PRIJSLIJST

Mei 2012
EURO

Brouwland bvba
Korspelsesteenweg 86
B-3581 Beverlo - België
Tel. +32(0)11-40.14.08 - Fax. +32(0)11-34.73.59
www.brouwland.com - sales@brouwland.com

INLEIDING - Even lezen a.u.b.

HOE ZIT HET MET DE PRIJZEN?

Wij stellen u met veel plezier onze nieuwe prijslijst voor. Deze
hoort bij onze kleurencatalogus en geeft u een volledig prijsoverzicht
van onze artikelen.
In deze inleiding vindt u een antwoord op de meest gestelde vragen.
Neem even de tijd en lees ze rustig door. Heeft u zelf nog vragen of
problemen? Contacteer onze klantendiest! Onze medewerkers zullen
hun uiterste best doen om u verder te helpen.

Door ons zeer uitgebreid gamma aan artikelen is een vaste prijsstelling onmogelijk. Wij proberen onze prijzen zo lang mogelijk constant te
houden maar wij kunnen dit niet garanderen. DAAROM WIJZEN WIJ
U EROP DAT DEZE PRIJZEN LOUTER INDICATIEF ZIJN. Wilt u de
exacte prijs van een artikel kennen? Neem dan contact met ons op, wij
geven u alle nodige informatie. Alle vermelde prijzen zijn INCLUSIEF
BTW en uitgedrukt in EURO.

HOE KAN U ONS BEREIKEN?

U WIL DEZE ARTIKELEN ZELF VERKOPEN?

WINKEL: (+32) (0)11-40.14.07 / info@brouwland.com
Onze winkel in Beverlo is alle werkdagen doorlopend open van 9 tot
18 uur. Op zaterdag doorlopend van 9 tot 17 uur.
We zijn gesloten op zon- en Belgische feestdagen. Een lijst van de
eerstvolgende feestdagen vindt u wat verder op deze bladzijde.
Bezoek zeker onze showroom eens, het loont de moeite. Voor alle vragen over een eventueel bezoek aan onze showroom, inlichtingen over
producten, actuele prijzen, beschikbaarheid van een product en nog
veel meer, kan u ons bellen op bovenstaand nummer.

Als u onze producten wenst te verdelen dan kan u, na ons een gemotiveerde aanvraag te hebben verstuurd, onze speciale prijslijst voor
verdelers bekomen. Neem gerust contact op met onze groothandel op
(+32) (0)11-40 14 08 of stuur ons een FAX, brief of email. Wij leveren
enkel aan erkende winkeliers. Een kopie van de inschrijving in het handelsregister is nodig.

FEESTDAGEN + Jaarlijkse verlofperiode
Onze winkel en onze kantoren zijn gesloten op volgende Belgische
feestdagen:
1 januari - Nieuwjaar
1 mei - Feest van de arbeid
21 juli - Nationale feestdag
15 augustus - Maria Hemelvaart
1 november - Allerheiligen
11 november - Wapenstilstand
25 december - Kerstmis
Onze postverzending, de groothandel en onze kantoren zijn gesloten in
de volgende periode:
15-07-2012 t.e.m. 30-07-2012 en 22-12-2012 t.e.m. 01-01-2013.
De winkel blijft open.

GROOTHANDEL: (+32) (0)11-40.14.08 / sales@brouwland.com
Hier kan u terecht met al uw vragen als verdeler en professionele gebruiker: leverdata, levertijden, leveringsvoorwaarden, prijzen, ...
De groothandel is open van maandag tot en met donderdag van
9-12 u en 13-17.30 u. Op vrijdag tot 15.30 uur. We zijn gesloten
op zaterdag, zondag en Belgische feestdagen. GEEN cash & Carry.
Geef ons steeds tijdig uw bestelling door zodat wij deze kunnen klaarzetten.
BOEKHOUDING: (+32) (0)11-40.14.09 / admin@brouwland.com
Voor al uw vragen i.v.m. betalingen, facturen,...
Open van maandag tot donderdag van 9-12 u en 13-17.30 u.
Op vrijdag 15.30 uur. Deze dienst is gesloten op zaterdag, zondag en
Belgische feestdagen.

De kleine lettertjes :
uittreksel uit de Verkoopsvoorwaarden

BESTELLINGEN EN VERZENDING:
(+32) (0)11-40.14.08 / sales@brouwland.com
Contacteer ons als u vragen heeft over het plaatsen van al uw bestellingen per post, info over uw bestelling, levertijden,actuele prijzen,
vervoerskosten, de beschikbaarheid van een product, bestellingen
plaatsen...
Open van maandag tot donderdag van 9-12 u en 13-17.30 u.
Op vrijdag 15.30 uur.
U kan ons uiteraard ook faxen, 24/24 u, 7 dagen op 7 op het
nummer: (+32) (0)11-34.73.59

WAAR KAN U ONZE ARTIKELEN KOPEN?
Uiteraard kan u onze artikelen bezichtigen en verkrijgen in onze showroom in Beverlo. Bovendien vindt u onze artikelen in meer dan
80 winkels in België en Nederland terug. Vraag in uw verkooppunt
naar de BROUWLAND-producten. U kent geen winkelier die deze
artikelen verkoopt? Contacteer ons. Wij bezorgen u het dichtstbijzijnde adres.

U GAAT PER POST BESTELLEN?
Goed idee. U spaart zo heel wat kilometers uit. Alle niet breekbare
artikelen uit deze prijslijst kunnen wij u ook thuis bezorgen, mits betaling van de verzendkosten. Verzendkosten moeten steeds betaald worden. Voor de verpakking en verzending moet u op ong. 1 week rekenen.
De bestellingen worden NIET onder rembours verzonden.
Bij iedere bestelling zit een factuur, waarop duidelijk vermeld staat hoe
u moet betalen. Een overzicht van de verzendingskosten vindt u in deze
prijslijst.

Deze prijslijst vervangt alle voorgaande. De prijzen vermeld in deze prijslijst zijn BTW
inbegrepen. Ze kunnen echter zonder voorafgaandelijk bericht wijzigen.
Al onze leveringen zijn steeds onderworpen aan onze algemene verkoopsvoorwaarden. Op al onze handelingen is slechts de Belgische wet van toepassing. Door te
bestellen verklaart de koper zich ontegensprekelijk akkoord met deze voorwaarden.
Deze voorwaarden primeren altijd op de mogelijke aankoopvoorwaarden van de
klant. Prijzen vermeld in onze prijslijsten zijn slechts geldig op de datum van uitgifte
en kunnen ten allen tijde zonder voorafgaandelijk bericht veranderen. Iedere verzending gebeurt steeds op risico en kosten van de koper tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld. De koper geeft BROUWLAND de toestemming om op te treden
als tussenpersoon tussen de koper en de respectievelijke vervoersmaatschappijen
(post, pakketdienst, …). Bij beschadigde levering moet de klant altijd voorbehoud
maken op het transportdocument. Eventuele klachten betreffende leveringen zijn
enkel geldig indien deze schriftelijk en binnen de 48 uren na levering gemeld werden.
De verantwoordelijkheid van de verkoper is in ieder geval beperkt tot de vervanging
van de beschadigde goederen of de creditering van de prijs van de goederen. Levertijden vermeld op onze offertes en orderbevestigingen zijn richtinggevend. Eventuele
vertragingen kunnen geen aanleiding geven tot gedeeltelijke of gehele
annulering van de order noch tot enige schadeloosstelling. Klachten met betrekking
tot facturatie zijn enkel geldig indien schriftelijk gemeld binnen de 48 uur na facturatie. Betaling van de goederen geschiedt netto contant, zonder aftrek van enige
korting, bij aflevering, tenzij anders vermeld. Bij niet- betaling binnen de gestelde
termijn zal automatisch en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest,
gelijk aan de wettelijke commerciële intrest verhoogd met 4 %, verschuldigd zijn op
het totaal van alle openstaande facturen en dit tot volledige betaling. Bovendien zal
bij niet-betaling een schadevergoeding verschuldigd van 10% van het totale bedrag
van alle openstaande facturen, met een minimum van € 60 per factuur, en dit in
toepassing van artikel 1226 van het Burgerlijk wetboek.
Alle goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de facturen. Zij kunnen bij wanbetaling ten allen tijde teruggehaald worden. Garantieherstellingen en/of vervangingen bij verborgen gebreken en fabricagefouten gebeuren altijd
af fabriek Beverlo. Bij herstellingen ter plaatse zullen verplaatsings- en/of transportkosten aangerekend worden. In geval van betwisting zijn alleen de
rechtbanken van het rechtsgebied Hasselt bevoegd en zal de Belgische wetgeving
van toepassing zijn.

VERZEND- en VERPAKKINGSKOSTEN
Deze prijzen zijn indicatief. Wij verwijzen naar onze website voor een actuele prijsberekening
van de verzendkosten & verpakkingskosten.
Weight

Belgium

Netherlands

France

Germany

England

Italy

Denmark

Finland

Sweden
Lithuania
Estonia
Poland

Hungary
Bulgaria
Roumania
Slovenia
Czech
Republic

European
NON-EU
countries
Norway
Switserland

Japan
U.S.A.
Africa
Asia

0 - 1 kg

€ 7.00

€ 11.00

€ 15.00

€ 12.50

€ 19.00

€ 22.00

€ 14.50

€ 27.50

€ 30.30

€ 30.30

€ 32.00

€ 40.00

1 - 5 kg

€ 9.50

€ 11.00

€ 15.00

€ 12.50

€ 19.00

€ 22.00

€ 16.50

€ 27.50

€ 30.30

€ 30.30

€ 40.00

€ 50.00

5 - 10 kg

€ 9.50

€ 11.00

€ 15.00

€ 12.50

€ 19.00

€ 22.00

€ 16.50

€ 27.50

€ 30.30

€ 30.30

€ 45.00

€ 75.00

10 - 20 kg

€ 9.50

€ 11.00

€ 15.00

€ 12.50

€ 19.00

€ 22.00

€ 16.50

€ 27.50

€ 30.30

€ 30.30

€ 55.00

€ 120.00

20 - 30 kg

€ 9.50

€ 11.00

€ 15.00

€ 12.50

€ 19.00

€ 22.00

€ 16.50

€ 27.50

€ 30.30

€ 30.30

+ 30 kg

Gelieve na te vragen - Veuillez informer - Please inquire - Bitte nachfragen

Please inquire

116.bact.460.332.103. bact.021.6 wijngist WYEAST 4021 PASTEUR CHAMP 9.020.105.55 003.081.5 gistvoedingscomplex WYEAST 250gr 13.5 wijngist WYEAST 4244 CHIANTI 9.01 001.003.52 1.072.0 pecto-enzyme VINOFERM zymex 100 ml 3.216.15 2.1 001.9 korrelgist Kitz.347.42 001.8 suspensie WYEAST 4134 SAKE 1 ltr 157.52 002.3 ascorbinezuur VINOFERM ascorvit 50 gr 001.077.101.300.08 * fax +32(0)11-34.85 003.01 korrelgist Kitz.43 12.52 001.261.59 * info@brouwland.34 001.1 desa FIW ontzuurder 250gr 7.021.07 001.16 001.062.5 korrelgist BIOFERM BLANC 100gr 5.99 002.01 001.005.004.7 gistvoedingscomplex WYEAST 100gr 6.8 wijngist WYEAST 4766 CIDER 9.5 enzyme VINOFERM zymex AROMA 1 kg 001.6 korrelgist BIOFERM CHAMP 7 gr 1.2 TURBO-8 gist alcoferm voor 25 l KOJI-KIN 10 gram (voor 6 kg rijst = 22 l sake) 5.026.102.4 enzyme VINOFERM zymex COLOR 1 kg 23.96 002.35 002.3 korrelgist oenoferm COLOR 500 gr 26.088.31 5.04 4.05 17.2 natriumbicarbonaat 100 g 1.5 citroenzuur VINOFERM citrol 1 kg wijnsteenzuur VINOFERM tartrol 100 gr 5.006.55 9.5 001.9 korrelgist MAURIVIN Sauvignon L3 500g 39.91 001.0 korrelgist BIOFERM BLANC 500gr 18.310.111. Bordeaux vr 50 l 001.08 003.98 001.049.01 001.076.105.1 malocid malol.21 003.5 korrelgist oenoferm PINOTYPE 500 gr 26.67 001.007.35 003.25 003.81 001.6 korrelgist Kitz.468. Tokay vr 50 l 1.028.1 korrelgist BIOFERM KILLER 7 gr 1.44 12.450.31 .09 18.9 wijngist WYEAST 4347 EAU DE VIE 9.073.7 gistvoedingszout VINOFERM nutrisal 250 gr 3.35 003.348.8 korrelgist BIOFERM COOL 500 gr 29.5 001.95 11.011.333.080.14 003.35 001.456.4 gemengde zuren VINOFERM mixacid 1 kg 11.85 003.1 alfa-amylase VINOFERM 1 l 001.331.1 korrelgist BIOFERM DOUX 100gr 10. koudgist vr 50 l l 1.350.32 001.8 42.5 korrelgist MAURIVIN Cru-Blanc 500g 39.342.3 desa FIW ontzuurder 100 gr 3. Port vr 50 l korrelgist Kitz.45 003.55 003.100.6 003.55 003.41 003.228.8 korrelgist MAURIVIN AWRI 350 500g 39.42 001.212.253.38 003.79 001.8 enzyme VINOFERM ZYMEX 4000 100 ml 11.67 003.3 wijnsteenzuur VINOFERM tartrol 250 gr 001.5 003.2 appelzuur VINOFERM malox 100 gr 2. 25 g voor 50 l 5. Sauternes voor 50 l 1.6 korrelgist MAURIVIN AWRI R2 500g 39.05 001.0 korrelgist oenoferm BIO 500 gr 29.0 korrelgist BIOFERM BLANC 7 gr 1.9 003.263.2 biostart vitale SK11 vr 1.brouwland.256.85 003.55 003.100.19 3.57 003.3 001.9 7.064.01 001.95 2.343.6 korrelgist BIOFERM ROUGE 500 gr 18.31 4.108.210.52 001.265.3 001.1 korrelgist oenoferm INTERDRY 500 gr 24.015.19 001.42 12.58 5.257.9 001.7 65.035.0 barnsteenzuur VINOFERM succinic 100 gr 10.8 wijngist WYEAST 4946 ZINFANDEL 9.5 003.052.6 korrelgist oenoferm STRUCTURE 500 gr korrelgist oenoferm MULLER THURGAU 500 gr 27.0 korrelgist BIOFERM COOL 100gr 8.7 wijngist WYEAST 4242 CHABLIS 9.002.7 korrelgist MAURIVIN Elegance 500g korrelgist MAURIVIN BP-725 500g 39.339.55 003.1 001.com 3 9.258.251.084.52 002.2 korrelgist MAURIVIN EP2 500g 39.7 alfa-amylase VINOFERM 25 ml 001.464. Champagne vr 50 l 1.3 melkzuur 80% VINOFERM lactol 100 ml 3.9 korrelgist BIOFERM MALIC 7gr 1.072.33 001.7 enzyme VINOFERM zymex AROMA 250 gr 001.260.1 wijngist WYEAST 4767 PORT WINE wijngist WYEAST 4783 RUDESHEIMER 9.005.1 ascorbinezuur VINOFERM ascorvit 100 gr 6.217.101.346.4 citroenzuur VINOFERM citrol 250 gr 3.4 korrelgist BIOFERM ROUGE 7 gr 1.6 nutrivit VINOFERM 100gr 001.250.6 EURO EURO Brouwland * tel.3 vitadrive erbsloh F3 1 kg 46.5 korrelgist Kitz.115.254.020.99 002.046.3 wijngist WYEAST 4267 BORDEAUX 9.047.470.073.240.068. +32(0)11-40.326.78 003.9 korrelgist oenoferm ROSE 500 gr 25.075.14 001.000 l 51.7 001.3 pecto-enzyme VINOFERM zymex 1 kg 001.83 003.077.078.067.0 korrelgist oenoferm FREDDO 500 gr 26.0 ascorbinezuur VINOFERM ascorvit 1 kg gemengde zuren VINOFERM mixacid 100 gr 51.3 neerslagkalk VINOFERM desacid 100 gr neerslagkalk VINOFERM desacid 250 gr 1.75 2.7 wijngist WYEAST 4632 MEAD DRY 9.5 001.334.4 korrelgist MAURIVIN UCD522 500g 39.036.1 001.8 pecto-enzyme VINOFERM zymex 250 ml 001.032.55 003.2 wijngist WYEAST 4184 MEAD SWEET 9.110.3 korrelgist oenoferm RIESLING 500 gr 24.0 gistvoedingszout VINOFERM nutrisal 100 gr 2.113.0 wijngist WYEAST 4134 SAKE 9.6 vitamon B erbsloh.452.99 002. universeel vr 50 l 1.011.4 001.0 appelzuur VINOFERM malox 250 gr 001.8 korrelgist Kitz.01 003.1 pecto-enzyme VINOFERM zymex 25 gr 1.4 korrelgist Kitz.31 6.01 39.88 2.1 korrelgist Kitz.6 melkzuur 80% VINOFERM lactol 1 l 9.330.73.4 003.0 enzyme VINOFERM zymex COLOR 25 gr 2.68 003.8 korrelgist MAURIVIN Primeur 500g 39.5 korrelgist BIOFERM COOL 7 gr 1.100.092.065.57 001.1 korrelgist oenoferm TERRA 500 gr 24.030.19 5.95 003.051. 100g voor 200 l 14.054.2 korrelgist MAURIVIN AWRI 796 500g 39.52 001.7 korrelgist oenoferm TIPICO 500 gr 25.010.com * www.06 003.78 001.1 001.301.027.224.9 korrelgist BIOFERM CHAMP 500 gr 18.462.013.076.4 barnsteenzuur VINOFERM succinic 25 gr 4.52 002.3 korrelgist BIOFERM CHAMP 100gr 5.266.52 001.071.9 4.4 Cellvit VINOFERM gistcellenextract 500 g 22.110.92 003.23 001.012.01 001.103.4 pecto-enzyme VINOFERM zymex 1 l 001.5 001.35 003.2 korrelgist oenoferm BELLE AROME 500 gr 27.010.42 003.458.8 ontzuurder FBN VINOFERM 1 kg 8.2 korrelgist BIOFERM AROMATIC 500 gr korrelgist BIOFERM MALIC 500 gr 18. Beaujolais vr 50 l 1.35 002.55 003.52 001.55 003.349.325.76 001.075.7 korrelgist BIOFERM ROUGE 100gr 5.4 002.6 korrelgist BIOFERM AROMATIC 7 gr 1.083.252.023.28 6.340.0 korrelgist Kitz.99 002.45 003.55 003.85 43.6 korrelgist BIOFERM MALIC 100gr korrelgist BIOFERM KILLER 100gr 11.4 ontzuurder FBN VINOFERM 100 gr 2.55 003.8 appelzuur vinoferm malox 1 kg 001.3 gistvoedingszout VINOFERM nutrisal 1 kg 001.5 korrelgist oenoferm BOUQUET 500 gr 24.87 4.2 ontzuurder FBN VINOFERM 250 gr 3.3 malocid malol.337.214.4 korrelgist BIOFERM DOUX 500 gr 31.066.55 001.3 alfa-amylase VINOFERM 100 ml 001.8 001.7 korrelgist Kitz.061.215.7 pecto-enzyme VINOFERM zymex 250 gr 001.249.28 003. Sherry vr 50 l 1.9 ascorbinezuur VINOFERM ascorvit 250 gr 14.81 001.84 3.039.106.104.6 wijngist WYEAST 4007 MALOLACTIC 9.01 003.6 enzyme VINOFERM zymex COLOR 100 gr enzyme VINOFERM zymex COLOR 250 gr 3.5 nutrivit VINOFERM 1 kg Cellvit VINOFERM gistcellenextract 50 g 14.52 001.49 001.14.52 001.341.4 enzyme VINOFERM zymex AROMA 25 gr 3.01 001.23 25.6 citroenzuur VINOFERM citrol 100 gr 1.344.336.090.99 002. Steinberg vr 50 l 1.9 wijnsteenzuur VINOFERM tartrol 1 kg 24.55 003.3 korrelgist BIOFERM DOUX 7 gr 1.9 neerslagkalk VINOFERM desacid 1 kg 5.338.16 001.5 vitaferm ultra F3 1 kg 30.6 enzyme VINOFERM ZYMEX MASH 100 ml 32.3 korrelgist MAURIVIN B 500g 39.55 003.4 wijngist WYEAST 4028 CHATEAU RED 9.76 003.55 003. 2 tabletten 001.037.3 gistvoedingscomplex WYEAST 1kg 001.ARTNR OMSCHRIJVING 1.01 003.9 enzyme VINOFERM zymex AROMA 100 gr 8.21 003.78 001.48 001.466. Bourgogne vr 50 l 001.8 003.06 001.071.0 korrelgist Kitz.03 ARTNR OMSCHRIJVING 001.016.1 melkzuur 80% VINOFERM lactol 250ml 4.345.5 002.01 1.39 001.4 melkzuur 80% VINOFERM lactol 5 l 33.85 003.8 korrelgist oenoferm ROUGE 500 gr 26.11 001.9 pecto-enzyme VINOFERM zymex 100 gr 3.6 korrelgist BIOFERM AROMATIC 100 gr 5.7 korrelgist BIOFERM KILLER 500 gr 18.0 003.29 001.335.8 gemengde zuren VINOFERM mixacid 250 gr 001.01 003.23 001.08 001.454.060.106.264.

5 dextramyl WH erbsloh 5 kg 106.006.041.036.3 kaliummetabisulfiet VINOFERM campden 250gr 3.64 25.69 005.071.02 006.71 17.66 102.42 004.2 006.1 004.72 9.1 Neo-anticid Erbslöh 25 kg Neo-anticid Erbslöh 5 kg 003.73 005.9 OAK-a-VIN Vinoferm 100 ml 6.2 tannine VINOFERM TANNOBLANC 1kg tannivin SUPERB Erbslöh 100gr 60.064.125.4 hydrogum erbsloh 1 kg 8.8 004.35 005.030.8 004.125.vloeibaar 57.5 kaliummetabisulfiet VINOFERM campden 100gr 2.65 005.080.1 bentoniet VINOFERM benton 1kg 5.8 IODOPHOR vinoferm 1000 ml 27.2 nacalit Erbslöh 20kg most-rein eisenarm Erbslöh 20kg 003.6 11.67 005.0 004.5 Hausenpaste Erbslöh 1 kg 004.9 gelatine 20% VINOFERM 100ml 2.015.020.com * www.65 005.75 006.020.17 005.36 005.26 005.174.045.026.039.53 5.7 combigel erbsloh vloeibaar 1 kg 10.brouwland.32 006.5 mostogel Erbslöh 1 kg vloeibaar 7.8 noferm poeder 100 gr noferm poeder 1 KG 2.7 gerbinol SUPER ERBSLOH 1 kg 51.99 14.500 003.514.07 006.63 12.8 granucol GE 250 gr 5.040.031.9 trenolin frio ERBSLOH 100 ml 003.1 kalinat Erbslöh 1 kg 003.155.38 11.8 oenocyanine VINOFERM 25 l 539.3 wijnsteen = kaliumbitartraat 100 gr 003.012.21 7.8 fructozym P vloeibaar Erbslöh 1 kg fructamyl FCT Erbslöh 1 l 41. +32(0)11-40.016.02 004.5 006.15 006.1 trenolin rouge DF ERBSLOH 1 l 003.73 005.023.054.95 004.73 9.35 006.009.31 006.7 Albuvin erbsloh 1 kg 39.110.8 granucol FA 250 gr 004.517.99 125.011.038.66 .038.6 malostop VINOFERM 1 kg 247.8 kiezelsolklaring VINOFERM 250ml 005.074.212.059.1 chemipro CAUSTIC 100 g 3.9 seporit erbsloh 5 kg 16.1 gelamost vinoferm 250ml 188.3 oenocyanine VINOFERM 1 l 31.27 004.3 vislijm VINOFERM 1l 16.33 005.0 caseine oplosbaar FIW 1 kg 33.1 006.031.081.3 255.029.079.2 malostop VINOFERM 25 gr 10.015.035.041.105.210. ontgeurend 2 kg 005.9 tannine VINOFERM TANNOROUGE 100gr 4.7 chemipro CAUSTIC 2 kg 23.0 tannivin SUPERB vinoferm 20gr 10.132.0 tannine VINOFERM TANNOBLANC 20gr 3.102.21 005.69 006.118.ARTNR OMSCHRIJVING 003.6 005.33 Brouwland * tel.91 003.175.025.57 14.9 13.6 006.2 006.5 gelatine VINOFERM 250gr 3.7 OAK-a-VIN Vinoferm 1 l 004.4 003.7 glycerine VINOFERM 250 ml (315 gr) 4.211.95 006.3 trenolin rouge DF ERBSLOH 100 ml 003.013.99 006.0 bijtende soda (natriumhydroxide) 25 kg 53.516.95 006.74 006.111.7 gelatine 20% VINOFERM 250ml 3.93 7.056.1 glycerine VINOFERM 5 l (6250 gr) 47.24 4.206.036.041.140.022.04 005.0 kiezelsolklaring VINOFERM 100 ml 115.37 004.7 P3-ASEPTO 1192/B vloeibaar 1 ltr 11.078.021.4 004.9 ercarbon GE ERBSLOH 20 kg Kupzit erbsloh 1 kg 144.04 55.060.21 19.8 acidex VINOFERM 1 kg 003.61 004.003.6 trinatriumfosfaat 1 kg trinatriumfosfaat 25 kg 9.52 106.2 acidex VINOFERM 100 gr 003.55 004.018.1 kaliummetabisulfiet VINOFERM campden 500gr 5.0 acidex VINOFERM 250 gr 003.49 005.002.044.9 kaliummetabisulfiet VINOFERM campden 1 kg 9.131.7 gelatine VINOFERM 100gr 3.9 glycerine VINOFERM 100 ml (125 gr) 3.98 005.77 005.27 004.047.075.3 trenolin bukett DF ERBSLOH 100 ml 003.042.9 chemipro CAUSTIC 500 g 8.1 gelatine VINOFERM 1kg 14.57 006.14 005.3 gelatine 20% VINOFERM 1l EURO EURO 6.051.063.2 wijnsteen = kaliumbitartraat 1 kg 003.010.15 003.1 gerbinol SUPER 100 gr 004.2 oenologische olie VINOFERM 100 ml 3.45 004.2 chemipro ACID 250 ml chemipro ACID 1 l 4.16 006.8 006.96 122.011.1 soda watervrij poeder 1 kg 7.5 13.054.12 9.044.101.515.043.2 antikaam tabletten VINOFERM 12 stuks 2.5 005.040.074.28 3.71 004.28 14.03 10.513.115.4 004.86 005.053.87 004.03 005.016.7 mostogel Erbslöh 10 kg vloeibaar 60.7 006.1 kaliumsorbaat VINOFERM sorbistat 250 gr 5.9 klarvit VINOFERM voor 110-220 l vislijm VINOFERM 100ml 6.3 venturi vloeistofinjector INOX NW-40 gerbinol SUPER 25 gr 004.006.055.2 chemipro OXI 1 kg 6.118.507 fructozym COLOR Erbslöh 1 l 52.81 005.051.135.7 vislijm VINOFERM 250 ml 5.107.95 3.0 chemipro OXI 100 g 2.83 57.012.7 schuimstop VINOFERM 5 kg (4760 ml) 156.501 ARTNR OMSCHRIJVING 22.3 bentoniet VINOFERM benton 100gr 1.085.14 004.7 aktieve kool poeder.12 006.027.035.83 005. ontkleurend 1 kg 006.076.9 schuimstop VINOFERM 1 l (1050 gr) 37.6 ferroplex erbsloh 1 kg 14.35 22.065.25 distizym AG ALPHA erbsloh 10 kg 173.6 005.3 glycerine VINOFERM 1 l (1250 gr) 12.48 006.79 005.3 stabivit VINOFERM 100 gr 4.032.201.62 005.9 gelamost vinoferm 1l trenolin super DF ERBSLOH 1 l 68.135.0 IODOPHOR vinoferm 250 ml 8.91 006.9 xxxgerbinol SUPER 250 gr 15.0 most-rein eisenarm Erbslöh 5 kg 003.214.038.95 187.55 006.2 tannine VINOFERM TANNOROUGE 1kg 21.5 kaliumsorbaat VINOFERM sorbistat 25 gr 2.95 005.15 5.86 43.25 distizym AG erbsloh 25 kg 414.52 106.03 006.9 sorben VINOFERM 100 ml 3.1 trenolin bukett DF ERBSLOH 1 l 003.9 oenocyanine VINOFERM 100 ml 005.027.025.57 004.061.021.99 005.008.43 18.05 006.59 004.205.042.023.007.25 distizym BA erbsloh 25 kg 239.27 006.14.060.050.067.033.7 trenolin frio ERBSLOH 1 l 003.6 oenologische olie VINOFERM 1 l 14.4 004.08 004.3 ercarbon FA ERBSLOH 15 kg 108.5 006.98 21.208.051.59 * info@brouwland.9 sekt-klar plus erbsloh 1 kg 004.72 13.061.82 005.8 P3-ALCODES 1 ltr zonder sproeikop 15.030.8 005.8 chemipro ACID 5 l 43.140.008.5 klar-sol SUPER erbsloh 25 kg (20 l) 110.73.96 006.0 granucol GE erbsloh 10 kg granucol FA 100 gr 004.08 * fax +32(0)11-34.2 kiezelsolklaring VINOFERM 1l 9.99 005.4 5.62 005.0 blankasit erbsloh 1 kg 6.3 sorben VINOFERM 1 liter 18.0 oenologische olie VINOFERM 250 ml 5.7 desa FIW ontzuurder 1 kg 003.012.046.95 006.25 distizym P7 erbsloh 10 kg 122.068.3 kaliumsorbaat VINOFERM sorbistat 100 gr 3.2 34.104.100.33 53.79 006.86 004.1 tannine VINOFERM TANNOROUGE 20gr 2.42 4.103.com 4 2.075.53 3.65 003.134.4 granucol GE 1 kg 004.2 bijtende soda (natriumhydroxide) 1 kg 6.95 006.1 klar-sol 30 Erbslöh 25 kg (20 l) 103.59 005.2 nacalit Erbslöh 1kg 003.68 006.33 49.010.7 005.8 tannine VINOFERM TANNOBLANC 100gr 7.2 granucol FA erbsloh 10 kg 005.4 granucol FA 1 kg 004.005.9 stabivit VINOFERM 1kg 31.074.39 005.57 004.54 5.57 005.42 28.67 006.68 006.050.1 OAK-a-VIN Vinoferm 30 ml 3.076.0 aktieve kool poeder.24 005.029.213.250.03 004.0 granucol GE 100 gr 3.6 blankasit erbsloh 25 kg 93.19 3.120.31 005.3 mostgelatine Erbslöh 10 kg .0 malostop VINOFERM 100 gr 34.127.6 mostfein VINOFERM 250 ml mostfein VINOFERM 1 l 8.007.7 kaliumsorbaat VINOFERM sorbistat 1 kg 14.52 005.130.6 caseine oplosbaar FIW 100 gr 16.055.037.7 oenocyanine VINOFERM 250 ml 005.013.32 005.1 bentoniet VINOFERM benton 250gr 2.29 006.5 003.2 trenolin 4000 DF ERBSLOH 1 kg 003.6 sproeikop voor P3-ALCODES 6.25 4.24 006.3 schuimstop VINOFERM 100 ml 004.7 trenolin mash DF ERBSLOH 1 kg 003.

14 006.36 011.032.14.232.209.9 rubber stop grijs D38/31 met gat 9mm 2.042.met gat 9mm 1.031.6 rubber stop grijs D55/47 met gat 17mm 4.ARTNR OMSCHRIJVING 23.9 POLYCLAR V erbsloh 1 kg 51. met 9mm gat 23.35 kg) 22.8 sorbietsuiker VINOFERM sorbitol 25 kg 141.1 sorbietsuiker VINOFERM sorbitol 1 kg sorbietsuiker VINOFERM sorbitol 5 kg 9.8 siliconen stop 36/44 mm .72 3.met gat 9mm 1.2 eik chips SHERRY OLOROSO 5 kg 96.003.71 010.1 eik chips WHISKY 5 kg 97.74 011. 4A.48 011.65 Brouwland * tel. 35mm.45 011.061.3 011.5 eik chips WHISKY 250 gr 7.064. vr vaten 200-500 l 11.51 4.22 007.73 011.145.070. 100 stuks 14.25 007.091.207.227.090.2 007.072.2 sorbietsuiker vloeib.054.3 weckkapje nr.27 007.89 011.76 2.8 rubber stop grijs D60/50 met gat 9mm 5. 1 zonder gat 10 stuks 2.5 kg 50.67 13.001.022.18 012.6 siliconen stop 18/24 mm . 70% 5 liter (= 6.230.229.6 gistkap rubber nr.0 rubber stop grijs D12/8 zonder gat 007.7 glucose VINOFERM 5kg 16.057.226.160.135.3 rubber stop grijs D32/26 met gat 9mm 1.210.43 011.6 rubber stop grijs D70/60 zonder gat 7.72 006.5 rubber stop grijs D44/36 met gat 9mm 2.8 006.3 eik chips frans heavy toast 1 kg 006.5 rubber stop grijs D75/64 met gat 17mm 9.95 006.53 011.08 * fax +32(0)11-34.63 011.005.9 glucose VINOFERM 1 kg 4.128.152.94 011.033.31 006.zonder gat 3.24 012.5 zonder gat rubber stop grijs D18/14 zonder gat 0.142.15 012.9 wijnkurken 38mm 2de kwal.086.208.2 007.3 010. +32(0)11-40.8 fructose (levulose) 5 kg 36.9 waterslot DUPLEX 0.2 kandijsuiker wit brokken 25 kg 91.8 lactose (melksuiker) VINOFERM 250 gr 4.5 glucose VINOFERM 250 gr 2. vr vaten 500-1000 l gistkap rubber nr.1 rubber stop grijs D60/50 met gat 17mm 5.4 eik chips frans medium toast 1 kg 18.4 kandijsuiker bruin brokken 25 kg 87.212. 5.51 37.224.041.020.44 011.2 siliconen stop 31/38 mm .3 rubber stop grijs D75/64 zonder gat 8.6 rietsuiker donker 5 kg 13.4 rubber stop grijs D44/36 met gat 17mm 2.55 011.0 lactose (melksuiker) VINOFERM 25 kg 90.02 6.052.met gat 9mm 21.031.2 rubber stop grijs D35/29 zonder gat 1.027.6 siliconen stop 23/29 mm .8 ALCOPUR alcoferm 5 gr ALCOPUR Alcoferm 50 gr 1.com * www.7 006.9 011.022.9 rietsuiker donker 50 kg 105. 65mm.082.zonder gat 4.040.95 37.95 007.04 011.66 011.4 siliconen stop 41/49 mm .26 012.003.077.95 011.45 011.8 wijnkurken TWINCORK NORM 39mm 100 stuks 011.2 007.89 011.met gat 9mm 8.035.3 gistkap rubber nr.1 wijnkurken 38mm 2de kwal.054.047.2 011.041.3 harmovin erbsloh 1 kg 40.85 011.zonder gat 29.4 006.3 17.001.73 007.03 011.233.97 011.2 011.053.55 011. 2 zonder gat 10 stuks 2.7 rubber stop grijs D22/17 zonder gat 0. 70% 250 ml (=325 gr) 3.7 eik chips amerikaans medium toast 22. 1000 stuks 278.7 sorbietsuiker VINOFERM sorbitol 250 gr 3.47 006.9 gistkap rubber nr.065.061.2 rubber stop grijs D55/47 zonder gat 3.7 eik chips frans heavy toast 22.6 011.5 8.9 glucose VINOFERM 25 kg rietsuiker licht 1 kg 55. met 9mm gat 4.0 wijnkurken 38mm 1ste kwal.1 rubber stop grijs D35/29 met gat 9mm 2.034.8 kandijsuiker wit brokken 5 kg 20.0 siliconen stop 31/38 mm .064.130.95 012. 100 stuks 011.96 011.155.021.met gat 9mm 2.032. 70% 1 liter (=1. met 9mm gat 2.95 8.3 rubber stop grijs D83/71 met gat 17mm 11.5 eik chips amerikaans medium toast 250 gr 006.53 010.95 012.206.4 siliconen stop 26/32 mm .9 siliconen stop 60/70 mm .3 012.021.087.12 007.55 011.8 rubber stop grijs D24/18 met gat 9mm 1.010.1 glucose VINOFERM 500 gr 3.71 007.6 fructose (levulose) 250 gr 3.0 kandijsuiker bruin brokken 5 kg 16.228. 6.7 011. 4.0 006.4 rubber stop grijs D32/26 zonder gat 1.13 011.166.73.161.zonder gat 1 007.009.2 011.7 010.63 007.5 waterslot DUPLEX 2.216.002.7 011.5 prepur erbsloh 2.brouwland.4 eik chips SHERRY OLOROSO 1 kg 25.zonder gat 8.213.032.156.52 010.6 eik chips amerikaans heavy toast 22. 100 stuks 217.30 kg) 7.65 011.038.78 012.46 007.5/10.236.073.6 rubber stop rood 35/60mm + 2x10mm gaten 007.071.met gat 9mm 2.05 007.025.0 fructose (levulose) 25kg 145.6 eik chips frans medium toast 250 gr 5.7 wijnkurken 38mm super kwal.066.063.25 011.23 011.74 011.27 011.021.71 006.162.74 011.52 007.234.29 011.067.zonder gat 1.029.54 011.45 011.4 rubber stop grijs D49/41 zonder gat 2.067.8 178.7 rietsuiker licht 5 kg 12.93 4.76 007.5 siliconen stop 17/22 mm .78 011.8 siliconen stop 23/29 mm .0 011.031.59 * info@brouwland. 3.001.2 fructose (levulose) 1 kg 8.048.151.04 2.66 011.6 siliconen stop 36/44 mm .74 007.127.7 waterslot DUPLEX 1.056.157.7 rubber stop grijs D70/60 met gat 17mm 8.7 kg 250.062.8 rubber stop grijs D60/50 zonder gat rubber stop grijs D65/56 zonder gat 5.012.95 011.0 rubber stop grijs D38/31 zonder gat 1.26 011.030.13 007.5 3.083.96 006.0 rubber stop grijs D49/41 met gat 9mm rubber stop grijs D55/47 met gat 9mm 3.76 006.5 eik chips frans heavy toast 250 gr 006.165.com 5 0.31 011.9 rubber stop grijs D65/56 met gat 17mm 6.060.011.0 siliconen stop 21/27 mm .6 siliconen stop 41/49 mm .2 siliconen stop 47/55 mm .zonder gat siliconen stop 29/35 mm .3 007.8 siliconen stop 21/27 mm .44 vinpur special erbsloh 1 kg 38.150.92 011.01 007.045.3 siliconen stop 71/83 mm .1 rubber stop grijs D83/71 zonder gat 11 18.met gat 9mm siliconen stop 29/35 mm .2 011.065.052.7 rubber stop grijs D18/14 met gat 9mm 0.005.97 011.54 011.2 eik chips amerikaans heavy toast 250 gr eik chips amerikaans heavy toast 1 kg 4.204.6 rubber stop grijs D65/56 met gat 9mm 6.01 006.072.089.0 kandijstroop vloeibaar donker 7kg kandijstroop vloeibaar donker 1 l (1.046.zonder gat 2.5 rietsuiker licht 25 kg 45. vr vaten 60-120 l 6. 50mm.147.29 007.82 007. 40mm.77 006.6 rubber stop grijs D27/21 met gat 9mm 1. met 9mm gat 2.000.zonder gat 1.051.126.7 kg 253.134.004.8 rietsuiker donker 1 kg 3.05 011. 100 stuks 19.05 007. met 9mm gat 2. 1000 stuks wijnkurken 38mm super kwal.4 sorbietsuiker vloeib.2 wijnkurken 38mm 3de kwal.94 .25 006.3 rubber stop grijs D24/18 zonder gat 0.7 011.2 lactose (melksuiker) VINOFERM 5 kg 31.92 011.0 rubber stop grijs D27/21 zonder gat 007.52 007.9 rubber stop grijs D92/79 zonder gat 15.219.07 011.062.042.146. 1000 stuks 155.024.6 rubber stop grijs D44/36 zonder gat 2.026.9 rubber stop grijs D 9/5 zonder gat 0.7 kg 006.6 011.zonder gat 20.063.6 kandijstroop vloeibaar donker 25 kg 63.088.070.0 wijnkurken 38mm 3de kwal.41 011.2 metagum erbsloh 1 kg 006.8 eik chips frans medium toast 22. 1000 stuks 115.59 006.205.140.24 006.125.055.43 007.002.141.59 007.059.1 006.48 011.7 EURO EURO 5.met gat 9mm 1.3 siliconen stop 17/22 mm .214.22 0.met gat 9mm 5.093.074.167.38 007.3 eik chips WHISKY 1 kg 25.6 waterslot slangmodel rode kap 0.023.14 eik chips amerikaans medium toast 1 kg 13.3 ARTNR OMSCHRIJVING 006.044. 60mm.45 011.52 007.met gat 9mm 4.036.037.08 011.053.9 wijnkurken 38mm 1ste kwal.82 011.46 kg) 21. vr vaten tot 60 l 4.57 006.1 kandijsuiker bruin brokken 500 gr 2.092.1 gistkap rubber nr.058.86 007.6 eik chips SHERRY OLOROSO 250 gr 7.24 0.5 rubber stop grijs D14.1 siliconen stop 18/24 mm .8 kandijstroop vloeibaar donker 250 ml (=325 g) 3.7 siliconen stop 60/70 mm .55 007.7 10.039.9 sensovin erbsloh 1 kg 006.6 sorbietsuiker vloeib.4 lactose (melksuiker) VINOFERM 1 kg 8.5 weckkapje nr.8 012.050.5 waterslot DUPLEX 1 A.7 kg 182.77 011.zonder gat 6.4 011.43 007.4 siliconen stop 47/55 mm .035.225.43 011.9 kandijsuiker wit brokken 500 gr 2.18 007.76 011.18 27.5 rubber stop grijs D22/17 met gat 9mm 1.zonder gat 0.2 siliconen stop 26/32 mm .met gat 9mm 6.71 011.35 011.24 007.87 34.

9 kroonkurken 29mm ZWART 100 stuks 5.47 012.19 012.1 champagnekurk agglo+kurk 48x30.95 012.22 012.onderdopje kroonkurk 29mm 100 st.137.9 wijnkurken TWINCORK EXTRA 45mm 100 stuks 20. 10 stuks konische kurk 9 x 12 mm.25 .6 bierkurk kunststof 43x25mm 1000 stuks 168.9 012.59 012.141.246.092.45 012.7 konische kurk 13 x 16 mm.210.brouwland.22 012.364. 140. 28.263.101.5 muilband met deksel 50 stuks 012.5 kroonkurken 26mm ROOD 1000 stuks 18.63 012. 31.5 x 24 gedraaid ZWART 25 st.7 kroonkurken 26mm ROOD 100 stuks 2.280.4 012.2 konische kurk 40/45 mm diam.1 kroonkurken 29mm GOUD 100 stuks 4.41 012.365.45 012.95 012.3 muilband met deksel 100 stuks 012.7 konische kurk 9 x 12 mm.0 champ.6 PP caps.6 draaidop kunststof BLAUW mca28 4500 stuks 133.95 012.6 012.55 012.6 wijnkurken 45mm agglo 1000 stuks 49.195.353.0 kroonkurken 29mm GROEN 7.317.221.88 012.7 muilband met deksel 1000 stuks 012.266.15 012.000 stuks 139. 31.5 konische kurk 13 x 16 mm.5 x 24 BORDEAUX 1000 stuks 59.8 konische kurk 23 x 26 mm.062.4 konische kurk 115/120 x 33 mm 1 stuk 3.2 wijnkurken 45mm 1ste kwal.8 kroonkurken 26mm WIT 1000 stuks 18.071.276.24 012.2 konische kurk 27/32 mm diam.328.375.5 PP caps.5 kroonkurken 26mm ORANJE 10.95 012.15 012.102.33 44.65 012.45 012.7 012.0 bierkurk ALTEC 44x25.3 kroonkurken 26mm BLAUW 100 stuks 2. 100 stuks 27.5 x 18 gedraaid GOUD 1000 st.62 6.5 1000 st bierkurk ALTEC 44x25.5 x 24 ZWART 1000 stuks 61.5 wijnkurken 45mm 2de kwal.350.71 012.377.238.351.401. 31. 31.7 champ.56 012.253.65 012.322.03 012.091. 100 stuks 47.372.14 1.0 kroonkurken 26mm GOUD 1000 stuks 17.85 012.405.000 stuks 148.74 012.55 012.33 012.171.356.152.4 wijnkurken 45mm 3de kwal.283.6 012.066.0 draaidop kunststof BLAUW mca28 25 stuks draaidop kunststof BLAUW mca28 100 stuks 2.65 wijnkurken kunststof 38mm 1000 stuks 128.2 kroonkurken 26mm ZILVER 1000 stuks 18.79 012.stop plast. 31.500 stuks 246.32 012.4 GOUD epe 1000 stuks 25.89 012.161.4 muilband 100 stuks muilband 50 stuks 6.4 PP caps.236.59 012.355.8 kroonkurken 26mm WIT 10. super 25 stuks 3. 28 x 18 gedraaid GOUD 1000 st.6 konische kurk 23 x 26 mm.1 kroonkurken 29mm BLAUW 100 stuks 5.313.378.14 95.205.55 012.132.24 012.65 ARTNR OMSCHRIJVING 012.89 012. 10 stuks 2.82 012.000 stuks 148.000 stuks 134.315.0 konische kurk 15 x 18 mm. +32(0)11-40.9 champ.71 012.112.79 012.282.1 wijnkurken 45mm super kwal.000 stuks 148.4 kroonkurken 29mm GROEN 1000 stuks 40.500 stuks 246.264.7 konische kurk 50/55 mm diam.360.2 kroonkurken 29mm ZILVER 100 stuks 5.2 PP caps.3 konische kurk 11 x 14 mm.5 x 24 ZILVER 1000 stuks PP caps.361.3 kroonkurken 26mm ZWART 10.3 012.17 012.260.15 012.409. 1000 stuks 386.362.0 konische kurk 45/50 mm diam.2 kroonkurken 26mm GOUD 100 stuks 2.6 012.275.220.6 konische kurk 17 x 20 mm.4 konische kurk 35/40 mm diam.278.2 012.354.4 PP caps.75 012.404. 6.7 012. 10 stuks 2.75 012.0 kroonkurken 29mm ZILVER 1000 stuks 40.0 muilband + deksel zwart vr bierkurk 1000 stuks 98.500 stuks 246.370.2 konische kurk 21 x 24 mm.9 kroonkurken 26mm GROEN 100 stuks 2.36 012.55 012.45 012.142. 10 stuks 4. 1 stuk 0.9 draaidop kunststof ROOD mca28 1000 stuks 40.500 stuks 222.400.79 012.25 012.407.45 012.0 PP caps. 4.9 kroonkurken 29mm BLAUW 1000 stuks 40.232.65 17.4 kroonkurken 29mm ROOD 7. 10 stuks 4. 10 stuks 4.4 kroonkurken 29mm GOUD 7.4 konische kurk 17 x 20 mm. 100 stuks 18.49 012.89 012.3 konische kurk 65/70 mm diam.5 EURO EURO Brouwland * tel.71 18.1 konische kurk 11 x 14 mm.247.33 012.5mm 100 stuks 331.3 draaidop kunststof ROOD mca28 25 stuks 012.35 2. 100 stuks wijnkurken 45mm 3de kwal.325.402.45 012.359.323.stop plast.330. super 100 stuks 6.6 champ.500 stuks 246. 39.376.65 012.0 wijnkurken 45mm 1ste kwal.33 012.252.0x21.61 012.319.8 PP caps.1 012.22 012.onderdopje kroonkurk 29mm 1000 st.352.89 012.160.5 konische kurk 60/65 mm diam. 31.204.111.327.75 012.5 x 24 GOUD 1000 stuks 62.230.258.15 012.com 6 7.211.318. 100 stuks 31.75 012.6 012.281. 28 x 18 gedraaid GOUD 100 st.500 stuks 246.59 012.41 012.68 012.14.248.4 012.55 012.45 2.94 012.420.95 012.2 kroonkurken 29mm BLAUW 7.153.9 012.000 stuks 148.316.25 012.500 stuks 246.49 012.45 012.131.2 muilband met deksel 2700 stuks muilband + deksel zwart vr bierkurk 100 stuks 012.64 012.1 kroonkurken 26mm ORANJE 100 stuks 2.8 wijnkurken kunststof 42mm 2500 stuks wijnkurken 45mm agglo 100 stuks 332. 100 stuks 2.163.348.0 kroonkurken 26mm WIT 100 stuks 2.259.59 012.255.66 012.95 012. 140.59 * info@brouwland.5 x 24 BLAUW 1000 stuks 59.2 konische kurk 15 x 18 mm.3 konische kurk RL 11 27.5 champ.072.0 kroonkurken 26mm ZILVER 10.274.13 012.8 konische kurk 25/30 mm diam.92 012.5 T-kurk zwarte plast.6 wijnkurken kunststof 42mm 1000 stuks 139.16 012.05 012. 28 x 15 mca3 ZILVER 1000 stuks 59.7 wijnkurken 38mm agglo 100 stuks 5.63 012.3 kroonkurken 29mm ROOD 1000 stuks 40.9 kroonkurken 26mm ORANJE 1000 stuks 18. 1 stuk 2.358. 31.4 kroonkurken 26mm GROEN 1000 stuks kroonkurken 26mm ZILVER 100 stuks 18.5 x 24 WIT 1000 stuks 59. 10 stuks konische kurk 21 x 24 mm. 100 stuks 27. 1 stuk 0.5 100 st.61 012.4 012.251.25 5.371.75 012.254.329.081. 2.202.3 wijnkurken 45mm 2de kwal.217.4 kroonkurken 26mm BLAUW 10.12 4.95 012.1 kroonkurken 26mm BLAUW 1000 stuks 18.77 012.kop 1000 stuks 162.kop 10 stuks 3.261.8 012.94 012.292. 31.0 PP caps.33 012.6 konische kurk 30/35 mm diam.89 012.151.326.35 012.7 kroonkurken 29mm ZWART 1000 stuks 40.373.64 012.6 kroonkurken 29mm WIT 7.54 012.5 x 24 GEEL 1000 stuks 59.6 kroonkurken 26mm ROOD 10. 100 stuks 34. 1 stuk 0.42 012. 1000 stuks 216.55 40.250. 31.4 012.kop 100 stuks 25.59 012.136.3 kroonkurken 26mm ZWART 1000 stuks 18.0 konische kurk 19 x 22 mm.94 012.249.75 012. 31.89 012. 1 stuk konische kurk 55/60 mm diam.75 012.7 PP caps.8 kroonkurken 29mm ZILVER 7.2 kroonkurken 26mm GROEN 10.214.3 T-kurk zwarte plast.9 kroonkurken 29mm GOUD 1000 stuks 38.406.170.7 kroonkurken 29mm GROEN 100 stuks 5.138. 15.5 x 24 ROOD 1000 stuks 59.172.9 wijnkurken 45mm super kwal. 18 x 12.8 bierkurk kunststof 43x25mm 100 stuks 21.96 012. 16.5 wijnkurken 38mm agglo 1000 stuks 44.stop plast.5 kroonkurken 26mm ZWART 100 stuks 2.363.3 kroonkurken 29mm ZWART 7.5 kroonkurken 29mm ROOD 100 stuks 5.95 012.88 012.068.162.55 012.4 012.9 muilband + deksel zilver vr bierkurk 2700 stuks 216.7 wijnkurken TWINCORK EXTRA 45mm 1000 stuks 172.73.05 012.349.158. 1 stuk 0.5mm 1000 stuks 139.25 012.02 012.75 012.222.8 wijnkurken kunststof 42mm 100 stuks 18.4 bierkurk kunststof 43x25mm 2500 stuks 401.200.75 012. 31.3 wijnkurken kunststof 38mm 3000 stuks 367.320.7 T-kurk zwarte plast.6 kroonkurken 29mm WIT 100 stuks kroonkurken 29mm WIT 1000 stuks 5.3 012. 1 stuk 1.onderdopje kroonkurk 29mm 25 st.5 x 18 gedraaid GOUD 100 st.201.89 012.76 140.411. 1000 stuks 17.49 3.58 012.8 PP caps.26 19.78 012.83 12.7 012.92 012.2 muilband 1000 stuks 53.3 PP caps.46 012.165.8 kroonkurken 26mm GOUD 10.com * www.ARTNR OMSCHRIJVING 141. 1000 stuks 278.5 PP caps.0 10 stuks 012.216.262.7 draaidop kunststof ROOD mca28 4500 stuks 133. 1 stuk 1.2 PP caps.84 012.271.237. 100 stuks 18.3 champagnekurk agglo+kurk 48x30.5 x 24 GROEN 1000 stuks 62.8 muilband + deksel zwart vr bierkurk 2700 stuks 230.91 012.94 218.96 012.8 champ. 31.8 draaidop kunststof BLAUW mca28 1000 stuks 40.000 stuks 148.8 konische kurk 19 x 22 mm. 100 stuks 4.321.1 draaidop kunststof ROOD mca28 100 stuks 5. 100 stuks 27.265.08 * fax +32(0)11-34.9 012.7 wijnkurken kunststof 38mm 100 stuks 012.7 PP caps.270.277. 10 stuks 4. 1 stuk 1.206. 1 stuk 0.231.79 31.357. super 1000 stuks 42.410.403.58 012.55 012.164.257.215.324.256.6 wijnkurken TWINCORK NORM 39mm 1000 stuks 012.000 stuks 148.9 012.082.84 012.067.218.46 012. 100 stuks 27.7 12.6 PP caps.

35 013.4 013.8 refractometer honing 12-27% water / 58 .82 5.131.203.430.68 012.3 vinometer VINOFERM precisiemodel 4°-15° 14.45 013.038.452.8 thermometer Galileo 44 cm SILVER SILVER 30.75 013.058.5 x 24 gedraaid BORDEAUX 100 st.75 013.14.185. 31.95 013.426.9 refractometer 28-62% BRIX + ATC ebulliometer naar Malligand 68.25 013.2 012.0 60. 23.12 013.9 013.56 012.145.9 PP caps.432.55% vol.3 thermometer Galileo 62 cm MIXTE GOLD 39.7 ph-meter tafelmodel +magneetroerder 375 013.069.0 PP caps.37 013.6 analyse op totaal suikers in most/wijn 013.7 ph-papier 5.061. voor ALKODEST 74.450.35 013.75 013.6 Easylab Erbslöh vluchtige zuren test 50 tests 211.8 Bentotest oplossing voor rode wijn 250 ml 23.3 PP caps.87 012.108.425.3 joodoplossing 1 liter voor acidometer 31.com * www.052.53 013.0 PP caps.0 eiwitreagens VINOFERM 1 l 012.038.73.38 013.2 PP caps.45% vol.6 blauwloog reagens VINOFERM 1 l 8. 31.8 thermometer rode alcohol -10° à 110° 5.5 x 24 gedraaid BLAUW 25 st.065.057.066.5 x 24 gedraaid WIT 1000 st.2530 alcoholmeter 25 .5 x 24 gedraaid BORDEAUX 1000 st.76 013.95 013.91 013.6 Bentotest oplossing vr witte wijn (kleurl. voor ALKODEST 74.5% vol.142.435.7 alkodest vr alc.4 hardheid-strips voor water.5 x 24 gedraaid GOUD 1000 st.95 013.3 VINOTEST blauwloog reagens 100ml 6.06 013.422.436.1 analyse op appelzuur in most/wijn 12.7 thermometer-CLIP RVS 013.5 x 24 gedraaid ROOD 100 st.038.115.85 012. voor ALKODEST 74.3 PP caps.3540 alcoholmeter 35 .4 Easylab Erbslöh vrij SO2 test 50 tests Easylab Erbslöh stikstof test 50 tests 54.0 pectitest VINOFERM 500 ml 013. 31.427.39 013.031.038.3 PP caps.1 30.1gr weegschaal met gewichtjes 100 gr / 0.018. 31.brouwland.59 * info@brouwland.421.060. voor ALKODEST 74.6 157.038.125.08 013.447.48 013.37 29 40.0 PP caps.5 x 24 gedraaid ZILVER 1000 st.4 013. 3mm voor 013.35 013.1 NA-CA Bentoniet suspensie 250 ml voor Bentotest 4.4 EURO EURO Brouwland * tel.) 250 ml 23 013.1 013.1 PP caps. 31.191. voor ALKODEST alcoholmeter 5 .014.95 013.5 x 24 gedraaid BLAUW 1000 st. 31.99 013.1 013. 31.8-5.6 refractometer 0-80 % vol.99 013.55 013.38 013.1 013.K1 korrektietabel TEMP voor ALKODEST 26.100% vol.183.140.072. voor ALKODEST 74. 6. 23. voor ALKODEST 74.4 analyse alcohol + extractgehalte in most/wijn 013. PP caps.9 pH-bufferoplossing 4. 210.4 PP caps.5 x 24 gedraaid GOUD 100 st.61 013.029.78 013.200.0 ijkvloeistof 71% Brix.5 x 24 gedraaid BORDEAUX 25 st. 31.28 013.071.51 013.39 013.95 210.104.038. 31.5 013.5055 013.6 VINOTEST jodit-jodat reagens 100ml 5.5 7. 23.5 x 24 gedraaid GEEL 25 st.102.121.1 PP caps.38 013.170.8 PP caps. 31.160. 31.95% vol.462.38 013.202.5 x 24 gedraaid ROOD 25 st.0 ph-meter precisie stickmodel PH-110 197.1 thermometer Galileo 33 cm SILVER SILVER 21.205.6 refractometer 0-170 °OE / 0-25 vol% +ATC 68.094.8 blauwloog reagens VINOFERM 250 ml 4.096.5 x 24 gedraaid ZWART 1000 st.204.084.4 alcoholmeter 70°-100° 15.4045 alcoholmeter 40 .451.2 Easylab Erbslöh melkzuur test 50 tests 013.8 VINOTEST zetmeel-zuur reagens 100ml 6.079.132.56 013. 23.3 refractometer 45-82 % BRIX / 0. 31.054.95 012.49 013.143.83 013.90 brix 68.9 VINOTEST acidometer kompleet 89.2 PP caps.028.9 weegschaal digitaal 500gr/0.091.76 013.09 012.2 weeglepel digitaal ES494 300gr/0.99 013.5 lakmoespapier 20 vel vr acidometer 013 049 2 210.99 013.5 x 24 gedraaid GROEN 25 st.1 pH-bufferoplossing 7.0 ph-papier 3.5 x 24 gedraaid ROOD 1000 st.1gr 31.190.8 Easylab Erbslöh totaalzuur test 100 tests 104.7 refractometer 0-18 PLATO / 0.5 weegschaal digitaal PRIMO 0-5kg / 1 gr 32.91 013.5 x 24 gedraaid GOUD 25 st. 31.095.95 013.5 x 24 gedraaid BLAUW 100 st.7 VINOTEST maatglas 43.038.7 joodoplossing 100ml vr acidometer 6.6 thermometer vloeibare kristallen 0-32°C BREWFERM 4. 31.25 . 6.35 013.99 012.456.14 013.9 Bentotest oplossing vr witte wijn (geel.56 013.4550 alcoholmeter 45 .38 012. 5 ml 2.7 thermometer 0°+110° voor 013 089 8 10.27 013.5 analyse op totaalzuur in most/wijn 12.130.020.2025 alcoholmeter 20 . voor ALKODEST 74.1 013.073.9 vervangelectrode vr PHSCAN30 36.1 ph-meter PHSCAN30 vinoferm 87.510 alcoholmeter 50 .2 VINOTEST zuur reagens 100ml eiwitreagens VINOFERM 100 ml 4.07 5.2 alcoholmeter 0°-100° 7.441.188.9 analyse op melkzuur in most/wijn 12.35 013.074.109.165.135.15 13.3 wijnweger VINOFERM met thermometer 20.8 013.4 blauwloog reagens VINOFERM 100 ml 3.048. 31.1gr 013. 31.2 glascylinder 20ml vr acidometer VINOFERM 7.95 013.2 alcoholmeter 35°-70° 15.15% vol.064.2% + ATC 68.039.35 013. 6.89 23.437.110.6 hygrometer + thermometer groot model 32.5 x 24 gedraaid GEEL 1000 st. 012.7 analyse op wijnsteenzuur in most/wijn 12.106.55 012. 012.5 x 24 gedraaid ZWART 100 st.6 73.085.35 013.1 013.38 013.5 x 24 gedraaid ZILVER 25 st.038.81 013.4 PP caps.99 013.38 013.5 (bier) 20 strips 3.1 013.5 x 24 gedraaid GROEN 100 st.015.37 012.007.9 refractometer 0-32% BRIX / 0.ARTNR OMSCHRIJVING 23.45 013.4 Easylab Erbslöh totaal suiker test 50 tests 88.5 x 24 gedraaid ZILVER 100 st.2 PP caps.5 013.8 PP caps.090.95 013.6 ph-papier 1-12 universeel 20 strips 4.01 100ml 4.044.6 46. 31.1 013. 31.02 013.bepaling dr destillatie 425.4 013.025.013. +32(0)11-40.95 013.047. 210.1 PP caps. 012.075.017. 012. 10 strips 6.1 Easylab Erbslöh appelzuurtest 50 tests 82. 23.5 013.5 17.442.1 thermometer BREWFERM digipen -50° +200°C 013.9 pH-bufferoplossing set 2x100ml 9.09 013. alcohol 68.95 210.0 alcoholmeter + thermometer 0°-100° 14.136.051.2 vervangelectrode vr pH-meter VINOFERM 012.5 013. 210.0 013. 31.3 012.032.99 746.1015 alcoholmeter 10 .08 * fax +32(0)11-34.038.7 013.3 013.6 inmaakthermometer metaal huls 013. 31.8-4.097.038. 31.9 zuurstofmeter (DO) digitaal DO600 013.05 alcoholmeter 0 .99 13.040.117.66 7.45 156.041.7 thermometer Galileo 33 cm MIXTE GOLD 22.446.4 thermometer digitaal + alarm -50 +300° 51.58 013.0 hydrometer VINOFERM met 3 schalen 7.431. 012.41 6.150.5 PP caps.089.141.2 refractometer digitaal 0-230 Oe + 0-50 Brix acidometer VINOFERM kompleet 158.30% vol.01 100ml 4.0 PP caps.042.053.026.6 vervangelectrode vr ph-meter PH-110 91.087. 23.51 4. 31.95100 alcoholmeter 95 .40% vol.2 PP caps.2 ph-papier 2.38 013.445. 6.71 013.38 013.50% vol.88 PP caps.K2 korrektietabel EXTRAKT voor ALKODEST 26.8 (bier) 20 strips 3.59 82.25 28.033.189.5 PP caps.39 013.457.186. 210.6 maisch-thermometer met huls -10° +110°C vestzakthermometer digitaal -50° +150°C 13.38 013.95 013.063.120. 012.10% vol.038.038.144.0 weeglepel digitaal 300gr/0.207. voor ALKODEST 74.99 013.440.18 013.95 013.116.5 x 24 gedraaid WIT 25 st. 31.5 x 24 gedraaid WIT 100 st.2 013.6 weegschaal digitaal 100kg/50g RVS plateau 30x30cm 013.056.14 013.1 012.6 alcoholmeter 0°-35° 15.9 membraankit (6st) vr DO600 thermometer Galileo 28 cm MIXTE GOLD 76.182.093.038.68 ARTNR OMSCHRIJVING 012.38 013. 31.455.09 013.43 210.38 013.17 395 6.5 x 24 gedraaid GROEN 1000 st.1 VINOTEST loog reagens 100ml 23.35% vol.049.012.28 12.75 013.461. voor ALKODEST 74.99 013.037.2 PP caps.3035 alcoholmeter 30 .99 013.com 7 2. 210.) 250 ml CA-Bentoniet suspensie 250 ml voor Bentotest 23 4.33 013.95 013. voor ALKODEST 74.035.35 013.5 x 24 gedraaid GEEL 100 st.2-6.6 (wijn/komboecha) 20 strips 3.0 Bentotest-set kompleet met koffer 165 013.38 013. PP caps.1 gr 28. 31.64 012. voor ALKODEST 74.067.038.068. 6.95 013.5 thermometer Galileo 44 cm MIXTE GOLD 30.45 013. 6.8 thermokoppel K sensor 300mm.038.030. 31.3 thermometer HANNA checktemp dip 86.201.35 013.460.95 013.9 PP caps.3 analyse op vrij SO2 in most/wijn 12.099.75 012.8 electrodevloeistof vr ph-meter PH-110 30.38 74.95 013.25% vol.8 bewaarvloeistof ph-electrode 50 ml 8.95 012.2 68. 012.1520 alcoholmeter 15 .206.20% vol. voor ALKODEST 74.1 + ATC 68.9095 alcoholmeter 90 .208.2 Kupzit testkit Erbslöh 37.1 vinometer FIW eenvoudig model 0°-25° 4.99 013.036.8 analyse op totaal SO2 in most/wijn analyse op stikstof in most/wijn 12.1 12.6 thermometer minimum-maximum 13.

4 draadnet keramische dekking 20x20 cm 014.5 persdoek polypropyleen 150x150 cm 014.132.7 maatglas glas gegrad.015.221.161.135. +32(0)11-40.013.99 014.48 014.1 015.267.7 013.77 015.454.1 28.1 persdoek polypropyleen 80x80 cm 014.74S stempel diam.290.161.2 VINOTEST zuur reagens 1 l Quantofix chloor 0 .2 entnaaldhouder 20cm + 2 entnaalden RVS entoog steriel.451.096.voet 5.96 015.22 015.9 erlenmeyer 5000ml gegrad.130.com 8 994.3 maatkan polyprop.011.5 4.voet 5.3 tussenschijf nylon rond 60cm zonder gat 52. 1000ml plast.9 Brouwland * tel.437. gegradueerd 50 ml maatkan polyprop.0 kombikoeler mini 40 cm 72 015.7 015.1 015.68 015.43 36.9 pipet glas gegradueerd 1 ml : 1/100 2.voet 5.7 014.02 015.13 4.095. 5 st.73.37 014.2 tussenschijf nylon rond 40cm zonder gat 43.070.77 015.085. inox kuip 169 014.0 bekerglas 250 ml gegrad.88 5.9 tussenschijf nylon rond 50cm met gat 26. 95 mm vr 015.455.45 015.084.1 tussenschijf nylon rond 45cm met gat 23.7 8.161.266.102.58 014.7 3.018.09 5.273.2 analyse op vluchtige zuren in most/wijn 013.074.21 015.023.7 bekerglas 2000 ml gegrad.18 014.5 84. 102 mm vr 015.004.065.5 015.332.3 driepikkel vr brander 15cm diam.7 druivenkneuzer/ontsteler 1/2 inox elect. individueel verpakt 7.453.3 druivenontsteler electr.452.63 015.54 014.95 015.18 015.6 maatglas kunststof niet gegradueerd 200 ml 2. hittebestendig 2.160.010.0 buret automatische nulpuntstelling 25 ml 1:10 61.1 014. + rollen +pomp 3509 015.054.036.006.4 druivenmolen 20 l inox kuip electrisch 689 014.2 kolomkoeler fractioneer+koeler 1 stuk 72cm 102 015.210.205. 100 ml plast.99 014.27 014.160.161. gegradueerd 5000 ml 24.voet 10.007.077.84 015.070.5 maatkan polyprop. gegradueerd 3000 ml 16.001.160. 95 mm vr 015.5 druivenkneuzer/ontsteler 1/2 inox manueel 014.8 fruitpers VINOFERM 20 l hout + perszak 495 014.6 druivenmolen 20 l inox kuip manueel 215 014.0 analyse alcoholgehalte in likeur 013.2 maatglas glas gegrad.1 maatkan polyprop.056.4 015.045.26 VINOTEST zetmeel-zuur reagens 1 l 34.281.145.134.016.1 tussenschijf nylon rond 70cm zonder gat 56.035.1 staander voor druivenkneuzers/ontstelers 014.138.8 fruit.020.45 015.7 proefbuisklem hout 27.31 26.89M mes diam.7 neteldoek 65x70 cm 3.139.2 pipet glas gegradueerd 25 ml : 1/10 borstel vr pipetten 500 x 10 mm 5.4 appelvreter SPEIDEL 1000 kg/uur 774.5 84.38 014.52 129 169 84.84 014.5 pipet glas gegradueerd 5 ml : 1/20 2. hittebestendig 3.038.3 2.088.055.160.5 ananas snijder/ontschiller professioneel manueel 014.53 015.067.98 015.141.75 755 428.99 014.055.02 6.8 tussenschijf nylon rond 25cm zonder gat 23.15 015.72 014.002.59 * info@brouwland.7 VINOTEST loog reagens 1 l 013.5 perszak VINOFERM 40x40 cm (10 .27 12.09 015.275.88 015.160.27 015.8 cryobuisjes met parels assortie 4 stuks 14.voet 6.012.003.74M mes diam.140.com * www. gegradueerd 1000 ml 6.49 014.056.19 015.0 014.6 cryobuisjes met parels assortie 64 stuks 218. voet 54.25 014.295.0 verdeelspatel steriel.4 015.11 014.3 bunsenbrander labogaz 206 33.0 hydraulische olie H46 1 liter 014.5 85. hittebestendig 3.2 015.5 erlenmeyer 500 ml gegrad.7 tussenschijf nylon rond 50cm zonder gat 35.6 fruitpers mini 2 l dubbel inox perskorf 014.031.438.14.014.95S mes diam.057.040.6 bekerglas 50 ml gegrad.94 015. voet 40.8 maatkan polyprop.057.039.5 015.9 proefbuis glas 15-16 mm diam.3 tussenschijf nylon rond 70cm met gat 26.2 bekerglas 150 ml gegrad.263.218.3 rekje hout voor 12 proefbuisjes 21.050.1 driepikkel vr brander 14cm diam.49 014.0 statief ijzer 90 cm hoogte met plaat 28.161.24 015. 250 ml plast. hittebestendig 18.68 013.065.034.019.400.4 tussenschijf nylon rond 40cm met gat 24.85 015.6 maatglas glas gegrad. hittebestendig bekerglas 1000 ml gegrad.458.9 gistfles glas steriliseerbaar 500 ml 6. gegradueerd 250 ml 4.78 015.081.8 erlenmeyer 250 ml gegrad.1 erlenmeyer 2000ml gegrad.49 014. 2000ml plast.93 014. inox kuip druivenmolen 20 l gelakt manueel 369 219 014.050.210.08 * fax +32(0)11-34.161.3 spiritusbrander glas met wiek 014.0 druivenkneuzer/ontsteler gelakt manueel 014.9 VINOTEST blauwloog reagens 1 l 013.33 014.96 014.49 015.276.94 014. individueel verpa 3.7 raschigringen 10x10mm 1 kg 43.4 EURO EURO 0.58 014.8 tussenschijf nylon rond 30cm met gat 22.350.133.005.6 maatkan polyprop.7 014.4 sproeifles hervulbaar RVS 200 ml 13.3 fruitmolen 10 liter.131.1 tussenschijf nylon rond 80cm met gat 29.086.100.80mm dubbelnoot ijzer 16. 10 ml plast.066.1 014.061.3 014.09 014.25 014.1 druivenmolen 10 liter.440.3 015.9 maatglas glas gegrad.1 perszak VINOFERM 50x50 cm (20 .64 015.43 014.71 015.07 014.2 VINOTEST jodit-jodat reagens 1 l 26.99 2.81 014.05 015. 102 mm vr 015.079. 28cm H 20.49 014.053.6 appelvreter electr.8 maatglas glas gegrad.50 l) 16.150.102S stempel diam.73 015.291.213.ARTNR OMSCHRIJVING 12.40 l) 8.278.59 015.160.8 fruitpers VINOFERM 10 l hout + perszak 358.052.5 85.4 tussenschijf nylon rond 30cm zonder gat tussenschijf nylon rond 35cm zonder gat 32. hittebestendig 3. 014.445.064.49 84.9 perszak VINOFERM 70x70 cm (40 .243. 89 mm vr 015.264.2 015.99 015.4 erlenmeyer 100 ml gegrad.6 spuitfles plastic 500 ml 4.0 tussenschijf nylon rond 20cm met gat tussenschijf nylon rond 25cm met gat 22.84 015.93 014. 500 ml plast.voet 23.075.002.49 23.5 stempel diam. 74 mm vr 015.5 appelvreter inox JUMBO 800 kg/u 1240.7 bekerglas 400 ml gegrad.069. 10 stuks. 25 ml plast. hittebestendig 5.0 Quantofix perazijnzuur 5-500 mg 100 teststaafjes 46.84 32.25 014.5 85.7 afvulklem vr stoomextractor 015. gegradueerd 100 ml 2.9 015.9 tussenschijf nylon rond 45cm zonder gat 39.0 tussenschijf nylon rond 20cm zonder gat 22. 16cm hoog 30.6 kombikoeler fractioneer+koeler 1 stuk 75cm 246.271.160.30 l) perszak VINOFERM 60x60 cm (30 .212.3 015.49 014. inox kuip 295 015.33 014.7 druivenkneuzer/ontsteler inox electrisch 1139 014. hittebestendig 5.137.136.2 petrischaal glas 80x15mm 2.8 druivenkneuzer/ontsteler gelakt electrisch 014. 74 mm vr 015.4 glashagel 1 kg 21.2 015.051.94 015.brouwland.5 tussenschijf nylon rond 60cm met gat 25.033.0 013.349.9 afvulklem + slang vr stoomextractors 8.063.345.400.5 015.143.0 glashagel 100 gr 3.059.340.91 .08 015. hittebestendig 92.433.45 015.4 fruitpers maxi 5 l met dubbel inox perskorf 014. hittebestendig 3.3 maatglas glas gegrad.310.7 persdoek VINOFERM 104cm per lopende meter 015.3 pipet glas gegradueerd 10 ml : 1/10 3.95M 015.265.160. 50 ml plast.1 maatglas glas gegrad.3 erlenmeyer 1000ml gegrad.5 rekje hout voor 6 proefbuisjes 14.1 015.155.1 014.58 015.219.032.030.5 85.94 859 509 2299 158.9 014.058.17 015.1 proefbuis 160x16 mm + schroefdop 0.65 015.06 014. gegradueerd 500 ml 4.161.9 druivenkneuzer/ontsteler electr.6 kelderlak voor fruitpersen WIT 750ml 49.14 014.21 013.087.331.0 pipeteerbal rubber 5.6 tussenschijf nylon rond 35cm met gat 22.8 persdoek polypropyleen 100x100 cm 38.9 bekerglas 600 ml gegrad.3 Gistkweekset BIOFERM 36.435.58 014.1 015.425. inox 400 kg/uur 985 014.37 014.6 druppelteller plastiek 3 ml 500 stuks 19. hittebestendig 9.3 druivenkneuzer/ontsteler inox manueel veiligheidsbox 53 x 84 cm 779 129 014. 20cm H 6.74 015.47 015.32 014.003.436.9 tussenschijf nylon rond 80cm zonder gat 59.43 014.165.4 maatkan polyprop. gegradueerd 2000 ml 12. hittebestendig 4.008.24 015.214.M mes diam.220.1 mg 100 teststaafjes 26.401.51 12.35 015.6 015.142.8 druppelteller plastiek 3 ml 5 stuks 1.99 014.432.209.1 veiligheidsbox 46 x 90 cm 129 3.5 ARTNR OMSCHRIJVING 013.+druivenmolen 20 liter.6 trommelrasp VINOFERM voetmodel INOX 199 bunsenbrander propaan/butaan 27.5 014.7 maatkan polyprop.09 015. hittebestendig 28.0 maatglas glas gegrad.7 klem universeel 0 .15 l) 7. inox + pomp 014.1 raschigringen 10x10mm 100 gr 6.

82 015.237.227.4 kersen/pruimenontpitter STEINEX-COMBI kersenontpitter KERNEX 23.73.545. opening 26.270.301.210.306.600 trommelzeef 3 mm vr 015.1 fruitpers waterdruk 180l inox korf + zak 2338.95 015.28 249.225.238.8 vervangrubber WIT vr KIRSCHOMAT 1.3 0. 240v 49.98 015.3 kersenontpitter KIRSCHOMAT 15 kg/uur 35.7 mandfles 20 l brede opening 35.010.270.6 mandfles 5 l normale opening 7.74 017.6 vervangmesje voor fruitschiller electrisch 015.520.5D vervangveertje vr 015.600 schraper-rotor vr 015. 240v 38.1000 pasteurisator VORAN P1000 24321 015.500 pasteurisator VORAN P500 gas 015.74 017.034.216.250 290.90 perszak Speidel vr waterdrukpers 90 l 62. 6.5 30.89 015.410.2 2.21 015.3 8.03 trommelzeef 3 mm vr 015.74 015.320.306.225.475 fruitpers 475 l elec.400. 3 maten 10.22 membraanpers pneum.2 gistingsfles zonder mand 10l brede opening 20.59 * info@brouwland.431.215 fruitpers 215 l elec.0 vervangrubber ZWART vr STEINOMAT 1.9 tomaten/bessenmolen manueel ECO 63.09 19239 5000. horizontaal 35 hl 37268 015.25 tomaten/bessenmolen ARTUS electrisch 400w zeef 2.2000 fruitwasinstallatie+ fruitmolen 2000 kg /uur 11616 015.530.430.215.2 015.9 017.213.7 fruitpers waterdruk 20 l inox korf + zak 713.3-INOX fruitpers waterdruk 80 l volledig INOX 1795 017.500 pasteurisator VORAN P500 gas + 6-kops vuller 21900 015.7 10 st.95 015.255.91 017.2 EURO 149 EURO 1795 85 640.31 015.2 1000 kg /uur 015.04 trommelzeef 4 mm vr 015.430.308.98 015. horizontaal 26 hl 30855 015.250 457.9 017.120.4 deksel vr gistingsflessen brede opening gistingsfles zonder mand 5 l norm.31 015.7 015.98 015.03 015.3 tomaten/bessenmolen ARTUS electrisch 250 w 139 015.054.15 1454.4 gistingsfles zonder mand 34 l norm.6 2.45 017.449.44 015.15 6037.12 fruitpers 900 l elec.16 6.305.20 membraan voor waterdrukpers 20 l 107.01 ARTNR OMSCHRIJVING 015.415.brouwland.390.2 fruitpers gelakt 50 l (type 35) 415.272.215.3 gistingsfles zonder mand 15 l normal opening 18.95 015.2 015.500 bandpers inox EBP350 300 kg/uur bandpers inox EBP500 500 kg/uur 15246 31944 015.270.05 trommelzeef 5 mm vr 015. 240v 56.2 gistingsfles zonder mand 25 l norm.80 015.-hydraul.3 .306.430.410.8 sapcentrifuge FRITEL 3650 89.025.257.+korfwagen 8110 015.5-INOX fruitpers waterdruk 40 l volledig INOX 1349 017.08 trommelzeef 8 mm vr 015.088.99 017.40 perszak vr waterdrukpers 40 l 38.1 015.125.218.85 015. horizontaal 12 hl 19062.08 * fax +32(0)11-34.1000 fruitwasinstallatie+ fruitmolen RM2.330.310.1-INOX fruitpers waterdruk 160 l volledig INOX fruitpers waterdruk 300 l volledig INOX 3527.2 015.8 fruitpers gelakt 90 l (type 45) 609.354.6 wijnfles bordeaux 75 cl. 52 stuks 33.31 015.6 015.086.015 015.263.9 015.105.2 015. 250 kg / uur 4907.22 015.215.19 017.216.4 pasteuriseerketel ECO 100 l / uur pasteuriseerketel elektrisch PA90.45 015.541.17 017.303. TYPE 300 015.99 015.545.93 15488 30855 Brouwland * tel.015.271.8 fruitschiller elektrisch 015.270.3 ananas-schiller easy slicer.500.7 017.34 015.392.03 trommelzeef 1.253.160 perszak vr waterdrukpers 160 l 72.01 015.400 continu fruitpers 1/2 INOX.2 gistingsfles znd.03 sinaasappelschiller manueel 49.334.95 015.270.4 bessenmolen gietijzer handmodel 59.5 appelverdeler inox 10 partjes 8. mand 54 l norm.01 21.271.2 015.180 perszak Speidel vr waterdrukpers 180 l 89 017.-hydraul.230.650 bandpers inox EBP650 1500 kg/uur 57717 015.232.95 015.250 337.88 015.6 fruitpers gelakt 70 l manueel hydraulisch 18.45 appelschiller manueel tafelklem 26.2 gistingsfles zonder mand 5 l brede opening 14.1 gistingsfles zonder mand 20l brede opening 30. +32(0)11-40.250 continu fruitpers 1/2 INOX.5 fruitpers gelakt 20 l (type 25) 269 015.69 015.30 membraanpers pneum.2 pruimenontpitter STEINEX 13.25 015.9 1318.306.4 017. opening 30. type 400 51316.94 017.5mm voor ARTUS electrisch 250 w 249.239.0 afsluitdop vr gistingsfles 5 l 015.8 mandfles 5 l brede opening 16.350 continu fruitpers 1/2 INOX.3 017.7 kersenontpitter met tafelklem 17.500.0 fruitpers gelakt 325 l manueel hydraulisch 3805.211.9 017.315.80 perszak vr waterdrukpers 80 l 51.95 015.110.270.300EA pasteurisator VORAN P300 + 4-kops vuller 13310 015. type 350 43886.0 017.301.270.0 fruitpers gelakt 70 l (type 40) 479 017.4 015.88 015.395.7 fruitpers gelakt 130 l (type 50) 651 015.4 stoomextractor RVS JUMBO 24 l 015.212. opening 1. opening 22.250 457.32 015.015. groen 29mm KK.530.4 fruitpers gelakt 30 l (type 30) 358.262.451.215.12 membraan voor membraanpers PP12 1698.256.45 017.3 gistingsfles zonder mand 20 l norm.600 1318.54 015.3 fruitpers gelakt 265 l (type 65) 1076.393.+korfwagen 7809. horizontaal 9 hl 015.307.1000 pasteurisator VORAN P1000 + 6-kops vuller 26862 015.22 015.1200 bandpers inox EBP1200 3000 kg/uur 101277 015.270.415.007.229.9 mandfles 15 l normale opening 21. 600 kg / uur 9604.6 kersen/pruimenontpitter STEINOMAT 20 kg/uur 46.250.325.300 continu fruitpers 1/2 INOX.38 016.95 015.016.600 2105.540.7 tomaten/bessenmolen +3 zeven 015. type 250 19819.300EA pasteurisator VORAN P300 elektrisch 11132 015.10 vervangrubber vr kersenontpitter 015.76 015.250 schrapers vr 015.216.6 vervangveertje vr 015.7 mandfles 15 l brede opening 31.71 015.391.01 017.6 afsluitdop vr gistingsfles 54 l 0.600 1318. kantelbaar 1/2 inox 415.94 015.345.5C vervangveertje vr 015.320.2 015.3 pasteuriseerapparaat EHA-27 300 ltr/uur 10467.3 2.302.18 017.1 015.250 ontstener + pureermachine indust.54 017.017.+korfwagen 015.81 015.68 015.425.38 016.254.500 band voor bandpers EBP500 423.5A vervangveertje vr 015.4 fruitpers gelakt 130 l manueel hydraulisch 2268.236.521.250 457. groen 36 stuks 29.540.8 afsluitdop vr gistingsfles 10-34 l 015.228.270.450.272.015 trommelzeef 1.270.520.+korfwagen membraanpers pneum.5cl.270.365.12 015.271.303.307.302.115.-hydraul.5 stoomextractor RVS NATURSAFT 10 liter 015.0 mandfles 10 l normale opening 15.300 perszak vr waterdrukpers 300 l 94. groen 50 stuks 47.38 017.272.01 017.8 015.86 015.25 015.6 verwarmingsplaatje 28x28 cm 25w.5B 015.235.10 vervangrubber WIT vr KIRSCHOMAT 30 stuks 11.431.231.84 015.5 015.397.271.43 015.300.1 gistingsfles zonder mand 15l brede opening 27.59 015.18 membraanpers pneum.96 015.304.26 015.19 015.307.230.600 1318.ARTNR OMSCHRIJVING 127.05 015.08 trommelzeef 8 mm vr 015.530.216.306.opening 13.431.66 34.228.05 trommelzeef 5 mm vr 015.45 017.20 perszak vr waterdrukpers 20 l 34. 6kw 1470.8 wijnfles bordeaux 37.273.520.95 015.271.2 vervangrubber vr kersenontpitter 015.39 017.9 017.500. horizontaal 18 hl 26983 015.406.55 015.540.43 015.5 cl.087.8 mandfles 54 l normale opening 46. opening 38.900 015.6 mandfles 25 l brede opening 39.com 9 8895 0.405.40 membraan voor waterdrukpers 40 l 120.84 015.217.10 vervangrubber ZWART vr STEINOMAT 30 stuks 11.270.500.5 mm vr 015.0 mandfles 34l normale opening 35.5 fruitpers waterdruk 40 l inox korf + zak 877.020.270.394.520.47 015.307.2 fruitpers gelakt 215 l manueel hydraulisch 3120.86 017.38 016.6 fruitmolen Natursaft RVS handmodel 89 015.530.217.306.273.12 015.4 gistingsfles zonder mand 10 l norm.8 mandfles 10 l brede opening 24.520.1-INOX 015.160 membraan voor waterdrukpers 160 l 356.600 ontstener + pureermachine indust.7 0.8 mandfles 20 l normale opening mandfles 25 l normale opening 26.42 015.420.7 fruitpers 20 l kantelbaar INOX korf+bodem 699 015.84 015.272.9 membraanpers pneum.62 015.0 membraan voor waterdrukpers 80 l fruitpers gelakt 10 l (type 20) 144.0 gistingsfles zonder mand 25l brede opening geuze/ciderfles 37.95 015.com * www.350 015.0 verwarmingsplaatje 15x15 cm 10w.270.-hydraul.229.306.160.3 fruitpers waterdruk 90 l inox korf + zak 1165 017.84 015.250 457.5 mm vr 015.14.325 fruitpers 325 l elec.540.227.2 steenvruchten-ontstener industrieel 8079 015.4 017.405.9 fruitpers 20 l.7 2.34 20570 015.8 verwarmingsplaatje 16x34 cm 20w.1 ananas-snijder Easy Slicer RVS medium 18.1 appelschiller manueel zuignap 25.

7 vat inox 5 l + kraan vat inox 15 l + kraan 101.529.780.570.4 bierfles NRW 50 cl.deksel vlakke bodem 55 l 256.1 beugelfles 75 cl WIT zndr beugel 1.4 017.1 plastic mand + deksel 34 l plastic mand + deksel 54 l 10.561.3 017.1 pulpbak ROND 80 l plastic +2 handvatten 017.22 017.43 017.780.71 017.deksel vlakke bodem 200 l 357.5 017.27 017.1 017. 32 stuks 32.15 017.06 017.780.505. 26mm. bruin.0 drankvat kunststof rond +deksel +kraan 15 l 41.542.1 beugel MINI wit +rubberen ring 10 stuks 4.68 017.781.81 017.472.5 0. groen wijnfles cider 75 cl groen 560gr 29mm 1. bruin.2 beugel WIT +dichting ZWART 100 stuks 36.536.5 cl.800 vat inox vlot.765. bruin.65 017.662.08 017.663.96 017.7 beugelfles 33 cl STEINIE bruin 0.7 wijnfles champ.587.68 017.603.82 017.549.300 vat inox vlot.577.781. bruin.05 0. olijfgroen 52 stuks 017.69 017.100 vat inox vlot. 775gr groen 29mm.585.665.deksel vlakke bodem 500 l 639.779.524.615.545.473.6 sapfles wit 24 cl MTO38 zonder deksel 0.com * www.9 beugelfles 75 cl bruin zndr beugel.37 017.4 wijnfles bordeaux 75 cl.650.3 emmer wit 30 l met deksel 017.640.636.77 017.544.9 gistingsfles 5 l recht +oortje 5.82 017.3 beugelfles 33 cl STEINIE bruin 60 stuks 33.610.632.47 017.670.38 017.454.2 vat inox 10 l + kraan 017.4 emmer 50 l wit plastic +deksel +handvatten 28.1000 vat inox vlakbodem +deksel +kraan 1000 L 614.99 017.455.584. groen 29mm KK 0.deksel vlakke bodem 300 l 476.76 017.457.26 017.49 017.752. olijfgroen 1.0 drankvat kunststof hoekig +deksel +kraan 60 l 82.91 017.59 017.200 vat inox vlot.17 1. 75cl.464.554.14. 75cl.91 017. 40 stuks 43.94 017. bruin.7 vat plastic rond +kraan+waterslot 120 l 74. wit 28 stuks 017.631.76 017. 26mm 0.7 017.9 plastic mand + deksel 15 l 4.5 cl.41 017.deksel vlakke bodem 600 l 831.45 017.5 1.1 017.79 017.99 017.93 017.0 fles aperitief 75 cl wit PP31.535.E bolkraan GH inox 1" M / 1" M bolkraan GH inox 1"M / ENO 017. 26mm. gegradueerd 12.3 schroefdop oranje voor ovale vaten 1.759.779.1 vat plastic rond +kraan+waterslot 30 l 34.65 51.2 rubberen ringen voor beugels.9 beugel MINI wit +rubberen ring 100 stuks 31.3 017.600 vat inox vlakbodem +deksel +kraan 600 L 485.64 017.05 017.5 wijnfles bourgogne 37.5 wijnfles cider 75 cl groen 560gr 29mm 32 stuks 26.6 maatbeker gegradueerd wit plastic 1 l 3.5 017.530.deksel vlakke bodem 150 l 340.61 017.19 017.586.459.4 wijnfles fluit (schlegel) 75 cl.0 bierfles BELGE 75 cl.53 017.460.62 15.533.601. groen 0.6 fles aperitief 75 cl wit PP31.64 017.2 drankvat kunststof rond +deksel +kraan 10 l 35.4 plastic mand + deksel 5 l 2.3 wijnfles bordeaux 75 cl.500 vat inox vlot.779.8 vat inox 30 l + kraan 158 017. 100 stuks 4.590.753.83 017. +32(0)11-40.6 vat inox 50 l + kraan 168.deksel vlakke bodem 800 l 696.41 017.08 017.52 017.2 sapfles wit 24 cl MTO38 zonder deksel 27 stuks bierfles BELGE 75 cl.82 017.6 emmer wit 25 l zonder deksel + giettuit 15.740.91 017.5 017.22 38.500 vat inox vlakbodem +deksel +kraan 500 L 488.0 wijnfles bordeaux 75 cl.100 017.54 579.64 017.574.200 vat inox vlot.73.6 017.560.5 cl.ARTNR OMSCHRIJVING 25.0 bierfles FRANKONIA 50 cl.539.89 017.5 beugelfles 50 cl bruin zndr beugel 0.150 vat inox vlakbodem +deksel +kraan 150 L 206.04 017. groen 0.11 017.2.71 017.664.87 017.5 bierfles BELGE 75 cl.589.537. bruin.5 017.667.7 plastic mand + deksel 20 l 9.531.800 vat inox vlakbodem +deksel +kraan 75 l vat inox vlakbodem +deksel +kraan 800 L 151.9 vat plastic rond +kraan+waterslot 60 l 41.400 vat inox vlakbodem +deksel +kraan 400 L 458.458.2 drankvat kunststof hoekig +deksel +kraan 300 l 248.100 vat inox vlakbodem +deksel +kraan 110 L 177.527.4 sapfles wit 1 ltr TO48 zonder deksel.8 drankvat kunststof hoekig +deksel +kraan 100 l 118.69 017.5.644.61 1419.79 017. 24 stuks 20.780.6 beugelfles 75 cl WIT zndr beugel.84 017. olijfgroen 33 stuks 30.613.35 ARTNR OMSCHRIJVING 017.8 fles aperitief 50 cl wit PP31.456.546.4 beugel WIT +dichting ZWART 10 stuks 4.541.4 voet 65x40 cm vr pulpbakken tot 500 l 017.5 vat plastic rond +kraan+waterslot 210 l 97.95 017.9 sapfles wit 1 ltr TO48 zonder deksel 0.83 26.660.08 017.6 pulpbak ROND 500 l plastic 163.578.9 017.1 beugelfles 50 cl bruin zndr beugel.deksel vlakke bodem 110 l 299.547.5.deksel konische bodem 100 l vat inox vlot.781. 52 stuks 28.85 017.500 st) 12. COMBI 1.deksel konische bodem 200 l 017.95 017.465.645.55 vat inox vlakbodem +deksel +kraan 55 l 138.38 Brouwland * tel.6 beugellamellen 10 stuks 1. bruin.99 017.7 emmer 35 l wit plastic +deksel +handvatten 23.759.466.1 emmer wit 14 l zonder deksel + giettuit 9.763.741.34 017.769. 46 stuks 22.468.575.756.64 39.750.600 vat inox vlot.630.579.31 017.5 bierfles STEINIE 33 cl.1000 vat inox vlot. 32 stuks 36.64 240.567.54 8.463.98 49.605.779.3 pulpbak rechthoekig 150 l wit plastic 68.54 017.25 115. 26mm bierfles "VICHY" 33 cl.2 maatbeker gegradueerd wit plastic 3 l 7.19 017.59 * info@brouwland.776.780.550. 26mm 0.780.470.4 rubberen ring aftapkraan vaten 30-210 L 1.534.543.4 beugellamellen 100 stuks 8.9 beugelfles 75 cl bruin zndr beugel.1 017.72 017.89 017.deksel vlakke bodem 1000 l 716.03 017.7 wijnfles champ.88 017.538.7 bierfles NRW 50 cl.0 beugel WIT +dichting ZWART 800 stuks 240.6 017.10 voet voor vat inox 10/15 lt 37. 33 stuks 36.54 017.467.767.780.78 017.2 fles aperitief 50 cl wit PP31.780.469.23 017.779.2 017.572.74 017.04 017.25 017.08 * fax +32(0)11-34.3 pulpbak ROND 500 l PALLET plastic 149 017.87 017.5 brouw-/gistingsemmer BREWFERM 30 l.9 bierfles "VICHY" 33 cl.78 017.400b vat inox vlot.760.7 most / beslagschep plastiek 3l 7.5 rubberen ringen voor beugels 1 kg (+.deksel vlakke bodem 400 l 589. bruin.776.35 vat inox vlakbodem +deksel +kraan 35 l 111.1000 vat inox vlot.200 vat inox vlakbodem +deksel +kraan 200 L 231.768.92 017.97 017.72 017.634.5 plastic mand + deksel 25 l 7.571.526.com 10 487.82 017.630.44 017.540.764.751.4 drankvat kunststof hoekig +deksel +kraan 200 l 195 017.8 pulpbak ROND 230 l plastic pulpbak ROND 350 l plastic 83.45 017.DN8 aftapkraan plastic DN8 vr ovale vaten 10-30 l 017.0 EURO EURO 8. 24 stuks 18.150 vat inox vlot.8 rubberen ringen voor beugels.Z schroefdop rood met gat vr vat rond 30-210 l schroefdop rood zndr gat vr vat rond 30-210 l 1.5 017.8 .779.781.62 017.9 drankvat kunststof hoekig +deksel +kraan 500 l 469 017.80 017.2.1 017. 775gr groen 29mm 1.635.DN18 aftapkraan plastic DN18 vr ovale vaten 60-500 l 8.31 017.32 017.300 vat inox vlakbodem +deksel +kraan 300 L 331.3 1. kurk 33 stuks 22.8 aftapkraan wit vr drankvat rond 30-210 l 5.0 deksel voor pulpbak 350 / 500 l 017.1 aftapkraan oranje voor ovale vaten 5.761.2 fles aperitief 1 l wit PP31.44 39 133.1 vat inox 100 l + kraan 232.5.5 1.brouwland.5 017.64 017.2 rubbertje voor brouwemmer 017.0 handvat voor gistingsfles 23 l 4.19 017.780.87 017.9 beugelfles 20cl WIT zndr beugel 1.670.59 0.83 0. 26mm 0.548.93 137.452.55 vat inox vlot.779.3 bierfles BELGE 75 cl.5cl. bruin.3 beugel WIT +dichting ROOD 10 stuks 4.462.18 017.768.deksel konische bodem 1500 l 2719.05 voet voor vat inox 5 lt 35.61 017.779.95 wijnfles bourgogne 75cl.779.666.780.42 017. olijfgroen 0.35 017.44 017.52 017.453.8 wijnfles bourgogne 75cl.5 017. 40 stuks 26.5 017.94 017.566.46 017. 26mm. 26mm 33 stuks 28.769. wit 0.85 017.7 maatbeker gegradueerd wit plastic 5 l 8.M 017.1500 vat inox vlot.4 pulpbak ROND 150 l plastic 68.1 plastic mand + deksel 10 l 3.85 017.659.562. groen 33 stuks 31.779.4 vat inox 75 l + kraan 186. 60 stuks bierfles FRANKONIA 50 cl.643. bruin.37 017.19 017. 26mm. 26mm 0.19 017. 60 stuks 24.779.74 49.9 beugel WIT +dichting ROOD 100 stuks beugel WIT +dichting ROOD 800 stuks 36.769.656. 33 stuks 36. 10 stuks 1.758.44 017. bruin.5 geuze/ciderfles 37.2 wijnfles bourgogne 37.8 fles aperitief 1 l wit PP31.5 rubberen ring voor schroefdop 017.6 017.deksel konische bodem 1000 l 440.19 017.2 bierfles STEINIE 33 cl.3 wijnfles fluit (schlegel) 75 cl.641.553.779.08 017.16 46.461.05 017.9 wijnfles bordeaux 37. bruin.588.74 017.18 017. kurk 0.

28 1125.3 6201.3000 017.10 inliner voor biertank 10 hl 22.813.40 SPEIDEL CIP-leiding gelast NW40 + CIP-bol 017.400 gistingstank inox konische bodem 400 l 1413.72 standaard inox diam.43 017. +32(0)11-40. 51 cm 89.55 SPEIDEL vlottend deksel compleet 550 mm 137.100 standaard inox diam.61 017.816.750 speidel koelplaat 750 x 375 mm 301.82 SPEIDEL vlottend deksel compleet 820 mm 229.787.48 126.22 017.54 017.05 inliner voor biertank 5 hl 18.120 017.822.5 cm 59.813.27 017.63 017.806.5100 SPEIDEL gistingstank FS-MO 5100 liter 4998.05B1 speidel koelmantel 0.09 017. 41 cm 74.66 017.14.50 SPEIDEL vlinderklepkraan NW50 156.deksel konische bodem 300 l 017.08 017.120 SPEIDEL hefboom vr vlottend deksel 1200 mm 235.81 017.240 SPEIDEL gistingstank FD 240 liter 017.53 017.818.815.530 SPEIDEL vat conische bodem 530 liter 856.20A1 speidel koelmantel 2.2500 SPEIDEL gistingstank FS-MO 2500 liter 3337.02 456.787.810.72 017.828.0cm 48.100 SPEIDEL hefboom vr vlottend deksel 1000 mm 225.77 203.405 anti-stofdeksel RVS voor vaten diam.4 017.806.783.46 017.63 SPEIDEL vlottend deksel compleet 630 mm 160.50 speidel lasdraadstuk NW50 100.62 017.625 SPEIDEL gistingstank FS-MO 625 liter 1449.826.783.6200 SPEIDEL gistingstank FS-MO 6200 liter 6517.brouwland.08 017.71 017.50 gistingstank RVS cilindro-conisch 50 l 495 017.820.06 017.7 017.813.51 standaard inox diam.49 017.3000 EURO 558.810.03 017.62 017.50 017.787.0cm 65.D thermometer gistingstank digitaal 237.781.17 017.825.1100 SPEIDEL vat conische bodem 1100 liter 1410.2000 SPEIDEL niveau-indicator met meetlat tot 2000 l 264.19 290.800.4 017.5 bar 017. 65.800.811.85 017.812.320 SPEIDEL gistingstank FS-MO 3000 liter SPEIDEL gistingstank FS-MO 320 liter 4045.5 cm 67.9 ARTNR OMSCHRIJVING 017.59 * info@brouwland.813.25 SPEIDEL vlinderklepkraan NW25 151.06 017.500 duotank 500 l geisoleerd 5217.790.820.787.11C2 speidel koelmantel 1.64 786.5 156.790.1000 SPEIDEL gistingstank FS-MO 1000 liter 1885.5cm 21.46 15.68 017.810.29 017.811.783.2 24.2200 SPEIDEL vat conische bodem 2200 liter 2236.813.1100 SPEIDEL gistingstank RS-MO 1100 liter 017.25 speidel lasdraadstuk NW25 48.08 * fax +32(0)11-34.300 vat inox vlot. 54 cm 138.786.8 m2 B1 speidel koelmantel 1.600 gistingstank RVS cilindro-conisch 600 l 3089.815.10-3 UNI-tank (ZKG) 10 Hl 3 bar 24442 017.27 017.810.74 017.835.deksel konische bodem 2000 l 017.829.51 017.120 SPEIDEL vlottend deksel compleet 1200 mm 521.810.18 017.80 standaard inox diam.95 vat inox vlot.822.525 SPEIDEL gistingstank FD 525 liter 1073. 46. 3 bar 017.400 vat inox vlot.82 017.45 017.783.75 017.58 017.54 standaard inox diam.2 SPEIDEL waterslot acryl GEBOGEN 017.101 frame voor 1 duotank 1000 l geisoleerd 506.13 017.5 m2 B1 444.811.08 017.500 speidel koelplaat 500 x 375 mm 280.19 017.821.79 017.09 1009.802.450 017.15 017.330 SPEIDEL gistingstank FD 330 liter 017.2000 SPEIDEL gistingstank FS-MO 2000 liter 3162.41 38.781.49 017.812.40 standaard inox diam.832.802.806.86 017.525 SPEIDEL gistingstank FS-MO 525 liter 1399.790.16 017.5 cm 52.32 speidel lasdraadstuk NW32 58.1000 SPEIDEL niveau-indicator met meetlat tot 1000 l 204. 40.0 m2 B1/B2 401.08B1 017.300 gistingstank RVS cilindro-conisch 300 l 1210 017.819.2 44.deksel konische bodem 400 l 987. 72 cm 114.783.820.500 vat inox vlot.803.ARTNR OMSCHRIJVING 3246.58 017.802.25 8591 8712 2378.833. 100cm 147.500 gistingstank inox konische bodem 500 l 1452 017.783.525 SPEIDEL transporttank SD-T 525 liter 017.833.811.814. 80 cm 163.811.02 frame voor 1 duotank 500 l geisoleerd inliner voor biertank 2.28 017.87 76.93 017.65 standaard inox diam.784.836.813.140 SPEIDEL vlottend deksel compleet 1400 mm 596.57 017.1500 speidel koelplaat 1000 x 375 mm speidel koelplaat 1500 x 375 mm 317. 54.58 017.815.62 017.500 druktank inox 500 l verrijdbaar 9438 017.34 43.650 SPEIDEL druktank 450 liter.813.10A1 speidel koelmantel 0.16 017.300 SPEIDEL druktank 300 liter.910 017.781.62 standaard inox diam.0 SPEIDEL roerwerk NW50 SPEIDEL vultrechter 1638.790.6 017.813.330K SPEIDEL gistingstank FD 330 ltr + koelmantel 1574.44 EURO 267.93 017.8 017. 65 cm 148.781.69 017.813.804.820.830.07 510.465 anti-stofdeksel RVS voor vaten diam.99 017.826. 36.100 SPEIDEL gistingstank FD 100 liter 538.787.40 SPEIDEL gistvang NW40 017.com 11 .27 017.820.92 standaard inox diam.787.23 017.86 017.01 1251.828.14 0 1292.19 017.787.40m 50 lt/min 4bar 108.540 anti-stofdeksel RVS voor vaten diam.5000 gistingstank inox konische bodem 5000 l 5674.1400 SPEIDEL gistingstank RS-MO 1400 liter 017.814.5 cm 57.20 UNI-tank (ZKG) 20 Hl 19239 017.834.816.71 017.786. 3 bar SPEIDEL gistingstank AS-MO 650 liter 017.99 017.822.200 druktank inox 200 l verrijdbaar 3273.99 3461.760 anti-stofdeksel RVS voor vaten diam.73 017.99 017.58 017.820.62 017.04 017.804.814.4000 SPEIDEL gistingstank FS-MO 4000 liter 4315.55 017.32 standaard inox diam.790.76 017.30 gistingstank RVS cilindro-conisch 30 l 397.787.30 SPEIDEL kellerfee 3 bar 017.51 017. 76 cm standaard inox diam.86 24.784.23 686.140 SPEIDEL hefboom vr vlottend deksel 1400 mm 017.1000 017.100 SPEIDEL vat conische bodem 910 liter SPEIDEL vlottend deksel compleet 1000 mm 1231.819.787.69 017.802. 62 cm 92.86 017.1000 duotank 1000 l geisoleerd 6116.98 017.816.40 speidel lasdraadstuk NW40 58.0 m2 A1/A2 444.2000 vat inox vlot.38 017.5000 SPEIDEL niveau-indicator met meetlat tot 5000 l 264.240K SPEIDEL gistingstank FD 240 ltr + koelmantel 017.140 standaard inox diam.94 017.836.73.78 358.320 SPEIDEL transporttank SD-T 320 liter 017.802.950 SPEIDEL gistingstank RA-MO 950 liter 3901.5040 SPEIDEL vlinderklepkraan NW50/40 017.deksel konische bodem 3000 l 4231.200 gistingstank RVS cilindro-conisch 200 l 654.802.825.810. 46.33 4130 Brouwland * tel.com * www.1 SPEIDEL waterslot acryl RECHT 017.5cm 24.1100 SPEIDEL gistingstank RA-MO 1100 liter 4008.950 SPEIDEL gistingstank RS-MO 950 liter 3656.819.85 017.4040 SPEIDEL vlinderklepkraan NW40/40 151.85 017.41 standaard inox diam.06 821.1000 gistingstank inox konische bodem 1000 l 1971.750 SPEIDEL gistingstank FS-MO 750 liter 1513.810.810.52 017.530 SPEIDEL vat conische bodem type FO2 530 liter 859 017.14 017.3000 gistingstank inox konische bodem 3000 l 4208.1400 SPEIDEL gistingstank FS-MO 1400 liter 2699 017.827.813.10 speidel staalnamekraan NW10 017.832.41 3718.822. 40.10B1 speidel koelmantel 1.525K SPEIDEL gistingstank FD 525 ltr + koelmantel 1559.1500 017.72 017.125 speidel thermometer 125mm +buis NW10 017.36 standaard inox diam.805.01 017.300 SPEIDEL vat conische bodem 300 liter 510.52 017.300 SPEIDEL vat conische bodem type FO2 300 liter 515.813.824.12 speidel lasmof 1/2" binnendraad 017.813.805.94 017.826.0cm 33.SPR3 sproeibol rotatief G-3/4"VR 1.832.811.4232 SPEIDEL gistingstank FD 625 liter SPEIDEL mangat ovaal 420x320mm 1136.1000 gistingstank RVS cilindro-conisch 100 l gistingstank RVS cilindro-conisch 1000 l 017.812.787.815.21 017.675 SPEIDEL vat conische bodem 675 liter 919.09 017.650 anti-stofdeksel RVS voor vaten diam.3300 SPEIDEL vat conische bodem 3300 liter 2901.819.3000 gistingstank ISOL/KOEL inox konisch 3000 l 14610.831. 120cm standaard inox diam.82 017.46 standaard inox diam.1 m2 C2/C6 602.2000 gistingstank inox konische bodem 1500 l gistingstank inox konische bodem 2000 l 3047.07 1190.deksel konische bodem 500 l 1075.04 017.813.18 017.25 017.781.3200 SPEIDEL gistingstank FS-MO 3200 liter 4043.07 017.1600 SPEIDEL vat conische bodem 1600 liter 1799.600 gistingstank inox konische bodem 600 l 1531.5000 gistingstank ISOL/KOEL inox konisch 5000 l 19709.810.51 017.5 hl 394.50 SPEIDEL drukcompensatieventiel NW50 017.97 017.816.0 m2 B1/B2 625.77 017. 76.803.51 239.05 017. 140cm 169.816.17 017. 32.20-3 UNI-tank (ZKG) 20 Hl 3 bar 26862 017.783.3200 SPEIDEL druktank 3200 l 1400mm 1.72 56.10 UNI-tank (ZKG) 10 Hl 17061 017.4 017.819.787.783.1250 SPEIDEL gistingstank FS-MO 1250 liter 2417.787.819.787.220 SPEIDEL vat conische bodem 220 liter 453.787.802.100 017.787.75 017. 92 cm 156.817.800.28 630.800.820.10 speidel lasdraadstuk NW10 017.38 4312.25 017.813.19 017.787.625 017.823.820.

20 pvc-slang spiraalversterkt 20mm per meter 4.054.cont+30filt.038.5 automatische hevel met antidroesem + 1.15 2.6 korffilter inox 3/4" 018.99 018.37 017.6 ton eik frans 112 l 549 018.89 375 018.3 afvulpijpje vr kraan 018.035.contr.069.47 018.3 fles druiventros 500 ml + glazen stop 3.45 018.1 ENOLMATIC overhevelaccessoire 7502 018.888.12 680.cont+30filt.038.058. 6 bekken bier 3206 017.3 bek olie 3394 018.61 018.4 BAG in BOX "appel" KOMPLEET 10 l 5.038.31 018.5 018.95 018.078.82 018.064.074.3HO afvultoestel inox+pomp+niv.9 aftapkraan PVC met tegenmoer 3.035.038.043.5 fles glas + kraan 5 l fles druiventros 250 ml + schroefdop 35.23 018.060.61 018.19 018.cont+30filt.037.8 pvc-slang 12x16 mm per meter 1.0 ton eik voor BAG in BOX 5 L 179 017.MAS Centrifugaalpomp INOX 1"1/4 + BYPASS +handvat Centrifugaalpomp INOX 2" + bypass 018.884.contr.003.035.910 EURO 3388 3.96 017.860.038.8 ton eik frans 20 l met bok en kraan 209 018.cont+10filt.035.038.8 tegendrukvuller inox 8 afvulkoppen 13070 018.cont+20filt.869.965.4 017.09 018.3HW afvultoestel inox 3 bekken hoog model wijn 1131 018.916.320HB afvultoestel inox+pomp+niv.15 017.11 018.5 sierfles DAMA ROND 200 ml wit 1.3 lepel hout 70 cm 6.014.75 017.068.17 018.com * www.620HB afvultoestel inox+pomp+niv.4 018.039.5 BAG in BOX wit KOMPLEET 5 l BAG in BOX "appel" KOMPLEET 5 l 4.062.038.19 018.cont+30filt.5 FIZZ-X mostroerder voor boormachine 018.8 ton decoratief eik met bok en kraan 1.836.48 018.034.7 zak transp.035.989.7 afvulpijpje "WINE FILLER" transparant/zwart FT afvulpistool automatisch FIW 4.067. 3 bekken olie 2349 2349 017.3LO afvultoestel inox 3 bekken laag model olie 1119 018.871.EURO ARTNR OMSCHRIJVING SPEIDEL vat conische bodem type FO2 675 liter 920 018.4LW afvultoestel inox 4 bekken laag model wijn 1149.+20filt.2LW afvultoestel inox 2 bekken laag model wijn 767.45 018.2T afvultoestel inox vacuum 2 bek mignon tafelmodel 2174.836.967.5m slang 9/13mm 12.0 pvc-slang nylonversterkt 25x34 mm per meter 7.037.4HW afvultoestel inox 4 bekken hoog model wijn 1278 017.874.contr.0 afvulkop inox vr olie vr 018.890.038. voor BAG in BOX 3 l sap 1.031.4LB afvultoestel inox 4 bekken laag model bier 1358 017. 3 bekken bier afvultoestel inox+pomp+niv.cont+10filt.080.19 slang aquafit rood 19x27mm per meter 17.2 pvc-slang 9x13 mm per meter 1.005.38 018.9 BAG in BOX bruin KOMPLEET 5 l 4.630HB afvultoestel inox+pomp+niv.076.37 018.035.x 275.52 018.V 018.035.077.070.904.14. 1" 13.5 kraantje kunststof UF klassiek 1.6HB afvultoestel inox 6 bekken hoog model bier 2069 017.870.9 roerspaan plastic 40 cm 2.862.16 018.915.050.4 afvultoestel inox vacuum 4 bek 018.035.079.7 sierfles DAMA QUADRA 200 ml wit 1.039.7 pvc-slang nylonversterkt 10x15 mm per meter tegendrukvuller inox 6 afvulkoppen 10530 018.2 tegendrukvuller inox 2 afvulkoppen 018.2 afvulkop nokvol vr 018.73 018.038.034.cont.033.054.11 017.058.95 018.968.970.6 pvc-slang 14x18 mm per meter 2.4 BAG in BOX bruin KOMPLEET 3 l 3.08 * fax +32(0)11-34.035.037.59 * info@brouwland.9 zak ALU voor BAG in BOX 10 l wijn 2.cont+20filt.3 pvc-slang nylonversterkt 19x25 mm per meter ENOLMATIC vacuum bottelapparaat 5. 6 bek bier 4730 017.4 clip voor automatische hevel JUMBO 4.94 017.056.10 slang aquafit rood 10x17mm per meter 6.037.630HW afvultoestel inox+pomp+niv.063.3 018.4 ton eik amerikaans 225l 579 018. 3 bek olie 3790 3790 017.+20filt. 6 bek bier 4285 017.2 ton eik frans 225 l 995 018.0 hevelclip 1.8 zak ALU voor BAG in BOX 5 l wijn 1.49 018.957.7 017.09 165.035.62 017.cont+30filt.880.330HB 018.contr.4 fles glas + kraan 2 l 31.1 sierfles onda alta 200 ml 2.65 018.2 BAG in BOX "druif" KOMPLEET 10 l 6.0 sierbokaal CHAGALI 200 ml wit 1.16 44.36 6.0 pvc-slang nylonversterkt 16x22 mm per meter 3.881.038.630HO afvultoestel inox+pomp+niv.080. 3 bek olie 2992 017.889.035.035.320HO afvultoestel inox+pomp+niv.7m slang 15.02 1566.2LO afvultoestel inox 2 bekken laag model olie 872 018. 3 bekken wijn 2191.6 018.1 kar voor electropompen 018.2 018.954.contr.2 Slang Silicone 9x13mm .85 017.brouwland.6HW afvultoestel inox+pomp+niv.25 pvc-slang spiraalversterkt 25mm per meter 5.1 zak transp.6 hevel colley-pomp 5.5 lepel plastic 80 cm roerspaan RVS 92 cm 3.330HW afvultoestel inox+pomp+niv. voor BAG in BOX 5 l sap 1.041.3 bek wijn 3237 017.955.4 afvulkop inox voor bier voor 018.per meter verbindingsstuk universeel 4-18 mm 5.985.035.2 018.7 017. 3 bek bier afvultoestel inox+pomp+niv.030.038.3HB 018.9 hevel met aanzuigpomp + kraan 7.9 ENOLMATIC jar kit tegendrukvuller inox 4 afvulkoppen 8955 018.cont+30filt.035 279.94 140.320HW afvultoestel inox+pomp+niv.3 ENOLMATIC mignon kit 147.035.95 018.95 018.4 kar INOX voor electropompen 018.017.038.931.8 BAG in BOX wit KOMPLEET 3 l 3. 6 bek olie 4285 017.330HO afvultoestel inox+pomp+niv. +32(0)11-40.038.52 8. 3 bek bier 2992 017.019.95 10.40 pvc-slang spiraalversterkt 40mm per meter 7.55 018.065.96 109.x afvulkop inox voor wijn/sap vr 018.98 018.035.02 017.3 sierfles OPERA 500 ml wit 1.951.882.038.43 018.11 018.1 lepel RVS 60 cm 8.9 sierfles DAMA OVAAL 200 ml wit 1.6 zak transp. 3 bek wijn 3633 017.1 ton decoratief eik met bok en kraan 3 l ton decoratief eik met bok en kraan 10 l 59.88 017.cont.73.71 4.SEN Centrifugaalpomp INOX 1"1/2 + bypass 018.63 018.2LB afvultoestel inox 2 bekken laag model bier 872 018. 6 bek wijn 3971 017.85 018.3LW afvultoestel inox 3 bekken laag model wijn 962 018.1 kraantje "little" 1.8 hevel aanblaasbaar + kraan 5.24 018.035.4 automatische hevel MINI +1.016.001.JUN 018.78 018.4 018.055.13 slang aquafit rood 13x20mm per meter 10.95 425.3HB 018.5 l 52.73 018.061.080.961.9 2.58 018. voor BAG in BOX 10 l sap 2.6HO afvultoestel inox 6 bekken hoog model olie 2069 018.902.9 ton eik frans 90l 525.6 automatische hevel JUMBO +2m slang 12/16mm 21.17 018.4HB afvultoestel inox 4 bekken hoog model bier 1510 34.041.044.080. 6 bekken olie 3206 017.11 018.966. 3 bek wijn 2834.022.1 clip voor automatische hevel + MINI 4.+tegenmoer vr pulpbak.36 107.3 bek bier 3394 017.6HW afvultoestel inox 6 bekken hoog model wijn 1755 017.6HO afvultoestel inox+pomp+niv.61 018.3 verbindingsstuk universeel 12-16 mm 1.31 017.310HW afvultoest inox+pomp+niv.8 017.035.910.cont+20filt.035.310HB afvultoest inox+pomp+niv.x 260.97 018.85 017.879.8 BAG in BOX bruin KOMPLEET 10 l 5.066.962.5 ton eik frans 55 l 397.3HO afvultoestel inox 3 bekken hoog model bier afvultoestel inox 3 bekken hoog model olie 1288 1288 018.3LB afvultoestel inox 3 bekken laag model bier 1119 018.035.620HO afvultoestel inox+pomp+niv.8 vloeistofteller kunststof.956.971.8 018.057.004.72 018.2 018.053.8 afvultoestel hobby 3 bekken 59.058.051.45 018.7 29.3HW afvultoestel inox+pomp+niv.78 018.969.1 afvulpijpje "BOTTLE FILLER" transparant/zwart FT 018.8 018.61 018.35 43. 6 bekken wijn 2895 017.8 018.cont+10filt.042.037.5 kraan plast.4LO afvultoestel inox 4 bekken laag model olie 1358 017.4HO afvultoestel inox 4 bekken hoog model olie 1510 SPEIDEL vat conische bodem type FO2 910 liter 1235 018.9 zak ALU voor BAG in BOX 3 l wijn 1.620HW afvultoestel inox+pomp+niv.30 pvc-slang spiraalversterkt 30mm per meter 6.5 tafelhouder voor vullen bag-in-box 43.48 018.988. 6 bek wijn 4417 017.037.921.25 018.+20filt.310HO afvultoest inox+pomp+niv.24 018.76 018.51 217.4 pvc-slang 7x10 mm per meter 0.22 Brouwland * tel.5 017.7 ton eik frans 30 l met bok en kraan 248.977.987.35 018.023.2 017.035.675 017.6 ARTNR OMSCHRIJVING 017.cont.6HB afvultoestel inox+pomp+niv.986.059.034. analoog 018.5 vleugelradpomp ECO 40mm RVS +kar +bypass 804.12 018.2 hevelpijp INOX 75cm/9mm met antidroesem 13.NEO Centrifugaalpomp INOX 3/4" + BYPASS +handvat 018.52 017.66 017.058.034.047.053.038.92 1067.49 2.com 12 .054.contr.868.45 018.64 018.8 ton eik voor BAG in BOX 10 L 209.032. 6 bek olie 4730 017.95 018.035.4 018.021.045.4 hevel uitschuifbaar + kraantje "little" 8.

130.106.108.07 118.8 018.72 018.231.34 zeskantmoer RVS 3/4" 7.4040 kijkglas DIN-40 draad x DIN-40 kegel 110.108.34 draadstuk INOX + tegenmoer "weldless" 3/4" 24.MICRA 419.35 NBR-slang vr voeding 35/48mm / meter 43.17 018.39 018.25cm 8.151.32 018.2544 018.231.260.01 018.251.084.115.089.28 018.25-1 vlinderklepkraan DN25 gas 1"M/DIN25-draad 85.089.19 018.55 018.124.262.147.MIC externe bypass voor 018. 10mm/L.25114 slangtuiten nylon 25mm x 1"1/4.24mm / L.5 proefpipet plastic wit + oor 50 cm 5.34 bolkraan INOX gebogen 3/4" + moer + dichting 104.130.253.MAJ vleugelradpomp INOX MAJOR 60mm RVS 700 tpm 018.210.21 119.32 018.22mm / L.82 018.083.40-6 vlinderklepkraan DN40 DIN40 F/ DIN40 M 130.210.261.252.MIN externe bypass voor 018.44 bolkraan 3-delig inox 4/4" V/V recht 60.04 018.089. 70mm 7.4447 klemband RVS HD 44-47 mm 11.2 aftapkraan 6.40-3 vlinderklepkraan DN40 gas 1"M/1"M 93.089.147.11 018.67 018.108.130.260.44 018.20 dichting EPDM vr DIN 20 koppeling 0.090.74 018.46 018.5 essenhout diam.32 dichting EPDM vr DIN 32 koppeling 0.6 mostpomp inox PH6 +bypass +kar 380v mostpomp inox PH30 +inverter 220v 2079.12 bolkraantje inox draaibaar 1/2" 18.34 dichtingsset voor bolkraan 3-delig 018.01 018.12 bolkraan 3-delig inox 1/2" V/V recht 40.85 108.55 018.130.1012 018.1214 slangklem nylon 12-14 mm 1.32 slangtuit 34 mm x DIN 32 kegel 31.137.1113 slangklem nylon 10-12 mm slangklem nylon 11-13 mm 1.25-4 vlinderklepkraan DN25 gas 1" F / DIN25 F 85.136.81 018.081.130.130.52 vleugelrad silicone vr MINOR-40 192.122.08 018.40 wartelmoer DIN 40 9.2525 kijkglas DIN-25 draad x DIN-25 kegel 88.1 bolkraan inox 1" V/V recht 32.SPNEOS pomp GR ADPE SP.251.50 wartelmoer DIN 50 15.50 018.56 78.25 slangtuit 28 mm DIN 25 draad 27.130.2 018.250.43 018.231.32-7 vlinderklepkraan DIN-32 draad / DIN-32 kegel 83.083.084.2 018.5255 klemband RVS HD 52-55 mm 13.263. 85mm 3.52 018.1 centrifugaalpomp magneetgekoppeld NDP35/3 275 018.36 018.53 018.25 dichting EPDM vr DIN 25 koppeling 0. 2-snelh.084.130.12 bolkraan INOX gebogen 1/2" + moer + dichting 75.145.27 018.96 018.27 127.3 018.N40 vleugelrad neoprene vr MINOR-40 127.34 bolkraan 3-delig inox 3/4" V/V recht 51.084.253.3235 klemband RVS HD 32-35 mm 10.12 018.130.88 018.19 018.210.84 018.0816 klemband RVS mikalor 8x16 mm 2.250.8 018.146.249.137.R60 vleugelrad rubber vr MAJOR-60 214.02 018.71 018.08 * fax +32(0)11-34.34 bolkraan inox 3/4" V/V recht 23.85 018.211.145.089.130.211.05 018.40 kijkglas DIN-40 draad x DIN-40 kegel 233.MIC vleugelradpomp INOX MICRA 3/4 RVS 1400 tpm 018.135.89 018.5 essenhout diam.44 xxxbolkraan INOX gebogen 1" + moer + dichting 534.081.brouwland.79 018.26 018.145.6 018.089.32-4 vlinderklepkraan DN32gas 1"M/DIN32draad 143.108.91 64.250.092.22 018.21 018.84 018.089.27 018.79 018.089.24cm 4.E20 vleugelrad EPDM vr MICRA/MINI 42.27 018.108.252.212.130.82 018.14.27 018.16 aanzuigkorffilter kunststof 16 mm 2.50-6 vlinderklepkraan DIN-40 draad / DIN-40 kegel vlinderklepkraan DN50 DIN50 F/ DIN50 M 91. set van 2 15.253.S60 vleugelrad silicone vr MAJOR-60 302.MIN vleugelradpomp INOX MINOR 40mm RVS 900 tpm 1107.32-6 vlinderklepkraan DN32 DIN32 F/ DIN32 M 116.32-2 vlinderklepkraan DN32 gas 1"F / DIN25 M vlinderklepkraan DN32 gas 1"F / 1"F 119.2 aftapkraan 4 essenhout diam.20 aanzuigkorffilter kunststof 20 mm 2.44 dichtingsset voor bolkraan 3-delig 018.083.18cm 2.pyrex vat 2359 018.96 018.1 018. set van 2 24.57 018.49 018.25 electropomp NOVAX 25mm 208 018.2 018.37 018.210.57 018.219.68 018.083.135.4 5 .44 018.126.30 aanzuigkorffilter kunststof 30 mm 4.101.45 018.95 018.7 ENOLMASTER 4 RVS kop vulmachine .146.32-1 018.99 7.089.07 018.6 aanzuigkorffilter kunststof 50 mm aftapkraan 2 buxushout diam.2544 slangtuit gebogen RVS 25mm x 1" VR 45.40-5 vlinderklepkraan DN40 flens 100 / KLEM-40 140.71 EURO EURO 1573 018.40-4 vlinderklepkraan DN40 gas 1"M/DIN40draad 112.04 018.093.18mm / L.MID externe bypass voor 018.midex 342.229.1518 slangklem nylon 15-18 mm 1.62 018.N20 vleugelrad neoprene vr MICRA/MINI 42.4 aftapkraan 3 essenhout diam.14 50.5 aftapkraan 8.73.2540 klemband RVS mikalor 25x40 mm 3.089.3 8.146. 8mm/L.15 018.73 018.69 2433.229.1 018.210.S80 vleugelrad silicone vr MAXI-80 503.147. NEOS 3/4" explosievrij 1575.1 018.5 018.7 pomp NOVAX voor boormachine.21 018.87 266.074.1434 slangtuit recht RVS 14mm x 3/4" VR 14.S40 5.145.083.089.58 31.40 dichting EPDM vr DIN 40 koppeling 0.12 draadstuk INOX + tegenmoer "weldless" 1/2" 21.22 Brouwland * tel. 113mm 2.34 slangtuit inox 3/4" M / 20mm 5.85 1.138.253. 14mm 72 018. 2-snelh.261.21 018.22cm 3.99 3044.130.65 dichting EPDM vr DIN 65 koppeling 018. + kar 018.12 bolkraan inox 1/2" V/V recht 18.11 018.34 018.5 essenhout diam.3232 kijkglas DIN-32 draad x DIN-32 kegel 100.R42 vleugelrad rubber vr 018.R40 vleugelrad NITRIL vr MINOR vleugelrad rubber vr MINOR-40 127.1222 klemband RVS mikalor 12x22 mm 2.72 018.MAJ Vleugelradpompgroep INOX MAJOR-60.25 018.083.84 018.30 electropomp NOVAX 30mm 295 018.212.40-7 018.94 018.2 018.16 018.major externe bypass voor 018.130.44 slangtuit inox 1" M / 26mm 7.130.130.32-3 vlinderklepkraan DN32 gas 1"M / 1"M 119.1 018.210.143.3250 klemband RVS mikalor 32x50 mm 3.44 11.3 aftapkraan 9 essenhout diam.82 018.36 018.130.com * www.251.108.253.083.105.100100 dichting EPDM vr flens 100 x 100 mm 6.E60 vleugelrad EPDM vr MAJOR-60 202 018.251.64 018.17 018.136.66 018.31 018.40-1 vlinderklepkraan DN32 gas 1"M/KLEM-40 108.3639 klemband RVS HD 36-39 mm 11.089.106.116.12 dichtingsset voor bolkraan 3-delig 018.59 * info@brouwland.089.25mm / L.135.40112 slangtuiten nylon 40mm x 1"1/2.48 vleugelradpomp INOX MIDEX 1"1/4 RVS 1400 tpm 847 018.8 aftapkraan 7.261.RT40 vleugelrad rubber met as vr pomp T40 018.89 018.089.40 aanzuigkorffilter kunststof 40 mm 6.210. set van 2 21.219.88 018. + kar 018.34 018.149.089.12 zeskantmoer RVS 4/4" bolkraan INOX gebogen 1/2" vr houten vaten 9.210.48 018.31 018.27 1.E40 vleugelrad EPDM vr MINOR-40 127. 12mm/L.71 142.23 018.27 018.MIN Vleugelradpompgroep INOX MINOR-40.54 018.911 slangklem nylon 9-11 mm 1.95 018.38 NBR-slang vr voeding 38/52mm / meter 018.138.1234 slangtuit recht NYLON 12mm x 3/4" VR 018.2034 slangtuit recht RVS 20mm x 3/4" VR 15.25-3 vlinderklepkraan DIN25 draad / DIN25 kegel 75.13 018.MAJ 018.29 018.40 slangtuit 40 mm x DIN 40 kegel 31.43 018.25 slangtuit 28 mm x DIN 25 kegel 26.211.MID ARTNR OMSCHRIJVING 2718.253.137.1822 slangklem nylon 18-21 mm 1.25 electropomp voor OLIE NOVAX 25mm 218. +32(0)11-40.20 electropomp NOVAX 20mm 125.44 018.107.12 slangtuit inox 1/2" M / 13mm 3.1720 slangklem nylon 17-20 mm 1.95 018.212.089.145.44 draadstuk INOX + tegenmoer "weldless" 1" 27.074.45 018.NBR40 018.15 dichting EPDM vr DIN 15 koppeling 0.35 018.12 zeskantmoer RVS 1/2" 6.1MF bolkraan 2 delig inox 1" MF 36.74 018.145.07 018.100.17 018.133.69 018.04 018.125.136.117.R41 vleugelrad rubber vr 018.E30 vleugelrad EPDM vr MIDEX 72.5 oud model 127.253.15 018.2554 slangtuit recht RVS 25mm x 1" VR slangtuit recht RVS 25mm x 5/4" VR.58 018.87 018.089.N30 vleugelrad neoprene vr MIDEX 72.135.com 13 0.32 slangtuit 34 mm DIN 32 draad 28.212.34 8.ARTNR OMSCHRIJVING 018.25-2 vlinderklepkraan DN25 gas 3/4"M/DIN25 F 79.25 haaksleutel DIN 25-65 NBR-slang vr voeding 25/39mm / meter 79.252.34 018.106.10 WINE THIEF pipet+maatglas in 1 dichting EPDM vr DIN 10 koppeling 8.1316 slangklem nylon 13-16 mm 1.44 018.5 nieuw model 127.32 wartelmoer DIN 25 wartelmoer DIN 32 018.25 aanzuigkorffilter kunststof 25 mm 2.NBR30 vleugelrad NITRIL vr MIDEX 72.51 kijkglas DIN-50 draad x DIN-50 draad 254.253.229.16 018.89 018.083.37 018.31 018.49 3.26 018.57 018.130.40 slangtuit 40 mm DIN 40 draad 30.40-2 vlinderklepkraan DN40 gas 6/4"F/KLEM-40 107.138.261.minor 367.130.52 018.252.

1 L.095.410.MFB afvulmachine voor bag in box 3 .412.05 019.9 filtreerpapier geplooid nr.8-ST afvulmonoblok RTV1200 8 kops + capsuler STELVIN 33698.SYM 751.1312 slangtuit recht NYLON 13mm x 1/2" VR 018.75 019.10 platenfilter 2020 inox +pomp 10 platen 824.9-EN vervangplaat NORYL EINDE vr 019.4 tegendrukvuller B-TECH 4 koppen 12584 019.063.95 019.30D deksel vr trechter 30 l dosamatic 255.115.7 monoblok RTC600 vr drukloos afvull.x afvulmachine rotatief KTM 10 kops + PP-sluiter afvulmachine rotatief KTM 14 kops + kroonkurkapp.78 018.410.414.400.130.302.92 279 2.150.4 filterschijven VINOFERM "maxi" steriel 2 stuks 5.36 019.113.9 trechter plastic 21cm diam met zift 4.043.124.86 019.xx 9.14C EURO EURO 50.9 filterplaat FIW KD7 40x40cm 25 stuks 102.82 21.050.401.400.74 019.x 24.24 tegendrukvuller B-TECH rotatief 20 koppen 38236 019.69 158.82 018.6 ARTNR OMSCHRIJVING 018.5 inh.5 micron 5.303.039.46 019.051.351.26 018.42 019.042.25 019.95 018.B vervangplaat noryl BEGIN vr 019.096.414.035.401.9-BN 019.SYM afvulmachine dosamatic 40 .66 14.99 7.7 6.4 platenfilter SUPER JET 529 018.5 495 415.050.SYM afvulmachine voor bag in box 2 .02 clamp 1"1/2 vr dosamatic 018.51 019.130.082.400.2-B vervangplaat BEGIN vr 019.2-E vervangplaat EIND vr 019.8 filterzak nylon 15x15x35 cm fijn 018.xx 9.52 019.34 018.95 019.038.5 trechter plastic 30cm diam met zift 7.1612 slangtuit recht NYLON 16mm x 1/2" VR 018.302. 23679.3 filterplaten vr mini jet GROF 3 st 018.300.2-M vervangplaat MIDDEN vr 019.300.95 538.72 018.032.2 filterplaten GROF vr superjet 3 st.25 vulkop 20 mm voor dosamatic vulkop 25 mm voor dosamatic 90.14K afvulmachine rotatief KTM 14 kops + kurkapp.2 dicalite kieselgur speedplus 22.7 26184.035.250 cc 4261.016.M vervangplaat noryl MIDDEN vr 019.75 019.com 14 .x vervangplaat EIND vr 019.41 019.340.36 019.035.081.T kraan vr dosamatic vr dikvloeibare producten 1448.413.78 018.brouwland.56 019.10C afvulmachine rotatief KTM 10 kops + kroonkurkapp.03 clamp 2" vr dosamatic 019.4 filterpatroon 0.103.6 363 019.6 019.18 019.30 l 8004.052.12 slangtuit recht NYLON 20mm x 3/4" VR 5.44 018.411.2 filterplaat FIW KD5 20x20cm 25 stuks 37.7 vervangplaat MIDDEN vr 019.65 019.L kraan vr dosamatic vr vloeibare producten 801.42 284.01 slangtuit 33mm gebogen vr dosamatic 55.16C afvulmachine TVA20016 16 kops + kroonkurkapp.2 019.40 vulkop 40 mm voor dosamatic 287.x 27.5 filterschijven VINOFERM mini 500 fijn 2 stuks 2.035.95 018.9 filterschijven VINOFERM mini 2000 zeer grof 2 st 2.3 patroonfilter vr druk met manometer filterplaat FIW SD30 40x40cm 25 stuks 222.69 1.056.1 mostzeef plastic zeef vr most 27 cm diam 018.05 6.14C afvulmachine TVA2000 14 kops + kroonkurkapp.051.x 27.51 019.5 L.263.117.130.71 019.031.01 4.7 019.7 019.011.2 filterpatroon 5 micron 50.ST 018.xx 9.035.6 018.263.140.6 RVS platenfilter 2020 met elektropomp 6 platen 018.55 019.29 platenfilter 4040 inox +pomp 29 platen 6039 019.8 019. 47637.012.4 filterplaat FIW KD3 20x20cm 25 stuks 37.300.015.7 filterzak nylon 25x25x35 cm fijn 018.39 platenfilter 4040 inox +pomp 39 platen 7318 019.327.22 019.7 filterschijven VINOFERM mini 1000 grof 2 stuks 2.1 filterplaat FIW KD5 40x40cm 25 stuks 102.M8 afvulmachine dosamatic mignon 20 . 4.3 rubberen ring voor platenfilter 019.7 trechter plastic 25cm diam met zift 5.x 21.02 019.SYM 2142. 36929.6 019.010.0 filterpatroon 1 micron 50.75 019.02 23.038.34 018.93 4479.5 platenfilter MINI JET 018.7 inh.33 019.132.15 trechter 15 l voor dosamatic 646.53 019. 1.x 21.035.05x.035.91 019.038. 36905 019.040.130.037.7 019.4 019.69 019.6 019.130.R 019.1 filterplaat FIW STERIL S60 40x40cm 25 stuks 141.10 afvulmachine rotatief KTM 10 kops 10841.413.034.6 inh.130.38 019.95 019.75 Brouwland * tel.30 trechter 30 l voor dosamatic 798.10K 018. 5st.75 90.116.98 28.12 tegendrukvuller B-TECH rotatief 12 koppen 32307 019.4 019.410.RT rollentafel voor 018.20 l 6870 019.415.95 018.6 filterplaat FIW K1 20x20cm 25 stuks 37. 35295.62 019.8 filterplaat FIW KDS15 20x20cm 25 stuks 018.2-R rubber ringen (8) vr platenfilter 019.3S dichting 1"1/2 silicone vr clamp dosamatic 3.P dichting silicone vr plaathouders 019.083.5 filterplaat FIW KD1 40x40cm 25 stuks 102.050.006.412.401.060.035.E vervangplaat noryl EIND vr 019.8 filterschijven VINOFERM "maxi" grof 2 stuks 3.6 patroonfilter TANDEM vr ENOLMATIC 019.035.325.320.18 RVS platenfilter 2020 voor OLIE met pomp 18 platen 018.1 filterschijven VINOFERM mini 100 zeer fijn 2 stuks filterschijven VINOFERM mini sst steriel 2 stuks 2.9-E vervangplaat NORYL BEGIN vr 019.057.5 019.100 stikstofinjectie voor 018.410.99 afvulmachine rotatief KTM 10 kops + kurkapp.34 018.3 filtreerpapier geplooid nr.89 018.014.30 vulkop 30 mm voor dosamatic 287.75 019.2 tegendrukvuller-carbonator CW250 27951 019. 5x 018.4 019.6 platenfilter 2020 inox +pomp 6 platen 597.149.78 018.98 019.051.013.com * www.122.1 tussenstuk dubbel-filtratie vr 20x20cm 106.16 vulkop 16 mm voor dosamatic 90.108.95 019.9-B vervangplaat BEGIN vr 019.132.360.109.5 018.132.303.95 2.111. 4.14P afvulmachine rotatief KTM 14 kops + PP-sluiter 27436.050.3 019.4 druk-tank 11 l voor filter VINOFERM "maxi" 74.08 * fax +32(0)11-34.123.6 filterschijven VINOFERM "maxi" fijn 2 stuks 3. 5x 6.041.120.78 018.7 019.300.412.1000 cc 523.64 019.14SC afvulmachine TVA2000 14 kops + PP+ kroonkurkapp.91 018.20 018.38 018.7 kg 46 019.080.31 019.9 filterplaten vr mini jet STERIEL 3 st 2.75 019.0 019.263.25 micron 87.412.401.8 filterpatroon 0.41 019.6 018.500 afvulmachine dosamatic 200 .6 slangtuit recht NYLON 7mm x 1/4" VR 3.14C afvulmachine TVA2014 14 kops + kroonkurkapp.26.325.2 filterschijven VINOFERM "maxi" grof 25 stuks 33.95 019.411.41 018. 22445.024.301.75 019.8 019.400.1 1028.36 9891.1 018.3 019.714 018.412.59 * info@brouwland.2034 018.0 filterplaten FIJN vr superjet 3 st.1 korffilter + INOX pomp 2500 l / uur vervangkorf voor korffilter 019.45 019.1 filtreerpapier geplooid nr.035.055. 018.91 019.10 vulkop 10 mm voor dosamatic 90.3 019.110.74 018.067. +32(0)11-40.035.20 platenfilter 2020 inox +pomp 20 platen 945.005.7-N vervangplaat NORYL MIDDEN vr 019.05x.0 filterplaat FIW KD7 20x20cm 25 stuks 37.328.021.302.5 filterschijven VINOFERM "maxi" steriel 25 stuks 46.10C afvulmachine TVA1600 10 kops + kroonkurkapp. 32827.700 cc 5869. bier-8 kop flesherkenning op uitvoerband vr 018.M1 afvulmachine dosamatic mignon 5 .83 018.3 trechter plastic 35cm diam met zift 9.41 27.412. 4.1 38671.51 019.15 019.95 018.051.030.56 019.412.3 019.41 drukfilter VINOFERM "maxi" 11 l kompleet filtereenheid vr VINOFERM drukfilter "maxi" 144.7 filterplaat FIW STERIL S100 40x40cm 25 stuks 161.19 platenfilter 4040 inox +pomp 19 platen 5515 019.118. 26208.11 platenfilter 4040 inox +pomp 11 platen 4826 019.415.130.4S dichting 2" silicone vr clamp dosamatic 6.66 019.7 hevelfilter VINOFERM "mini" kompleet 23.6 019. RVS platenfilter 2020 met elektropomp 12 platen 5.132.7 filterstof wasbaar voor spiraaltrechter 4.022.18 RVS platenfilter 2020 met elektropomp 18 platen 018.12 filterplaten STERIEL vr superjet 3 st.5000 cc 6595.3 filterplaat FIW KD3 40x40cm 25 stuks 102.HT hoge temperatuurkit vr 018.412.060.14.04 vulkop 4 mm voor dosamatic 90.05x.71 019.SYM 611.046.17 46.8 filterplaat FIW KD10 20x20cm 25 stuks filterplaat voor OLIE 20x20cm 18 stuks 37.99 7.5 019.10P 018.112.14 afvulmachine rotatief KTM 14 kops 13394.32 018.55 018.033.007.85 018.038.360.xx 62.130.xx 56.400.CT buffervat 12 ltr vr 018.415.3 018.37 019.03 450 018.62 019.30 platenfilter 2020 inox +pomp 30 platen 995 22070.084.036.9 trechter plastic spiraalgedraaid 15 cm 5.300.7 filterplaat FIW KDS15 40x40cm 25 stuks 122.325.039.39 019.4 dicalite kieselgur speedplus 1 kg 3.xx 62.411.048.045.047.78 8.301.400.71 018.xx kieselguhrfilter 2 m2 + doseerpomp 019.8 123.ARTNR OMSCHRIJVING 4.2 L.1 trechter plastic 15cm diam met zift 2.0 filterschijven VINOFERM "maxi" fijn 25 stuks 33.5 flessenster PVC voor diverse formaten vr 018.xx 018.061.119.300.263.9 filterplaat FIW STERIL S80 40x40cm 25 stuks 104.14 vulkop 14 mm voor dosamatic 90.121.73.023.413.65 019.99 71.020.1 filterplaten vr mini jet FIJN 3 st 2.114.75 019.11 019.SL kraan vr dosamatic vr semi-vloeibare producten 1295.

260.046. 29-31 mm vr.021.008. FIW tafelmodel zwart kroonkurkapp.6 020.6 12.64 021. electrisch GIS4 020.025.5 l zweeds elixir 9.216.6 NOV druivenconc.8 extract Poire Williams ALCOFERM 2% 1 l 8.052.18 021.95 021.481.120.95 023.5 vervangmop voor KEGcleaner 13.brouwland.511.95 2.8 extract jenever ALCOFERM 2% 100 ml 020.82 023.com 15 7.95 7.84 11.025.48 022.95 023.4 021. 26+29mm 020.513.5 vervangborstel FIW voor 021.0 drenopor S 10 kg 019.7 extract pisang ALCOFERM 2% 100 ml 020.5kw.082.243.8 kromme borstel 42 cm vr 5 l fles recht 3.GIS4 muilband/kroonkurkapp.38 023.KP sluitcombinatie autom.98 022.95 021.416.017. electrisch champ.3 spoelapparaat AVVINATORE 021.0 kurkapparaat op voet MAGNUM 020.93 021.015.7 extract rum ALCOFERM 1% 1 l 023.11 023.471.7 ARTNR OMSCHRIJVING 019.74 021.3 handflessenreiniger DOUBLE +spec.97 8.95 023.8 020. 380V 4875.4 extract Amaretto ALCOFERM 2% 100 ml 99 023.041.2 extract vermouth ALCOFERM 1% 100 ml 2.6 mandflessenborstel gebogen GM 11.160.95 VACUVIN WINEMASTER ontkurker 69.59 * info@brouwland.415.426.080.222. 25 kg/u.9 020.33 .5 l zonder kamfer 8.9 extract jachtbitter ALCOFERM 2% 100 ml 7.5 67.0 extract Poire Williams ALCOFERM 2% 100 ml 99 023.260.64 020.531.0 filterzak vr kieselguhrfilter 019.5 023.022.2 sproeilans RVS 60cm x DN25 021.33 020.24 023.1 binnenborstel voor spoelmachine "onda" 106.61 021.240.95 kroonkurkapp.52 021.7 vervangmop voor CARBOYcleaner 13. electrisch MINI 020.95 kroonkurkapparaat GRETA 26mm 10.8 drenopor S 1 kg 019.0 kroonkurkapparaat EMILY 26mm + 29mm 020.80 spoelmachine autom. 80 posten inox 37591.215.1 vervangborstel buitenborstel maxi-wash kieselguhr-zakfilter +pomp 800 l / uur 3443.9 kegcleaner voor boormachine 34.08 7066.160.96 66.007.7 vervangborstel CP metaal vr spoelapparaten 19. Chardonnay 900gr 10.085.7 kroonkurkapparaat pneumatisch tafelmodel 590.45 2. AUTOMATIKA 4 posten EURO 32.003.4 10.2 beerenburgerkruiden 70 gr vr 1 l 020.510.ARTNR OMSCHRIJVING 78.9 MAXI-startpakket wijnmaken boek FRANS 021.45 295.315 pilferproof tang NATURSAFT PP31.016.92 023.065.9 019.7 020.0 kurkapparaat champagne RAPID 49 020.03 41.350. TV2000C 16456 023.7 extract porto ALCOFERM 1% 100 ml 020.010.025.35 62. TS3 020.KK sluitcombinatie autom.08 * fax +32(0)11-34.4 perlite dicalite MF2 16 kg 019.455. 380V 4300.3 020.048.5 extract pisang ALCOFERM 2% 1 l 023.120 spoelmachine autom.456.8 kroonkurkadapter vr 020.512.8 extract gin ALCOFERM 2% 100 ml 021.62 2.412.73 023.38 7.4 vervangspiraal VACUVIN WINEMASTER 020.87 36.070.019.38 8.52 021.8 muilbandenapparaat vr kurkapparaat RAPID 49 020.com * www.7 17.3 1961.95 5.025.8 extract whisky ALCOFERM 2% 100 ml 10. CAMPAGNOLA 020.470.CAM kurkapparaat prof.6 023.025.4 spoelapparaat 2 posten INOX "onda" 124.410.040.95 021.9 kurkapparaat electrisch CHAMP 020.9 xxxontkurker voor HORECA tafelmodel 020.221.59 8. TV2000 PP + TWIST-OFF 34848 020. +32(0)11-40.7 extract cognac ALCOFERM 2% 1 l 58.09 4499 6854.95 021.75 61.356.009.6 extract whisky ALCOFERM 2% 1 l 67. 26 mm vr 020.99 16.003.480.40 021. TV2000 TWIST OFF 28919 023.74 581.360.086.3 hulpstuk FIW diam.018. 20 kg/u.26 kop MAX diam.87 485 023.4 kurkapparaat CP op voet groen groot mod.94 021.72 11. 020.530.5 kroonkurkapp.5 021.160.160.007.48 2884.96 023.043.0 spoelapparaat op voet MAXI-WASH DUO kieselguhr-zakfilter +pomp 200 l / uur 1223.016. medium dry red 900gr 10.146.357.232.3 flessenborstel 30 cm vr bierflesjes 2. tafelmodel MAX 26+29mm 31.210.3 extract triple sec ALCOFERM 1% 1 l 021.535. electrisch MICRA+voet kurkapparaat prof.68 023.61 198 021.27 11.047.5 020.98 4877.TS3 kurkapparaat prof.95 10. 26 mm voor 020.475.2 kurkapparaat op voet FI blauw 020.7 extract grand mariner ALCOFERM 2% 1 l 78. electr.2 stoomgenerator TD16 16kw.9 flessenopener "Easy-unscrew" 020. TV2000 sluitcombinatie autom.05 48.1 023.6 flessenspoeler "DOUBLE BLAST" CLEANETT flessenreiniger/droger 020.28 pilferproof tang NATURSAFT PP28 020.245.2.67 41.MI kurkapparaat prof.7 druiprek plastic FIW 81 flessen 16.053.4 stoomgenerator TD13 13kw.99 6419.2 020.047.413.151.6 spoelapparaat 12 posten INOX rotaman 5719.466.9 spoelapparaat op voet MAXI-WASH 019.030.05 7475 022.22 4410 023.161.5 023.008.32 023.98 58.44 021.566.7 druiprek ronddraaiend 81 flessen 12.250.035.73.525.3 021.9 flessenborstel 45 cm nylon 3.76 023.94 021.4 extract framboos ALCOFERM 5% 1 l 27. 380V 021.4 pilferproof machine electrisch met hendel pilferproof machine elektrisch met drukknop 020.94 023.7 ontkurker VACUVIN twister 020.61 9.61 023.030.105.7 MAXI-startpakket wijnmaken ENGELS 021.7 kurkapparaat FIW 2 hefbomen regelbaar 25.95 023.94 020.7 zwavelwieken duits 500 gr 5.7 EURO 89.95 023.015.7 druivenconc.253.0 druivenconc.6 Ti Tappo kurkapparaat voor kunstof (champ)kurk 020.48 105 105 99.9 extract cognac ALCOFERM 2% 100 ml kroonkurkapparaat pneumatisch tafelmodel INOX 928. 34 kg/u.6 extract jenever ALCOFERM 2% 1 l 020.2 kurkapparaat RP op voet rood klein model 020.9 zwavelwieken duits 10 stuks 5914.235.95 18.3 extract bessenjenever ALCOFERM 5% 100 ml 3487.165.7 ECOLOGY flessenspoelmachine waterdruk 020.37 52.35 5.7 gluhwein kruiden 20 theezakjes 2.162.65 Brouwland * tel.95 50.046.154.7 flessenspoeler "BLAST" 020.29 kop MAX diam.411.47 79.9 extract vermouth ALCOFERM 1% 1 l extract grand mariner ALCOFERM 2% 100 ml 61.7 zweedse kruiden vr 1.071.161.4 hulpstuk FIW diam.160.08 023.64 023.9 020.049.25 25. TV2000 kroonkurk + kurk 30613 023.44 020.034.1 MAXI-startpakket wijnmaken boek NEDERLANDS 021.5 extract gin ALCOFERM 2% 1 l extract triple sec ALCOFERM 1% 100 ml 021.042.025.02 6.5 druivenconc.006. 120 posten inox 69270.94 023.94 9.147.34 719.425.012.5 kurkapparaat FIW plastic om te kloppen kurkapparaat 1 hefboom GILDA 5.35 23.0 023.9 extract rum ALCOFERM 1% 100 ml sproeibol inox DN 1/4"X28 carboycleaner voor boormachine 39.214.3 afdichtingspasta vr houten vaten 500gr 9.160. Sauvignon 900gr 10.106.355.070.009.7 vervangspiraal muurontkurker 020.07 62481.3 AH-SO kurk/ontkurkapparaat zakmodel 020. 020.059.3 novita muilbanden apparaat 020.4 023.2 flessenborstel 80 cm nylon 3.252.95 023.486.047.48 021.95 021.24 7139 12221 135 021. 40 posten inox spoelmachine autom.37 52.014.5 2.460.5 023.65 021.160.226. 15 kg/u. Cab.041.6 extract porto ALCOFERM 1% 1 l extract framboos ALCOFERM 5% 100 ml 52.143.9 020.48 8.536.079.485.461.001.5 element vr druiprek 021 080 7 1.1 kurkapparaat metaal 2 hefbomen RP 9.48 021.023.044.019. light dry white 900gr 10.95 023.97 8.1 zweedse kruiden vr 1.08 020.98 15.KU 020.218.081.9 2. TV2000 kroonkurk + PP 29040 023.03 82.565.64 99 023. 29 mm voor 020.040.9 020.008.ST sluitcombinatie autom.079.1 8.14 9.027.49 34.5 extract groene chartreuse ALCOFERM 2% 100 ml 021.004.K kroonkurkapparaat autom.58 023.046.7 17.8 NOV druivenconc.7 spoelapparaat el.49 023.362.016.58 13.145. 380V 3736.476.2 sommelier premium DOUBLE ACTION 020.4 kroonkurkapparaat pneumatisch tafelmodel ECO 020.526.63 39. 26+29mm 177.251.7 extract jachtbitter ALCOFERM 2% 1 l 438.0 stoomgenerator TD23 23kw.5 023. TV2000 kurk + PP 16456 29040 023.4 element voor druiprek ronddraaiend 23.570. borstel 21.152.9 ciderpakket brewmaker premium vr 22 ltr 17.TO sluitcombinatie autom. medium dry white 900gr 10.14. tafelmodel CORONA.9 gluhweinkruiden 100 gr -Gluhweinkruiden 1 kg 020.015.048.2 extract Amaretto ALCOFERM 2% 1 l 29.5 MAXI-startpakket wijnmaken boek DUITS 119 021.KUPP kurkapparaat autom.1 extract bessenjenever ALCOFERM 5% 1 l 023.260.1 muilbandenapparaat trekmodel 020.006.27 021.2 kurkvanger 020.95 023.2 021.6 stoomgenerator TD9 9.081.9 127.5 023.465.

061.63 026.6 VACUVIN ontluchtingsset vr wijnflessen 13.55 026.000-stuks thermo-kapsules wit 100-stuks 025.01 026.576.45OP optie koelwater tot -10°C voor Chilly 45 023.11 025.0 flessenrek metaal enkelrij 150-flessen 73.4 VACUVIN doppen 2 stuks 3.636.6 026.4 extract vodka ALCOFERM 1% 100 ml 023. goud 1000 stuks 102.135.0 alambiek koper industrieel 200l 2134.9 alu capsules zwart 1000 stuks 92.8 propyleenglycol voor 025.45 026.6 026.8 alu capsules bier 34x90mm framboos 4200 stuks 261.89 026.9 alu capsules bier 34x90mm wit 1000 stuks 80. electrisch horizontaal 4.79 3. pneumatisch vr champagne capsulen 1051.3 VACUVIN prestige champagne cooler 40.29 10.59 13.72 025.442.062.000-stuks 025.48 73.130.571.5 alambiek koper decoratief 10l 299 026.2 023.050.0 destilleerketel SUPER 25 aardgas 1795 026.3 flessenhals-koeler 10 flessen flessenhals-koeler 3 flessen 5336.11 025.5 alu capsules champ.203.7 kar + manuele lift vr mandflessen 269.58 023. goud 25 stuks alu capsules champ.9 alu capsules bier 34x90mm zwart 1000 stuks 80.060.606.9 thermo-kapsules bordeaux 100-stuks 5.46 026.2 alu capsules wit 100 stuks 12.7 spiraalring voor alu-kapsulen 4.02 284.139.9 alu capsules bier 34x90mm goud 4200 stuks 255.5 capsuler.85 023.422.223.5 alu capsules bier 34x90mm goud 25 stuks 3.59 43.423.48 025.427.44 025.85 023.2 flessenrek modulair hout 24 flessen 29.655.05 026.5 flessenrek metaal enkelrij 75-flessen 44.75 025.3 flessentray plastic 60 x 80cm BOURG 8.72 8.211.48 025.8 5.0 alu capsules wit 1000 stuks 92.85 7.58 32.202.650.7 44.231.233.8 026.129.261.3 bierkoeler "BIERVAT" 40 l / uur.58 026.9 alambiek koper decoratief 50l alambiek koper decoratief 100l 895 1524.1 alu capsules champ.441.95 025.11 025.95 025.028.217.7 extract campamaro ALCOFERM 5% 1 l 54.3 flessenrek metaal enkelrij 100-flessen 48.7 026.72 025.75 025.3 thermo-kapsules groen+goud 10.012.2 VACUVIN RAPID ICE wijn zilver 8.3 extract appel ALCOFERM 1% 1 l 023. goud 100 stuks 025.6 extract mandarijn ALCOFERM 5% 100 ml 10.4 kw 6180 025.59 5.4 extract rode bes ALCOFERM 1% 100 ml 023.2 alu capsules bier 34x90mm framboos 100 stuks 10.17 025.08 025.125.2 extract vodka ALCOFERM 1% 1 l 023.7 alu capsules zwart 3000 stuks 237.58 026.8 extract rode bes ALCOFERM 1% 1 l extract kriek ALCOFERM 100 ml 47.7 extract pastis ALCOFERM 4% 1 l 95. zwart 1000 stuks 101.29 025.146.43 026.1 023.4 026.053.057.4 capsuleerapp.611.261.232.412.7 kw 7435 023.7 thermo-kapsules goud 1000-stuks 40.6 thermo-kapsules wit 1000-stuks 025. 1 tapkraan 741.11 025.5 extract appel ALCOFERM 1% 100 ml 023.25 026.84 025.013.230.1 025.072.6 026.2 alu capsules champ.9 extract campamaro ALCOFERM 5% 100 ml 8.8 koolzuurpatronen 8 gr 10 stuks 9.200.85 026.95 025. electr.6 alu capsules goud 100 stuks 12.59 284.8 alu capsules bier 34x90mm zilver 4200 stuks 261.022.62 025.031. voor ALU kaps.602.94 026.5 VACUVIN wine server DROP-STOP verpakking met 2 st.000-stuks 025.145.48 025.6 026.208.5 026.99 026.09 026.com * www.261.025.8 92.7 thermo-kapsules groen+goud 100-stuks 025.9 extract calvados ALCOFERM 5% 1 l extract pastis ALCOFERM 4% 100 ml 73.428.216.575.7 alu capsules bier 34x90mm zwart 4200 stuks 261.79 026.6 Cap grip krimp-hulp voor thermocaps thermokapsuleerapp.3 alu capsules bier 34x90mm zwart 25 stuks 3.9 alambiek koper decoratief 1.08 * fax +32(0)11-34.7 flessenrek metaal enkelrij 50-flessen 33.16 3.004.61 025.7 champagnepupiter hout NIEUW voor 120 flessen flessentray plastic 100 x 120cm UNI 549.1 alu capsules bier 34x90mm goud 1000 stuks 77.213.3 alu capsules bordeaux 3000 stuks 237. zwart 2700 stuks 218.8 degorgeer standaard inox 657.5 alu capsules bordeaux 100 stuks alu capsules bordeaux 1000 stuks 12.009.26 026.64 025.75 026.210.89 026.200.4 xxxtastevin verzilverd met ketting 28.646.586.227.123.14.407.051.1 alu capsules bier 34x90mm wit 25 stuks alu capsules bier 34x90mm wit 100 stuks 025.261.8 flessenrek hout 36 flessen 33.590.141.0 alu capsules champ.204.95 025.037.9 alu capsules champ.098.220.0 VACUVIN RAPID ICE champagne 13.45 Brouwland * tel.4 kw 2969 extract Antverpia ALCOFERM 2% 100 ml 10.48 025.443.406.3 026.73.070.59 * info@brouwland.021.8 thermo-kapsules transparant 1000-stuks 40.200 1kg 4.57 026.000-stuks 025.049.83 025.6 destilleerketel SUPER 25 electrisch 1795 026.2 thermo-kapsules zwart 10.95 026.023.7 destilleerketel SUPER 125 butaan/propaan 4821.4 alu capsules goud 1000 stuks 92.4 alu capsules bier 34x90mm framboos 25 stuks 3.7 waterdistilleerder AQUASTILL 158.408.8 VACUVIN RAPID ICE bier 4.200.45 koelgroep Chilly 45 4.056.661.63 026.6 thermo-kapsules transparant 10.05 026.9 thermo-kapsules goud 100-stuks 5.5 026.brouwland.2 spuwemmer / ijsemmer acryl zwart 22.2 extract kriek ALCOFERM 1 l 51.052.4 025.19 025. voor alu/laminaat capsulen 1205.2 flessenrek metaal enkelrij 200-flessen 128.0 alambiek koper decoratief 3 l +thermometer 325.M50 koelgroep Chilly MAX 50 6.601.33 026.124.59 6.5 kw 3810 023.4 thermo-kapsules zwart 1000-stuks 40.035.93 11.19 026.4 extract mandarijn ALCOFERM 5% 1 l 67.660.1 degustatie wijnglas 'le verre' 6 stuks 18.6 025.16 026.95 025.122. +32(0)11-40.585.656.3 alambiek koper decoratief 20 l 479 026.000-stuks 025.600.75 40.003.1 VACUVIN prestige wine cooler 15.413.93 332.002.8 destilleerketel SUPER 25 butaan/propaan 1759 026.241. zwart 100 stuks 13.1 026.72 025.207.8 thermo-kapsules goud 10.0 alu capsules bier 34x90mm zilver 1000 stuks 80.036.5l 115 026.209.5 destilleerketel SUPER 125 electrisch 4362.7 alu capsules bier 34x90mm wit 4200 stuks 261.111.94 026.M90 koelgroep Chilly MAX 90 10.063.076.402.611.61 025.5 026. 3.1 alu capsules bier 34x90mm zwart 100 stuks 10.6 thermo-kapsules zwart 100-stuks 5.8 alambiek koper industrieel 500l 3526.2 13.16 025.25 koelgroep Chilly 25 2.218.35 koelgroep Chilly 35 3.4 thermo-kapsules wit 10.13 025.3 026.85 026.9 025.205. eenvoudig app.073.4 flessenkist hout 12 flessen 18.7 alu capsules champ.8 023.2 capsuleerapp.610.140.com 16 .41 026.200.228.74 026. goud 2700 stuks 219.591.ARTNR OMSCHRIJVING 68.59 284.605.9 degorgeerhendel manueel 79 026.221.3 alu capsules bier 34x90mm goud 100 stuks 10.94 026.61 026.63 026.5 extract ananas ALCOFERM 2% 100 ml 237.136.7 025.45 026.72 025.401.421.261.75 025.071.0 thermo-kapsules transparant 100-stuks 5.054.226.5 flessentray plastic 60 x 80cm BORD 8.1 extract Antverpia ALCOFERM 2% 1 l 72.7 flessenhals-koeler 7 flessen 3445 026.53 11 025.5 kw 3455 023.411.5 thermo-kapsules groen+goud 1000-stuks 025.1 alu capsules zwart 100 stuks 12.3 VINION magnetische schenktuit 19.95 026.220.071.8 alambiek koper decoratief 5 l +thermometer 419 026.6 flessenrek hout 54 flessen 44.22 025.9 destilleerketel SUPER 125 aardgas 4821.3 extract ananas ALCOFERM 2% 1 l 023.612.027.14 026.11 025.212.8 alu capsules champ.7 thermo-kapsules bordeaux 1000-stuks 40.3 extract groene chartreuse ALCOFERM 2% 1 l 023.5 thermo-kapsules bordeaux 10.026.215.58 023.72 284.95 026.134.5 Dichting silicone voor AQUASTILL 3.11 284.120.225.56 026.4 ARTNR OMSCHRIJVING 023.39 025.10 025.29 10.29 025.210.64 026.49 025.3 extract calvados ALCOFERM 5% 100 ml 10.12 026.95 179 025.200.222.2 alu capsules bier 34x90mm zilver 25 stuks alu capsules bier 34x90mm zilver 100 stuks 3. zwart 25 stuks 4.651.635.426.0 alu capsules bier 34x90mm framboos 1000 stuks 80.74 026.5 VACUVIN champagne saver 10.005.204.42 025.061.403.645.3 EURO EURO 769 9.205.058.85 023.110.011. 6.78 2091.8 alu capsules wit 3000 stuks 237.261.61 025.610.000-stuks 025.62 026.2 alu capsules goud 3000 stuks 60.32 flessenhals-koeler 32 flessen 6527.13 023.

1 biergist WYEAST XL 2112 CALIFORNIA LAGER 9.805.4 'Knowing and Making Wine' Peynaud 114.55 13755.6 'kitzinger wijnboek' 4.& krauterweine' Colditz 22.187.5 'welkom op ons domein' G.102.3 050.0 'faites votre cidre' chandon 8.94 050.155.025.147.001.19 6264.55 028. ABBEY-2 1 ltr 171.1 biergist gedroogd SAFBREW T-58 500 gr 55.2 etiketteerapparaat SELENIA electrisch 4415.3 biergist gedroogd SAFBREW T-58 11.816.55 028.2 050.06 9.1 biergist WYEAST 5733 Pediococcus 028.73.69 050.257.57 050.en fruitencyclopedie' groenboekerij 38.019.006.140.89 050.72 050.71 050.2 gistsuspensie WYEAST 3278 lambic blend 1 ltr 171.7 050.55 050. 1 ltr 171.746.104.0 etiketteermachine papier/lijm automatisch ENO 1200 9289.153.9 biergist WYEAST XL 1275 THAMES VALLEY 9.52 050.900 capsuleerautomaat champagne 900 fl/uur 026.199.59 050.7 biergist gedroogd SAFBREW S-33 11.006.028.5 gr 4.815.9 'Obstsäfte' Innerhofer 22.55 9.012.55 028.035.8 028.256.55 028.4 etiketteerapp.210.344.55 027.5 gr 5.1 'Most und Apfelwein' Stückler 22.frucht.0 gistsuspensie WYEAST 2278 CZECH PILS 1 ltr 171.2 biergist WYEAST XL 1010 AMERICAN WHEAT 050.1 etikettenlijm poeder 1 kg 20.171.178.6 biergist gedroogd SAFALE K-97 500 gr 66.4 biergist WYEAST XL 3463 FORBIDDEN FRUIT 9.P 8107 050.346.8 050.0 biergist WYEAST XL 2352-PC MUNICH LAGER II 9.55 21.700.018. etiketteerapp.148.6 050.342.81 050.59 24.343.7 biergist gedroogd SAFLAGER S-23 11.7 'Wijnboek' De Brouwer 24.72 050.149.810.9 biergist WYEAST XL 2308 MUNICH LAGER 9.156.84 050.72 050.716.55 9.008.45 050.09 050.9 gistsuspensie WYEAST 1214 BELGIAN ABBEY 1ltr 171.4 biergist WYEAST XL 2278 CZECH PILS 9.1 050.5 gistsuspensie WYEAST 3944 Belgian wit 1ltr 171. SATURNO zelfklevende etik.023.4 biergist WYEAST XL 1968 LONDON ESB ALE 9.32 050.026.59 050.8 biergist gedroogd SAFALE S-04 11.2 'Le livre de vin de kitzinger' 'Traité de vinification' De Brouwer 4.08 * fax +32(0)11-34.175.021.7 biergist WYEAST XL 2000 BUDVAR LAGER 9.161.55 028.8 biergist WYEAST XL 2487 HELLA BOCK 9.9 gistsuspensie WYEAST 3787 TRAP H.BRUXEL.4 biergist WYEAST XL 1056 AMERICAN ALE 9.3 'wijnbouwgids : van wijnrank tot wijn' H.96 050.5 EURO ARTNR OMSCHRIJVING EURO 3068.0 biergist WYEAST XL 1028 LONDON ALE 9.8 etikettenlijm vloeib.55 028.718.17 050.3 biergist gedroogd mauribrew WEISS 10 kg 594.4 belijmingsapparaat klein model 179 050.168.5 biergist gedroogd mauribrew WEISS 12.9 biergist WYEAST XL 1469 WEST YORKSHIRE ALE 9.0 etiketteerapp.49 050.0 etikettenlijm vloeib. 5544.172.ARTNR OMSCHRIJVING 026.144.95 42.55 028.74 Brouwland * tel.8 capsuleerapparaat champagne capsulen magnum 026.180.211.007.103.167.142.351.6 biergist WYEAST XL 3278 BELG.036.4 biergist WYEAST XL 1007 GERMAN ALE biergist WYEAST XL 2007 PILSENER LAGER 9.55 050.174.5 biergist WYEAST XL 1762 BELG.59 * info@brouwland.8 050.55 027.72 050.95 050.1 biergist BREWFERM TOP 500 gr 46.29 050.020.003.LAMBIC 9.27 050.56 050.73 050. Faes 29.145.8 biergist WYEAST XL 1099 WHITBREAD ALE 9.143.5 gr biergist gedroogd mauribrew WEISS 500 gr 2.7 gistsuspensie WYEAST 2206 BAVARIAN LAGER 1ltr 171.14.55 9.ABBEY-2 9. comment la transformer' De brouwer 9.39 050.354.166.55 050.615.0 biergist WYEAST XL 3638 BAVARIAN WHEAT 9.146.34 050.0 biergist gedroogd SAFALE US-05(56) 500 gr biergist gedroogd SAFBREW WB-06 11.206.72 050.8 biergist gedroogd mauribrew ALE 514 500 gr 30.55 050.614.3 biergist WYEAST XL 3787 TRAP HIGH GRAVITY 9.2 biergist gedroogd SAFLAGER W-34/70 500 gr 121.69 050.66 050.5 050.55 050.55 027.3 'rhubarbe.6 050.0 biergist WYEAST XL 1388 BELG.194.5 gr 2.7 biergist WYEAST XL 1728 SCOTTISH ALE 9.032.6 biergist WYEAST XL 1098 BRITISH ALE 9.com 17 9.8 biergist WYEAST XL 2565 KOLSCH 9.340.01 050. 10 kg vr SELENIA 150.9 etiketteermachine zelfklevend automatisch EU-1800 027.5 'Kitzinger weinbuch' 14.2 biergist BREWFERM LAGER 500 gr 39.2 028.5 biergist gedroogd SAFLAGER S-23 500 gr 111.0 biergist WYEAST XL 3711 FRENCH SAISON 9.9 'une pomme pour la soif' De Brouwer 9.12 050.28 050.163.5 gr 69.028.348.7 'groente.350.G.030.740.745 027.013.5 gr 2.3 050.212.254. WHEAT 1 ltr 171.6 gistsuspensie WYEAST 1028 LONDON ALE 1 ltr 171.72 050.72 050.6 050.176.182.4 biergist BREWFERM LAGER 12 gr biergist BREWFERM LAGER 100 gr 1.72 050.55 9.5 gr 1.WITBIER 9.17 050.65 10.55 028.55 028.215.95 050.5 biergist WYEAST XL 3056 BAVARIAN WHEAT BLEND 9.55 028.251.4 biergist WYEAST XL 3725-PC BIER DE GARDE 9.201.005.55 028.95 050.15 050.5 biergist WYEAST XL 2001 URQUELL LAGER 9.3 'faites votre vin' chandon 'ontsappen & stoomkoken met de NATURSAFT' 8.0 biergist BREWFERM BLANCHE 12 gr 2.030.55 028.55 028. QUADRO zelfklevende etik.72 171.0 'Berekend wijnmaken' Ad Coumou 19.79 050.252.5 biergist gedroogd SAFBREW S-33 500 gr 45.4 gistsuspensie WYEAST 2565 KOLSCH 1 ltr 171.620.159.4 028.3 'beeren.2 'extraire et cuire avec extracteur NATURSAFT' 5.189.341.63 3.031.2 biergist WYEAST XL 2575-PC KOLSCH II 9.97 050.250.037.027.011.745.205.55 050.151.029.141.89 050.717.55 028.6 028.021.9 050.55 028.8 biergist WYEAST XL 3333 GERMAN WHEAT 9.02 050.154. Van Imschoot 32.8 027.25 050. MIGNON zelfklevende etik.4 biergist gedroogd mauribrew LAGER 497 12.1 'Ma facade est vigne' Marc De Brouwer 10. 19.72 050.353.9 biergist WYEAST XL 3944 BELG. 5613. +32(0)11-40.com * www.6 'WEINBAU heute" Ruckenbauer Traxler Redl 66.honigweinbereitung' Karl Stuckler 19.002.5 gr 2.7 biergist WYEAST 5112 BRETT.7 'MET .55 028.020.1 biergist WYEAST XL 2206 BAVARIAN LAGER 9.255.WHEAT 9.6 gistsuspensie WYEAST 1084 IRISH ALE 1 ltr gistsuspensie WYEAST 1388 BELGIAN STRONG ALE 1L 171.3 biergist WYEAST XL 3942 BELGIAN WHEAT 028.8 'connaissance et travail du vin' Peynaud 'la vinification' foulonneau 79.72 050. URANIA zelfklevende etik.5 gr 1.08 050.55 028.65 050.6 etiketteerapp.55 lotnr printer voor 027.55 3303.014.B uitrusting vr 2de etiket voor 027.55 027.9 biergist WYEAST XL 1581-PC BELGIAN STOUT 9.181.57 050.1 'Cultiver sa treille bio' Le Bihan 17 050.5 biergist BREWFERM TOP 6 gr 0.79 050.170.17 050.010.07 050.2 biergist gedroogd mauribrew LAGER 497 500 gr 39.22 027.11 050.029.55 zegellak rood blok 450 gr 9.55 028.1 biergist WYEAST XL 1882-PC THAMES VALLEY II biergist WYEAST XL 2487-PC HELLA BOCK YEAST 9.45 5.STRONG ALE 9.34 35. 35 kg vr SELENIA 445.719.brouwland.4 biergist gedroogd SAFALE US-05(56) 11.173.190.88 050.55 050.1 'juicing and steaming with NATURSAFT' 5.55 027.55 027.72 050.2 biergist BREWFERM BLANCHE 500 gr 68.6 biergist gedroogd SAFALE S-04 500 gr 62.203.010.7 050.26 050.345.004.2 biergist WYEAST XL 1084 IRISH ALE 9.6 biergist gedroogd mauribrew ALE 514 10 kg 512.207.253.5 biergist WYEAST XL 2124 BOHEMIAN LAGER biergist WYEAST XL 1272 ALL AMERICAN ALE 028.1 etikettenlijm poeder 100 g 4.160.031.55 028.014.013.009.0 biergist gedroogd SAFLAGER W34/70 11.3 biergist WYEAST XL 1214 BELGIAN ABBEY 9.2 biergist WYEAST XL 2042 DANISH LAGER 9.55 027. 3886.8 biergist BREWFERM BLANCHE 100 gr 17.8 028.177.0 biergist WYEAST XL 1187 RINGWOOD ALE 9.45 050.55 027.55 21.202.27 028.55 027.91 050.746.745 5052.8 gistsuspensie WYEAST 3068 WEIH.022.152.51 050.2 'cultivez votre vigne' chandon 8.8 'logboek voor de wijnmaker' van schaik 3.3 050.55 050.6 biergist WYEAST XL 3763 ROESELARE 9.179.0 biergist gedroogd mauribrew ALE 514 12.2 biergist WYEAST XL 3068 WEIHENST.347.1 biergist gedroogd SAFLAGER S-189 500 gr 119.94 050.9 biergist WYEAST 5335 Lactobacillus 028.6 biergist WYEAST XL 1335 BRITISH ALE II biergist WYEAST XL 1318 LONDON ALE III 9.2 biergist WYEAST XL 3522 BELGIAN ARDENNES 9.9 'entsaften und dampfgaren mit NATURSAFT' 5.004.85 050.001.5 gr 2.6 050.95 050.72 050.06 .55 9.1 gistsuspensie WYEAST 1762 BELG.150.3 biergist BREWFERM TOP 100 gr 12.55 027.003.22 050.002.27 050.162.0 biergist WYEAST XL 3724 BELGIAN SAISON ALE 9.032.715.2 gistsuspensie WYEAST 1007 GERMAN ALE 1 ltr 171.9 biergist gedroogd mauribrew LAGER 497 10 kg 640.55 028.55 050.5 'zelf wijn maken' berry 18.8 biergist gedroogd SAFBREW WB-06 500 gr 85.024.01 050.85 050.76 050.157.25 050.258.072.027.

14 051.8 gerstemout BREWFERM Münchener 15 EBC 25 kg 32.038.46 051.1 gerstemout Weyerm.232.131.brouwland. melanoidin 5kg 12.89 051.38 051.135.051.2 Floor malted Bohemian Pilsner malt 1 kg 3.235.186.132.2 051.25 3.71 051.249.5 051.2 gerstemout chocolate ontbitterd 800 EBC 1kg 3.014.75 051.2 051.9 tarwemout licht 3 EBC 25 kg 29.2 Organic Vienna malt 25 kg Organic Munich malt TYPE 1 25 kg 61.242.2 eik gerookte tarwe mout 5 kg 14.030.5 gerstemout BREWFERM Pale-ale 7 EBC 1 kg 3.3 gerstemout Weyerm.8 051. Cara-hell 25 EBC 25 kg 12.05 051.240.48 051. Cara-pils 5 EBC 5 kg 12.1 gerstemout Weyerm.156.191.7 tarwevlokken 1 kg 3.363.6 Bohemian Pilsner malt 5 kg 10.199.72 051.035.92 051.96 051.4 gerstemout BREWFERM Amber 50 EBC 1 kg 3.029.74 3.107.08 * fax +32(0)11-34.0 zuurmout (Sauermalz) 5 kg 16.03 26.62 051.356.31 051.002.7 gerstvlokken 5 kg 10.036.115. Cara-pils 5 EBC 1 kg 3.1 gerstemout Weyerm.027.0 speltmout Weyermann 1 kg 4.63 051.43 050.177.48 051.0 Chocolate Rye malt 25 kg 47.74 051.Cara-amber 60 EBC 25kg 42.91 051.ARTNR OMSCHRIJVING 171.9 gerstvlokken 1 kg 3.1 gistsuspensie WYEAST 1728 SCOTTISH ALE 1ltr 171.59 * info@brouwland.182.048.3 gerstemout roost Chocolate 900 EBC 1 kg 3.4 rijstvlokken 5 kg 18.48 051.220.7 gerstemout roost Chocolate 900 EBC 25 kg 38.4 gerstemout Weyerm.9 roggemout Weyermann 6 EBC 5 kg 11.8 gerstemout chocolate ontbitterd 800 EBC 25kg 48.7 gerstemout BREWFERM Aroma 150 EBC 25 kg 34.5 Abbey malt® 5 kg 11.25 051.48 050.84 051.394.86 051.163. Cara-pils 5 EBC 25 kg 40.77 051.55 051.1 CARAAROMA® 1 kg 3.3 CARAMUNICH® (type 2) 25 kg 41.72 171.96 051.376.0 EURO EURO Brouwland * tel.78 051.11 051.2 gerstemout BREWFERM Pils 3 EBC 5 kg 10.2 051.9 tarwemout donker 15 EBC 25 kg 33.Cara-amber 60 EBC 1 kg 3.41 051.4 tarwemout roost 900 EBC 25 kg eik gerookte tarwe mout 1 kg 46.9 Organic wheat malt 25 kg 051.157.167.6 gistsuspensie WYEAST 3711 FRENCH SAISON 1ltr 171.6 gerst geroosterd 1000 EBC 1 kg 3.021.8 gerstemout BREWFERM Amber 50 EBC 5 kg gerstemout BREWFERM Amber 50 EBC 25 kg 10.250.9 051.197. melanoidin 25kg 39.3 gerstemout BREWFERM Aroma 150 EBC 1 kg 3.6 speltmout Weyermann 25 kg 57.6 rijstvlokken 1 kg 4.8 051.382.62 051.211.5 whiskymout lightly peated 25 kg 35.8 zuurmout (Sauermalz) 25 kg 58. melanoidin 1kg 3.196.222.45 051.5 gerstemout chocolate ontbitterd 800 EBC 250g 1.23 051.1 gerstemout black ontbitterd 1500 EBC 25kg roggemout Weyermann 6 EBC 1 kg 48.72 050.003.6 gistsuspensie WYEAST 3638 BAVARIAN WHEAT 1 ltr 171.11 051.2 051.9 Bohemian Pilsner malt 1 kg 3.99 051.046.005.28 051.92 051.64 051.4 gerst geroosterd 1000 EBC 5 kg 13.188.91 37.214.28 051.7 Abbey malt® 1 kg 3.7 CARAMUNICH® (type 2) 1 kg 3.241.72 051.4 maisvlokken 20 kg 22.6 051.3 gerstemout Weyerm.73.244.200.48 051.153.21 051.221.6 havervlokken 5 kg 14.Cara-red 40 EBC 1kg 3.043.34 051.2 gerstemout geroosterd BISCUIT 50 EBC 5 kg gerstemout geroosterd BISCUIT 50 EBC 25 kg 11.5 gerstemout roost Black 1400 EBC 250g 1.112.2 Chocolate Rye malt 5 kg 14.52 051.100.0 gerst geroosterd 1000 EBC 25 kg 43.2 gistsuspensie WYEAST 1056 AMERICAN ALE 1 ltr 171.116.8 051.1 gerstemout Weyermann Vienna 7 EBC 25 kg 33.53 051.136.38 051.137.251.7 gerstemout Special-B 350 EBC 25 kg 38.86 051.178.198.21 051.146.187.18 050.130.101.0 gerstemout black ontbitterd 1500 EBC 5kg 14.3 gerstemout roost Black 1400 EBC 1 kg 3.263.6 051.Cara-red 40 EBC 5kg gerstemout Weyerm.4 .47 44.1 CARABELGE® 25 kg 42.03 051.2 rijstvlokken 25 kg 64.095.1 tarwemout licht 3 EBC 5 kg 10.7 CARAAROMA® 5 kg CARAAROMA® 25 kg 13.8 speltmout Weyermann 5 kg 16.217.8 gerstemout geroosterd BISCUIT 50 EBC 1 kg 3.103.06 051.7 tarwemout roost 900 EBC 5 kg 13.49 051.373.4 Organic Pale Ale malt 25 kg 61.2 gistsuspensie WYEAST 1318 LONDON ALE III 1 ltr 050.12 051.24 051.28 051.266.219.48 051.1 Organic Pilsner malt 25 kg 60.9 gerstemout BREWFERM Pale-ale 7 EBC 25 kg 32.395.1 051.2 gerstemout black ontbitterd 1500 EBC 1 kg 3.87 050. Cara-hell 25 EBC 1 kg 3.38 051.248.3 tarwemout donker 15 EBC 1 kg 3.024.117.25 gistsuspensie WYEAST 1968 SPEC.8 gistsuspensie WYEAST 3522 Belgian Ardennes 1 ltr 171.166.045.47 051.243.com 18 26.0 Floor malted Bohemian Pilsner malt 5 kg 12.56 051.142.64 051.9 whiskymout lightly peated 1 kg 3.86 051.Cara-red 40 EBC 25kg 12.99 051.4 051.022.162.216.201.193.48 051.4 051.1 Extra Pale Premium Pilsner Malt 1 kg 3.8 rookmout (Rauchmalz) 5 kg rookmout (Rauchmalz) 25 kg 13.82 050.368.231.1 gerstemout BREWFERM Aroma 150 EBC 5 kg 11.99 051.012.48 051.110.68 051.210.4 Bohemian Pilsner malt 25 kg 33.034.176.3 tarwemout licht 3 EBC 1 kg 3.026.5 CARABELGE® 1 kg 3.161.8 Floor malted Bohemian Pilsner malt 25 kg 42.11 051.54 051.3 050.96 33.2 gerstemout Cara-crystal 120 EBC 1 kg gerstemout Cara-crystal 120 EBC 5 kg 3.396.096.145.4 gerstemout black ontbitterd 1500 EBC 250g 051.3 gerstemout Weyermann Vienna 7 EBC 5 kg 10.com * www.4 gerstemout Weyerm.025.4 gerstemout BREWFERM Münchener 15 EBC 1 kg 3.67 36.37 051.031. Cara-hell 25 EBC 5 kg gerstemout Weyerm.35 051.1 gerstemout roost Black 1400 EBC 5 kg 12.12 051.125.44 051.040.31 051.140.227.370.5 gerstemout roost Chocolate 900 EBC 250g 1.1 tarwemout donker 15 EBC 5 kg 10.237.15 051.7 Extra Pale Premium Pilsner Malt 25 kg 33.105.37 11.236.3 gerstemout BREWFERM Pale-ale 7 EBC 5 kg 10.152.032.Cara-amber 60 EBC 5kg 12.0 051.8 havervlokken 1 kg 3.257.1 gistsuspensie WYEAST 2124 BOHEMIAN LAGER 1ltr gistsuspensie WYEAST 1272 ALL AMERICAN ALE 1 ltr 171.24 051.31 051.7 gerstemout BREWFERM Pils 3 EBC 25 kg 30.3 CARABELGE® 5 kg 12.48 051.72 051.65 41.2 rookmout (Rauchmalz) 1 kg 3.36 051.202.1 gerstemout roost Chocolate 900 EBC 5 kg 12.86 051.245.31 051.5 051.2 gerstemout BREWFERM Münchener 15 EBC 5 kg 10.254.0 gerstemout Weyerm.127.195.5 CARAMUNICH® (type 2) 5 kg 12.68 051.053.230.84 051.212.39 051.3 Abbey malt® 25 kg 38.45 051.5 gerstemout Weyerm.158.45 49.226.18 1.03 051.65 051.11 051.151.39 051.5 gerstemout Weyermann Vienna 7 EBC 1 kg 3.72 051.68 051.011.269.87 050.1 gerstemout Special-B 350 EBC 5 kg 11.6 051.5 gistsuspensie WYEAST 2308 MUNICH LAGER 1 ltr 050.84 62.362.36 051.72 051.25 051.8 maisvlokken 1 kg 3.9 eik gerookte tarwe mout 25 kg 49.3 gistsuspensie WYEAST 1450 DENNYS FAVORITE 1ltr 171.7 gerstemout Weyerm.7 gerstemout roost Black 1400 EBC 25 kg 39.91 051.247.126. +32(0)11-40.8 gerstemout Cara-crystal 120 EBC 25 kg 35.215.4 Chocolate Rye malt 1 kg 3.3 tarwevlokken 5 kg tarwevlokken 25 kg 11.2 zuurmout (Sauermalz) 1 kg 4.168.225.4 gerstemout BREWFERM Pils 3 EBC 1 kg 3.68 051.185.050.7 roggemout Weyermann 6 EBC 25 kg 35.9 gerstemout Weyerm.72 051.246.147.1 gistsuspensie WYEAST 2001 URQUELL LAGER 1 ltr 171.72 051.72 051.91 051.58 051.4 havervlokken 25 kg 45.21 051.141.72 051.9 tarwemout roost 900 EBC 1 kg 3.55 051.9 Extra Pale Premium Pilsner Malt 5 kg 10.184.9 gerstemout Weyerm.0 gerstemout chocolate ontbitterd 800 EBC 5kg 14.190.32 051.5 Organic Munich malt TYPE 2 25 kg 62.79 051.75 051.189.72 051.041.36 051.36 051.6 maisvlokken 5 kg 11.19 051.5 050.377.78 46.260.28 051.7 whiskymout lightly peated 5 kg 11.2 gerstemout Weyerm.32 051.88 ARTNR OMSCHRIJVING 050.44 051.111.098. LONDON ALE 1l 171.106.14.192.194.5 gerstvlokken 25 kg 171.183.44 051.24 051.17 051.3 gerstemout Special-B 350 EBC 1 kg 3.68 051.

1 hopkorrels northern brewer 5 kg 51.049.034.063.12 053.103.05 053.109.085.022.021.7 053.76 053.6 hopbloemen Target 1 kg ARTNR OMSCHRIJVING 051.7 053.078.43 053.9 moutextract poeder tarwe 25 kg 130.6 hopbloemen Northern Brewer 1 kg 18.116.020.2 hopkorrels fuggles 5 kg 113.5 hopkorrels hallertau hersbrucker 250g hopkorrels hallertau hersbrucker 5 kg 5.0 hopbloemen East Kent Goldings 250 gr 7.11 108.019.2 hopbloemen Styrian Goldings 1 kg 23.5 moutextract poeder licht 1 kg 9.039.55 053.084.15 053.096.84 053.52 6.14 053.0 hopkorrels target 250 gr 053.100.2 Organic Spelt malt 25 kg 93.8 053.1 053.3 moutextract poeder black 1 kg 9.73 051.029.94 052.93 053.4 EURO EURO 17.107.5 hopbloemen Tettnanger 5 kg 92.6 hopkorrels brewers gold 5 kg 64.15 120.64 7.6 hopkorrels fuggles 100 gr 4.9 moutextractpakket BREWFERM GREGORIUS vr 10 ltr 20.83 053.62 052.9 moutextract poeder black 25 kg 120.1 moutextract poeder tarwe 5 kg 33.132.025.6 hopkorrels hallertau perle 30 g 2.065.044.77 053.275.2 hopbloemen East Kent Goldings 100gr 4.035.133.028.2 053.1 moutextractpakket BREWFERM FURIOSO vr 10 ltr 20.8 Organic CARAFA® 25 kg 81.011.046.37 053.4 moutextract poeder donker 500 g 6.9 hopkorrels northern brewer 1 kg 13.077.118.71 5.030.84 053.284.56 053.6 hopbloemen Cascade 5 kg hopbloemen Styrian Goldings 100 gr 052.7 hopkorrels northern brewer 30 gr 2.287.061.5 053.053.53 7.87 053.2 beerkit enhancer muntons 1 kg 5.23 10.040.49 052.8 hopbloemen Target 250 gr 5.068.7 hopkorrels saaz 5 kg 73.37 052.8 moutextract poeder amber 25 kg 120.8 053.8 9.5 hopbloemen Challenger 1 kg 24.3 hopbloemen Magnum 250 gr 052.11 053.057.062.027.0 Organic CARARED® 25 kg 051.8 hopbloemen East Kent Goldings 1 kg 24.9 hopbloemen Cascade 100 gr 5.98 4.93 053.092.8 hopbloemen Hallertau Mittelfrüh 5 kg hopkorrels challenger 30 gr 76.82 053.2 053.016.0 053.43 2.14.066.003.8 053.093.95 053.022.0 hopkorrels Tettnanger 30 gr 053.17 053.57 053.062.006.4 053.4 hopkorrels hallertau perle 100g 2.043.089.1 hopbloemen Tettnanger 100 gr 5.095.1 hopkorrels styrian goldings 5 kg 69.076.3 hopkorrels saaz 30 gr 2.68 053.026.82 052.77 3.014.060.5 hopbloemen East Kent Goldings 5 kg 98.050.0 hopbloemen Target 100 gr 3.081.060.24 3.024.3 053.97 053.028.25 052.101.021.34 6.2 hopbloemen Saaz 5 kg 75.052.4 hopbloemen Hallertau Perle 5 kg 47.079.com 19 61.2 hopbloemen Hallertau Mittelfrüh 250 g 7.134.59 053.84 2.5 kg 9.73.097.098.1 hopkorrels hallertau hersbrucker 30 g 2.7 moutextract poeder amber 500 g 6.034.1 hopbloemen Spalt Select 100 gr 3.8 moutextract vloeibaar BREWFERM medium 1.36 053.002.8 hopkorrels hallertau perle 5 kg hopkorrels hallertau perle 1 kg 39.7 2.2 moutextract vloeibaar BREWFERM licht 1.5 kg 9.05 051.108.5 moutextractpakket BREWFERM DORADO vr 10 ltr 20.brouwland.5 moutextract poeder tarwe 500 g 6.1 moutextract poeder licht 25 kg 120.7 hopbloemen Spalt Select 1 kg 16 053.3 hopkorrels northern brewer 250 gr 053.6 053.5 kg 9.5 hopbloemen Spalt Select 5 kg 47.1 moutextract poeder black 5 kg 31.7 moutextractpakket BREWFERM PALIDO vr 10 ltr 20.2 hopbloemen Northern Brewer 100 gr 4.95 053.4 053.033.87 053.08 053.0 hopbloemen Northern Brewer 250 gr 6.004.119.47 052.4 moutextract poeder amber 1 kg 9.8 hopkorrels fuggles 30 gr 2.037.017.95 053.051.0 hopkorrels challenger 1 kg 19.2 moutextract poeder amber 5 kg 31.72 052.3 hopkorrels hallertau hersbrucker 1 kg 14.033.293.46 053.66 052.28 053.13 053.082.3 moutextract poeder licht 5 kg 31.052.3 moutextract poeder tarwe 1 kg 11.69 053.045.7 hopbloemen Cascade 250 gr 10.57 .1 hopkorrels saaz 100 gr 3.com * www.126.64 3.1 hopbloemen Fuggles 100 gr hopbloemen Fuggles 250 gr 5.099.9 hopbloemen Spalt Select 250 gr 5.37 053.5 hopkorrels east kent goldings 5kg 82.063.064.010.86 053.21 Brouwland * tel.7 hopbloemen Challenger 250 gr Organic CARAMUNICH® 2 25 kg 76.95 053.1 053.4 hopbloemen Saaz 1 kg 23.3 hopkorrels east kent goldings 1kg 19.032.7 moutextract poeder licht 500 g 6.8 moutextract poeder donker 5 kg moutextract poeder donker 25 kg 31. +32(0)11-40.086.041.45 053.005.83 053.38 052.45 052.3 hopbloemen Challenger 5 kg 97.8 hopbloemen Saaz 100 gr hopbloemen Saaz 250 gr 4.102.272.3 hopkorrels styrian goldings 100 g hopkorrels styrian goldings 250 g 3.031.51 052.62 4.020.8 053.2 hopkorrels target 100 gr 2.9 4.281.053.032.49 053.9 hopbloemen Tettnanger 250 gr 8.9 hopkorrels hallertau hersbrucker 100g 3.0 052.019.ARTNR OMSCHRIJVING 76.21 053.06 053.93 31.042.38 053.05 053.115.37 052.083.088.4 hopbloemen Target 5 kg 76.091.4 hopbloemen Hallertau Mittelfrüh 100 gr 052.5 hopkorrels northern brewer 100 gr 3.106.0 hopbloemen Hallertau Hersbrucker 100 gr hopbloemen Hallertau Hersbrucker 250 gr 4.4 hopkorrels fuggles 250 gr 052.9 053.128.91 053.2 moutextract poeder donker 1 kg 9.25 6.15 053.5 hopbloemen Cascade 1 kg 052.61 053.9 hopkorrels east kent goldings 100g 3.95 053.036.86 053.054.6 Organic CARAHELL® 25 kg 051.13 053.5 9.3 052.67 8.07 5.81 053.135.058.7 hopkorrels styrian goldings 30 g 2.7 hopbloemen Tettnanger 1 kg 27.23 053.129.19 053.6 hopkorrels challenger 100 gr 052.090.3 053.048.59 * info@brouwland.83 053.8 052.0 hopkorrels brewers gold 30 gr hopkorrels brewers gold 100 gr 053.5 hopbloemen Fuggles 5 kg 110.104.047.09 053.71 7.4 hopbloemen Northern Brewer 5 kg 56.056.0 051.2 hopkorrels hallertau perle 250 g 4.2 052.3 053.03 053.3 Organic CARAPILS® 25 kg 051.026.0 053.8 hopkorrels target 5 kg 41.061.0 hopbloemen Styrian Goldings 5 kg 71.130.051.71 053.080.18 053.21 052.3 moutextractpakket BREWFERM AMBROSIUS vr 10 ltr 20.4 hopkorrels target 30 gr 1.2 hopkorrels challenger 5 kg 82.62 053.77 051.54 053.4 hopkorrels challenger 250 gr 052.15 053.031.039.015.4 hopkorrels brewers gold 1 kg 13.7 5.041.81 053.023.52 57.055.76 053.012.9 hopkorrels saaz 250 gr 053.040.5 kg moutextract vloeibaar BREWFERM donker 1.6 moutextract vloeibaar BREWFERM tarwe 1.08 * fax +32(0)11-34.0 hopbloemen Hallertau Mittelfrüh 1 kg 23.007.5 hopbloemen Magnum 100 gr 052.042.57 6.9 hopkorrels styrian goldings 1 kg 17.087.117.35 053.6 hopbloemen Hallertau Hersbrucker 5 kg 61.1 hopbloemen Magnum 1 kg 17.24 6.61 45.7 hopkorrels east kent goldings 250g 053.23 4.4 hopbloemen Styrian Goldings 250 gr 052.009.4 053.15 053.1 hopkorrels east kent goldings 30g 2.0 hopkorrels fuggles 1 kg 26.5 hopkorrels saaz 1 kg 18.067.68 052.6 moutextract poeder black 500 g 6.9 hopbloemen Challenger 100 gr 78.0 052.8 hopbloemen Hallertau Hersbrucker 1 kg 21.7 hopbloemen Hallertau Perle 1 kg 16 053.037.45 053.024.32 053.290.84 053.4 053.075.094.81 053.73 053.125.87 053.7 hopbloemen Fuggles 1 kg 31.9 hopbloemen Magnum 5 kg 61.3 052.131.105.34 053.44 053.278.99 053.1 hopbloemen Hallertau Perle 250 gr 5.54 053.127.4 floor malted Bohemiam wheat Weyermann 25 kg floor malted Bohemiam dark Weyermann 25 kg 45.3 hopbloemen Hallertau Perle 100 gr 3.8 hopkorrels brewers gold 250 gr 053.6 hopkorrels target 1 kg 11.56 053.036.5 053.

99 053.01 053.9 hopkorrels Cascade 30 gr 2.6 beerzym BG Erbslöh 1 kg 13.25 053.09 056.5 hopkorrels Hallertau Mittelfrüh 250gr 6.007.54 055.152.1 NOV hopbloemen Amarillo 90 kg 3066.203.1 kaliumchloride 100 g 3.2 053.brouwland.7 hopkorrels Cascade 100 gr 4.168.7 hopbloemen Willamette 100 gr 5.156.055.161.231.166.5 hopkorrels Cascade 250 gr 8.185.26 053.31 053.362.3 NOV hopbloemen Amarillo 250 gr NOV hopbloemen Amarillo 1 kg 16.8 hopbloemen Brewers gold 100 gr 4.13 053.2 hopkorrels Willamette 1 kg 20.17 053.53 055.6 fosforzuur 75% 1000 ml (=1660gr) 13.0 beerzym AMYL HT Erbslöh 1 kg 14.1 clarimalt BREWFERM 100ml (130 gr) 3.46 053.78 055.9 HOPAROMA tabs BREWFERM 1 kg (200 tabs) 108.144.95 053.3 hopkorrels Cascade 1 kg 27.9 beerzym CHILL Erbslöh 1 kg beerzym MINICAL Erbslöh 1 kg 34.359.7 hopextract geisomeriseerd 6% 1l 25.307.143.22 055.36 053.7 NOV hopkorrels Amarillo 30 gr 3.0 calciumsulfaat 100 gr 1.59 053.040.045.77 ARTNR OMSCHRIJVING 053.08 * fax +32(0)11-34.61 056.78 053.2 biersol BREWFERM 100 ml 2.202.7 hopbloemen Hallertau Hersbrucker 60 kg 427.366.6 hoparoma BREWFERM "Citrussy" 1 liter 149.04 055.28 6.16 055.230.021.03 055.150.357.206.061.com * www.3 hopbloemen Willamette 1 kg 24.018.138.8 hopkorrels Willamette 30 gr 2.3 hopzakjes 100 stuks 30.004.029.24 055. +32(0)11-40.046.32 3.37 053.9 hoparoma BREWFERM "Herbal" 50 ml 10.59 053.9 brew body 500 g 053.34 055.158.17 055.7 moutpakket BREWFERM Mr.2 hopkorrels Tettnanger 5 kg 92.7 moutpakket BREWFERM RED SPECIAL vr 20 ltr 23.311.9 tanal A WYEAST 25 gr 053.060.06 053.1 NOV hopbloemen Amarillo 5 kg 247.55 4.5 moutpakket BREWFERM BLACK GOLD vr 20 ltr 26.53 4.95 20.4 EURO EURO 373.95 055.6 hopbloemen Challenger 60 kg 696.42 056.351.8 hopkorrels Spalt Select 100 gr 2.66 055.8 biersol BREWFERM 1 l 9.64 053.9 clarimalt BREWFERM 1 ltr (1.34 053.4 calciumsulfaat 25 kg calciumsulfaat 1 kg 40.6 053.8 schuimkraag BREWFERM poeder 100 g 2.005.3 hopextract geisomeriseerd 6% 100ml 4.63 17.207.4 hopkorrels Spalt Select 250 gr hopkorrels Spalt Select 1 kg 4.7 43.5 hopextract geisomeriseerd 6% 30ml 2.3 055.4 hopbloemen Cascade 60 kg 963.97 295.022.2 hopbloemen Styrian Goldings 60 kg 557.5 beerzym PENTA Erbslöh 10 kg beerzym PENTA Erbslöh 1 kg 053.6 hopkorrels Tettnanger 250 gr 053.0 053.5 hoparoma BREWFERM "Flower" 1 liter hopzakjes 10 stuks 149.95 053.019.59 055.9 moutpakket BREWFERM LUXE PILS vr 20 ltr moutpakket BREWFERM BEAVER-ALE vr 20 ltr 21.106.050.95 053.7 hopkorrels Hallertau Mittelfrüh 100gr 3.141.3 beerzym BG SUPER Erbslöh 1 kg 21.1 moutpakket BREWFERM MOUTEN KOP vr 20 ltr 20.167.2 PVPP erbsloh 10 kg caramel 100 ml 053.42 053.45 587.010.0 hopkorrels Spalt Select 30 gr 2.42 56.025.95 053.7 clarimalt BREWFERM 19.009.215.56 055.065.8 hopkorrels Hallertau Mittelfrüh 5kg hopkorrels magnum 30 gr 74.309.4 ERBOSTABIL erbsloh 1 kg 24.358.95 056.220.149.14 4.163.2 hopkorrels Spalt Select 5 kg 39.9 hopbloemen Brewers gold 5 kg 57.3 moutpakket BREWFERM MONNIKSKAP vr 20 ltr 31.159.225.313.95 053.56 053.55 10.95 053.047.271.72 053.2 KIGEL MEDI erbsloh 20 kg 72 055.062.91 055.59 055.026.2 beerzym AMYL Erbslöh 1 kg 15.146.95 053.063.86 l) 83.95 053.59 * info@brouwland.10 173.1 hoparoma BREWFERM "Herbal" 5 ml 3.360.0 hoparoma BREWFERM "Citrussy" 5 ml 3.0 HOPAROMA tabs BREWFERM 5 stuks 3.155.140.69 056.008.77 Brouwland * tel.53 3.354.53 055.4 hopbloemen Spalt Select 60 kg 266.017.221.6 schuimkraag BREWFERM poeder 1 kg 14.5 moutpakket BREWFERM BEVERIUS vr 20 ltr 28.137.12 055.1 055.76 053.312.0 calciumchloride 33% 100 ml 2.353.87 317.8 hopbloemen Target 60 kg 371.105.48 056.91 056.363.41 055.003.81 055.8 053.8 055.212.0 KIGEL XERO erbsloh 15 kg 61.5 055.63 053.25 beerzym BG Erbslöh 25 kg 053.210.5 053.8 053.52 106.145.151.56 055.305.5 15.59 055.8 fosforzuur 75% 250 ml (=406gr) 053.011.87 055.2 hopbloemen Brewers gold 1 kg 18.9 hoparoma BREWFERM "Flower" 5 ml 3.06 053.4 hopkorrels Willamette 250 gr 7.3 beerzym MULTI Erbslöh 1 kg 18.006.361.100 beerzym ALFA-BETA Brewferm 100 ml 053.136.86 053.ARTNR OMSCHRIJVING 3.5 brew body 25 kg 053.1 hopbloemen Willamette 5 kg 82.6 hopbloemen Brewers Gold 60 kg 053.0 hopbloemen Saaz 60 kg 571.59 055.139. WHITE vr 20 ltr 25.164.54 053.9 hoparoma BREWFERM "Hoppy" 50 ml 10.34 053.91 053.0 hoparoma BREWFERM "Woody" 5 ml 3.86 056.306.8 4.350.6 053.3 hopbloemen Willamette 90 kg 1011.3 053.023.8 hoparoma BREWFERM "Citrussy" 50 ml 10.232.107.8 caramel 1 l 053.77 32.4 moutpakket BREWFERM PREARIS QUADRUPEL vr 20 ltr 053.76 14.020.169.49 055.5 hopbloemen East Kent Goldings 60 kg 696.27 053.7 055.3 NOV hopkorrels Amarillo 100 gr NOV hopkorrels Amarillo 250 gr 6.356.56 055.1 beerzym RAPID Erbslöh 1 kg 175.100 beerzym MULTI Brewferm 100 ml 053.73.96 056.016.18 055.97 053.6 hoparoma BREWFERM "Woody" 1 liter 149.6 hopkorrels magnum 100 gr 2.352.186.56 055.365.17 053.165.016.15 1.8 hoparoma BREWFERM "Woody" 50 ml 10.54 053.147.9 NOV hopkorrels Amarillo 5 kg 228.52 055.021.017.148.98 hopkorrels Tettnanger 1 kg 22.99 053.064.052.7 hoparoma BREWFERM "Hoppy" 1 liter 149.162.8 BRAUSOL Erbslöh 25 kg (20.142.49 053.100.71 053.4 hopkorrels magnum 250 gr 4.0 hopkorrels Magnum 5kg 41.0 biersol BREWFERM 250ml 3.3 hopbloemen Fuggles 60 kg 929.7 hoparoma BREWFERM "Flower" 50 ml 10.051.3 136.8 HOPAROMA tabs BREWFERM 25 stuks 15.314.14 053.4 KIGEL HYDRO erbsloh 25 kg 72.53 055.1 hoparoma BREWFERM "Herbal" 1 liter hoparoma BREWFERM "Hoppy" 5 ml 149.043.308.189.65 055.0 schuimkraag BREWFERM poeder 25 g 1.47 053.270.35 055.4 18.7 magnesiumsulfaat 100 g 053.009.6 hopbloemen Brewers gold 250 gr 6.024.9 053.304.55 055.157.5 hopbloemen Willamette 250 gr 8.2 hopbloemen Tettnanger 60 kg 747.042.1 .59 055.57 055.7 beerzym P7 Erbslöh 1 kg 15.com 20 6.05 053.17 7.004.0 hopkorrels Willamette 5 kg 79.75 l (25 kg) 107.015.022.027.364.23 053.035.94 055.6 hopkorrels Willamette 100 gr 3.5 tanal A WYEAST 100 gr tanal A WYEAST 1 kg 053.2 hopkorrels magnum 1 kg 11.03 055.160.1 NOV hopkorrels Amarillo 1 kg 50.7 053.75 055.302.2 053.34 053.11 053.154.7 055.18 053.001.9 kaliumchloride 1 kg 9.002.014.1 hopbloemen Hallertau Perle 60 kg 266.34 5.7 NOV hopbloemen Amarillo 100 gr 7.8 hopkorrels Tettnanger 100 gr 053.217.8 beerzym ALFA-BETA Erbslöh 1 kg 053.301.9 hopbloemen Northern Brewer 60 kg 373.1 hopkorrels Cascade 5 kg 109.153.05 055.34 055.42 055.23 053.205.78 053.015.003.48 17.1 056.9 hopkorrels Hallertau Mittelfrüh 30gr 2.102.5 053.09 3.211.3 magnesiumsulfaat 1 kg 053.201.056.8 5.89 1.27 kg) 11.010.1 055.041.3 hopkorrels Hallertau Mittelfrüh 1kg 18.5 053.6 KIGEL CLEAR erbsloh 15 kg 53.7 brew body 1 kg 053.216.355.62 053.81 053.14.8 hopbloemen Magnum 60 kg hopbloemen Hallertau Mittelfruh 60 kg 371.1 053.9 moutpakket BREWFERM BLONDIE vr 20 ltr 26.

3 Bierkit BREWFERM ambiorix voor 15 l 13.041.25 056.221.5mm 057.2 61.053.024.5 kw.6 Brewferm SUPERIOR startpakket elektrisch 548.5 kw.104.2 Bierpakket MUNTONS continental lager 1.200 057./prop.49 057. aardgas 25.212.brouwland.2000 wortkoeler platenwisselaar INOX 2000 l / uur 2274.101.025. 60kw 057.22 056.8 Bierpakket MUNTONS GOLD India pale ale 3kg 23.1 221. NW40 056.216.8 gasbrander 60cm.9 057.8kg 16.000 l electr. 113.065.250.95 057.5 241.5 kw. but.099.7 filterelement inox inline 90 grad DN32 1mm 307.032.15 056.993.7 Bierpakket MUNTONS american light 1.9 luchtsteentje keramisch voor 057.0 wortbeluchter-set BREWFERM 056. 45kw 056.15 057.95 20.5 kg Bierpakket MUNTONS irish stout 1. +vlambeveiliging 601./prop.6 wortbeluchter inox ZONDER kijkglas.211.201.141.15 102.0 Bierpakket MUNTONS premium bitter 1. 5 kw 056.4 Bierkit BREWFERM triple vr 9 l 13.210.8 wortbeluchter inox + kijkglas.0 056.15 057.136.6 Bierpakket MUNTONS GOLD Highland heavy ale 3kg 23.8kg 16.9 Bierkit BREWFERM diabolo voor 9 l 13.22 moutpakket BREWFERM Mc Beaver Scotch Ale vr 20 ltr 24.15 057.100.8kg 16.991.125.104.5 358 295.5 Bierpakket MUNTONS old ale 1.8 brouwketel inox 50 l 209 056. +32(0)11-40.95 057.300E brouwketel dubbelwandig 300 l electr.5 gasbrander 80cm.2 Bierkit BREWFERM GALLIA 25 kg zonder gist 102.4 brouwketel inox 98 l (50 cm) 319 056.051.121.215.3 057.63 056.222. 25.95 056.4 brouwketel BRAUMEISTER 50 liter AUTO 2555 056.4 filterbodem inox vr brouwketel 36 l 165.300G brouwketel dubbelwandig 300 l vr brander 057.131. +vlambeveili 234.250.205.2 bierbrouwersstartset MX BREWFERM 376.9 056.5kg 14.204.025.25 056.99 79. vr 057.5 59.056.95 057.108.99 057.15 514.2 Bierkit BREWFERM framboos vr 12 l 18.15 057.91 664.5 057.15 057.95 057.9 Bierpakket MUNTONS mexican cerveza 1.994.5 Bierkit BREWFERM grand-cru 25 kg zonder gist 102. 8.65 056.144.6 filterbodem inox vr brouwketel 150 l 056.49 056.228. NW40 056.6-K brouwketel inox 70 l + kraan 3/4" 389 056.8 moutpakket BREWFERM ALT vr 20 ltr 26.146.99 057.5 kw. aardgas 41. 9kw 8944.250.50 moutpijp voor Braumeister 50l 121.78 057.017.3 PROMO BREWFERM starter kit "DELUXE" + TRIPLE kit 79. aardgas 37.97 056.99 056.142.110.100.8kg 16.1000E brouwketel dubbelwandig 1.1 Bierpakket MUNTONS Yorkshire bitter 1.5 Bierkit BREWFERM abdijbier voor 9 l Bierkit BREWFERM christmas vr 7 l 13. +vlambeveil.49 057.15 057.126.096..217.0-K brouwketel inox 36 l + kraan 1/2" 269 056.6 Bierpakket MUNTONS bock beer 1.3 057. 41.99 057.104.015.15 057.200.1500E brouwketel dubbelwandig 1.15 056.15 057.5 koperen bekleding voor filterkuip BRUMAS 869 056. 37.1 Bierpakket MUNTONS canadian ale 1.015.105.051.5 PROMO BREWFERM starter kit "DELUXE" + PILS kit 79.2 056.49 057.035.6 Bierkit BREWFERM grand-cru vr 9 l 13.9 maischketel afkookzak 30x30x35cm 14.145.099.95 057.054.7 056.7 gasbrander 20cm.2 056.95 057.5 moutpakket BREWFERM BEAVER-BOCK vr 20 ltr 25.4 Bierpakket MUNTONS pilsner 1.3 16.095./prop.27 056.2-K 057.6 moutpakket BREWFERM IRISH TAPDANCER vr 20 ltr 21.95 057.57 Brouwland * tel.98 189 349 136.95 056.057.95 057.120.95 105 49.95 057.250.0 Bierpakket MUNTONS GOLD Docklands porter 3kg 23.202.5 kw.3 057.035.203.250.4 Bierkit BREWFERM Triple 25 kg zonder gist 102.8kg 16. but.3 gasbrander 40cm.101.085.08 * fax +32(0)11-34.2 Bierpakket MUNTONS GOLD continental pilsner 3kg 23.080.3 moutpakket BREWFERM GOLDEN BEVERIUS vr 20 ltr 056.8 056.012.067.066.8 wortkoeler INOX gelast 12 platen 056.037.8 Bierkit BREWFERM pils vr 12/20 l 13.5kg 14.990.63 056.0 Bierkit BREWFERM pils 25 kg zonder gist 102. +vlambeveili 601.8 EURO EURO 0.229.0 BREWFERM startpakket "BASIC" 39.5 gasbrander 30cm.081.14.1 Bierkit BREWFERM abdijbier 25 kg zonder gist 102.9 moutpakket BREWFERM BROWN PORTER vr 20 ltr 27.0 Bierpakket MUNTONS Scottish heavy ale 1.15 057.96 179 2595 1759 13370.1 Bierpakket MUNTONS GOLD imperial stout 3kg Bierpakket MUNTONS nut brown ale 1.006.015.8 filterbodem inox vr brouwketel 98 l 215 056.218.011.95 057.013.5kg 14.5 filterelement inox inline 90 grad DN50 1mm 322.6 Bierpakket MUNTONS barley wine 1.8kg 23.59 * info@brouwland.25 304 28.15 057.2 moutpakket BREWFERM DOPPELBOCK vr 20 ltr 28.01 056.0 filterbodem inox vr brouwketel 70 l 209 056.83 056.15 057.001.100.1 moutpakket BREWFERM BARLEY WINE vr 15ltr 28.5kg 14.42 056.15 057.008.101.5kg 14.0 moutpakket BREWFERM GABRIEL vr 20 ltr 056.225.110.220.038.45 057.992.214.5 ARTNR OMSCHRIJVING 056.4 moutpakket BREWFERM BAVARIENFEST vr 20 ltr moutpakket BREWFERM WEIZEN vr 20 ltr 24.95 057. +vlambeveiliging 664.7 BREWFERM startpakket "DELUXE" 71...4 gasbrander 30cm.3 Bierkit BREWFERM tarwebier 25 kg zonder gist 102.6 057.15 057.082.103.95 057. +vlambeveiliging 412.250.0 2.056.8 Brewferm SUPERIOR startpakket gas 462.3 gasbrander 90cm. butaan/propaan.bitter 1.0 brouwketel BRAUMEISTER 200 liter AUTO 057.050.8 wortkoeler dompelmodel koper+aansluiting 103.6 057.002.030. 18kw brouwketel dubbelwandig 200 l vr brander 9669.1 brouwketel brewferm 27 ltr INOX electrisch 056.73.20 hoed-deksel koper BRAUMEISTER 20 liter 056.5 kw..7 Bierpakket MUNTONS export stout 1.016.95 82.33 056.50 wortkoeler SPEIDEL 50 l inox 236.20 isoleermantel BRAUMEISTER 20 liter 86.500 wortkoeler platenwisselaar INOX 500 l / uur 2096.95 057. +vlambeveiliging 113. 90kw 056.0 brouwketel inox 36 l (36 cm) 169 056.7 brouwketel BRUMAS-2. +vlambeveiliging 234.223.7 Bierkit BREWFERM kriek vr 12 l 28.3 filterkuip inox 55 l +kraan + filterbodem 1.4 Bierpakket MUNTONS GOLD Old English bitter 3kg 23.135.6 brouwketel inox 70 l (45 cm) 269 056.064./prop.8kg 16. but.5 Bierpakket MUNTONS IPA bitter 1.2 Bierpakket MUNTONS premium lager 1.230.49 057.4 wortkoeler SPEIDEL 20 l inox luchtsteentje RVS voor wortbeluchter 056.109.2 brouwketel inox 150 l 589 056.026.4 brouwketel Brewferm PRO electrisch brouwketel inox 25 l 056.15 057.49 057..0 4.1000 brouwketel inox 150 l + kraan 3/4" wortkoeler platenwisselaar INOX 1000 l / uur 056.8kg 16.7 moutpakket BREWFERM INDIANA ALE vr 20 ltr 22.5 304.2 filterbodem inox vr brouwketel 50 l 199 056.5 pvc-slang 4x6 mm per meter.227.95 057.054.8 056.110.200G brouwketel dubbelwandig 200 l electr.49 14.93 056.99 057. but.4 gasbrander 80cm.6 056.5kg 14.95 057.95 057.9 gasbrander 60cm.bruin vr 12 l 13.95 057.95 057.3 moutpakket BREWFERM KONINGSBOK vr 20 ltr 24.015.51 057.4-K brouwketel inox 25 l + kraan 1/2" 056.7 luchtfilter steriel 0.8kg 16.9 PROMO BREWFERM starter kit "DELUXE" + ABDIJ kit PROMO BREWFERM starter kit "DELUXE" + TARWE kit 79.7 PROMO BREWFERM starter kit "DELUXE" + DIABOLO kit 79.102.041.4 Brewferm SUPERIOR startpakket BASE 280.055.95 057.95 057.49 056.226.95 057.003./prop.5 kg 14.132.3 19481 26983 39204 9700.3 Bierpakket MUNTONS trad.11 8563.4-K brouwketel inox 98 l + kraan 3/4" 439 057.061.130.102.036.5 057.91 056.134.5 hoprocket hopfilter + hopinfuser RVS 056.50 hoed-deksel koper BRAUMEISTER 50 liter 056.055.004.95 057.6 056. +vlambeveili gasbrander 90cm.0 34 liter 056.059.031.49 057.033.9 Bierpakket MUNTONS export pilsner 1.9 Bierkit BREWFERM tarwebier vr 15 l 13.99 057.062.7 Bierkit BREWFERM diabolo 25 kg zonder gist Bierkit BREWFERM gold 25 kg zonder gist 102.054.com * www.ARTNR OMSCHRIJVING 22.3 057.8-K brouwketel inox 50 l + kraan 3/4" 329 056.250.2000E brouwketel dubbelwandig 2.102.200E 057.3 057.219.224.95 057.96 26.5kg 14.5 kw.50 isoleermantel BRAUMEISTER 200 liter isoleermantel BRAUMEISTER 50 liter 173.7 autosparge maisch-spoel set 056.15 13.95 057.3 Bierpakket MUNTONS premium pils 1.5 kg 14. but.0 moutpakket BREWFERM KÖLNER vr 20 ltr 21.060.030.5kg 14.5 kw.083.8 filterkuip BREWFERM kunststof 30 l 056.2 brouwketel BRAUMEISTER 20 liter AUTO 056.034.4 21.5 Bierkit BREWFERM oud-Vl.027.31 056.com 21 .49 057.500 l electr.055.48 699 2196.8kg 16.103.040.103.250.4 Bierpakket MUNTONS midland mild 1.036. aardgas 13.2 micron vr 057.017.000 l electr.100E brouwketel dubbelwandig 100 l electr.5 kw.018.49 057.22 056.052.8 Bierpakket MUNTONS wheat 1. 24kw 11411.1000G brouwketel dubbelwandig 1000 l vr brander 17408.6 Bierkit BREWFERM GALLIA Belgian Ale 12 l 13.5 kw.2 gasbrander 40cm.084.039.049.5 verwarmingselement maischketel 27. 13.213.250.49 057. aardgas 8.32 056.17 057.3 Bierkit BREWFERM gold voor 12 l 13.15 057.99 057. +vlambeveili 412.3 114.

5mm gaatjes vr 057.500 filterbodem INOX.800 838.251.6 xxx'bier voor Dummies' Marty Nachel 29.250.62 058.7 fermentoflash bieranalyseapparaat 057.9 jodiumtinctuur vr zetmeelbepaling 30 ml 057.19 061.ARTNR OMSCHRIJVING 13999.07 057.013.020.7 PROMO Brewferm SUPERIOR ELE + moutpakket GOLDEN B.251.995. thermostaat 057.7 058.420.226.1000 filterkuip dubbelwandig 1.190 verwarmingsketel 190 Kw vr brouwketel 057.500E brouwketel dubbelwandig 500 l electr.42 057.252.052.1500 filterkuip dubbelwandig 1.87 061.985.201.094.6 gummi-dop voor drukvat mini 5 l 0.990.1 rubber ring voor steekkoppeling soda keg 057.76 13.95 061.85 7.0 'faites votre bière' chandon 8.8 bierkraan chrome + adaptor voor soda-keg 65.650G 057.96 058. 1.7 zegelkap rood ball-lock GAS 1000 stuks 64.500 B-TECH gistingstank unit 2 x 500 l 20812 059.227.8 party master bier-tapkop korffitting 77.95 3212.66 057.251.11 058.5 'Technologie Brauer und Mälzer" Kunze 157 061.8 Brouwland * tel.0 xxxCO2 module voor koeltap Wunderbar 79 058.090.28 058.6 bierwortmeter BREWFERM 10-20 plato +therm 25.251.260.250.65 059.405.21 058.100 filterkuip dubbelwandig 100 l 3146 058.450.7 rubber ring voor deksel soda keg veer-set voor steekkoppeling soda keg 057.020.991.650 filterbodem INOX.250.089.41 057.021.095.52 057.5mm gaatjes vr 057.027.2 'The ultimate almanac of world beer recipes' 058.006.260.250.25 057.9 'Die Hefe in der Brauerei' 'De Praktijkbrouwer' Baetslé 72 53.993.650 filterkuip dubbelwandig 650 l 7744 058.100 319.211.6 PROMO Brewferm SUPERIOR GAS + moutpakket GOLDEN B.4 PROMO Brewferm SUPERIOR GAS + moutpakket BEVERIUS 465 059.260.250.3 bleeder valve + manometer voor soda-keg 41.9 bierwortmeter hobby 0-20 % extract 7.0 party master bier-tapkop vlakfitting 77.251.95 verwarmingsketel 95 Kw vr brouwketel 057.5 '250 classic clone recipes' 10. 30kw 17309.59 058.xxxG 9014.5mm gaatjes vr 057.400G brouwketel dubbelwandig 400 l vr brander 057.500 B-TECH brouwhuis unit 500 l 61347 057.6 058.224.7 'Bierbrauen für jedermann' Hlatky-Reil 'Gutes Bier selbst brauen' Hanghofer 22.500 B-TECH III brouwhuis unit 500 l 76714 058.xxx 268.054.222.088.49 057.252. 1.5 7.800G brouwketel dubbelwandig 800 l vr brander 17334.8 057.450.95 057. 30kw 057.008.4 koppeling bier voor soda-keg "ball-lock" slangstuk 4mm + moer voor koppeling soda-keg 057.7 drukvat-set compleet met nieuwe soda keg 057.983.018.99 058.027.9 'logboek voor de bierbrouwer' van schaik 3.64 2.8 ontspanner kompleet vr koolzuurpatronen 8 grm drukvat mini 5 l BREWFERM + gummidop 24.250.200 348. thermostaat 057.252.1000 filterbodem INOX.45 058.033.57 058.4 bierwortmeter BREWFERM 20-30 plato +therm 25.95 14705.8 koppeling CO2 voor soda-keg "ball-lock" 057.13 057.95 061.5 NOV soda-keg drukvat 2de hands 19 l 42.034.95 058.085.5 'Heimbrauen für fortgeschrittene' 13.032.com 22 18.5 ARTNR OMSCHRIJVING 057.3 057.5 058.100 B-TECH gistingstank unit 2 x 100 l 15851 058.. 30kw 057.65 1482.22 058.4 beer king CO2-aftap voor 5 L vaatjes 37.100 057.200.5 bierposter 'bieren van Nederland' 14.45 057.250.994.09 058. 2 pompen.400 613.3 PROMO Brewferm SUPERIOR ELE + moutpakket GABRIEL 549 059.2 gummi-dop met drukventiel voor drukvat mini 5 l 4.223.8 CO2-drukregelaar met 2 manometers 80.420. 6kw 8427.026.260.5mm gaatjes vr 057.33 057.200 filterbodem INOX.650E brouwketel dubbelwandig 650 l electr.18 061.48 12182.4 drukvat ROTOKEG kompleet 27 l 97.5mm gaatjes vr 057.105.451.03 24926 059.13 058.95 brouwketel dubbelwandig 500 l vr brander 13420.031.65 057.67 057.030.8 'first steps in yeast culture' Pierre Rajotte 25.005.023.95 057.023.9 058. 1.3 'bierbrouwen voor beginners' Hofhuis 7.250.3 'Wild brews' 058.022.024.1 vatenreiniger RE-2 AUTOM.5 057.250.096.406.1 tapstang geel vr minidrukvaatjes vr wunderbar 95 7.452.250.73.216.95 115 . 1.62 057.200 filterkuip dubbelwandig 200 l 3630 058.250.1 pvc-slang nylonversterkt 8x14 mm bier/CO2 /meter 057.09 5.2 pvc-slang nylonversterkt 5x11 mm bier/CO2 /meter 2.252.045.brouwland.14 058.9 CO2 meter vr beugelflessen PROMO Brewferm SUPERIOR ELE + moutpakket BEVERIUS 549 057.040.3KP I-TECH automatische sturing vr 3-ketel 057.106.5 058.5mm gaatjes vr 057.055.027.95 10648 19602 340 240 0.3 CO2 meter vr kroonkurken 29 mm 337.1000 B-TECH III brouwhuis unit 1000 l 96074 058.5mm gaatjes vr 057.4 058.95 057.25 1956.1 'Designing great beers' 24.250.0 koppeling bier voor soda-keg "PIN-lock" 11.45 l 99.053E I-TECH brouwinstallatie 5 Hl 3-ketel ELE 157300 059.76 057.160. +32(0)11-40.65 058.5 058.251.981. 549 059. 1.06 058.45 l 124.95 10.100 filterbodem INOX.2 MULTI TAP aftap voor 5 l drukvaatjes 22.010.HF hopfilter voor brouwketels 057.9 'The Brewer's Handbook' Ted Goldammer 47.250.1 CO2 schuif-rekenlat druk/temp/CO2-% 057.5 plastic bierkraan "picnic" + soda-keg koppeling 17.2 PROMO Brewferm SUPERIOR GAS + moutpakket GABRIEL 465 061.2 057.092.8 PROMO Brewferm SUPERIOR GAS + moutpakket BLONDIE 465 061.2 rubber ring voor dip-tube soda keg 1.4 afvulpistool BEERGUN + accessoirekit 057.59 * info@brouwland.38 058.4 dichting kunststof vr 058.15 061.4 058.7 bierwortmeter hobby 0-20% extract +thermometer 16.984.0 KEG-charger + CO2-patroon koolzuurpatronen vr KEG-charger.4 overdrukventiel voor soda keg 23.0 rubber ring voor bierkraan chrome 2.95 061.xxxG 10285 058.3 soda-keg drukvat 2de hands 9.300 383.083.012.1000 924.5 PROMO Brewferm SUPERIOR ELE + moutpakket PREARIS 549 059.2 058.500 613.5 steek-ventiel inox "vloeistof" voor soda-keg 20.103D I-TECH brouwinstallatie 10 Hl 3-ketel STOOM 171094 059.7 'hop lovers guide' 061.3 steek-ventiel inox "CO2" voor soda-keg 20.95 058.8 bierwortmeter BREWFERM 0-10 plato +therm 25.006.250 B-TECH brouwhuis unit 100 l B-TECH brouwhuis unit 250 l 31944 39809 058.220.025.250 filterbodem inox vr B-TECH 100 filterbodem inox vr B-TECH 250 057.67 058.08 * fax +32(0)11-34.3 PROMO Brewferm SUPERIOR GAS + moutpakket PREARIS 465 061.260.95 061.55 061.45 057.017.250.95 058.400 filterbodem INOX.4 soda-keg drukvat nieuw 9.19 061.221.400 filterkuip dubbelwandig 400 l 6655 058.028.650 752. 5 stuks 37 13.0 slangstuk 8mm + moer voor koppeling soda-keg 7.250.028. 2 pompen.800 filterkuip dubbelwandig 800 l 8228 058.3 Pegas CrafTap tegendrukvuller vatenreiniger RE-2 MAN.500G EURO EURO 9.024.05 058.035.7 plastic bierkraan "picnic" zwart 057.5 CO2 meter vr kroonkurken 26 mm CO2 meter vr kroonkurken VERVANGRUBBER 307.098.6 15.250.420. 45kw 14945.033.xxxG 7139 7925.087.011.45 058.086.260.024. 465 061.260.091.14.121.800 filterbodem INOX.215.0 drukvat mini 5 l grijs + gummidop 6.4 'la fabrication de biere' Sunier 25.4 058.6 058.405.5 drukvat-set compleet met 2de hands soda keg 057.74 061.010.051.050.250 B-TECH gistingstank unit 2 x 250 l 16819 059.026.7 CO2-drukregelaar 3 bar met 2 uitgangen 95.46 057.097.053.1 061.19 061.980.300 filterbodem INOX.030.400.046.5 058.800E brouwketel dubbelwandig 650 l vr brander brouwketel dubbelwandig 800 l electr.6 slangtuit 4mm vr CO2-drukregelaar 4.093.73 5.09 058.030.3 koolzuurpatronen 16 g 10 stuks 11.3 061.66 2.005.92 18505.022.021.34 057.500 l 10285 058.6 'Brew like a monk' 18.70 verwarmingsketel 45 Kw vr brouwketel 057.6 0.9 CO2-cylinder 2 kg gevuld 95.57 059.452.002.5 zegelkap groen ball-lock LIQUID 1000 stuks 86.xxxG verwarmingsketel 70 Kw vr brouwketel 057.400.000 l 9196 058. 1.210.225. 1.260.6 soda-keg drukvat nieuw 19 l 132.100.251.com * www.080.025.21 057.2 koppeling CO2 voor soda-keg "PIN-lock" 11.55 9.93 115 1808.015.4 Startset mini drukvaatjes BREWFERM 75.5 analyse alcohol + extractgehalte in bier 30.6 onderdelen-set voor Wunderbar 29.086.161.74 058.8 'Farmhouse Ales' 18.2000 B-TECH III filterkuip 2000 l 22264 058.251.125.99 061.5mm gaatjes vr 057.7 059.18 057.029.7 058.400E brouwketel dubbelwandig 400 l electr.8 CO2-patroon 320 gr voor Wunderbar 24. 1.94 057.4 univat 6 ltr voor Wunderbar 13.255.500 filterkuip dubbelwandig 500 l 6776 058.26 058.9 PROMO Brewferm SUPERIOR ELE + moutpakket BLONDIE 549 059.005.4 057.25 4.250.95 057.250.84 5.400.50E brouwketel dubbelwandig 50 l electr.88 061.100 057.3 'Technology brewing and malting" kunze 183.57 058.

5 kaasvorm plast.6 likeurextract mirabelle 3.2 kaasvorm kunstst.003.2 080.8 likeurextract mokatine likeurextract crème de noisette 3.55 090.44 083.44 090.050.95 083.29 3.55 080.061.55 090.8 kleurstof violet levensmiddelen 25 ml 083.77 2.049.022.041.4 likeurextract mandarine 3.6 likeurextract amer français 3.321.95 081.071.021. 19.03 090.56 090.NL kaaskit vr beginners NEDERLANDS 080.8 kaasdoek 35 x 35 cm 5 stuks 11.074.55 090.95 080.098.95 083.5 likeurextract noisette-noyau 3.71 2.036.083.345.038.004.4 kaasvorm kunststof KADOVA 4-5kg rond 283.2 melkkan aluminium 15 l 149.4 kaasdoek 75 x 75 cm 2 stuks 11.1 EURO EURO Brouwland * tel.0 100ml 0.28 1.0 likeurextract grappa 3.3% extra zuiver 5 l 061.9 wrongelsnijder LACTOFERM 080.55 108.044.44 090.028.7 kleurstof karmijnrood levensmiddelen 1 l 080.88 2.44 090.080.95 080.47 18.335.6 kaasvorm gouda 1 kg zonder net 47.56 080.316.95 081.052.062.7 likeurextract elixir des ardennes 3.1 wrongelsnijder inox km 12x32 cm 080. KADOVA rechth.092.355.019.050.008.1 'kleinschalig destilleren en likeurmaken' Coum 19.47 237.0 kleurstof oranje levensmiddelen 25 ml 080.3 wrongelsnijder kunststof gm 26x11 cm 080.6 kaaspers hout LACTOFERM 16 cm diam.067.5kg 190.43 080.8 ethylalcohol 96.102.44 083.5 108.315.2 likeurextract elixir de brabo 3.0 likeurextract kiwi likeurextract liqueur de coco 3.8 kaasvorm Gouda 450 gr zonder net 42.78 3.55 085.5kg 310.7 080.76 28.55 090.002.068.046.038.1 likeurextract liqueur verte des moines 3.6 'comment faire de la bonne bière' simard 061.brouwland.44 090.0 likeurextract menthe verte 3.55 090.078.331.3.44 3.95 080.com * www.44 083.76 28.043.075.045.49 080.045.3 likeurextract schiedam likeurextract tequila 3.012.5 'Verander water in bier' Adrie Otte 19.042.51 080.5 likeurextract old whisky 3.2 kaaspers dubbel 19 cm diam.092.009.96 080. jaune des moines 3. 2.8 kaasvorm kunstst.0 ethylalcohol 96.0 090.8 likeurextract punch au rhum 3. harde kazen 550gr +volger 17.5 'obstbrennerei heute' tanner/brunner 56.020. 59.108.0 likeurextract curacao brun de hollande 3.44 083.2 kaasdoek 105 x 105 cm 1 stuk 080.9 likeurextract pisang 3.5 likeurextract cacao 3.7 likeurextract fine mandarine 3.103.0 'Whisky Selbstgebrannt' Peter Jäger 22.44 3. 150 cm breed 080.58 080.104.052.9 .44 085.76 9.8 likeurextract crème de whisky 3.44 090.7 likeurextract cherry brandy 3.69 080.55 083.58 080.2 likeurextract menthe blanche 3.1 likeurextract poire 3.55 090.55 083.47 080.054.7 'Le brassage pour débutants' Hofhuis 9.35 080.8 workshop "bierbrouwen met mout" workshop "bierbrouwen met de BRAUMEISTER" 95 95 083.9 likeurextract marc de bourgogne 3. 2-2.44 083.048. KADOVA rechth.44 3.95 22.1 likeurextract citron 3.107.56 090.88 080.100.070.5 melkkan aluminium 20 l melkkan aluminium 30 l 217.106.023.3 plattekaaszak klein model 21x35 cm 8.003.330.55 085.106.9 'Bierbrauen für Anfänger' Hofhuis 9.0 kaasvorm kunstst.001.1 kleurstof groen levensmiddelen 25 ml 080.6 likeurextract gin 3.1 likeurextract verveine 3.3 likeurextract vieux rhum 3.7 'zelf likeuren bereiden' Ad Coumou 28.018.88 2.44 086.55 090.009.88 2.FR kaaskit vr beginners FRANS 75.7 likeurextract poire-cognac 3.44 20.072.3% extra zuiver 500 ml 061.6 workshop "hoe brouw ik mijn eigen bier" 35 080.17 080.102.5kg rond 133.075.4 'Bierbrouwen doe je zelf' Simard 061.5 kaasmes inox 2 handvatten snijvlak 38 cm 145.97 080.55 ARTNR OMSCHRIJVING 061. liqueurs' chandon 8.4 melkkan aluminium 10 l 138.25 153.64 8.44 085.044.9 likeurextract cassis likeurextract cerise 3.3 kleurstof blauw levensmiddelen 25 ml 061.2 vijzel porselein + stamper 13cm diam.6 likeurextract quetsch 3.062.de l'abbaye d'Alerne 3.356.004.012.5 080.043.76 28.7 'faites vos apéritifs.6 080.26 166.112.3 kaasvorm frans piramide 3343 3.3 '150 likeurrecepten' Ad Coumou 080.025.326.007.1 plattekaaszak groot model 33x48 cm 11.94 080.55 090.5kg rond kaasvorm kunststof KADOVA 3 .034.2 kaasvorm wegwerp nr.5-2.16 080.7 nylonstof vr kwarkzakken /meter 150cm br 28.56 083.88 061.048.3 kaasvorm frans brique 080.056.113. 1 l 28.011.45 9.046.114.59 * info@brouwland.44 090.9 likeurextract Fine à l'Orange 3.2 xxx'likeuren en ingelegde vruchten zelfgemaakt' 080.45 080.2 'schnapsbrennen' Jozef Pischl 'ansatz-schnapse' Walter Gaigg 22.012.55 090.55 3.75 080.55 080.104.010.100.99 080.2 080.95 22.88 090.1 likeurextract genièvre vieux 3.44 090.0 likeurextract vip whisky 19.6 kleurstof violet levensmiddelen 1 l 28.311.121.76 28.042.006.4 085.336.014.320.44 090.017.8 vijzel porselein + stamper 16cm diam.040.6 kaasvorm kunststof KADOVA 1.053.5 drooggaas per meter 100 cm breed drooggaas frans vr kaas 20x20 cm 19.026.0 kleurstof bruin levensmiddelen 25 ml kleurstof bruin levensmiddelen 1 l 2.015.088.55 090.6 likeurextract eau vie de grain 3.0 likeurextract rhum blanc 3.55 083.060.2 083.9 266.325.8 likeurextract curaçao blanc 3.44 090.9 likeurextract abricot 3.064.2 likeurextract grande liqueur vermeille 3.55 090.9 090.105.9 kleurstof groen levensmiddelen 1 l 080.58 080.9 likeurextract fine charentaise 3.62 9.34 080.5-3kg 199.080.4 likeurextract kirsch 3.045.55 090.120.9 likeurextract vanille 3.310.5 likeurextract anis français 3.9 kleurstof karmijnrood levensmiddelen 25 ml 080.7 kaasmes inox 2 handvatten snijvlak 15 cm 23.5 kaasvorm kunststof KADOVA 12kg rond 368.ARTNR OMSCHRIJVING 19.76 28.5 likeurextract zeste de citron 3.3 likeurextract marasquin 3.55 090. 4-4.8 likeurextract amaretto 3.3 likeurextract pêche de vigne 3.88 2.1 090.066.44 3.6 kaasdoek 50 x 50 cm 3 stuks 11.044.009.2 kleurstof framboos rood levensmidd.093.68 080.55 080.56 090. +32(0)11-40.0 061.1 kaasvorm kunststof KADOVA 1kg rond 99.089.14.054.97 88.0 likeurextract advokaat 3.73.1 likeurextract elixir d'or likeurextract fruits tropicaux 4.1 080.com 23 3.44 083.1 kleurstof blauw levensmiddelen E131 1 l 061.047.081.44 090.21 090.44 090.097.88 2.08 * fax +32(0)11-34.5 wrongelsnijder inox gm 16x48 cm 080.046.009.55 080.44 085.44 080. 080.33 080.028.032.14 090.095.9 kleurstof geel levensmiddelen 1 l 080.0 kleurstof framboos rood levensmidd.021.44 085.5 likeurextract framboise 3.7 likeurextract liq.91 080.55 085.096. KADOVA rechth.1 likeurextract triple sec 3.73 080.053.1 kleurstof geel levensmiddelen 25 ml 080.094.95 9. 11.023.85 080.116.013.5 likeurextract liq.55 085.082.44 090.014.8 likeurextract anisette de bordeaux 3.030.012.346.8 likeurextract high select whisky 3.095.039.95 080.44 090.44 090.4 likeurextract curaçao bleu 3. 25 ml 083.44 090.061.18 080.4 likeurextract banane 3.7 likeurextract vieille fine superieure 3.002.3 kaasvorm kunststof KADOVA 450g rond 64.11 080.058.35 080.002.084.8 kleurstof oranje levensmiddelen 1 l 080.024.87 080.DE 090.060.1 kaasdoek per meter.55 090.8 likeurextract fraises des bois 3.EN kaaskit vr beginners DUITS kaaskit vr beginners ENGELS 111.44 086.3 080.5 likeurextract violette (viooltjes) 3.53 080.031.5 176.56 090.3 likeurextract pomme normande 3.8 likeurextract vodka 'Brewing beer for beginners' Hofhuis 9.105.

26 091. stenen/deksel 41.15 090.003.17 094.4 DELVOTEST starter kit 090.zd. 1 kg 10.083.176.8 092.007.tuinkr.125.6 kaasvorm FA Caciotta 1kg P45360 1.055. 10 l boterkarn tafelmodel manueel 10 l 090.29 091.5 092.005.7 pekelweger 0°-25°be 092.035.92 094.3 kaas/boterkruiden brandnetel meng.zd.010. vr 500 l melk 16.0 kaas/boterkruiden pik.16 091.1 kaaszuursel gelyoph.242.3 19.335.232.145.61 1.4 094.071. 30kw 11833.9 persplaat alu 40 x 40 cm vr 090.6 liter 90.0 DELVOTEST 100 tests 190.0 090.006.082.050.5 34.57 102.370.8 'kaas uit het hart' Jos Van Riet 18.8 kaas-en boterthermometer 0°-50° 090. 20 kw ketel inox +motor +thermostaat 400 l.95 15.221.5 ltr 091.222.05 091.5kg P61000 1.5 090.kruiden 1 kg 33 21.52 091.001.9 ontromer electrisch 60 l / uur 1173.36 7.9 kaaszegels koe 80x55mm 100 stuks 6.ARTNR OMSCHRIJVING 090.6 092.007.6 melkzuurbacterien gevriesdroogd 091.52 12.3 yoghurtferment CL voor 250 l melk kaaszuursel gelyoph.42 090.vr.2 091.3 68.370.0 rumpot RUSTIKA 5 ltr 28.6 schimmelcult.4 102.056.370.5 lebstremsel 25 kg (21.14 090.030. 10kw 6606.800 ketel inox +motor +thermostaat 800 l. stenen /deksel 51.45 090.015.320.8 kaascoating geel 9 kg 54.47 090.3 kaas/boterkruiden brandnetel meng.2 zuurkoolrasp beuk 80x30 cm 3 messen 67.247.052.074.69 091.006. 2 stempels + gewicht 1936 091.7 potloodthermometer 0°-60° 8.5 11011 092.183.175.01 boterkarn manueel 1.370.8 schimmelcult.4 090. stenen/deksel 12.135.011.05 094. +32(0)11-40.6 lebstremsel LACTOFERM 25 ml 3.23 091.154.87 1230.424.6 rumpot APPEL 5 ltr 28.06 091.tuinkr.500 ketel inox +motor +thermostaat 500 l.300 090.4 rumpot DRUIF 5 ltr 28.29 091.76 0.0 yoghurtapparaat vervangbeker 1 liter 12.19 091.040.195.28 102.105. 4kw 6171 090.4 090.417.55 9. 3 stempels + gewicht 2910 092.95 091.6 'zelf kaas en boter maken' brochure 090.8 4.2 092.002. 2 zeven 090.66 1.2 kaaszegels koe 80x55mm 10 stuks kaaszegels geit 80x55 mm 10 stuks 1.421.95 091.97 74.290.020.33 090.6 melkemmer inox 15 liter 090.4 yoghurt ferment LACTOFERM voor 1 l 3. bacterium linens vr.8 091.95 091.6 zuurkoolpot 5 l incl.8 102.294.320.276.320.8 kefir ferment LACTOFERM 4.7 kaaszegels geit 80x55 mm 100 stuks 6.92 091.95 091.011.65 091.9 kaascoating geel +anti-schimmelprod.50 ketel inox +motor +thermostaat 50 l.95 091.63 12.136.95 092.com 24 4.2 kaas ferment LACTOFERM voor 1 l 3.3 102.21 100.320.roqueforti v.4 zuurkoolrasp beuk 60x23 cm 3 messen 56.500 l 8.011.419.8 'methode pratique de lacto-fermentation' 12.275.2 deksel voor zuurkoolpot 15 l 15.4 102.001.4 zuurkoolrasp beuk 40x15 cm 3 messen 29.240.425.227.190.49 092.04 102.5 ontromer electrisch 125 l / uur 1299.45 100.131.200 ketel inox +motor +thermostaat 200 l.016.59 * info@brouwland.110.06 boterkarn inox electrisch 30 l 2799. 9 kg 54.370.89 432.9 salpeter LACTOFERM 100 ml 3.06 091.0 kaasvorm frans beker 150ml nr.86 090.kruiden 1 kg 18.41 091. stenen en deksel 091.5 dornic indicatoroplossing 100 ml 090.4 kaas/boterkruiden bieslookmengeling 1 kg 22.9 vervangbeker YOFERM 1.002.224.058.04 15.89 27.135.4 beta-caroteen 1% 1 l (926 gr) zeef voor melktrechter alu 33 cm 16.7 stremsel poeder microbieel 25 g 4.08 094.330.7 salpeter LACTOFERM 1 liter 090.305.8 090.181.400 ketel inox +motor +thermostaat 300 l.010.2 DELVOTEST 25 tests 68.322.220.1 yoghurtautomaat Lactoferm YOFERM 1. 15.0 schimmelcult.226.92 092.2 kaascoating geel 1 kg 9. 18kw 7780.6 1.012.300. 25 gr 1.69 090.050.4 EURO ARTNR OMSCHRIJVING EURO 97.91 090.35 Brouwland * tel.4 091.51 090.4 yoghurtferment LACTOFERM BIFIDUS voor 1 l 4.5 liter 4.239.7 ph-meter digitaal met sonde voor kaas 249.171.02 100.84 13.01 090.93 102. 1 stempel + gewicht 972.0 zuurkoolstamper mini hout 30 cm 'melkzuurgisting bij u thuis' schoneck 2.193.4 lebstremsel LACTOFERM 250 ml 11.052.6 kaascoating geel 25 kg 134.26 091.060.370.036.2 'joghurt.5 salpeter LACTOFERM 25 kg (19.011.3 092.39 091.278.look 1kg 22.02 102. kase.7 kaascoating geel +anti-schimmelprod.051.321.look 25g 1.020.2 kaas/boterkruiden pepermengeling 1 kg kaas/boterkruiden pik.650 ketel inox +motor +thermostaat 650 l.030.5 kaasvorm frans 70/60/60 nr 7 1.49 091.3 090.3 dornic reactief 1 L 090.14.012. 2 stuks 12.246.5 091.7 l) 090.3-3 kaaspers RVS op voet.111.370.6 'Käsen leicht gemacht' Hanreich-Zeltner 29.423. 45kw 13128.025.2 rumpot PEER 5 ltr 28.9 kaasvorm frans 3524 roquefort 9.8 kaasvorm FA Caciotta 250g P45330 0. 500 l 12.7 kaasvorm frans 3700 mandje klein 2.013.6 91.78 ltr) 602.6 091.2 091.5 090.010. penicil.07 9.1 persbuis 6 x 1 kg voor kaaspers 85.kruiden 25 gr 1.61 13.150.182. 1 kg 19.05 091.95 094.11 8.9 chloorcalcium 33% LACTOFERM 100 ml 2.243.98 094.95 091.39 091.291.6 boterkarn tafelmodel electr.candidum vr.025.26 1.8 deksel voor zuurkoolpot 10 l.5 electrode vr ph-meter digitaal voor kaas 241.6 melktrechter alu 33 cm diam.8 lebstremsel LACTOFERM 50 ml 4.153.1000 ketel inox +motor +thermostaat 1000 l.320.5 dornic buret 10 ml dornic reactief 250 ml 090.152.415.4 kaasvorm FA Ricotta 1.081.18 100.65 092.95 091.370.56 102.452.75 102.2 chloor tablet 20gr / 45 tabletten 17.5 stenen voor zuurkoolpot 10 l / 15 l.95 .19 62.155.08 * fax +32(0)11-34.2 091.76 100.151.6 kaas-en boterthermometer -10° tot 60°met huls 090.25 l. stenen/deksel 131.233.4 rumpot NATURSAFT beige 3.310.014.6 reinigingsmiddel K-500 1 kg reinigingsmiddel K-500 20 kg 090.87 l) 31.005.7 kleurstof kaas wateroplosbaar 100 ml 113. 200 stuks 12.4 zuurkoolpot 30 l incl.29 102.93 1043.3 kaasvorm frans 3709 mandje midden 2.0 'zelf kaas maken' Tim Smith 12.248.4 zuurkoolpot 25 l incl.196.006.1 kaas/boterkruiden pepermengeling 25 g 2.000 500 gr 59.9 kleurstof kaas wateroplosbaar 1 l 30.9 kaas/boterkruiden gem.75 102.95 091. 250-300 l 7.1478 kg) 38. rahm & co' Hanreich 'waterkefir/melkkefir' Peter Bauwens 19.95 091.53 091.051.75 094.93 102.005.450. propionzuur bact.85 141.93 filterwatten 20 cm diam.3 chloorcalcium 33% LACTOFERM 1 liter 6.16 090.016.4 091.58 090. 25 kg 134.315.292.194.09 47.6 092.69 090.95 091.47 102.009.1 zuurkoolstamper beuk 60 cm lang 091.012.293.5 091.189-2 trommelsleutel voor ontromer 40/80 l / uur 19.4 102.9 stremsel poeder 1:150.080. penicil.5 l 69.4 092.0 kaasvorm frans 4069 Reblochon kaasvorm frans 3859 Roquefort groot model 7.6 kaas/boterkruiden ui/knoflook 25 gr 1.65 090.3 kaas/boterkruiden prov.7 xxxontromer electrisch 80 l / uur 784. 45 kw 15052. 30kw 8772.1 kaasvorm frans 3772 rond plat 2.6 lactodensimeter quevenne 15-40 090.4 'Making artisan cheese' Tim Smith 090.6 zuurkoolpot 10 l incl.28 090.100 ketel inox +motor +thermostaat 100 l.95 6 2.9 lebstremsel LACTOFERM 1 liter (1. 1000 l 14.58 091.1 chloorcalcium 33% LACTOFERM 25 kg (18.86 090.2 'rondom boerenkaas' vernieuwde uitgave 41.451.brouwland. 45 kw 15391.53 091.289.370.0 kaas/boterkruiden ui/knoflook 1 kg 16.9 102.4 'kaas je kaasje' rademaker 11.189-1 borstel voor ontromer 40/80 l / uur 7.5 zuurkoolpot 20 l incl.01 dekselring vr boterkarn tafelmodel 10 l 91.013.2 schimmelcult.65 090.57 102.225.5 kaascoating geel +anti-schimmelprod.4 090. 2 stuks zuurkoolpot 15 l incl. 2 stuks 9.3 stenen voor zuurkoolpot 20 . vr 100 l melk 17.05 091.189-3 dichting voor ontromer 40/80 l / uur 4.030.16 090.com * www.010.1 kaas/boterkruiden gem.84 094.69 091.3 kaaspers RVS op voet.5 potloodthermometer 0°-100° 8.82 091.73.68 11.015.71 090.4 kaas/boterkruiden bieslookmengeling 25gr 1. stenen /deksel 108.406.3-2 kaaspers RVS op voet.87 091.kruiden 25 g kaas/boterkruiden prov.52 102.130.4 stenen voor zuurkoolpot 5 l.6 092.99 090.

311.86 11.110.97 10.4 hulpstuk spaghetti voor pasta fresca 45.315.2 bokalen WECK tulp 1.19 120.97 0.265.25 123.6 hulpstuk tagliatelli/trenette 3mm 27.1 twist-off deksel 43 mm wit 100 stuks 13.011.85 123. +3 ziften 120.1 114.225.313.4 vlokkenmolen MARGA 110.062.45 19.46 123.060.8 inmaakketel W25 INOX electr.004.332. 4st 5.333.09 123.68 120.0 fruitdroger BASICS + 5 roosters 120.5 kw 62.8 2.284.3 kraan voor aardgas voor gasbrander 6.282.2 123.5 Pastaset voor ARTUS 400 watt 98 123.323.0 mostaardzaad kiemzaden GEO 50gr 2.5 123.9 MARCATO pasta drive motor 99.8 Tarwekiem zaden GEO 750g 7.95 6.5 957.95 123.3 bonen-/erwtenpeuler electrisch 120.003.19 123.226.002.5 moutmolen 4000 kg/u.200.244. 4st.132.065.9 fenegriek kiemzaden GEO 35gr 3 123.V4 staander 720mm voor moutmolen 110.241.305.50 l.322.4 moutmolen gietijzer 110.3 inmaakketel W15 email electr.049.214. +ringen+klemmen 13. 380v.150.7 123.6 inmaakklemmen WECK 8 stuks vervangdeksel WECK glas 100mm 1 stuk 1.85 123.8 droogtoestel biosec domus 220 volt.3 'het pasta machine kookboek' Mari 120.6 inmaakring 82x114mm 10 stuks 3.45 123.035. vr WECK sapfles 5 stuks 2.339.341.15 114.063.058.061. 380v.8 droogoven industrieel BIOMASTER 9131. 4st 6.7 ontspanner gas 28 mbar binnendraad 110.13 123.005.04 123. 4st 5.28 123.334.73 .264.27 120. +ringen+klemmen 10.56 123.200 steriliseerketel dubbelwandig 200 l electr.55 123.6 sojadrankmaker electrisch 111.3 siliconen matjes vr STOCKLI droogtoestel 2 st.19 123.95 123. 4.261.8 twist-off deksel 63 mm wit 10 stuks 2.4 vervangdeksel WECK glas 60mm 1 stuk 114.275.8 bokaal 720 ml + twist-off deksel 82mm.6 hulpstuk cap.9 826.302.320.025. 380v.50 l.140.64 114.5 229 58.96 123.50 l.15 0. 500 watt 465.0 bokaal 580 ml + twist-off deksel 82mm. de conservation' Van hoof 7.005.043.48 123.3 inmaakbokaal 2 l + deksel + klem inmaakbokaal 3 l + deksel + klem 5.7 hulpstuk papardelle 50mm vr atlas 150 27.08 * fax +32(0)11-34.02 114.16 122.64 114.Z2 zakhouder + klem voor moutmolen 110.7 deegkneder 1.V2 staander 720mm voor moutmolen 110.008.78 123.5 hulpstuk spaghetti vr atlas 150 27.0 azijntob keramiek 5 l 95. 1.033.3 twist-off deksel 43 mm wit 10 stuks 2.6 bokalen WECK tulp 0.150.1 aspergeschiller manueel tafelklem 41.036.129.026.9 123.041.127.95 123.001. 2.044.ARTNR OMSCHRIJVING 110.96 123.300.225. 4 stuks +ringen+klemmen 9.067.00 l.200 jamketel dubbelwandig 200 l electr.2kw 4238.4 twist-off deksel 58 mm wit 10 stuks 123.9 deegwarenmachine ATLAS 15cm hulpstuk capellini 1mm vr atlas 150 65.75 L + deksel + klem 3.0 hulpstuk Trenette voor pasta fresca pastabike MARCATO 45.0 inmaakring WECK 54x67mm 10 stuks 1.64 123.133.1 rode radijs kiemzaden GEO 15gr 2.35 102.1 moutmolen MALTMILL 2-zijdig regelbaar (AA) 323 123.23 114.285.2 114.87 123.3 zift RVS voor STOCKLI droogtoestel 28.95 123.6 twist-off deksel 53 mm wit 1800 stuks 166.312.029.161.27 122.67 114.4 sapfles WECK 0.278.2 123.02 8.0 twist-off deksel 58 mm wit 100 stuks twist-off deksel 58 mm wit 1400 stuks 123. electr.34 110. 18kw 9840.58 123.040.030.114.8 twist-off deksel 53 mm wit 100 stuks 13. 15kw 23065.7 twist-off deksel 48 mm wit 10 stuks 2. +tijd +3 ziften 193.96 123.100.279.070.3 bokaalopener met hefboom 13.028.96 123.5 twist-off deksel 48 mm wit 100 stuks 13.300.4 inmaakring 65x90mm 10 stuks 2. +ringen+klemmen 9.com 25 5.8 114.270. vr WECK bokalen 5 stuks 3.0kw moutmolen 1400 kg/u.002.7 inmaakketel W14 email.229.13 123.78 123.T trechter 50 kg voor moutmolen 110.17 123.7 kiemapparaat GEO kiemapparaat GEO TERRA 34. 4 stuks +ringen+klemmen sierbokaal WECK 1 liter 4 stuks 11.1 vliespapier 25 st. +thermostaat+tijdskl 175 110.95 123.1 123.293.049.263.00 l.040.5kw.01 114.041.75 l.1 moutmolen 500kg/u.0 twist-off deksel 53 mm wit 10 stuks 2.121.6 broccoli kiemzaden GEO 13gr 3 123.58 123.55 120. 2 riemen 2484.331.310.05 123. 4 stuks +ringen+klemmen 10.11 114.5 bonensnijder manueel tafelklem 35.7 zift kunststof voor STOCKLI droogtoestel 'Drogen als bewaarmethode' Roos Van Hoof 14. 8 stuks +ringen+klemmen 14.131. 9kw 8777.06 123.124.7-2 moutmolen 2000 kg/u.061.41 110.337.0 TACAPASTA droogrek vr pasta 35.6 kg voor ARTUS 400w 250 123.2 inmaakbokaal 0.13 123.46 15.336.060.20 l.96 123. 380v.262. +32(0)11-40.042.049. 15kw 15851 62.76 110.86 123.335.93 110.95 114.200G jamketel dubbelwandig 200 l vr GAS 14520 Brouwland * tel.59 * info@brouwland.15 114.67 114.95 120.2 xxxtwist-off deksel 63 mm WECK 10 stuks 2.5 kiemzakje GEO 15.340.85 123.329.41 123.5 50.96 21.126.2 bokaal 440 ml + twist-off deksel 82mm.208.003.99 120.321.3 EURO 106. 380v.3 lijnzaad kiemzaden GEO 80gr linzen kiemzaden GEO 90gr 3 2.041.5 gasbrander MAMMUTH 8. 4 stuks +ringen+klemmen 9.303.8 xxxsierbokaal WECK 1 l 2 stuks +ringen+klemmen 10.+thermostaat+tijdsklok inmaakketel EMAIL zndr rooster 110.5 123. electr.9 261.4 hulpstuk ravioli vr pasta fresca electric 89.96 114.73.0 STOCKLI droogtoestel +thermost.5 STOCKLI droogtoestel +thermost.111.6 bokalen WECK recht 0.5 'Le séchage comme méth. +3 RVS ziften 185 123.205.7 'faites votre vinaigre' 8.25 l.1 sapfles WECK 0.25 110.9 wortelschiller manueel tafelklem 41.2 bain-marie INOX 24 l + kraan 110.55 123.2 twist-off deksel 48 mm wit 2400 stuks 203.84 123.11 553.044.7 moutmolen 1000 kg/u.65 123.V3 staander 720mm voor moutmolen 110.5 110.072.4 noten / kaasmolen met zuignap 21.5kw 9226.4 droogtoestel biosec INOX 220 volt.330.3 bokalen WECK recht 0.8 inmaakbokaal 1 L + deksel + klem 3.030.8 MARCATO pasta fresca electric +3 accessoires 378 123.150.9 'essig selbst gemacht' Fischerauer 22.4 bain-marie INOX 24 l 636. 4st.09 161 123.2 deegwarenset MULTIPAST gift pack 140.050.67 123.brouwland.Z zakhouder + klem voor moutmolen 110.63 123.6 inlegrooster voor inmaakketels 5.82 114.9 deksel 100mm plast.200.045.110.7 soja groen (mung) kiemzaden GEO 90gr 3 123.1 koekjesvormer BISCUITS + 20 vormen 37.6 vultrechter WECK 120.246.062.040 270.96 123.rooster 139 110. 380v.75 110.39 7298.304.207.4 Bruggeman instant gist 5x11 g 2.290.125. 9kw 12100 123.95 123.5 123.9 123.25 l.5 twist-off deksel TO38 MTO goud 100 stuks twist-off deksel TO38 MTO goud 5400 stuks 123. zd.0 inmaakbokaal 0.5kw 6605.96 123.327. 14.9 twist-off deksel TO38 MTO goud 10 stuks 123.042.240.55 123.86 138.1 azijncultuur 100 ml 6.027.com * www.24 123.52 122.274.4 bokaal 230 ml + twist-off deksel 82mm.1 262.64 114.010.001.220.283.160.4 bokalen WECK tulp 0.12 123.245.22 123.3 radijs kiemzaden GEO 30gr 3 123. vr Biosnacky 3.9 120.58 123.7 alfalfa kiemzaden GEO 40gr 2.120.150.75 110.54 99 2.5 inmaakketel W24 INOX.342.71 123.5 moutmolen MALTMILL niet regelbaar (P) 253 123.055.8 12.049.5 tuinkers kiemzaden GEO 35gr 2. 4st.343.300 jamketel dubbelwandig 300 l electr.3-2 moutmolen 200kg/u.6 twist-off deksel 63 mm wit 100 stuks 15.1 276.1 123.112.35 123. 500 watt 245.3 281.056.227.99 123.1 propaangas-slang versterkt 9x16mm /meter 6.3 rasp voor ARTUS 400 watt 99 123.338.86 123. 10.266.08 ARTNR OMSCHRIJVING EURO 123.14.+therm.9 sapfles WECK 1.130.100 steriliseerketel dubbelwandig 100 l electr.5 L + deksel + klem 3.2 hulpstuk ravioli voor atlas 150 49.277.0 bokalen WECK recht 0.45 123.1 114.306.72 123.09 122.100 jamketel dubbelwandig 100 l electr.9 deksel 60mm plast.3 110. 4 stuks +ringen+klemmen 10.228.295.1 inmaakring WECK 94x108mm 10 stuks 1.8 glastang voor weck-bokalen 120. 5.049.24 27.3 inmaakring WECK 74x86mm 10 stuks 1.+thermostaat 165 123.9 kraan voor butaan/propaan vr 123. d'angelo voor pasta fresca 45. 15kw 13431 123.69 123.02 123.95 123.92 16.7 STOCKLI droogtoestel +thermost.043.9 twist-off deksel 43 mm wit 3200 stuks 271.328.049.4 droogoven industrieel BIOMASTER plus 12086.75 123.206.9 110.025. 4st 5.76 15.

1.45 140.2 zoethout wortel gesn 250 gr 150.26 2.53 123.26 140. vlottend deksel 25.6 125.ARTNR OMSCHRIJVING 137.056.265. 130cm vr.1 kardamom vrucht 100 gr 10.6 aluin technisch 100 g 1.324.4 iers mos gesn (carrageen) 25 gr 123.73.70 luchtband diam.056.93 126.432.47 140.63 126.6 7.450.400.86 37.011.056.45 L 18.1 zoethout wortel gesn 100 gr 125.432. 100 st 3.64 135.35 125.36 123. vlottend deksel 22.43 123.04 27.49 19.2 150.01 150.8 18.19 140. 155cm vr.249.265.500.0 140.59 * info@brouwland.66 3.592. 10 mm gaatjes 25. 70cm vr vlottend deksel 27.59 140.43 131.590. 80cm vr vlottend deksel 31.056.34 140. 110cm vr.4 paraffine parels 250 gr 3.03 126.410.911.28 150.0 theezakjes T-SAC nr.5l aquaselect navulzakjes gewoon 4 stuks 38.324.1 koriander vrucht 100 gr 2.451.85 132.324.335.8 gedemineraliseerd water 5 l 131. 4.1 citruspectine 1 kg 56.9 theebloemen kennismakingspakket 5 stuks 9.950.22 123.056.108.330.434.285.2 jeneverbessen 100 gr jeneverbessen 250 gr 123.57 123.205.2 'kruiden kweken & gebruiken' 132.021.434.3 kardamom vrucht 1 kg 86.35 luchtband diam.2 steranijs vrucht heel 250 gr UITWENDIG 125.71 123.61 123.8 theezakjes T-SAC nr.02 4.brouwland.24 23. 250 gr 123.598.33 150.65 150.50 L 30. vlottend deksel 23.434.3 twist-off deksel 82 mm goud 100 stuks 123.110.9 natriumboraat 25 kg (borax) 54.3 EURO 6.95 132.43 9.56 126.34 140. 3.152.25 dichting viton vr pomp NOVAX 018.3 150.320.056.6 'WECK le livre de stérilisation' 14.8 calciumchloride schilfers TECHNISCH 1KG 5.3 steranijs vrucht heel 1 kg UITWENDIG 125.597.056.9 natriumbicarbonaat 1 kg 4.67 2.14.056.800.351.95 8.05 126.285.5 twist-off deksel 82 mm goud 10 stuks 123.647. 60cm vr.26 140.7 aquaselect waterfilter seal sensor 1.105.20+25 18.581.9 theekan glas met filter MANON II.3 zoethout wortel gesn 1 kg 125. 3 mm gaatjes 27.3 koriander vrucht 1 kg 123.98 150.2 paraffine parels 1 kg 123.81 150.43 131. vlottend deksel luchtband diam.25 ARTNR OMSCHRIJVING EURO 123. vlottend deksel 31.186.5 140.056.344.4 koriander vrucht 19.3 oranjeschil zoete gesn 1 kg 13.160 luchtband diam.432.2 oranjeschil zoete gesn 250 gr 125.910. +32(0)11-40.819.4 calciumchloride schilfers TECHNISCH 5KG calciumchloride schilfers TECHNISCH 25KG 16.87 150.402.9 132.6 theelepel gaas inox 5cm 7.820.1 oranjeschil zoete gesn 100 gr 124.8 'WECK inmaakboek' 14.337. 160cm vr.91 .8 123.67 115.106. 90cm vr.98 paraffine parels 25 kg citruspectine 100 gr 167. vlottend deksel 33.9 vleesmolen electrisch 1.349. vlottend deksel 26.3 jeneverbessen 1 kg 16.1 150.324. 45cm vr.08 150.45 8.5 aquaselect patronen 3 stuks 14.935.5 mm gaatjes 25.8 'suiker en zoetstoffen' Dr.94 140.451.18 150.6 126. 55cm vr.2245 schijf INOX vr vleesmolen nr 22.4 'les bonnes confitures à faire à la maison' 14.350.557.2 vacuum lasmachine inox prof 32 cm 495 150.98 150.89 44.4 komboecha startpakket MET boek 49.5 xxx lanette-N 500 g 12.9 3. 40cm vr.1 140.056.023.95 150.95 luchtband diam.186.101.599.95 150.913.95 150. 100 st. vlottend deksel 1.012.056.647.2 kardamom vrucht 250 gr 24.5 l 19.1 steranijs vrucht heel 100 gr UITWENDIG 125.0 boorzuur poeder 1 kg 126. Geert Verhelst 24.1 iers mos gesn (carrageen) 100 gr 3.7 theebuil gaas inox 5 cm 5.90 luchtband diam.223 schijf INOX vr vleesmolen nr 22.42 150.79 150.056.26 2.com * www.434.77 140.7 theekan glas met filter MANON 0. vlottend deksel 52.43 140. vlottend deksel 51.76 123.106.5 natriumbicarbonaat 25 kg 37. vlottend deksel 39.45 luchtband diam.6 aluin technisch 1 kg 7.75 l 34.056.65 luchtband diam.103 rubberen ring deksel vat rond 30 / 60 l 3.50 luchtband diam.8 'komboecha of kargasok' balis/van hoof 19.96 7.015. 100 gr 150.432.817.5pk nr 22 PROF 849 150.285.2210 schijf INOX vr vleesmolen nr 22.056.022. 25 kg 124.1 natriumboraat 1 kg (borax) 6. 1 kg oranjeschil bittere (curacao) gesn.1 oranjeschil bittere (curacao) gesn.249.1 twist-off deksel 82 mm goud 680 stuks 123.056.20 dichting viton vr pomp NOVAX 018. 100cm vr. 100 st 4.29 268.02 14.249.39 150.49 140.36 L 12.265.6 komboecha startpakket zonder boek 39.2 oranjeschil bittere (curacao) gesn.94 4.45 24.08 5.1 theekan glas met filter MATA 0. vlottend deksel 44.110 luchtband diam.48 luchtband diam.13 3.557.23 140.30 30.97 140.912. 125cm vr.411.65 150.2 aquaselect waterfilter glazen kan 1. 100 st theezakjes T-SAC nr.95 150.056. 3.40 luchtband diam.39 150.6 kg 123.08 * fax +32(0)11-34.056.0 'Praktische raadgever inmaken' 131.32 1.7 'handboek inmaken' 131.0 aquaselect waterfilter COMPACT 1.9 citruspectine 25 kg 1162.33 126. 0. vlottend deksel 25.93 126.42 123.85 140.401.281.59 13.412.46 140.55 140.475.557.0 123.104 rubberen ring deksel vat rond 120-210 l 24. 48cm vr.4 oranjeschil zoete gesn 25 kg 273. 4.647.95 126.155 luchtband diam.206.3 aquaselect patronen 6 stuks 25.100 'een geurige bron van gezondheid' luchtband diam.7 'gezondheid uit de apotheek gods' treben 19.056. vlottend deksel 42.350.96 140.14 150. vlottend deksel 29. 95cm vr.348.131 luchtband diam.4 twist-off deksel 63 mm wit 1250 stuks 123.4 oranjeschil bittere (curacao) gesn.3 iers mos gesn (carrageen) 1 kg 20.2 koriander vrucht 250 gr 3.5 Brouwland * tel. 36cm vr.79 126.25 5.125 luchtband diam. 50cm vr. 65cm vr.7 140.52 125. 2.06 132.80 luchtband diam.6 28.321.591.60 luchtband diam.92 4.451.2 iers mos gesn (carrageen) 250 gr 5.13 150.352. vlottend deksel 24.12 125.com 26 1.4 theezakjes T-SAC nr.249.

Chemipro® OXI reinigingsmiddel. Gistingsvat 30 l met waterslot en aftapkraan. Boek: ‘Bierbrouwen voor beginners’.5 m meter pvc slang 10/15 versterkt.041. Superior startpakket GAS voor moutpakketten • • • • • • • • • • • • • • • • • Moutmolen met regelbare fijnheid. Platenkoeler gelast met 2 x 1 m siliconen slang. Jodiumtinctuur. Roerlepel. • Kroonkurkapparaat ‘GRETA’ en 100 kroonkurken. 057. Beslagschep 3 l. Filterkuip 30 l. Roerlepel. Boek: ‘Bierbrouwen voor beginners’. Kroonkurkapparaat ‘EMILY’ met 100 kroonkurken. • Kunststof gistingsemmer van 30 l met aftapkraan.049. + 2 x 1.5 m meter pvc slang 10/15 versterkt. Filterkuip 30 l. 056. Afvulpijpje. • Roerspaan. • Roerspaan.0 Startpakket Deluxe Met dit erg complete pakket heeft u alle materialen om zelf bier te brouwen.Brouw je eigen heerlijke bier! Startpakket Basic Compleet materialenpakket voor beginnende bierbrouwers om te brouwen met bierpakketten. Gistingsvat 30 l met waterslot en aftapkraan. Bierpakket niet inbegrepen. Chemipro® OXI reinigingsmiddel. moutpakketten • • • • • • • • • • • • • • • • Moutmolen met regelbare fijnheid. • Reinigingsproduct Chemipro® OXI. Platenkoeler gelast met 2 x 1 m siliconen slang + 2 x 1. • Handig afvulpijpje voor het vullen van bierflesjes. Gasbrander met 2 meter propaangasslang.7 Superior startpakket ELEKTRISCH v. Elektrische RVS brouwketel 27 l met thermostaat en aftapkraan. Bierpakket niet inbegrepen. Maisch-thermometer met beschermhuls -10 +110 °C. thermometerstrip en waterslot. Gegradueerde maatbeker 5 l Maisch-thermometer met beschermhuls -10° +110 °C Hydrometer en maatglas. • Kroonkurkapparaat ‘EMILY’ en 100 kroonkurken. Kroonkurkapparaat ‘EMILY’ met 100 kroonkurken. Hopzakjes. Gegradueerde maatbeker 5 l. 057.8 056. • Flessenborstel. Hopzakjes.001. Jodiumtinctuur. Beslagschep 3 l. Bevat: • Kunststof gistingsemmer van 30 l met aftapkraan en waterslot. Afvulpijpje. • Flessenborstel & reinigingsproduct Chemipro® OXI. Brouwketel email 27 l. • Kunststof brouwemmer van 30 l met aftapkraan.002. • Dichtheidsmeter met maatglas om het verloop van de gisting te controleren.6 . Hydrometer en maatglas.

59 info@brouwland. vul dan hier het leveradres in: Naam: Voornaam: Adres: Postcode: Gemeente: Land: E-mail: Tel.brouwland.com Ik bestel de onderstaande artikelen en heb kennis genomen van uw algemene verkoopsvoorwaarden.73.: Datum en handtekening: Fax : Wenst u uw pakket op een ander adres te laten leveren.com • www.Korspelsesteenweg 86 • B-3581 Beverlo-BELGIE Tel.08 • Fax: +32(0)11-34.: Fax: Betaal makkelijk met VISA of MASTERCARD Kaartnummer: Naam kaarthouder: Vervaldatum kaart: Datum en handtekening: .14.: +32(0)11-40. Artikelnummer Aantal Omschrijving Uw klantgegevens Klantnummer (zie adresetiket): Naam: Voornaam: Adres: Postcode: Gemeente: Land: E-mail: Tel.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful