 018.047.302.xx 018.05x.71 019.78 018.25 micron 87.30 trechter 30 l voor dosamatic 798.117.95 019.75 Brouwland * tel.130.71 018.2 filterschijven VINOFERM "maxi" grof 25 stuks 33.401.095.301.0 filterplaten FIJN vr superjet 3 st.51 019.8 filterpatroon 0.035.500 afvulmachine dosamatic 200 .15 trechter 15 l voor dosamatic 646.4 filterschijven VINOFERM "maxi" steriel 2 stuks 5.412.411.3 019.SYM 2142.7 6.1 018.050.700 cc 5869.2 filterplaat FIW KD5 20x20cm 25 stuks 37.7 filterplaat FIW KDS15 40x40cm 25 stuks 122.130.12 slangtuit recht NYLON 20mm x 3/4" VR 5.030.2 dicalite kieselgur speedplus 22.2-M vervangplaat MIDDEN vr 019.x vervangplaat EIND vr 019.0 filterschijven VINOFERM "maxi" fijn 25 stuks 33.75 019.303.100 stikstofinjectie voor 018.132.85 018.3S dichting 1"1/2 silicone vr clamp dosamatic 3.9 filterplaat FIW STERIL S80 40x40cm 25 stuks 104.130. 4.brouwland.SYM 611.46 019.7 019.1312 slangtuit recht NYLON 13mm x 1/2" VR 018.051.412.400.130.12 tegendrukvuller B-TECH rotatief 12 koppen 32307 019.SL kraan vr dosamatic vr semi-vloeibare producten 1295.1 filterplaten vr mini jet FIJN 3 st 2.130.10P 018.82 018.5 flessenster PVC voor diverse formaten vr 018.82 21.02 23.250 cc 4261.39 platenfilter 4040 inox +pomp 39 platen 7318 019.99 71.6 RVS platenfilter 2020 met elektropomp 6 platen 018.2 filterplaten GROF vr superjet 3 st.360.01 slangtuit 33mm gebogen vr dosamatic 55.118.3 filtreerpapier geplooid nr.1 trechter plastic 15cm diam met zift 2.035.263.360.x 24.95 018.410.9 filterschijven VINOFERM mini 2000 zeer grof 2 st 2.300.99 7.83 018.16C afvulmachine TVA20016 16 kops + kroonkurkapp.xx 56.91 018.6 filterplaat FIW K1 20x20cm 25 stuks 37.95 2.051.8 019.51 019.3 019.300.18 019.108.121.66 019.14.05x.10 platenfilter 2020 inox +pomp 10 platen 824.xx 62.1 filterschijven VINOFERM mini 100 zeer fijn 2 stuks filterschijven VINOFERM mini sst steriel 2 stuks 2.20 l 6870 019.55 019.714 018.012.048.083.41 018.020.6 platenfilter 2020 inox +pomp 6 platen 597.7-N vervangplaat NORYL MIDDEN vr 019.17 46.415.M8 afvulmachine dosamatic mignon 20 .30 platenfilter 2020 inox +pomp 30 platen 995 22070.113.69 019.2034 018.1 filterplaat FIW KD5 40x40cm 25 stuks 102.42 019. 23679.4 filterpatroon 0.300.124.3 019.7 trechter plastic 25cm diam met zift 5.41 019.55 018.34 018.400.18 RVS platenfilter 2020 voor OLIE met pomp 18 platen 018.5 micron 5.9 filterplaten vr mini jet STERIEL 3 st 2.8 019.78 018.010.120.6 019.401.325.263. 018.414.6 019.99 7.051.24 tegendrukvuller B-TECH rotatief 20 koppen 38236 019. 5st.6 slangtuit recht NYLON 7mm x 1/4" VR 3.8 filterplaat FIW KD10 20x20cm 25 stuks filterplaat voor OLIE 20x20cm 18 stuks 37.5000 cc 6595.4 019.067.08 * fax +32(0)11-34.7 hevelfilter VINOFERM "mini" kompleet 23.74 019.052.320.R 019.415.59 * info@brouwland.9 trechter plastic 21cm diam met zift 4.SYM 751.4 019.0 019.412.7 019.038.95 018.4 filterplaat FIW KD3 20x20cm 25 stuks 37.P dichting silicone vr plaathouders 019.116. 4.024.051.132.6 ARTNR OMSCHRIJVING 018.413.com * www.410.035.2 tegendrukvuller-carbonator CW250 27951 019.75 019.1 38671.0 filterpatroon 1 micron 50.6 019.1 korffilter + INOX pomp 2500 l / uur vervangkorf voor korffilter 019.56 019.98 019.16 vulkop 16 mm voor dosamatic 90.035.034.7 monoblok RTC600 vr drukloos afvull.03 clamp 2" vr dosamatic 019.039.130.20 018.14 vulkop 14 mm voor dosamatic 90.72 018.301.34 018.412.M vervangplaat noryl MIDDEN vr 019.HT hoge temperatuurkit vr 018.413.005.CT buffervat 12 ltr vr 018.303.MFB afvulmachine voor bag in box 3 .037.53 019.410.91 019.411.050.9-B vervangplaat BEGIN vr 019.035.3 filterplaat FIW KD3 40x40cm 25 stuks 102.69 1.035.413.xx 9.132.86 019.98 28.9-BN 019.7 filterstof wasbaar voor spiraaltrechter 4.5 filterplaat FIW KD1 40x40cm 25 stuks 102.5 495 415.103.44 018.39 019.02 clamp 1"1/2 vr dosamatic 018.B vervangplaat noryl BEGIN vr 019.3 rubberen ring voor platenfilter 019.412.013. 22445.95 019.x 27. 4.081. 36905 019.T kraan vr dosamatic vr dikvloeibare producten 1448.75 019.65 019.7 019.5 019.10C afvulmachine TVA1600 10 kops + kroonkurkapp.8 123.xx 9.9 trechter plastic spiraalgedraaid 15 cm 5.73.99 afvulmachine rotatief KTM 10 kops + kurkapp.56 019.14K afvulmachine rotatief KTM 14 kops + kurkapp.66 14. 47637.25 vulkop 20 mm voor dosamatic vulkop 25 mm voor dosamatic 90.05 019.L kraan vr dosamatic vr vloeibare producten 801.42 284.2-E vervangplaat EIND vr 019.340.75 019.92 279 2.060.022.4 platenfilter SUPER JET 529 018.150.046.400.01 4.411.xx kieselguhrfilter 2 m2 + doseerpomp 019.78 018.x afvulmachine rotatief KTM 10 kops + PP-sluiter afvulmachine rotatief KTM 14 kops + kroonkurkapp.93 4479.91 019.1 tussenstuk dubbel-filtratie vr 20x20cm 106.040.75 019.45 019.300.78 018.400.04 vulkop 4 mm voor dosamatic 90. 26208.119.7 26184.36 9891.5 inh.056.043. 35295.038.14SC afvulmachine TVA2000 14 kops + PP+ kroonkurkapp.123.11 platenfilter 4040 inox +pomp 11 platen 4826 019.3 018.302.6 363 019.3 patroonfilter vr druk met manometer filterplaat FIW SD30 40x40cm 25 stuks 222.9-EN vervangplaat NORYL EINDE vr 019.64 019.32 018.8-ST afvulmonoblok RTV1200 8 kops + capsuler STELVIN 33698.95 018.327.035.6 018.65 019.14 afvulmachine rotatief KTM 14 kops 13394.18 RVS platenfilter 2020 met elektropomp 18 platen 018.14P afvulmachine rotatief KTM 14 kops + PP-sluiter 27436.9 filtreerpapier geplooid nr.035.325.33 019.95 019.34 018.52 019.10K 018.038.7 filterschijven VINOFERM mini 1000 grof 2 stuks 2.5 019.95 019.M1 afvulmachine dosamatic mignon 5 .015.19 platenfilter 4040 inox +pomp 19 platen 5515 019.xx 62.325.40 vulkop 40 mm voor dosamatic 287.5 trechter plastic 30cm diam met zift 7.1 mostzeef plastic zeef vr most 27 cm diam 018.140.62 019.057.75 019.14C afvulmachine TVA2014 14 kops + kroonkurkapp.111.30 l 8004.x 21.36 019. +32(0)11-40.26 018.032.ST 018.1 filterplaat FIW STERIL S60 40x40cm 25 stuks 141.8 filterplaat FIW KDS15 20x20cm 25 stuks 018.300.31 019.263.75 90.5 filterschijven VINOFERM mini 500 fijn 2 stuks 2.6 019.351.3 trechter plastic 35cm diam met zift 9.29 platenfilter 4040 inox +pomp 29 platen 6039 019.ARTNR OMSCHRIJVING 4.7 kg 46 019.03 450 018.414.22 019.com 14 .37 019.2 L.5 018.021.89 018.6 inh.016.4 tegendrukvuller B-TECH 4 koppen 12584 019.4 druk-tank 11 l voor filter VINOFERM "maxi" 74.035.1 1028.042.115.400.SYM afvulmachine dosamatic 40 .3 filterplaten vr mini jet GROF 3 st 018.412.7 019.050.412.122.1 L.401.30D deksel vr trechter 30 l dosamatic 255.36 019.95 538. 5x 6.30 vulkop 30 mm voor dosamatic 287.51 019.14C afvulmachine TVA2000 14 kops + kroonkurkapp.130.7 filterplaat FIW STERIL S100 40x40cm 25 stuks 161.415.71 019.011.78 8.033.9-E vervangplaat NORYL BEGIN vr 019.02 019.149.7 vervangplaat MIDDEN vr 019.263.x 27.05x.006.082.8 filterschijven VINOFERM "maxi" grof 2 stuks 3.10C afvulmachine rotatief KTM 10 kops + kroonkurkapp.109.4 dicalite kieselgur speedplus 1 kg 3.2 019.E vervangplaat noryl EIND vr 019.1612 slangtuit recht NYLON 16mm x 1/2" VR 018.95 018.7 filterzak nylon 25x25x35 cm fijn 018.055.401.38 018.6 filterschijven VINOFERM "maxi" fijn 2 stuks 3.096. 32827.031.061.400.2-B vervangplaat BEGIN vr 019.10 afvulmachine rotatief KTM 10 kops 10841.110.7 inh.10 vulkop 10 mm voor dosamatic 90.05 6.

161.95 50.235.019.052. 15 kg/u. 40 posten inox spoelmachine autom.7 zweedse kruiden vr 1.6 023.97 8.214.476.475.KP sluitcombinatie autom.160.160.6 020.222.8 extract gin ALCOFERM 2% 100 ml 021.485.1 muilbandenapparaat trekmodel 020.025.6 extract jenever ALCOFERM 2% 1 l 020. TS3 020.96 66.KU 020.025.7 vervangspiraal muurontkurker 020.9 extract jachtbitter ALCOFERM 2% 100 ml 7.7 extract cognac ALCOFERM 2% 1 l 58. FIW tafelmodel zwart kroonkurkapp. electrisch GIS4 020. 020.053.035.59 8.017.048.081.536.5 extract pisang ALCOFERM 2% 1 l 023.48 8.58 023.9 spoelapparaat op voet MAXI-WASH 019.9 MAXI-startpakket wijnmaken boek FRANS 021.35 23.2 flessenborstel 80 cm nylon 3. 120 posten inox 69270.004.086.2 sommelier premium DOUBLE ACTION 020.5 extract groene chartreuse ALCOFERM 2% 100 ml 021.95 023.015.KK sluitcombinatie autom.73.071.95 VACUVIN WINEMASTER ontkurker 69.27 11. 20 kg/u.48 022.215.221.046.7 EURO 89.TO sluitcombinatie autom.147.471.025.7 17.7 020. CAMPAGNOLA 020.043.27 021.98 58.0 spoelapparaat op voet MAXI-WASH DUO kieselguhr-zakfilter +pomp 200 l / uur 1223. 380V 021.2 extract Amaretto ALCOFERM 2% 1 l 29.5 MAXI-startpakket wijnmaken boek DUITS 119 021.5 023.08 7066.466.9 020. 26+29mm 020.160. Cab.3 handflessenreiniger DOUBLE +spec.049.9 zwavelwieken duits 10 stuks 5914.47 79.25 25.5 l zonder kamfer 8.1 binnenborstel voor spoelmachine "onda" 106.94 9.5 druivenconc.52 021.94 021.047.95 021. 380V 4875.61 021.32 023.251.6 spoelapparaat 12 posten INOX rotaman 5719. electrisch champ.9 kegcleaner voor boormachine 34.165.7 druiprek plastic FIW 81 flessen 16.416.33 .2 beerenburgerkruiden 70 gr vr 1 l 020.253.08 * fax +32(0)11-34.025.232.2 sproeilans RVS 60cm x DN25 021.95 7.511.1 8. Chardonnay 900gr 10.87 485 023.160.29 kop MAX diam.6 mandflessenborstel gebogen GM 11.007.7 kroonkurkapparaat pneumatisch tafelmodel 590.7 17.5 2.460.58 13.38 7.1 MAXI-startpakket wijnmaken boek NEDERLANDS 021.5 021.64 99 023.021.510.9 2.106.3 flessenborstel 30 cm vr bierflesjes 2. 020.526.040.5 67.61 9.162.0 kroonkurkapparaat EMILY 26mm + 29mm 020.143.243.025.007.5 extract gin ALCOFERM 2% 1 l extract triple sec ALCOFERM 1% 100 ml 021.513.49 34.9 flessenopener "Easy-unscrew" 020.5kw.7 ARTNR OMSCHRIJVING 019.95 023.5 kurkapparaat FIW plastic om te kloppen kurkapparaat 1 hefboom GILDA 5.350.2 kurkapparaat op voet FI blauw 020.61 023.45 2.565.45 295.TS3 kurkapparaat prof.357.07 62481.95 023.95 021.8 NOV druivenconc.079.245.6 extract whisky ALCOFERM 2% 1 l 67.030.161.37 52.14.22 4410 023.3 afdichtingspasta vr houten vaten 500gr 9.9 020.160.160.2 kurkapparaat RP op voet rood klein model 020.95 kroonkurkapp.411.6 stoomgenerator TD9 9.48 021.82 023.65 021.413.034.040.73 023.465.65 Brouwland * tel.34 719.95 021.9 extract cognac ALCOFERM 2% 100 ml kroonkurkapparaat pneumatisch tafelmodel INOX 928.210.016.7 extract jachtbitter ALCOFERM 2% 1 l 438.61 198 021.8 muilbandenapparaat vr kurkapparaat RAPID 49 020.260.015.7 extract rum ALCOFERM 1% 1 l 023.24 023.4 023.9 kurkapparaat electrisch CHAMP 020.9 gluhweinkruiden 100 gr -Gluhweinkruiden 1 kg 020.1 zweedse kruiden vr 1.4 10.98 4877.0 filterzak vr kieselguhrfilter 019.016.7 vervangborstel CP metaal vr spoelapparaten 19.95 2. borstel 21.48 105 105 99.99 16.03 41.7 zwavelwieken duits 500 gr 5.11 023.081.5 023.010.08 020. 29-31 mm vr.410.480.3 1961.9 019.03 82.048.8 drenopor S 1 kg 019.8 extract Poire Williams ALCOFERM 2% 1 l 8.146.059.95 10.05 7475 022.95 kroonkurkapparaat GRETA 26mm 10.070.226.5 kroonkurkapp.2 kurkvanger 020.3 021.95 023.105.470.05 48.218.1 kurkapparaat metaal 2 hefbomen RP 9.046.3 hulpstuk FIW diam.0 kurkapparaat champagne RAPID 49 020.566. 26 mm vr 020.6 flessenspoeler "DOUBLE BLAST" CLEANETT flessenreiniger/droger 020.250.97 8.7 druiprek ronddraaiend 81 flessen 12.461.025.5 023.35 62.531.9 020.8 extract whisky ALCOFERM 2% 100 ml 10.0 023.415.95 5.003.4 kroonkurkapparaat pneumatisch tafelmodel ECO 020.98 15.4 vervangspiraal VACUVIN WINEMASTER 020.02 6.512. +32(0)11-40.5 vervangmop voor KEGcleaner 13.216.008.67 41.08 023.0 stoomgenerator TD23 23kw.brouwland.535.012.6 extract porto ALCOFERM 1% 1 l extract framboos ALCOFERM 5% 100 ml 52. electrisch MINI 020.070.93 021. TV2000 kroonkurk + kurk 30613 023.48 2884.94 023.008.047.64 020.7 vervangmop voor CARBOYcleaner 13.80 spoelmachine autom.CAM kurkapparaat prof.8 kromme borstel 42 cm vr 5 l fles recht 3.9 flessenborstel 45 cm nylon 3. 26+29mm 177.362.486.015.5 020.68 023.355.64 023.75 61.7 spoelapparaat el.72 11.com * www.006.4 pilferproof machine electrisch met hendel pilferproof machine elektrisch met drukknop 020.4 element voor druiprek ronddraaiend 23. electrisch MICRA+voet kurkapparaat prof.412.98 022. 26 mm voor 020.94 020. tafelmodel MAX 26+29mm 31.2 021.95 023.6 NOV druivenconc.9 extract vermouth ALCOFERM 1% 1 l extract grand mariner ALCOFERM 2% 100 ml 61.52 021.525.041.252.76 023.003.9 extract rum ALCOFERM 1% 100 ml sproeibol inox DN 1/4"X28 carboycleaner voor boormachine 39.44 020.1 extract bessenjenever ALCOFERM 5% 1 l 023.14 9.6 Ti Tappo kurkapparaat voor kunstof (champ)kurk 020. light dry white 900gr 10.92 023.4 extract Amaretto ALCOFERM 2% 100 ml 99 023.3 spoelapparaat AVVINATORE 021.4 stoomgenerator TD13 13kw.356.082.016.456.3 020.7 extract porto ALCOFERM 1% 100 ml 020.4 spoelapparaat 2 posten INOX "onda" 124.5 element vr druiprek 021 080 7 1.95 023.99 6419.027. TV2000 kurk + PP 16456 29040 023.1 vervangborstel buitenborstel maxi-wash kieselguhr-zakfilter +pomp 800 l / uur 3443.3 AH-SO kurk/ontkurkapparaat zakmodel 020.24 7139 12221 135 021.7 extract grand mariner ALCOFERM 2% 1 l 78.KUPP kurkapparaat autom.160.120.64 021. TV2000 sluitcombinatie autom.8 020.74 581.62 2.95 18.360.9 ciderpakket brewmaker premium vr 22 ltr 17.26 kop MAX diam.065.154. 34 kg/u.008.3 extract triple sec ALCOFERM 1% 1 l 021. 29 mm voor 020.570.28 pilferproof tang NATURSAFT PP28 020.1 023.006.com 15 7. TV2000 kroonkurk + PP 29040 023.49 023.GIS4 muilband/kroonkurkapp.120 spoelmachine autom.33 020.35 5.022. 25 kg/u.481. 80 posten inox 37591.9 020.7 gluhwein kruiden 20 theezakjes 2.023.6 12.041.2 stoomgenerator TD16 16kw. AUTOMATIKA 4 posten EURO 32.030. TV2000C 16456 023.085.40 021.001.080.009.2 extract vermouth ALCOFERM 1% 100 ml 2.8 kroonkurkadapter vr 020.18 021.74 021. tafelmodel CORONA.4 021. TV2000 TWIST OFF 28919 023.95 021.2 020.5 023.260.4 extract framboos ALCOFERM 5% 1 l 27.047.38 023.0 kurkapparaat op voet MAGNUM 020.7 flessenspoeler "BLAST" 020.09 4499 6854.046.044.9 127. TV2000 PP + TWIST-OFF 34848 020.0 druivenconc.ST sluitcombinatie autom. Sauvignon 900gr 10.079.94 021.87 36.0 drenopor S 10 kg 019. medium dry red 900gr 10.425.7 kurkapparaat FIW 2 hefbomen regelbaar 25.7 extract pisang ALCOFERM 2% 100 ml 020.530.2.0 extract Poire Williams ALCOFERM 2% 100 ml 99 023.3 novita muilbanden apparaat 020.5 023.48 021.018. 380V 4300.95 023.63 39.042.426.44 021.4 kurkapparaat CP op voet groen groot mod.MI kurkapparaat prof.3 extract bessenjenever ALCOFERM 5% 100 ml 3487.5 l zweeds elixir 9.84 11. medium dry white 900gr 10.019.95 023.009.37 52.7 druivenconc.59 * info@brouwland.4 perlite dicalite MF2 16 kg 019.145.9 xxxontkurker voor HORECA tafelmodel 020.5 vervangborstel FIW voor 021.7 MAXI-startpakket wijnmaken ENGELS 021.240.4 hulpstuk FIW diam.ARTNR OMSCHRIJVING 78.260.95 021.151.152.315 pilferproof tang NATURSAFT PP31.455.8 extract jenever ALCOFERM 2% 100 ml 020.96 023. electr.38 8.7 ECOLOGY flessenspoelmachine waterdruk 020.7 ontkurker VACUVIN twister 020. 380V 3736.K kroonkurkapparaat autom.014.94 023.

052.6 026.46 026.073.261.146.5 flessenrek metaal enkelrij 75-flessen 44.610.8 koolzuurpatronen 8 gr 10 stuks 9.227.8 alu capsules bier 34x90mm framboos 4200 stuks 261.2 alu capsules champ.6 thermo-kapsules wit 1000-stuks 025.08 025.000-stuks 025.1 alu capsules bier 34x90mm zwart 100 stuks 10.8 5.9 alu capsules bier 34x90mm zwart 1000 stuks 80.1 degustatie wijnglas 'le verre' 6 stuks 18.09 026.441.3 alu capsules bordeaux 3000 stuks 237.0 VACUVIN RAPID ICE champagne 13.10 025.031.202.7 flessenhals-koeler 7 flessen 3445 026.63 026.13 025.000-stuks 025.75 025.58 023.211.7 kw 7435 023.2 023.8 alu capsules champ.1 023. eenvoudig app.408.036.43 026.226.7 alu capsules bier 34x90mm zwart 4200 stuks 261.93 11.57 026.7 025.7 extract pastis ALCOFERM 4% 1 l 95.651.412.7 kar + manuele lift vr mandflessen 269.5 thermo-kapsules bordeaux 10.141.59 43.58 026.9 destilleerketel SUPER 125 aardgas 4821.99 026.62 026.02 284.5 VACUVIN champagne saver 10.3 026.8 destilleerketel SUPER 25 butaan/propaan 1759 026.209.6 extract mandarijn ALCOFERM 5% 100 ml 10.72 025.071.571.8 flessenrek hout 36 flessen 33.2 alu capsules bier 34x90mm framboos 100 stuks 10.58 32.2 alu capsules bier 34x90mm zilver 25 stuks alu capsules bier 34x90mm zilver 100 stuks 3.8 alu capsules wit 3000 stuks 237. voor alu/laminaat capsulen 1205.402.9 alambiek koper decoratief 50l alambiek koper decoratief 100l 895 1524.59 * info@brouwland.000-stuks 025.1 alu capsules champ.5l 115 026.646.145.16 026.4 kw 6180 025.004.63 026.85 023.421.01 026.2 capsuleerapp.037.75 026.48 025.33 026.2 spuwemmer / ijsemmer acryl zwart 22.7 thermo-kapsules goud 1000-stuks 40.600.61 025. goud 100 stuks 025.216.3 flessenhals-koeler 10 flessen flessenhals-koeler 3 flessen 5336.64 026.021.75 025.6 thermo-kapsules zwart 100-stuks 5.122.53 11 025.140.210.3 bierkoeler "BIERVAT" 40 l / uur.200.9 degorgeerhendel manueel 79 026.61 026.5 alu capsules champ. +32(0)11-40.203.5 kw 3455 023.8 92.110.0 alambiek koper industrieel 200l 2134.011.79 3.94 026.4 ARTNR OMSCHRIJVING 023.053.661.94 026.59 5.59 284.5 kw 3810 023.8 023.61 025.111.8 extract rode bes ALCOFERM 1% 1 l extract kriek ALCOFERM 100 ml 47.051.22 025.002.009.72 025.4 extract rode bes ALCOFERM 1% 100 ml 023.124.098.0 flessenrek metaal enkelrij 150-flessen 73.8 alu capsules bier 34x90mm zilver 4200 stuks 261.3 extract calvados ALCOFERM 5% 100 ml 10.005.9 extract campamaro ALCOFERM 5% 100 ml 8.054.655.2 extract kriek ALCOFERM 1 l 51.5 extract appel ALCOFERM 1% 100 ml 023.200.057.3 026.83 025.076.0 alu capsules wit 1000 stuks 92.25 026.61 025.225.3 flessenrek metaal enkelrij 100-flessen 48.423.413.64 025.3 alu capsules bier 34x90mm zwart 25 stuks 3.49 025.7 thermo-kapsules bordeaux 1000-stuks 40.3 thermo-kapsules groen+goud 10.611.200.218.7 champagnepupiter hout NIEUW voor 120 flessen flessentray plastic 100 x 120cm UNI 549.261.48 025.95 025.3 extract appel ALCOFERM 1% 1 l 023. pneumatisch vr champagne capsulen 1051.4 xxxtastevin verzilverd met ketting 28.428.212.0 destilleerketel SUPER 25 aardgas 1795 026.2 flessenrek metaal enkelrij 200-flessen 128.208. goud 25 stuks alu capsules champ.656.061.003. electrisch horizontaal 4.123.4 extract vodka ALCOFERM 1% 100 ml 023. electr.14.241.5 Dichting silicone voor AQUASTILL 3.645.4 extract mandarijn ALCOFERM 5% 1 l 67.74 026.401.8 degorgeer standaard inox 657.14 026.605.442.89 026.11 284.29 025. goud 1000 stuks 102.85 7.17 025.79 026.4 025.58 026.85 023.2 flessenrek modulair hout 24 flessen 29.013.129.422. zwart 2700 stuks 218.6 alu capsules goud 100 stuks 12.95 026.063.9 025.026.6 026.8 026.586.95 025.9 alu capsules bier 34x90mm wit 1000 stuks 80.213.120.5 026.16 025.6 026. goud 2700 stuks 219.220.58 023.056.05 026.406.261.48 025.12 026.95 026.63 026.650.8 thermo-kapsules transparant 1000-stuks 40.93 332.3 alu capsules bier 34x90mm goud 100 stuks 10.028.72 8. voor ALU kaps. 1 tapkraan 741.95 025.210.1 025.025.7 alu capsules zwart 3000 stuks 237.73.5 extract ananas ALCOFERM 2% 100 ml 237.26 026.058.9 alu capsules bier 34x90mm goud 4200 stuks 255.5 capsuler.55 026.3 extract ananas ALCOFERM 2% 1 l 023.4 alu capsules bier 34x90mm framboos 25 stuks 3.8 propyleenglycol voor 025.72 025.4 thermo-kapsules wit 10.050.4 alu capsules goud 1000 stuks 92.95 025.231.95 179 025.com 16 .606.411.85 026.636.45 026.45 026.7 026.11 025.207.39 025.130.2 13.0 thermo-kapsules transparant 100-stuks 5.29 10.9 thermo-kapsules goud 100-stuks 5.75 40.72 025.232.200.3 EURO EURO 769 9.com * www.230.012.9 alu capsules zwart 1000 stuks 92.261.000-stuks 025.7 alu capsules bier 34x90mm wit 4200 stuks 261.13 023.5 alambiek koper decoratief 10l 299 026.602.635.8 alambiek koper decoratief 5 l +thermometer 419 026.59 13.4 thermo-kapsules zwart 1000-stuks 40.8 alambiek koper industrieel 500l 3526.84 025.071.000-stuks thermo-kapsules wit 100-stuks 025.5 026.049.200.74 026.134.222. 6.5 alu capsules bier 34x90mm goud 25 stuks 3.59 6.11 025.59 284.95 025.7 destilleerketel SUPER 125 butaan/propaan 4821.2 extract vodka ALCOFERM 1% 1 l 023.7 alu capsules champ.3 extract groene chartreuse ALCOFERM 2% 1 l 023.41 026.233.75 025.19 026.16 3.576.7 thermo-kapsules groen+goud 100-stuks 025.1 alu capsules bier 34x90mm goud 1000 stuks 77.403.44 025.1 alu capsules zwart 100 stuks 12.070.32 flessenhals-koeler 32 flessen 6527.9 alu capsules champ.427.5 alu capsules bordeaux 100 stuks alu capsules bordeaux 1000 stuks 12.35 koelgroep Chilly 35 3.136. zwart 25 stuks 4. zwart 1000 stuks 101.4 026.3 alambiek koper decoratief 20 l 479 026.ARTNR OMSCHRIJVING 68.061.035.426.4 capsuleerapp.08 * fax +32(0)11-34.204.1 alu capsules bier 34x90mm wit 25 stuks alu capsules bier 34x90mm wit 100 stuks 025.139.0 alu capsules bier 34x90mm framboos 1000 stuks 80.2 thermo-kapsules zwart 10.205.0 alu capsules champ.611.78 2091.5 026.2 alu capsules goud 3000 stuks 60.228.217.591.85 023.45 koelgroep Chilly 45 4.89 026.612.135.6 VACUVIN ontluchtingsset vr wijnflessen 13.29 10.575. zwart 100 stuks 13.48 73.25 koelgroep Chilly 25 2.8 VACUVIN RAPID ICE bier 4.1 VACUVIN prestige wine cooler 15.585.5 thermo-kapsules groen+goud 1000-stuks 025.05 026.7 waterdistilleerder AQUASTILL 158.11 025.000-stuks 025.5 flessentray plastic 60 x 80cm BORD 8.220.062.6 Cap grip krimp-hulp voor thermocaps thermokapsuleerapp.1 026.4 kw 2969 extract Antverpia ALCOFERM 2% 100 ml 10.72 284.027.85 026.5 VACUVIN wine server DROP-STOP verpakking met 2 st.45 Brouwland * tel.19 025.3 flessentray plastic 60 x 80cm BOURG 8.590.205.3 VACUVIN prestige champagne cooler 40.2 VACUVIN RAPID ICE wijn zilver 8.8 thermo-kapsules goud 10.060.221.0 alu capsules bier 34x90mm zilver 1000 stuks 80.0 alambiek koper decoratief 3 l +thermometer 325.6 026.6 thermo-kapsules transparant 10.M50 koelgroep Chilly MAX 50 6.610.4 flessenkist hout 12 flessen 18.6 destilleerketel SUPER 25 electrisch 1795 026.2 alu capsules wit 100 stuks 12.204.9 thermo-kapsules bordeaux 100-stuks 5.11 025.7 flessenrek metaal enkelrij 50-flessen 33.48 025.407.6 flessenrek hout 54 flessen 44. 3.7 spiraalring voor alu-kapsulen 4.023.9 alambiek koper decoratief 1.601.1 extract Antverpia ALCOFERM 2% 1 l 72.45OP optie koelwater tot -10°C voor Chilly 45 023.9 extract calvados ALCOFERM 5% 1 l extract pastis ALCOFERM 4% 100 ml 73.7 extract campamaro ALCOFERM 5% 1 l 54.3 VINION magnetische schenktuit 19.660.200 1kg 4.261.11 025.42 025.95 026.29 025.7 44.62 025.125.brouwland.261.215.56 026.M90 koelgroep Chilly MAX 90 10.223.443.94 026.022.5 destilleerketel SUPER 125 electrisch 4362.4 VACUVIN doppen 2 stuks 3.6 025.072.

179.55 027.45 050.7 gistsuspensie WYEAST 2206 BAVARIAN LAGER 1ltr 171.207.103.55 lotnr printer voor 027.203.5 biergist WYEAST XL 1762 BELG.3 'beeren.9 'entsaften und dampfgaren mit NATURSAFT' 5.22 050.172.14.620.2 'cultivez votre vigne' chandon 8.345.6 050.715.4 biergist gedroogd mauribrew LAGER 497 12.160.55 13755.171.8 028.02 050.210.55 050.4 biergist WYEAST XL 3463 FORBIDDEN FRUIT 9.95 050.4 028. Faes 29.6 050.700.55 028.55 21.166.74 Brouwland * tel.5 gr 2.52 050.08 050.013.152.151.010.2 biergist WYEAST XL 3068 WEIHENST.211.717.6 'WEINBAU heute" Ruckenbauer Traxler Redl 66.190.9 etiketteermachine zelfklevend automatisch EU-1800 027.251.011.102.55 027.51 050.72 050.4 biergist BREWFERM LAGER 12 gr biergist BREWFERM LAGER 100 gr 1.7 050.177.161.95 050.176.55 028.29 050.215.LAMBIC 9.030.343.94 050.3 050.155.55 028.187. WHEAT 1 ltr 171.254.12 050.55 027. 5544.49 050.55 028.9 'une pomme pour la soif' De Brouwer 9.9 'Obstsäfte' Innerhofer 22.72 050.199.en fruitencyclopedie' groenboekerij 38.031.252.020.3 'faites votre vin' chandon 'ontsappen & stoomkoken met de NATURSAFT' 8.1 biergist WYEAST XL 1882-PC THAMES VALLEY II biergist WYEAST XL 2487-PC HELLA BOCK YEAST 9.148.55 028.8 biergist gedroogd SAFALE S-04 11.4 biergist WYEAST XL 1056 AMERICAN ALE 9.72 050.032.17 050.3 050.810.55 3303.5 gr 2.72 050.018.6 028.162.17 050.1 etikettenlijm poeder 100 g 4.8 'logboek voor de wijnmaker' van schaik 3.WHEAT 9.84 050.72 050.G.72 050. 35 kg vr SELENIA 445.55 027.55 028.55 028.72 171.5 biergist WYEAST XL 2001 URQUELL LAGER 9. 19.0 'Berekend wijnmaken' Ad Coumou 19.6 etiketteerapp.com 17 9.55 028.028.71 050.900 capsuleerautomaat champagne 900 fl/uur 026.351.55 028.95 42.55 027.72 050.0 biergist BREWFERM BLANCHE 12 gr 2.4 belijmingsapparaat klein model 179 050.173.342.6 gistsuspensie WYEAST 1084 IRISH ALE 1 ltr gistsuspensie WYEAST 1388 BELGIAN STRONG ALE 1L 171.com * www.06 .55 21.1 'Ma facade est vigne' Marc De Brouwer 10.029.746.55 050.81 050.1 biergist gedroogd SAFBREW T-58 500 gr 55.250.202.2 biergist WYEAST XL 2042 DANISH LAGER 9.91 050.3 biergist gedroogd mauribrew WEISS 10 kg 594.72 050.BRUXEL.027.2 'Le livre de vin de kitzinger' 'Traité de vinification' De Brouwer 4.55 028.0 etiketteermachine papier/lijm automatisch ENO 1200 9289.024.032.55 028.P 8107 050.004.4 gistsuspensie WYEAST 2565 KOLSCH 1 ltr 171.55 028.026.5 gr 4.354.ABBEY-2 9.4 biergist gedroogd SAFALE US-05(56) 11.55 050.59 24.023.5 gr 2.15 050. ABBEY-2 1 ltr 171.27 050.010.8 biergist gedroogd SAFBREW WB-06 500 gr 85.003.005.72 050.716.746.57 050.1 biergist gedroogd SAFLAGER S-189 500 gr 119.009.B uitrusting vr 2de etiket voor 027.5 gr 69.027.028.27 050.8 biergist WYEAST XL 2487 HELLA BOCK 9.5 biergist gedroogd SAFBREW S-33 500 gr 45.1 'Cultiver sa treille bio' Le Bihan 17 050.55 028.55 050.4 biergist WYEAST XL 3725-PC BIER DE GARDE 9.69 050.4 'Knowing and Making Wine' Peynaud 114.4 biergist WYEAST XL 2278 CZECH PILS 9.006.8 biergist BREWFERM BLANCHE 100 gr 17.7 'groente.014.5 gistsuspensie WYEAST 3944 Belgian wit 1ltr 171.0 gistsuspensie WYEAST 2278 CZECH PILS 1 ltr 171. 5613.6 050.9 biergist WYEAST XL 3944 BELG.4 biergist WYEAST XL 1007 GERMAN ALE biergist WYEAST XL 2007 PILSENER LAGER 9.26 050. +32(0)11-40.144.9 biergist WYEAST XL 1581-PC BELGIAN STOUT 9.17 050.0 biergist gedroogd SAFLAGER W34/70 11. 1 ltr 171.66 050.001.34 35.2 etiketteerapparaat SELENIA electrisch 4415.175.163.95 050.STRONG ALE 9.57 050.8 027.1 biergist WYEAST 5733 Pediococcus 028.156.141.153.0 biergist gedroogd SAFALE US-05(56) 500 gr biergist gedroogd SAFBREW WB-06 11.2 biergist WYEAST XL 1084 IRISH ALE 9.037.55 9.146.035.55 028.8 028.3 'rhubarbe.025.256.07 050.28 050.2 028.745 5052.258.frucht.255.154.147.5 'zelf wijn maken' berry 18.55 028.55 9.69 050.002.021.25 050.1 'juicing and steaming with NATURSAFT' 5.344.347.353.0 biergist WYEAST XL 1388 BELG.65 10.0 biergist WYEAST XL 3711 FRENCH SAISON 9.178.9 biergist WYEAST XL 1275 THAMES VALLEY 9.5 050.8 capsuleerapparaat champagne capsulen magnum 026.1 biergist WYEAST XL 2206 BAVARIAN LAGER 9.614.76 050.1 etikettenlijm poeder 1 kg 20.45 5.4 etiketteerapp.55 027.8 050.7 biergist WYEAST XL 1728 SCOTTISH ALE 9.3 'wijnbouwgids : van wijnrank tot wijn' H.0 biergist WYEAST XL 1028 LONDON ALE 9. MIGNON zelfklevende etik.89 050.ARTNR OMSCHRIJVING 026.014.5 biergist WYEAST XL 3056 BAVARIAN WHEAT BLEND 9.167.7 'Wijnboek' De Brouwer 24.01 050.8 biergist WYEAST XL 2565 KOLSCH 9.72 050.6 biergist WYEAST XL 3278 BELG.012.145.346.7 biergist gedroogd SAFLAGER S-23 11.157.4 biergist WYEAST XL 1968 LONDON ESB ALE 9.89 050.6 biergist WYEAST XL 1335 BRITISH ALE II biergist WYEAST XL 1318 LONDON ALE III 9.341.174.001.003.2 biergist WYEAST XL 3522 BELGIAN ARDENNES 9.6 biergist gedroogd SAFALE K-97 500 gr 66.815.3 050.5 EURO ARTNR OMSCHRIJVING EURO 3068.5 gr 1.8 biergist WYEAST XL 3333 GERMAN WHEAT 9.55 028.5 'welkom op ons domein' G.honigweinbereitung' Karl Stuckler 19.1 050.09 050.55 028.6 'kitzinger wijnboek' 4.22 027.55 050.205.59 * info@brouwland.95 050.740.79 050.88 050.2 biergist BREWFERM BLANCHE 500 gr 68. etiketteerapp.140.2 gistsuspensie WYEAST 3278 lambic blend 1 ltr 171.021.55 9.745 027.181.7 050.55 050.0 biergist WYEAST XL 2352-PC MUNICH LAGER II 9.6 biergist gedroogd SAFALE S-04 500 gr 62.020.63 3.615.149.7 'MET .55 028.& krauterweine' Colditz 22. QUADRO zelfklevende etik.008.350.55 050.55 027.85 050.022.9 biergist WYEAST XL 2308 MUNICH LAGER 9. Van Imschoot 32.56 050.6 gistsuspensie WYEAST 1028 LONDON ALE 1 ltr 171. comment la transformer' De brouwer 9.3 biergist WYEAST XL 3787 TRAP HIGH GRAVITY 9.11 050.2 'extraire et cuire avec extracteur NATURSAFT' 5.257.8 etikettenlijm vloeib.27 028.2 biergist BREWFERM LAGER 500 gr 39.55 027.013.348.3 biergist gedroogd SAFBREW T-58 11.72 050.3 biergist WYEAST XL 3942 BELGIAN WHEAT 028.5 gr 1.55 027.73.719.97 050.55 9.73 050.39 050.79 050. 10 kg vr SELENIA 150.5 gr 2.94 050.2 gistsuspensie WYEAST 1007 GERMAN ALE 1 ltr 171.6 biergist gedroogd mauribrew ALE 514 10 kg 512. SATURNO zelfklevende etik.0 biergist gedroogd mauribrew ALE 514 12.3 biergist BREWFERM TOP 100 gr 12.007.340.32 050.805.004.0 etikettenlijm vloeib.2 biergist WYEAST XL 2575-PC KOLSCH II 9.25 050.55 9.036.0 biergist WYEAST XL 1187 RINGWOOD ALE 9.745.5 gr 5.5 gr biergist gedroogd mauribrew WEISS 500 gr 2.072.55 050.3 biergist WYEAST XL 1214 BELGIAN ABBEY 9.189.1 biergist BREWFERM TOP 500 gr 46.0 biergist WYEAST XL 3638 BAVARIAN WHEAT 9.2 biergist gedroogd mauribrew LAGER 497 500 gr 39.9 biergist gedroogd mauribrew LAGER 497 10 kg 640.170.9 biergist WYEAST XL 1469 WEST YORKSHIRE ALE 9.0 etiketteerapp.253.030.19 6264. 3886.8 biergist WYEAST XL 1099 WHITBREAD ALE 9.0 'faites votre cidre' chandon 8. URANIA zelfklevende etik.5 biergist BREWFERM TOP 6 gr 0.59 050.brouwland.159.180.1 gistsuspensie WYEAST 1762 BELG.1 'Most und Apfelwein' Stückler 22.718.7 biergist WYEAST 5112 BRETT.7 biergist WYEAST XL 2000 BUDVAR LAGER 9.08 * fax +32(0)11-34.9 050.5 biergist WYEAST XL 2124 BOHEMIAN LAGER biergist WYEAST XL 1272 ALL AMERICAN ALE 028.0 biergist WYEAST XL 3724 BELGIAN SAISON ALE 9.194.019.168.8 'connaissance et travail du vin' Peynaud 'la vinification' foulonneau 79.5 biergist gedroogd mauribrew WEISS 12.34 050.55 027.8 gistsuspensie WYEAST 3068 WEIH.5 biergist gedroogd SAFLAGER S-23 500 gr 111.8 050.029.5 'Kitzinger weinbuch' 14.06 9.2 biergist WYEAST XL 1010 AMERICAN WHEAT 050.9 gistsuspensie WYEAST 1214 BELGIAN ABBEY 1ltr 171.45 050.55 028.55 028.9 gistsuspensie WYEAST 3787 TRAP H.150.8 biergist gedroogd mauribrew ALE 514 500 gr 30.85 050.1 biergist WYEAST XL 2112 CALIFORNIA LAGER 9.104.WITBIER 9.55 zegellak rood blok 450 gr 9.2 050.6 biergist WYEAST XL 3763 ROESELARE 9.01 050.9 biergist WYEAST 5335 Lactobacillus 028.006.6 050.2 biergist gedroogd SAFLAGER W-34/70 500 gr 121.6 biergist WYEAST XL 1098 BRITISH ALE 9.55 050.142.59 050.7 biergist gedroogd SAFBREW S-33 11.816.72 050.031.201.65 050.182.206.143.212.96 050.002.

7 tarwevlokken 1 kg 3.72 051.28 051.0 EURO EURO Brouwland * tel.237.72 051.6 051.62 051.88 ARTNR OMSCHRIJVING 050.5 051.5 CARABELGE® 1 kg 3.098.2 Floor malted Bohemian Pilsner malt 1 kg 3.86 051.4 gerstemout black ontbitterd 1500 EBC 250g 051.5 CARAMUNICH® (type 2) 5 kg 12.28 051.72 051.72 171.202.7 CARAAROMA® 5 kg CARAAROMA® 25 kg 13.11 051.3 gerstemout BREWFERM Pale-ale 7 EBC 5 kg 10.2 gerstemout Cara-crystal 120 EBC 1 kg gerstemout Cara-crystal 120 EBC 5 kg 3.096.6 Bohemian Pilsner malt 5 kg 10.032.005.2 051.1 tarwemout licht 3 EBC 5 kg 10.151.4 Chocolate Rye malt 1 kg 3.6 gistsuspensie WYEAST 3638 BAVARIAN WHEAT 1 ltr 171.96 051.24 051.188.040.1 tarwemout donker 15 EBC 5 kg 10.9 051.3 tarwevlokken 5 kg tarwevlokken 25 kg 11.9 gerstemout Weyerm.4 havervlokken 25 kg 45.117.9 tarwemout donker 15 EBC 25 kg 33.038.263.3 Abbey malt® 25 kg 38.257.1 gerstemout roost Black 1400 EBC 5 kg 12.8 051.242.74 051. Cara-hell 25 EBC 5 kg gerstemout Weyerm.Cara-amber 60 EBC 1 kg 3.72 051.21 051.8 speltmout Weyermann 5 kg 16.5 gerstemout chocolate ontbitterd 800 EBC 250g 1.146.189.8 051.4 gerstemout BREWFERM Pils 3 EBC 1 kg 3.243.28 051.249.382. Cara-pils 5 EBC 25 kg 40.39 051.1 CARABELGE® 25 kg 42.137.9 gerstemout Weyerm.92 051.193.2 Chocolate Rye malt 5 kg 14.41 051.241.131.43 050.217.250.362.7 whiskymout lightly peated 5 kg 11.9 roggemout Weyermann 6 EBC 5 kg 11.68 051.48 050.6 rijstvlokken 1 kg 4.12 051.199.7 Extra Pale Premium Pilsner Malt 25 kg 33.232.79 051.96 051.45 49.73.116.44 051.3 gerstemout Weyerm.9 whiskymout lightly peated 1 kg 3.18 1.34 051.58 051.25 gistsuspensie WYEAST 1968 SPEC.034.32 051.187.68 051.4 gerstemout BREWFERM Amber 50 EBC 1 kg 3.25 051.212.221.8 maisvlokken 1 kg 3.5 050.2 gerstemout chocolate ontbitterd 800 EBC 1kg 3. melanoidin 25kg 39.101.62 051.107.125.32 051.002.185.163.8 zuurmout (Sauermalz) 25 kg 58.2 051.222.1 gerstemout roost Chocolate 900 EBC 5 kg 12.356.1 gerstemout black ontbitterd 1500 EBC 25kg roggemout Weyermann 6 EBC 1 kg 48.65 41.135.com * www.72 051.5 gerstemout roost Black 1400 EBC 250g 1.029.48 051.4 tarwemout roost 900 EBC 25 kg eik gerookte tarwe mout 1 kg 46.6 havervlokken 5 kg 14.8 gerstemout BREWFERM Münchener 15 EBC 25 kg 32.246.77 051.162.158.38 051.08 * fax +32(0)11-34.7 gerstvlokken 5 kg 10.8 gerstemout Cara-crystal 120 EBC 25 kg 35.014.37 051.8 051.9 Organic wheat malt 25 kg 051.4 051.1 gerstemout Weyerm.36 051.48 051.370.2 gerstemout BREWFERM Pils 3 EBC 5 kg 10.5 gerstemout BREWFERM Pale-ale 7 EBC 1 kg 3.396.7 roggemout Weyermann 6 EBC 25 kg 35.44 051.46 051.4 gerstemout Weyerm.5 Abbey malt® 5 kg 11.3 gerstemout roost Black 1400 EBC 1 kg 3.0 zuurmout (Sauermalz) 5 kg 16.031.24 051.3 gerstemout Special-B 350 EBC 1 kg 3.152.1 Organic Pilsner malt 25 kg 60.7 tarwemout roost 900 EBC 5 kg 13.227.140.377.247.036.8 havervlokken 1 kg 3.45 051.Cara-red 40 EBC 1kg 3.9 tarwemout licht 3 EBC 25 kg 29.0 gerstemout Weyerm.19 051.72 051.103.55 051.6 speltmout Weyermann 25 kg 57.030.5 Organic Munich malt TYPE 2 25 kg 62.36 051.3 gerstemout roost Chocolate 900 EBC 1 kg 3.211.28 051.5 gerstemout Weyermann Vienna 7 EBC 1 kg 3.197.11 051.105.376.86 051.1 gerstemout Weyermann Vienna 7 EBC 25 kg 33.48 051.74 3.8 gistsuspensie WYEAST 3522 Belgian Ardennes 1 ltr 171.92 051.048.167.156.15 051.161.5 gerstvlokken 25 kg 171.2 gerstemout black ontbitterd 1500 EBC 1 kg 3.141.021.6 maisvlokken 5 kg 11.012.5 gerstemout Weyerm.48 051.Cara-amber 60 EBC 25kg 42. Cara-hell 25 EBC 25 kg 12.041.0 051.72 050.87 050.6 gerst geroosterd 1000 EBC 1 kg 3.65 051. melanoidin 1kg 3.52 051.91 37.7 gerstemout roost Chocolate 900 EBC 25 kg 38.com 18 26. LONDON ALE 1l 171.7 gerstemout BREWFERM Pils 3 EBC 25 kg 30.4 .4 Bohemian Pilsner malt 25 kg 33.2 eik gerookte tarwe mout 5 kg 14.035.186.0 speltmout Weyermann 1 kg 4.11 051.3 tarwemout licht 3 EBC 1 kg 3.254.215.8 gerstemout geroosterd BISCUIT 50 EBC 1 kg 3.260.226.251.36 051.230.147.5 gistsuspensie WYEAST 2308 MUNICH LAGER 1 ltr 050.9 Extra Pale Premium Pilsner Malt 5 kg 10.4 gerstemout Weyerm.192.157.72 051.06 051.8 rookmout (Rauchmalz) 5 kg rookmout (Rauchmalz) 25 kg 13.54 051.195. Cara-hell 25 EBC 1 kg 3.91 051.1 Extra Pale Premium Pilsner Malt 1 kg 3.23 051.5 whiskymout lightly peated 25 kg 35.48 051.231.2 gerstemout BREWFERM Münchener 15 EBC 5 kg 10.210.6 gistsuspensie WYEAST 3711 FRENCH SAISON 1ltr 171.115.2 gistsuspensie WYEAST 1056 AMERICAN ALE 1 ltr 171.2 rookmout (Rauchmalz) 1 kg 3.Cara-red 40 EBC 5kg gerstemout Weyerm.4 Organic Pale Ale malt 25 kg 61.48 051.5 051.244.214.03 26.48 051.027.216.0 gerstemout black ontbitterd 1500 EBC 5kg 14.64 051.183.99 051.84 62.373.1 gistsuspensie WYEAST 2001 URQUELL LAGER 1 ltr 171.395.78 46.225.2 gistsuspensie WYEAST 1318 LONDON ALE III 1 ltr 050.11 051.84 051.4 gerstemout BREWFERM Münchener 15 EBC 1 kg 3.ARTNR OMSCHRIJVING 171.03 051.219.2 rijstvlokken 25 kg 64.3 tarwemout donker 15 EBC 1 kg 3.176.235.36 051.56 051.64 051.3 gerstemout Weyermann Vienna 7 EBC 5 kg 10.3 gerstemout Weyerm.55 051.Cara-amber 60 EBC 5kg 12.142.31 051.91 051.394.87 050.3 CARABELGE® 5 kg 12.99 051.91 051.31 051.21 051.72 051.38 051.8 gerstemout BREWFERM Amber 50 EBC 5 kg gerstemout BREWFERM Amber 50 EBC 25 kg 10.18 050.4 rijstvlokken 5 kg 18.363.112.269.111.003.2 051.7 gerstemout roost Black 1400 EBC 25 kg 39.75 051.248.89 051.026.1 gerstemout Special-B 350 EBC 5 kg 11.046.4 051.9 Bohemian Pilsner malt 1 kg 3.194.71 051.99 051.Cara-red 40 EBC 25kg 12.9 tarwemout roost 900 EBC 1 kg 3.8 gerstemout chocolate ontbitterd 800 EBC 25kg 48.44 051.220.0 Floor malted Bohemian Pilsner malt 5 kg 12.4 maisvlokken 20 kg 22.196.136.2 Organic Vienna malt 25 kg Organic Munich malt TYPE 1 25 kg 61. melanoidin 5kg 12.184.8 Floor malted Bohemian Pilsner malt 25 kg 42.168.84 051.1 gistsuspensie WYEAST 1728 SCOTTISH ALE 1ltr 171.200.47 051.145.96 33.132.201.9 eik gerookte tarwe mout 25 kg 49.78 051.095.245.2 zuurmout (Sauermalz) 1 kg 4.2 gerstemout geroosterd BISCUIT 50 EBC 5 kg gerstemout geroosterd BISCUIT 50 EBC 25 kg 11.045.053.47 44.9 gerstemout BREWFERM Pale-ale 7 EBC 25 kg 32.37 11.67 36.6 051.100.126.0 Chocolate Rye malt 25 kg 47.166.25 051.39 051.38 051.49 051.190.3 CARAMUNICH® (type 2) 25 kg 41.050.3 050.7 Abbey malt® 1 kg 3.7 CARAMUNICH® (type 2) 1 kg 3.266.72 051.75 051.68 051.72 051.12 051.1 gerstemout Weyerm.3 gistsuspensie WYEAST 1450 DENNYS FAVORITE 1ltr 171.025.127.198.182.7 gerstemout Weyerm.236.3 gerstemout BREWFERM Aroma 150 EBC 1 kg 3.177.21 051.0 gerst geroosterd 1000 EBC 25 kg 43.2 gerstemout Weyerm.86 051.024.051.45 051.1 gerstemout Weyerm.03 051.153.35 051.31 051.63 051.17 051.68 051.14. +32(0)11-40.043.1 gistsuspensie WYEAST 2124 BOHEMIAN LAGER 1ltr gistsuspensie WYEAST 1272 ALL AMERICAN ALE 1 ltr 171.4 gerst geroosterd 1000 EBC 5 kg 13.022.59 * info@brouwland.130.2 051.7 gerstemout BREWFERM Aroma 150 EBC 25 kg 34.31 051.178.6 051.0 gerstemout chocolate ontbitterd 800 EBC 5kg 14.05 051.368.011.53 051.25 3.1 CARAAROMA® 1 kg 3.1 051.1 gerstemout BREWFERM Aroma 150 EBC 5 kg 11.240.14 051. Cara-pils 5 EBC 1 kg 3.7 gerstemout Special-B 350 EBC 25 kg 38.86 051.68 051.5 gerstemout roost Chocolate 900 EBC 250g 1.brouwland.106.110.9 gerstvlokken 1 kg 3.24 051. Cara-pils 5 EBC 5 kg 12.48 051.191.82 050.

004.016.053.9 4.68 053.36 053.13 053.8 moutextract poeder donker 5 kg moutextract poeder donker 25 kg 31.287.031.62 053.3 hopkorrels hallertau hersbrucker 1 kg 14.7 2.023.118.043.15 053.93 053.101.086.61 45.52 57.080.1 hopbloemen Spalt Select 100 gr 3.44 053.1 hopkorrels saaz 100 gr 3.77 053.131.77 3.59 053.37 053.7 moutextract poeder amber 500 g 6.095.4 hopbloemen Target 5 kg 76.3 moutextract poeder tarwe 1 kg 11.035.5 moutextractpakket BREWFERM DORADO vr 10 ltr 20.68 052.2 beerkit enhancer muntons 1 kg 5.1 hopkorrels east kent goldings 30g 2.8 hopkorrels brewers gold 250 gr 053.4 053.020.4 053.3 052.0 hopkorrels challenger 1 kg 19.027.7 5.0 052.9 moutextract poeder black 25 kg 120.055.8 053.15 053.5 053.52 6.0 Organic CARARED® 25 kg 051.3 053.12 053.25 052.5 kg 9.8 hopbloemen Hallertau Hersbrucker 1 kg 21.2 hopbloemen Northern Brewer 100 gr 4.067.021.044.64 3.8 hopbloemen Saaz 100 gr hopbloemen Saaz 250 gr 4.7 hopbloemen Challenger 250 gr Organic CARAMUNICH® 2 25 kg 76.6 Organic CARAHELL® 25 kg 051.45 052.1 moutextract poeder black 5 kg 31.098.135.024.18 053.5 hopbloemen Fuggles 5 kg 110.010.8 hopbloemen East Kent Goldings 1 kg 24.053.4 hopkorrels target 30 gr 1.54 053.5 9.108.036.87 053.089.2 hopkorrels hallertau perle 250 g 4.017.93 31.024.9 hopkorrels hallertau hersbrucker 100g 3.5 kg 9.2 053.040.0 hopbloemen Target 100 gr 3.7 hopbloemen Cascade 250 gr 10.042.69 053.039.9 hopbloemen Challenger 100 gr 78.21 053.1 hopkorrels northern brewer 5 kg 51.49 053.041.087.0 hopkorrels brewers gold 30 gr hopkorrels brewers gold 100 gr 053.1 moutextractpakket BREWFERM FURIOSO vr 10 ltr 20.87 053.87 053.083.95 053.56 053.9 hopkorrels saaz 250 gr 053.17 053.133.8 hopbloemen Target 250 gr 5.090.4 hopkorrels hallertau perle 100g 2.64 7.0 053.32 053.007.0 hopbloemen Hallertau Hersbrucker 100 gr hopbloemen Hallertau Hersbrucker 250 gr 4.037.4 moutextract poeder amber 1 kg 9.6 hopkorrels target 1 kg 11.117.35 053.7 hopkorrels styrian goldings 30 g 2.128.2 053.060.8 hopkorrels target 5 kg 41.4 hopbloemen Hallertau Perle 5 kg 47.8 053.106.94 052.105.45 053.24 6.019.4 hopbloemen Hallertau Mittelfrüh 100 gr 052.7 hopbloemen Hallertau Perle 1 kg 16 053.063.7 hopbloemen Tettnanger 1 kg 27.045.066.06 053.4 EURO EURO 17.7 053.011.53 7.84 053.57 6.092.6 moutextract vloeibaar BREWFERM tarwe 1.127.3 hopkorrels saaz 30 gr 2.002.003.062.096.034.4 hopkorrels challenger 250 gr 052.9 hopkorrels styrian goldings 1 kg 17.86 053.2 hopbloemen Styrian Goldings 1 kg 23.014.4 hopkorrels fuggles 250 gr 052.5 hopkorrels east kent goldings 5kg 82.05 053.064.3 moutextractpakket BREWFERM AMBROSIUS vr 10 ltr 20.7 hopbloemen Spalt Select 1 kg 16 053.061.57 053.093.43 053.2 moutextract vloeibaar BREWFERM licht 1.0 hopbloemen East Kent Goldings 250 gr 7.109.084.293.5 hopbloemen Magnum 100 gr 052.050.54 053.8 053.079.4 hopbloemen Saaz 1 kg 23.041.67 8.1 moutextract poeder licht 25 kg 120.032.042.3 hopkorrels northern brewer 250 gr 053.3 hopbloemen Challenger 5 kg 97.81 053.3 hopbloemen Hallertau Perle 100 gr 3.83 053.040.104.9 moutextractpakket BREWFERM GREGORIUS vr 10 ltr 20.55 053.5 kg moutextract vloeibaar BREWFERM donker 1.7 hopkorrels saaz 5 kg 73.033.132.5 hopbloemen Challenger 1 kg 24.6 hopbloemen Northern Brewer 1 kg 18.029.84 053. +32(0)11-40.5 hopbloemen Tettnanger 5 kg 92.103.95 053.2 moutextract poeder amber 5 kg 31.97 053.021.76 053.15 053.3 moutextract poeder licht 5 kg 31.2 moutextract poeder donker 1 kg 9.83 053.065.8 hopkorrels fuggles 30 gr 2.71 5.1 053.8 moutextract poeder amber 25 kg 120.0 hopbloemen Hallertau Mittelfrüh 1 kg 23.08 * fax +32(0)11-34.com 19 61.082.62 052.275.056.23 053.088.38 052.56 053.033.brouwland.43 2.2 hopkorrels challenger 5 kg 82.9 hopkorrels east kent goldings 100g 3.0 053.5 moutextract poeder licht 1 kg 9.015.006.051.0 hopkorrels target 250 gr 053.38 053.3 Organic CARAPILS® 25 kg 051.102.9 hopbloemen Cascade 100 gr 5.051.022.4 hopbloemen Northern Brewer 5 kg 56.45 053.37 053.028.1 hopbloemen Hallertau Perle 250 gr 5.2 hopbloemen Saaz 5 kg 75.2 hopbloemen East Kent Goldings 100gr 4.95 053.7 moutextractpakket BREWFERM PALIDO vr 10 ltr 20.078.21 052.05 051.031.0 hopkorrels Tettnanger 30 gr 053.7 moutextract poeder licht 500 g 6.076.284.28 053.95 053.37 052.9 hopbloemen Spalt Select 250 gr 5.1 hopkorrels styrian goldings 5 kg 69.091.126.77 051.0 hopbloemen Styrian Goldings 5 kg 71.2 Organic Spelt malt 25 kg 93.23 10.ARTNR OMSCHRIJVING 76.7 hopkorrels northern brewer 30 gr 2.012.5 hopbloemen Spalt Select 5 kg 47.2 052.9 hopbloemen Tettnanger 250 gr 8.115.95 053.11 053.054.0 052.272.34 053.3 hopkorrels styrian goldings 100 g hopkorrels styrian goldings 250 g 3.6 hopbloemen Hallertau Hersbrucker 5 kg 61.4 053.3 052.81 053.032.048.022.6 hopkorrels challenger 100 gr 052.049.1 hopbloemen Tettnanger 100 gr 5.130.61 053.278.0 hopbloemen Northern Brewer 250 gr 6.09 053.1 hopkorrels hallertau hersbrucker 30 g 2.036.0 hopkorrels fuggles 1 kg 26.077.2 hopkorrels fuggles 5 kg 113.76 053.0 051.46 053.046.15 053.025.058.6 hopkorrels hallertau perle 30 g 2.8 hopkorrels hallertau perle 5 kg hopkorrels hallertau perle 1 kg 39.47 052.2 hopbloemen Hallertau Mittelfrüh 250 g 7.5 moutextract poeder tarwe 500 g 6.5 kg 9.047.14.134.281.57 .8 moutextract vloeibaar BREWFERM medium 1.3 moutextract poeder black 1 kg 9.2 hopkorrels target 100 gr 2.81 053.99 053.119.86 053.34 6.034.59 * info@brouwland.07 5.8 053.71 7.7 hopkorrels east kent goldings 250g 053.84 053.73.73 051.9 hopbloemen Magnum 5 kg 61.5 hopkorrels northern brewer 100 gr 3.060.061.099.4 moutextract poeder donker 500 g 6.8 hopbloemen Hallertau Mittelfrüh 5 kg hopkorrels challenger 30 gr 76.020.66 052.84 2.4 053.026.052.116.8 052.068.6 053.028.3 053.094.com * www.05 053.6 hopkorrels fuggles 100 gr 4.7 hopbloemen Fuggles 1 kg 31.129.039.83 053.057.08 053.125.075.030.062.51 052.4 floor malted Bohemiam wheat Weyermann 25 kg floor malted Bohemiam dark Weyermann 25 kg 45.052.5 053.9 moutextract poeder tarwe 25 kg 130.6 moutextract poeder black 500 g 6.1 hopbloemen Fuggles 100 gr hopbloemen Fuggles 250 gr 5.1 moutextract poeder tarwe 5 kg 33.7 053.097.25 6.4 hopkorrels brewers gold 1 kg 13.13 053.82 052.081.6 hopbloemen Target 1 kg ARTNR OMSCHRIJVING 051.100.8 9.107.93 053.91 053.23 4.72 052.3 hopkorrels east kent goldings 1kg 19.8 Organic CARAFA® 25 kg 81.4 hopbloemen Styrian Goldings 250 gr 052.24 3.49 052.82 053.11 108.71 053.6 hopkorrels brewers gold 5 kg 64.37 052.21 Brouwland * tel.98 4.085.5 hopbloemen Cascade 1 kg 052.3 053.009.9 053.03 053.15 120.005.5 hopbloemen East Kent Goldings 5 kg 98.5 hopkorrels hallertau hersbrucker 250g hopkorrels hallertau hersbrucker 5 kg 5.14 053.037.62 4.026.3 hopbloemen Magnum 250 gr 052.1 hopbloemen Magnum 1 kg 17.5 hopkorrels saaz 1 kg 18.73 053.9 hopkorrels northern brewer 1 kg 13.290.6 hopbloemen Cascade 5 kg hopbloemen Styrian Goldings 100 gr 052.1 053.063.19 053.019.

3 055.3 053.1 NOV hopkorrels Amarillo 1 kg 50.2 hopkorrels Tettnanger 5 kg 92.59 053.008.205.005.2 PVPP erbsloh 10 kg caramel 100 ml 053.7 magnesiumsulfaat 100 g 053.0 hopbloemen Saaz 60 kg 571.59 * info@brouwland.154.029.12 055.81 055.56 053.221.73.57 055.62 053.027.5 moutpakket BREWFERM BEVERIUS vr 20 ltr 28.99 053.13 053.035.56 055.41 055.351.23 053.021.0 hopkorrels Willamette 5 kg 79.354.185.53 055.5 hopkorrels Cascade 250 gr 8.9 HOPAROMA tabs BREWFERM 1 kg (200 tabs) 108.1 055.7 hopbloemen Willamette 100 gr 5.6 fosforzuur 75% 1000 ml (=1660gr) 13.040.100.59 055.010.216.016.9 clarimalt BREWFERM 1 ltr (1.8 BRAUSOL Erbslöh 25 kg (20.6 hopkorrels magnum 100 gr 2.25 053.301.051.002.6 beerzym BG Erbslöh 1 kg 13.231.03 055.81 053.17 053.106.210.32 3.9 hoparoma BREWFERM "Hoppy" 50 ml 10.8 HOPAROMA tabs BREWFERM 25 stuks 15.202.com 20 6.59 053.1 kaliumchloride 100 g 3.2 beerzym AMYL Erbslöh 1 kg 15.0 calciumsulfaat 100 gr 1.6 schuimkraag BREWFERM poeder 1 kg 14.206.34 053.brouwland.97 295.0 beerzym AMYL HT Erbslöh 1 kg 14.45 587.270.9 hopbloemen Northern Brewer 60 kg 373.8 053.7 hoparoma BREWFERM "Hoppy" 1 liter 149.86 l) 83.5 brew body 25 kg 053.9 moutpakket BREWFERM LUXE PILS vr 20 ltr moutpakket BREWFERM BEAVER-ALE vr 20 ltr 21.ARTNR OMSCHRIJVING 3.014.015.1 NOV hopbloemen Amarillo 90 kg 3066.364.360.06 053.59 055.009.71 053.1 hoparoma BREWFERM "Herbal" 1 liter hoparoma BREWFERM "Hoppy" 5 ml 149.015.01 053.1 beerzym RAPID Erbslöh 1 kg 175.8 hopbloemen Brewers gold 100 gr 4.52 055.100 beerzym MULTI Brewferm 100 ml 053.49 055.6 hoparoma BREWFERM "Woody" 1 liter 149.046.3 hopbloemen Willamette 90 kg 1011.42 055.26 053.143.3 hopextract geisomeriseerd 6% 100ml 4.59 055.17 053.3 hopbloemen Willamette 1 kg 24.95 053.169.313.007. WHITE vr 20 ltr 25.78 053.95 053.7 hopextract geisomeriseerd 6% 1l 25.155.4 hopkorrels Willamette 250 gr 7.8 hopkorrels Willamette 30 gr 2.9 moutpakket BREWFERM BLONDIE vr 20 ltr 26.23 053.3 moutpakket BREWFERM MONNIKSKAP vr 20 ltr 31.95 053.95 053.136.95 053.2 biersol BREWFERM 100 ml 2.9 kaliumchloride 1 kg 9.99 053.34 053.15 1.353.7 055.8 hoparoma BREWFERM "Citrussy" 50 ml 10.6 hoparoma BREWFERM "Citrussy" 1 liter 149.8 053.5 hopkorrels Hallertau Mittelfrüh 250gr 6.141.1 053.052.1 056.203.35 055.3 hopzakjes 100 stuks 30.4 18.149.139.8 hopkorrels Tettnanger 100 gr 053.065.148.055.53 4.150.7 hopbloemen Hallertau Hersbrucker 60 kg 427.1 NOV hopbloemen Amarillo 5 kg 247.7 053.98 hopkorrels Tettnanger 1 kg 22.91 055.022.1 clarimalt BREWFERM 100ml (130 gr) 3.91 056.215.8 4.55 055.42 056.7 43.305.050.5 053.363.100 beerzym ALFA-BETA Brewferm 100 ml 053.8 biersol BREWFERM 1 l 9.362.37 053.34 055.28 6.152.6 053.76 053.95 053.com * www.361.9 053.03 055.77 Brouwland * tel.56 055.34 053.359.42 053.7 055.019.05 053.78 055.217.77 ARTNR OMSCHRIJVING 053.358.56 055.186.024.017.54 053.3 hopkorrels Cascade 1 kg 27.163.142.2 hopbloemen Styrian Goldings 60 kg 557.8 schuimkraag BREWFERM poeder 100 g 2.160.4 hopbloemen Spalt Select 60 kg 266.24 055.026.016.352.42 56.6 hopkorrels Tettnanger 250 gr 053.4 KIGEL HYDRO erbsloh 25 kg 72.8 hopkorrels Hallertau Mittelfrüh 5kg hopkorrels magnum 30 gr 74.306.3 136.06 053.7 hoparoma BREWFERM "Flower" 50 ml 10.5 053.59 055.147.018.156.6 053.105.6 hopbloemen Challenger 60 kg 696.159.77 32.025.3 hopbloemen Fuggles 60 kg 929.52 106.168.0 biersol BREWFERM 250ml 3.022.102.311.003.023.0 KIGEL XERO erbsloh 15 kg 61.009.87 055.11 053.308.25 beerzym BG Erbslöh 25 kg 053.05 055.4 ERBOSTABIL erbsloh 1 kg 24.042.94 055.7 brew body 1 kg 053.153.4 hopkorrels Spalt Select 250 gr hopkorrels Spalt Select 1 kg 4.9 hopkorrels Cascade 30 gr 2.365.14 053.0 hopkorrels Spalt Select 30 gr 2.47 053.158.2 hopkorrels magnum 1 kg 11.2 KIGEL MEDI erbsloh 20 kg 72 055.75 l (25 kg) 107.302.95 20.309.166.9 hoparoma BREWFERM "Flower" 5 ml 3.7 clarimalt BREWFERM 19.041.65 055.4 hopbloemen Cascade 60 kg 963.8 hopbloemen Magnum 60 kg hopbloemen Hallertau Mittelfruh 60 kg 371.78 053.357.27 053.7 beerzym P7 Erbslöh 1 kg 15.0 hoparoma BREWFERM "Woody" 5 ml 3.356.3 beerzym MULTI Erbslöh 1 kg 18.59 055.87 317.64 053.017.2 053.14.304.16 055.9 NOV hopkorrels Amarillo 5 kg 228.2 hopbloemen Tettnanger 60 kg 747.004.8 beerzym ALFA-BETA Erbslöh 1 kg 053.011.021.5 15.95 056.5 tanal A WYEAST 100 gr tanal A WYEAST 1 kg 053.220.14 4.1 hopbloemen Hallertau Perle 60 kg 266.8 hopkorrels Spalt Select 100 gr 2.48 056.04 055.350.75 055.2 hopkorrels Willamette 1 kg 20.10 173.107.8 fosforzuur 75% 250 ml (=406gr) 053.09 3.69 056.8 caramel 1 l 053.9 hopbloemen Brewers gold 5 kg 57.4 EURO EURO 373.020.3 beerzym BG SUPER Erbslöh 1 kg 21.76 14.165.96 056.0 hoparoma BREWFERM "Citrussy" 5 ml 3.9 beerzym CHILL Erbslöh 1 kg beerzym MINICAL Erbslöh 1 kg 34.4 moutpakket BREWFERM PREARIS QUADRUPEL vr 20 ltr 053.55 4. +32(0)11-40.61 056.36 053.212.5 055.2 hopkorrels Spalt Select 5 kg 39.09 056.003.1 hopkorrels Cascade 5 kg 109.3 NOV hopkorrels Amarillo 100 gr NOV hopkorrels Amarillo 250 gr 6.6 hopbloemen Brewers gold 250 gr 6.55 10.307.89 1.5 beerzym PENTA Erbslöh 10 kg beerzym PENTA Erbslöh 1 kg 053.53 055.8 hopbloemen Target 60 kg 371.9 tanal A WYEAST 25 gr 053.5 hopextract geisomeriseerd 6% 30ml 2.7 moutpakket BREWFERM RED SPECIAL vr 20 ltr 23.9 hoparoma BREWFERM "Herbal" 50 ml 10.6 KIGEL CLEAR erbsloh 15 kg 53.97 053.140.31 053.1 hopbloemen Willamette 5 kg 82.53 3.34 5.49 053.5 hoparoma BREWFERM "Flower" 1 liter hopzakjes 10 stuks 149.162.4 hopkorrels magnum 250 gr 4.063.6 hopkorrels Willamette 100 gr 3.2 053.045.2 hopbloemen Brewers gold 1 kg 18.86 053.5 hopbloemen East Kent Goldings 60 kg 696.6 hopbloemen Brewers Gold 60 kg 053.151.201.1 hoparoma BREWFERM "Herbal" 5 ml 3.271.145.207.8 5.5 053.0 053.7 NOV hopkorrels Amarillo 30 gr 3.062.9 hopkorrels Hallertau Mittelfrüh 30gr 2.86 056.0 calciumchloride 33% 100 ml 2.312.3 hopkorrels Hallertau Mittelfrüh 1kg 18.189.1 .043.1 moutpakket BREWFERM MOUTEN KOP vr 20 ltr 20.146.53 055.22 055.137.48 17.7 hopkorrels Cascade 100 gr 4.0 hopkorrels Magnum 5kg 41.54 055.366.064.66 055.8 055.18 055.225.8 hoparoma BREWFERM "Woody" 50 ml 10.060.7 hopkorrels Hallertau Mittelfrüh 100gr 3.54 053.232.95 055.08 * fax +32(0)11-34.63 17.4 calciumsulfaat 25 kg calciumsulfaat 1 kg 40.001.95 053.56 055.0 schuimkraag BREWFERM poeder 25 g 1.5 hopbloemen Willamette 250 gr 8.18 053.164.3 magnesiumsulfaat 1 kg 053.5 moutpakket BREWFERM BLACK GOLD vr 20 ltr 26.157.0 HOPAROMA tabs BREWFERM 5 stuks 3.047.63 053.314.167.161.27 kg) 11.34 055.1 055.004.138.061.3 NOV hopbloemen Amarillo 250 gr NOV hopbloemen Amarillo 1 kg 16.230.7 NOV hopbloemen Amarillo 100 gr 7.056.95 053.72 053.91 053.010.7 moutpakket BREWFERM Mr.17 7.9 brew body 500 g 053.211.006.355.17 055.46 053.144.

211.002.126.6 Bierpakket MUNTONS barley wine 1.250.056.3 057.026.4 gasbrander 30cm.7 Bierkit BREWFERM diabolo 25 kg zonder gist Bierkit BREWFERM gold 25 kg zonder gist 102.95 057.99 057.5kg 14.0 moutpakket BREWFERM KÖLNER vr 20 ltr 21.95 057. butaan/propaan.3 16.5 Bierpakket MUNTONS IPA bitter 1.994.95 057.041.015.110.2 micron vr 057.95 057.31 056.059.5 moutpakket BREWFERM BEAVER-BOCK vr 20 ltr 25.63 056.228.031.95 057.202.204.95 056.082.49 057.95 057.3 moutpakket BREWFERM KONINGSBOK vr 20 ltr 24.63 056.42 056.15 056.5kg 14.250.100.0-K brouwketel inox 36 l + kraan 1/2" 269 056.95 057.8 moutpakket BREWFERM ALT vr 20 ltr 26.6 wortbeluchter inox ZONDER kijkglas.5 kw./prop.015.053.9 Bierpakket MUNTONS export pilsner 1.4 Bierkit BREWFERM Triple 25 kg zonder gist 102.054.0 Bierpakket MUNTONS GOLD Docklands porter 3kg 23.95 057.5 ARTNR OMSCHRIJVING 056.95 057. aardgas 13.7 brouwketel BRUMAS-2.1500E brouwketel dubbelwandig 1.4 Bierpakket MUNTONS GOLD Old English bitter 3kg 23.001.50 wortkoeler SPEIDEL 50 l inox 236.1 Bierpakket MUNTONS Yorkshire bitter 1.102.7 luchtfilter steriel 0.146.96 26. 18kw brouwketel dubbelwandig 200 l vr brander 9669.99 056.8kg 16.8 EURO EURO 0.104.6 Bierpakket MUNTONS bock beer 1.1 Bierpakket MUNTONS GOLD imperial stout 3kg Bierpakket MUNTONS nut brown ale 1.8kg 23.8 gasbrander 60cm.036.120.7 056.081.1000E brouwketel dubbelwandig 1.ARTNR OMSCHRIJVING 22.25 056.103.5 hoprocket hopfilter + hopinfuser RVS 056.15 057.7 Bierpakket MUNTONS export stout 1.4 wortkoeler SPEIDEL 20 l inox luchtsteentje RVS voor wortbeluchter 056.3 gasbrander 40cm.2 Bierpakket MUNTONS GOLD continental pilsner 3kg 23.033.110.9 057.035.50 hoed-deksel koper BRAUMEISTER 50 liter 056.95 056.98 189 349 136.038.004.99 057.8kg 16.15 057.131.5 kw.225.099.205.91 664.104.223.084.8 056.7 gasbrander 20cm.95 057.83 056.91 056.50 isoleermantel BRAUMEISTER 200 liter isoleermantel BRAUMEISTER 50 liter 173.030.8 056.250.144.017.7 PROMO BREWFERM starter kit "DELUXE" + DIABOLO kit 79. vr 057.96 179 2595 1759 13370.5 filterelement inox inline 90 grad DN50 1mm 322.15 056.0 wortbeluchter-set BREWFERM 056.95 057.051.141.32 056.5 358 295.201.052.6 057.9 PROMO BREWFERM starter kit "DELUXE" + ABDIJ kit PROMO BREWFERM starter kit "DELUXE" + TARWE kit 79.6 moutpakket BREWFERM IRISH TAPDANCER vr 20 ltr 21.2 056.2 Bierkit BREWFERM framboos vr 12 l 18.3 057. 5 kw 056.9 luchtsteentje keramisch voor 057.49 057..213.103.4 moutpakket BREWFERM BAVARIENFEST vr 20 ltr moutpakket BREWFERM WEIZEN vr 20 ltr 24.227.3 Bierkit BREWFERM gold voor 12 l 13.99 057.4 Bierkit BREWFERM triple vr 9 l 13.5 057.055.037.50 moutpijp voor Braumeister 50l 121. 90kw 056.034.2 056.039.6 filterbodem inox vr brouwketel 150 l 056. +vlambeveili 601.212.4 brouwketel Brewferm PRO electrisch brouwketel inox 25 l 056.300G brouwketel dubbelwandig 300 l vr brander 057.7 BREWFERM startpakket "DELUXE" 71.8 brouwketel inox 50 l 209 056. but.5 kg 14.5 kw.5kg 14.11 8563.8 wortkoeler INOX gelast 12 platen 056.15 057.008.5 Bierkit BREWFERM grand-cru 25 kg zonder gist 102.062.6 Bierkit BREWFERM grand-cru vr 9 l 13.bruin vr 12 l 13.95 105 49.080.8kg 16.6 057.036.8-K brouwketel inox 50 l + kraan 3/4" 329 056.7 Bierkit BREWFERM kriek vr 12 l 28.0 brouwketel inox 36 l (36 cm) 169 056.5 Bierkit BREWFERM oud-Vl.102. +vlambeveiliging 234.145.5 kw.100.08 * fax +32(0)11-34.15 514.5 kw.8 filterbodem inox vr brouwketel 98 l 215 056.096.15 13.95 057.221.1 221./prop.5 gasbrander 30cm.bitter 1.2 bierbrouwersstartset MX BREWFERM 376.500 l electr.990.006.013.49 057.1 moutpakket BREWFERM BARLEY WINE vr 15ltr 28.6 brouwketel inox 70 l (45 cm) 269 056.024.104.067./prop.0 filterbodem inox vr brouwketel 70 l 209 056.103..250.95 057.6 Brewferm SUPERIOR startpakket elektrisch 548.095.9 Bierkit BREWFERM tarwebier vr 15 l 13.15 057.6 056.012.78 057.066.250.51 057.101.3 Bierkit BREWFERM ambiorix voor 15 l 13.1 Bierpakket MUNTONS canadian ale 1.49 057. but.8 Bierpakket MUNTONS wheat 1. aardgas 8.8kg 16.1000G brouwketel dubbelwandig 1000 l vr brander 17408.2000E brouwketel dubbelwandig 2.17 057.108.7 autosparge maisch-spoel set 056.27 056.3 moutpakket BREWFERM GOLDEN BEVERIUS vr 20 ltr 056.230.8 wortkoeler dompelmodel koper+aansluiting 103.4-K brouwketel inox 25 l + kraan 1/2" 056./prop.060.3 057.4 Bierpakket MUNTONS midland mild 1.59 * info@brouwland.5 kw. +vlambeveiliging 113.33 056.3 filterkuip inox 55 l +kraan + filterbodem 1.993.97 056.2000 wortkoeler platenwisselaar INOX 2000 l / uur 2274.95 057.3 Bierkit BREWFERM tarwebier 25 kg zonder gist 102.025. 13.25 056.0 brouwketel BRAUMEISTER 200 liter AUTO 057. 9kw 8944.142. +vlambeveili gasbrander 90cm.050.1000 brouwketel inox 150 l + kraan 3/4" wortkoeler platenwisselaar INOX 1000 l / uur 056.6 056.250.5 verwarmingselement maischketel 27.099.7 moutpakket BREWFERM INDIANA ALE vr 20 ltr 22.121.0 34 liter 056. +vlambeveiliging 664.015.056.15 057.134.25 304 28.200.9 Bierpakket MUNTONS mexican cerveza 1.4 gasbrander 80cm. but.5kg 14.300E brouwketel dubbelwandig 300 l electr.3 gasbrander 90cm...com * www.9 gasbrander 60cm.109.016.030. but. 45kw 056.95 057.055.2-K 057.49 057.15 057.6 Bierkit BREWFERM GALLIA Belgian Ale 12 l 13.017.49 057.250.4 21.132.992.6-K brouwketel inox 70 l + kraan 3/4" 389 056.6 Bierpakket MUNTONS GOLD Highland heavy ale 3kg 23.200 057.4-K brouwketel inox 98 l + kraan 3/4" 439 057.5kg 14.3 057.8kg 16.5mm 057.95 057.3 057.15 057.250.040.com 21 .105.5 Bierkit BREWFERM abdijbier voor 9 l Bierkit BREWFERM christmas vr 7 l 13.5 kw.0 2. NW40 056.2 filterbodem inox vr brouwketel 50 l 199 056.8 Brewferm SUPERIOR startpakket gas 462.000 l electr. aardgas 25.49 057.49 057.130.5kg 14.65 056.054.99 79. +vlambeveiliging 412.73.8kg 16.051.48 699 2196.8 Bierkit BREWFERM pils vr 12/20 l 13.15 057.085.15 057. +vlambeveili 234.5 kw.049.203.8kg 16.025.101.216.125.0 BREWFERM startpakket "BASIC" 39.4 Bierpakket MUNTONS pilsner 1.100.95 057.100E brouwketel dubbelwandig 100 l electr. 113.057.5 241.9 maischketel afkookzak 30x30x35cm 14.2 Bierkit BREWFERM GALLIA 25 kg zonder gist 102.15 057.215.015.200E 057.136.018..101.9 056. 24kw 11411.102.220. 60kw 057. 8.000 l electr.5 kg Bierpakket MUNTONS irish stout 1.15 057.5kg 14.14.500 wortkoeler platenwisselaar INOX 500 l / uur 2096.5 057.011.1 Bierkit BREWFERM abdijbier 25 kg zonder gist 102.8 Bierpakket MUNTONS GOLD India pale ale 3kg 23.5 kw.4 filterbodem inox vr brouwketel 36 l 165.99 057.250. 25.8 wortbeluchter inox + kijkglas.027.210.8kg 16.95 057.2 brouwketel inox 150 l 589 056. aardgas 37.8kg 16.0 Bierpakket MUNTONS Scottish heavy ale 1.217.222.1 brouwketel brewferm 27 ltr INOX electrisch 056.15 057.3 114.95 057.0 moutpakket BREWFERM GABRIEL vr 20 ltr 056.219.035.003.5 Bierpakket MUNTONS old ale 1.061. +vlambeveili 412.5 pvc-slang 4x6 mm per meter.22 056.7 filterelement inox inline 90 grad DN32 1mm 307.3 Bierpakket MUNTONS trad.2 moutpakket BREWFERM DOPPELBOCK vr 20 ltr 28.95 057.2 Bierpakket MUNTONS premium lager 1.032.2 Bierpakket MUNTONS continental lager 1.4 Brewferm SUPERIOR startpakket BASE 280.3 PROMO BREWFERM starter kit "DELUXE" + TRIPLE kit 79.9 Bierkit BREWFERM diabolo voor 9 l 13.9 moutpakket BREWFERM BROWN PORTER vr 20 ltr 27. 41.99 057.5 59./prop.15 057.95 057.5 304. +32(0)11-40.15 102.0 4.5kg 14.20 hoed-deksel koper BRAUMEISTER 20 liter 056.95 82.49 057.2 brouwketel BRAUMEISTER 20 liter AUTO 056.brouwland.083.8 filterkuip BREWFERM kunststof 30 l 056.45 057.95 057.991.229.226.57 Brouwland * tel.218.49 056.5 koperen bekleding voor filterkuip BRUMAS 869 056.110.7 Bierpakket MUNTONS american light 1.064. +vlambeveiliging 601.95 057.20 isoleermantel BRAUMEISTER 20 liter 86.5 kw.15 057. aardgas 41.01 056.2 61.3 19481 26983 39204 9700.95 20. 37. but.3 Bierpakket MUNTONS premium pils 1.0 Bierpakket MUNTONS premium bitter 1.055.135. NW40 056.5 PROMO BREWFERM starter kit "DELUXE" + PILS kit 79.224.49 14.99 057.041.2 gasbrander 40cm.49 056.22 moutpakket BREWFERM Mc Beaver Scotch Ale vr 20 ltr 24.200G brouwketel dubbelwandig 200 l electr.0 Bierkit BREWFERM pils 25 kg zonder gist 102.15 057. +vlambeveil.5 gasbrander 80cm.0 056.93 056.054.95 057.22 056.4 brouwketel inox 98 l (50 cm) 319 056.4 brouwketel BRAUMEISTER 50 liter AUTO 2555 056.5 kg 14.065.214.

21 058.013.500 l 10285 058.6 'Brew like a monk' 18.48 12182.11 058.098.985.18 061.5mm gaatjes vr 057.4 univat 6 ltr voor Wunderbar 13.76 057.76 13.07 057.55 9.100.251.215.1 rubber ring voor steekkoppeling soda keg 057. 1.026.4 overdrukventiel voor soda keg 23.95 verwarmingsketel 95 Kw vr brouwketel 057.100 057.034.1 vatenreiniger RE-2 AUTOM.8 koppeling CO2 voor soda-keg "ball-lock" 057.255.4 drukvat ROTOKEG kompleet 27 l 97.000 l 9196 058.7 zegelkap rood ball-lock GAS 1000 stuks 64.7 CO2-drukregelaar 3 bar met 2 uitgangen 95.190 verwarmingsketel 190 Kw vr brouwketel 057.093. 1.250.95 061.3 PROMO Brewferm SUPERIOR ELE + moutpakket GABRIEL 549 059.250.08 * fax +32(0)11-34.650 filterkuip dubbelwandig 650 l 7744 058.5 'Technologie Brauer und Mälzer" Kunze 157 061.094.38 058.70 verwarmingsketel 45 Kw vr brouwketel 057.65 059.4 058.260.023.250.59 058.brouwland.5mm gaatjes vr 057.0 'faites votre bière' chandon 8. 1.450.95 057.4 dichting kunststof vr 058.92 18505. 1.5mm gaatjes vr 057.251.252.0 slangstuk 8mm + moer voor koppeling soda-keg 7.45 l 99.100 B-TECH gistingstank unit 2 x 100 l 15851 058.25 057.106.xxxG 7139 7925.15 061.9 jodiumtinctuur vr zetmeelbepaling 30 ml 057.400 filterbodem INOX.7 058.053.25 4.95 14705.260.5 058.5 NOV soda-keg drukvat 2de hands 19 l 42.7 059.105.3 PROMO Brewferm SUPERIOR GAS + moutpakket PREARIS 465 061.95 058.103D I-TECH brouwinstallatie 10 Hl 3-ketel STOOM 171094 059.031.030.1000 filterkuip dubbelwandig 1.9 'Die Hefe in der Brauerei' 'De Praktijkbrouwer' Baetslé 72 53.13 057.100 filterkuip dubbelwandig 100 l 3146 058.95 058.3 'Wild brews' 058.800 filterbodem INOX.650 752.09 058.028.227.5 058.452.1000 B-TECH III brouwhuis unit 1000 l 96074 058.14.95 10.8 CO2-patroon 320 gr voor Wunderbar 24.010.73.250.5 zegelkap groen ball-lock LIQUID 1000 stuks 86.250. 2 pompen.005.95 058.451.090.94 057.95 061.018.035.216.252.95 115 .260.2 MULTI TAP aftap voor 5 l drukvaatjes 22.95 10648 19602 340 240 0.405.57 058.74 061.083.0 xxxCO2 module voor koeltap Wunderbar 79 058.983.1 CO2 schuif-rekenlat druk/temp/CO2-% 057.500 filterbodem INOX.994.500 613.41 057.981.59 * info@brouwland.650 filterbodem INOX.400E brouwketel dubbelwandig 400 l electr.080.22 058.095.95 brouwketel dubbelwandig 500 l vr brander 13420.6 onderdelen-set voor Wunderbar 29.8 057.18 057. 1.224.121.21 057.65 1482.400.65 058.3 'bierbrouwen voor beginners' Hofhuis 7.027.452. 2 pompen.99 061.026.7 bierwortmeter hobby 0-20% extract +thermometer 16.251.220.092.8 bierkraan chrome + adaptor voor soda-keg 65.251.33 057.024.650G 057.57 059.260.6 058.95 061.19 061.030.250.34 057.62 057.67 058.05 058.3KP I-TECH automatische sturing vr 3-ketel 057. 1.5 PROMO Brewferm SUPERIOR ELE + moutpakket PREARIS 549 059.28 058.26 058.025.5 bierposter 'bieren van Nederland' 14.3 soda-keg drukvat 2de hands 9.2 rubber ring voor dip-tube soda keg 1.400 filterkuip dubbelwandig 400 l 6655 058.6 0.054.64 2.6 soda-keg drukvat nieuw 19 l 132.022.033.95 057.420.7 'hop lovers guide' 061.024.420.4 058.086. 6kw 8427.300 383.3 Pegas CrafTap tegendrukvuller vatenreiniger RE-2 MAN.5mm gaatjes vr 057.002.2 057.5mm gaatjes vr 057.4 057. 5 stuks 37 13.223.45 058.252.024.3 CO2 meter vr kroonkurken 29 mm 337.1000 filterbodem INOX.091.993.250 B-TECH brouwhuis unit 100 l B-TECH brouwhuis unit 250 l 31944 39809 058.57 058.4 soda-keg drukvat nieuw 9.7 PROMO Brewferm SUPERIOR ELE + moutpakket GOLDEN B.13 058.250.006.9 CO2-cylinder 2 kg gevuld 95.0 KEG-charger + CO2-patroon koolzuurpatronen vr KEG-charger.100 057.5 058.3 'Technology brewing and malting" kunze 183.800E brouwketel dubbelwandig 650 l vr brander brouwketel dubbelwandig 800 l electr.450.400 613.260.5 CO2 meter vr kroonkurken 26 mm CO2 meter vr kroonkurken VERVANGRUBBER 307.085.45 057.400.017.99 058.027.45 057.6 xxx'bier voor Dummies' Marty Nachel 29.025.030.49 057.250.990. thermostaat 057.020.5 '250 classic clone recipes' 10.96 058.5 058.0 drukvat mini 5 l grijs + gummidop 6.93 115 1808.5 drukvat-set compleet met 2de hands soda keg 057.7 drukvat-set compleet met nieuwe soda keg 057.250.032.500G EURO EURO 9.0 party master bier-tapkop vlakfitting 77. 30kw 057.95 057.800 838.2 PROMO Brewferm SUPERIOR GAS + moutpakket GABRIEL 465 061.010.8 PROMO Brewferm SUPERIOR GAS + moutpakket BLONDIE 465 061.984.7 'Bierbrauen für jedermann' Hlatky-Reil 'Gutes Bier selbst brauen' Hanghofer 22.800G brouwketel dubbelwandig 800 l vr brander 17334.086.980.4 PROMO Brewferm SUPERIOR GAS + moutpakket BEVERIUS 465 059.023.com * www.1 tapstang geel vr minidrukvaatjes vr wunderbar 95 7.09 058.500 B-TECH III brouwhuis unit 500 l 76714 058.028.029.260.73 5.100 319.045.6 slangtuit 4mm vr CO2-drukregelaar 4.096.com 22 18.125.8 ontspanner kompleet vr koolzuurpatronen 8 grm drukvat mini 5 l BREWFERM + gummidop 24.020.5 analyse alcohol + extractgehalte in bier 30.046.160.211.006.222. 30kw 057.252.210.200 filterbodem INOX.5 7.2 058.005.200.95 3212.1 061.400G brouwketel dubbelwandig 400 l vr brander 057.250.45 058.052.8 CO2-drukregelaar met 2 manometers 80.400.4 Startset mini drukvaatjes BREWFERM 75.161.051.5 steek-ventiel inox "vloeistof" voor soda-keg 20.995. +32(0)11-40.ARTNR OMSCHRIJVING 13999.2 koppeling CO2 voor soda-keg "PIN-lock" 11.66 057.2 'The ultimate almanac of world beer recipes' 058.88 061.5 057.19 061.xxxG 10285 058.008.251.46 057.7 058. 549 059.500 B-TECH brouwhuis unit 500 l 61347 057.250.19 061.420. 465 061.221. 1.406.4 afvulpistool BEERGUN + accessoirekit 057.650E brouwketel dubbelwandig 650 l electr.xxxG verwarmingsketel 70 Kw vr brouwketel 057.0 rubber ring voor bierkraan chrome 2.087. thermostaat 057.226.45 l 124.65 057.6 bierwortmeter BREWFERM 10-20 plato +therm 25.3 koolzuurpatronen 16 g 10 stuks 11.250.3 steek-ventiel inox "CO2" voor soda-keg 20.250.42 057.6 058.8 'Farmhouse Ales' 18.021.4 'la fabrication de biere' Sunier 25.033. 30kw 17309.1 pvc-slang nylonversterkt 8x14 mm bier/CO2 /meter 057.4 058.040.089.012.xxxG 9014.500E brouwketel dubbelwandig 500 l electr.250.9 'logboek voor de bierbrouwer' van schaik 3.053E I-TECH brouwinstallatie 5 Hl 3-ketel ELE 157300 059.1 'Designing great beers' 24.027.95 057.50E brouwketel dubbelwandig 50 l electr.5 ARTNR OMSCHRIJVING 057.050.405.022.250 B-TECH gistingstank unit 2 x 250 l 16819 059.9 PROMO Brewferm SUPERIOR ELE + moutpakket BLONDIE 549 059.3 057.6 PROMO Brewferm SUPERIOR GAS + moutpakket GOLDEN B.021.14 058.95 061.005.5mm gaatjes vr 057.5 'Heimbrauen für fortgeschrittene' 13.251.66 2.xxx 268.225.251.088.09 5.250 filterbodem inox vr B-TECH 100 filterbodem inox vr B-TECH 250 057.8 'first steps in yeast culture' Pierre Rajotte 25.06 058. 1.9 058.260.200 filterkuip dubbelwandig 200 l 3630 058.260.7 rubber ring voor deksel soda keg veer-set voor steekkoppeling soda keg 057.7 fermentoflash bieranalyseapparaat 057.500 filterkuip dubbelwandig 500 l 6776 058.300 filterbodem INOX. 45kw 14945.84 5.9 CO2 meter vr beugelflessen PROMO Brewferm SUPERIOR ELE + moutpakket BEVERIUS 549 057.055.55 061.011.250.015.2000 B-TECH III filterkuip 2000 l 22264 058.800 filterkuip dubbelwandig 800 l 8228 058.6 gummi-dop voor drukvat mini 5 l 0.2 pvc-slang nylonversterkt 5x11 mm bier/CO2 /meter 2.4 beer king CO2-aftap voor 5 L vaatjes 37.4 koppeling bier voor soda-keg "ball-lock" slangstuk 4mm + moer voor koppeling soda-keg 057.6 15.85 7.8 Brouwland * tel.250.251.5 plastic bierkraan "picnic" + soda-keg koppeling 17.991.097.200 348.1000 924.87 061.7 plastic bierkraan "picnic" zwart 057.1500 filterkuip dubbelwandig 1.25 1956.8 bierwortmeter BREWFERM 0-10 plato +therm 25.74 058.HF hopfilter voor brouwketels 057.3 061.0 koppeling bier voor soda-keg "PIN-lock" 11.4 bierwortmeter BREWFERM 20-30 plato +therm 25.100 filterbodem INOX.500 B-TECH gistingstank unit 2 x 500 l 20812 059.250..5mm gaatjes vr 057.03 24926 059.9 bierwortmeter hobby 0-20 % extract 7.2 gummi-dop met drukventiel voor drukvat mini 5 l 4.3 bleeder valve + manometer voor soda-keg 41.67 057.201.52 057.5mm gaatjes vr 057.8 party master bier-tapkop korffitting 77.250.62 058.9 'The Brewer's Handbook' Ted Goldammer 47.

5 'obstbrennerei heute' tanner/brunner 56.038.330.061.102.95 9.045.88 080.022.55 090.99 080.4 likeurextract kirsch 3.44 085.59 * info@brouwland.326.3 likeurextract pêche de vigne 3.88 2.0 likeurextract kiwi likeurextract liqueur de coco 3.95 22.35 080.3 likeurextract pomme normande 3.44 090.4 kaasvorm kunststof KADOVA 4-5kg rond 283.042.com * www.3 plattekaaszak klein model 21x35 cm 8.010.44 3.004.020.013.2 kaasvorm kunstst.3.067.53 080.16 080.074.3% extra zuiver 5 l 061.320.26 166.004.44 090.5 likeurextract framboise 3.55 085.DE 090.028.2 083.045.8 kaasdoek 35 x 35 cm 5 stuks 11.5kg rond 133.7 likeurextract elixir des ardennes 3.5kg rond kaasvorm kunststof KADOVA 3 .8 kleurstof oranje levensmiddelen 1 l 080.0 likeurextract advokaat 3.8 likeurextract amaretto 3.8 likeurextract punch au rhum 3.3 kaasvorm kunststof KADOVA 450g rond 64.070.44 090.0 kaasvorm kunstst.1 likeurextract liqueur verte des moines 3.73.009.039.55 090.031.77 2.95 080.68 080.5kg 310.44 090.094.095.007.29 3.1 plattekaaszak groot model 33x48 cm 11.5kg 190.95 080.032.1 likeurextract elixir d'or likeurextract fruits tropicaux 4.0 061.47 080.5 likeurextract cacao 3.55 ARTNR OMSCHRIJVING 061.5 108.35 080. KADOVA rechth.1 080.0 likeurextract rhum blanc 3.95 080.9 .5-3kg 199.0 ethylalcohol 96.2 080.4 likeurextract curaçao bleu 3.1 likeurextract citron 3.041.97 88.018.58 080.6 workshop "hoe brouw ik mijn eigen bier" 35 080.002.5-2.44 090.55 090.023.55 090.098.6 likeurextract mirabelle 3.012.5 likeurextract liq.55 083.097. 19.105.14.078.7 nylonstof vr kwarkzakken /meter 150cm br 28.55 090. 59.001.88 2.56 083.9 kleurstof groen levensmiddelen 1 l 080.56 090.043.7 likeurextract vieille fine superieure 3.009.EN kaaskit vr beginners DUITS kaaskit vr beginners ENGELS 111.6 080.095.76 28.104.009.7 likeurextract cherry brandy 3.009. 2. harde kazen 550gr +volger 17.44 085.107.9 266.7 likeurextract poire-cognac 3.08 * fax +32(0)11-34.008.76 28.315.18 080.053.87 080.019.082.28 1.8 kleurstof violet levensmiddelen 25 ml 083.55 090.7 'faites vos apéritifs.8 workshop "bierbrouwen met mout" workshop "bierbrouwen met de BRAUMEISTER" 95 95 083.092.048.76 28.5 kaasvorm plast.8 ethylalcohol 96.9 likeurextract Fine à l'Orange 3.44 083.7 likeurextract liq.47 18.1 likeurextract triple sec 3.de l'abbaye d'Alerne 3.8 likeurextract anisette de bordeaux 3.43 080.321.62 9.14 090.9 likeurextract vanille 3.056.7 kleurstof karmijnrood levensmiddelen 1 l 080.5 likeurextract old whisky 3.104.1 090.44 086.88 2.3 kleurstof blauw levensmiddelen 25 ml 061.9 likeurextract cassis likeurextract cerise 3.com 23 3. 25 ml 083.76 9.2 vijzel porselein + stamper 13cm diam.092.88 090.102.106.120.88 2.96 080.054.024.76 28.046.2 likeurextract elixir de brabo 3.55 108.1 EURO EURO Brouwland * tel.44 3.089.114.113.91 080.17 080.052.084.014.355.048.8 likeurextract mokatine likeurextract crème de noisette 3.3 likeurextract schiedam likeurextract tequila 3.88 2.116.94 080.316.6 kaasvorm kunststof KADOVA 1.325.5 likeurextract anis français 3.55 090.44 090.6 likeurextract gin 3. 150 cm breed 080.55 080.44 080.096.44 3.9 090.346.56 080.021.0 likeurextract menthe verte 3.NL kaaskit vr beginners NEDERLANDS 080.44 3.6 kaaspers hout LACTOFERM 16 cm diam.017.5 kaasmes inox 2 handvatten snijvlak 38 cm 145. 11.0 kleurstof framboos rood levensmidd.0 likeurextract vip whisky 19.336.064.2 kleurstof framboos rood levensmidd.1 likeurextract poire 3.25 153.2 melkkan aluminium 15 l 149.71 2.042.043.100.5 'Verander water in bier' Adrie Otte 19.55 085.44 083.11 080.4 kaasdoek 75 x 75 cm 2 stuks 11.121.88 061.55 090.045. KADOVA rechth.5 melkkan aluminium 20 l melkkan aluminium 30 l 217.5 kaasvorm kunststof KADOVA 12kg rond 368.2 kaasdoek 105 x 105 cm 1 stuk 080.054.95 081.55 090.015.8 likeurextract fraises des bois 3.55 080.0 likeurextract curacao brun de hollande 3.5 likeurextract zeste de citron 3.44 090.44 090.014.6 kaasdoek 50 x 50 cm 3 stuks 11.55 080.9 likeurextract fine charentaise 3.44 083.44 090.012.011.2 likeurextract menthe blanche 3.040.311.047.2 kaaspers dubbel 19 cm diam.9 wrongelsnijder LACTOFERM 080.075.44 083.356.7 kaasmes inox 2 handvatten snijvlak 15 cm 23.046.55 090.030.1 kleurstof blauw levensmiddelen E131 1 l 061.55 090.003.brouwland.76 28.95 081.002.3 080.56 090.1 kaasdoek per meter.75 080.95 083.071.51 080.44 085.58 080.053.0 100ml 0.1 wrongelsnijder inox km 12x32 cm 080.345.5 176.081.012.44 085.3 wrongelsnijder kunststof gm 26x11 cm 080.1 'kleinschalig destilleren en likeurmaken' Coum 19.310.21 090.080.8 likeurextract curaçao blanc 3.44 090.108.44 090.050.052.44 083.4 melkkan aluminium 10 l 138.69 080.55 090.335.9 likeurextract pisang 3.1 kaasvorm kunststof KADOVA 1kg rond 99.012.049.6 likeurextract eau vie de grain 3.ARTNR OMSCHRIJVING 19.55 3.331.9 'Bierbrauen für Anfänger' Hofhuis 9.55 080.56 090.8 kaasvorm kunstst. jaune des moines 3.093.1 likeurextract genièvre vieux 3.95 080.1 likeurextract verveine 3.112.64 8.44 090.038.9 kleurstof geel levensmiddelen 1 l 080.2 xxx'likeuren en ingelegde vruchten zelfgemaakt' 080.44 090.45 9.083.5 wrongelsnijder inox gm 16x48 cm 080.9 likeurextract marc de bourgogne 3.036.060.4 085. +32(0)11-40.44 090.075.103.6 'comment faire de la bonne bière' simard 061.028.56 090. KADOVA rechth.006.8 kaasvorm Gouda 450 gr zonder net 42.44 086.44 090.088. 4-4.5 likeurextract violette (viooltjes) 3.1 kleurstof geel levensmiddelen 25 ml 080.78 3.105.060.044.062.3% extra zuiver 500 ml 061.6 kaasvorm gouda 1 kg zonder net 47.49 080.03 090.021.050.55 085.5 drooggaas per meter 100 cm breed drooggaas frans vr kaas 20x20 cm 19.FR kaaskit vr beginners FRANS 75.0 kleurstof oranje levensmiddelen 25 ml 080.066.55 090.6 kleurstof violet levensmiddelen 1 l 28.47 237.55 090.3 likeurextract marasquin 3.3 '150 likeurrecepten' Ad Coumou 080.003.6 likeurextract quetsch 3.044.8 likeurextract high select whisky 3.026. 1 l 28.4 likeurextract banane 3.3 kaasvorm frans brique 080.100.0 090.0 kleurstof bruin levensmiddelen 25 ml kleurstof bruin levensmiddelen 1 l 2.33 080.55 085.7 likeurextract fine mandarine 3.5 080.1 kleurstof groen levensmiddelen 25 ml 080.44 20.7 'zelf likeuren bereiden' Ad Coumou 28.044.023.0 'Whisky Selbstgebrannt' Peter Jäger 22.0 likeurextract grappa 3.8 likeurextract crème de whisky 3.2 080.97 080.106. 080.3 likeurextract vieux rhum 3.2 kaasvorm wegwerp nr.062.002.072.85 080.4 'Bierbrouwen doe je zelf' Simard 061.058.7 'Le brassage pour débutants' Hofhuis 9.44 083.080.4 likeurextract mandarine 3.2 likeurextract grande liqueur vermeille 3.7 080.6 likeurextract amer français 3.55 083.025.8 vijzel porselein + stamper 16cm diam.9 kleurstof karmijnrood levensmiddelen 25 ml 080.5 likeurextract noisette-noyau 3.034.046.8 likeurextract vodka 'Brewing beer for beginners' Hofhuis 9.34 080.95 22.45 080.2 'schnapsbrennen' Jozef Pischl 'ansatz-schnapse' Walter Gaigg 22.3 kaasvorm frans piramide 3343 3. 2-2.95 083.061.55 083. liqueurs' chandon 8.58 080.73 080.068.9 likeurextract abricot 3.

bacterium linens vr.294.200 ketel inox +motor +thermostaat 200 l.28 090.com 24 4.002.275.86 090.056.4 090. 45 kw 15391.65 091.300.82 091.058.3 19.1 kaas/boterkruiden gem.49 091.052.97 74.2 zuurkoolrasp beuk 80x30 cm 3 messen 67.5 zuurkoolpot 20 l incl.8 'methode pratique de lacto-fermentation' 12.08 * fax +32(0)11-34.95 091.93 1043.012.3-3 kaaspers RVS op voet.3 kaas/boterkruiden prov.65 090.3 102.vr.232.8 kaascoating geel 9 kg 54.292.19 62.8 kaas-en boterthermometer 0°-50° 090.3 092.6 lebstremsel LACTOFERM 25 ml 3.65 092.6 rumpot APPEL 5 ltr 28.95 092.9 kaaszegels koe 80x55mm 100 stuks 6.030.7 l) 090.100 ketel inox +motor +thermostaat 100 l.290.36 7.370.182.02 102.1 zuurkoolstamper beuk 60 cm lang 091.278.9 vervangbeker YOFERM 1.05 091.423.3 chloorcalcium 33% LACTOFERM 1 liter 6.95 091.7 stremsel poeder microbieel 25 g 4.92 091.9 kleurstof kaas wateroplosbaar 1 l 30.05 094. stenen/deksel 12.001.071.06 boterkarn inox electrisch 30 l 2799.226.074.33 090.3-2 kaaspers RVS op voet.5 090.240.8 deksel voor zuurkoolpot 10 l.150.010.55 9.9 salpeter LACTOFERM 100 ml 3.183.8 schimmelcult.23 091.29 091.52 091.035.ARTNR OMSCHRIJVING 090.86 090.370.84 13.145.69 091.0 zuurkoolstamper mini hout 30 cm 'melkzuurgisting bij u thuis' schoneck 2.452.320.6 melktrechter alu 33 cm diam.3 dornic reactief 1 L 090.3 kaas/boterkruiden brandnetel meng.370.011.220.2 091.036. 10kw 6606.110.84 094.92 092.247. propionzuur bact. penicil.5 dornic buret 10 ml dornic reactief 250 ml 090.7 salpeter LACTOFERM 1 liter 090.1 persbuis 6 x 1 kg voor kaaspers 85.417.315.6 kaascoating geel 25 kg 134.41 091.87 091.406.0 kaasvorm frans beker 150ml nr.4 rumpot DRUIF 5 ltr 28.224.450. 2 stempels + gewicht 1936 091.080. 9 kg 54.050.060.2 deksel voor zuurkoolpot 15 l 15. stenen en deksel 091.01 090.75 102.005.2 chloor tablet 20gr / 45 tabletten 17.154.4 zuurkoolpot 30 l incl.320.5 091.26 1.500 l 8.040.19 091.4 102.look 1kg 22.242.153.011.5 kaascoating geel +anti-schimmelprod.181.310.030.6 zuurkoolpot 10 l incl. 1 kg 19.16 091. kase.7 xxxontromer electrisch 80 l / uur 784.kruiden 1 kg 18.tuinkr. stenen/deksel 41.3 kaaspers RVS op voet.69 091.9 102. 15.425.2 'joghurt.63 12.95 091. 4kw 6171 090.candidum vr.35 Brouwland * tel.47 090.013.415.5 salpeter LACTOFERM 25 kg (19. 2 stuks zuurkoolpot 15 l incl.2 091.5 stenen voor zuurkoolpot 10 l / 15 l.015.006.007.4 beta-caroteen 1% 1 l (926 gr) zeef voor melktrechter alu 33 cm 16.006.18 100.51 090.370.227.370.45 100. 250-300 l 7.6 'Käsen leicht gemacht' Hanreich-Zeltner 29.151.91 090.9 ontromer electrisch 60 l / uur 1173.6 kaas/boterkruiden ui/knoflook 25 gr 1.71 090.176.0 'zelf kaas maken' Tim Smith 12.003.010.95 091.051.76 0.4 zuurkoolrasp beuk 60x23 cm 3 messen 56.4 'Making artisan cheese' Tim Smith 090.195.4 DELVOTEST starter kit 090.5 potloodthermometer 0°-100° 8.9 stremsel poeder 1:150.06 091.0 rumpot RUSTIKA 5 ltr 28.2 092.005.276.7 kaaszegels geit 80x55 mm 100 stuks 6.02 100.5kg P61000 1.419.6 melkemmer inox 15 liter 090.7 kaasvorm frans 3700 mandje klein 2.800 ketel inox +motor +thermostaat 800 l.5 34.9 chloorcalcium 33% LACTOFERM 100 ml 2. 1000 l 14.9 kaas/boterkruiden gem.2 kaaszegels koe 80x55mm 10 stuks kaaszegels geit 80x55 mm 10 stuks 1. 20 kw ketel inox +motor +thermostaat 400 l.335.58 090.500 ketel inox +motor +thermostaat 500 l.293. 3 stempels + gewicht 2910 092.26 091.kruiden 25 gr 1. +32(0)11-40. rahm & co' Hanreich 'waterkefir/melkkefir' Peter Bauwens 19.006.016.9 lebstremsel LACTOFERM 1 liter (1.78 ltr) 602.007.321.050.87 l) 31.3 yoghurtferment CL voor 250 l melk kaaszuursel gelyoph.002.0 090.39 091.6 lactodensimeter quevenne 15-40 090.0 DELVOTEST 100 tests 190.7 pekelweger 0°-25°be 092.4 102. stenen/deksel 131.2 rumpot PEER 5 ltr 28.06 091.7 kleurstof kaas wateroplosbaar 100 ml 113.6 091.6 1.010.1 kaasvorm frans 3772 rond plat 2.025.305.66 1.16 090.4 zuurkoolpot 25 l incl.95 15.89 432.4 092.7 kaascoating geel +anti-schimmelprod.196.58 091. vr 100 l melk 17.04 102. 1 kg 10.320. penicil.011.59 * info@brouwland.4 kaas/boterkruiden bieslookmengeling 25gr 1.8 090.93 102. 45kw 13128.221.320.189-3 dichting voor ontromer 40/80 l / uur 4.011.013.4 stenen voor zuurkoolpot 5 l.look 25g 1.6 092.125.320.75 094.370.09 47.56 102.11 8.tuinkr.322.7 potloodthermometer 0°-60° 8.370.5 l 69.2 'rondom boerenkaas' vernieuwde uitgave 41.4 rumpot NATURSAFT beige 3.3 kaasvorm frans 3709 mandje midden 2.kruiden 25 g kaas/boterkruiden prov.001.171.6 'zelf kaas en boter maken' brochure 090.95 6 2.4 091.4 yoghurt ferment LACTOFERM voor 1 l 3.95 091.95 091.300 090.7 ph-meter digitaal met sonde voor kaas 249.29 102.95 091.52 102.6 kaasvorm FA Caciotta 1kg P45360 1.030.93 filterwatten 20 cm diam.4 lebstremsel LACTOFERM 250 ml 11.87 1230.08 094.4 091.01 dekselring vr boterkarn tafelmodel 10 l 91.57 102.6 liter 90.239.0 kaas/boterkruiden ui/knoflook 1 kg 16.014.2 kaas ferment LACTOFERM voor 1 l 3. 500 l 12.95 091.9 persplaat alu 40 x 40 cm vr 090.8 lebstremsel LACTOFERM 50 ml 4.330. 2 stuks 12. 25 kg 134.65 090.1478 kg) 38.5 ltr 091.95 .016.025.zd.8 091.012.69 090.111.175.52 12.136.99 090.92 094.0 kaasvorm frans 4069 Reblochon kaasvorm frans 3859 Roquefort groot model 7.000 500 gr 59.370.015.248.1 yoghurtautomaat Lactoferm YOFERM 1.055.45 090.421. 10 l boterkarn tafelmodel manueel 10 l 090.4 kaasvorm FA Ricotta 1.93 102.3 stenen voor zuurkoolpot 20 .2 kaascoating geel 1 kg 9.4 090.243.8 kefir ferment LACTOFERM 4.57 102.8 092.5 11011 092.650 ketel inox +motor +thermostaat 650 l.020.1 kaaszuursel gelyoph.152.21 100. 2 stuks 9.39 091.17 094.4 102.5 electrode vr ph-meter digitaal voor kaas 241.53 091.0 schimmelcult.6 boterkarn tafelmodel electr.95 094.95 091.6 91.69 090.26 091. 25 gr 1.29 091. stenen /deksel 51.04 15.98 094.com * www.291.6 zuurkoolpot 5 l incl. 30kw 11833.6 092.2 DELVOTEST 25 tests 68.47 102.5 092.5 ontromer electrisch 125 l / uur 1299.010.6 reinigingsmiddel K-500 1 kg reinigingsmiddel K-500 20 kg 090.081.1000 ketel inox +motor +thermostaat 1000 l.131.kruiden 1 kg 33 21.4 zuurkoolrasp beuk 40x15 cm 3 messen 29.6 schimmelcult.6 092.130. stenen /deksel 108.289.6 melkzuurbacterien gevriesdroogd 091.2 kaas/boterkruiden pepermengeling 1 kg kaas/boterkruiden pik.68 11.3 090.8 'kaas uit het hart' Jos Van Riet 18.135.49 092.5 liter 4.8 kaasvorm FA Caciotta 250g P45330 0. 30kw 8772.193. 1 stempel + gewicht 972.61 1.135. 2 zeven 090.424.020.3 kaas/boterkruiden brandnetel meng.1 kaas/boterkruiden pepermengeling 25 g 2.082.190.25 l.225. 200 stuks 12.051.9 kaasvorm frans 3524 roquefort 9.5 kaasvorm frans 70/60/60 nr 7 1.89 27.05 091.4 090.0 yoghurtapparaat vervangbeker 1 liter 12.8 4.76 100.246.75 102.083.194.5 dornic indicatoroplossing 100 ml 090.009.005.53 091.5 091.50 ketel inox +motor +thermostaat 50 l.85 141.105. vr 500 l melk 16.61 13.14.14 090.4 EURO ARTNR OMSCHRIJVING EURO 97. 45 kw 15052.4 yoghurtferment LACTOFERM BIFIDUS voor 1 l 4.5 lebstremsel 25 kg (21.8 102.370.400 ketel inox +motor +thermostaat 300 l.28 102.233.4 kaas/boterkruiden bieslookmengeling 1 kg 22.155.42 090.01 boterkarn manueel 1.451.052.6 kaas-en boterthermometer -10° tot 60°met huls 090.9 kaascoating geel +anti-schimmelprod.222.012.189-1 borstel voor ontromer 40/80 l / uur 7.brouwland.07 9.73.2 091.4 094.roqueforti v.0 kaas/boterkruiden pik.5 090.3 68.zd. 18kw 7780.05 091.4 'kaas je kaasje' rademaker 11.15 090.189-2 trommelsleutel voor ontromer 40/80 l / uur 19.95 091.16 090.1 chloorcalcium 33% LACTOFERM 25 kg (18.2 schimmelcult.

55 123.41 110.5 957.008.8 twist-off deksel 53 mm wit 100 stuks 13.4 bokaal 230 ml + twist-off deksel 82mm.227.1 propaangas-slang versterkt 9x16mm /meter 6.126. 380v. 5.200G jamketel dubbelwandig 200 l vr GAS 14520 Brouwland * tel.48 123.293.329.5 L + deksel + klem 3.6 bokalen WECK recht 0.85 123.311.302.322.85 123.9 123.86 123.01 114.310.96 114.3-2 moutmolen 200kg/u.1 vliespapier 25 st.8 glastang voor weck-bokalen 120.4 hulpstuk spaghetti voor pasta fresca 45. 9kw 8777.061.030.065.328.1 114.64 114.045. 15kw 23065.300 jamketel dubbelwandig 300 l electr.6 bokalen WECK tulp 0.245.6 twist-off deksel 53 mm wit 1800 stuks 166.226.64 114. 380v.062.95 123.97 10.150.4 moutmolen gietijzer 110.99 123. d'angelo voor pasta fresca 45.75 L + deksel + klem 3.049.050.87 123.20 l. 500 watt 465.3 bokaalopener met hefboom 13.99 120.9 sapfles WECK 1.043.6 hulpstuk tagliatelli/trenette 3mm 27.8 inmaakbokaal 1 L + deksel + klem 3.1 114.0kw moutmolen 1400 kg/u.9 twist-off deksel 43 mm wit 3200 stuks 271.rooster 139 110.75 l.8 bokaal 720 ml + twist-off deksel 82mm. +ringen+klemmen 13.15 0.15 114.7 zift kunststof voor STOCKLI droogtoestel 'Drogen als bewaarmethode' Roos Van Hoof 14.1 123.64 123.04 123.95 123.8 12.205. 380v.1 sapfles WECK 0.9 826.5 Pastaset voor ARTUS 400 watt 98 123.96 123. +3 ziften 120. 4st 5.7 alfalfa kiemzaden GEO 40gr 2.50 l.5 twist-off deksel TO38 MTO goud 100 stuks twist-off deksel TO38 MTO goud 5400 stuks 123.001.52 122.0 bokaal 580 ml + twist-off deksel 82mm. 4 stuks +ringen+klemmen sierbokaal WECK 1 liter 4 stuks 11.3 inmaakketel W15 email electr.13 123.6 twist-off deksel 63 mm wit 100 stuks 15.025.8 droogoven industrieel BIOMASTER 9131.3 'het pasta machine kookboek' Mari 120.067.200.78 123.7 123.131.27 120.056.127.02 123.7 deegkneder 1.042.100.0 TACAPASTA droogrek vr pasta 35.19 123.11 553.1 moutmolen 500kg/u. 380v. 4st 5.058.8 114.V2 staander 720mm voor moutmolen 110.0 twist-off deksel 58 mm wit 100 stuks twist-off deksel 58 mm wit 1400 stuks 123.9 fenegriek kiemzaden GEO 35gr 3 123.334.290.24 123.95 123.330.com * www.1 aspergeschiller manueel tafelklem 41.5 STOCKLI droogtoestel +thermost.78 123.8 xxxsierbokaal WECK 1 l 2 stuks +ringen+klemmen 10.4 noten / kaasmolen met zuignap 21.305.030.3 rasp voor ARTUS 400 watt 99 123.00 l.V4 staander 720mm voor moutmolen 110.140.5 twist-off deksel 48 mm wit 100 stuks 13.73.2 123.041.2 bain-marie INOX 24 l + kraan 110.0 twist-off deksel 53 mm wit 10 stuks 2.049.59 * info@brouwland.005.063.9 deksel 100mm plast.320.200.7 moutmolen 1000 kg/u. 4 stuks +ringen+klemmen 9.282.5 hulpstuk spaghetti vr atlas 150 27.161.27 122.0 azijntob keramiek 5 l 95.69 123.5 kiemzakje GEO 15.7 ontspanner gas 28 mbar binnendraad 110.5kw 9226.0 hulpstuk Trenette voor pasta fresca pastabike MARCATO 45. +ringen+klemmen 10. 4st 6.65 123.274.265.8 droogtoestel biosec domus 220 volt.50 l.333.111.229.76 15.Z zakhouder + klem voor moutmolen 110.335.3 EURO 106.214. vr WECK sapfles 5 stuks 2.39 7298.003.208.200 steriliseerketel dubbelwandig 200 l electr. +tijd +3 ziften 193. de conservation' Van hoof 7.0 STOCKLI droogtoestel +thermost. 9kw 12100 123.67 123.96 123.035.84 123. 15kw 15851 62.2kw 4238.263.Z2 zakhouder + klem voor moutmolen 110.262.004.58 123.5 moutmolen MALTMILL niet regelbaar (P) 253 123.5 229 58.0 bokalen WECK recht 0.8 inmaakketel W25 INOX electr.96 123.315.25 l. 10.5 bonensnijder manueel tafelklem 35.261.343.35 123.228.V3 staander 720mm voor moutmolen 110.com 25 5.220.7 kiemapparaat GEO kiemapparaat GEO TERRA 34.041.T trechter 50 kg voor moutmolen 110. 2 riemen 2484.56 123.225.3 siliconen matjes vr STOCKLI droogtoestel 2 st.266.5 tuinkers kiemzaden GEO 35gr 2.033.029.55 123.2 deegwarenset MULTIPAST gift pack 140.23 114.4 bain-marie INOX 24 l 636.95 123.64 114.327.71 123.28 123.3 kraan voor aardgas voor gasbrander 6.321.044.1 moutmolen MALTMILL 2-zijdig regelbaar (AA) 323 123.6 kg voor ARTUS 400w 250 123.027.5 123.4 Bruggeman instant gist 5x11 g 2.9 deksel 60mm plast.2 114.4 bokalen WECK tulp 0.+therm.2 twist-off deksel 48 mm wit 2400 stuks 203.6 vultrechter WECK 120.06 123.97 0. 4 stuks +ringen+klemmen 9.95 123.279.100 jamketel dubbelwandig 100 l electr.114.95 120.7 STOCKLI droogtoestel +thermost.76 110.25 110.4 hulpstuk ravioli vr pasta fresca electric 89.9 deegwarenmachine ATLAS 15cm hulpstuk capellini 1mm vr atlas 150 65.270.1 rode radijs kiemzaden GEO 15gr 2.295.45 19.96 123.86 123.08 * fax +32(0)11-34.19 123.049.3 zift RVS voor STOCKLI droogtoestel 28.337.6 sojadrankmaker electrisch 111.63 123.5 moutmolen 4000 kg/u.02 114.50 l. electr.300.3 inmaakbokaal 2 l + deksel + klem inmaakbokaal 3 l + deksel + klem 5.283.brouwland.93 110.341.3 bonen-/erwtenpeuler electrisch 120.85 123.2 hulpstuk ravioli voor atlas 150 49.313.200 jamketel dubbelwandig 200 l electr.13 123.7 soja groen (mung) kiemzaden GEO 90gr 3 123.7 'faites votre vinaigre' 8.240.24 27.96 21.4 twist-off deksel 58 mm wit 10 stuks 123.112.010.5 123.028.9 'essig selbst gemacht' Fischerauer 22.22 123.303. electr. 14. vr WECK bokalen 5 stuks 3. +ringen+klemmen 9.19 120.1 koekjesvormer BISCUITS + 20 vormen 37.5 'Le séchage comme méth.304.342.5kw.049.042.4 vlokkenmolen MARGA 110.02 8.46 123.95 114.306.25 l.332. 4 stuks +ringen+klemmen 10.001.3 281.96 123. 380v.5 123.5kw 6605.54 99 2.3 radijs kiemzaden GEO 30gr 3 123.95 123.92 16.17 123.323.3 110.049.2 xxxtwist-off deksel 63 mm WECK 10 stuks 2.9 wortelschiller manueel tafelklem 41. 4st.15 114.95 123.125.070.5 gasbrander MAMMUTH 8.6 broccoli kiemzaden GEO 13gr 3 123.129.6 inmaakklemmen WECK 8 stuks vervangdeksel WECK glas 100mm 1 stuk 1.005.16 122.278.0 inmaakbokaal 0.040.003.072.025.11 114.2 123.043.062.130.9 kraan voor butaan/propaan vr 123.244.9 120.246.ARTNR OMSCHRIJVING 110.132.5 50.110. 2.8 2.+thermostaat 165 123.5 inmaakketel W24 INOX.285.061. 4st.34 110.331.12 123.3 bokalen WECK recht 0.67 114.284.055.110.1 azijncultuur 100 ml 6.124. 4.13 123.060.133.4 inmaakring 65x90mm 10 stuks 2.09 123. zd.338.4 droogtoestel biosec INOX 220 volt. 8 stuks +ringen+klemmen 14.5 kw 62.002.2 bokaal 440 ml + twist-off deksel 82mm.6 inlegrooster voor inmaakketels 5.58 123.206. 15kw 13431 123.207.55 123.82 114.3 lijnzaad kiemzaden GEO 80gr linzen kiemzaden GEO 90gr 3 2. 4st 5. 4st.6 inmaakring 82x114mm 10 stuks 3.45 123.58 123.9 261.0 mostaardzaad kiemzaden GEO 50gr 2.312.8 MARCATO pasta fresca electric +3 accessoires 378 123.4 droogoven industrieel BIOMASTER plus 12086. +32(0)11-40.09 122.1 262.7 hulpstuk papardelle 50mm vr atlas 150 27.41 123. vr Biosnacky 3. 18kw 9840.45 123.14.121.040.040 270.55 120.25 123.3 twist-off deksel 43 mm wit 10 stuks 2. 1.2 bokalen WECK tulp 1.150.225.73 .100 steriliseerketel dubbelwandig 100 l electr.9 110.026.011.05 123. 500 watt 245.6 hulpstuk cap.2 inmaakbokaal 0.1 twist-off deksel 43 mm wit 100 stuks 13.0 inmaakring WECK 54x67mm 10 stuks 1.002.35 102.044.86 11.86 138.041.036.09 161 123.300.340.75 110.150.75 123.4 vervangdeksel WECK glas 60mm 1 stuk 114.+thermostaat+tijdsklok inmaakketel EMAIL zndr rooster 110.96 123.277.96 123.72 123. 380v.9 twist-off deksel TO38 MTO goud 10 stuks 123.7-2 moutmolen 2000 kg/u.7 twist-off deksel 48 mm wit 10 stuks 2.1 inmaakring WECK 94x108mm 10 stuks 1.8 twist-off deksel 63 mm wit 10 stuks 2.8 Tarwekiem zaden GEO 750g 7.060.4 sapfles WECK 0.9 MARCATO pasta drive motor 99.264.68 120. +3 RVS ziften 185 123.3 inmaakring WECK 74x86mm 10 stuks 1.160.67 114.241. +thermostaat+tijdskl 175 110.5 110.7 inmaakketel W14 email.275.95 6.150.336.46 15. 4 stuks +ringen+klemmen 10.1 123.75 110.08 ARTNR OMSCHRIJVING EURO 123.00 l.0 fruitdroger BASICS + 5 roosters 120.120.9 123.1 276.049.339.

2 jeneverbessen 100 gr jeneverbessen 250 gr 123. 60cm vr.25 ARTNR OMSCHRIJVING EURO 123. 10 mm gaatjes 25.101. 65cm vr. +32(0)11-40.52 125.85 140.59 140.65 150.95 150.4 oranjeschil bittere (curacao) gesn.8 'WECK inmaakboek' 14.950.402.110 luchtband diam.647.475. 100 gr 150.59 13.1 kardamom vrucht 100 gr 10.8 theezakjes T-SAC nr.206.92 4.344. 95cm vr.105.5l aquaselect navulzakjes gewoon 4 stuks 38.434.911.155 luchtband diam.08 * fax +32(0)11-34.6 126.6 kg 123.47 140.8 gedemineraliseerd water 5 l 131.4 paraffine parels 250 gr 3.349.056.7 theekan glas met filter MANON 0.450.6 komboecha startpakket zonder boek 39.08 150. vlottend deksel luchtband diam. 50cm vr.26 2.96 7.249.056.55 140.2 vacuum lasmachine inox prof 32 cm 495 150.265.451.45 L 18.056.43 140.42 123.14 150.5pk nr 22 PROF 849 150.45 8.43 131.249.3 kardamom vrucht 1 kg 86.434.com * www.9 theebloemen kennismakingspakket 5 stuks 9. 100 st 4.79 126.2 kardamom vrucht 250 gr 24.45 24.285.03 126.337.400.66 3.30 30.13 150. 80cm vr vlottend deksel 31.599. vlottend deksel 33.451.160 luchtband diam.53 123.012.401.056.25 5.647.43 131.36 123. 1.98 paraffine parels 25 kg citruspectine 100 gr 167. Geert Verhelst 24.5 aquaselect patronen 3 stuks 14.35 125.1 150.324.71 123.9 3.056.40 luchtband diam.95 8.63 126.95 150.2 oranjeschil bittere (curacao) gesn.324.412. 25 kg 124.9 theekan glas met filter MANON II.819.33 126.8 'suiker en zoetstoffen' Dr.186.056.46 140.35 luchtband diam. 36cm vr.73. vlottend deksel 25. vlottend deksel 42.1 twist-off deksel 82 mm goud 680 stuks 123.324.9 natriumboraat 25 kg (borax) 54.910.056.3 koriander vrucht 1 kg 123.581.205.57 123. 70cm vr vlottend deksel 27.9 132.7 'gezondheid uit de apotheek gods' treben 19.94 140.18 150. 100 st.3 iers mos gesn (carrageen) 1 kg 20. 100cm vr.59 * info@brouwland.12 125.021.05 126.324.106.935.8 'komboecha of kargasok' balis/van hoof 19.2 iers mos gesn (carrageen) 250 gr 5. 48cm vr.3 zoethout wortel gesn 1 kg 125.5 l 19.2245 schijf INOX vr vleesmolen nr 22. 45cm vr.015.5 Brouwland * tel.056.45 luchtband diam.223 schijf INOX vr vleesmolen nr 22.152.2 steranijs vrucht heel 250 gr UITWENDIG 125.89 44.285.1 140.131 luchtband diam.432.056.77 140. 55cm vr.20 dichting viton vr pomp NOVAX 018. vlottend deksel 52.590.913.ARTNR OMSCHRIJVING 137.4 'les bonnes confitures à faire à la maison' 14.6 theelepel gaas inox 5cm 7.86 37.1 oranjeschil zoete gesn 100 gr 124.04 27.5 mm gaatjes 25.6 aluin technisch 1 kg 7.0 aquaselect waterfilter COMPACT 1. 0.5 twist-off deksel 82 mm goud 10 stuks 123. 3.5 xxx lanette-N 500 g 12.1 citruspectine 1 kg 56. 125cm vr.85 132.432.2 zoethout wortel gesn 250 gr 150.4 komboecha startpakket MET boek 49.6 125.9 citruspectine 25 kg 1162.4 koriander vrucht 19.20+25 18.26 2. 100 st 3.0 'Praktische raadgever inmaken' 131.597.8 calciumchloride schilfers TECHNISCH 1KG 5.95 132.64 135.330.2 150.91 .45 140.3 150.79 150.352.02 4.108.557.76 123. 100 st theezakjes T-SAC nr.912.48 luchtband diam.104 rubberen ring deksel vat rond 120-210 l 24.75 l 34.0 theezakjes T-SAC nr.95 150. 4. vlottend deksel 26.647. vlottend deksel 51. 250 gr 123.7 theebuil gaas inox 5 cm 5. 110cm vr.4 theezakjes T-SAC nr.8 123.60 luchtband diam.281.29 268.056.6 28.com 26 1.106.434.411.94 4. vlottend deksel 25.249.3 steranijs vrucht heel 1 kg UITWENDIG 125.056. 4.6 aluin technisch 100 g 1.6 7.817.350.2 aquaselect waterfilter glazen kan 1.9 vleesmolen electrisch 1. vlottend deksel 1. vlottend deksel 22.50 L 30.39 150.1 theekan glas met filter MATA 0.56 126.23 140.70 luchtband diam. vlottend deksel 31.50 luchtband diam.265.24 23.0 140.65 150.3 twist-off deksel 82 mm goud 100 stuks 123.4 calciumchloride schilfers TECHNISCH 5KG calciumchloride schilfers TECHNISCH 25KG 16.2210 schijf INOX vr vleesmolen nr 22.351. vlottend deksel 24. 2.33 150. vlottend deksel 29.100 'een geurige bron van gezondheid' luchtband diam.800.103 rubberen ring deksel vat rond 30 / 60 l 3.65 luchtband diam. 155cm vr.4 oranjeschil zoete gesn 25 kg 273. 3 mm gaatjes 27.056.90 luchtband diam.2 'kruiden kweken & gebruiken' 132.186.320.335.432.2 koriander vrucht 250 gr 3.1 koriander vrucht 100 gr 2.01 150.598.451.056.13 3.1 oranjeschil bittere (curacao) gesn.28 150.500. vlottend deksel 23.1 iers mos gesn (carrageen) 100 gr 3.2 paraffine parels 1 kg 123.49 140.43 123.22 123.285.557. 130cm vr.011.42 150.80 luchtband diam.97 140.81 150.34 140.056.43 9.434.93 126.87 150. vlottend deksel 44.98 150.410. vlottend deksel 39. 90cm vr.4 twist-off deksel 63 mm wit 1250 stuks 123.348.4 iers mos gesn (carrageen) 25 gr 123.0 boorzuur poeder 1 kg 126.9 natriumbicarbonaat 1 kg 4.19 140.32 1.0 123.brouwland.8 18.125 luchtband diam.321.95 150.1 steranijs vrucht heel 100 gr UITWENDIG 125.95 luchtband diam. 3.1 natriumboraat 1 kg (borax) 6.592.67 115.98 150.96 140.02 14.06 132.3 EURO 6.7 aquaselect waterfilter seal sensor 1.95 126.14.056.26 140.3 jeneverbessen 1 kg 16.25 dichting viton vr pomp NOVAX 018.49 19.2 oranjeschil zoete gesn 250 gr 125. 1 kg oranjeschil bittere (curacao) gesn.265.056. 160cm vr.5 140.7 'handboek inmaken' 131.08 5.056.6 'WECK le livre de stérilisation' 14.61 123.249.820.591. 40cm vr.3 aquaselect patronen 6 stuks 25.5 natriumbicarbonaat 25 kg 37.056.110.7 140.1 zoethout wortel gesn 100 gr 125.350.26 140.023.432.67 2.022.3 oranjeschil zoete gesn 1 kg 13.557.39 150.36 L 12.34 140.93 126.

Filterkuip 30 l. • Handig afvulpijpje voor het vullen van bierflesjes. Roerlepel.7 Superior startpakket ELEKTRISCH v. • Roerspaan. Hopzakjes. thermometerstrip en waterslot. • Flessenborstel. Roerlepel. + 2 x 1. Chemipro® OXI reinigingsmiddel. Chemipro® OXI reinigingsmiddel. Hopzakjes. Beslagschep 3 l. Kroonkurkapparaat ‘EMILY’ met 100 kroonkurken. Gistingsvat 30 l met waterslot en aftapkraan. • Kroonkurkapparaat ‘GRETA’ en 100 kroonkurken. • Roerspaan. Boek: ‘Bierbrouwen voor beginners’. • Reinigingsproduct Chemipro® OXI.0 Startpakket Deluxe Met dit erg complete pakket heeft u alle materialen om zelf bier te brouwen. Gegradueerde maatbeker 5 l.5 m meter pvc slang 10/15 versterkt. Jodiumtinctuur. Superior startpakket GAS voor moutpakketten • • • • • • • • • • • • • • • • • Moutmolen met regelbare fijnheid. • Kroonkurkapparaat ‘EMILY’ en 100 kroonkurken. Bierpakket niet inbegrepen. Boek: ‘Bierbrouwen voor beginners’.001. Filterkuip 30 l. • Kunststof gistingsemmer van 30 l met aftapkraan. Platenkoeler gelast met 2 x 1 m siliconen slang + 2 x 1.5 m meter pvc slang 10/15 versterkt. 057. Beslagschep 3 l. Gistingsvat 30 l met waterslot en aftapkraan. Jodiumtinctuur. Brouwketel email 27 l.049. Gasbrander met 2 meter propaangasslang. 056. • Flessenborstel & reinigingsproduct Chemipro® OXI.002. Afvulpijpje. Afvulpijpje. • Kunststof brouwemmer van 30 l met aftapkraan. Hydrometer en maatglas. Platenkoeler gelast met 2 x 1 m siliconen slang.041. Kroonkurkapparaat ‘EMILY’ met 100 kroonkurken. Elektrische RVS brouwketel 27 l met thermostaat en aftapkraan. • Dichtheidsmeter met maatglas om het verloop van de gisting te controleren.6 . Bierpakket niet inbegrepen.Brouw je eigen heerlijke bier! Startpakket Basic Compleet materialenpakket voor beginnende bierbrouwers om te brouwen met bierpakketten. Maisch-thermometer met beschermhuls -10 +110 °C. moutpakketten • • • • • • • • • • • • • • • • Moutmolen met regelbare fijnheid.8 056. Bevat: • Kunststof gistingsemmer van 30 l met aftapkraan en waterslot. Gegradueerde maatbeker 5 l Maisch-thermometer met beschermhuls -10° +110 °C Hydrometer en maatglas. 057.

Korspelsesteenweg 86 • B-3581 Beverlo-BELGIE Tel.73.com • www. Artikelnummer Aantal Omschrijving Uw klantgegevens Klantnummer (zie adresetiket): Naam: Voornaam: Adres: Postcode: Gemeente: Land: E-mail: Tel.brouwland.: Fax: Betaal makkelijk met VISA of MASTERCARD Kaartnummer: Naam kaarthouder: Vervaldatum kaart: Datum en handtekening: .: +32(0)11-40.com Ik bestel de onderstaande artikelen en heb kennis genomen van uw algemene verkoopsvoorwaarden.14.08 • Fax: +32(0)11-34.59 info@brouwland. vul dan hier het leveradres in: Naam: Voornaam: Adres: Postcode: Gemeente: Land: E-mail: Tel.: Datum en handtekening: Fax : Wenst u uw pakket op een ander adres te laten leveren.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful